Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat

Group by: No Grouping | Volume | Number
Number of items: 24.

Akhmedov Erjan: Economic diversification issues in oil-exporting countries : case of the Republic of Kazakhstan = Gazdasági diverzifikációs kérdések olaj-exportáló országokban : a Kazah Köztársaság. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (10) 1. pp. 5-16. (2018)

Aliyeva Dinara: Shift from research and development to marketing, a challenge for pharmaceutical companies = A kutatás-fejlesztéstől a marketingig - kihívások a gyógyszergyártásban. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (10) 1. pp. 17-30. (2018)

Bagó Zoltán: Az Európai Unió és a Beneš-dekrétumok. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (10) 2. pp. 43-65. (2018)

Bali Lóránt and Hegedűsné Baranyai Nóra: A nemzetiségi lét néhány társadalmi aspektusa napjainkban a Mura menti horvátok életében. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (10) 2. pp. 67-75. (2018)

Barhoom Faeyzh: Regional financial institutions: an evidence from the Arab world. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (10) 1. pp. 31-41. (2018)

Belkania Davit: The European Union’s eastern expansion regarding Georgia = Az Európai Unió keleti bővítése Grúzia szempontjából. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (10) 1. pp. 43-50. (2018)

Dömők Csilla: Regionalism and the European Charter of Regions = Regionalizmus és az Európai Regionális Charta. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (10) 1. pp. 51-55. (2018)

Fritz János: Pomeránia és Somogy, két nagybirtokos régió agrártársadalmának 1945 előtti sajátosságai. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (10) 2. pp. 33-42. (2018)

Gyarmati Enikő: A föderalizmus pozíciói a nagy háború korában a délszláv kérdés az osztrák és a magyar politikában, 1914-1918. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (10) 2. pp. 17-32. (2018)

Kareem Mohanad Ali and Mezei Cecília: The role of human resource development on organizational effectiveness considering the mediating role of internal marketing = Az emberi erőforrás menedzsment szerepe a szervezeti hatákonyságban a belső marketing mediátor szerepének tükrében. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (10) 1. pp. 57-67. (2018)

Kummitha Harshavardhan Reddy: The role of Indian Government Policies in the development of rural ecotourism destinations = Az indiai kormányzati politika szerepe a rurális ökoturisztikai fejlesztésekben. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (10) 1. pp. 69-77. (2018)

Mezei János Imre and Fehér Dávid János and Lazányi Kornélia: Fogyasztói vélemények a kötöttpályás közlekedéssel kapcsolatban. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (10) 2. pp. 133-142. (2018)

Paulikné Varga Barbara: Egy európai módszer a tagországok egészségügyi rendszerének minősítésére : az európai egészségügyi fogyasztói index változása a Visegrádi Négyek országaiban. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (10) 2. pp. 109-119. (2018)

Pogácsás Péter: A társadalomföldrajzi régióalkotás néhány kihívása, és kezelésük a rendszerváltozás utáni Magyarország példáján keresztül. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (10) 2. pp. 77-94. (2018)

Sashalmi Ádám: Az Alpok-Adria Munkaközösség létrehozása mögötti olasz geopolitikai és geoökonómiai elképzelések. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (10) 2. pp. 95-107. (2018)

Shakenova Ainura: The role of small and medium enterprises in innovation activities in Kazakhstan = Kis és középvállalkozások szerepe az innovációs tevékenységekben Kazahsztánban. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (10) 1. pp. 79-86. (2018)

Singh Devesh: India’s outward and inward foreign direct investment - post liberalization period = India külső és belső külföldi közvetlen beruházása - post liberalizációs időszak. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (10) 1. pp. 87-93. (2018)

Szabó Máté: Az 1879. évi erdőtörvény hatása a Dráva menti erdőgazdálkodás fejlődésére. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (10) 2. pp. 5-16. (2018)

Tecleab Haile Versavel: How are consumers influenced by gender stereotypes of food advertisements? = Hogyan befolyásolják az élelmiszer reklámokban alkalmazott nemi sztereotípiák a fogyasztókat? In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (10) 1. pp. 95-104. (2018)

Thuy Nguyen Thi Thu and Vasa László: Description of the agricultural development in Vietnam and Theasean Countries (south east asian countries) = A mezőgazdasági fejlődés Vietnámban és Dél-Kelet-Ázsia országaiban. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (10) 1. pp. 105-118. (2018)

Titov Alexander and Kovács B. H.: Regional renewable energy potential in Hungary : the case of Koppany Valley = A megújuló energia regionális potenciáljának lehetőségei Magyarországon : Koppány völgye példáján. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (10) 1. pp. 119-124. (2018)

Valent Ákos: A külhoni egyetemisták motivációjának vizsgálata az egyetemválasztás kapcsán. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (10) 2. pp. 121-131. (2018)

Varga József and Cseh Balázs: The operation of islamic banks on the basis of an EU example = Az iszlám bankok működése egy EU-s példa alapján. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (10) 1. pp. 125-133. (2018)

Zeidan Firas Najib: The greek financial crisis: internal impact and its external effects on Europe = A görög gazdasági válság: belső és az Európára gyakorolt külső hatások. In: Köztes-Európa : társadalomtudományi folyóirat, (10) 1. pp. 135-143. (2018)

This list was generated on 2024. június 17. 21:58:00 CEST.