Módszertani közlemények

Number of items: 15.

Néhány szempont a tanítások elemzéséhez. In: Módszertani közlemények, (1) 1. pp. 72-75. (1961)

Dobcsányi Ferenc: A fizikai munkára nevelés lehetőségei az Úttörő Mozgalomban. In: Módszertani közlemények, (1) 1. pp. 67-71. (1961)

Erdős János and Vincze István: A gyenge hallású és énekelési készségű tanulókkal való foglalkozás tapasztalatai. In: Módszertani közlemények, (1) 1. pp. 58-61. (1961)

Gazsó István: Szöveges feladatok megoldásával kapcsolatos tapasztalatok az alsó tagozaton. In: Módszertani közlemények, (1) 1. pp. 23-25. (1961)

Jármai Éva and Kelemen Jánosné: Erkölcsi beszélgetések tematikája az osztályfőnöki órán. In: Módszertani közlemények, (1) 1. pp. 62-67. (1961)

Jósa Zoltán: Hogyan szolgálja az V. osztályban a közvetlen megfigyelés útján történő biológiai képzet- és fogalomalkotás a nevelést. In: Módszertani közlemények, (1) 1. pp. 45-49. (1961)

Jósa Zoltán: A csontváz tanításának nevelési vonatkozásai. In: Módszertani közlemények, (1) 1. pp. 50-54. (1961)

Majzik Sándor and Nagy János and Süli Dezsőné: Betűismertetés. In: Módszertani közlemények, (1) 1. pp. 9-18. (1961)

Poberay Györgyi: A logikus gondolkozásra nevelés a szöveges egyenletek néhány típusának megoldásában. In: Módszertani közlemények, (1) 1. pp. 37-41. (1961)

Somfai László: Az általános iskolai nyelvtan és helyesírás kapcsolatainak néhány kérdése. In: Módszertani közlemények, (1) 1. pp. 25-29. (1961)

Szörényi József: A fogalmazási óra nevelési feladatairól. In: Módszertani közlemények, (1) 1. pp. 18-23. (1961)

Süli Dezső: Az általános iskolai geometriatanítás gyakorlati vonatkozásainak néhány kérdése. In: Módszertani közlemények, (1) 1. pp. 30-36. (1961)

Tóth József: Megfigyelésre nevelés a szögletes tárgyak tanítása során a VI. osztályban. In: Módszertani közlemények, (1) 1. pp. 54-58. (1961)

Veidner János: A fizikai mértékegységek tanításában mutatkozó nehézségek felszámolásának módszere. In: Módszertani közlemények, (1) 1. pp. 41-44. (1961)

Zentai Károly: Az oksági viszony felismertetése az általános iskola I. osztályában. In: Módszertani közlemények, (1) 1. pp. 3-9. (1961)

This list was generated on 2024. február 29. 10:31:24 CET.