Módszertani közlemények

Number of items: 94.

Az iskolatanács működésének elvi és gyakorlati kérdései. In: Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 73-75. (1964)

Megjegyzések az összetett mondat tanításához. In: Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 30-33. (1964)

A kutatás módszerei : Dr. Kelemen László könyvének ismertetése. In: Módszertani közlemények, (4) 3. pp. 227-229. (1964)

Bakay Mária: A gyengén olvasó tanulókról. In: Módszertani közlemények, (4) 5. pp. 389-390. (1964)

Bába Károly: Az életközösségek tanításának új szemléltetési eszközei : az általános iskola VI. osztályában. In: Módszertani közlemények, (4) 5. pp. 352-360. (1964)

Bödő Erzsébet: Az egyszerű mondatról tanultak év végi ismétlése, gyakorlása a 4. osztályban. In: Módszertani közlemények, (4) 3. pp. 161-164. (1964)

Bödő Erzsébet: Folyamatos gyakorlási módszerek a számtan-mértan tanításában. In: Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 81-86. (1964)

Csillik László: Tanítási vázlatok : Petődi Sándor: A nép nevében c. vers elemzése. In: Módszertani közlemények, (4) 3. pp. 230-234. (1964)

Csillik László: A bemutatás módszere a történelemtanításban. In: Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 33-37. (1964)

Dobcsányi Ferenc: Az audio-vizuális eszközök alkalmazása az irodalomtanításban. In: Módszertani közlemények, (4) 5. pp. 342-345. (1964)

Dobcsányi Ferenc: Az állítmány tanítása az általános iskola VII. osztályában. In: Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 111-114. (1964)

Dobcsányi Ferenc and Hudi Antal and Molnár G. Istvánné and Radnóti Tamás: Humor az életben, humor az irodalomban : munkaterv irodalmi szakkörök számára. In: Módszertani közlemények, (4) 5. pp. 375-380. (1964)

Drahos Ágoston: A beszédkészség fejlesztésének problémái a szlovák nyelvi órákon. In: Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 101-105. (1964)

Erdős János: Beethoven IX. Szimfóniájának tanítása a nevelési terv tükrében. In: Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 129-134. (1964)

Erdős János: A XX. századi magyar zeneszerzők munkássága : tantárgy: ének-zene, VIII. osztály. In: Módszertani közlemények, (4) 3. pp. 234-235. (1964)

Fehérvári Ferenc: A kisállattenyésztés megszervezésének néhány elvi és módszertani problémája az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (4) 3. pp. 215-218. (1964)

Fekete László: Hogyan érvényesül a tanulók örállósága és aktivitása műszaki jellegű rajzórán? In: Módszertani közlemények, (4) 5. pp. 345-351. (1964)

Forgách Géza: Ujabb [!újabb] módszertani törekvések a kémiatanításban. In: Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 264-270. (1964)

Frisnyák Sándor: Diapozitív képek készítése és felhasználása a földrajz oktatásban. In: Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 145-147. (1964)

Frisnyák Sándor: Tömbszelvények készítése és felhasználása a földrajz órán. In: Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 65-67. (1964)

Fátray Károly and Sárosy Józsefné: A gyakorlat korszerű megoldása az anyanyelvi tárgyak módszertan óráin. In: Módszertani közlemények, (4) 5. pp. 325-328. (1964)

Glózik Pál: Nevelési lehetőségek a testnevelési óra bevezető részében. In: Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 246-248. (1964)

Hadnagy János: Iskolatelevízió. In: Módszertani közlemények, (4) 3. pp. 179-180. (1964)

Hadnagy János: A környezetismeret oktatási folyamatában óratípusok egymásraépülése, jelentősége. In: Módszertani közlemények, (4) 3. pp. 165-176. (1964)

Hamar Tiborné and Révész Béla: Tanulókísérletek alkalmazása új anyag feldolgozásánál. In: Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 120-124. (1964)

Hencz Aurélné: Gondolatok a gyakorlati foglalkozás tanmenetének összeállításához. In: Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 290-292. (1964)

Horváth Rózsa: A kisdobos foglalkozásokról. In: Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 139-140. (1964)

Héjjas Endre: Az V. osztályos orosz nyelvi órákon folytatott kísérletek tapasztalatai. In: Módszertani közlemények, (4) 5. pp. 365-374. (1964)

Héjjas Endre: Az orosz nyelvoktatás bevezető beszélgető tanfolyamának óráin használt eljárások. In: Módszertani közlemények, (4) 3. pp. 180-192. (1964)

Jósa Zoltán: Az oktatás mozzanatainak dialektikus alkalmazása egy biológiai óra elemzésének tükrében : a tulipán. In: Módszertani közlemények, (4) 3. pp. 196-202. (1964)

Jósa Zoltán: Az oktatási folyamat korszerűsítésének elvi kérdései. In: Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 124-129. (1964)

Jósa Zoltán: A rendszerezés alapelve és problémája az évközi ismétlések alkalmával. In: Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 71-72. (1964)

Jósa Zoltán and Németh István: Matt üvegre való vetítés és rajzolás a biológiai képletek és fogalmak kialakításának szolgálatában. In: Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 109-111. (1964)

Kardos Alajos: A szocialista iskolai testnevelés korszerű vonásai. In: Módszertani közlemények, (4) 5. pp. 361-365. (1964)

Kardos Alajos: A testnevelés epizodikus formáinak szervezése az iskolában. In: Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 61-64. (1964)

Kelemen Jánosné: Egy szakkönyv tanulságai... In: Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 45-49. (1964)

Kelemen Jánosné: A feladatmegoldó gondolkodás fejlesztésének pszichológiai előfeltételei és módszerei. In: Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 251-264. (1964)

Kováts Zoltán: A népesség török hódoltsági pusztulásának eltúlzása : gondolatok az ált. isk. VII. o. történelem tankönyve nyomán. In: Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 141-143. (1964)

Krasznay Ferenc: Az iskolakert jelentősége és szerepe a környezetismeret tanításában. In: Módszertani közlemények, (4) 5. pp. 329-334. (1964)

Kubinyi Zoltán: Fizikai kísérleti eszközök tervezése és készítése. In: Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 134-139. (1964)

Kubinyi Zoltán: Gömbtükrök és lencsék képalkotásainak szemléltetése mozgó ábrákkal. In: Módszertani közlemények, (4) 3. pp. 235-239. (1964)

Kálmán Jánosné: Egy környezetismereti és olvasási óra munkájának összehangolása a II. osztályban. In: Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 18-23. (1964)

Kőhegyi Erzsébet: Kísérletek az általános iskola V. osztályában orosz nyelvi órákon. In: Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 26-30. (1964)

Kőhegyi Erzsébet: Kísérletek az általános iskola V. osztályában orosz nyelvi órákon : az olvasástanítás tapasztalatai. In: Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 274-279. (1964)

Lohn Jánosné: A környezetismeret és a kisdobosi munka kapcsolata. In: Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 248-251. (1964)

Majzik Sándor: „Bevezetés az iskolai munkába". In: Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 14-17. (1964)

Mihály Endre: A mezőgazdasági gyakorlati foglalkozások szervezésének egészségügyi követelményei. In: Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 56-60. (1964)

Mihály Endréné: Az ellenőrzés és az új ismeretnyújtás egységesítése a földrajz órán. In: Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 147-149. (1964)

Moholi Károly and Zentai Károly: Szemle. In: Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 316-320. (1964)

Mosonyi Kálmánné: A Tüzelés c. tanítási óra. In: Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 306-311. (1964)

Nagy Ernő: Hazudik! Lop! Csal! In: Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 149-150. (1964)

Nagy Jánosné: A tanulmányi séta szerepe az I. osztályos környezetismeret tanításában. In: Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 241-256. (1964)

Németh István: Földrajzi egyedi (individuális) fogalmak. In: Módszertani közlemények, (4) 1. p. 6. (1964)

Németh István: Környezetismeret : A felszíni formák kialakításának problémái. In: Módszertani közlemények, (4) 3. pp. 176-178. (1964)

Németh István: Modern tanítási segédeszközök. In: Módszertani közlemények, (4) 1. p. 13. (1964)

Németh István: Vetítés és rajzolás matt üvegre a földrajz órán. In: Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 75-76. (1964)

Németh István: A sémák alkalmazása a földrajz órákon. In: Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 115-120. (1964)

Németh Zoltán: A nevelési terv bevezetésének Tolna megyei tapasztalatai. In: Módszertani közlemények, (4) 5. pp. 386-389. (1964)

Papp Sándor: A síklapok térformáló szerepe a rajzoktatásban : válasz Somfai Lászlóné cikkére. In: Módszertani közlemények, (4) 3. pp. 202-204. (1964)

Papp Sándor: Áttérés a szögletes testek prespektivikus ábrázolására. In: Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 37-41. (1964)

Pataki Istvánné: Tanítsunk játékosan! In: Módszertani közlemények, (4) 5. pp. 390-391. (1964)

Pásztor Emil: Az általános iskola év végi helyesírási felmérés IV. osztályában. In: Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 295-296. (1964)

Pásztor Emil: Tanulói sorrenddel a jobb eredményekért. In: Módszertani közlemények, (4) 5. pp. 380-382. (1964)

Pósa Lajos: Tapasztalatok egy földrajzi szakkörről. In: Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 143-145. (1964)

Pósa Lajos: Vázlat : Magyarország vízrajza: A Tisza. In: Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 311-313. (1964)

Radnóti Tamás and Esik Zoltánné and Ferenczy Istvánné and Mihály Gyuláné: Munkaterv az irodalmi jellegű szakkörök számára. In: Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 280-290. (1964)

Rakonczay László: Az új tanterv végrehajtásának tapasztalatai. In: Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 296-297. (1964)

Rendes Béláné: Tanítási vázlatok : gyakorlati foglalkozás I. o. Fonalmunka 1. óra (2). In: Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 297-299. (1964)

Rácz Sándor: Felső tagozatosokkal való bánásmód. In: Módszertani közlemények, (4) 5. pp. 382-386. (1964)

Schwalm Pálné: Vázlat : a Szépen szól a kis pacsirta kezdetű dal hallás utáni tanításának menete. In: Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 299-301. (1964)

Somfai László: Az egyszerű mondat elemzéshez. In: Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 270-274. (1964)

Somfai László: Nyelvtani összefoglaló óra a VI. osztályban a tanév végén. In: Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 314-315. (1964)

Somfai László: A helyesírási norma kérdéséhez. In: Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 105-109. (1964)

Somfai Lászlóné: A szögletes testek távlati ábrázolására való áttérés egyik módja. In: Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 42-44. (1964)

Szörényi József: „Kötelező olvasmány" a IV. osztályban. In: Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 1-6. (1964)

Szörényi József: A közösségi érzés fejlesztése II. osztályos olvasási órán. In: Módszertani közlemények, (4) 5. pp. 321-325. (1964)

Szörényi József: A stilisztikum tudatosítása IV. osztályos költeménytárgyalási órán. In: Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 86-90. (1964)

Szörényi József and Tóth Gyuláné: Elemei általánosítás III. osztályos fogalmazási órán. In: Módszertani közlemények, (4) 3. pp. 157-160. (1964)

Tóth József: Az alapsíkon levő szabálytalan alakú tárgyak ábrázolása a IV. osztályban. In: Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 23-26. (1964)

Tóth József: Az alapsíkra illeszkedő szögletes térformák vonaltávlati ábrázolása. In: Módszertani közlemények, (4) 3. pp. 192-196. (1964)

Veidner János: Az elektromos áram munkájának és teljesítményének tanítása az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 49-56. (1964)

Veidner János: Készüljünk fel a reformtanterv 6. osztályos fizika tanításra! In: Módszertani közlemények, (4) 3. pp. 205-210. (1964)

Veidner János: Vázlat : mi szükséges a testek alakjának megváltoztatásához? In: Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 302-305. (1964)

Várkonyi Nándor: Mit várok a napközi otthontól? In: Módszertani közlemények, (4) 4. pp. 292-295. (1964)

Várkonyi Nándor: Áramkörök összeállítása gyakorlati foglalkozásokon. In: Módszertani közlemények, (4) 3. pp. 211-215. (1964)

Várkonyi Nándor and Zsámbéki László and Bereczki Sándor and Zentai Károly and Mihály Endre and Mosonyi Kálmánné and Frisnyák Sándor and Jósa Zoltán and Moholi Károly and Jármai Éva: Szemle. In: Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 150-156. (1964)

Zentai Károly: Egy fogalmazási óra néhány neveléslélektani tanulsága. In: Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 7-13. (1964)

Zentai Károly: Tanulóink megismerésének néhány módszertani kérdése. In: Módszertani közlemények, (4) 5. pp. 335-341. (1964)

Zentai Károly: A gyermek fejlődése a kisiskolás korban : előadás anyaga a szülők akadémiája számára. In: Módszertani közlemények, (4) 2. pp. 91-100. (1964)

Zentai Károly: A serdülők a családban* : A szülők akadémiáján elhangzott előadás. In: Módszertani közlemények, (4) 3. pp. 219-227. (1964)

Zentai Károly and Németh István and Bereczki Sándor and Kőhegyi Erzsébet and Garamszegi József and Geréb György and Gazsó István: Szemle. In: Módszertani közlemények, (4) 5. pp. 391-396. (1964)

Zentai Károly and Németh István and Ferenczy Istvánné and Jármai Éva and Láng István: Szemle. In: Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 77-80. (1964)

Zsámbéki László: A logikai műveletek tudatos alkalmazása az oktatásban. In: Módszertani közlemények, (4) 1. pp. 67-71. (1964)

Zsámbéki László and Zentai Károly and Frisnyák Sándor: Szemle. In: Módszertani közlemények, (4) 3. pp. 239-240. (1964)

This list was generated on 2024. február 29. 09:43:06 CET.