Módszertani közlemények

Number of items: 74.

Adorján Gyula: Gondolatok az összevont osztályok sajátos problémájáról. In: Módszertani közlemények, (7) 4. pp. 282-286. (1967)

Almásy György: A szülői értekezletek levezetésének néhány módszertani problémája. In: Módszertani közlemények, (7) 2. pp. 78-84. (1967)

Bachát László: A határozók tanításához. In: Módszertani közlemények, (7) 3. pp. 221-224. (1967)

Bagdy Lászlóné: A gyermeki aktivitást elősegítő és gátló tényezők egy alsó tagozatban tartott testnevelési óra keretében. In: Módszertani közlemények, (7) 3. pp. 202-209. (1967)

Bagdy Lászlóné and Juhász Endréné: A meserács nevű tornaszer alkalmazása az alsó tagozatos testnevelés tanításában. In: Módszertani közlemények, (7) 2. pp. 136-147. (1967)

Bodosi Mihályné: A mozgásgátlások okai és megszüntetésük lehetőségei. In: Módszertani közlemények, (7) 3. pp. 196-202. (1967)

Bor Pál and Fehér Imre and Horváth Árpád and Szepes Lajos and Bábosik István and Magassy László: Szemle. In: Módszertani közlemények, (7) 4. pp. 316-319. (1967)

Borsodi István: Világnézeti és szaktárgyi problémák az alsó tagozatos számtantanításban. In: Módszertani közlemények, (7) 1. pp. 3-6. (1967)

Bársony Sándor: Tantermi testnevelési óra. In: Módszertani közlemények, (7) 2. pp. 127-136. (1967)

Béky Loránd: Kísérletek egy nyelvi lecke programszerű feldolgozására. In: Módszertani közlemények, (7) 1. pp. 22-28. (1967)

Béky Loránd: Televíziós orosz óra a 6. osztályban. In: Módszertani közlemények, (7) 4. pp. 306-309. (1967)

Dobó Géza: A fogalmak fejlődése az általános iskolai élővilág-oktatás folyamán. In: Módszertani közlemények, (7) 5. pp. 352-356. (1967)

Dobó Géza: A programozott oktatás hatása a biológia-oktatásra. In: Módszertani közlemények, (7) 2. pp. 147-150. (1967)

Dudás István: Hogyan segítheti a báb az 1. osztályban az oktató-nevelő munkát? In: Módszertani közlemények, (7) 4. pp. 274-282. (1967)

Dudás István: Árnyképes szemléltetés a 3 - 4 . osztály fogalmazási óráin. In: Módszertani közlemények, (7) 2. pp. 118-126. (1967)

Erhardt Imre: A transzformációk tanítása az általános iskola 7. osztályában. In: Módszertani közlemények, (7) 5. pp. 341-351. (1967)

Fekete István: Előkészítő és rávezető testnevelési gyakorlatok szerepe a képességek és készségek fejlesztésében. In: Módszertani közlemények, (7) 3. pp. 235-238. (1967)

Forgách Géza: A kémiai nagyüzemi eljárások néhány elvi kérdése a kémia tanításában. In: Módszertani közlemények, (7) 1. pp. 28-36. (1967)

Geréb György and Hertelendy Magdolna and Hencz Aurél and Zalányi Sámuel and Szendrei János and Ruzsa Imre and Urbán János and Pósa Lajos and Koroknay István and Süli Dezső and Előd Istvánné and Mosonyi Kálmánné and Jakab László and Gaál Géza and Héjjas Endre: Szemle. In: Módszertani közlemények, (7) 5. pp. 377-382. (1967)

Giricz Béla: Műalkotáselemző óra a 6. osztályban : gótikus épületek. In: Módszertani közlemények, (7) 3. pp. 232-235. (1967)

Gulácsy Zoltán: Javítóvizsgáztassunk már júniusban. In: Módszertani közlemények, (7) 5. pp. 357-361. (1967)

Gyenis József: A technikai szemlélet formálásának lehetőségei Az egyszerűbb mechanizmusok szerelése című témakörben. In: Módszertani közlemények, (7) 3. pp. 230-232. (1967)

Hegedűs András: A szocialista hazafiságra nevelés néhány időszerű kérdése az általános iskola alsó tagozatában. In: Módszertani közlemények, (7) 1. pp. 37-41. (1967)

Horgosi Ödön: Az orosz nyelv tanítása a 3. és 4. osztályban. In: Módszertani közlemények, (7) 4. pp. 246-254. (1967)

Kamasz Margit: Az akarat nevelése a 3. osztály környezetismereti óráin. In: Módszertani közlemények, (7) 5. pp. 336-341. (1967)

Kelemen Jánosné: Filmes programok az általános iskolában : műveletek a racionális számkörben. In: Módszertani közlemények, (7) 1. pp. 50-56. (1967)

Kiss Gézáné and Orbán Lászlóné and Takáts Béla: A szorzótáblák tanítása. In: Módszertani közlemények, (7) 3. pp. 187-195. (1967)

Kopácsy Béláné: Az értelmi erők fejlesztésének szerepe az alsó tagozatos ének-zene tanításában. In: Módszertani közlemények, (7) 5. pp. 368-371. (1967)

Kovács Vendel: A tanulók írásbeli és gyakorlati ellenőrzésének kérdései. In: Módszertani közlemények, (7) 2. pp. 93-98. (1967)

Kubinyi Zoltán: Az elektromos energia szállításának kísérleti bemutatása. In: Módszertani közlemények, (7) 1. pp. 47-50. (1967)

Kubinyi Zoltán: A helyzeti és mozgási energia kísérleti bemutatása. In: Módszertani közlemények, (7) 4. pp. 296-299. (1967)

Kármán Józsefné: A tanulók szóbeli kifejezőképességének helyzete és jellemző hibái iskolánkban. In: Módszertani közlemények, (7) 3. pp. 161-165. (1967)

Köves József: A földrajzi munkafüzet felhasználása a tanulók önálló munkára nevelésében. In: Módszertani közlemények, (7) 2. pp. 107-113. (1967)

Magassy László: A csoportfoglalkozás egy sajátos módja az általános iskolai irodalomtanításban. In: Módszertani közlemények, (7) 3. pp. 213-217. (1967)

Magi János: Írásbeli versenyfeladatok az orosz nyelv tanításában. In: Módszertani közlemények, (7) 4. pp. 300-304. (1967)

Miklósvári Sándor: Szélesebb horizonton. In: Módszertani közlemények, (7) 1. pp. 1-2. (1967)

Miklósvári Sándor and Skorzynska Z. and Günther W. and Bergius Rudolf and Teply J. and Hassenforder Jean and Mal'cev Anatolij Ivan: Nemzetközi szemle : az Országos Pedagógiai Könyvtár anyaga alapján. In: Módszertani közlemények, (7) 4. pp. 313-315. (1967)

Miklósvári Sándor and Szendrei János and Varga Tamás and Orosz Gábor: Szemle. In: Módszertani közlemények, (7) 3. pp. 238-240. (1967)

Miklósvári Sándor and Touyarot M. and Fremont H. and Ehrenberg N. and Meserve B. E. and Prokofjev M. A. and Saposnikova I. and Andronov I. and Koljagin Ju.: Nemzetközi szemle : az Országos Pedagógiai Könyvtár anyaga alapján. In: Módszertani közlemények, (7) 5. pp. 375-377. (1967)

Muszty László: Az irodalomnevelés tanév eleji gondjai - a szakköri munka tervezése. In: Módszertani közlemények, (7) 4. pp. 286-296. (1967)

Muszty László: A rádió szerepe a nyelvtantánításban. In: Módszertani közlemények, (7) 3. pp. 209-213. (1967)

Muszty László: A tanulók írásbeli és gyakorlati ellenőrzésének kérdései. In: Módszertani közlemények, (7) 2. pp. 98-107. (1967)

Nagy Andor: Az iskolatelevíziós órák néhány módszertani kérdése. In: Módszertani közlemények, (7) 1. pp. 11-16. (1967)

Nagy József: A tanulói aktivitás és önállóság módszertani problémái az olvasmányok elemzésekor. In: Módszertani közlemények, (7) 5. pp. 327-336. (1967)

Nagy Sándor: Csoportalakítási kísérletek. In: Módszertani közlemények, (7) 4. pp. 309-311. (1967)

Novák István: Ki a szabadba! In: Módszertani közlemények, (7) 1. pp. 56-57. (1967)

Novák István: A tavaszi sportversenyek előkészítői. In: Módszertani közlemények, (7) 2. pp. 126-127. (1967)

Németh István: Csehszlovákia feldolgozása az 5. osztályban. In: Módszertani közlemények, (7) 1. pp. 41-47. (1967)

Papp József: A tanulók gondolkodásának fejlesztése az általános iskola 3.—4. osztályában. In: Módszertani közlemények, (7) 4. pp. 260-268. (1967)

Pietrasinski Zbigniev and Kiss Tihamér and Veidner János and Landa Lev Nahmanovič and Kovács Zoltán and Zátonyi Sándor and Zsámbéki László and Bartha Lajos and Szilágyi Lilla: Szemle. In: Módszertani közlemények, (7) 1. pp. 61-64. (1967)

Pozsgai Vidáné: A 4-5. osztály közötti átmenet megkönnyítésére alkalmazott eljárásaink. In: Módszertani közlemények, (7) 4. pp. 312-313. (1967)

Pál Gyula: A pedagógiai rajz kialakításának problémé[!á]járól. In: Módszertani közlemények, (7) 5. pp. 371-375. (1967)

Péterfia Zoltánné: A bábok felhasználása az orosz nyelv tanításában. In: Módszertani közlemények, (7) 4. pp. 269-273. (1967)

Póbis István: Az élővilág tantárgy filmvetítéseinek néhány problémája. In: Módszertani közlemények, (7) 5. pp. 361-364. (1967)

Rados Mihály: Az indukált áram és feszültség című egység tanítása tanulókísérlettel az általános iskola 8. osztályában. In: Módszertani közlemények, (7) 3. pp. 224-230. (1967)

Rakonczai Jánosné and Szolnoki Jánosné and Körtvélyessy László and Gaszner István and Béres János and Bor Pál and Fáy Gyula and Hédervári Péter and Zentai Károly and Donáth Tibor and Fekete József: Szemle. In: Módszertani közlemények, (7) 2. pp. 155-160. (1967)

Stein Jánosné: A motiváció szerepe a 3. osztályos szépirodalmi olvasmányok feldolgozásában. In: Módszertani közlemények, (7) 3. pp. 172-176. (1967)

Szabó Balázsné: Gondolatok az ellenőrzéssel kapcsolatban. In: Módszertani közlemények, (7) 1. pp. 7-11. (1967)

Szeléndi Gábor: Hazaszeretetre nevelés a környezetismeret tanításában. In: Módszertani közlemények, (7) 4. pp. 254-260. (1967)

Szeléndi Gábor: Hazaszeretetre nevelés az 1. osztályos olvasástanításban. In: Módszertani közlemények, (7) 5. pp. 321-327. (1967)

Szeléndi Gábor: Maximalizmus a környezetismeret tanításában. In: Módszertani közlemények, (7) 1. pp. 57-58. (1967)

Szepes Lajos: A helyes módszerek megválasztása a nevelő munka gyakorlatában. In: Módszertani közlemények, (7) 2. pp. 65-71. (1967)

Szerencsi Sándorné: Tegyük korszerűbbé és eredményesebbé az alsó tagozatos számtan tanítást! In: Módszertani közlemények, (7) 2. pp. 71-77. (1967)

Szincsák János: Frontális kísérletezés lehetőségei a kémia tanításában. In: Módszertani közlemények, (7) 4. pp. 304-306. (1967)

Szörényi József: Tapasztalatok az érzelmi nevelés területéről. In: Módszertani közlemények, (7) 4. pp. 241-246. (1967)

Sárik Tibor: Óraterv készítése kémiából. In: Módszertani közlemények, (7) 5. pp. 364-368. (1967)

Sárosy Józsefné and Stein Jánosné: A közös fogalmazástól az önálló munkáig. In: Módszertani közlemények, (7) 3. pp. 166-171. (1967)

Tóth József: A kocka axonometrikus ábrázolása és csonkolása adott vetület alapján. In: Módszertani közlemények, (7) 2. pp. 150-154. (1967)

Ungváry Gyula: A programozott oktatás elemei egy alsótagozati kisérleti matematikaoktatás folyamatában. In: Módszertani közlemények, (7) 3. pp. 177-186. (1967)

Vanczák József and Madácsi Mária: A neveltségi szint felmérése a Nyíregyházi Tanítóképző Intézet Gyakorló Iskolájának I/B. osztályában az 1964/65. tanév végén. In: Módszertani közlemények, (7) 1. pp. 58-61. (1967)

Zentai Károly: Adatok a felső tagozatba lépő tanulók íráskészségének alakulásáról. In: Módszertani közlemények, (7) 2. pp. 85-93. (1967)

Zukovits Imre: Az előző ismeretek didaktikai szerepe és a célkitűzés, mint a tudatos tanulói tevékenység előfeltétele az oktatásban. In: Módszertani közlemények, (7) 1. pp. 16-22. (1967)

Zukovits Imre: Az ipari és a mezőgazdasági üzemlátogatások, mint az „életközelség" megvalósításának eszközei. In: Módszertani közlemények, (7) 2. pp. 114-118. (1967)

Zukovits Imre: A modern technikai eszközök, mint a szemléletes oktatás segítő tényezői. In: Módszertani közlemények, (7) 3. pp. 217-220. (1967)

This list was generated on 2024. február 29. 09:02:41 CET.