Módszertani közlemények

Number of items: 85.

Arató Ferenc: Számvetés a kötelező népoktatás centenáriumán! In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 205-206. (1968)

Baksa József: Egyéni bánásmód a 2-4. összevont osztályközösségben. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 127-129. (1968)

Baksa József: A politechnikai képzés a szocialista ember nevelésének eszköze. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 50-53. (1968)

Ballai Antalné: Előkészületek az Élővilág tanításához a folyamatosság jegyében. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 241-244. (1968)

Ballai Antalné and Vargha László: „Afrika lakossága" az általános iskola 7. osztályában. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 115-119. (1968)

Bencze Ferenc: A természet világa és az emberi munka : témakör olvasás anyagából év végi összefoglalás : 4. osztály. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 157-159. (1968)

Bernáth Béláné: A tanulók helyesírási készségének fejlesztése orosz órákon. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 33-36. (1968)

Birtalan István and Sinka Antalné: A tanulók önállóságának fokozása az általános iskola 8. osztályában a „Mondatrend" című nyelvtani tanítási egység feldolgozásával. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 307-310. (1968)

Borbás Endréné: Jelentéstan : összefoglalás az 5. osztályban. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 159-162. (1968)

Borsodi István: Az írásbeli szorzás ismétlése új összefüggések keresésével. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 263-265. (1968)

Borsodi István: Az összeadás tanításának egy érdekes problémája. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 124-125. (1968)

Borsodi István: Az összeadás és szorzás kapcsolata ismétlő-rendszerező órán. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 143-145. (1968)

Borsodi István: Egy módszertani hiba a mértani alapfogalmak tanításánál. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 126-127. (1968)

Borsodi István: Gondolkodási hibák megelőzése és javítása az alsó tagozatos számtantanításban. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 98-103. (1968)

Borsodi István: Mi így dolgozunk egyenlőtlen mennyiségekkel. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 129-130. (1968)

Boty Endréné: Ady Endre : összefoglalás. 8. osztály. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 168-172. (1968)

Cs. Nagy István: Az alsó tagozati költeménytárgyalás esztétikai-módszertani problémái. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 207-211. (1968)

Csaba Károlyné and Tóth Gáborné: Módszertani megjegyzések „Jugoszlávia éghajlata, növényzete és vízrajza (5. osztály)" című anyag tanításához. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 109-115. (1968)

Csillik László: A tanév végi ismétlés-rendszerezés problémái az 5. osztály történelemtanításában. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 173-180. (1968)

Csoma Vilmos: A gondolkodás és az önállóság fejlesztése az olvasástanulás kezdetén. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 211-218. (1968)

Deli István: Gondolatok olvasás közben. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 281-282. (1968)

Dorán Istvánné: A módszertani közlemények bibliográfiája : 1961-1968. In: Módszertani közlemények. 0-58. (1968)

Duba Gyuláné: A levél tanítása az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 221-226. (1968)

Durucz István and Nyitrai Józsefné: Az élővilág és a műszaki ismeretek és gyakorlatok tantárgyak közötti koncentráció megvalósítása a VIII. osztályban. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 301-306. (1968)

Erdélyi Lászlóné: Munkahelyekről, foglalkozásokról tanultak ismétlése : tanév végi összefoglaló óravázlat 2. osztályos olvasásból. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 150-152. (1968)

Erdős János: Tanév végi munka a 6. osztályos ének-zene órákon. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 181-187. (1968)

Erhardt Imre: Javaslatok a hetedik osztályos közelítő számítások tanításához. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 103-108. (1968)

Forgách Géza: Cselekvés és gondolkodtatás [!,] tekintettel az alapfokú kémia tanításában alkalmazott munkalapokra. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 227-233. (1968)

Forgách Géza and Kárpáti László and Szereday Éva and Becker Istvánné and Borszéki Sándorné: Szemle. In: Módszertani közlemények, (8) 4. p. 268. (1968)

Fábián Zoltán: Az olvasás-gyakorlás tantárgypedagógiai problémáiról. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 95-98. (1968)

Fábián Zoltán: Az olvasási gyakorlatok megválasztásáról. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 146-149. (1968)

Fábián Zoltán: A követő olvasás képző hatásairól. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 258-260. (1968)

Függ Tiborné: Egy fotoszakkör munkaterve és tapasztalatai. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 249-250. (1968)

Függ Tiborné: Pályakezdésem örömei - gondjai. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 318-319. (1968)

Füle Sándor: Új feladatunk - a honvédelmi nevelés. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 271-274. (1968)

Gaszner Istvánné and Várnai Zseni: Május 1. témáinak feldolgozása az 1-4. osztályban. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 77-84. (1968)

Gulácsy Éva: Környezetismeret : ipari és mezőgazdasági munka. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 2-3. (1968)

Hegedűs András: Az esztétikai és pszichológiai szemlélet érvényesítése az irodalmi alkotások elemzésében : szempontok a Pál utcai fiúk és az Egri csillagok feldolgozásához az V. és a VI. osztályban. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 296-300. (1968)

Hegedűs András: Gyermekkönyvek az iskolában : néhány gondolat a gyermekkönyv szerepéről az iskolai munkában. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 120-124. (1968)

Hoffmann Ottó: Az ige a beszédben és a fogalmazásban : egy differenciált foglalkozású nyelvtani gyakorló óra az 5. osztályban. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 324-328. (1968)

Horváth Dezsőné and Lux Ibolya: Felkészülés az úttörő életre. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 92-95. (1968)

Jankó Istvánné: Népköltészet témakörének év végi összefoglaló órája a 3. osztályban. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 152-156. (1968)

Jármai Éva: A jellemzés tanítása. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 187-192. (1968)

Kalmár Lajosné: A művészi torna oktatásának módszere az általános iskolai testnevelésben. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 329-331. (1968)

Karácsonyi Imre and Marosvári József: Az úttörő tanulságos és szép élete. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 84-89. (1968)

Kisvárdai Károly: Russkij âzyk rubežom : új orosz nyelvű metodikai folyóirat orosz nyelvtanárok számára. In: Módszertani közlemények, (8) 3. p. 204. (1968)

Kosztjaskin E. G. and Ogorodnikov I. T. and Boltjanszkij V. G. and Fokina Z: Nemzetközi Szemle : az országos Pedagógiai Könyvtár anyaga alapján. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 133-135. (1968)

Körtvélyessy László and Ferenczy Istvánné and Wéber Péter: Szalai István: A biológia és a haladás I. : Tankönyvkiadó, Budapest, 1967. 194. oldal ; Szalatnai Rezső: Magyar írók nyomában, Móra Könyvkiadó, 1967. ; Széchy Éva: A közösségi nevelés útjai a középiskolában : [könyvismertetés]. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 74-76. (1968)

Litkei Katalin: A betűelemekkel végezhető manipulációk írásórán. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 260-261. (1968)

Magi János: A helyesírás gyakorlása orosz órákon. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 70-71. (1968)

Meleg József: A tanító szava : nevelési esettanulmány. In: Módszertani közlemények, (8) 4. p. 254. (1968)

Miklósvári Sándor: Hol tart a mi pedagógiánk? In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 1-2. (1968)

Miklósvári Sándor and Drews U. and Lompscher F. and Thiem W. and Beswick N. W. and Bradfield D. L. and Clark J. R. and Subin N. and Dockhorn M. and Lompscher J. and Butscher H. and Imbert A. and Sacher W. and Zöchbauer F. and Salade D. and Buxton J.: Nemzetközi Szemle : az Országos Pedagógiai Könyvtár anyaga alapján. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 251-253. (1968)

Miklósvári Sándor and Kudrjavcey T. V. and Zabotin V. V. and Sztrezikozin V. and Fulchignomi E. and Boborükin A. and Sztepanov A. and Mcmullen T. and Drefenstedt E. and Kaestner E. and Tost Ruddigkeit R. and Dorst W.: Nemzetközi Szemle : az Országos Pedagógiai Könyvtár anyaga alapján. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 200-202. (1968)

Miklósvári Sándor and Logvinov I. I. and Protapopova A. and Szkatkin M. N. and Uszpenszkij V. and Jackson B. and Berezowski E. and Goodman and Dumitrescu and Sztoljar A. A. and Rosina J. and Proprentner K.: Nemzetközi szemle : az Országos Pedagógiai Könyvtár anyaga alapján. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 72-73. (1968)

Miklósvári Sándor and Newsome J. and Jean G. and Zelenkov V. and Bühler U. and Danilova É. and Hollenbach G. and Pietsch G. and Mahlah E. Sz.: Nemzetközi Szemle : az Országos Pedagógiai Könyvtár anyaga alapján. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 320-323. (1968)

Molnár Józsefné: [Mezőgazdasági munka] : [a mezőgazdasági dolgozók munkája] : [a gépek szerepe a mezőgazdasági munkában]. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 12-18. (1968)

Muszty László: „Motivált" előkészítés a nyelvtan tanításban. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 193-199. (1968)

Muszty László: A „motivált" előkészítés szerepe az irodalomtanításban. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 56-70. (1968)

Mészáros Ferenc: Az alsó tagozati mozgásos játékokban fellelhető oktatási-nevelési lehetőségek. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 257-258. (1968)

Németh István and Takács Lajosné: Az úttörők tanulságos és szép élete egy úttörőraj foglalkozásán való részvétel tapasztalatai alapján : előkészület a próbákra, táborozásra, sport és játék. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 89-92. (1968)

Pálffy Zoltán: A vizuális nevelés algoritmusairól. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 289-295. (1968)

Pálmai Katalin: A hivatástudatról. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 141-142. (1968)

Pálmai Kálmán: Tanárok és tanítványok. In: Módszertani közlemények, (8) 5. p. 269. (1968)

Pásztor Emil: Hogyan taníthatnánk eredményesebben a hangtant? In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 331-333. (1968)

Riesz Béla: A tevékenység belső síkjának vizsgálata alsó tagozatos tanulóknál. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 218-221. (1968)

Révész Béla and Mészáros István and Márkus István and Kántor Zsuzsa and Riesz Béla and Rozsnyai Istvánné and Révész Béla and Kovács István and Függ Tiborné and Kériné Sós Júlia and Fónay Tibor and Durkó Mátyás and Waldmann József and Tóth József and Erdei Mihály and Bihari J. and Tyihonov A. N. and Hajzer Lajos and Zimin V. I. and Muszty László: Szemle. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 334-340. (1968)

Sasvári Tiborné: A "drága kincs az egészség" című témakör tanév eleji ismétlése. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 261-263. (1968)

Sinka Antalné: A kuruc kor költészete c. tárgykör ismétlése á 7. osztályban. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 166-168. (1968)

Szabó Zoltán and Molnár József: Gondolatok olvasás közben. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 283-288. (1968)

Szeléndi Gábor: Szocialista hazaszeretetre nevelés a 2. osztályos olvasástanításban. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 274-280. (1968)

Szepes Lajos: Filmvetítés osztályfőnöki órán. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 244-248. (1968)

Szepes Lajos: A nevelés fogalma, társadalmi szerepe. In: Módszertani közlemények, (8) 3. p. 203. (1968)

Szántó Károly: Pedagógiai szakkifejezések értelmezése : politechnikai oktatás, nevelés vagy képzés? In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 53-55. (1968)

Székely Jenő: A matematika tanár világnézeti nevelőmunkája az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 36-42. (1968)

Szörényi József: Izgalmak egy elégtelen körül. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 131-132. (1968)

Szörényi József and Török Lászlóné and Horgosi Ödön and Muszty László and Somfai László: Andrási Béla int. igazgató ; Tanári kézikönyv az Élővilág című tantárgy tanításához az általános iskola 8. osztályában : Tankönyvkiadó, Budapest, 1967. 226 oldal ; Ignácz Rózsa: Papírmalom : Móra könyvkiadó, Budapest, 1967. ; Kertész Erzsébet: Harriet regénye, Móra könyvkiadó. Budapest, 1967. ; Dorota Polívková: Játékok a nyelvtanításhoz, Slovenské Pedagogícké Nakladatel'stvo, Bratislava, 1965. 107 I., 1. kiadás ; Hernádi Sándor: Tanári kézikönyv a magyar nyelvtan tanításához az általános iskolák 5. és 6. osztályában : Tankönyvkiadó, Budapest, 1967. 178 I. ; Makay Gusztáv: Irodalomtanítás : Tankönyvkiadó, Budapest, 1967. 354 lap : [Könyvismertetés]. In: Módszertani közlemények, (8) 2. pp. 136-140. (1968)

Tóth Andrásné: Jövőbe vivő biztos út" c. tárgykör összefoglalása, rendszerezése. In: Módszertani közlemények, (8) 3. pp. 162-165. (1968)

Tóth József: Szögletes testekből összetett alakzat : emlékmű rekonstruálása adott vetületetek és nézőpont alapján. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 265-267. (1968)

Török Józsefné and Végvári István: Az ipari munka című anyag feldolgozása. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 19-32. (1968)

Varsányi László: Hogyan növelhetjük az iskolai ünnepélyek nevelő hatását? In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 254-256. (1968)

Várkonyi Nándor: Kísérleti eszközök készítése gyakorlati órákon : a hengerkerék. In: Módszertani közlemények, (8) 5. pp. 311-317. (1968)

Vértes Gellértné: [Ipari munka] : [az építkezésen dolgozók munkája, munkaeszközeik]. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 3-12. (1968)

Zukovits Imre: A különböző aktivizálási fajták alkalmazása a gyakorlati foglalkozások tanításában. In: Módszertani közlemények, (8) 1. pp. 43-50. (1968)

Zukovits Imre: A tanulókísérletek alkalmazása. In: Módszertani közlemények, (8) 4. pp. 234-240. (1968)

This list was generated on 2024. február 29. 08:43:55 CET.