Módszertani közlemények

Number of items: 81.

Magyar nevelési folyóirat Jugoszláviában : a novi-sadi rádió "Szempont" c. adásából 1968. november 19-én 16,02. In: Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 39-40. (1969)

A hondvédelmi nevelés lehetőségei a földrajz órán. In: Módszertani közlemények, (9) 3. p. 184. (1969)

Appel György: Minőségi csoportokkal való matematikaoktatás előkészítése az 5. osztályban. In: Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 308-309. (1969)

B. Kovács István: A sorban harmadiknak... In: Módszertani közlemények, (9) 4. p. 241. (1969)

Bagdy Lászlóné: Különböző nevelői magatartásokkal történő értékelés hatása a tanulók teljesítményeire. In: Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 69-76. (1969)

Baksa József: Első osztályosok és útjuk a közösség felé. In: Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 199-207. (1969)

Bellyei László: Az olvasóvá nevelés az általános iskola 4. osztályában. In: Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 267-270. (1969)

Bokor Istvánné: Az olvasási készség fejlesztése és az olvasóvá nevelés néhány kérdése a 2. osztályban. In: Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 212-215. (1969)

Bokor Istvánné: Csoportfoglalkozás a 2. osztályban a nyelvtan-helyesírás órán. In: Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 12-16. (1969)

Bonifert Domonkos and Mándy Iván and Kertész Erzsébet and Száva István: Szemle. In: Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 255-256. (1969)

Bálint József: A derékszögű háromszög tulajdonságai : 5. osztály. In: Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 51-54. (1969)

Cs. Nagy István: Komplex gyakorlatok szókártyával a nyelvtan-helyesírás tanításakor. In: Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 122-124. (1969)

Csillik László: Korszerű utakon a történelem tanításában. In: Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 16-21. (1969)

Deli István: A csládlátogatásról. In: Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 118-120. (1969)

Elekes Mihály: Vita az ifjúsági irodalomról : Jelenkor 1965-66 : Móra Könyvkiadó, Budapest, 1968. In: Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 55-56. (1969)

Emődi János: Dramatizálás az irodalmi órán. In: Módszertani közlemények, (9) 4. p. 254. (1969)

Függ Tiborné: Az igazgató segítsége az önképzésben. In: Módszertani közlemények, (9) 3. p. 183. (1969)

Függ Tiborné: Egy új kezdeményezés üdvözlése. In: Módszertani közlemények, (9) 1. p. 50. (1969)

Függ Tiborné: Mutasd az osztályod, megmondom ki vagy! In: Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 177-178. (1969)

Füle Sándor: Pedagógusképzés és továbbképzés. In: Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 1-2. (1969)

Garzó Mária: Szemléltetés a magyarórán. In: Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 246-248. (1969)

Gaszner István: Az ének-zene órák élménykeltő mozzanatainak tervezése. In: Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 63-69. (1969)

Harmat István: A csoportos oktatás alkalmazása az általános iskolai történelemtanításban. In: Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 44-46. (1969)

Hoffmann Ottó: Történelmi vetélkedő a 6. osztályban. In: Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 248-254. (1969)

Homoki Mária: Visszapillantás a pálya elejéről. In: Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 116-117. (1969)

Honfi Ferenc: Az élővilág cimű tantárgy élő szemléltetésének megvalósítása gyakorló kert és élősarok segítségével az 5. és 6. osztályban. In: Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 231-236. (1969)

Horváth Ilona and Gazsó István and Függ Tiborné and Petrikás Árpád and Fekete István and Nagy Katalin: Szemle. In: Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 125-128. (1969)

Huszti Sándorné: Számonkérés a matematika órákon. In: Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 173-174. (1969)

István Tóth: A filmesztétikai nevelés jelentősége az általános iskolában („A Légy jó mindhalálig" című film elemzése). In: Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 27-29. (1969)

Kelendi Gyuláné: Korszerű tanulás a napközi otthonban. In: Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 262-264. (1969)

Kerékgyártó Imre: Az irodalom tanítása és a pedagógiai elemzés. In: Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 129-134. (1969)

Kerékgyártó Imre: Műveltségünk eszközei és a pedagógiai elemzés. In: Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 285-290. (1969)

Kerékgyártó Imre: Nevelési eredményeink elemzése. In: Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 3-7. (1969)

Kerékgyártó Imre: Pedagógiai elemzés a nyelvtan tanításában. In: Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 77-82. (1969)

Kerékgyártó Imre: Teljesítmény a pedagógiában. In: Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 194-199. (1969)

Király Gyula: Az osztályfőnök koordinációs tevékenysége. In: Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 291-295. (1969)

Kiss Albertné: Megfigyelések és gondolatok az irodalmi művek serdülőkorú gyermekekre gyakorolt hatásáról. In: Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 270-273. (1969)

Kiss Albertné: A kötelező olvasmány hatása egy tanulócsoportra. In: Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 170-172. (1969)

Kiss Béláné and Abaffy Zoltánné: A tanulók gyakorlati munkájának ellenőrzése és értékelése a mezőgazdasági gyakorlat tanítása során. In: Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 174-177. (1969)

Kiss Géza: Hazafiságra nevelés és nemzeti hagyományaink ápolása történelemtanításunkban. In: Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 295-300. (1969)

Kisvárdai Károly and Damó Elemérné and Belčikov U. A. and Panûševa M. S. and Banó István and Suara Róbert and Tálasi Istvánné and Berkes Péter and Réber László and Gergely Márta and Gács Demeter and Rónaszegi Miklós and Függ Tiborné and Magyarfalvi Lajos: Szemle. In: Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 187-191. (1969)

Kolta Ferenc: Két költő vallomása a tankönyvben szereplő verséről. In: Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 265-266. (1969)

Lakatos Pál: Tanyán tanító nevelők problémái. In: Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 41-42. (1969)

Magassy László: Verselemzés színjátszó szakkörben. In: Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 135-141. (1969)

Mihály Endre: A tervezés didaktikai és metodikai jelentősége a mezőgazdasági foglalkozás keretében. In: Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 94-100. (1969)

Mihály Endre: A tervezés és szervezés munkaegészségügyi szerepe a gyakorlati foglalkozás oktatásában. In: Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 147-154. (1969)

Miklósvári Sándor and Presszmann L. and Cerghit J. and Biener K. and Muszynsky H. and Levin M. I. and Grant N. and Sztrezikozin V.: Nemzetközi szemle : az Országos Pedagógiai Könyvtár anyaga alapján. In: Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 112-115. (1969)

Miklósvári Sándor and Vaszilev H. and Gibbs G. I. and Stoica D. and Sturgess D. and Watson F. R. and Poljakov E. and Redina K. and Gilbuh J.: Nemzetközi szemle : az Országos Pedagógiai Könyvtár anyaga alapján. In: Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 165-167. (1969)

Miklósvári Sándor and Witzlack G. and Atkinson R. C. and Silberman H. F. and Duclos D. and Haugstrup R.: Nemzetközi szemle : az Országos Pedagógiai Könyvtár anyaga alapján. In: Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 36-39. (1969)

Mosonyi Kálmán and Süli Dezső: A természetes számok tanítása az általános iskola 5. osztályában. In: Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 224-230. (1969)

Muraközy Péter: Bíráló szemmel. In: Módszertani közlemények, (9) 2. p. 117. (1969)

Mészáros Ferenc: Az ismeretszerzés útja a testnevelés sajátos körülményei között. In: Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 184-186. (1969)

Mészáros Ferenc: A személyiség módszertani problémái a testnevelési órán. In: Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 215-220. (1969)

Mészáros László: Matematikaoktatás minőségi csoportokkal. In: Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 178-180. (1969)

Németh István: A tanítás a leghatékonyabb eszköze a tanulásnak. In: Módszertani közlemények, (9) 4. p. 193. (1969)

Papné Dobos Mária: Az érzelmi nevelés helye az általános iskolai orosz nyelv oktatásban. In: Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 220-223. (1969)

Pornai Éva: Társtanító vagy mostohagyerek? In: Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 314-317. (1969)

Pálmai Kálmán: Az osztályozás felelőssége. In: Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 57-62. (1969)

Pálmai Kálmán: Mire való a tankönyv. In: Módszertani közlemények, (9) 1. p. 44. (1969)

Riesz Béla: Az osztályközösség struktúrájának vizsgálata a szociometria módszerével. In: Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 275-284. (1969)

Ráduly Ilona and Móra Ferenc: Magyar irodalom 5. osztály : Móra Ferenc : A másik csaló. In: Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 47-50. (1969)

Rápolthy Viktor: Az érzelmi nevelés jelentősége és eredményessége az általános iskolai ének-- zene tanterv követelményeinek végrehajtásában. In: Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 22-26. (1969)

Révész Béla: Olvasóvá nevelés élővilág szakkör foglalkozásain. In: Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 273-275. (1969)

Révész Béla: A csoportmunka az élővilág órán. In: Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 82-93. (1969)

Róna Borbála: Korszerű egészségügyi szemlélet a pedagógiában. In: Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 257-258. (1969)

Rózsa Éva: Egésznapos iskola Hódmezővásárhelyen és Makón. In: Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 259-262. (1969)

Szabó Mihályné: Iskolaközösségünk és a fiatal nevelők : hozzászólás. In: Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 42-43. (1969)

Szabó Zoltán: Beszéd és gyermeki tevékenység számtanórán az I. osztályban : néhány gondolat egy hagyományos és egy kísérleti számtanóra rövid összehasonlítása közben. In: Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 207-211. (1969)

Szalay András: A tanulók önálló és differenciált munkájának segítése a feladatmegoldás lépéseinek programozásával. In: Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 618-320. (1969)

Szőnyi Károly: Természet utáni tanulmányok a 2. osztályban. In: Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 180-182. (1969)

Tóth István: Az irodalmi dolgozatok javításának módszereiről. In: Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 120-122. (1969)

Tölgyesi József: Az önálló órák megszervezése, vezetése és ellenőrzése az összevont osztályú tanulócsoportok 1-4. osztályaiban. In: Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 168-169. (1969)

Tölgyesi József: A heti terv készítésének néhány gyakorlati problémája az összevont 1-4. osztályú tanulócsoportokban. In: Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 242-246. (1969)

Várkonyi Nándor: Famunkák a hetedik osztályban. In: Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 100-111. (1969)

Várkonyi Nándor: Famunkák a hetedik osztályban : II. In: Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 154-164. (1969)

Várkonyi Nándor: Kísérleti eszközök készítése gyakorlati órákon. In: Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 29-35. (1969)

Várkonyi Nándor: Műszaki szakkörök szervezése és az oktatás módszerei. In: Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 301-307. (1969)

Várkonyi Nándor: Üzemlátogatások a hetedik osztályban. In: Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 236-240. (1969)

Zukovits Imre: A játékosság szerepe az oktatásban. In: Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 7-12. (1969)

Zukovits Imre: A tanulói közreműködés lehetőségei a konkrét tények megismerésében. In: Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 141-147. (1969)

Zukovits Imre: A tények elemzése és a problémamegoldó gondolkodás. In: Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 310-314. (1969)

This list was generated on 2024. február 29. 10:53:27 CET.