Módszertani közlemények

Number of items: 64.

Apró Tibor: Az első tanítási órám. In: Módszertani közlemények, (11) 3. pp. 163-164. (1971)

Apró Tibor: Az ifjúságért, az ifjúságnak: a Kincskereső. In: Módszertani közlemények, (11) 2. p. 105. (1971)

Balogh László: „Kincskereső". In: Módszertani közlemények, (11) 5. p. 300. (1971)

Bodosi Mihályné: Tanteremben tartott testnevelési órán alkalmazható versenyek az általános iskola alsó tagozatában. In: Módszertani közlemények, (11) 2. pp. 106-112. (1971)

Bokor Istvánné: A szótagolás és elválasztás : befejező rész : 11. óra. In: Módszertani közlemények, (11) 5. pp. 258-263. (1971)

Bokor Istvánné and Hegedűs Rajmund and Kántor Józsefné: A szótagolás és elválasztás : a témakör komplex kidolgozása. In: Módszertani közlemények, (11) 3. pp. 126-137. (1971)

Bokor Istvánné and Hegedűs Rajmund and Kántor Józsefné: A szótagolás és elválasztás : a témakör komplex kidolgozása. 2. rész. In: Módszertani közlemények, (11) 4. pp. 200-208. (1971)

Bódi Andrásné: Világnézeti nevelés a környezetismereti órán. In: Módszertani közlemények, (11) 2. pp. 112-114. (1971)

Cs. Nagy István: Az olvasáspedagógia műhelyéből. In: Módszertani közlemények, (11) 2. pp. 75-81. (1971)

Domján József: Világítási és látási kérdések tanműhelyi foglalkoztatásnál. In: Módszertani közlemények, (11) 4. pp. 246-247. (1971)

Drien Károly: Az iskolai oktató-nevelő munka irányításának munkaformái : gyakorlati iskolavezetés. In: Módszertani közlemények, (11) 2. pp. 93-103. (1971)

Drien Károly: Az iskolavezetés elmélete és gyakorlata. In: Módszertani közlemények, (11) 1. pp. 46-56. (1971)

Fábián Zoltán: Gyerekek a gyerekeknek. In: Módszertani közlemények, (11) 5. pp. 281-284. (1971)

Füle Sándor and Keszthelyi György: Szemle. In: Módszertani közlemények, (11) 5. pp. 316-320. (1971)

Harmath István: Az iskolarádió alkalmazása a történelemórán. In: Módszertani közlemények, (11) 5. pp. 290-295. (1971)

Hegedűs András: Híradás a Kincskeresőről. In: Módszertani közlemények, (11) 1. p. 2. (1971)

Hegedűs András: A Kincskereső visszhangja. In: Módszertani közlemények, (11) 5. pp. 249-252. (1971)

Hegyi Árpádné: A kémia és fizika koncentrációjának lehetőségei a hetedik osztályban. In: Módszertani közlemények, (11) 2. pp. 81-85. (1971)

Hoffmann Ottó: A gondolkodásfejlesztés néhány lehetősége a nyelvtantanításban. In: Módszertani közlemények, (11) 4. pp. 209-217. (1971)

Hoffmann Ottó: A tantárgyi tervezésről : az „egyéni" és a „központi" tanmenet viszonya a magyartanításban. In: Módszertani közlemények, (11) 5. pp. 310-315. (1971)

Honfi Ferenc: A tanulók neveltségi szintjének ellenőrzése élővilág órán. In: Módszertani közlemények, (11) 4. pp. 232-235. (1971)

Héjjas Endre and Welskopf-Henrich L. and Lipták Gábor and Krúdy Gyula and Csima János: Szemle. In: Módszertani közlemények, (11) 2. pp. 119-120. (1971)

Jámbor Gyuláné and Pósa Lajos: Az 1970/71-es tanévben Szegeden megrendezett megyei és városi általános iskolai földrajz tanulmányi verseny tapasztalatai. In: Módszertani közlemények, (11) 3. pp. 181-187. (1971)

Kelendi Gyuláné: A hagyományok szerepe a nevelésben. In: Módszertani közlemények, (11) 5. pp. 276-280. (1971)

Keresztesi Miklós and Horváth Edit and Szakály János: Szabályozott oktatási folyamat megvalósítása egy tanítási egység keretében. In: Módszertani közlemények, (11) 1. pp. 30-40. (1971)

Kerékgyártó Imre: Közösségalakítás a pedagógiában. In: Módszertani közlemények, (11) 5. pp. 252-258. (1971)

Kerékgyártó Imre: Nevelés-neveltség. In: Módszertani közlemények, (11) 3. pp. 121-126. (1971)

Kerékgyártó Imre: A személyiség a pedagógiában : pszichológiai ismeretek alkalmazása. In: Módszertani közlemények, (11) 4. pp. 193-199. (1971)

Kerényi Józsefné: A mágnestábla használata magyarórákon. In: Módszertani közlemények, (11) 4. pp. 236-240. (1971)

Keszthelyi György: A szövegértés jelentősége az olvasmánytárgyalásban. In: Módszertani közlemények, (11) 2. pp. 71-75. (1971)

Kiss Albertné: Gondolatok a kortárs irodalom népszerűsítéséről. In: Módszertani közlemények, (11) 3. pp. 165-166. (1971)

Knuth Alfréd: Az NDK tízosztályos általános iskoláiban folyó matematikatanítás korszerűsítéséről. In: Módszertani közlemények, (11) 1. pp. 5-13. (1971)

Kovács Iván: A testnevelési és sportjátékok kapcsolata az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (11) 5. pp. 295-299. (1971)

Nagy Zoltánné: Az átmenet megkönnyítése az általános iskola 4. osztályából az 5. osztályba magyar irodalomból. In: Módszertani közlemények, (11) 3. pp. 187-189. (1971)

Németh István: Kincskereső. In: Módszertani közlemények, (11) 1. p. 1. (1971)

Pásztor Emil: Nyelvi-irodalmi gyűjtőmunka a rokon értelmű szavak és kifejezések körében. In: Módszertani közlemények, (11) 2. pp. 114-116. (1971)

Révész Béla: A szemléltetőfilm felhasználása az élővilág oktatásában. In: Módszertani közlemények, (11) 4. pp. 224-228. (1971)

Sipka Sándor and Jároli József: Szemle : a stílusképzés és fogalmazástanítás néhány problémája egy német módszertani mű megvilágításában : a régi tankönyvek megmentéséért. In: Módszertani közlemények, (11) 1. pp. 61-64. (1971)

Somfai László: Munkafüzet tervezet a 6. osztályos nyelvtan tanév eleji ismétléséhez. In: Módszertani közlemények, (11) 3. pp. 138-146. (1971)

Szabó Balázsné: A tanulók érzelmi-hangulati reakciói egy kísérleti nyelvtanórán. In: Módszertani közlemények, (11) 1. pp. 3-5. (1971)

Szabó Pál and Poprádi Tibor and Stancz Éva: Komplex vizsgálatok fontossága iskoláskorú gyermekeknél. In: Módszertani közlemények, (11) 5. pp. 272-276. (1971)

Szabó Zoltán: Tegyünk többet a személyiség fejlesztéséért a tanítási órán! In: Módszertani közlemények, (11) 2. pp. 68-71. (1971)

Szegedi János and Ballai Antalné: A tanulói visszajelentések módjai a tanítási óra szerkezetében az élővilág tanításában. In: Módszertani közlemények, (11) 1. pp. 20-30. (1971)

Szeléndi Gábor: Proletár internacionalizmusra nevelés az olvasástanításban : 3. osztály. In: Módszertani közlemények, (11) 2. pp. 65-68. (1971)

Szeléndi Gábor: Szocialista rendszerünk megszerettetése az olvasástanításban : 3. osztály. In: Módszertani közlemények, (11) 5. pp. 301-304. (1971)

Szeléndi Gábor: Érzelmi nevelés népünk szabadságáért és függetlenségéért folytatott harcának feldolgozása során : olvasás 3. osztály. In: Módszertani közlemények, (11) 4. pp. 229-232. (1971)

Szepes Lajos: Az osztályfőnök nevelői személyisége. In: Módszertani közlemények, (11) 3. pp. 158-162. (1971)

Szörényi József: Megemlékezés Móczár Miklósról : 1884-1971. In: Módszertani közlemények, (11) 2. pp. 103-104. (1971)

Szőnyi Károly: Gondolatok a 2.o. írásos rajztanmenet készítéséhez. In: Módszertani közlemények, (11) 4. pp. 241-246. (1971)

Szűts Istvánné: Csoportmunka tapasztalatai az élővilág órákon. In: Módszertani közlemények, (11) 5. pp. 304-310. (1971)

Sárik Tibor: Feladatlapok alkalmazása az általános iskolai kémiaoktatásban. In: Módszertani közlemények, (11) 1. pp. 13-20. (1971)

Sásdi Imréné: A nevelő - szülő találkozások jelentősége a nevelésben. In: Módszertani közlemények, (11) 1. pp. 59-60. (1971)

Tóth József: Egyszerű lapos tárgy és tagolt forma rajzolása a 4. osztályban. In: Módszertani közlemények, (11) 1. pp. 57-59. (1971)

Tóth Lajos: Az iskolaigazgató helye és szerepe az önigazgatásban. In: Módszertani közlemények, (11) 3. pp. 154-158. (1971)

Vajon Imre: Tenyésszünk lepkéket az általános iskolai szakköri foglalkozásokon! In: Módszertani közlemények, (11) 2. pp. 117-118. (1971)

Varecza Árpád: Halmazok alkalmazása szakköri feladatok megoldásában. In: Módszertani közlemények, (11) 4. pp. 218-223. (1971)

Varecza Árpád: Halmazok alkalmazása szakköri feladatok megoldásában : befejező rész. In: Módszertani közlemények, (11) 5. pp. 263-272. (1971)

Veszprémi László and Körtvélyessy Lászlóné and Miskolczi Józsefné and Szántó Lajos and Révész Béla: A grafoszkóp (írásvetítő) didaktikai szerepe. In: Módszertani közlemények, (11) 3. pp. 166-181. (1971)

Várkonyi Nándor: Műszaki ötletgyüjtemény. In: Módszertani közlemények, (11) 2. pp. 90-93. (1971)

Walkmann József and Apró Tibor and Polvár Paula: Szemle. In: Módszertani közlemények, (11) 3. pp. 190-192. (1971)

Zukovits Imre: A feladatlapok alkalmazása a gyakorló, készségképző órákon. In: Módszertani közlemények, (11) 2. pp. 85-89. (1971)

Zukovits Imre: A gyakorlás, készségképzés az oktatási folyamatban. In: Módszertani közlemények, (11) 1. pp. 41-46. (1971)

Zukovits Imre: A tanulói aktivitás jellemzői és befolyásoló tényezői. In: Módszertani közlemények, (11) 5. pp. 285-290. (1971)

Zukovits Imre: A változatos és aktív tanulói tevékenység módjai, lehetőségei a gyakorlásban. In: Módszertani közlemények, (11) 3. pp. 147-154. (1971)

This list was generated on 2024. február 29. 10:30:42 CET.