Módszertani közlemények

Number of items: 70.

Az 5. osztályos új matematikai tantervről. In: Módszertani közlemények, (14) 3. pp. 209-213. (1974)

Abaházi Richárdné: Korszerűsítési törekvéseink a magyartanításban. In: Módszertani közlemények, (14) 3. pp. 204-205. (1974)

Balogh Tibor: Adalék a Lüscher-teszt validitásának kérdéséhez. In: Módszertani közlemények, (14) 1. pp. 26-29. (1974)

Bartha László and Drózdik Mária and Károssy Csaba: Egy programozott audiovizuális ismeretközlő óra az általános iskola 7. osztályának földrajz tanításában. In: Módszertani közlemények, (14) 3. pp. 188-193. (1974)

Blank Péter and Hausmann János: Az irodalomtudomány legújabb eredményeinek hasznosítása az általános iskolai irodalomtanításban. In: Módszertani közlemények, (14) 5. pp. 337-338. (1974)

Boroska Miklós: Egy vitatott módszer védelmében : a kísérletekben rejlő lehetőségek vizsgálata. In: Módszertani közlemények, (14) 1. pp. 61-68. (1974)

Bozsó Józsefné: Hogyan nevelem tanítványaimat a párt szeretetére? : Egy tanítási óra tervezése. In: Módszertani közlemények, (14) 2. pp. 145-146. (1974)

Bugár Ferencné: Nyelvtan-hely1esírás gyakorló óra a 2. osztályban. In: Módszertani közlemények, (14) 2. pp. 152-156. (1974)

Chikán Zoltánné: A szaktárgyi gondolkozás fejlesztése az általános iskolai leíró nyelvtani ismeretek tanításában. In: Módszertani közlemények, (14) 1. pp. 12-18. (1974)

Deák László and Gyülvészi Piroska: Elágazásos programok a kémiatanításban. In: Módszertani közlemények, (14) 4. pp. 278-280. (1974)

Dobcsányi Ferenc: Orosz Sándor: A helyesírás fejlődése. Tankönyvkiadó, Budapest, 1974. : [könyvismertetés]. In: Módszertani közlemények, (14) 2. p. 143. (1974)

Francsics Istvánné: Gondolatok az iskolai gyermekkönyvtár szerepéről és jelentőségéről a napközi otthon kulturális foglalkozásaiban. In: Módszertani közlemények, (14) 1. pp. 79-80. (1974)

Földy Ferenc: Feladatrendszeres oktatás az általános iskola részben összevont alsótagozatos osztályaiban. In: Módszertani közlemények, (14) 1. pp. 42-53. (1974)

Füle Sándor: A pedagógia és a pszichológia oktatás söronlevő feladatai a pedagógusképzésben. In: Módszertani közlemények, (14) 5. pp. 293-294. (1974)

Gunyhó Imréné: Felelősök az osztályban. In: Módszertani közlemények, (14) 2. pp. 149-151. (1974)

Hegyi József: A feladatlapok alkalmazása a zenei megismerésben. In: Módszertani közlemények, (14) 1. pp. 70-77. (1974)

Hegyi József: A programlapok alkalmazása a zenei készségek fejlesztésében. In: Módszertani közlemények, (14) 2. pp. 109-117. (1974)

Hoffmann Ottó: Gondolatok az anyanyelvi nevelés új tantervének körvonalazásához. In: Módszertani közlemények, (14) 5. pp. 320-328. (1974)

Hornyák Andrásné: A kosárlabda tanítása a testnevelési órán. In: Módszertani közlemények, (14) 2. pp. 156-160. (1974)

Horváth Anikó: A Betűbúvárok klubjában... In: Módszertani közlemények, (14) 3. pp. 205-206. (1974)

Isky László: Az úttörőcsapatok nyári táborozásának megszervezése. In: Módszertani közlemények, (14) 3. pp. 197-203. (1974)

Juhász Antal: Pedagógusok a honismereti munkában. In: Módszertani közlemények, (14) 3. pp. 184-187. (1974)

Kelendi Gyuláné: Szakmai munkaközösségek az iskolában. In: Módszertani közlemények, (14) 1. pp. 1-4. (1974)

Kelendi Gyuláné: A gyermekek szabad ideje és az iskola. In: Módszertani közlemények, (14) 2. pp. 91-94. (1974)

Kelendi Gyuláné: Általános iskolai tanítványaink felelősségtudata. In: Módszertani közlemények, (14) 4. pp. 228-230. (1974)

Keresztes Árpádné and Berkes Miklós and Gaál Géza: Szemle. In: Módszertani közlemények, (14) 3. pp. 214-219. (1974)

Keresztesi Miklós: Tantervi témakörök strukturális elemzése. In: Módszertani közlemények, (14) 5. pp. 302-306. (1974)

Kerékgyártó Imre: Az iskola, a pedagógus tevékenységei. In: Módszertani közlemények, (14) 3. pp. 165-173. (1974)

Kerékgyártó Imre: Tudatosság és spontaneitás a nevelésben. In: Módszertani közlemények, (14) 1. pp. 5-12. (1974)

Kerékgyártó Imre: A nevelés és a nevelők attitűdjei. In: Módszertani közlemények, (14) 4. pp. 221-228. (1974)

Kerékgyártó Imre: A nevelői magatartás. In: Módszertani közlemények, (14) 5. pp. 295-301. (1974)

Kerékgyártó Imre: A pedagógus-pálya presztízse. In: Módszertani közlemények, (14) 2. pp. 84-91. (1974)

Kovács Iván: A specializálódás vizsgálata kézilabdásoknál a lövőkészség kialakulása alapján. In: Módszertani közlemények, (14) 4. pp. 255-262. (1974)

Mezősi Józsefné: Az olvasóvá nevelés eszközei, eljárásai az általános iskola 1—2. osztályában. In: Módszertani közlemények, (14) 4. pp. 239-243. (1974)

Mihály Endre: Hogyan szolgálja az ellenőrzés és értékelés a nevelés és tanítás eredményességét a gyakorlati foglalkozáson. In: Módszertani közlemények, (14) 1. pp. 29-35. (1974)

Mihály Endre: A tanárképző főiskolák mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szak nappali és levelező tagozatán használandó jegyzetek jegyzéke. In: Módszertani közlemények, (14) 3. pp. 207-208. (1974)

Mosonyi Kálmán and Mihály Endre: Szemle. In: Módszertani közlemények, (14) 5. pp. 354-356. (1974)

Nagy Andor: Népművelőképzés a tanárképző főiskolákon. In: Módszertani közlemények, (14) 1. pp. 40-41. (1974)

Oláh Emőd: Az óvoda iskolaelőkészítő szerepének korszerű értelmezése az óvodában folyó ének-zenei nevelés — oktatás — vizsgálata alapján. In: Módszertani közlemények, (14) 2. pp. 95-102. (1974)

Pleskó András: Az osztályfőnök mint raj vezető az 5. osztályban : befejező rész. In: Módszertani közlemények, (14) 5. pp. 328-334. (1974)

Pleskó András: Az osztályfőnök mint rajvezető az 5. osztályban. In: Módszertani közlemények, (14) 4. pp. 262-268. (1974)

Pásztor Emil: „Ha élet zengi be az iskolát" : az anyanyelvi és irodalmi nevelésről. In: Módszertani közlemények, (14) 1. pp. 53-57. (1974)

Pásztor Emil: A füzetek és a tankönyvek „egyéni" feliratairól. In: Módszertani közlemények, (14) 1. p. 78. (1974)

Pósa Lajos: Megjegyzések a földrajztanítás nevelési feladatainak értelmezéséhez. In: Módszertani közlemények, (14) 4. p. 281. (1974)

Rehm Anna and Tóth Éva: A hazaszeretetre nevelés 4. osztályos olvasmányairól. In: Módszertani közlemények, (14) 5. pp. 339-349. (1974)

Rudas Katalin: Feladatlapok az ének-zene önálló órákon. In: Módszertani közlemények, (14) 2. pp. 102-109. (1974)

Salga Attila: Lehetne életszerűbben. In: Módszertani közlemények, (14) 5. pp. 352-353. (1974)

Szabó Tibor: Komplex gyakorlás az orosz nyelvi órán. In: Módszertani közlemények, (14) 4. pp. 282-288. (1974)

Szabó Tibor: Kötött és szabad beszéd az orosz nyelvi gyakorló órákon. In: Módszertani közlemények, (14) 2. pp. 131-134. (1974)

Szabó Tibor: A szóbeli kezdő szakasz és az applikációs képek. In: Módszertani közlemények, (14) 1. pp. 57-61. (1974)

Szalay András: A tizedes tört bevezetése az 5. osztályban. In: Módszertani közlemények, (14) 1. pp. 68-70. (1974)

Szeléndi Gábor: A testi nevelés időszerű problémái az alsótagozatban. In: Módszertani közlemények, (14) 4. pp. 231-238. (1974)

Szendrei János: Az általános iskolai matematika új tanterv-tervezete. In: Módszertani közlemények, (14) 1. pp. 36-39. (1974)

Szendrei János: A tantervi tervezet az 1. osztályban. In: Módszertani közlemények, (14) 2. pp. 138-143. (1974)

Szűcs László: Alsófokú oktatás Ausztriában. In: Módszertani közlemények, (14) 2. pp. 81-83. (1974)

Sásdi Imréné: Az önállóságra nevelés első lépései: „a megbízás" a kisdobosmozgalom kereteiben. In: Módszertani közlemények, (14) 3. pp. 194-197. (1974)

Tóth Andrásné: Készségfejlesztés Arany János Toldi 1—2. éneke alapján. In: Módszertani közlemények, (14) 5. pp. 350-352. (1974)

Vastagh József: Ez is közélet. In: Módszertani közlemények, (14) 2. p. 144. (1974)

Vecsernyés János: [Pedagógusok a szakszervezeti munkában]. In: Módszertani közlemények, (14) 4. pp. 276-277. (1974)

Vidéki Mátyás: A programozott oktatás tágabb értelmezésének néhány kérdése munkafüzet alkalmazásakor. In: Módszertani közlemények, (14) 2. pp. 147-149. (1974)

Vuics Tibor: A nevelési feladat értelmezési és tervezési hibái az általános iskolai földrajztanításban. In: Módszertani közlemények, (14) 2. pp. 134-137. (1974)

Vörös Károly: Tapasztalataim a tanulók önművelődési igényének fejlesztése terén. In: Módszertani közlemények, (14) 4. pp. 268-275. (1974)

Vörös Károlyné and Németh István: Szemle. In: Módszertani közlemények, (14) 2. pp. 161-164. (1974)

Waldmann József: Néhány gondolat „A közművelődés helyzete és fejlesztésének feladatai" című határozat kapcsán. In: Módszertani közlemények, (14) 5. pp. 335-336. (1974)

Waldmann József and Mihály Endre and Oroszi András and Gaál Géza: Szemle. In: Módszertani közlemények, (14) 4. pp. 289-292. (1974)

Zukovits Imre: Egy műszaki-technikai vetélkedő tartalmi leírása, didaktikai és metodikai elemzése. In: Módszertani közlemények, (14) 5. pp. 306-319. (1974)

Zukovits Imre: A cselekedtetés, a széles körű tanulói tevékenység alkalmazása az iskolai életben. In: Módszertani közlemények, (14) 3. pp. 174-183. (1974)

Zukovits Imre: A sokoldalú és változatos tanulói tevékenység megvalósítása a tanítási órákon. In: Módszertani közlemények, (14) 1. pp. 18-26. (1974)

Zukovits Imre: A tanulókísérletek hatása a tanulók intellektuális, gondolati tevékenységére a tanítási-tanulási folyamatban. In: Módszertani közlemények, (14) 2. pp. 117-130. (1974)

Zukovits Imre: A technikai és természettudományos szellemi vetélkedők, mint az iskolai oktatás korszerű ismeretszerzési és szemléletformáló kiegészítői. In: Módszertani közlemények, (14) 4. pp. 243-255. (1974)

This list was generated on 2024. február 29. 09:42:29 CET.