Módszertani közlemények

Number of items: 60.

Szemle. In: Módszertani közlemények, (15) 1. pp. 56-64. (1975)

Szemle. In: Módszertani közlemények, (15) 4. pp. 243-248. (1975)

Szemle. In: Módszertani közlemények, (15) 5. pp. 318-320. (1975)

Annus Antal: Az általános iskolai új Rendtartás alkalmazása, fejlesztése. In: Módszertani közlemények, (15) 1. pp. 3-5. (1975)

Arató Endréné: Előkészítés az önálló ismeretszerzésre a környezetismeret tanítása során. In: Módszertani közlemények, (15) 5. pp. 262-271. (1975)

Balogh Viktória: Közös tulajdonsággal rendelkező pontok halmaza : mértani helyek előkészítése az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 149-152. (1975)

Baltási Judit and Bellyei László: Komplex elemek és differenciált munkáltatás egy anyanyelvi kísérleti órán. In: Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 165-168. (1975)

Baltási Judit and Szirmay Endre: Olvasástechnikai és szövegértési szint mérése az 1. osztályban : egy komplex anyanyelvi kísérlet összehasonlító méréseredményeiből. In: Módszertani közlemények, (15) 2. pp. 76-79. (1975)

Buzás Klára: Eszközhasználat az alsótagozatos matematikaoktatásban. In: Módszertani közlemények, (15) 5. pp. 291-297. (1975)

Bíró István: A földrajzi fogalomalkotás logikai műveletei. In: Módszertani közlemények, (15) 5. pp. 279-284. (1975)

Cservenyák Lászlóné: Az anyaggyűjtés fogalmazástanításhoz az alsó tagozatban. In: Módszertani közlemények, (15) 4. pp. 230-231. (1975)

Csorba Józsefné: A korszerű módszerek alkalmazása az alsótagozatos testnevelés tanításában. In: Módszertani közlemények, (15) 5. pp. 285-290. (1975)

Deák László: Új ismeretek feldolgozása elágazásos programmal. In: Módszertani közlemények, (15) 1. pp. 34-38. (1975)

Diós Sándorné: A magatartás és a szorgalom értékelése. In: Módszertani közlemények, (15) 5. pp. 315-317. (1975)

Dobcsányi Ferenc: Irodalmi évfordulóinkról. In: Módszertani közlemények, (15) 2. pp. 113-116. (1975)

Földy Ferenc: Differenciált feladatrendszeres oktatás az általános iskolák részben összevont alsótagozatos osztályaiban. In: Módszertani közlemények, (15) 5. pp. 256-262. (1975)

Garami Jánosné: Gyermekirodalom a tanítási órán. In: Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 169-171. (1975)

Garzó Mária: Gondolatok az általános iskolai házi olvasmányok feldolgozásáról. In: Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 177-180. (1975)

Gejza Olas: A pedagógusok posztgraduális továbbképzéséről a Csehszlovák Szocialista Köztársaságban. In: Módszertani közlemények, (15) 2. pp. 106-110. (1975)

Horváth Dénes: Az ösztönös gyermekrajzok és a vizuális nevelés. In: Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 143-148. (1975)

Juhász Károly: Pedagógusképzők a közművelődési határozat megvalósításáért. In: Módszertani közlemények, (15) 2. pp. 111-112. (1975)

Jáki Lászlóné: A feladatlapok felhasználásának lehetőségei az oktatási folyamat különböző szakaszaiban az általános iskola harmadik osztályában. In: Módszertani közlemények, (15) 2. pp. 79-84. (1975)

Kelendi Gyuláné: Gyermekeink érdeklődése. In: Módszertani közlemények, (15) 1. pp. 13-16. (1975)

Kelendi Gyuláné: Tanítsd meg játszani! In: Módszertani közlemények, (15) 4. pp. 193-195. (1975)

Kerékgyártó Imre: Aktivitás, önállóság, önnevelés. In: Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 132-138. (1975)

Kerékgyártó Imre: Nevelői magatartás : 2. In: Módszertani közlemények, (15) 1. pp. 5-12. (1975)

Kerékgyártó Imre: Életmodellek a nevelésben. In: Módszertani közlemények, (15) 4. pp. 196-204. (1975)

Kerékgyártó Imre: A nevelés állandó és változó tényezői. In: Módszertani közlemények, (15) 5. pp. 149-255. (1975)

Kerékgyártó Imre: Ünnepek a nevelés folyamatában. In: Módszertani közlemények, (15) 2. pp. 69-76. (1975)

Kerényi Józsefné: Osztályfőnöki óra a szocialista hazaszeretetről. In: Módszertani közlemények, (15) 2. pp. 84-92. (1975)

Kiss Géza: Az általános iskolai történelemszakkörök működésének tartalmi és szervezési kérdései, alapvető munkaformái. In: Módszertani közlemények, (15) 4. pp. 237-242. (1975)

Kovács Iván and Isky László: A kézilabdázás labda nélküli mozgásainak biomechanikai elemzése : 1. In: Módszertani közlemények, (15) 1. pp. 38-46. (1975)

Kovács Katalin: Egy második osztályos matematikai óra leírása. In: Módszertani közlemények, (15) 5. pp. 297-301. (1975)

Kunstár Jánosné: Néhány gondolat a szemléltető eszközök kezeléséről. In: Módszertani közlemények, (15) 1. pp. 47-52. (1975)

Laczkó Ottóné: „Célunk a közművelődési szemlélet kialakítása" : a közművelődési munkára való felkészítés lehetőségei a Jászberényi Tanítóképző Intézetben. In: Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 153-155. (1975)

Moholi Károly: 30. évfordulónkra. In: Módszertani közlemények, (15) 2. pp. 65-69. (1975)

Moholi Károly: Hegedűs András : 1923-1975. In: Módszertani közlemények, (15) 1. pp. 1-2. (1975)

Molnár Jánosné: Csoportmunkák a negyedik osztály olvasás óráin. In: Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 172-176. (1975)

Munz Károly: Pedagógusok a tudományos ismeretterjesztésért. In: Módszertani közlemények, (15) 4. pp. 227-229. (1975)

Nagy Istvánné: Mondatelemzési gyakorlatok. In: Módszertani közlemények, (15) 4. pp. 231-234. (1975)

Nagy Tamás: A tanítás anyagának elrendezése : testnevelés 1-4. osztály. In: Módszertani közlemények, (15) 5. pp. 301-312. (1975)

Németh Tibor and Détári Ferencné: A 8—10 éves korú tanulók zenei képességének és teljesítményének vizsgálási lehetőségei MAGNOCORR kollektív oktatógép segítségével. In: Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 139-142. (1975)

Pósa Lajos: Az ábrák szerepe a földrajz tanításában. In: Módszertani közlemények, (15) 2. pp. 116-122. (1975)

Pósa Lajos: Az ábrák szerepe a földrajz tanításában : befejező rész. In: Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 156-165. (1975)

Pósa Lajos and Zsámbéki László: Szemle. In: Módszertani közlemények, (15) 2. p. 128. (1975)

Stein Jánosné: A gyermek bábkészítő tevékenysége, mint személyiségvizsgálati módszer. In: Módszertani közlemények, (15) 4. pp. 204-209. (1975)

Szabó Balázsné: A funkcionális szemlélet érvényesítése az anyanyelvi nevelésben. In: Módszertani közlemények, (15) 1. pp. 16-23. (1975)

Szabó Balázsné: A mondatfajták tanítása korszerű szemlélet alapján. In: Módszertani közlemények, (15) 4. pp. 209-214. (1975)

Szabó Ferencné and Halas Lászlóné: A kisdobos akadályversenyek szervezésének, lebonyolításának problémái, gyakorlati megvalósítása. In: Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 189-191. (1975)

Szabó Lajos: Magatartás-szorgalom iskolai követelményeinek meghatározása. In: Módszertani közlemények, (15) 5. pp. 312-315. (1975)

Szabó Tibor: Adalékok a mágnescsíkok használatához : az igeragozás gyakorlása. In: Módszertani közlemények, (15) 4. pp. 234-237. (1975)

Szabó Tibor: Fémcsíkok sávos képsorok kialakításához. In: Módszertani közlemények, (15) 1. pp. 53-55. (1975)

Szabó Tibor: Ismeretfenntartó beszélgetések, a témaegyénítés kérdése az orosz nyelvi órán. In: Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 183-188. (1975)

Szabó Tibor: A mechanikus jelleg oldása a helyesírás alapfokú gyakorlásában. In: Módszertani közlemények, (15) 2. pp. 123-127. (1975)

Szabó G. László: Pedagógusoknak a XI. kongresszusról. In: Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 129-131. (1975)

Szepes Lajos: Ami a legújabb kiadású IV. osztályos olvasókönyvből is hiányzik. In: Módszertani közlemények, (15) 3. pp. 180-182. (1975)

Zukovits Imre: Korszerű műszaki ismeretek szerzése és a technikai kérdések iránti érdeklődés továbbfejlesztése természettudományos versenyekkel, vetélkedőkkel. In: Módszertani közlemények, (15) 4. pp. 214-226. (1975)

Zukovits Imre: Korszerű műszaki ismeretek szerzése és a technikai kérdések iránti érdeklődés továbbfejlesztése természettudományos versenyekkel, vetélkedőkkel : befejező rész. In: Módszertani közlemények, (15) 5. pp. 272-278. (1975)

Zukovits Imre: Változatos és sokoldalú tanulói tevékenységet biztosító kérdések, feladatok alkalmazása a műszaki-természettudományos vetélkedőkön. In: Módszertani közlemények, (15) 1. pp. 23-34. (1975)

Zukovits Imre: A természettudományos, technikai szellemi versenyeken alkalmazható érdekes és változatos kérdések, feladatok. In: Módszertani közlemények, (15) 2. pp. 93-106. (1975)

This list was generated on 2024. február 29. 09:29:27 CET.