Módszertani közlemények

Number of items: 64.

Bakacsi Gézáné and Varga István: Tapasztalatok a tanulói szabad szombatról egy vizsgálat tükrében. In: Módszertani közlemények, (17) 4. pp. 225-229. (1977)

Bereczki Sándor and Kovács István and Révész Béla and Szepes Lajos and Veszprémi László and Reginina Kira Vasil'evna and Turina Galina Pavlovna and Širokova Lûksena Ivanovna and Megay László and Rékassy Csaba and Frenyó Vilmos: Szemle. In: Módszertani közlemények, (17) 4. pp. 253-256. (1977)

Báron Lászlóné: Táblázatok, szemléltető ábrák a szaktantermekben. In: Módszertani közlemények, (17) 4. pp. 247-250. (1977)

Békésiné Fejes Katalin: Az új tanterv a készülő alsós tankönyvekben : 1 rész. In: Módszertani közlemények, (17) 1. pp. 45-53. (1977)

Békésiné Fejes Katalin: Szótagolás és elválasztás : 2. rész. In: Módszertani közlemények, (17) 2. pp. 97-105. (1977)

Dobcsányi Ferencné: A tanulás eredményességet befolyásoló tényezők, módszerek; eljárások a napközi otthonban. In: Módszertani közlemények, (17) 3. pp. 165-171. (1977)

Galicz Tiborné: Kísérletek az általános iskola tervszerű nevelő munkájának lemérésére. In: Módszertani közlemények, (17) 2. pp. 74-80. (1977)

Galicz Tiborné: Kísérletek az általános iskola tervszerű nevelőmunkájának lemérésére. In: Módszertani közlemények, (17) 3. pp. 154-160. (1977)

Geréb György and Szabó Pál: Az iskolára való felkészítés pszichológiai problémáiról : Iskolás lesz gyermekünk. Szerk.: Szabó Pál, Gondolat K., Bp. 1976. In: Módszertani közlemények, (17) 2. p. 105. (1977)

Gledura Lajosné and Nagy J. József: Integrált anyanyelvi órák az első osztályban. In: Módszertani közlemények, (17) 4. pp. 230-234. (1977)

Gyarmati Lajos and Kovács Kálmán: A tanári magatartás és vezetési stílus hatása a tanulói teljesítményre testnevelési órán. In: Módszertani közlemények, (17) 1. pp. 33-39. (1977)

Gácser József: A közművelődési törvény új lehetőség az általános iskola nevelő munkájában. In: Módszertani közlemények, (17) 2. pp. 65-67. (1977)

H. Tóth Erika: Néhány elméleti és metodikai megjegyzés az ált. iskolai 5. osztályos „Orosz nyelvi munkafüzet"-hez. In: Módszertani közlemények, (17) 2. pp. 122-125. (1977)

Hoffmann Ottó: Útkeresés az anyanyelvi nevelésben 2. : részletek a kísérleti munkafüzetből : folytatás. In: Módszertani közlemények, (17) 1. pp. 17-32. (1977)

Hoffmann Ottó: Útkeresés az anyanyelvi nevelésben : megjegyzések : befejező rész. In: Módszertani közlemények, (17) 2. pp. 88-96. (1977)

Horváth Dénes: A kisgyermekrajzról. In: Módszertani közlemények, (17) 2. pp. 115-117. (1977)

Hudra András: Csoportmunka a történelemórán. In: Módszertani közlemények, (17) 4. pp. 240-244. (1977)

Juhász Károly and Pollák Richárd: Felkészülés és felkészítés az új általános iskolai dokumentumok bevezetésére. In: Módszertani közlemények, (17) 3. pp. 138-143. (1977)

Jáger László: Csapatprogram tervezése a 2334. sz. II. Rákóczi Ferenc úttörőcsapatban : Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 2. sz. Gyakorló Általános Iskola. In: Módszertani közlemények, (17) 5. pp. 290-296. (1977)

Kelendi Gyuláné: Az önpazarlás művészete. In: Módszertani közlemények, (17) 3. pp. 177-179. (1977)

Kelendi Gyuláné: Képesítés nélkül a katedrán. In: Módszertani közlemények, (17) 1. pp. 7-10. (1977)

Kerékgyártó Imre: Emberi kapcsolatok a nevelőtestületben. In: Módszertani közlemények, (17) 1. pp. 1-7. (1977)

Kerékgyártó Imre: Szexualitás és tanulói magatartás. In: Módszertani közlemények, (17) 2. pp. 67-74. (1977)

Kerékgyártó Imre: A mozdulatok szerepe a nevelésben. In: Módszertani közlemények, (17) 4. pp. 199-205. (1977)

Kerékgyártó Imre: A pedagógiai tevékenység szabályozói. In: Módszertani közlemények, (17) 5. pp. 261-267. (1977)

Kerékgyártó Imre: A tehetségek kibontakoztatása. In: Módszertani közlemények, (17) 3. pp. 130-137. (1977)

Konrád Lászlóné: Hogyan ösztönzöm tanulóimat önálló olvasásra? In: Módszertani közlemények, (17) 5. pp. 309-311. (1977)

Kovács Márta: Ötlet egy irodalmi vetélkedőhöz. In: Módszertani közlemények, (17) 4. pp. 250-251. (1977)

Kóbor Jenő and Nagy Andor and Hegedűs András and Frisnyák Sándor and Bagdi Sándor and Öveges József and Molnár Ottó and Gladkov Fedor Vasil'evič and Nesbit Edith and Serafimovič Aleksandr Sergeevič and Kataev Valentin Petrovič: Szemle. In: Módszertani közlemények, (17) 3. pp. 189-192. (1977)

Lukács Tiborné: Aktivitás, motivációs munka az ének-zene tanításában. In: Módszertani közlemények, (17) 5. pp. 311-314. (1977)

Matusevič Margarita Ivanovna and Hajzer Lajos and Frisnyák Sándor and Riesz Béla and Bagdi Sándor and Völgyesy Pál: Szemle. In: Módszertani közlemények, (17) 2. pp. 126-128. (1977)

Miklósvári Sándor: Az 1977-78-as tanév a felkészítés éve az általános iskolai nevelés - oktatás tervének bevezetésére. In: Módszertani közlemények, (17) 4. pp. 194-198. (1977)

Nótin Lajos and Nótin Lajosné: A hagyományos anyagrészek megközelítése az ideiglenes matematika-tanterv szellemében. In: Módszertani közlemények, (17) 1. pp. 40-44. (1977)

Pirisi Jánosné: Az 1. osztályos környezetismereti munkafüzetről. In: Módszertani közlemények, (17) 3. pp. 160-165. (1977)

Pirisi Jánosné: Néhány munkalap az 1. osztályos környezetismereti munkafüzetből. In: Módszertani közlemények, (17) 4. pp. 234-239. (1977)

Piskalo A. M. and Ickovič Viktor Aleksandrovič and Graudina Lûdmila Karlovna and Katlinskaâ Lia Pavlovna and Hajzer Lajos and Bereczki Sándor and Koroknai Zsuzsa and Lenin Vladimir Il'ič and Csulák Mihály and London Jack and Arató Endréné and Balkovitzné Cynolter Magda and Kepes Ágnes and Sluckis Mykolas and Kepes Ágnes: Szemle. In: Módszertani közlemények, (17) 5. pp. 315-320. (1977)

Pleskó András and Pósa Lajos: „Kísérleti földrajz" tanítása. In: Módszertani közlemények, (17) 5. pp. 297-301. (1977)

Pusztai József: A szaktermi oktatás hatása az iskolai fegyelem és higiénia alakulására. In: Módszertani közlemények, (17) 2. pp. 80-88. (1977)

Riesz Béla: A szovjet pedagógia hatvan éve. In: Módszertani közlemények, (17) 5. pp. 257-260. (1977)

Rózner Katalin: Hogyan tanítottam orosz mondatmodelleket 3. osztályban. In: Módszertani közlemények, (17) 2. pp. 106-109. (1977)

Siposné Kedves Éva: Tanárok VII. Nyári Akadémiája a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. In: Módszertani közlemények, (17) 4. pp. 251-252. (1977)

Szabó Tibor: Adalékok a mágnescsikok [!mágnescsíkok] használatához : az y kogo szerkezet néhány gyakorlattípusa. In: Módszertani közlemények, (17) 1. pp. 54-59. (1977)

Szabó Tibor: Applikációs képek a lexikai munkában. In: Módszertani közlemények, (17) 2. pp. 109-115. (1977)

Szabó Tibor: Applikációs képek a lexikai munkában : a jelzett komplex képek. In: Módszertani közlemények, (17) 4. pp. 221-225. (1977)

Szalóky Terézia: Feladatlapok a szakosított tantervű 3. osztályos általános iskolai tanulók orosz nyelvi tudásának mérésére. In: Módszertani közlemények, (17) 5. pp. 305-308. (1977)

Szende Aladár: A magyar nyelvi tantervek három újító vonásáról. In: Módszertani közlemények, (17) 5. pp. 301-304. (1977)

Szilágyiné Hodosi Zsuzsanna: Játékosan, életszerűen. In: Módszertani közlemények, (17) 4. pp. 244-247. (1977)

Szoboszlai Ferenc: Hogyan használom fel a Kincskereső ifjúsági irodalmi folyóiratot a magyar nyelv és irodalom óráin? In: Módszertani közlemények, (17) 4. pp. 205-213. (1977)

Szörényi Józsefné: Egy nevelési eredményvizsgálat tanulságai. In: Módszertani közlemények, (17) 3. pp. 171-177. (1977)

Sütő Károlyné: Hangjegy utáni daltanítás az alsó tagozatban. In: Módszertani közlemények, (17) 3. pp. 183-188. (1977)

Takács Julianna: Az irodalombarát szakköri munkáról. In: Módszertani közlemények, (17) 2. pp. 119-121. (1977)

Tarján László: Az olvasási készség fejlesztése az általános iskola felső tagozatán. In: Módszertani közlemények, (17) 1. pp. 59-62. (1977)

Tóth Andrásné: A névszók. In: Módszertani közlemények, (17) 2. pp. 117-119. (1977)

Varga Attila: Az ACP 101-es feleletvisszacsatoló berendezés alkalmazása munkáltató órán. In: Módszertani közlemények, (17) 5. pp. 282-286. (1977)

Veidner János: Az új fizikatantervben használatos SI mértékegység-rendszerről. In: Módszertani közlemények, (17) 3. pp. 180-183. (1977)

Veidner János: Mágneses applikációs tábla felhasználása a fizikatanításban. In: Módszertani közlemények, (17) 4. pp. 214-220. (1977)

Waldmann József: A megtett útról. In: Módszertani közlemények, (17) 4. pp. 193-194. (1977)

Zehner Kurt and Waldmann József: Szemle. In: Módszertani közlemények, (17) 1. pp. 63-64. (1977)

Zsiga Attila László: Hogyan óvjuk a térképeket az elhasználódástól? In: Módszertani közlemények, (17) 2. pp. 121-122. (1977)

Zsolnai József: Beszédművelés - beszédfejlesztés kisiskoláskorban. In: Módszertani közlemények, (17) 5. pp. 276-282. (1977)

Zsolnai Józsefné: Felmérési tapasztalataim a 6-10 éves tanulókról. In: Módszertani közlemények, (17) 5. pp. 286-290. (1977)

Zukovits Imre: Az audiovizuális oktatási eszközök felhasználási lehetőségei a tanítási-tanulási folyamatban. In: Módszertani közlemények, (17) 1. pp. 10-17. (1977)

Zukovits Imre: A játékos cselekedtetés és a tanulók teljesítményei. In: Módszertani közlemények, (17) 5. pp. 267-275. (1977)

Zukovits Imre: A tanítási órák megfigyelésének és elemzésének didaktikai, metodikai összefüggései. In: Módszertani közlemények, (17) 3. pp. 143-153. (1977)

This list was generated on 2024. február 29. 09:01:00 CET.