Módszertani közlemények

Number of items: 61.

Szemle. In: Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 185-192. (1978)

Bereczki Sándor and Lőrincz Pál and Miskolczi József and Tóth Balázs and Szikszai József and Németh G. Béla and Sebéné Madácsy Piroska and Erdélyi István and Sugár Lajos and Zsebeházy György and Veress Miklós: Szemle. In: Módszertani közlemények, (18) 2. pp. 122-124. (1978)

Berenteiné Ruttkay Judit: A tehetségről, a tehetséges gyerekek személyiségének fejlesztési lehetőségeiről. In: Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 208-211. (1978)

Bernáth József: A permanens nevelés - művelődés az általános iskola funkciórendszerében. In: Módszertani közlemények, (18) 1. pp. 29-35. (1978)

Bezdán Sándorné: Az orosz nyelvű diáklevelezés mint nevelési forma az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 239-241. (1978)

Bonifert Domonkosné and Miskolczi Józsefné: Munkáltatás, munkatankönyv a fizika 6. osztályos oktatásában. In: Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 163-169. (1978)

Bonifert Domonkosné and Szántó Lajos: Az energiafogalom kialakítása a 6. osztályos új fizika tankönyvben. In: Módszertani közlemények, (18) 5. pp. 292-296. (1978)

Budai Júlia: Szótárhasználat az orosz nyelv oktatásában. In: Módszertani közlemények, (18) 1. pp. 18-23. (1978)

Bálint Ferenc: Osztályfőnöki óra a családi életre való felkészítés témaköréből a 8. osztályban. In: Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 249-253. (1978)

Báron Lászlóné: Két csoportos foglalkozásra tervezett óra a 6. osztályos matematikából. In: Módszertani közlemények, (18) 5. pp. 307-310. (1978)

Csikesz Erzsébet: Irodalmi szöveg értelmezése az alsó tagozatban. In: Módszertani közlemények, (18) 1. pp. 38-42. (1978)

Csompilla Mária: Gondolatok az orosz nyelvi íráskészség kialakításáról, fejlesztéséről. In: Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 180-184. (1978)

Csorba Józsefné and Leövey Jenőné and Molnár Sándor: Óravázlat az 1. osztályos testneveléshez. In: Módszertani közlemények, (18) 5. pp. 310-312. (1978)

Csorba Józsefné and Molnár Sándor and Leövey Jenőné: Tanmenet és óravázlat az 1.osztályos testneveléshez. In: Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 225-233. (1978)

Dobóné Berencsi Margit: Idegen szavak az általános iskolai nyelvhasználatban. In: Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 137-141. (1978)

Dévényi Istvánné: Egy óramodell a 7. osztályos új kémiatantervi anyagból. In: Módszertani közlemények, (18) 2. pp. 107-113. (1978)

Erdei Sándor: Korrepetálások orosz nyelvből. In: Módszertani közlemények, (18) 5. pp. 303-307. (1978)

Farkas Katalin: A motiválás mint „a pedagógiai tevékenység általános elve". In: Módszertani közlemények, (18) 5. pp. 279-282. (1978)

Gácser József: A pedagógiai hatás jelentősége a személyiségfejlesztésben. In: Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 204-207. (1978)

Hoffmann Ottó: Útkeresés az anyanyelvi nevelésben : a közlő-kifejező képesség fejlesztéséről. In: Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 176-180. (1978)

Hoffmann Ottó: Útkeresés az anyanyelvi nevelésben : a közlő-kifejező képesség fejlesztéséről : folytatás. In: Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 234-239. (1978)

Hoffmann Ottó: Útkeresés az anyanyelvi nevelésben : a közlő-kifejezőképesség fejlesztéséről : folytatás. In: Módszertani közlemények, (18) 5. pp. 297-301. (1978)

Kelendi Gyuláné: Napközi otthonaink korszerűsítése. In: Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 211-213. (1978)

Kelendi Gyuláné: Útban a nevelőiskola felé... In: Módszertani közlemények, (18) 1. pp. 36-38. (1978)

Keresztes Árpádné: A nyelvtani gyakorlatok és az életkori sajátosság. In: Módszertani közlemények, (18) 2. pp. 114-116. (1978)

Kerékgyártó Imre: Közvélemény és nevelés. In: Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 197-204. (1978)

Kerékgyártó Imre: Unalom, közöny, cinizmus. In: Módszertani közlemények, (18) 5. pp. 257-263. (1978)

Kerékgyártó Imre: A gyerekekkel való helyes bánás. In: Módszertani közlemények, (18) 1. pp. 1-7. (1978)

Kerékgyártó Imre: A nevelés eszköze és eredménye : a fegyelem. In: Módszertani közlemények, (18) 2. pp. 57-63. (1978)

Kerékgyártó Imre: A viselkedés megváltoztatása. In: Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 125-132. (1978)

Keszthelyi György and Bereczki Sándor and Zrinszky László and Krékits József and Békésiné Fejes Katalin and Pósa Lajos and Lőrincz András and Varajti Károly and Feustel Günther and Simai Mihály and Ignácz Rózsa: Szemle. In: Módszertani közlemények, (18) 5. pp. 313-320. (1978)

Kunoss Judit: Korszerűsítési törekvések a 3. osztályos fogalmazástanításban. In: Módszertani közlemények, (18) 2. pp. 82-91. (1978)

Könyves-Tóth Lilla: A Kincskereső mint az általános iskolai tanulók könyv- és könyvtárhasználatra nevelésének motivációs bázisa. In: Módszertani közlemények, (18) 2. pp. 73-82. (1978)

Lőrinczné Szabó Margit: Néma olvasás - ismeretszerzés. In: Módszertani közlemények, (18) 5. pp. 301-303. (1978)

Miklósvári Sándor: Az általános iskola feladatai az 1978-79-es tanévtől kezdődően. In: Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 193-196. (1978)

Miskolczi Józsefné and Szántó Lajos: Diasorozat és írásvetítő transzparensek alkalmazása a 6. osztályos fizika tanításában. In: Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 217-225. (1978)

Molnár János: Komplex esztétikai nevelés irodalomórán. In: Módszertani közlemények, (18) 1. pp. 47-51. (1978)

Nagy Pálné: A síkgeometria tanításáról az új tantervű 5. osztályban. In: Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 173-175. (1978)

Pleskó András: Felkészülés az osztályfőnöki órákra. In: Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 150-156. (1978)

Pleskó András: Rajprogram tervezése. In: Módszertani közlemények, (18) 2. pp. 91-99. (1978)

Pusztai József: Észrevételek a szaktermi oktatás fáradtságot befolyásoló hatásáról egy vizsgálat alapján. In: Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 132-137. (1978)

Romankovics András and Romankovics Andrásné: Az első osztályos tankönyvcsalád szerkezete : az egyes dokumentumok funkciója. In: Módszertani közlemények, (18) 5. pp. 283-291. (1978)

Rósa Lászlóné: Tapasztalatok, eredmények a tantervkísérleti matematikaoktatásban. In: Módszertani közlemények, (18) 2. pp. 63-73. (1978)

Somfai Lászlóné: Tevékenység és gondolkodás koordinálása a rajzórán. In: Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 241-245. (1978)

Szalay András: Korszerűsítések a geometriai számítások tanításában. In: Módszertani közlemények, (18) 1. pp. 11-18. (1978)

Szeléndi Gábor: A családi életre nevelés megalapozásáról és az alsó tagozatos feladatokról : 1. [rész] A családi életre nevelés aktuális problémái. In: Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 156-162. (1978)

Szendrei János: Új matematika az összevont osztályú tanulócsoportoknál. In: Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 169-172. (1978)

Szendrei János: Új matematika az összevont osztályú tanulócsoportoknál. In: Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 214-217. (1978)

Szendrei János: Új matematika az összevont osztályú tanulócsoportoknál. In: Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 169-172. (1978)

Szendrei János and Pelle Béla and Békésiné Fejes Katalin and Sárosy Józsefné and Szabó Balázsné and Aksënov Vasilij Pavlovic and Csukás István and Nekrasov Andrej Sergeevic: Szemle. In: Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 254-256. (1978)

Szirmay Endre: Kreativitás az anyanyelvi nevelésben. In: Módszertani közlemények, (18) 5. pp. 274-278. (1978)

Szépe György and Zsolnai József and Bereczki Sándor and Jáki László and Kiss Dénes and Prišvin Mihail Mihajlovič and Tasnádi Kubacska András: Szemle. In: Módszertani közlemények, (18) 1. pp. 52-56. (1978)

Tóth Károlyné: Napközis csoportom kulturális nevelése. In: Módszertani közlemények, (18) 1. pp. 43-47. (1978)

Veidner János: A standardizált fizika témazáró tesztekkel végzett teljesítménymérésekből levonható következtetések. In: Módszertani közlemények, (18) 1. pp. 23-29. (1978)

Vidéki Mátyás: A környezet- és természetvédelmi oktatást-nevelést segítő általános iskolai biológiaszakkör munkaterve. In: Módszertani közlemények, (18) 4. pp. 245-248. (1978)

Zsolnai József: Beszédművelés - beszédfejlesztés kisiskoláskorban : 2. kommunikációs figyelmet és fegyelmet fejlesztő gyakorlatok. In: Módszertani közlemények, (18) 1. pp. 7-11. (1978)

Zsolnai Józsefné: Szeretet - kapcsolatról gyerekszemmel. In: Módszertani közlemények, (18) 2. pp. 119-121. (1978)

Zukovits Imre: Az iskolai oktató-nevelő tevékenység vezetésének, irányításának pedagógiai és pszichológiai kérdései. In: Módszertani közlemények, (18) 2. pp. 99-106. (1978)

Zukovits Imre: A feladatlapok kérdéseinek, feladatainak variációi a természettudományos tárgyak oktatásában. In: Módszertani közlemények, (18) 3. pp. 141-150. (1978)

Zukovits Imre: A feladatlapok szerkezeti változatai, didaktikai és metodikai kapcsolatai. In: Módszertani közlemények, (18) 5. pp. 264-274. (1978)

Ördögh Győzőné: Természetismereti kísérletezés a 2. osztályban. In: Módszertani közlemények, (18) 2. pp. 117-119. (1978)

This list was generated on 2024. február 29. 08:43:00 CET.