Módszertani közlemények

Number of items: 77.

Anyanyelv hete a gyakorlóiskolában. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 317-318. (1979)

B. Fejes Katalin and Horgas Béla and Lázár Ervin and Kósa Csaba and Zsolnai József: Tanítványainknak ajánlhatjuk. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 71-72. (1979)

Baltási Judit: Milyen szintet értek el negyedikeseim a kiemelt esztétikai nevelés eredményeként? In: Módszertani közlemények, (19) 2. pp. 121-127. (1979)

Bereczki Sándor and Danilov Mihail Aleksandrovič and Boldirev Nikolaj Ivanovič: M. A. Danyilov-N. I. Boldirev: Pedagógiai metodológia és kutatásmódszertan. In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 256-258. (1979)

Bereczki Sándor and Kozma Tamás: Kozma Tamás: A nevelésszociológia alapjai. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 186-187. (1979)

Bereczki Sándor and Petrikás Árpád: Petrikás Árpád szerk.: A tanulói önkormányzat fejlesztése. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 193-195. (1979)

Bonifert Domonkosné and Szántó Lajos: Fogalmak különböző szintű bevezetésének jelentősége a 6. osztályos fizikaoktatásban. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 40-42. (1979)

Báron Lászlóné: Az alapműveletek és a lineáris függvény kapcsolata. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 304-308. (1979)

Békésiné Fejes Katalin: „Játsszunk a hangunkkal!": néhány megjegyzés a 2. osztályos Anyanyelvünk egyik fejezetéhez. In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 223-225. (1979)

Bóra Ferenc: Az azonosulás és ellenérzés hatása a 4. osztályos tanulók színházi élményeiben. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 8-12. (1979)

Bóra Ferenc: A harmadik és negyedik osztályos általános iskolai tanulók színházi élménye fogalmazványaik tükrében. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 164-168. (1979)

Csorba Győzőné and Leövey Jenőné and Molnár Sándor: A torna oktatási anyagának módszeres felépítése az általános iskola 2. osztályában. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 290-295. (1979)

Csorba Józsefné and Leövey Jenőné and Molnár Sándor: Módszertani ajánlás az 1. osztályos testneveléshez. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 61-67. (1979)

Deák György: A 7. osztályos kémiai ellenőrző feladatlapok ismertetése. In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 238-243. (1979)

Deák György: Az általános iskola 7. osztálya számára készült kémiai ellenőrző füzet ismertetése. In: Módszertani közlemények, (19) 2. pp. 114-118. (1979)

Deák György: Az általános iskola 7. osztálya számára készült kémiai ellenőrző füzet ismertetése. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 159-163. (1979)

Deák Györgyné Simon Mária: A nyelvi tényezők a kémia tanításában. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 309-310. (1979)

Dobcsányi Ferenc: Irodalomtanításunk tantárgypedagógiai alapelvei. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 295-303. (1979)

Erdei Sándor: Rendhagyó oroszórák az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 252-255. (1979)

Farkas Ferenc and Wacha Imre: Wacha Imre: Beszélgessünk a beszédről! In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 187-188. (1979)

Ferencz Béláné: A Hold mozgása és fényváltozásai. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 52-58. (1979)

Geréb György: Pszichológiai vizsgálatok az „éberségi szint" tanulmányozására és a figyelem jelenségének újabb megvilágítására. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 17-20. (1979)

Guttmann Miklós: A magyartanárok továbbképzéséről. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 180-183. (1979)

H. Tóth Erika and Loginova Valentina Georgievna: V. G. Loginova: Nacsinajem govority po-russzki. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 192-193. (1979)

Hajzer Lajos and Bondarko Liâ Vasil'evna: L. V. Bondarko: Zvukovoj sztroj szovremennovo russzkovo jazika. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 190-191. (1979)

Hoffmann Ottó: Útkeresés az anyanyelvi nevelésben. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 310-317. (1979)

Hoffmann Ottó: Útkeresés az anyanyelvi nevelésben: a közlő-kifejezőképesség fejlesztéséről. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 168-173. (1979)

Honffy Pál: Bepillantás a tankönyvkészítés műhelyébe. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 68-71. (1979)

Horváth Dénes: Az 1. osztályos rajz tantárgy lehetőségei. In: Módszertani közlemények, (19) 2. pp. 103-113. (1979)

Horváth Dénes: Gondolatok az 1. osztályos rajz tantárgyhoz. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 31-39. (1979)

Juhász Károly: Tanítók XIV. Nyári Akadémiája. In: Módszertani közlemények, (19) 3. p. 184. (1979)

Jékely Zoltán and Nemes Nagy Ágnes and Kormos István and Lear Edward and Mészáros Emőke and Kiss Anna: Tanítványainknak ajánlhatjuk! In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 195-196. (1979)

Kelendi Gyuláné: A beszélgetés művészete. In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 244-246. (1979)

Kelendi Gyuláné: A gyermek és a munka. In: Módszertani közlemények, (19) 2. pp. 119-121. (1979)

Kerékgyártó Imre: Hatalom és nevelés. In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 208-214. (1979)

Kerékgyártó Imre: Ingerözön, válaszadás, reagálás és nevelés. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 139-145. (1979)

Kerékgyártó Imre: Pénz és nevelés. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 261-267. (1979)

Kerékgyártó Imre: A családi nevelés és az iskola. In: Módszertani közlemények, (19) 2. pp. 96-102. (1979)

Kerékgyártó Imre: A film szerepe a tanulók nevelésében. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 1-7. (1979)

Kirschner Józsefné: Pályaválasztási munka a napköziben. In: Módszertani közlemények, (19) 2. pp. 127-130. (1979)

Kiss Sándor: A kombinatorika tanításának néhány problémája alsó tagozaton. In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 225-231. (1979)

Koncz János: Pedagógusok a Tanácsköztársaságban. In: Módszertani közlemények, (19) 2. pp. 73-78. (1979)

Kovács Józsefné and Kereszty Zsuzsa: Kereszty Zsuzsa szerk.: Bevezetés a napközi otthoni nevelőmunkába. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 191-192. (1979)

Kovács Kristóf András and Balogh László: Balogh László: Mag hó alatt. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 188-189. (1979)

Krékits József and Suara Róbert: Suara Róbert: Kevés szóval oroszul. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 189-190. (1979)

Kárpáti Andrea: „A képzőművészet nyelve": művészeti foglalkozások az alsó tagozatos napközi otthonban. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 280-284. (1979)

Köte Sándor: Forradalmi közneveléspolitika. In: Módszertani közlemények, (19) 2. pp. 78-83. (1979)

Kövesdi Pál and Molnár Györgyné: Egyensúly folyadékokban és gázokban. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 287-290. (1979)

Laczó Katalin and Durkó Mátyás and Tóth Béla and Keresztesné Várhelyi Ilona and Boros Sándor and Soós Pál and Sz. Szabó László and Rubovszky Kálmán and Soós Pál: Nevelés, művelődés. In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 258-260. (1979)

Lázár Ervin and Heves Ferenc and Szepes Mária and Végh György and Heves Ferenc and Csukás István: Tanítványainknak ajánljuk! In: Módszertani közlemények, (19) 4. p. 261. (1979)

Lénárd Ferenc: A képességek fejlesztése a tanítási órán. In: Módszertani közlemények, (19) 2. pp. 83-88. (1979)

Lénárd Ferenc: A képességek fejlesztése a tanítási órán. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 153-158. (1979)

Lénárd Ferenc: A képességek fejlesztése a tanítási órán. In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 218-222. (1979)

Lőrinczné Szabó Margit: Teljesítménymérés az olvasástanulás kezdetén. In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 247-252. (1979)

Miklósvári Sándor: „A második tanév". In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 197-200. (1979)

Miskolczi Józsefné and Szántó Lajos: Tapasztalatok az elektromosságtan 7. osztályban történő tanításáról. In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 231-238. (1979)

Móra Ferenc and Jarunková Klára and Pákolitz István and Brasnyó István and Horváth Imre and Dala László and Teknős Péter: Tanítványainknak ajánlhatjuk! In: Módszertani közlemények, (19) 5. p. 324. (1979)

Oláh Emőd: Az óvodai és az általános iskolai ének-zene nevelés célja és feladatai közötti összefüggés az új óvodai program és az új tanterv alapján. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 21-24. (1979)

Papp János: Boncolási lehetőségek „Az ember szervezete" című témakör tanításában. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 173-179. (1979)

Petrusán Györgyné: Egy kulturális foglalkozás leírása „A képzőművészet nyelve" című művészeti programból. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 284-286. (1979)

Priležaeva Mariâ Pavlovna and Zalka Miklós: Tanítványainknak ajánljuk. In: Módszertani közlemények, (19) 2. p. 133. (1979)

Pusztai József: Szocialista brigádtagok iskolát patronáló munkájának tapasztalatairól. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 12-17. (1979)

R. Csorba Józsefné and Leövey Jenőné and Molnár Sándor: Módszertani ajánlás az 5. osztályos testnevelési tanmenet elkészítéséhez. In: Módszertani közlemények, (19) 3. p. 158. (1979)

Rendes Béláné: A családrajzoltatás pedagógiai jelentősége az első osztályban. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 43-51. (1979)

Riesz Béla: A közösségi magatartás értékelésének módszertani kérdései. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 267-274. (1979)

Romankovics András and Romankovics Andrásné: Az első osztályos tankönyvcsalád szerkezete. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 25-31. (1979)

Siposné Kedves Éva: Tanárok IX. Nyári Akadémiája a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. In: Módszertani közlemények, (19) 2. pp. 131-132. (1979)

Szabó G. Mária: Egy napközi otthoni kísérlet tapasztalatai. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 279-280. (1979)

Szebenyi Péter: Társadalomtudományi taxonómiák és tantervek az Amerikai Egyesült Államokban és Angliában I. rész. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 319-323. (1979)

Székely Istvánné: A társadalmilag hasznos munka szerepe a gyermek személyiségének fejlődésében. In: Módszertani közlemények, (19) 5. pp. 274-279. (1979)

Tuza Tibor: Foglalkozási terv egy „irodalmi színpad" jellegű magyar szakkör munkájához. In: Módszertani közlemények, (19) 1. pp. 58-61. (1979)

Veidner János: A Tanácsköztársaság Iskolai Reformbizottságának tervezete az alapfokú természettudományi tárgyak tanítására. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 133-138. (1979)

Veszprémi László: Jubiláló gyakorlóiskolánk köszöntése: fél évszázados a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 1. sz. Gyakorló Általános Iskolája. In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 201-207. (1979)

Veszprémi László and Lénárd Ferenc: Lénárd Ferenc: A problémamegoldó gondolkodás. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 184-186. (1979)

Zukovits Imre: Az elmélet és a gyakorlat kapcsolatának figyelembevétele a feladatlapok összeállításában, tervezésében. In: Módszertani közlemények, (19) 3. pp. 146-153. (1979)

Zukovits Imre: A gyakorlati problémák felhasználása a feladatlapok készítésekor. In: Módszertani közlemények, (19) 2. pp. 88-95. (1979)

Zátonyi Sándor: Szóban vagy írásban? In: Módszertani közlemények, (19) 4. pp. 215-218. (1979)

This list was generated on 2024. február 29. 10:52:45 CET.