Módszertani közlemények

Number of items: 69.

Óravázlatok a hazaszeretetre nevelés tárgyköréből. In: Módszertani közlemények, (21) 2. pp. 126-128. (1981)

Antal Jánosné: A technika tantárgy tanításának tapasztalatai az általános iskola 1. osztályában. In: Módszertani közlemények, (21) 3. pp. 170-173. (1981)

Bagdi Sándor: Pósa Lajos: 1926-1980. In: Módszertani közlemények, (21) 1. p. 76. (1981)

Balogh József and Hadnagy János: Hadnagy János: A környezetismeret tantárgypedagógiája. In: Módszertani közlemények, (21) 5. pp. 329-330. (1981)

Balázsfi István: Országjáró tanulmányi kirándulások a földrajztanár szervezésében. In: Módszertani közlemények, (21) 3. pp. 200-204. (1981)

Bereczki Sándor and Illés Lajosné: Illés Lajosné szerk.: Összehasonlító pedagógia. In: Módszertani közlemények, (21) 5. pp. 327-329. (1981)

Bonifert Domonkosné and Szerdahelyi Ágota: A fizikai feladatok funkciói az új fizikatanításban: 6. osztály. In: Módszertani közlemények, (21) 1. pp. 49-55. (1981)

Borsodi István: A matematikatanítás néhány logikai problémája a 3. osztályban. In: Módszertani közlemények, (21) 4. pp. 246-249. (1981)

Békefi Irén and Sikó Ágnes: Lemeztektonikai ismeretek feldolgozása az általános iskola 7. osztályában. In: Módszertani közlemények, (21) 4. pp. 249-252. (1981)

Bóra Ferenc: Színházi élmény és példaképválasztás 10-11 éves korban: az elméleti háttér felvázolása. In: Módszertani közlemények, (21) 1. pp. 41-48. (1981)

Büki Pálné: Az ellenőrzés új útjait kerestem történelemóráimon. In: Módszertani közlemények, (21) 2. pp. 117-124. (1981)

Daragó József: Egyenesek kölcsönös helyzete és a transzformációk. In: Módszertani közlemények, (21) 5. pp. 320-322. (1981)

Daróczy Sándor: A nevelési folyamat korszerűsítéséért. In: Módszertani közlemények, (21) 5. pp. 285-288. (1981)

Dombi Alice: Olvasmányélmények nyomában. In: Módszertani közlemények, (21) 5. pp. 323-326. (1981)

Erdei Sándor: Oktatójátékok az 5. osztályos olvasókönyv „Rólad szól a mese" című fejezetéhez. In: Módszertani közlemények, (21) 3. pp. 174-179. (1981)

Erdődy János and Gel František: Tanítványainknak ajánlhatjuk! In: Módszertani közlemények, (21) 1. p. 75. (1981)

Erdős János: Hogyan ünnepelhetjük meg Bartók Béla születésének századik évfordulóját? In: Módszertani közlemények, (21) 2. pp. 81-87. (1981)

Farkas Ferenc and Fabricius-Kovács Ferenc: Fabricius-Kovács Ferenc: Kommunikáció és anyanyelvi nevelés. In: Módszertani közlemények, (21) 1. pp. 74-75. (1981)

Fodor Jánosné: Az életszerű párbeszédek tanítása az oroszórán. In: Módszertani közlemények, (21) 3. pp. 198-200. (1981)

Földy Ferenc: A feladatrendszeres oktatás hatása az alsó tagozatos tanulók ismeretelsajátítására. In: Módszertani közlemények, (21) 2. pp. 99-104. (1981)

Geréb György: Neurózis és pedagógiai tevékenység. In: Módszertani közlemények, (21) 4. pp. 221-226. (1981)

Gönczy Tiborné and Illés András: Egy bemutató tanítás megvalósulásának folyamata és tapasztalatai. In: Módszertani közlemények, (21) 1. pp. 62-66. (1981)

H. Tóth Erika: Diáklevelezés, neologizmusok, általános iskolai oroszoktatás. In: Módszertani közlemények, (21) 4. pp. 255-260. (1981)

Hajzer Lajos and Panov Mihail Viktorovič: M. V. Panov: Szovremennij russzkij jazik. Fonetyika. In: Módszertani közlemények, (21) 1. pp. 73-74. (1981)

Hegedűs Andrásné: Felszabadulási emlékműsor. In: Módszertani közlemények, (21) 2. pp. 131-134. (1981)

Hertelendy Lajosné and Szegedi János: Az antiszociális növendékek elhelyezésének és nevelésének problémái. In: Módszertani közlemények, (21) 3. pp. 160-169. (1981)

Honffy Pál and Péter László and Juhász Gyula and Vajkai Zsófia and Péter László and Bognár Róbert and Tótfalusi István and Eszik Zoltán and Rozanova V. V. and Vészi János and Kovács Kristóf András and Bokányi Dezsőné and Korčic Mihail A.: Szemle. In: Módszertani közlemények, (21) 3. pp. 205-208. (1981)

Hornyák Andrásné: Játékigényt kielégítő testnevelési óra az 5. osztályban. In: Módszertani közlemények, (21) 2. pp. 128-131. (1981)

Horváth Dénes: A formák sokfélesége. In: Módszertani közlemények, (21) 1. pp. 28-37. (1981)

Ill Mártonné and Kopasz Éva: Néhány feladat megoldása munkaeszköz segítségével. In: Módszertani közlemények, (21) 5. pp. 308-316. (1981)

Kelendi Gyuláné: Napközi otthon és a gyermek szabad ideje. In: Módszertani közlemények, (21) 1. pp. 66-69. (1981)

Kerékgyártó Imre: Emberek és tárgyak kapcsolatai. In: Módszertani közlemények, (21) 5. pp. 269-276. (1981)

Kerékgyártó Imre: Gyermekek kortársi kapcsolatai. In: Módszertani közlemények, (21) 3. pp. 145-152. (1981)

Kerékgyártó Imre: Szerelem és nevelés. In: Módszertani közlemények, (21) 2. pp. 91-98. (1981)

Kerékgyártó Imre: Tanárok és diákok kapcsolatai. In: Módszertani közlemények, (21) 4. pp. 209-215. (1981)

Kerékgyártó Imre: A barátság szerepe a személyiség fejlődésében. In: Módszertani közlemények, (21) 1. pp. 17-23. (1981)

Koncz János: Az oktatásügy és a pedagógusok munkája Franciaországban. In: Módszertani közlemények, (21) 2. pp. 136-140. (1981)

Korčic Mihail A. and Bulanin Lev L'vovič: Bulanyin L. L.: Trudnüje voproszü morfologii. In: Módszertani közlemények, (21) 2. p. 143. (1981)

Korčic Mihail A. and Tekučev Aleksej Vasil'evič and Panov Boris Trofimovič: Tyekocsóv A. V.-Panov B. T.: Gramátyiko-orfograficseszkij szlovár russzkovo jazüka. In: Módszertani közlemények, (21) 2. p. 142. (1981)

Kulacsik Julianna and Hajnády Zoltán and Rumpler Nina and Vilor Ninel': Rumpler Nyina-Vilor Nyinelj-Hajnády Zoltán: A mai soknemzetiségű szovjet irodalom: 1955-1975. In: Módszertani közlemények, (21) 5. p. 331. (1981)

Kálmán György and Hegedűs Bite Dániel and Zalka Máté and Ignácz Rózsa and Fodor András and Czifferszky István and Somoskői Lajos and Stingl Miloslav and Schäferné Földvári Ilona and Fenyves György and Hajzer Lajos and Akišina Alla Aleksandrovna and Baranovskaâ Svetlana Aleksandrovna and Kabainé Huszka Antónia and Lengyel Zsolt and Bereczki Sándor and Miklós Imre and Perendy Mária: Szemle. In: Módszertani közlemények, (21) 4. pp. 261-268. (1981)

Lachata István: A családban alkalmazott nevelési módszerek és a tanulmányi teljesítmény kapcsolata. In: Módszertani közlemények, (21) 2. pp. 88-91. (1981)

Lengyel Zsolt: Az orosz szavak észlelésének, kiejtésének néhány problémája. In: Módszertani közlemények, (21) 5. pp. 289-296. (1981)

Matyó Ferencné: Hogyan értékelik iskolájukat és a nevelő hatásokat a nyolcadik osztályos tanulók? In: Módszertani közlemények, (21) 1. pp. 23-28. (1981)

Miha Tamásné: Osztályfőnöki óra. In: Módszertani közlemények, (21) 4. pp. 252-254. (1981)

Miksa Lajos: A kézikönyvek felhasználhatóságáról. In: Módszertani közlemények, (21) 1. pp. 70-73. (1981)

Miruné Kittler Júlia: Nevelési célok és feladatok megoldásának lehetőségei a tanítási órákon. In: Módszertani közlemények, (21) 3. pp. 153-160. (1981)

Miskolczi Józsefné: Néhány transzparens tervezet fizikából. In: Módszertani közlemények, (21) 3. pp. 179-186. (1981)

Miskolczi Józsefné and Szántó Lajos: Transzparens javaslatok az elektromos áram hatásai tanításához. In: Módszertani közlemények, (21) 4. pp. 234-241. (1981)

Mányai Anna and Ágh István and Würtz Ádám and Fehér Klára and Fekete István and Takács Imre and Rockenbauer Pál and Balogh Péter: Tanítványainknak ajánlhatjuk! In: Módszertani közlemények, (21) 2. pp. 143-144. (1981)

Nádori László: A mozgástanulás néhány problémája. In: Módszertani közlemények, (21) 1. pp. 37-41. (1981)

Oláh Emőd: Zökkenőmentes óvoda-iskola átmenet a zenehallgatás területén. In: Módszertani közlemények, (21) 4. pp. 241-245. (1981)

Péter László: Telepíthető feleletválasztásos oktatógép. In: Módszertani közlemények, (21) 5. pp. 318-319. (1981)

Rácz Fodor Sándor and Gergely Ferenc and Kőhegyi Mihály: Gergely Ferenc-Kőhegyi Mihály: Baja népoktatásának főbb kérdései 1944-1948 között. In: Módszertani közlemények, (21) 5. pp. 330-331. (1981)

Siposné Kedves Éva: A Tanárok XI. Nyári Akadémiája a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. In: Módszertani közlemények, (21) 2. pp. 135-136. (1981)

Szabó Lajos: A helytörténet felhasználása a történelem tanításában. In: Módszertani közlemények, (21) 3. pp. 194-197. (1981)

Szalay Lenke and Földes Péter and Kutík Josef and Tandori Dezső and Iskander Fazil' Abdulovič: Tanítványainknak ajánlhatjuk! In: Módszertani közlemények, (21) 5. p. 332. (1981)

Szederkényi Antalné and Tüske Magdolna: A racionális számok kivonásának tanításáról. In: Módszertani közlemények, (21) 3. pp. 187-194. (1981)

Szeléndi Gábor and Balázs Mihály and Karlovitz János: Balázs Mihály és Karlovitz János szerk.: Pedagógiai látókör. In: Módszertani közlemények, (21) 2. pp. 140-142. (1981)

Szántó Lajos: Transzparens-javaslatok a fénytan tanításához. In: Módszertani közlemények, (21) 2. pp. 105-115. (1981)

Szító Mária: A drámajátékok elemeinek alkalmazása 1. osztályban. In: Módszertani közlemények, (21) 1. pp. 56-58. (1981)

Tuza Tibor: Mitől függ a tantárgyi osztályzat? In: Módszertani közlemények, (21) 2. p. 116. (1981)

Tóth János: Napközis foglalkozások szabad időben. In: Módszertani közlemények, (21) 5. pp. 316-317. (1981)

Vargha László Gyula: Az oktatócsomagról. In: Módszertani közlemények, (21) 1. pp. 58-61. (1981)

Vidéki Mátyás: Gondolatok a tanári etikáról. In: Módszertani közlemények, (21) 4. pp. 216-221. (1981)

Voksán József: Két évtized az általános iskolai nevelés és oktatás szolgálatában: a jubileumi emlékülés anyagából : Szeged, 1980. XII. 1. In: Módszertani közlemények, (21) 1. pp. 1-16. (1981)

Zukovits Imre: Az oktatás, az ismeretközlés és elsajátítás alapvető fogalmai és azok összefüggései. In: Módszertani közlemények, (21) 4. pp. 226-233. (1981)

Zukovits Imre: A tanítási-tanulási folyamat elvei, követelményei az iskolai munkában. In: Módszertani közlemények, (21) 5. pp. 277-284. (1981)

Zátonyi Sándor: A reprezentatív eredmény vizsgálat feladatlapjai: fizika 6. osztály. In: Módszertani közlemények, (21) 5. pp. 297-307. (1981)

This list was generated on 2024. február 29. 10:29:20 CET.