Módszertani közlemények

Number of items: 80.

Antal Jánosné: Az 1-2. osztályos technika tantárgy tanításának tapasztalatai. In: Módszertani közlemények, (22) 3. pp. 167-170. (1982)

Balogh Jolán: Művelődési szokások kialakulása a napközi otthonban. In: Módszertani közlemények, (22) 5. pp. 318-321. (1982)

Bereczki Sándor and Koncz János: Koncz János: Pedagógushivatás. In: Módszertani közlemények, (22) 3. pp. 188-190. (1982)

Bereczki Sándor and Kozyrev Ivan Sofronovič and Demidenko Larisa Petrovna: I. Sz. Kozirjev-L. P. Gyemigyenko: Fonetyika. Orfoepija. In: Módszertani közlemények, (22) 3. pp. 192-193. (1982)

Bereczki Sándor and Lukács Péter: Lukács Péter szerk.: Szovjet szociológiai tanulmányok a pályaválasztásról. In: Módszertani közlemények, (22) 4. pp. 259-261. (1982)

Berkes Miklós and Mózer Ibolya and Simon Péter and Sz. Balázs Edit: Mózer Ibolya-Simon Péter-Sz. Balázs Edit: A történelem könyvei. In: Módszertani közlemények, (22) 3. p. 196. (1982)

Berkes Miklós and Porcsalmy János: Porcsalmy János: Eszközsorozatok a történelem tanításához. In: Módszertani közlemények, (22) 1. p. 70. (1982)

Bernáth Béláné: Az eredményesebb orosz olvasás tanításáért. In: Módszertani közlemények, (22) 2. pp. 102-107. (1982)

Bodolay Gyula: Az osztályfőnöki foglalkozási tervek. In: Módszertani közlemények, (22) 4. pp. 242-249. (1982)

Bodosi Tamásné and Bóra Ferenc: Az általános iskola első osztályába kerülő tanulók indulási hátrányának néhány összetevője. In: Módszertani közlemények, (22) 5. pp. 272-278. (1982)

Borosné Kézy Zsuzsanna: Egy komplex szakkör munkájáról. In: Módszertani közlemények, (22) 2. pp. 111-114. (1982)

Bóra Ferenc: Az általános iskolák osztályfőnöki óráin alkalmazott nevelési módszerek. In: Módszertani közlemények, (22) 1. pp. 11-17. (1982)

Bóra Ferencné: Tapasztalatok és módszerek a 2. osztályos általános iskolai környezetismeret tanulásában és tanításában. In: Módszertani közlemények, (22) 4. pp. 215-221. (1982)

Daróczy Sándor: A nevelési folyamat korszerűsítéséért. In: Módszertani közlemények, (22) 1. pp. 17-22. (1982)

Dobcsányi Ferenc: Visszapillantás és útjelzés. In: Módszertani közlemények, (22) 1. p. 3. (1982)

Doboss István: Ellenőrzési módszerek az általános iskolai napközi otthonban. In: Módszertani közlemények, (22) 1. pp. 60-64. (1982)

Dobóné Berencsi Margit: A kifejezőképesség fejlesztésének egyik lehetséges módja. In: Módszertani közlemények, (22) 3. pp. 163-166. (1982)

Emődi János: Koncentráció és szemléltetés az irodalomórán. In: Módszertani közlemények, (22) 1. pp. 58-60. (1982)

Erdei Sándor and Hernádi Sándor and Grétsy László: Hernádi Sándor-Grétsy László szerk.: Nyelvédesanyánk. In: Módszertani közlemények, (22) 1. pp. 69-70. (1982)

Eszenyi Aladárné: Fizika szakköri foglalkozás az általános iskola 7. osztályában. In: Módszertani közlemények, (22) 3. pp. 181-187. (1982)

Farkas Katalin: A család és iskola eredményes együttműködéséért: beszámoló a Tanárok Nyári Akadémiája pedagógiai tagozatának munkájáról. In: Módszertani közlemények, (22) 5. pp. 322-324. (1982)

Geréb György: Az idősebb korosztály pszichológiai sajátosságai és a nevelés. In: Módszertani közlemények, (22) 4. pp. 204-209. (1982)

Geréb György: A pedagógus-személyiség néhány pszichológiai aspektusa. In: Módszertani közlemények, (22) 2. pp. 73-76. (1982)

Györke Zoltán and Felicyna Vera Petrovna and Prohorov Ûrij Evgen'evič and Kostomarov Vitalij Grigor'evič and Vereŝagin Evgenij Mihajlovič: V. P. Felicina, Ju. E. Proborov: Russzkije poszlovici, pogovorki i krilatije virazsenyija lingvosztranovedcseszkij szlovar' pod. red. E. M. Verescsagina i V. G. Kosztomarova. In: Módszertani közlemények, (22) 4. pp. 262-264. (1982)

H. Tóth Erika and Kotelova Nadežda Zaharovna: Nadežda Zaharovna Kotelova (szerk.): Novoje v russzkoj lekszike. Szlovarnije Matyeriali - 77. In: Módszertani közlemények, (22) 1. pp. 71-72. (1982)

H. Tóth István and Kovacsev Istvánné: A könyvtári ismeretek tanításáról: lexikonok és szótárak. In: Módszertani közlemények, (22) 4. pp. 239-242. (1982)

Hajzer Lajos: Ratio educationis. In: Módszertani közlemények, (22) 3. pp. 193-194. (1982)

Hegedűs Andrásné: Összeállítás anyák napjára. In: Módszertani közlemények, (22) 2. pp. 108-111. (1982)

Horváth Dénes: A színek sokfélesége. A színcsaládok. A színek hangulati-érzelmi-gondolati hatása. In: Módszertani közlemények, (22) 5. pp. 300-305. (1982)

Juhász Károly: Tanítók továbbképzése a Bajai Főiskolán. In: Módszertani közlemények, (22) 2. pp. 132-133. (1982)

Kerékgyártó Imre: Gyermekeink és az iskola. In: Módszertani közlemények, (22) 5. pp. 265-272. (1982)

Kerékgyártó Imre: Gyermekek a közösségben. In: Módszertani közlemények, (22) 2. pp. 76-83. (1982)

Kerékgyártó Imre: Gyermekek és környezetük. In: Módszertani közlemények, (22) 1. pp. 4-11. (1982)

Kerékgyártó Imre: Kapcsolataink érzelmi tartalma. In: Módszertani közlemények, (22) 4. pp. 197-204. (1982)

Kerékgyártó Imre: A kapcsolatok konfliktusai. In: Módszertani közlemények, (22) 3. pp. 137-144. (1982)

Kleininger Ottó: Érzelmi élet vizsgálata 8-10 éves általános iskolai tanulóknál. In: Módszertani közlemények, (22) 3. pp. 144-150. (1982)

Kovács Dezsőné: A tanulás irányítása a napközi otthonban. In: Módszertani közlemények, (22) 4. pp. 249-255. (1982)

Kőhegyi Mihály and Mészáros István: Mészáros István: Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777. In: Módszertani közlemények, (22) 4. pp. 261-262. (1982)

Kőhegyi Mihály and Petrikás Árpád: Petrikás Árpád szerk.: Közösségfejlesztés az alsó tagozatban. In: Módszertani közlemények, (22) 3. pp. 190-192. (1982)

Lachata István: A tanár-diák kapcsolat alakítása. In: Módszertani közlemények, (22) 5. pp. 284-288. (1982)

Lakatos Judit: Óraterv-javaslatok az ének-zenei csoportmunkához. In: Módszertani közlemények, (22) 1. pp. 53-58. (1982)

Lengyel Zsolt: Az orosz szavak észlelésének, kiejtésének néhány problémája II. In: Módszertani közlemények, (22) 1. pp. 31-39. (1982)

Lőrinczné Szabó Margit: Gondolatok a felzárkóztatásról. In: Módszertani közlemények, (22) 2. pp. 87-90. (1982)

Magassy László: Az értékelés, osztályozás mint nevelési eszköz. In: Módszertani közlemények, (22) 2. pp. 84-87. (1982)

Mihály Endre: A technika tantárgy tanításával kapcsolatos tantárgypedagógiai kérdések elemzése. In: Módszertani közlemények, (22) 2. pp. 98-102. (1982)

Miklós Zoltánné: A tanulói tevékenykedtetés a történelemórán. In: Módszertani közlemények, (22) 4. pp. 234-238. (1982)

Miskolczi Józsefné and Nyári István: Koncentrációs lehetőségek matematika- és fizikaórán. In: Módszertani közlemények, (22) 5. pp. 295-299. (1982)

Modrovichné Nagy Klára: Néhány ötlet a napközis vetélkedőkhöz. In: Módszertani közlemények, (22) 2. pp. 124-126. (1982)

Nagy Antal: Szocializáció — nevelés — kultúra. In: Módszertani közlemények, (22) 2. pp. 127-131. (1982)

Nagy Istvánné: A kölcsönhatások vizsgálata, mint a természettudományos gondolkodásra nevelés eszköze. In: Módszertani közlemények, (22) 1. pp. 40-42. (1982)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: A próbateljesítés játékos módszerei a napközi otthonban. In: Módszertani közlemények, (22) 3. pp. 178-181. (1982)

Oláh Emőd: Ádám Jenő és a Kodály-módszer. In: Módszertani közlemények, (22) 5. pp. 326-328. (1982)

Pappné Betlehem Mária: A csoportmunka lehetőségei az ének-zene órán. In: Módszertani közlemények, (22) 2. pp. 114-119. (1982)

Pollák Richárd: Az orosz nyelv oktatása az általános iskola IV. osztályában. In: Módszertani közlemények, (22) 4. pp. 255-258. (1982)

Rakonczás Pál and Köllő Márta: Köllö Márta: Az orosz nyelv oktatásának néhány kérdése. In: Módszertani közlemények, (22) 1. pp. 70-71. (1982)

Riesz Béla: Búcsú a távozóktól: Gaál Géza: 1911-1981. In: Módszertani közlemények, (22) 1. p. 1. (1982)

Rétháti Istvánné: Képességek, tehetségek. In: Módszertani közlemények, (22) 5. pp. 324-326. (1982)

Révész Béla: Az ellenőrzés különböző módjai a biológiatanításban. In: Módszertani közlemények, (22) 2. pp. 119-123. (1982)

Révész István: A 1-2. osztályos technika tantárgy anyagának lineáris kapcsolata és annak érvényesítése a 3-4. osztályok anyagának tanításában. In: Módszertani közlemények, (22) 3. pp. 170-173. (1982)

Schablauer Zoltánné: Egy peremhelyzetű gyermek közösségbe illesztése. In: Módszertani közlemények, (22) 2. pp. 91-97. (1982)

Schablauer Zoltánné: Egy peremhelyzetű gyermek közösségbe illesztése. In: Módszertani közlemények, (22) 3. pp. 158-162. (1982)

Sikó Ágnes: Ajánlások a 4. osztályos környezetismeret földrajzi anyagának tanításához. In: Módszertani közlemények, (22) 5. pp. 289-295. (1982)

Siposné Kedves Éva: Tanárok XII. Nyári Akadémiája a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. In: Módszertani közlemények, (22) 2. pp. 135-136. (1982)

Somogyi Györgyné: Az új ötödikes irodalomkönyv néhány beszédművelési vonatkozása. In: Módszertani közlemények, (22) 1. pp. 42-44. (1982)

Szabó G. Mária and Eperjessy Gézáné: Eperjessy Gézáné: Mire jó az egész napos nevelés? In: Módszertani közlemények, (22) 2. pp. 134-135. (1982)

Szilágyi Hodosi Zsuzsanna: A játékok és a játékos elemek feltételei a kisiskolások orosz nyelvi óráin. In: Módszertani közlemények, (22) 3. pp. 174-178. (1982)

Szolnoky Jenő and Göllesz Viktor: Göllesz Viktor: A fejlődéstan alapjai. In: Módszertani közlemények, (22) 4. p. 264. (1982)

Sáráné Lukátsy Sarolta: A könyvtárhasználati ismeretek tematikája osztályok szerinti bontásban. In: Módszertani közlemények, (22) 5. pp. 312-317. (1982)

Sásdi Imréné: Az osztályfőnök pályaorientációs tevékenysége. In: Módszertani közlemények, (22) 5. pp. 278-284. (1982)

Takács Julianna: A dolgozatjavítás akaratnevelő ereje. In: Módszertani közlemények, (22) 5. pp. 311-312. (1982)

Terbe Dezsőné: A Hunyadivárosi Általános Iskola és a közművelődési intézmények együttműködése. In: Módszertani közlemények, (22) 4. pp. 209-214. (1982)

Veszprémi László: Geréb György: 1923-1982. In: Módszertani közlemények, (22) 1. p. 2. (1982)

Veszprémi László and Tóth Lajos: Tóth Lajos: A korszerű önigazgatású általános iskola kialakulásának útjai és feltételei. In: Módszertani közlemények, (22) 2. pp. 133-134. (1982)

Váczy László and Negnevickaâ Elena Iosifovna and Šahnarovič Aleksandr Markovič: E. I. Nyegnyevickaja-A. M. Sahnarovics: Jazik i gyétyi. In: Módszertani közlemények, (22) 3. pp. 194-196. (1982)

Várkonyi Nándor: Gondolatok a Német Demokratikus Köztársaság általánosan képző politechnikai iskolája felső tagozatának tanterv-tervezetéről. In: Módszertani közlemények, (22) 1. pp. 65-68. (1982)

Zalka György: Az általános iskolai napközi otthon igazgatói irányítása. In: Módszertani közlemények, (22) 3. pp. 151-157. (1982)

Zentai Mária: Műalkotáselemzési órák a Magyar Nemzeti Galérián. In: Módszertani közlemények, (22) 1. pp. 45-53. (1982)

Zukovits Imre: A fizikai és a műszaki-technikai ismeretek szintetizálása az oktatási folyamatban. In: Módszertani közlemények, (22) 1. pp. 22-30. (1982)

Zátonyi Sándor: A reprezentatív eredményvizsgálat feladatlapjai-Fizika 7. osztály-. In: Módszertani közlemények, (22) 4. pp. 221-233. (1982)

Ördögh Győzőné: Két nehezen kapcsolható betű tanításának vázlata. In: Módszertani közlemények, (22) 5. pp. 305-311. (1982)

This list was generated on 2024. február 29. 10:14:24 CET.