Módszertani közlemények

Number of items: 78.

Bolyai matematikaverseny Szombathelyen. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 220-226. (1983)

Abrudbányay János: Adalékok a napközis tanulmányi munka korszerűsítéhez. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 145-151. (1983)

Albert Sándorné and Kubatov Jánosné: A szöveggrammatikai ismeretek alkalmazásának lehetőségei az alsó tagozatos anyanyelvi nevelésben. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 23-31. (1983)

Babinszky Pál: Az idegennyelv-tanulás és az életkor kapcsolatáról. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 295-299. (1983)

Bedő Gyuláné Tóth Éva: Nyelv és zene kapcsolata az anyanyelvi nevelésben. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 300-305. (1983)

Bende Gusztáv: Gyermekeink érzelmi nevelése. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 265-266. (1983)

Bereczki Sándor: Marx pedagógia gondolatai. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 277-279. (1983)

Bereczki Sándor and Mészáros István: Mészáros István: Mióta van iskola? In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 272-274. (1983)

Bokányi Dezsőné: Az orosz nyelv tanítása az általános iskola 4. osztályában: elméleti és gyakorlati útmutató. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 132-134. (1983)

Brezsnyánszky László: Módszertani kézikönyv osztályfőnököknek. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 130-132. (1983)

Bóra Ferencné: Játékos módszerek az iskolaelőkészítő foglalkozásokon. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 107-110. (1983)

Csapó Imréné: Differenciált foglalkozások az első osztályos matematika tanítása során. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 305-318. (1983)

Csapó Imréné: Gondolatok az első osztályos környezetismeret tanításáról. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 47-55. (1983)

Csilics József and Szűcsné Horváth Anna: Történeti adatok a papír, az alumínium és a műanyag tanításához. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 55-59. (1983)

Dobcsányi Ferenc: Juhász Gyula pedagógiai öröksége: 1883-1983. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 137-140. (1983)

Dobcsányi Ferenc: Kerékgyártó Imre: 1917-1983: a pedagógiai realizmus képviselője. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 73-74. (1983)

Dobcsányi Ferenc: Nyitottság és komplexitás irodalomtanításunkban. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 37-41. (1983)

Emődi János: Könyvtárhasználati óra. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 249-250. (1983)

Farkas Katalin: Metodikai ajánlások tanulmányok, pályamunkák írásához. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 266-268. (1983)

Felföldi Antalné: Barátkozás az elektromossággal az 5. osztályos technika B órákon. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 41-46. (1983)

Gaál Attila: Az általános iskola harmadik osztálya számára írt „Környezetismeret" munkafüzet használatának néhány tapasztalata. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 104-106. (1983)

Gácser József: A család és az iskola a gyermekért. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 20-22. (1983)

Gácser József and Farkas Katalin: A tanítási órák pedagógiai szempontú elemzésének néhány kérdése. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 333-336. (1983)

Gönczy Tiborné and Illés András: Komplex nevelőhatások megvalósulása egy ének-zene óra folyamatában. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 244-248. (1983)

H. Tóth Erika and Kotelova Nadežda Zaharovna: N. Z. Kotelovoj szerk.: Novoe v russkoj leksike: slovarnye materialy. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 274-275. (1983)

H. Tóth István: Hogyan használom fel a Kincskereső irodalmi folyóiratot a nyári táborozás során? In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 195-203. (1983)

Hadházy Tibor: Egy természetismereti hatásvizsgálat néhány konklúziója. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 89-94. (1983)

Hajzer Lajos and Lûbimova Nina Aleksandrovna and Bratygina Alisa Germanovna and Vostrova Tamara Aleksandrovna: Ny. A. Ljubimova-A. G. Bratigina-T. A. Vosztrova: Russzkoje proiznosenyije zvuki udarenyije ritmika. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 275-276. (1983)

Hargitai Mária: A fiatalkori magatartás-zavarok, a bűnelkövetések megelőzése a gyakorló pedagógus és a hivatásos pártfogó szemével. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 8-14. (1983)

Horgosi Ödön and Misky György: Misky György szerk.: A korszerűbb orosznyelv-oktatásáért I. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 205-207. (1983)

Karlovitz János and Kerékgyártó Imre: Kerékgyártó Imre posztumusz könyvéről. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 336-338. (1983)

Kelemen Elemérné: Az olvasástanítás előkészítő időszakáról A. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 182-184. (1983)

Kerékgyártó Imre: Gyermekeink életszemlélete. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 280-287. (1983)

Kerékgyártó Imre: Hazaszeretet, hazafias nevelés. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 75-82. (1983)

Kerékgyártó Imre: Honvédelem, honvédelmi nevelés. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 209-215. (1983)

Kerékgyártó Imre: A tulajdonságok szerepe kapcsolatainkban. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 1-8. (1983)

Keszthelyi György: A történelmi tárgyú olvasmányok tanításának néhány problémája. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 216-219. (1983)

Kiss Albertné: Együttműködés a családi életre nevelésben. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 287-290. (1983)

Kollarits Rita: Önálló és közös munka a környezetismereti foglalkozáson. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 184-187. (1983)

Kovács Dezsőné: Szabad időben tervezett kulturális tevékenység kezdeményezése a napközi otthonban. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 82-89. (1983)

Krajcsó Judit: Pályakezdőként — az új 2. osztályos olvasókönyvről. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 100-103. (1983)

Kunoss Judit: A beleképzeléses fogalmazási témák szerepe a szociális tanulásban. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 169-176. (1983)

Lajkó Lajos and Lajkó Lajosné: Szociodramatikus játék az alsó tagozatos osztályfőnöki órákon. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 152-157. (1983)

Lendvai Endre and Vereŝagin Evgenij Mihajlovič and Kostomarov Vitalij Grigor'evič: E. M. Vereŝagin, V. G. Kostomarov: Lingvostranovedčeskaâ teoriâ slova. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 134-136. (1983)

Loska Zoltánné: A napközi és a kisdobos tevékenység összehangolása. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 68-69. (1983)

Lovrity Ernőné: Nyelvi készségeket ellenőrző feladatsor a 4. osztályos orosz nyelv szóbeli kezdőszakaszának összefoglalásakor. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 242-243. (1983)

Madaras Erika and Legge David and Barber Paul J.: David Legge-Paul J. Barber: Információ és készség. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 338-339. (1983)

Magyarfalvi Imréné: A 7. osztály é v s z a k o k témakörével kapcsolatos oktatási és nevelési lehetőségek az oroszórán és az órán kívüli munkában. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 251-254. (1983)

Miklovicz Árpád and Szabó Gézáné: „Helyzet és mozgás": 4. osztályos környezetismereti óraleírás. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 324-328. (1983)

Molnár Péter: Szakmai tapasztalatcsere a technika tanításáról. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 204-205. (1983)

Nagy Antal: A kultúraközvetítés-ifjúságformálás szemléleti szélsőségei. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 127-130. (1983)

Nagyné Sulyok Hedvig and Bihari József and H. Tóth Imre: Bihari József-H. Tóth Imre: Bevezetés a russzisztikába. In: Módszertani közlemények, (23) 5. p. 338. (1983)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Délutánonként... In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 193-195. (1983)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: A tanulást segítő didaktikai játékok a napközi otthonokban. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 263-264. (1983)

Nyáriné Pandúr Márta: Párhuzamosság keresése a 4. osztályos magyar- és rajztanításban. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 111-115. (1983)

Orbán Józsefné: A képzőművészeti nevelést és rajzoktatást segítő alsó tagozatos szakkör munkaterve. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 319-323. (1983)

Polák István: Matematikai feladatmegoldó verseny a 4. osztályosok szakköri foglalkozásán. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 328-332. (1983)

Pozsgai Vidáné: Az alsó tagozati osztályfőnöki tevékenység koordináló és szintetizáló szerepe a nevelés szolgálatában. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 140-145. (1983)

Pápay Péter: Programozható zsebszámítógép alkalmazása az alsó tagozatos matematikatanításban. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 115-120. (1983)

Rónai Béla: Beszédművelés a távoktatásban. In: Módszertani közlemények, (23) 5. pp. 290-294. (1983)

Rózner Katalin: Az orosz és magyar nyelv kontrasztív összevetésének lehetőségei az alsó tagozaton. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 31-37. (1983)

Sikó Ágnes: Ajánlások a 4. osztályos környezetismeret földrajzi anyagának tanításához. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 165-169. (1983)

Sikó Ágnes: Ajánlások a 4. osztályos környezetismeret földrajzi anyagának tanításához II. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 95-100. (1983)

Szegfű László: Kézikönyvek a történelemtanításhoz. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 207-208. (1983)

Szentistványi Gyula and Majzik Lászlóné and Kürti Jarmila and Mihály Endre: Szemle. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 70-72. (1983)

Szolnoky Jenő and Papp János: Papp János: Környezetvédelem szabadidőben. In: Módszertani közlemények, (23) 5. p. 340. (1983)

Szűcs Istvánné: A fizikaórák hatékonyságának növelése az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 255-257. (1983)

Takács Gábor: Az úttörőmozgalom tevékenységi formáinak felhasználása a pályaválasztási döntés előkészítése érdekében. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 14-19. (1983)

Takács Gábor: Matematikai absztrakciók alapozása manuális tevékenykedtetéssel. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 258-263. (1983)

Trencsényi László: Hárs László és a gyermekirodalom. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 268-272. (1983)

Tóth Istvánné: A közművelődési intézmények által kínált lehetőségek felhasználása osztályfőnöki nevelő munkámban. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 124-126. (1983)

Tóth-György József: Nyílt levél a technika tanításával kapcsolatban. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 176-181. (1983)

Varga Istvánné: A bűvös négyzetek. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 187-193. (1983)

Vargáné Beregszászi Irma: A környezetvédelmi nevelés jelentősége és lehetőségei az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 60-63. (1983)

Zeke Istvánné: Dinamikus óraindítások a 7. osztályos kémia anyag tanítása során. In: Módszertani közlemények, (23) 2. pp. 120-123. (1983)

Zentai Mária: Az alkotás mint terápia. In: Módszertani közlemények, (23) 3. pp. 158-164. (1983)

Zátonyi Sándor: A reprezentatív eredményvizsgálat feladatlapjai. In: Módszertani közlemények, (23) 4. pp. 227-241. (1983)

Örkényi Lászlóné: Javaslat az úttörő-vegyész szakkör éves programjának összeállítására. In: Módszertani közlemények, (23) 1. pp. 64-67. (1983)

This list was generated on 2024. február 29. 09:55:07 CET.