Módszertani közlemények

Number of items: 89.

Barta Aladár: Így is lehet újítani... In: Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 79-84. (1986)

Bereczki Sándor: Imre Sándor gondolatai a családi nevelésről. In: Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 47-50. (1986)

Bereczki Sándor and Gáspár László and Kocsis József: Gáspár László: A szentlőrinci iskolakísérlet I.; Kocsis József: A szentlőrinci iskolakísérlet II. In: Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 117-119. (1986)

Bereczki Sándor and Kozma Tamás: Kozma Tamás: Tudásgyár? - Az iskola mint társadalmi szervezet. In: Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 194-195. (1986)

Borbás Lászlóné: Az olvasóvá nevelés néhány lehetőségéről az irodalomtanításban. In: Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 30-33. (1986)

Borosné Kézy Zsuzsanna: Hogyan készültünk fel Molière: A mizantróp c. darabjának megtekintésére? In: Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 227-230. (1986)

Bóra Ferenc: A békére nevelés pedagógiai módszerei. In: Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 266-271. (1986)

Bóra Ferenc: A szülők pedagógiai kultúrája a bukott tanulók esetében. In: Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 202-205. (1986)

Bóra Zsolt: Tevékenység-időmérleg-feladatok. In: Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 10-14. (1986)

Büki Pálné: Forráselemzésről a történelemtanításban. In: Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 230-234. (1986)

Csizmazia György and Magyar Károly and Nádai Magda: Környezetvédelmi kiadványok: Magyar Károly: Környezetvédelmi akciók; Nádai Magda: Számvető könyvecske. In: Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 56-57. (1986)

Dobcsányi Ferenc: Búcsú dr. Riesz Bélától, a Módszertani Közlemények felelős kiadójától. In: Módszertani közlemények, (26) 5. (1986)

Dobcsányi Ferenc and Erős Zoltán: Erős Zoltán: Magyar irodalmi helynevek A-tól Z-ig. In: Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 51-52. (1986)

Dobóné Berencsi Margit: A tanulók anyanyelvi tudatának erősítéséért. In: Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 14-17. (1986)

Dombi Józsefné: A zenei képességvizsgálatok forrása. In: Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 17-20. (1986)

Dombi László and Dombi Alice: Erkölcsi szituációk osztályfőnöki órákon. In: Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 183-185. (1986)

Dulgyovai Lászlóné: Az önkormányzat kialakítása a napközi otthonban. In: Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 44-46. (1986)

Dános Kornélné: Egy kulturális foglalkozás leírása. In: Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 241-243. (1986)

Dózsa Józsefné and Kacsur István: Kacsur István: Ismeretrendszerek és módszerek az ökológia-környezetvédelem tanításában. In: Módszertani közlemények, (26) 2. p. 121. (1986)

Farkas Gyula: A testi fejlettség jelentősége a beiskolázásnál és a pályaválasztásnál. In: Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 275-281. (1986)

Farkas Katalin and Klein Sándor: A házirend. In: Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 216-223. (1986)

Földesi Péterné: Alkotó dramaturgia a napközis munkában. In: Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 107-112. (1986)

Gaál Attila: A kölcsönhatás fogalmának alakítása a 3. osztály környezetismeret tantárgya keretében. In: Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 182-183. (1986)

Gedon László and Balogh József: A technikai nevelésért (alk. szerk. Balogh József). In: Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 54-56. (1986)

Györke Zoltán and Višnâkova Ol'ga Viktorovna: O. V. Visnyakova: Szlovar paranyimov russkovo jazika. In: Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 258-260. (1986)

Gőcze György: Bács-Kiskun megyei napok. In: Módszertani közlemények, (26) 4. p. 260. (1986)

H. Tóth Erika and Loginova Valentina Georgievna and Dunaeva Elena Vladimirona and Šamšin Leonid Borisovič: V. G. Loginova-J. V. Dunajeva-L . B. Samsin: Znakomimszja SZ SZSZSZR. In: Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 53-54. (1986)

Hajzer Lajos and Tihonov Aleksandr Nikolaevič: A. Ny. Tyihonov: Szlovoobrazovatyelnij szlovar russzkovo jazika. In: Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 322-323. (1986)

Hankó Györgyné: Karácsonyi műsor 3-4. osztály részére. In: Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 311-317. (1986)

Hegedűs Andrásné: A napköziről - a gyakorló nevelő szemével. In: Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 191-194. (1986)

Kernya Róza: A koherencia vizsgálata 8-10 éves tanulók fogalmazásaiban. In: Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 139-148. (1986)

Kertész Sándorné: A kaposvári komplex anyanyelvi kísérlet összegezése. In: Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 121-123. (1986)

Kertész Sándorné: A szövegalkotás és a helyesírás párhuzamos tanítása az általános iskola alsó tagozatán. In: Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 96-100. (1986)

Kiss István: Légköri helyzetek hatása az iskolai munkára. In: Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 72-79. (1986)

Kiss Sándor: A matematikai tehetség egyik jele: a gondolkodás eredetisége. In: Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 39-41. (1986)

Kocsmáros Attiláné: Könyvbarát szakkör az általános iskola 3-4. osztályában. In: Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 301-306. (1986)

Kopasz Éva: A test és a síkidom fogalma alakulásának vizsgálata 6-10 éves korban. In: Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 282-290. (1986)

Kovács Lajosné: A film mint szintetikus művészet nevelőmunkánkban. In: Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 176-177. (1986)

Kovácsné Lénárt Gizella: Nyomtatott áramköri panel elkészítése a 7. osztályban. In: Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 89-95. (1986)

Krékits József: A felszólító módú orosz igealakok használatának pragmatikai és szemantikai megközelítése. In: Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 128-139. (1986)

Kunstár Jánosné: Összefüggés a matematika témakörei között. In: Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 237-241. (1986)

Kövecs Gyulané: A mundér becsülete kötelez. In: Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 320-321. (1986)

Magassy László: Belső továbbképzés : beszámoló egy kísérletről. In: Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 123-124. (1986)

Magocsa Lászlóné: Ismeretek feldolgozásának lehetőségei a tanítási órán kívül. In: Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 306-311. (1986)

Mikes Zdenkóné: A szakkör szerepe a pályaorientációban. In: Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 205-211. (1986)

Mojzes János: Modell-kísérlet a mól- és atomtömeg tanításához. In: Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 25-29. (1986)

Molnár Jánosné: Történelemtanítás az önálló ismeretszerzésre nevelés szolgálatában. In: Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 170-175. (1986)

Molnár Péter: Javaslat a 8. osztályos technika tantárgy egy tantervi témájának feldolgozásához. In: Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 161-165. (1986)

Mágoriné Huhn Ágnes and Major Zoltán and Valkovics István: Major Zoltán-Valkovics István: A Basic-feladatok tükrében (Párbeszéd a számítógéppel). In: Módszertani közlemények, (26) 4. p. 257. (1986)

Mátyus Lajosné: A képmagnó alkalmazása a földrajztanításban. In: Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 42-43. (1986)

Nagy Zsuzsanna and Mojzes János: Mojzes János: Módszerek és eljárások a kémiatanításban. In: Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 120-121. (1986)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Barátkozás a természettel. In: Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 185-186. (1986)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Fórum '86 Debrecenben. In: Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 323-324. (1986)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Jausz Béla, a debreceni professzor. In: Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 113-114. (1986)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Péter András, az iskolaalapító. In: Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 318-319. (1986)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: A kisiskolások egészséges életmódjának alakításáról. In: Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 246-248. (1986)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: A korszerű szakköri munka pedagógiai irányítása. In: Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 21-24. (1986)

Nádori László: A testi képességek fejlődésének érzékeny időszakai, alapelvek, alapfogalmak. In: Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 61-71. (1986)

Olajos Istvánné: Matematikai alapfogalmak kialakításának előkészítése korrekciós osztályban. In: Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 294-300. (1986)

Orkonyi Ede: Eszközjavaslat földrajzi feladatlapok készítéséhez. In: Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 178-181. (1986)

Orosz Bálintné: A tanulói bukások és a szülők foglalkozásának összefüggése. In: Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 1-5. (1986)

Pollák Richárd: A szerb-horvát és az orosz nyelv egymásrahatása az általános iskolai nyelvoktatás kezdő szakaszában. In: Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 211-215. (1986)

Rigóné Péter Irén and Dajri N. G. and Korokvin F. P.: N. G. Dajri - F. P. Korovkin: A történelemtanítás módszertana. In: Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 57-58. (1986)

Schablauer Zoltánné: Gondolatok a nevelői és a tanulói kreativitás összefüggéséről. In: Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 125-128. (1986)

Simon Gyula: Emlékezés Földes Ferencre. In: Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 187-190. (1986)

Siposné Kedves Éva: Tanárok XVI. Nyári Akadémiája a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. In: Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 115-116. (1986)

Somogyi Józsefné: A tőszámnevek gyakorlásának néhány formája az oroszórákon. In: Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 234-236. (1986)

Szalóky Béláné: Úttörőmozgalom-napközi otthon. In: Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 244-246. (1986)

Szederkényi Antal and Fried Ervin: Fried Ervin: Lineáris algebra. In: Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 256-257. (1986)

Szegfű László: Rák virágkoszorúval. In: Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 321-322. (1986)

Szikora Lászlóné: A számítógép alkalmazásának lehetőségeiről az anyanyelvi oktatásban. In: Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 166-169. (1986)

Szilágyiné Hodosi Zsuzsanna: Szerep- és szituációs játékok a kisiskolások orosz nyelv oktatásában. In: Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 101-104. (1986)

Szöllősi Erzsébet: A világnézeti nevelés szaktantárgyi vonatkozásai. In: Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 262-266. (1986)

Szőllősi Erzsébet and Szebenyi Péterné and Nyirkos Tibor: Szebenyi Péterné-Nyirkos Tibor: A személyiségközpontú világnézeti nevelés módszerei. In: Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 253-254. (1986)

Sárosdy Ivánné: A beszédkészség fejlesztése egy orosz gyermekvers tanítása során. In: Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 33-39. (1986)

T. Kiss Tamás: Klebelsberg Kunó népiskolaépítési programjáról. In: Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 249-252. (1986)

Takács Gábor: Néhány gondolat a tanulás tanulásáról, avagy tudnak-e tanítványaink tanulni? In: Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 5-10. (1986)

Takács Gábor: Néhány lehetőség a motiváció erősítésére a matematika tanításakor. In: Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 153-161. (1986)

Tranker Ervinné Antal Gabriella: Hogyan tanítottam a Dráma és színjáték című fejezetet a nyolcadik osztályban? In: Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 85-89. (1986)

Tóth Rózsa: Az osztályközösség struktúrája és a tanulói kollektivitás összefüggésének vizsgálata. In: Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 197-201. (1986)

Veressné Mező Judit: Matematika életközelben: egy osztálykirándulás emlékei matematikaórán a 3-4. osztályban. In: Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 104-106. (1986)

Veszprémi László and Báthory Zoltán: Báthory Zoltán: Tanítás és tanulás. In: Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 254-256. (1986)

Veszprémi László and Gácser József: Gácser József: Demokratizmus és általános iskola. In: Módszertani közlemények, (26) 3. p. 196. (1986)

Wodala Jánosné: Egy kétnyelvű, magyar-angol gyermek olvasás-tanulása. In: Módszertani közlemények, (26) 3. pp. 148-152. (1986)

Zsolnai Anikó and Fábián Zoltánné: Fábián Zoltánné, dr. Kocsis Lenke-dr. Fábián Zoltán-dr. Gledura Lajos-Tordáné Hajabács Ilona-dr. Tóth Béla: Feladat- és szöveggyűjtemény a nevelési alapismeretek tantárgyhoz : IV. osztály. In: Módszertani közlemények, (26) 2. pp. 119-120. (1986)

Zsolnai Anikó and Szebenyi Péterné: Szebenyi Péterné: Erkölcs és világnézet a személyiségfejlődésben. In: Módszertani közlemények, (26) 1. pp. 52-53. (1986)

Zétényi Imréné: Arcaink-harcaink. In: Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 272-274. (1986)

Zétényi Imréné: Késleltetett követeléssel a sikerért. In: Módszertani közlemények, (26) 4. pp. 224-226. (1986)

Žuravëva Nelli Alexandrovna and Steinerné Molnár Judit: A motiváció növelésének lehetőségei az orosz számnevek tanulmányozása során. In: Módszertani közlemények, (26) 5. pp. 291-294. (1986)

This list was generated on 2024. február 29. 09:12:53 CET.