Módszertani közlemények

Number of items: 83.

B. Fejes Katalin and Csikesz Erzsébet: Csikesz Erzsébet: Találd ki a mesémet! In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 327-329. (1987)

Bagdi Sándor and Butzer Karl W.: K. W. Butzer: A földfelszín formakincse. In: Módszertani közlemények, (27) 5. p. 330. (1987)

Baksa József: A megfigyelőképesség mint a kreativitás alapja 6-10 éves korban. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 207-214. (1987)

Balkányi Tamásné and Kaprinyákné Benes Anna: Zúduló évszak. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 104-109. (1987)

Balogh Jolán: Közös kincsünk: a gyermek. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 269-271. (1987)

Bankó Béla: A testnevelés tantárgyteszt eredményeit befolyásoló tényezők vizsgálata. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 288-294. (1987)

Becsei Józsefné: A nyelvi-irodalmi-kommunikációs program Békés megyében. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 201-207. (1987)

Bene Kálmán: Első lépések a lírai művek elemzésében. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 43-45. (1987)

Bene Kálmán: A nyelvi struktúra szerepe egy vers értelmezésében : Ady Endre: Dózsa György unokája. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 182-184. (1987)

Bereczki Sándor: A tehetség lélektani és pedagógiai kérdései Nagy László műveiben. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 53-57. (1987)

Bereczki Sándor and Horányi Annabella and Kósáné Ormai Vera: Együttműködés a szocializációs zavarok megelőzéséért szerk. Horányi Annabella és Kósáné Ormai Vera. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 266-268. (1987)

Bereczki Sándor and Kemény Gábor: Kemény Gábor: A pedagógia tudat kialakulása Magyarországon. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 62-64. (1987)

Bereczki Sándor and M. Nádasi Mária: M. Nádasi Mária: Egységesség és differenciáltság a tanítási órán. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 198-200. (1987)

Bereczki Sándor and Zsolnai József and Zsolnai László: Zsolnai József-Zsolnai László: Mi a baj a pedagógiával? In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 324-326. (1987)

Bezzegné Zsák Judit: Játékos tevékenységformák a német nyelvoktatás szóbeli kezdő szakaszában. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 248-252. (1987)

Bokor Istvánné: Képességfejlesztő eljárások anyanyelvi órákon és korrepetálásokon. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 31-37. (1987)

Bonifert Domonkosné: Gondolatok a tehetséggondozás egyik lehetőségéről. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 98-100. (1987)

Bóra Ferenc: A beszélgetés (megbeszélés) módszerének időszerű kérdései : a beszélgetés (megbeszélés) fogalma és típusai. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 278-283. (1987)

Bóra Ferenc: A tanítók intenzív továbbképzéséről. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 159-166. (1987)

Csanda István: A labdajátékok megalapozásának lehetőségei az általános iskola 3-4. osztályában. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 139-150. (1987)

Deák László: Számítástechnika az iskolában. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 330-331. (1987)

Doboss István: A napközi otthoni nevelés fogyatékosságai és ezek okai. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 80-84. (1987)

Eördögh Endre: Éljünk-e jogainkkal? : a differenciált továbbhaladás lehetőségei. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 215-217. (1987)

Farkas Ferenc and Albertné Herbszt Mária: Albertné Herbszt Mária: Modern nyelvészet-anyanyelvi oktatás. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 331-332. (1987)

Farkas Katalin and Krizsán Jánosné: A nagyszülőkkel való együttműködés lehetőségéről. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 20-24. (1987)

Farkas Katalin and Lovai Ferencné: Milyen iskolába szeretnének járni gyermekeink? In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 65-70. (1987)

Farkas Katalin and Szabó Kálmán: Szabó Kálmán: Hol van olyan iskola? In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 326-327. (1987)

Felföldi Antalné: Témazáró feladatsor-javaslat az 5-6. osztályos technika A és B változatának tanításához. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 252-257. (1987)

Fátrai Klára: Az intenzív továbbképzés első éve az Eötvös József Tanítóképző Főiskolán. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 218-220. (1987)

Fátrai Klára: Tanítók XXII. Nyári Akadémiája az Eötvös József Tanítóképző Főiskolán. In: Módszertani közlemények, (27) 3. p. 195. (1987)

Földyné Asztalos Adrienn: Esztétikai tudatformálás lehetőségei az alsó tagozatos ének-zene órákon. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 38-43. (1987)

Gaál Attila: Az olvadás és az oldódás fogalmának előkészítése az általános iskola 3. osztályában. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 300-301. (1987)

Gergely Jenő and Veczkó József: Veczkó József: Gyerekek, tanárok, iskolák. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 196-198. (1987)

Grassalkovich Mária: Magyar nyelv és irodalom az 5. osztályban. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 295-299. (1987)

Gyarmati Szabó Éva: Folyóiratnézőben. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 127-129. (1987)

H. Tóth István: Irodalmi barangolás. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 315-317. (1987)

Hajzer Lajos and Muhanov Ivan Luk'ânovič: I. L. Muhanov: Intonacja v russzkoj gyialogicseszkoj recsi. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 329-330. (1987)

Hóbor Gyuláné: Gurulórendszerű iskolaotthonos oktatás. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 318-320. (1987)

Iván Ágnes: A dialógusok szerepe a nyelvfejlődésben. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 46-52. (1987)

Jagusztinné Újvári Klára: Hogyan hasznosíthatók egy asszociációs szótár eredményei a nevelésben és az oktatásban. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 58-62. (1987)

Józsáné Pápai Ilona: Olvasóvá nevelés műelemzéssel a gyengénlátó tanulók körében. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 235-240. (1987)

Karlovitz János: A Veszprém megyeiek kitűnő könyvsorozatáról. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 265-266. (1987)

Kiss Jánosné: A nyílt osztályfőnöki foglalkozásokról. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 190-192. (1987)

Kovácsné Lénárt Gizella: Az elektronika útja-technikatörténet. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 100-104. (1987)

Kunráth Sándorné: Fogadóórák és szülői értekezletek. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 76-78. (1987)

Kálmán András: A haza fogalmának vizsgálata a tanterv és tankönyveink alapján. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 221-225. (1987)

Kókai Lászlóné: Csoportközi foglalkozások iskolánkban. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 320-323. (1987)

Lengyel Zsolt: A gyermeknyelvi kutatások és az anyanyelvi nevelés kapcsolata. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 9-13. (1987)

Limburger Józsefné: Az olvasászavar (dyslexia) és írászavar (dysgraphia). In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 97-98. (1987)

Magassy László: A látható vers. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 240-245. (1987)

Magocsa László and Magocsa Lászlóné: Miért nem csupán a globális módszerrel? In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 245-248. (1987)

Miruné Kittler Júlia: A kérdéskultúra szerepe a korrekciós osztályok tanítási óráin. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 13-17. (1987)

Mojzes János and Nagy Zsuzsanna: A kémiai kísérletekhez kapcsolódó eljárások mint az értelmi nevelés eszközei. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 283-288. (1987)

Molnár Jánosné: Az enciklopédia tanítása. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 179-182. (1987)

Nagy Zoltánné: Órák a könyvtárban. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 90-93. (1987)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Felelős nevelőtársak, egyenrangú viszony. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 70-71. (1987)

Nanszákné Cserfalvi Ilona and Hatvani István: Hatvani István, a magyar Faust. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 193-194. (1987)

Oláh Emőd: Egy elfelejtett népzenei játékgyűjteményről. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 263-264. (1987)

Oláh János: Péterfy Jenő a fegyelemre nevelésről. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 120-123. (1987)

Orkonyi Ede: A IV. éves földrajz szakos hallgatók külső iskolai gyakorlatának tapasztalatairól. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 129-132. (1987)

Sassné Kiss Gabriella: Gondolatok az általános iskolai nevelési és oktatási terv megvalósításáról. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 25-28. (1987)

Siposné Kedves Éva: Az 1987/88. tanévtől bevezetésre kerülő 8. osztályos kémia munkatankönyvről. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 85-89. (1987)

Siposné Kedves Éva: Tanárok XVII. Nyári Akadémiája a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 124-125. (1987)

Siposné Kedves Éva and Deák László: Az 1987/88. tanévtől bevezetésre kerülő 8. osztályos kémia munkatankönyvről II. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 167-175. (1987)

Somogyi Józsefné: Orosz nyelvi akadályverseny 4. osztályos tanulók részére. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 302-304. (1987)

Sugár Jánosné: Képességek fejlesztése a technika szaktanteremben. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 185-189. (1987)

Szeibel László: Technikai nevelésünk problémái és feladatai. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 175-178. (1987)

Szeléndi Gábor: Az eredményes nevelés alapja: a tanulók megismerése. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 1-6. (1987)

Szerényi Mária: Az orosz nyelvű olvasástanítás néhány problémája. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 28-30. (1987)

Székely Gábor: Motiváció, tevékenység, perspektíva-nyelvoktatás. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 150-159. (1987)

Székely Istvánné Tóth Rózsa: A tanulók kollektív beállítódásának vizsgálata tanulmányi feladatok közös megoldása során. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 18-20. (1987)

T. Kiss Tamás: Játék az iskolában. In: Módszertani közlemények, (27) 3. pp. 133-139. (1987)

Takács Gábor and Takács Gáborné: Néhány feladat a matematika tanításának differenciált szervezéséhez. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 304-315. (1987)

Takács Gábor and Takács Gáborné: A mindennapi élettel kapcsolatos feladatok az alapfokú matematikatanításban. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 110-119. (1987)

Tóth Istvánné: Az érzelmi nevelés helyzete napjainkban. In: Módszertani közlemények, (27) 2. p. 79. (1987)

Tóth Istvánné: Hazaszeretetre nevelés az 5. osztályban. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 233-235. (1987)

Tóth Jánosné: Az általános iskolai fizika munkatankönyvek a kísérletek tükrében. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 226-232. (1987)

Töltszéki Gyuláné: Hagyománya van diákotthonunkban a műsoros szülői értekezleteknek. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 71-76. (1987)

Veczkó József and Farkas Katalin and Klein Sándor and Mihály Ildikó: Farkas Katalin-Klein Sándor-Mihály Ildikó: Figyeljünk rájuk! : gyermek- és ifjúságvédelemről tanárjelölteknek. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 126-127. (1987)

Veszprémi László and Horváth Márton: Egy néptanító-miniszter életútjáról I. : Dr. Veszprémi László szerkesztőnk beszélgetése Horváth Márton neveléstörténésszel, a 75 éve született Ilku Pálról. In: Módszertani közlemények, (27) 4. pp. 258-262. (1987)

Zétényi Imréné: A tehetségek kibontakoztatásáért. In: Módszertani közlemények, (27) 1. pp. 6-9. (1987)

Ördögh Győzőné and Zsolnai Józsefné: A 6-10 éves tanulók megterhelésének vizsgálata az 5 napos tanítási héten. In: Módszertani közlemények, (27) 5. pp. 271-277. (1987)

Žuravëva Nelli Alexandrovna and Steinerné Molnár Judit: Hibák, amelyek valójában kiküszöbölhetők. In: Módszertani közlemények, (27) 2. pp. 94-97. (1987)

This list was generated on 2024. február 29. 09:00:08 CET.