Módszertani közlemények

Number of items: 83.

Vegyipari balesetek tanulságai. In: Módszertani közlemények, (28). 0-73. (1988)

Apró Tibor: Az orosz nyelvtanítás néhány kérdése a szakiradalom tükrében : [bibliográfia]. In: Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 122-125. (1988)

Bagdi Sándor and Hajdú Lajos: Hajdú Lajos terv.: Szétszedhető Föld-modell. In: Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 274-275. (1988)

Baksa József: Mai gyermekarcok a családban és az iskolában. In: Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 145-151. (1988)

Balogh Jenő: Esztétikai nevelés a diákotthonban és kollégiumban. In: Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 285-291. (1988)

Bankó Béla: Az osztályfőnökök nevelési stílusa. In: Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 211-220. (1988)

Bene Kálmán: Tantárgyak közötti kapcsolatok az irodalomtanításban. In: Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 322-325. (1988)

Bene Kálmán: A tanterven kívüli kapcsolatok az irodalomtanításban. In: Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 242-247. (1988)

Bereczki Sándor: Észrevételek Zsolnai József és Zsolnai László válaszára. In: Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 265-267. (1988)

Bereznai Gyula: A nyitott mondatok és szerepük az általános iskolai matematika tanításában. In: Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 253-0. (1988)

Bíró Éva: A hazaszeretet szép tettek forrása : osztályfőnöki óra a 4. osztályban. In: Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 45-49. (1988)

Büki Pálné: Egy könyv- és könyvtárhasználati felmérés elemzése. In: Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 249-253. (1988)

Cseh Béla: Szóbeliség és írásosság a tanulók foglalkoztatásában. In: Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 13-17. (1988)

Daragó József: Egy kicsit a NULLÁ-ról. In: Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 94-97. (1988)

Doboss István: Javaslatok az elnéptelenedő általános iskolai diákotthonok pedagógiai célú hasznosítására. In: Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 50-53. (1988)

Dános Kornélné: Egy anyanyelvi beszédművelő óra leírása. In: Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 34-39. (1988)

Faludi Szilárd: Néhány szó az integrált oktatásról. In: Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 129-133. (1988)

Farkas Ferenc and Kernya Róza: Kernya Róza: A szöveg néhány sajátossága kisiskolások fogalmazásaiban. In: Módszertani közlemények, (28) 4. p. 276. (1988)

Farkas Katalin: Gyermek- és ifjúságvédelemről pedagógusoknak. In: Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 336-338. (1988)

Farkas Katalin and A. Szalay Katalin: A. Szalay Katalin: Hogyan döntene? : esetjátékok a pedagógusok képzésében és továbbképzésében. In: Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 118-119. (1988)

Farkas Katalin and Gutai Márta: Milyen iskolában szeretnének tanítani a jövő tanárai? In: Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 194-199. (1988)

Farkas Katalin and Klein Sándor: Így is lehet fegyelmezni... In: Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 201-206. (1988)

Farkas Katalin and Majzik Lászlóné: Majzik Lászlóné (szerk.): A szakköri nevelőmunka kézikönyve. In: Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 271-273. (1988)

Farkas Katalin and Szabó G. Mária: Makarenko nyomában. In: Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 326-330. (1988)

Frank Csabáné: Ünnepeink a hazafias nevelés szolgálatában az alsó tagozatos tankönyvek tükrében. In: Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 20-26. (1988)

Földes Csaba and Csizmadia Károly: Csizmadia Károly: Bibliai eredetű szállóigék, szólásmondások és közmondások. In: Módszertani közlemények, (28) 4. p. 271. (1988)

Földes Csaba and Rozental' Ditmar Èl'âševič and Kohtev Nikolaj Nikolaevič: N. N. Kochtev, D. E. Rozental: Russkaja frazeologija : učebnoe posobie dija inostrancev izučajuščich russkij jazyk. In: Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 199-200. (1988)

Fűzfa Balázs: A pedagógia bukdácsoló évtizedei. In: Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 331-333. (1988)

Gajdos László: Témazáró feladatlapok a 8. osztályos technika tantárgy villamossági témaköreinek tanításához. In: Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 231-241. (1988)

Garai Istvánné: A fegyelmező intézkedésekhez vezető úton... In: Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 3-6. (1988)

Gerendeli György: A népköltészet komplex módon való megközelítése egy rendhagyó órán. In: Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 317-319. (1988)

Gimesi Mihályné and Bóra Ferenc: A vizuális esztétikai befogadás feladatai az általános iskola alsó tagozatában. In: Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 206-211. (1988)

H. Tóth Erika and Ostapenko Valentina Ivanovna: V. I. Osztapenko: Az orosz grammatika tanítása a kezdő szakaszban külföldieknek. In: Módszertani közlemények, (28) 5. p. 339. (1988)

H. Tóth István: Egy témakör tanításának tapasztalatai : Arany János: Toldi. In: Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 88-93. (1988)

H. Tóth István: Feladatváltozatok egy témára. In: Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 167-170. (1988)

Halász Tibor: Köszönet a tanároknak, avagy megjegyzések egy „Kommentár"-hoz. In: Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 267-270. (1988)

Herczegi Károlyné: A helyesírás intenzív fejlesztése helyesejtés-tanítással* : a helyesírás fejlesztése és a helyesejtés tanítása. In: Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 300-305. (1988)

Herczegné Csizmadia Zsuzsanna: Ajánlások a mindennapos testnevelés foglalkozásainak összeállításához. In: Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 256-259. (1988)

Hmeljuk R. I.: A. Sz. Makarenko pedagógiai örökségének alkalmazása az együttműködés pedagógiájának fejlesztésében. In: Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 1-2. (1988)

Hohn Józsefné: Világnézeti nevelésünk problémái és feladatai. In: Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 82-84. (1988)

Horváth Gyuláné and Előd Nóra: Előd Nóra: Körbe-körbe karikába. In: Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 273-274. (1988)

Ispány Józsefné: Kulturális foglalkozás a napköziben. In: Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 107-109. (1988)

Karlovitz János: A tankönyvelméleti kutatás kezdeti eredményei. In: Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 334-336. (1988)

Klein Sándor and Farkas Katalin: Egy könyv ismertetése „ürügyén" a fókuszolásról. In: Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 60-64. (1988)

Lavotháné Jáger Katalin and Osipova Irina and Lőrincz Zsuzsa: Lőrincz Zsuzsa-Irina Oszipova: „Fortocska". In: Módszertani közlemények, (28) 4. p. 275. (1988)

Lerchné Egri Zsuzsa: Irodalomóra a 7. osztályban a hatékonyság és tanári szabadság jegyében. In: Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 39-42. (1988)

László Ágnes: Az iskolai könyvtár lehetőségeiről. In: Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 102-106. (1988)

Madácsy Piroska and S. Varga Katalin and Juhász István: Hazai Tudósítások-Tudományos Gyűjtemény. In: Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 119-122. (1988)

Magocsa Lászlóné: A közösség-fogalom néhány definiálásának problématörténeti áttekintése : a tanuló és a tanító helye és szerepe a gyermekkollektívák életében. In: Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 141-145. (1988)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Az úttörőcsapat és az egésznapos nevelés. In: Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 84-87. (1988)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Gönczy Pál. In: Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 263-264. (1988)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Új kezdeményezések Debrecenben. In: Módszertani közlemények, (28) 5. p. 340. (1988)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: A munkaerkölcs és a munkafegyelem összefüggései az általános iskolai tanulók termelő és közhasznú munkavégzésében. In: Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 277-280. (1988)

Olajos Istvánné and Dávidné Szabó Éva: A differenciált beiskolázás problémái. In: Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 259-262. (1988)

Oláh János: Az új hagyományok kialakításának szerepe a felszabadulás utáni évek nevelő és oktató munkájában. In: Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 183-187. (1988)

Oláh János: Szakfelügyelettől a szaktanácsadásig. In: Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 113-117. (1988)

Orisenko V. G.: Önkormányzat a makarenkói nevelésben és annak alkalmazásai. In: Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 69-72. (1988)

Pacsai Imre: A kérdésszerkesztés fejlesztésének lehetőségei a szóbeli kezdő szakaszban. In: Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 306-312. (1988)

Potonyecz Istvánné: Gyermekvédelem úttörőmunkánkban. In: Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 177-178. (1988)

Pásztor Attiláné: Fakultációs néprajzi program az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 178-182. (1988)

Pénzes Miklósné: Az erkölcsi nevelés helyzete, feladatai iskolánkban. In: Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 7-13. (1988)

Rozgonyiné Molnár Emma: Tanárok XVIII. Nyári Akadémiája a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. In: Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 192-193. (1988)

Róka Sándor: Gondolatok a tehetségnevelésről-matematikatörténeti háttérrel. In: Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 79-81. (1988)

Sikó Ágnes: Környezetvédelemre nevelés lehetőségei a 6. osztályos földrajz anyagában. In: Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 291-299. (1988)

Sikó Ágnes: A földrajztanítás és a környezetvédelem. In: Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 72-78. (1988)

Szederkényi Antalné and Gregus István: Néhány gondolat az 5. osztályos geometria tanításáról. In: Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 152-158. (1988)

Szikszai Lajosné and Csizmazia Sándor and Csizmazia Sándorné: Csizmazia Sándor-Csizmazia Sándorné: Nyelvtan-Szöveg-Helyesírás : munkáltató tankönyv az általános iskolák 3. osztálya számára: kézirat gyanánt. In: Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 125-127. (1988)

Szilágyiné Hodosi Zsuzsanna: Szakirodalmi áttekintés a játék és a játékos elemek felhasználásáról az orosz nyelv oktatásában. In: Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 65-68. (1988)

Szolnoky Kálmán: Az önnevelés folyamatának metodikai kérdései. In: Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 280-285. (1988)

Takács Gábor: Kis mennyiségek mérése. In: Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 98-101. (1988)

Takács Gábor and Takács Gáborné: Az időpont meghatározásának, az időtartam kiszámításának tanítása. In: Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 221-230. (1988)

Takács Gábor and Takács Gáborné: Gondolkodást irányító kérdések a matematika feladatokat tartalmazó munkalapokon. In: Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 42-45. (1988)

Takács Gábor and Takács Gáborné: Negatív számok, törtszámok az alsó tagozaton. In: Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 312-316. (1988)

Takács Gábor and Takács Gáborné: A valószínűségi gondolkodásmód fejlesztése az alapfokú matematikatanításban. In: Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 170-176. (1988)

Tuza Tibor: Az iskolapszichológus szerepe a módszertani kultúra fejlesztésében. In: Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 133-140. (1988)

Tóth Istvánné: Nyelvtani ismeretek szerzésének útjai az alsó tagozatban. In: Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 159-166. (1988)

Tóth Szergej: Mi a foglalkozása?-oroszul. In: Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 26-33. (1988)

Tóthné Héjjas Irén: Feladataink a pályaválasztási tevékenység során az óvodáskortól a kamaszkorig. In: Módszertani közlemények, (28) 5. pp. 319-322. (1988)

Ungvári Jánosné: Intenzív-variációs eljárás a biológia oktatásában. In: Módszertani közlemények, (28) 2. pp. 110-112. (1988)

Veszprémi László and Horváth Márton: Egy néptanító-miniszter életútjáról-[beszélgetés Horváth Márton neveléstörténésszel] II. rész. In: Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 54-59. (1988)

Zsolnai József and Zsolnai László: Mivel lehet baj és mi tudománytalan? In: Módszertani közlemények, (28) 3. pp. 188-191. (1988)

Zétényi Imréné: Meditáció az egyes érdemjegyről. In: Módszertani közlemények, (28) 1. pp. 17-19. (1988)

Žuravëva Nelli Alexandrovna and Steinerné Molnár Judit: A „természetes nyelvi anyag" felhasználása az orosz nyelv oktatásában. In: Módszertani közlemények, (28) 4. pp. 247-249. (1988)

This list was generated on 2024. február 29. 08:40:04 CET.