Módszertani közlemények

Number of items: 83.

Felhívás : általános iskoláink igazgatóihoz és magyar szakos tanári munkaközösségeihez! In: Módszertani közlemények, (30) 4. p. 255. (1990)

XX. Nyári Akadémia : általános iskolai tanároknak. In: Módszertani közlemények, (30) 2. pp. 131-132. (1990)

Agg Péterné and Tóthné Virágh Anikó: Tanmenetjavaslat a 7. osztályos technika tanításához. In: Módszertani közlemények, (30) 1. pp. 50-53. (1990)

Antal Ibolya: Kiscsoportok a napköziben. In: Módszertani közlemények, (30) 2. pp. 123-125. (1990)

Balogh József: A túrakajakozásról. In: Módszertani közlemények, (30) 3. pp. 176-179. (1990)

Bankó Béla: A személyiség megismerése. In: Módszertani közlemények, (30) 2. pp. 81-88. (1990)

Bene Kálmán and Petőfi Sándor: Felkészülés a műelemző órára : gondolatok Petőfi Sándor : Szeptember végén című versének tanítása ürügyén. In: Módszertani közlemények, (30) 5. pp. 294-299. (1990)

Berecz Árpádné and Békési József: Kémiai számítógépprogramok. In: Módszertani közlemények, (30) 4. pp. 236-238. (1990)

Bereczki Sándor: Hegedűs András élete, munkássága, pedagógiai gondolatai. In: Módszertani közlemények, (30) 1. pp. 61-65. (1990)

Bóra Ferenc: Tanulói vélemények a szakrendszerű oktatásra áttérés nehézségeiről. In: Módszertani közlemények, (30) 4. pp. 212-218. (1990)

Bóra Ferenc: Vitatípusok az oktató-nevelő munkában. In: Módszertani közlemények, (30) 2. pp. 91-95. (1990)

Bóra Ferenc: Vitavezetői feladatok a tanítás-tanulás folyamatában. In: Módszertani közlemények, (30) 1. pp. 28-32. (1990)

Csapó Imréné: Az olvasási készség fejlesztése a 4. osztályban. In: Módszertani közlemények, (30) 2. pp. 96-102. (1990)

Dobcsányi Ferenc and Hevesi Lajos and Fűzfa Balázs and Zsolnai József and Zsolnai László: Könyvajánlásaink. In: Módszertani közlemények, (30) 5. pp. 327-328. (1990)

Doma Ferencné: Egy rendhagyó osztályfőnöki óra az 5. osztályban. In: Módszertani közlemények, (30) 4. pp. 244-246. (1990)

Dános Kornélné: Komplex nyelvhasználat-fejlesztés magyar nyelv- és irodalomórán a 2. osztályban. In: Módszertani közlemények, (30) 3. pp. 157-162. (1990)

Erdősi Erika and Piaget Jean: Jean Piaget : A viselkedés mint a fejlődés hajtóereje : Budapest, Akadémiai K., 1988. In: Módszertani közlemények, (30) 3. pp. 194-195. (1990)

Farkas Ferenc and Angélusz Róbert and Habermas Jürgen and Gordon Thomas: A tanári munka hatékonyságának fejlesztése. In: Módszertani közlemények, (30) 4. pp. 256-257. (1990)

Farkas Ferenc and Cs. Nagy Lajos: Cs. Nagy Lajos : Helyesírási gyakorlókönyv : Budapest, Magyar Eszperantó Szövetség, 1989. In: Módszertani közlemények, (30) 3. pp. 193-194. (1990)

Farkas Katalin: Pedagógusvélemények a gyermekek jogairól. In: Módszertani közlemények, (30) 4. pp. 197-202. (1990)

Farkas Katalin and Harsányi István: Harsányi István : A tehetségvédelem kis kalauza : Budapest, Pest Megyei Pedagógiai Intézet, 1988. In: Módszertani közlemények, (30) 1. pp. 71-74. (1990)

Farkas Katalin and Szabó G. Mária: Szabó G. Mária szerk. : Az egész napos nevelés tapasztalatai : Tudományos ülés 1988. szept. 30. - okt. 1. In: Módszertani közlemények, (30) 5. pp. 325-327. (1990)

Földes Csaba and Bausch Karl-Richard: Karl-Richard Bausch et al. : Handbuch Fremdsprachenunterricht : Tübingen, Francke Verlag, 1989. In: Módszertani közlemények, (30) 5. pp. 323-325. (1990)

Földes Csaba and Wotjak Barbara and Richter Manfred: Barbara Wotjak - Manfred Richter : Deutsche Phraseologismen : ein Übungsbuch für Ausländer : VEB Verlag Ezyklopädie, Leipzig, 1988. In: Módszertani közlemények, (30) 1. pp. 70-71. (1990)

Gajdos László and Bessenyei László: Módszertani ajánlások A villamosgyújtás c. résztéma tanításához. In: Módszertani közlemények, (30) 4. pp. 238-243. (1990)

Gottlieb Gábor and Ill Mártonné: Hányféleképpen lehet... : önképzés matematikából. In: Módszertani közlemények, (30) 3. pp. 148-153. (1990)

Györke Zoltán and Rozgonyiné Molnár Emma and Vass László and Petőfi S. János and Békési Imre: R. Molnár Emma - Vass László : Stilisztikai ábécé a magyar nyelv tanításához : [Szeged, 1989]. In: Módszertani közlemények, (30) 2. pp. 134-136. (1990)

H. Tóth István: Az írás és a beszéd. In: Módszertani közlemények, (30) 3. pp. 163-168. (1990)

H. Tóth István: Differenciált képességfejlesztés az irodalomtanításban. In: Módszertani közlemények, (30) 2. pp. 111-116. (1990)

H. Tóth István: Megemlékező műsorösszeállítás 1849. október 6-áról. In: Módszertani közlemények, (30) 4. pp. 247-252. (1990)

Hegedűs Katalin: Angol nyelvtanfolyam kisiskolásoknak : I. rész. In: Módszertani közlemények, (30) 5. pp. 280-291. (1990)

Hegedűs Katalin: Előszó avagy néhány tapasztalati tanács egy kisiskolások számára készített angol nyelvű tananyag elé. In: Módszertani közlemények, (30) 2. pp. 103-106. (1990)

Horváth Attiláné and Hörcsik Lajosné: Történelmi vetélkedő a Mátyás-évforduló jegyében. In: Módszertani közlemények, (30) 5. pp. 307-316. (1990)

Irányi Károly: Iskolai irodalmi műsor március 15-re. In: Módszertani közlemények, (30) 1. pp. 55-60. (1990)

Kabán Annamária: A funkcionális stílusok szerepe az anyanyelvi nevelésben. In: Módszertani közlemények, (30) 4. pp. 203-207. (1990)

Kabán Annamária: A szövegnyelvészet jelentősége az anyanyelvi nevelésben. In: Módszertani közlemények, (30) 3. pp. 144-147. (1990)

Klein Sándor and Farkas Katalin: Tehetséges gyerekek az iskolában. In: Módszertani közlemények, (30) 1. pp. 5-10. (1990)

Komlósi Ákos: Video-feedback hatása a nevelői magatartás fejlesztésére. In: Módszertani közlemények, (30) 2. pp. 88-90. (1990)

Korponay Györgyné: A német nyelv fakultatív tanítása az általános iskola 1. osztályától : a szombathelyi Bólyai János Gyakorló Általános Iskola programja. In: Módszertani közlemények, (30) 3. pp. 154-157. (1990)

Kovács Klára: Egészségnevelés Amerikában. In: Módszertani közlemények, (30) 1. pp. 74-76. (1990)

Laczy Pál: Fakultációs rajzórák a 8. osztályban. In: Módszertani közlemények, (30) 3. pp. 187-190. (1990)

Lengyel Zsolt: Jubileumi köszöntő. In: Módszertani közlemények, (30) 1. pp. 1-4. (1990)

Lepres Andrásné: Segédanyagok számítástechnikai alapismeretek tanításához. In: Módszertani közlemények, (30) 4. pp. 219-227. (1990)

Mayerné Zsuzsanna: A tanulók önálló munkájának megvalósulása. In: Módszertani közlemények, (30) 1. pp. 66-70. (1990)

Mezei Anna: A kommunikációs játék szerepe magyar és német gyerekek ismerkedési estjén. In: Módszertani közlemények, (30) 1. pp. 38-40. (1990)

Micheller Magdolna: A magyar gyermekmozgalom mai dilemmái. In: Módszertani közlemények, (30) 3. pp. 137-141. (1990)

Mókáné Hallók Zsuzsa and Weöres Sándor: Könyvtári foglalkozás Weöres Sándor verseiből. In: Módszertani közlemények, (30) 3. pp. 171-176. (1990)

Nagylaki Lászlóné Eördögh Tünde and Kosztolányi Dezső: Kosztolányi Dezső Üllői úti fák c. versének nyelvi- stilisztikai elemzése. In: Módszertani közlemények, (30) 4. pp. 228-233. (1990)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Természetjárók a napköziben. In: Módszertani közlemények, (30) 1. pp. 54-55. (1990)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: A munkára nevelés lehetőségei és eredményei 10-14 éves korban. In: Módszertani közlemények, (30) 5. pp. 268-272. (1990)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: Ötlettár a gyerekek nyári programjához. In: Módszertani közlemények, (30) 3. pp. 179-180. (1990)

Nanszákné Cserfalvi Ilona and Budai Ézsaiás: A magyar református iskolakultúra jeles képviselője : Budai Ézsaiás. In: Módszertani közlemények, (30) 4. pp. 253-254. (1990)

Oláh János: Lev Trockij : Életem : Kossuth K., 1989. In: Módszertani közlemények, (30) 4. pp. 257-259. (1990)

Oláh János: Mester János és az olasz pedagógia. In: Módszertani közlemények, (30) 3. pp. 181-186. (1990)

Oláh János: Péterfy Jenő, a tudós tanár. In: Módszertani közlemények, (30) 2. pp. 126-130. (1990)

Oláh János and Mészáros István: Mészáros István : Iskolatörténeti kaleidoszkóp : Artemis K., Budapest, 1989. In: Módszertani közlemények, (30) 5. p. 323. (1990)

Oláh János and Mészáros István: Mészáros István : Mindszenty és Ortutay : iskolatörténeti vázlat 1945-1948 : Oktatáskutató Intézet, Budapest, 1989. In: Módszertani közlemények, (30) 5. pp. 321-322. (1990)

Pacsai Imre: Programozott tananyag orosz nyelv tanításához. In: Módszertani közlemények, (30) 5. pp. 304-307. (1990)

Patajné Hegedűs Éva: Az óvodából az iskolába való átmenet problémái, tapasztalatai a napközis nevelő szemével. In: Módszertani közlemények, (30) 5. pp. 273-276. (1990)

Pavlicsek Zsolt: A történelmi olvasmányok taníthatósága, tanítása : a XIX. Országos Tudományos Diákköri Konferencián bemutatott díjnyertes pályamunka rövidített változata. In: Módszertani közlemények, (30) 4. pp. 208-211. (1990)

Potonyecz Istvánné: Szülőföldünk, hazánk helye a világban : óratervezet egy nyolcadikos osztályfőnöki órához. In: Módszertani közlemények, (30) 2. pp. 120-123. (1990)

Pukánszky Béla: Makkai Sándor nemzetpedagógiája. In: Módszertani közlemények, (30) 5. pp. 317-320. (1990)

Sikó Ágnes: A környezetvédelemre nevelés lehetőségei a 7. osztályos földrajz anyagában. In: Módszertani közlemények, (30) 1. pp. 15-24. (1990)

Stiblár Józsefné: A tantárgyi koncentráció néhány lehetősége a rajz- és a magyarórákon. In: Módszertani közlemények, (30) 1. pp. 43-46. (1990)

Szalóky Terézia: Az olvasás és az írás elsajátításának kérdései - a tantervi követelmények tükrében - az általános iskolai orosznyelv-oktatásban. In: Módszertani közlemények, (30) 1. pp. 33-37. (1990)

Szeléndi Gábor: A szexuális nevelés néhány vitás kérdéséről. In: Módszertani közlemények, (30) 5. pp. 261-267. (1990)

Szikoráné Kovács Eszter and Weöres Sándor: A szövegjelentés vizsgálata Weöres Sándor A tündér című költeményében. In: Módszertani közlemények, (30) 5. pp. 292-294. (1990)

Szilassi Lajos: Szilassi Lajos : Számítógéppel a számolási készség fejlesztéséért : számítógépi programok az írásbeli számtani alapműveletek gyakorlására : Szeged, KURZOR Kft. In: Módszertani közlemények, (30) 3. pp. 195-196. (1990)

Szolnoky Kálmán: Az erkölcsi válságról. In: Módszertani közlemények, (30) 3. pp. 141-144. (1990)

Szolnoky Kálmán: A pedagógia tudomány voltáról. In: Módszertani közlemények, (30) 5. pp. 276-279. (1990)

Szücs Lászlóné: A tantárgycsoportos tanítási forma két aspektusból. In: Módszertani közlemények, (30) 1. pp. 10-14. (1990)

T. Kiss Tamás and Nanszákné Cserfalvi Ilona: Szemle. In: Módszertani közlemények, (30) 4. pp. 259-260. (1990)

Takács Gábor: Helymeghatározás az ötödik osztályban. In: Módszertani közlemények, (30) 4. pp. 233-236. (1990)

Takács Gábor: Római számok az alapfokú matematikatanításban. In: Módszertani közlemények, (30) 3. pp. 168-171. (1990)

Takács Gábor: Témajavaslat az Energia című 7. osztályos fakultatív foglalkozáshoz. In: Módszertani közlemények, (30) 5. pp. 300-304. (1990)

Takács Gábor: A matematikai gondolkodás fejlesztése a 20-as számkörben. In: Módszertani közlemények, (30) 2. pp. 116-120. (1990)

Takács Gábor and Takács Gáborné: Szöveges matematikai feldadatok az alsó tagozaton. In: Módszertani közlemények, (30) 1. pp. 46-50. (1990)

Tomkáné Hóbel Mária: A testkultúra új útjai az általános iskolában : a mindennapos testedzés programja. In: Módszertani közlemények, (30) 1. pp. 24-27. (1990)

Tóth Istvánné: Gondolatok a fogalmazástanításról. In: Módszertani közlemények, (30) 2. pp. 106-110. (1990)

Vargáné Steffler Ágnes: Szótárhasználat új szereppel az orosz fakultáción. In: Módszertani közlemények, (30) 1. pp. 40-42. (1990)

Vass László and Petőfi S. János and Békési Imre: Szemiotikai szövegtan. In: Módszertani közlemények, (30) 3. pp. 191-193. (1990)

Veszprémi László: A mindennapos testedzés kézikönyve. In: Módszertani közlemények, (30) 2. pp. 132-134. (1990)

Árpás Károly and Varga Magdolna: Mire taníthat az irodalom? In: Módszertani közlemények, (30) 2. pp. 77-81. (1990)

This list was generated on 2024. február 29. 10:41:39 CET.