Módszertani közlemények

Number of items: 69.

Apróné Laczó Katalin and Galgóczi Anna: Somogyi József szellemi öröksége. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 215-218. (1998)

Bartha István: A biblia helye a Nemzeti Alaptantervben. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 95-97. (1998)

Benkes Réka and Vass László: Galaxisról galaxisra : 2. Oktatástechnika - CD-Romok. In: Módszertani közlemények, (38) 1. pp. 5-8. (1998)

Benkes Réka and Vass László: Galaxisról galaxisra : 3. "Nemcsak diákoknak". In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 143-146. (1998)

Besir Anna: Egy magyar nyelvű olvasókönyv a Vajdaságból. In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 180-182. (1998)

Besir Anna and Makara György: Antológia a Villámfényben c. különkiadványok publikációiból. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 219-222. (1998)

Bóra Ferenc: 1848. március 15 hiteles tényei. In: Módszertani közlemények, (38) 1. pp. 20-24. (1998)

Bóra Ferenc: Alapkérdések az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc évfordulóján. In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 51-52. (1998)

Bóra Ferenc: Gondolatok a Nemzeti Alaptanterv bevezetéséről. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 100-103. (1998)

Bóra Ferenc: Humán értékek a cigányság hátrányainak leküzdésére. In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 147-150. (1998)

Bóra Ferenc: Megoldások az iskolai konfliktusok kezelésére. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 187-190. (1998)

Dobcsányi Ferenc: Az emberi harmónia igaz példaképe : emlékezés Áprily Lajosra. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 128-129. (1998)

Dobcsányi Ferenc: T. Kiss Tamás : Állami művelődéspolitika az 1920-as években : Budapest, Magyar Művelődési intézet, Mikszáth K., 1998. In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 178-180. (1998)

Dobcsányi Ferenc: Útban a 40. évfolyam felé : szerkesztőbizottsági ülés : Budapest, 1997. In: Módszertani közlemények, (38) 1. pp. 3-4. (1998)

Domonkos János: A 20. századi nőideálok és példamutatók : Coreth Mária Terézia (1874-1951) : Apor Gizella (1886-1971). In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 80-81. (1998)

Domonkos János: Boldoggá avatási zarándoklat Rómába. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 136-138. (1998)

Domonkos János: Mátyás király - Petőfi - József Attila - emlékek Diósgyőrött és Lillafüreden. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 212-214. (1998)

Domonkos János: Szemle. In: Módszertani közlemények, (38) 1. pp. 46-49. (1998)

Domonkos János: Történelmi kiegészítés Nagy Lajos királyról és leányáról, Hedvigről. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 118-119. (1998)

Domonkos János and Lászlóffy Aladár and Kántor László: A házsongárdi temető. In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 184-186. (1998)

Domonkos János and Morlin Imre: Morlin Imre : Templom az erdő szélén : Kecskemét, Korda K., 1996. In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 92-93. (1998)

Démuth Ágnes: Tanulási szokások, tanulási nehézségek és a "tantárgy-management" : személyes tapasztalatok és a szakirodalom. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 195-201. (1998)

Ernszt Árpád and Darvas Katalin and Milord Susan and Adorjánné Farkas Magdolna and Wright David and Förster Anita and Kobler Regina: A környezeti nevelés forrásmunkáinak tárháza. In: Módszertani közlemények, (38) 1. pp. 41-43. (1998)

Faludi Szilárd: Az "Embernevelés" születésnapi antológiája : Budapest, Kemény Gábor Iskolaszövetség, 1998. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 224-225. (1998)

Farkas József: Száz éves a magyar békepedagógia. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 98-99. (1998)

Farkas Olga: Az együttműködés tanulása : dióhéjban egy képzési programról. In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 53-57. (1998)

Farkas Olga and Madarász Klára: Hogyan készültünk mi egy március 15-i ünnepre? In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 165-169. (1998)

Ferenczi Gyula and Szőke-Milinte Enikő: Pedagógiai alapfogalmak tantárgydidaktikai vetületei. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 190-195. (1998)

Fodor László: Az ismeretek rendszerezéséről. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 103-107. (1998)

Fodor László: A nyelvi életképesség pedagógiai vonatkozásai kisebbségi körülmények között. In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 57-61. (1998)

H. Tóth István: Barangolás a gyermekjátékok világában. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 115-117. (1998)

H. Tóth István: Egy korosztály irodalomértésének alakulása : egy kutatássorozat hátteréről. In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 153-157. (1998)

H. Tóth István: Egy olvasásvizsgálat témája és tanulságai. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 201-205. (1998)

H. Tóth István: A Nemzeti Alaptanterv és a kiejtés tanítása : javaslatok, megjegyzések, tanácsok. In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 61-67. (1998)

H. Tóth István: A kiejtéstanítás gyakorlatának alapozása : befejező rész. In: Módszertani közlemények, (38) 1. pp. 28-33. (1998)

Hajzer Lajos and Lendvai Endre: Lendvai Endre : Az orosz szó jelentéstana : Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 223-224. (1998)

Hegedűs Katalin: Angolóra a könyvtárban. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 208-211. (1998)

Imre Rubenné and Móricz Zsigmond: Nyelvjárási jelenségek a móriczi hősök nyelvhasználatában : Móricz : Sárarany című regénye alapján. In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 161-165. (1998)

Imre Rubenné and Móricz Zsigmond: Tájnyelvi elemek a móriczi hősök beszédében : Móricz Zsigmond : Sustorgós, ropogós tafotába c. elbeszélése alapján. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 119-122. (1998)

Jenei Teréz and Gion Nándor: Az ifjúsági nyelv mint stíluseszköz Gion Nándor A kárókatonák még nem jöttek vissza című regényében. In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 74-77. (1998)

Kecskés István: Az értelem szerepe az igekötős igék helyesírásában. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 211-212. (1998)

Kesztyűsné Dobos Katalin: Dr. Mihály Endre elmékére : 1927-1998. In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 93-94. (1998)

Kocsisné Sárossy Emőke: Egy 4. osztályos megyei helyesírási felmérés tapasztalatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. In: Módszertani közlemények, (38) 1. pp. 9-20. (1998)

Kovács Gyula: Innovációs lehetőségek az új pedagógiai programban. In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 139-143. (1998)

Kovács Zoltán: Fizikushallgatók tanárképzése Kolozsváron. In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 169-174. (1998)

Kriveczkyné Molnár Katalin: Osztályfőnöki óra NAT-szemmel. In: Módszertani közlemények, (38) 1. pp. 34-37. (1998)

Légrádi László and Kamarás István and Sárkány Klára: Könyvajánlás "az emberismeret" tanításához. In: Módszertani közlemények, (38) 1. pp. 45-46. (1998)

Mezei Anna: Iskolai ünnepi műsor október 23-ra. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 122-127. (1998)

Molnár Péter: A célok és követelmények meghatározása a helyi tantervekben. In: Módszertani közlemények, (38) 1. pp. 25-28. (1998)

Nagy Andor and Bábosik István and Nagy József and Gáspár László and Mezey Gyula: Jelenünk neveléselméletének újabb forrásai. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 131-134. (1998)

Nagy Andor and Illés Lajosné and Balogh László and Kovács Sándor: A komparatív pedagógia forrásai Magyarországon. In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 82-84. (1998)

Nanszákné Cserfalvi Ilona: A gyermekközpontú programokról. In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 151-153. (1998)

Nanszákné Cserfalvi Ilona and Sass Attila: Pedagógus-továbbképzés főiskolánkon. In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 88-92. (1998)

Nyírjesy Attila: Egyedülálló lehetőség Magyarországon! In: Módszertani közlemények, (38) 2. p. 87. (1998)

Oláh János: Mester János, a korabeli olasz pedagógia népszerűsítője. In: Módszertani közlemények, (38) 1. pp. 38-40. (1998)

Oláh János and Benedek István: Dr. Benedek István : Közoktatási szakértők kézikönyve : Budapest, Okker Oktatási Iroda, 1996. In: Módszertani közlemények, (38) 1. p. 44. (1998)

Oláh János and Botte Marie-France and Imre Éva: Marie-France Botte: Egy gyermek ára. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 130-131. (1998)

Oláh János and Dombi Alice and Farkas Olga: Könyvajánlások szegedi szerzők műveiről. In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 182-184. (1998)

Oláh János and Laczó Katalin and Galgóczi Anna: Laczó Katalin - Galgóczi Anna : Somogyi József emlékkönyv : Szeged, JGYTF Társadalomelméleti Tanszék, 1998. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 225-226. (1998)

Oláh János and Mészáros István: Szemle. In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 84-86. (1998)

Ormándi János and Farkas Olga: Dr. Farkas Olga : Szemléletformáló : az együttműködés tanulása : Gyula, [!APC Stúdió] APV Stúdió, 1998. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 134-136. (1998)

Ozsváth Ferencné and József Attila: Gondolatok József Attila istenes verseiről. In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 158-161. (1998)

Palláné Szénási Magdolna: "Az ilyen mesék közreadása kötelességünk". In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 72-74. (1998)

Palláné Szénási Magdolna and Andersen Hans Christian: Kísérleti tapasztalataink a mese világáról : Andersen : Borsószem hercegkisasszony. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 107-114. (1998)

Palotay Ferencné: Az erdélyi "Szemfüles". In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 86-87. (1998)

Szecskó Károly: Hahn István egri évei. In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 175-177. (1998)

Szeléndi Gábor: A családi életre nevelés és a NAT. In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 67-71. (1998)

Szikoráné Kovács Eszter and Nagy László: A befogadás és alkotás művészi folyamata Nagy László : József Attila! című versében. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 206-208. (1998)

Szíjártó Imre: Másfél óra a montázsról. In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 78-79. (1998)

This list was generated on 2024. február 29. 08:34:53 CET.