Jog határok nélkül

Number of items: 38.

Ancsin János: A bíróságok elé szervezett tüntetések a gyülekezési jog és a tárgyalások nyilvánossága szempontjából. In: Jog határok nélkül, (8). pp. 11-19. (2018)

Badis Róbert: Születési arányszám alakulása és a teljes termékenységi arányszám alakulása a vajdasági magyarok körében. In: Jog határok nélkül, (8). pp. 39-46. (2018)

Barna András Péter: Banking Union in a Nutshell. In: Jog határok nélkül, (8). pp. 47-52. (2018)

Da Lu: The similarity of its first socialist constitution between China and Hungary. In: Jog határok nélkül, (8). pp. 53-57. (2018)

Drócsa Izabella: A politikai bűncselekmények szabályozása Magyarországon, különös tekintettel a 20. században megalkotott rendtörvényekre. In: Jog határok nélkül, (8). pp. 59-70. (2018)

Dúl János: Az öröklési jog megjelenése az egyes gazdasági társaságoknál, kitekintéssel az államra, mint örökösre. In: Jog határok nélkül, (8). pp. 71-83. (2018)

Galárraga Santiago Vallejo: From human rights to rights of mother Earth : a biocentrist approach. In: Jog határok nélkül, (8). pp. 85-97. (2018)

Gültekin Várkonyi Gizem: International personal data transmission : European Union approach. In: Jog határok nélkül, (8). pp. 99-110. (2018)

Kardos Dóra: Az időszerűség és közvetlenség elvének biztosítása a tagállamokban párhuzamosan folyó büntetőeljárások kapcsán. In: Jog határok nélkül, (8). pp. 111-119. (2018)

Kocsis Bianka Enikő: Nukleáris létesítmények felelősségbiztosítása. In: Jog határok nélkül, (8). pp. 141-149. (2018)

Kocsis Réka: A közjog a magánjog küszöbén? : az alkotmányos polgári jogi értékek tartalma, különös tekintettel a jóerkölcsre. In: Jog határok nélkül, (8). pp. 151-160. (2018)

Kéri Judit: A munkajogi szabályozás foglalkoztatási hatásai. In: Jog határok nélkül, (8). pp. 121-130. (2018)

Kılıç Tuğçe: International reforms on asylum policy and refugee protection in Turkey : from neighbour to roommate. In: Jog határok nélkül, (8). pp. 131-139. (2018)

Lichtenstein András: Ügyészség határok nélkül? : a vádhatóságot érintő jogharmonizációs törekvések Európában. In: Jog határok nélkül, (8). pp. 161-171. (2018)

Liktor Zoltán Attila: Luxemburgi Erzsébet árnyékában : Habsburg Albert dekrétuma (1439) és annak keletkezése. In: Jog határok nélkül, (8). pp. 173-182. (2018)

Marsovszki Ádám: Tájékoztatáshoz való jog határok nélkül, avagy hol jelenik meg a tájékoztatási kötelezettség a hazai és nemzetközi szociális jogi normákban? In: Jog határok nélkül, (8). pp. 201-214. (2018)

Molnár Erzsébet: Felelősség határok nélkül : a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője speciális büntetőjogi felelősségét deklaráló tényállások rendszerbeli helye. In: Jog határok nélkül, (8). pp. 225-236. (2018)

Márki Dávid: A tárgyalótermi nyilvánosság problémái. In: Jog határok nélkül, (8). pp. 215-223. (2018)

Nagy Mariann Veronika: Az Európai Unió jövője : Pozsonytól Rómáig. In: Jog határok nélkül, (8). pp. 237-249. (2018)

Nagy Melánia: Női öngyilkos merénylők. In: Jog határok nélkül, (8). pp. 251-259. (2018)

Pathak Maitrayee: Justice above all else. In: Jog határok nélkül, (8). pp. 183-200. (2018)

Pustina Lorik: The UN-constitutional constitution of the Republic of Kosovo : the principle of the double "Super"majority. In: Jog határok nélkül, (8). pp. 287-305. (2018)

Pápai Márta: A vizsgálóbíró szerepe a 19. és 20. századi francia büntető eljárásjogban. In: Jog határok nélkül, (8). pp. 261-272. (2018)

Pétervári Máté: A szolgabírói hivatal - híd a rendi világ és a polgári államszervezet között. In: Jog határok nélkül, (8). pp. 273-285. (2018)

Rigó Erika: Az online vitarendezés szabályozási kihívásai. In: Jog határok nélkül, (8). pp. 307-320. (2018)

Salvador Neto Luis: A globális migráció mint szabályozandó jelenség. In: Jog határok nélkül, (8). pp. 321-326. (2018)

Schultz Márton: Az általános személyiségi jog vagyoni szankcióktól független elismerése, tekintettel a kir. Kúria névjogi joggyakorlatára. In: Jog határok nélkül, (8). pp. 341-352. (2018)

Szabó Barnabás: Imperfect federalism and the struggle for independence in Scotland and Catalonia. In: Jog határok nélkül, (8). pp. 353-364. (2018)

Szombati Ivett: Az orvostudományi kutatás szabályainak jogfejlődési áttekintése - nemzetközi háttér. In: Jog határok nélkül, (8). pp. 365-375. (2018)

Sándor Katalin Kitti: Az eljárás alá vont személy jogai az általános szabálysértési hatóság eljárásában, különös tekintettel a jogorvoslati jogra. In: Jog határok nélkül, (8). pp. 327-339. (2018)

Thepphavanh Nimitxay: Laos-European countries relations. In: Jog határok nélkül, (8). pp. 377-386. (2018)

Timár Balázs: A médiajog korszakos nehézségei Európában és Magyarországon. In: Jog határok nélkül, (8). pp. 387-399. (2018)

Tribl Norbert: Nincsen alkotmány identitás nélkül? : a 22/2016. (XII. 5.) AB határozat jelentősége. In: Jog határok nélkül, (8). pp. 415-425. (2018)

Tóth Dávid: A pénzhamisítás szabályozása angolszász jogrendszerekben. In: Jog határok nélkül, (8). pp. 401-414. (2018)

Varga Csaba Koppány: A rendszerváltozás utáni földtörvények földhasználattal kapcsolatos rendelkezéseinek összehasonlító elemzése. In: Jog határok nélkül, (8). pp. 427-436. (2018)

Wágner Tamás Zoltán: Európai aranyrészvény : idejétmúlt elképzelés vagy csodaszer? In: Jog határok nélkül, (8). pp. 437-449. (2018)

Ámán Ildikó: Jogász doktorok sub auspiciis Regis avatása a kolozsvári Ferenc József Tudományegyetemen 1896 és 1915 között. In: Jog határok nélkül, (8). pp. 21-31. (2018)

Árkosy Lilla: Védjegyjog határok nélkül : rövid kitekintés egyéb országok védjegyjogi kodifikációjára. In: Jog határok nélkül, (8). pp. 33-38. (2018)

This list was generated on 2023. szeptember 29. 13:00:47 CEST.