LingDok 11.

Number of items: 13.

Dyekiss Emil Gergely: Információs állapotok ábrázolása véges állapotú automatákkal. In: LingDok 11. 11. pp. 9-29. (2012)

Ertsey Nikolett: Segédigék a középkori nápolyi és szicíliai dialektusban. In: LingDok 11. 11. pp. 31-46. (2012)

Gyarmathy Zsófia: "Úgy hiszem, ez nem olyan egyszerű" : az attitűdigékről és a faktivitásról. In: LingDok 11. 11. pp. 47-71. (2012)

Gécseg Zsuzsanna: Előszó. In: LingDok 11. 11. pp. 7-8. (2012)

Halm Tamás: Unergatív és/vagy unakkuzatív : a szemelfaktív igék argumentumszerkezetéről, szemantikájáról és szintaxisáról a magyarban. In: LingDok 11. 11. pp. 73-88. (2012)

Horváth Katalin: A prenominális és posztnominális birtokos váltakozása az angol nyelvben. In: LingDok 11. 11. pp. 89-118. (2012)

Mayer Edina Zsuzsanna: Wer hat dem Wächter den Schlüssel weggenommen : külső birtokossal rendelkező szerkezetek a németben. In: LingDok 11. 11. pp. 119-138. (2012)

Nádasdi Péter: Prenominális vonatkozó szerkezetek szintaktikai vizsgálata a magyarban. In: LingDok 11. 11. pp. 139-165. (2012)

Ohnmacht Magdolna: A progresszív és a temporális topik a magyarban. In: LingDok 11. 11. pp. 167-182. (2012)

Olach Zsuzsannna: Bibliai héber jelzős szerkezetek fordítása halicsi karaimra. In: LingDok 11. 11. pp. 183-198. (2012)

Patona Mária: A kimerítő és az információs fókusz a lengyel nyelvben. In: LingDok 11. 11. pp. 199-224. (2012)

Rung András: Hangkivető főnevek hasonlósági csoportjai. In: LingDok 11. 11. pp. 225-251. (2012)

Varga Diána: A magyar felszólító mondatok szerkezete. In: LingDok 11. 11. pp. 253-271. (2012)

This list was generated on 2023. december 6. 02:56:19 CET.