LingDok 8.

Number of items: 12.

Boros Katalin: Fordítás és forrás viszonya a Horvát-kódexben. In: LingDok 8. 8. pp. 7-26. (2009)

Kenesei István: Előszó. In: LingDok 8. 8. pp. 5-6. (2009)

Márkus Andrea: Egy sokak vitatta szerkezetről. In: LingDok 8. 8. pp. 27-46. (2009)

Nagy C. Katalin: A grammatikalizáció kontextusai. In: LingDok 8. 8. pp. 87-112. (2009)

Nagy Ágoston: Kísérlet szintaktikai és statisztikai módszerekkel történő automatikus terminológiakivonatolásra francia nyelvű szövegekből. In: LingDok 8. 8. pp. 71-86. (2009)

Nádasdi Péter: Argumentumkonfigurációs kontra diskurzuskonfigurációs nyelvek : út az univerzális szórend felé. In: LingDok 8. 8. pp. 47-70. (2009)

Peredy Márta: A határozottsági korlátozást mutató szerkezetek kedvezményezettjei. In: LingDok 8. 8. pp. 113-142. (2009)

Sass Bálint: Korpusznyelvészeti eszköz a magyar igék bővítményszerkezetének vizsgálatára. In: LingDok 8. 8. pp. 143-155. (2009)

Simon Zsolt: A lyd praet. sg. & pl. 3. -l rag eredete. In: LingDok 8. 8. pp. 156-179. (2009)

Starčević Attila: Az óangol mint templatikus nyelv. In: LingDok 8. 8. pp. 181-221. (2009)

Szilárd Balázs: A kontextus szerepe a főnevek interpretációjában. In: LingDok 8. 8. pp. 223-263. (2009)

Vincze Veronika: Előadást tart vs. előad : főnév + ige szerkezetek igei variánsai. In: LingDok 8. 8. pp. 265-278. (2009)

This list was generated on 2023. december 9. 05:55:37 CET.