Nyíri Antal kilencvenéves

Number of items: 20.

B. Székely Gábor: Adalékok az uráli lokatívuszi *m határozórag felvetéséhez. In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 159-161. (1997)

Benkő Loránd: Tokaj- és kapcsolt nevei. In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 29-36. (1997)

Békési Imre: Egy kötélverő mester javainak inventáriuma 1817-ben Kalocsán. In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 7-28. (1997)

Büky László: Nyíri Antal [kilencvenéves]. In: Nyíri Antal kilencvenéves. p. 3. (1997)

Deme László: A magyar dialektológia útja. In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 37-49. (1997)

Dienes Erzsébet: Az Érdy Kódex Szent István képe. In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 51-58. (1997)

Forgács Tamás: A mondatformák vizsgálatából levonható nyelvtörténeti tanulságok a Müncheni Kódexben. In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 59-77. (1997)

Galgóczi László: Szitokszóvá vált betegségneveink történetéből : a rosseb és a tályog. In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 79-89. (1997)

H. Tóth Imre: Statika, dinamika, nyelvtörténet (Ferdinand de Saussure és Jan Baudouin de Courtenay). In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 163-172. (1997)

Hajdú Péter: Wiener Wahl : arcképek - tények - állapotok. In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 91-108. (1997)

M. Korchmáros Valéria: Ige vagy segédige? In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 109-123. (1997)

Majorosné Novák Beáta: Nyíri Antal munkássága : 1977-1996. In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 5-6. (1997)

Mikola Tibor: Szer. In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 125-127. (1997)

Mokány Sándor: Szó- és szólásmagyarázatok. In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 129-131. (1997)

Pete István: A jelző mint kötelező mondatrész. In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 133-138. (1997)

Simoncsics Péter: Nyíl, dárda, dob : négy szölkup találós kérdés samanisztikus vonatkozásai. In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 139-142. (1997)

Szabó József: Nyíri Antal mint tudós és pedagógus. In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 143-150. (1997)

Szathmári István: A "Sportszombat" nyelvéről és stílusáról. In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 151-158. (1997)

Velcsov Mártonné: A nam kötőszó latin eredetéről. In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 173-177. (1997)

Zsigri Gyula: Posztalveoláris összeolvadás. In: Nyíri Antal kilencvenéves. pp. 179-186. (1997)

This list was generated on 2023. november 28. 23:55:21 CET.