Turcology in Turkey : selected papers

Number of items: 34.

Argunşah Mustafa: Bilinmeyen bir fikih kitabi çevirisi : hiyeretü'l-fukaha. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 1-9. (2007)

Ata Aysu: Derleme Sözlüğü'nde gegen en eski Türkçe kelimeler. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 11-38. (2007)

Atabey Ibrahim: Cümle bağlayıcıları ve Türkiye Türkçesindeki kullanımı. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 39-54. (2007)

Aydın Erhan: Tonyukuk Yazıtı'ndaki problemli bir cümle üzerine. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 55-63. (2007)

Bosnalı Sonal: Iran'da "diller çatışmasi" ve Azeri Türkçesinin konumuna toplumdilbilimsel bir bakış. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 65-77. (2007)

Coşkun Menderes: The most literary Ottoman pilgrimage narrative : Nabi's Tuhfetü'l-haremeyn. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 79-106. (2007)

Demir Nurettin: Ağız terimi üzerine. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 143-157. (2007)

Demir Nurettin: Önsöz. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 11-15. (2007)

Demirci Kerim: Japoncadaki birleşik fiiller ve Türkçedeki fiillere benzerlikleri: fiil + fiil. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 159-170. (2007)

Dilmaç Elif: Einige Bemerkungen zu einem Vergleichenden Wörterbuch der Russismen in den Türksprachen Sibirien. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 171-180. (2007)

Eker Süer: Tiirkçenin sesbirimleri ve belirgin altsesbirimleri. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 181-198. (2007)

Erdem Mevlüt: Historical development of passives in Turkish. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 199-210. (2007)

Gariper Cafer: Nâzım Hikmet'in Kerem Gibi'si Çolpan'ın Otlı suv'ı : metinler arasılık ve karşılaştırmalı edebyat çerçevesinde okuma-anlamlandırma denemesi. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 211-230. (2007)

Gökalp-Alpaslan G. Gonca: From tale to novel: a theoretical study on the common features of tale and novel. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 231-241. (2007)

Gökdayı Hürriyet: Takısız ad tamlamaları. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 243-252. (2007)

Günşen Ahmet: Teberce : Kırşehir, Hacıbektaş, Kaman ve Keskin yöresi Abdallarının gizli dilleri. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 253-276. (2007)

Horata Osman: Evliya Çelebi Seyahatnâmesi'ndeki manzum kısımlar. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 277-289. (2007)

Isen Mustafa: Akıcılıgın Türk kültür ve edebiyatına katkıları. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 291-300. (2007)

Karabulut Ferhat: Dil ölümü tehlikesini yaşamış bir dil : Kazak Türkçesi. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 301-325. (2007)

Karahan Leylâ: Belirtisiz nesnenin söz dizimindeki yeri üzerine. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 327-335. (2007)

Karakoç Birsel: Nogayca ve Türkiye Türkçesi'nde tümleç yan cümlelerinde kullanılan yüklemleştiricilerin bir karşılaştıması. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 337-359. (2007)

Korkmaz Ramazan: Kara Kitap'taki simgesel dönüş imgelerinin postmodernist açıdan yorumu. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 361-372. (2007)

Kutlar Fatma Sabiha: Değerli taşlar-I : Firûze. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 373-386. (2007)

Menz Astrid: „Pour apprendre une langue avec methode, il faut commencer par étudier les termes de la grammaire" : eine türkische Grammatik aus dem Jahre 1730. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 387-399. (2007)

Turan Fikret: Participial constructions in Old Anatolian Turkish : a morpho-syntactic analysis. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 455-475. (2007)

Uğurlu Mustafa: Zur Rolle der Schrift bei der Standardisierung der Sprache : Mustafa Uğurlu. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 477-484. (2007)

Yalçın-Çelik S. Dilek: Turkish poetry in popular culture in post-1980 period : S. Dilek. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 485-503. (2007)

Yıldırım Faruk: -(y)XşXn zarf-fiili iizerine. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 505-519. (2007)

Yılmaz Emine: Ana Türkçede kapalı e ünlüsü. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 521-539. (2007)

Çelik Yakup: Tarih roman ilişkisi - tarihi romanda kişiler. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 107-121. (2007)

Çoban Erdal: Tapu tahrir defterlerine göre Batı Macaristan'daki Türkçe kökenli y er adları üzerine. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 123-142. (2007)

Önal M. Gürkan: Ein Vergleich ausgewählter Lexik des Tofalarischen bei Castrén und Rassadin. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 413-421. (2007)

Özyetgin A. Melek: Eski Türk resmî yazişma geleneğine dair : Timürlü hükümdarı Ebü Sa'id Küregen'e ait Uygur harfli 1468 tarihli bir bitik. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 423-453. (2007)

Öğüt Eker Gülin: Türk düğün geleneği içinde Karakeçili Türk düğününün ritüel açıdan değerlendirilmesi. In: Turcology in Turkey : selected papers, (47). pp. 401-411. (2007)

This list was generated on 2023. december 7. 08:23:58 CET.