Vallástudományi tanulmányok III.

Group by: No Grouping | Volume | Number
Number of items: 24.

Imrényi Tibor: La cerimonia della tonsura monastica secondo il rito bizantino. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 200. (2008)

Imrényi Tibor: The service of monastic tonsuring accordin to the Byzantine rite. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 199. (2008)

Imrényi Tibor: A szerzetesi avatás bizánci rítusa : Imrényi Tibor. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). pp. 7-32. (2008)

Kovács Marian: Gustavo Gutiérrez és felszabadítási teológiájának kapcsolódási pontjai a történelemtudománnyal. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). pp. 33-81. (2008)

Kovács Marian: Relaciones entre la teología de la liberación de Gustavo Gutiérrez y las ciencias históricas. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 202. (2008)

Kovács Marian: Verbindungen zwischen der Theologie der Befreiung von Gustavo Gutiérrez und den Geschichtwissentschaften. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 201. (2008)

Kovács Marian and Máté-Tóth András: Bevezetés. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 5. (2008)

Losonczi Péter: Hiper-kantiánizmus és hermeneutika : vázlatok egy vallásközi hermeneutika kidolgozásához : Endreffy Zoltán emlékének. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). pp. 82-91. (2008)

Losonczi Péter: Hyperkantianism and hermeneutics. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 203. (2008)

Losonczi Péter: 'Hyperkantiansim' und Hermeneutik. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 204. (2008)

Máté-Tóth András: Teologiâ i religiovedenie. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 206. (2008)

Máté-Tóth András: Teológia és vallástudomány. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). pp. 92-123. (2008)

Máté-Tóth András: Theology and scientific study of religion. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 205. (2008)

Pál Dániel: Beredte Stille : Einheit des erlösenden Wissens und der erlösenden Gnade in der Dakṣiṇämürti-Hymne von Śaṇkara. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 208. (2008)

Pál Dániel: "Eloquent silence" : unity of liberating knowledge and liberating grace in Sankara's Daksinamurti-hymn. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 207. (2008)

Pál Dániel: "Ékesen szóló csend" : megváltó tudás és megváltó kegyelem egysége Śaṅkara Dakṣiṇāmūrti- himnuszában. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). pp. 124-167. (2008)

Sarnyai Csaba Máté: „Mire jó az önmaga felett rendelkező nép, ha nincs alávetve Istennek?" : A vallás szerepe Alexis de Tocqueville társadalomképében. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). pp. 168-174. (2008)

Sarnyai Csaba Máté: „Was ist gut in dem Folk, das über sich verfügt, wenn es Gott nicht unterstellt ist?" : Die Rolle der Religion nach Alexis de Tocquevilles Ansicht über die Gesellschaft. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 209. (2008)

Sarnyai Csaba Máté: „What is good in people disposing of themselves if they are not submitted to God?" : the role of religion in Alexis de Tocqueville's conception of society. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 210. (2008)

Szilárdi Réka: Spontaneous encounter with the reality : God variations in the novels of Philip K. Dick. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 211. (2008)

Szilárdi Réka: Spontanes Rendezvous mit der Wirklichkeit : Gottvariationen bei Philip K. Dick. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 212. (2008)

Szilárdi Réka: Spontán légyott a valósággal? : Isten-variációk Philip K. Dick három regényében. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). pp. 175-188. (2008)

Tóth Mihály: Religion and science : actualities of a manifold relationship. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). p. 213. (2008)

Tóth Mihály: Vallás És természettudomány : egy sokrétű kapcsolat aktualitásai. In: Vallástudományi tanulmányok III., (3). pp. 189-198. (2008)

This list was generated on 2024. június 19. 12:53:27 CEST.