Függelék a JATE Ásványtani, Geokémiai és Közettani Tanszéke által az Országos Kőolaj- és Gázipari Tröszthöz benyújtott 1973. évi beszámoló jelentéshez a Kőolaj- és Földbányászati Ipari Kutató Laboratórium által küldött minták vizsgálati eredményéről