Nemzet, közösség, kisebbség, identitás - az alkotmánybíróságok védelmező szerepe = Nation, community, minority, identity - the protective role of constitutional courts = Nacija, zajednica, manjina, identitet - zaštitna uloga ustavnih sudova