Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerzők | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Találatok száma: 253.

B

Baldensperger, Fernand: La "Tragédie de l'homme" et les prévisions positivistes. Revue des études hongroises, (12). pp. 225-228. (1934)

Baranyai, Erzsébet: A budapesti Uj Iskola és Leányliceum növendék munkáinak kiállítása. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 222-223. (1934)

Baranyai, Erzsébet: A kedélyre való hatás a cselekvés iskolájában. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 71-77. (1934)

Baranyai, Erzsébet; Petrovay, Ilona: Kisérlet [!Kísérlet] az osztályozás tárgyiassá tételére : földrajzi ismeretek próbája. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 305-317. (1934)

Barna, Katalin: Batthyányné Apraxin Júlia grófnő (Eiluj Nixarpa) élete és művei. Études françaises, (12). 0-209. (1934)

Baróti, Dezső: Dugonics András és a barokk regény. Értekezések a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetéből, (13). pp. 3-72. (1934)

Beke, Ödön: Kopaszi kákó. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 147-148. (1934)

Beke, Ödön: Kérdések - feleletek. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 229-232. (1934)

Beke, Ödön: Sárhotlk. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 195-196. (1934)

Benkő, László: A "halott vőlegény" története : Lenore-monda - Die Lenorensage : tipus-tanulmány. A szegedi Magy. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Néprajzi Intézetének kiadványai, (8). pp. 1-81. (1934)

Berzeviczy, Albert: Alexandre Csoma de Körös. Revue des études hongroises, (12). pp. 229-232. (1934)

Bibó, István: A szankciók kérdése a nemzetközi jogban. A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Intézetének kiadványai, (3). pp. 3-50. (1934)

Bibó, István: A számok szerepének és jelentésének kialakulása az emberiség történetében. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 113-140. (1934)

Bidou, Henry: Un cri de détresse : "La tragédie de l'homme". Revue des études hongroises, (12). pp. 5-11. (1934)

Bisztray, Gyula: Emeric Madách et "La tragédie de l'homme". Revue des études hongroises, (12). pp. 12-35. (1934)

Boda, István: Közlemények a szegedi Ferencz József-Tudományegyetem pedagógiai-lélektani Intézetéből 2.

Bálint, Sándor: Régi tervek a szegedi közlegelő hasznosítására. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 218-221. (1934)

Bátky, Zsigmond: Alföldi kandallós-istálló és ősi magyar tűzhelyes-ház. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 8-13. (1934)

Bátky, Zsigmond: Csicsó és társai. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 190-195. (1934)

Bátky, Zsigmond: II. Géza, IV. Béla és a magyar urak székei : válasz Cs. Sebestyén Károlynak. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 141-147. (1934)

Böhm, Károly: Adalékok egy filozófiai szótárhoz : Böhm Károly hátrahagyott irataiból. Acta litterarum ac scientiarum regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae = A Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem tudományos közleményei : sectio philosophica, (5). pp. 137-226. (1934)

C

Costil, Pierre: La figure morale d'André Dudith, humaniste hongrois. Revue des études hongroises, (12). pp. 141-147. (1934)

Cs. Sebestyén, Károly: II. Géza, IV. Béla és a magyar urak székei. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 14-16. (1934)

Cs. Sebestyén, Károly: Milyen kenyeret ettek a honfoglaló magyarok? Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 158-169. (1934)

Cs. Sebestyén, Károly: A magyar gémeskút. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 57-68. (1934)

Cs. Sebestyén, Károly: Ősmagyarok lóversenyei. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 259-263. (1934)

Csapó, István: Arany János és a polgári iskola. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 193-201. (1934)

Csapó, István: Kettős királyválasztás : hazánk a mohácsi vész után : mintatanítás a fiúiskola IV. osztályában. A cselekvés iskolája, (1-2). 33-38b. (1934)

Csapó, István: Szülőföldismeret és helytörténet. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 397-403. (1934)

Csefkó, Gyula: Bakot nyer, bakot lő. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 206-219. (1934)

Csefkó, Gyula: Hátra van még a fekete leves. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 73-85. (1934)

Csefkó, Gyula: Szamártemetés. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 186-190. (1934)

Csefkó, Gyula: Üszögös Szent Péter. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 17-19. (1934)

Csiky, János: Az általános jogelvek, mint a nemzetközi jog forrása. A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Intézetének kiadványai, (2). pp. 1-49. (1934)

D

Demeter, Alice: Tóth Árpád költészete. Értekezések a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetéből, (12). pp. 1-74. (1934)

Devich, Andor: Társadalom és művelődés Miksa király magyar törvényeiben. Kolozsvári-szegedi értekezések a magyar művelődéstörténelem köréből 22.. (1934)

Dobozy, Hajnalka: Királynéink az Árpád- és Anjoukorban. Kolozsvári-szegedi értekezések a magyar művelődéstörténelem köréből 26.. (1934)

Droszt, Olga: Az első bécsi francia nyomtatványok : 1521-1538. Études françaises, (13). 0-187. (1934)

Dér, József: Magyar trónöröklés a X—XII. században. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 50-63. (1934)

E

Eperjessy, Kálmán: Történelemtudomány és történelemtanítás. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 267-277. (1934)

Erdei, Ferenc: Egy parasztváros társadalmi szerkezete II. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 167-173. (1934)

Erdei, Ferenc: Egy parasztváros társadalmi szerkezete. I. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 89-100. (1934)

Erdős, Pál; Szekeres, György: Über die Anzahl der Abelschen Gruppen gegebener Ordnung und über ein verwandtes zahlentheoretisches Problem. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (7). pp. 95-102. (1934)

F

Fischer, Julia; Bessenyei, György: A nevelés gondolata Bessenyei György munkáiban. Értekezések a M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem Pedagógiai Intézetéből : uj [új] sorozat, (5). pp. 1-99. (1934)

Fogassy, Ödön: Feljegyzésgyűjtő- és lágytojástartó készítése : IV. osztály : [kézimunka]. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 149-150. (1934)

Fröhlich, Paul: Das Temperaturoptimum phosphoreszierender Farbstofflősungen : mit Tafel I. Acta chemica, mineralogica et physica, (4) 1-2. pp. 1-17. (1934)

Fél, Edit: Ruházkodás Hartán. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 80-89. (1934)

Fóriss, Ferenc: Lichenes in tractu Taresafürdő (comit. Vas) collecti. : Taresafürdő környékének zuzmói. Acta biologica 3. pp. 93-121. (1934)

G

Gallé, László: Flechten aus der Umgebung von Zenta : Com. Bács-Bodrog. Acta biologica 3. pp. 265-272. (1934)

Gallé, László: Zuzmók Zenta és környékéről : (Additamenta ad floram Lichenum in tractu oppidi Zenta aliisque locis corn. Bács-Bodrog a me collectorum). Acta biologica 3. pp. 260-264. (1934)

Gelei, József: Herman Ottó az életbuvár. Acta biologica 3. pp. 1-16. (1934)

Gelei, József: Kisebb közlemények, apró megjegyzések. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 182-189. (1934)

Greguss, Pál: A biológia oktatása mostani tanárképzésünkben. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 163-174. (1934)

Grünwald, Géza: Über Divergenzerscheinungen der Lagrangeschen Interpolationspolynome. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (7). pp. 207-221. (1934)

Gunda, Béla: Főldberejtett kincs a békésmegyei nép képzeletében. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 21-23. (1934)

Györffy, István: Phytophaenologia Szegedensis anni 1934 : Szeged 1934. évi növényphaenologiája. Acta biologica 3. pp. 276-279. (1934)

Györffy, István: Pottia-Revision weil. C. Warnstorfs aus der Sammlung des Siebenbürgischen Nationalmuseums in Kolozsvár. Acta biologica 3. pp. 255-259. (1934)

Györffy, István: A matyók mezőgazdasága II. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 63-71. (1934)

Györffy, István: A matyók mezőgazdasága. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 1-8. (1934)

Győrffy, István: Dr Gályer Gyula búcsúztatója : Czelldömölki temetésén 1932 jún. 16.-án. Acta biologica 3. pp. 87-90. (1934)

Győrffy, István: Dr. Gáyer Gyula : nekrologus arcképpel. Acta biologica 3. pp. 77-86. (1934)

Győrffy, István: Petrocallis pyrenaica virágzása a Magas-Tátrában. Acta biologica 3. pp. 273-275. (1934)

Győrffy, István: Phytophaenologia Szegediensis anni 1933 : Szeged 1933. évi növényphaenologiája : XI. közlemény. Acta biologica 3. pp. 125-128. (1934)

Győrffyné Greisiger, Irma: A Magas Tátra Euphrasiái rendellenességei. Acta biologica 3. pp. 236-239. (1934)

Gáldi, László: À propos des mots d'emprunt français en Hongrois. Revue des études hongroises, (12). pp. 349-351. (1934)

H

Halmay, István: I. Apafi Mihály erdélyi fejedelemsége : 1661-1690. Kolozsvári-szegedi értekezések a magyar művelődéstörténelem köréből 24.. (1934)

Hevesy, Gyula: Chronique des revues : questions d'histoire litteraire. Revue des études hongroises, (12). pp. 185-207. (1934)

Hofmann, Elise: Ein fossiles Holz aus dem Rhyolith-Tuff des Tokayer-Gebirges. Acta biologica 3. pp. 122-124. (1934)

Hollendonner, Ferenc: A szegedi botanikuskerti artézi kútfúrás famaradványainak xylotomiai vizsgálata. Acta biologica 3. pp. 233-235. (1934)

Holló, Domokos: A garabonciás diák alakja a magyar néphagyományban. A szegedi Magy. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Néprajzi Intézetének kiadványai, (7). pp. 1-40. (1934)

Honti, János: Mesekutatás és mesegyüjtés [mesegyűjtés!]. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 151-158. (1934)

Horger, Antal: Bámul és családja. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 196-199. (1934)

Horger, Antal: Grëgus és Gëgus. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 75-78. (1934)

Horger, Antal: Kócipór. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 69-72. (1934)

Horger, Antal: Pólya. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 246-250. (1934)

Horger, Antal: Trádor. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 19-20. (1934)

Horger, Antal: A teremburáját. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 199-200. (1934)

Horger, Antal; Mészöly, Gedeon; Moór, Elemér: Kisebb közlemények, apró megjegyzések. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 103-107. (1934)

Horger, Antal; Mészöly, Gedeon; Moór, Elemér: Megjegyzések a Magyar Etymologiai Szótár XI. (erdő-faristár) füzetéhez. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 250-258. (1934)

Horváth, János: Kahlia simplex nov. sp. alkata, élettani megvilágításban. Acta biologica 3. pp. 60-75. (1934)

Horváth, Péter: Egy új Hymenostomata véglény (Microthorax hungaricus nov. spec.) Szeged környékéről. Acta biologica 3. pp. 167-188. (1934)

Horváth, Péter: Woodruffia rostrata Kahl, Szeged környékéről. Acta biologica 3. pp. 222-225. (1934)

Hubai, Imre: Értekezések a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Földrajzi Intézetéből 10.

Hunya, Sándor: Endrőd története a gyulai uradalomban. Kolozsvári-szegedi értekezések a magyar művelődéstörténelem köréből 25.. (1934)

I

I., F.; Banner, János; Fekete, Béla; Zsoldos, Andor; Baky, Lajos; Benkő, István; Nagy Szeder, István; Zsák, József; Sebők, János; Gál, Sándor; Garzó, Béla; Almási, Ferenc; Toldy, Jenő; Nyíri, Antal; Takács, Béla; Rettegi, Istvánné; Minay, Lajos; Endre, László: Kérdések - feleletek. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 47-48. (1934)

Implom, József: Trádor. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 148-151. (1934)

Imre, Sándor: Nevelésügyi tanulmányok. Értekezések a M. Kir. Ferenc József-Tudományegyetem Pedagógiai Intézetéből : uj [új] sorozat, (6-12). pp. 1-179. (1934)

Iványi, Béla: A középkori Eperjes magyarsága : II.közlemény. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 169-176. (1934)

Iványi, Béla: A középkori Eperjes magyarsága : harmadik, befejező közlemény. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 263-274. (1934)

Iványi, Béla: A középkori Eperjes magyarsága. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 85-97. (1934)

if., : Hengerbóc. Népünk és nyelvünk, (6). p. 20. (1934)

J

Jankovits, Miklós: A gyermek f. évi 6-7. száma új szerkesztőt kapott [...]. A cselekvés iskolája, (1-2). p. 152. (1934)

Jeges, Sándor: Kirándulás lombhullató erdőbe. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 44-49. (1934)

Jeges, Sándor: A biológia tanításáról : [az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület Pedagógiai Bizottságában tartott előadás]. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 381-396. (1934)

Jeges, Sándor: A fürge gyík. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 27-32. (1934)

Jeges, Sándor: A konyhasó : tanítás a fiúiskola IV. o.-ban : az első két vegytani óra. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 341-346. (1934)

Jeges, Sándor: A kutya : mintatanítás a polgári iskola I. osztályában. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 48-58. (1934)

Jeges, Sándor: Összetett és egyszerű anyagok : tanítás a fiúiskola IV. osztályában : [kémia- és ásványtan]. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 140-148. (1934)

Jeges, Sándor: A szén égési termékei : tanítás a fiúiskola IV. o.-ban (3 óra anyaga) : [vegytan-ásványtan]. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 257-265. (1934)

Jordán, Károly: Le théorème de probabilité de Poincaré généralisé au cas de plusieurs variables indépendantes. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (7). pp. 103-111. (1934)

Jármai, Vilmos: Die Weizenkörner werden gesät : tanítás a III. fiúosztályban. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 427-433. (1934)

Jármai, Vilmos: Ein Spaziergang im Dorfe : mintatanítás a II. fiúosztályban. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 27-33. (1934)

Jármai, Vilmos: Olvasmánytárgyalás a gabonaneműekről. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 17-24. (1934)

Jármai, Vilmos: A szókincs kérdése a polgári iskolai német nyelvtanításban. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 230-235. (1934)

Jávorka, Sándor: A Magas-Tátra egy érdekes Alnus incana var.nova : Gáyeri Győrffy et Jávorka : a Magas Tátra egy érdekes egerfájáról. Acta biologica 3. pp. 91-92. (1934)

K

K. Bedekovich, Lajos: Az ország hanyatlása : Imre és II. Endre : tanítás a fiúiskola III. osztályában. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 119-125. (1934)

K. Bedekovich, Lajos: A magyar hadügy fejlődése : tanítás a gyak. polg. isk. IV. osztályában. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 421-426. (1934)

K. Bedekovich, Lajos: A szabadságharc : a nemzetiségek fellázítása: a nemzet önvédelmi harca IV. osztály. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 25-33. (1934)

Kalmár, László: Über die Axiomatisierbarkeit des Aussagenkalküls. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (7). pp. 222-243. (1934)

Kalmár, László: Über einen Löwenheimschen Satz. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (7). pp. 112-121. (1934)

Kemény, Gábor: Gyermektanulmány és értékelés. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 347-351. (1934)

Kendoff, Károly: Amerika : bevezetés : tanítás a fiúiskola III. osztályában. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 243-249. (1934)

Kendoff, Károly: Az Atlasz hegység vidéke : mintatanítás a fiúiskola III. osztályában. A cselekvés iskolája, (1-2). 38-44b. (1934)

Kendoff, Károly: Erdély éghajlata és vízrajza. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 14-20. (1934)

Kendoff, Károly: Rajzolás a földrajzoktatásban. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 84-95. (1934)

Kendoff, Károly: Tájékozódás a szabadban : I. osztály. A cselekvés iskolája, (1-2). 33-38a. (1934)

Kendoff, Károly: Éghajlati vonatkozások és kapcsolatok a földrajzoktatásban. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 404-414. (1934)

Kerékjártó, Béla: Bemerkung über reguläre Abbildungen von Flächen. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (7). p. 206. (1934)

Kerékjártó, Béla: Démonstration nouvelle d'un théorème de Klein et Poincaré. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (7). pp. 160-162. (1934)

Kerékjártó, Béla: Ergänzung zu meinem Aufsatz: Topologische Charakterisierung der linearen Abbildungen. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (7). pp. 58-59. (1934)

Kerékjártó, Béla: Sur l'indice des transformations analytiques. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (7). pp. 163-172. (1934)

Kerékjártó, Béla: Über die regulären Abbildungen des Torus. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (7). pp. 76-84. (1934)

Kerékjártó, Béla: Über reguläre Abbildungen von Flächen auf sich. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (7). pp. 65-75. (1934)

Kiss, Géza: Az ormánysági nyelvjárásból. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 98-102. (1934)

Kiss, Géza: Az ormánysági nyelvjárásból : harmadik, befejező közlemény. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 275-301. (1934)

Kiss, Géza: Az ormánysági nyelvjárásból : második közlemény. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 177-182. (1934)

Kiss, Lajos: Szellemlátók. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 29-37. (1934)

Kiss, Árpád; Bossányi, Irén: Über den Mechanismus der Monobromazetat- und Xanthogenationenreaktion. Acta chemica, mineralogica et physica, (3). pp. 99-114. (1934)

Kiss, Árpád; Bossányi, Irén; Vass, P.: Über den Einfluss von Nichtelektrolyten auf die Geschwindigkeit von Ionenreaktionen : nach Untersuchungen von I. Bossányi und P. Vass. Acta chemica, mineralogica et physica, (3). pp. 20-35. (1934)

Kiss, Árpád; Geszner, Mihály: Über die Ursachen der Farbenänderungen der Kobaltosalze in Neutralsalzlösungen. Acta chemica, mineralogica et physica, (4) 1-2. pp. 124-146. (1934)

Kiss, Árpád; Kocsis, E. A.: Über die Neutralsalzwirkung bei der Hydrolyse des Essigsäureanhydrids. Acta chemica, mineralogica et physica, (3). pp. 50-65. (1934)

Klamm, Rezső: Egyptom [Egyiptom] ősvallása a római uralom utolsó századában : doktori értekezés. A szegedi Magy. Kir. Ferencz József-Tudományegyetem Közép- és Ujkori [!Újkori] Történeti Intézete, (3). pp. 1-71. (1934)

Kocsis, E. A.; Pollák, L.: Beiträge zur Fajans'schen Titration. Acta chemica, mineralogica et physica, (4) 1-2. pp. 147-155. (1934)

Kol, Erzsébet: Prof. Einar Christian Leonard Naumann : 1891. VIII. 13. — 1934.1X. 22. Acta biologica 3. pp. 230-232. (1934)

Kolosváry, Gábor: Die Spinnenbiosphare des ungarlandischen Pannonbeckens III. Acta biologica 3. pp. 134-142. (1934)

Kolosváry, Gábor: Die Spinnenbiosphre des Ungarindischen Pannonbeckens. Acta biologica 3. pp. 11-20. (1934)

Kolosváry, Gábor: Neue Weberknecht-Studien. Acta biologica 3. pp. 1-10. (1934)

Kovács B. Jánosné Ruda, Erzsébet: Testgyakorlás tanítása a polgári leányiskolában : [a Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola Gyakorló Iskolájának módszeres értekezletén tartott előadás]. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 414-421. (1934)

Kratofil, Dezső: Bevezető. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 3-5. (1934)

Kratofil, Dezső: Pythagoras tantétele : tanítás a polgári fiúiskola IV. osztályában : II. rész: a tétel további taglalása és begyakorlása. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 434-439. (1934)

Kratofil, Dezső: Pythagoras tantétele : tanítás a polgári fiúiskola IV. osztályában : két egymás után következő óra anyaga : I. rész: tantétel ismertetése ; II. rész: a tétel begyakorlása és további taglalása. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 318-324. (1934)

Kratofil, Dezső: A kúp ismertetése a polgári fiúiskola II. osztályában : a tanítás II. egységének menete. A cselekvés iskolája, (1-2). 38-44a. (1934)

Kratofil, Dezső: A kúp ismertetése a polgári fiúiskola II. osztályában : három (I-III.) egymás után következő tanórában. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 20-27. (1934)

Kratofil, Dezső: A kúp ismertetése a polgári fiúiskola II. osztályában. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 44-48. (1934)

Kratofil, Dezső: A trapez [!trapéz] ismertetése a polgári fiúiskola III. osztályában : I. rész. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 131-140. (1934)

Kratofil, Dezső: A trapez [!trapéz] ismertetése a polgári fiúiskola III. osztályában : II. rész. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 249-257. (1934)

L

Latzkovits, László: Alberik világkrónikájának magyar adatai : forrástanulmány. Kolozsvári-szegedi értekezések a magyar művelődéstörténelem köréből 23.. (1934)

Laziczius, Gyula: Introduction à la phonologie. Revue des études hongroises, (12). pp. 339-349. (1934)

Lengyel, Endre: Die geologischen und petrographischen Verhältnisse der Umgebung von Komlóska : mit. geol. Karte und VII. Tafel. Acta chemica, mineralogica et physica, (3). pp. 126-147. (1934)

Lengyel, Endre: Komlóska környékének földtani és kőzettani viszonyai : (Kivonat) ; (Geológiai térképpel és a VII. táblával). Acta chemica, mineralogica et physica, (3). pp. 147-148. (1934)

Lengyel, Endre; Finály, István; Szelényi, Tibor: Adatok a Magas Tátra kőzettanához : II. rész: A Felkai-völgy kőzetei (kivonat). Acta chemica, mineralogica et physica, (3). pp. 47-49. (1934)

Lengyel, Endre; Finály, István; Szelényi, Tibor: Beiträge zur Petrographie der Hohen Tátra : II. Die Gesteine des Felkaer Tales. Acta chemica, mineralogica et physica, (3). pp. 36-47. (1934)

Ligeti, Lajos: Les pérégrinations de Csoma de Körös et le pays des yugar. Revue des études hongroises, (12). pp. 233-253. (1934)

Lipka, István: Über die Descartessche Zeichenregel. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (7). pp. 177-185. (1934)

Lorch, Edgar Raymond: Functions of Self-Adjoint Transformations in Hilbert Space. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (7). pp. 136-146. (1934)

Löwig, Heinrich: Komplexe euklidische Räume von beliebiger endlicher oder transfiniter Dimensionszahl. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (7). pp. 1-33. (1934)

M

Madarassy, László; Moór, Elemér: Könyvismertetések. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 223-229. (1934)

Makkai, Ernő: Az életrajz bölcseleti problemája : történetfilozófiai tanulmány. Acta litterarum ac scientiarum regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae = A Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem tudományos közleményei : sectio philosophica, (5). pp. 1-24. (1934)

Manninen, Otto; Mészöly, Gedeon: Üdvözlet a fajrokonoknak. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 2-3. (1934)

Marix, Thérèse: Histoire d'une amitié : Fr. Liszt et H. de Balzac. Revue des études hongroises, (12). pp. 36-68. (1934)

Marix, Thérèse: L'histoire d'une amitié : Fr. Liszt et H. de Balzac : Appendice. Revue des études hongroises, (12). pp. 323-329. (1934)

Marjalaki Kiss, Lajos; Zsoldos, Andor; Kincs, Elek; Takács, Béla; Nagy Szeder, István; Vida, József; Makay, József; Nyíri, Antal; Toldy, Jenő; Torma, Gyula; Kepets, Imre; Ehrlich, Vera; Endre, László; Révfy, Imre; Moller, Ágnes; Gál, György; Frajka, József; Almásy, György; Móczó, Sándor; Takács, Béla; Baky, Lajos; Garzó, Béla; Zsák, József; Moller, Ágnes; Halász, Béla; Révfy, Imre; Jenes, Miklós; Kopácsi, Béla; Holló, János: Kérdések - feleletek. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 111-112. (1934)

Matzkó, Gyula: Az elektromos áram nagy hatása : egy óra a tanulókat kísérleteztető fizikatanításból. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 32-39. (1934)

Matzkó, Gyula: Elektromos indukció : tanítás a polgári iskola III. osztályában. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 440-446. (1934)

Matzkó, Gyula: Miért ne kísérletezzen a tanuló? : az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület Paedagogiai Bizottságában f. évi november hó 13-án tartott előadás. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 96-110. (1934)

Matzkó, Gyula: Súly, fajsúly, sűrűség. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 49-55. (1934)

Matzkó, Gyula: A fény törése és az optikai lencsék : három tanítási óra a gyakorló polgári iskola III. osztályából. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 324-341. (1934)

Miskolczy, Dezső: Don Santiago Ramón y Cajal. Acta biologica 3. pp. 129-133. (1934)

Moór, Elemér: Könyvismertetések : helynévkutatás és nyelvészet : megjegyzések egy könyv módszeréhez. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 37-47. (1934)

Mészáros, Gyula; Moór, Elemér; Hagyó, György; Sápy, János; Kincs, Elek; Winkler, György; Turai Kiss, István; Bálint, Károly; Nagy Szeder, István; Moldoványi, Imre; Papp, József; Vida, József; Makay, József; Simon, Pál; Zsák, József; Péter, István; Torma, Gyula; Révfy, Imre; Moller, Ágnes; Pesti, Miklós; Simon, Pál Szilveszter; Simon, Béla; Holló, János; Csillik, Bertalan; Erlich, Vera; Szívós, Mihály; Zsoldos, Andor; Orosz, Miklós; Móczó, Sándor; Török, János; Moller, Pál; Tóth, János; Diósszilágyi, Sámuel; Lakos, László; Endre, László; Takács, Béla; Rettegi, Istvánné; Benkő, István; Almási, Ferenc; Kincs, Elek; Baky, Lajos; Lukácsi, Imre; Bede, György; Bóna, Péter; Rédei, Imre; Papp, József: Kérdések - feleletek. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 173-176. (1934)

Mészöly, Gedeon: Berzeviczy Albert. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. p. 193. (1934)

Mészöly, Gedeon: Móra Ferenc. Népünk és nyelvünk, (6). p. 49. (1934)

Mészöly, Gedeon: Setälä Emil. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. p. 113. (1934)

Mészöly, Gedeon: A síkság és róna szó eredete : harmadik, befejező közlemény. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 220-228. (1934)

Mészöly, Gedeon: A síkság és róna szó eredete : második közlemény. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 128-157. (1934)

Mészöly, Gedeon: A síkság és róna szó eredete. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 3-42. (1934)

Múth, János: Az elégia : mintatanítás a fiúiskola IV. osztályában. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 18-27. (1934)

Múth, János: Dolgozat-javítás a gyakorló polgári fiúiskola III. osztályban. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 5-14. (1934)

Múth, János: A népies iskola : tanítás a polgári fiúiskola IV. osztályában. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 110-119. (1934)

Múth, János: A poetika, retorika és irodalomtörténet anyaga a polgári iskolában : [az Országos Polgári Iskolai Tanáregyesület Pedagógiai Bizottságában 1933 október 24-én tartott előadás]. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 215-230. (1934)

N

Nemes, Irma; Gárdonyi, Géza: Eger ostroma : szemelvények Gárdonyi Géza Egri csillagok című művéből. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 235-243. (1934)

Nemes, Zoltán: A nyelv szerepe a gyorsíró munkájában. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 228-246. (1934)

Nielsen, Jakob; Kerékjártó, Béla: Einige Sätze über topologische Flächenabbildungen : Aus einem Briefe an Herrn B. v. Kerékjártó. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (7). pp. 200-205. (1934)

Nyíri, Antal: Kisebb közlemények, apró megjegyzések. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 301-308. (1934)

Nyíri, Antal; Berze Nagy, János: Berze Nagy János szólásmagyarázatai. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 200-207. (1934)

Németh, Antal: "La tragédie de l'homme" sur les scènes hongroises et étrangeres. Revue des études hongroises, (12). pp. 303-322. (1934)

Németh, Gyula: Les inscriptions du trésor de Nagyszentmiklós : Les inscriptions runiques (suite et fin). Revue des études hongroises, (12). pp. 126-136. (1934)

O

Olay, Ferenc: Les relations de la Hongrie et de Genève. Revue des études hongroises, (12). pp. 352-365. (1934)

Ortutay, Gyula: Nyíri, rétközi nóták IV. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 78-80. (1934)

Ortutay, Gyula: Tömörkény István. Értekezések a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetéből, (15). pp. 3-144. (1934)

Ortutay, Gyula: A szerelem Ajak-on a házaséletig. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 159-167. (1934)

Ortutay, Gyula: A szerelem Ajak-on a házaséletig. II. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 211-217. (1934)

Ortutay, Gyula; Moór, Elemér: Könyvismertetések. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 101-111. (1934)

P

Pillias, Émile: Études sur François II Rákóczi, prince de Transylvanie pendant son séjour en France : Le jeu à l'hotel de Transylvanie. Revue des études hongroises, (12). pp. 280-302. (1934)

Preszly, Lóránd: A költő Móra Ferenc. Széphalom-könyvtár 31. pp. 1-24. (1934)

Párducz, Béla: Az örvénylő táplálkozásmód kialakulása a Hymenostomaták csoportjában. Acta biologica 3. pp. 190-221. (1934)

Párducz, Béla: Egy kevéssé ismert Hymenostomata véglény (Uronema marinum Duj) alkata, különös tekintettel az ezüstvonalrendszerre. Acta biologica 3. pp. 21-59. (1934)

R

Radnóti, Dezsőné: Egy-két szó a fogalmazás tanításáról. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 10-18. (1934)

Radnóti, Dezsőné: Olvasmánytárgyalás a leányiskola I. osztályában : Atilla [!Attila] és Leó pápa. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 9-16. (1934)

Radnóti, Miklós: Kaffka Margit művészi fejlődése. Értekezések a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetéből, (14). pp. 3-105. (1934)

Riesz, Frigyes: Sur les fonctions des transformations hermitiennes dans l'espace de Hilbert. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (7). pp. 147-159. (1934)

Riesz, Frigyes: Zur Theorie des Hilbertschen Raumes. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (7). pp. 34-38. (1934)

Rédei, László: Ein kombinatorischer Satz. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (7). pp. 39-43. (1934)

S

Sauvageot, Aurélien: Quelques aspects de la pensée hongroise : la poésie, la musique, le théâtre, la littérature, la presse. Revue des études hongroises, (12). pp. 254-279. (1934)

Schaefer, Helmut: Inhalte einiger Eulengewölle aus Südungarn. Acta biologica 3. pp. 226-229. (1934)

Schneider, F.: Bibliographie française de la Hongrie : 1933. Revue des études hongroises, (12). pp. 208-223. (1934)

Schönberger, Tibor: Ein Beweis des Petersenschen Graphensatzes. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (7). pp. 51-57. (1934)

Sidon, Simon: Bemerkungen über Fourier- und Potenzreihen. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (7). pp. 85-94. (1934)

Sidon, Simon: Eine Bemerkung über die Mittelwerte der Potenzreihen. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (7). pp. 173-174. (1934)

Sidon, Simon: Über die Fourier-Konstanten der Funktionen der Klasse Lp für p > 1. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (7). pp. 175-176. (1934)

Skolem, Thoralf: Ein Satz über Zählausdrücke. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (7). pp. 193-199. (1934)

Solymossy, Sándor: Magyarok dicsérete 1000 év előtt. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 114-127. (1934)

Somogyi, József: Pauler Ákos emlékezete. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 3-10. (1934)

Somogyi, József: A tehetségvizsgálatok módszeréről. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 59-71. (1934)

Stiller, Jolán: Drei neue Peritrichen-Arten aus dem Balaton-See. Acta biologica 3. pp. 149-157. (1934)

Stiller, Jolán: Peritrichen der Gewässer des Berges Lázhegy in Ungarn. Acta biologica 3. pp. 145-148. (1934)

Szabó, József: Dancig nemzetközi jogi helyzete. A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Intézetének kiadványai, (1). pp. 4-82. (1934)

Szendrey, Zsigmond: Apróbb szokások, népszokás-töredékek. I. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 24-28. (1934)

Szenes, Adolf: Cselekedtető mennyiségtantanítás [!mennyiségtan tanítás] az I. osztályban : az O. P. T. E. pedagógiai bizottságban tartott előadás. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 3-9. (1934)

Szenes, Adolf: A tanuló tipikus számolási hibái és az elhárítás módja : I. számolási hibák gyűjtése. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 174-193. (1934)

Szenes, Adolf: A tanuló tipikus számolási hibái és az elhárítás módja : II. közlemény. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 277-294. (1934)

Szenes, Adolf: A tanuló tipikus számolási hibái és az elhárítás módja : befejező közlemény : a hibaelhárítás módja. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 351-365. (1934)

Szentpétery, Zsigmond: Petrologische Verhältnisse des Fehérkő-Berges und die detaillierte Physiographie seiner Eruptivgesteine : mit Tafeln II-V. Acta chemica, mineralogica et physica, (4) 1-2. pp. 18-123. (1934)

Szentpétery, Zsigmond: Physiographie und Genesis der Diabasarten des Bükker Ortásberges : mit Tafeln III, IV, V. Acta chemica, mineralogica et physica, (3). pp. 66-97. (1934)

Szentpétery, Zsigmond: Porphyritserie ober Hámor im Bükkgebirge : mit Tafeln VIII, IX. Acta chemica, mineralogica et physica, (3). pp. 149-181. (1934)

Szántó, Lőrinc: Aktuális történettanítás. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 77-84. (1934)

Szántó, Lőrinc: Szemléltetés a közgazdasági és jogi ismeretek tanításában. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 201-215. (1934)

Szántó, Lőrinc: A történettanítás alapelvei. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 366-381. (1934)

Szögi, Endre: A polgári iskolai énektanítás vizsgálata az ismeretszerzés, érzelmi és akarati mozzanatok szemszögéből : [az Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola Gyakorló Iskolájában, az 1934. évi január hó 11. módszeres értekezleten tartott előadás]. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 294-304. (1934)

Szücs, Adolf: Sur les équations définissant une matrice en fonction algébrique d'une autre. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (7). pp. 48-50. (1934)

Szőkefalvi-Nagy, Gyula: Über die Uvaloidschalen der Flächen vom Maximalindex. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : Sectio scientiarum mathematicarum, (7). pp. 244-248. (1934)

Sáray Scheffer, Gizella: Szeged környéke Vaucheria-iról. Acta biologica 3. pp. 240-252. (1934)

Sík, Sándor; Arany, János: Arany János stilusművészetéről [!stílusművészetéről]. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 42-57. (1934)

T

Tankó, Béla: Hungarian Philosophy : an address delivered at the Summer Holiday Course at the Stephen Tisza University in Debrecen. Acta litterarum ac scientiarum regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae = A Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem tudományos közleményei : sectio philosophica, (5). pp. 119-136. (1934)

Tarkiainen, Viljo: Le centenaire d'un grand écrivain finnois : Alexis Kivi : 1834-1872. Revue des études hongroises, (12). pp. 330-338. (1934)

Tettamanti, Béla: A személyiség elve és a neveléstudomány. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 155-163. (1934)

Timár, Kálmán: A szegedi premontrei apácák magyar nyelvemlékei : a Szegedi Kódex. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 194-205. (1934)

Tolnai, Vilmos: A propos de l'expression "Tour d'Ivoire". Revue des études hongroises, (12). pp. 137-140. (1934)

Tronchon, Henri: Les oeuvres posthumes de Jean Fekete de Galántha : voltairien de Hongrie. Revue des études hongroises, (12). pp. 69-99. (1934)

Turóczi-Trostler, József: Les cartésiens hongrois. Revue des études hongroises, (12). pp. 100-125. (1934)

Túri, Károly: A fonás és a cifra. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 207-211. (1934)

V

Vidacs, Aladár: Beiträge zur Petrographie der Kleinen-Fátra. Acta chemica, mineralogica et physica, (3). pp. 15-19. (1934)

Vidacs, Aladár: A quarz szerepe a Kis-Fátra K.-i részének kőzeteiben : (kivonat). Acta chemica, mineralogica et physica, (3). pp. 124-125. (1934)

Vidacs, Aladár: Étude sur le role du quartz dans les roches de la partie orientale de la Petite-Fatra : avec une planche microphotographique. Acta chemica, mineralogica et physica, (3). pp. 115-123. (1934)

Vidacs, ifj. Aladár: Adatok a Kis-Fátra kőzettani ismeretéhez : 1 kőzettani térképpel és 1 mikrofotografiai táblával. Acta chemica, mineralogica et physica, (3). pp. 1-15. (1934)

Vikár, Béla: Bernát, az orosz kém. Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 6. pp. 308-313. (1934)

Viski, Károly: Szültü : egy régi magyar hangszernév. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 71-75. (1934)

Viski, Károly; Arany, János: A képmutogató. Népünk és nyelvünk, (6). pp. 177-185. (1934)

Várkonyi, Hildebrand Dezső: Közlemények a szegedi Ferencz József-Tudományegyetem pedagógiai-lélektani Intézetéből. Acta litterarum ac scientiarum regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae = A Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem tudományos közleményei : sectio philosophica, (5). pp. 25-118. (1934)

Várkonyi, Hildebrand Dezső: Közlemények a szegedi Ferencz József-Tudományegyetem pedagógiai-lélektani Intézetéből 1.

W

Willingné Matiegka, Istvánka: A IV. beszédgyakorlat : tanítás a gyakorló polgári leányiskola első osztályában. A cselekvés iskolája, (1-2). pp. 125-131. (1934)

Z

Zilahi-Sebess, Géza: A cserepessori-mocsarak madárvilága. Acta biologica 3. pp. 164-166. (1934)

Zilahi-Sebess, Géza: A makói hagyma rovarkártévői. Acta biologica 3. pp. 158-163. (1934)

A lista elkészítésének dátuma 2019. március 21. 19:25:23 CET.