Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerzők | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Találatok száma: 354.

A

A., A.: A délvidéki írók nyári táborozása Palicsfürdőn. Délvidéki szemle, (2). pp. 416-419. (1943)

Aldobolyi-Nagy, Miklós: Délbaranyai képek. Délvidéki szemle, (2). pp. 25-31. (1943)

Aldobolyi-Nagy, Miklós: A magyar Duna-tengerhajózás. Délvidéki szemle, (2). pp. 398-401. (1943)

Alföldi, Rezső: A váz és véka. Nép és Nyelv, (3). pp. 130-132. (1943)

Angyal, Endre: Szempontok az udvari irodalom szellemtörténetéhez : bevezetés egy nagyobb tanulmányhoz. Széphalom, (14). pp. 3-50. (1943)

B

Balogh, József: Döbrentei levelei. Széphalom, (13). pp. 84-85. (1943)

Balogh, Ányos: A délvidéki szellem kialakulásának tényezői. Délvidéki szemle, (2). pp. 356-370. (1943)

Banner, : Beköszöntő : [Elnöki megnyitó a Dugionics-Társaság 50 éves jubileuma alkalmával Szegeden, a városháza közgyűlési termében 1942 nov. 29-én tartott ünnepi közgyűlésen]. Délvidéki szemle, (2). pp. 289-290. (1943)

Banner, János; Bálint, Sándor: Bálint Sándor: Az esztendő néprajza. Délvidéki szemle, (2). pp. 237-238. (1943)

Banner, János; Kiss, Lajos: Kiss Lajos: A szegény asszony élete. Délvidéki szemle, (2). pp. 431-432. (1943)

Baránszky-Jób, László: A művészetek felosztása Böhm esztétikájában. Szellem és élet, (6) 1-2. pp. 43-50. (1943)

Berczik, Árpád: Széchenyi első délvidéki utazása. Délvidéki szemle, (2). pp. 457-466. (1943)

Berkes, László: Dalmáciai magyar emlékek. Délvidéki szemle, (2). pp. 266-271. (1943)

Berky, Imre: Nietzsche és az új Európa. Délvidéki szemle, (2). pp. 125-129. (1943)

Berky, Imre: A félszázados Dugonics-társaság. Délvidéki szemle, (2). p. 36. (1943)

Berényi, János: Bunyevác népszokások. Délvidéki szemle, (2). pp. 509-512. (1943)

Birkás, Géza: Francia utazók az Alföldön. Délvidéki szemle, (2). pp. 207-217. (1943)

Bogner, József: A szerb uralomnak a bácskai magyarok nyelvére tett hatása : folytatás. Nép és Nyelv, (3). pp. 8-18. (1943)

Bogner, József: A szerb uralomnak a bácskai magyarok nyelvére tett hatása : folytatás. Nép és Nyelv, (3). pp. 30-37. (1943)

Bogner, József: A szerb uralomnak a bácskai magyarok nyelvére tett hatása : folytatás. Nép és Nyelv, (3). pp. 45-55. (1943)

Bogner, József: A szerb uralomnak a bácskai magyarok nyelvére tett hatása : folytatás. Nép és Nyelv, (3). pp. 64-70. (1943)

Bognár, Cecil: Herczeg Ferenc. Délvidéki szemle, (2). pp. 433-435. (1943)

Borbély, István: A szovjet és a kereszténység. Délvidéki szemle, (2). pp. 345-356. (1943)

Bruckner, Győző; Kovács Oskolás, Margit: Über das natürliche d-Glutaminsäure-polypeptid. Acta chemica et physica, (1) 2. pp. 144-154. (1943)

Buza, László: Háború és nemzetközi jog : Buza László. Délvidéki szemle, (2). pp. 547-556. (1943)

Bálint, Béla: Északi-szlávok Bácskában. Délvidéki szemle, (2). pp. 515-517. (1943)

Bálint, Sándor: Móricz Zsigmond Szegeden. Délvidéki szemle, (2). pp. 308-316. (1943)

Bálint, Sándor: A délszláv néphit körvonalai. Délvidéki szemle, (2). pp. 218-223. (1943)

Bálint, Sándor; Vámos, Ferenc: Vámos Ferenc: Kozmosz a magyar mesében. Délvidéki szemle, (2). pp. 568-569. (1943)

Bálint, Zoltán: Egy mezőségi nemes udvarház. Nép és Nyelv, (3). pp. 61-63. (1943)

Bárdos, Rezső: Adalékok a szentesi nyelvjáráshoz. Nép és Nyelv, (3). pp. 190-200. (1943)

Bőhm, Károly: A tragikum fejtegetésének logikai sora. Szellem és élet, (6) 1-2. pp. 1-21. (1943)

C

Cankar, Ivan; Pável, Ágoston: Itélet [!Ítélet] : [Cankár István költeménye Mátyás királyról]. Délvidéki szemle, (2). pp. 414-416. (1943)

Csajkás, Bódog: Dugonics András betegsége. Délvidéki szemle, (2). pp. 156-158. (1943)

Csikós-Nagy, Béla: Kapitalizmus, kollektivizmus? : Megjegyzések Wilhelm Röpke könyvéhez. Délvidéki szemle, (2). pp. 75-80. (1943)

Csuka, János: A volt jugoszláviai német Kulturbund húsz éve. Délvidéki szemle, (2). pp. 170-176. (1943)

D

Degregorio, Ottone: Magyar úttörők a Dolomitokban. Délvidéki szemle, (2). pp. 272-277. (1943)

Degregorio, Ottone; Melocco, János: Melocco János: Boccaccio életének regénye. Délvidéki szemle, (2). pp. 569-571. (1943)

Dorogi, Imre: Jelenkori francia festőművészek kiállítása Budapesten. Délvidéki szemle, (2). pp. 564-566. (1943)

Dorogi, Imre: Művészet. Délvidéki szemle, (2). pp. 285-286. (1943)

Dorogi, Imre; Dorogi, Imre; Kopasz, Márta: Élet és kultúra. Délvidéki szemle, (2). 0-0b. (1943)

Dorogi, Imre; Pfeiffer, Elek; Tóbiás, György; Kozáky, István: Élet és kultúra. Délvidéki szemle, (2). 0-0d. (1943)

Dorogi, Imre; Vinkler, László; Halász Szabó, Sándor; Tokacsli, Lajos: Művészet. Délvidéki szemle, (2). pp. 527-528. (1943)

Dorogi, Imre; Völgyessy, ; Barabás, Márton; Forgács, István: Művészet. Délvidéki szemle, (2). pp. 188-190. (1943)

Dr. Banner, Benedek: Ein Grab aus der Landnahmezeit in Mezőmegyer. (Tafel LVII.). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). p. 175. (1943)

Dr. Banner, Benedek: Honfoglaláskori sír Mezőmegyeren. (LVII. tábla.). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 172-174. (1943)

Dr. Banner, Benedek: Neuere skythische Funde in Békéscsaba. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). p. 144. (1943)

Dr. Banner, Benedek: Ujabb szkítakori leletek Békéscsabán. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). p. 143. (1943)

Dr. Banner, János: A Horthy Miklós-Tudományegyetem Alföldi Régészeti Kataszteri Inézete. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 214-217. (1943)

Dr. Banner, János: Komáromy József, Jászsági Könyvtár. I., II., III. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 243-245. (1943)

Dr. Banner, János: Siedelungsgeschichtliche Forschungen am Ufer des Fehértó bei Hódmezővásárhely. (Tafel LXVII.). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 201-202. (1943)

Dr. Banner, János: Településtörténeti kutatatások a hódmezővásárhelyi Fehér-tó partján. (LXVII. tábla). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 195-201. (1943)

Dr. Banner, János: Tompa Ferenc, Alföldi András, Nagy Lajos, Budapest az ókorban. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 226-232. (1943)

Dr. Banner, János: A csanádvármegyei régiséggyűjtemény felállítása. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). p. 217. (1943)

Dr. Csallog, József: Bruchstück eines anthropomorphen Gefässes aus Paradicsompuszta. (Tafel XLIX.). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 133-134. (1943)

Dr. Csalog, József: Emberalakú edény töredéke Paradicsompusztáról. (XLIX. tábla.). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 130-132. (1943)

Dr. Foltiny, István: Bálint Alajos, Régészeti feladatok a Felvidéken. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 253-254. (1943)

Dr. Foltiny, István: Magyarországi eredetű régészeti leletek a berlini „Staatliches Museum für Vor- und Frühgeschichte“ gyűjteményében és raktárában. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 218-220. (1943)

Dr. Foltiny, István: Török Gyula, Pécs szab. kir. város Majorossy Imre Múzeumának 1941 évi Értesítője. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 249-251. (1943)

Dr. Foltiny, István: Török Gyula, Pécs szab. kir. város Majorossy Imre Múzeumának 1942 évi Értesítője. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 251-252. (1943)

Dr. Foltiny, István: Török Gyula, Pécsi Útmutató. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 252-253. (1943)

Dr. Foltiny, István; Dr. Korek, József: Ausgrabungen in Zenta-Paphalom und in dessen Umgebung. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). p. 212. (1943)

Dr. Foltiny, István; Dr. Korek, József: Ásatás a zentai Paphalmon és környékén. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 211-212. (1943)

Dr. Korek, József: Az 1943. évi ószentiváni ásatások. (1 kép.). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 208-210. (1943)

Dr. Korek, József: Die Ausgrabungen in Ószentiván im Jahre 1943. (1 Bild). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 210-211. (1943)

Dr. Korek, József: Funde aus der Szarmatenzeit in Dombegyháza und in Hódmezővásárhely-Puszta. (Tafel LXVIII. I-II.). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 207-208. (1943)

Dr. Korek, József: Skythische und Árpádenzeitliche Funde in Szőreg. (Tafel LXVIII. 12-20.). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 204-205. (1943)

Dr. Korek, József: Szarmatakori leletek Dombegyházáról és Hódmezővásárhely-Pusztáról. (LXVIII. tábla I-II.). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 205-207. (1943)

Dr. Korek, József: Szkíta és Árpád-kori leletek Szőregről. (LXVIII tábla 12-20.). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 203-204. (1943)

Dr. Korek, József; Dr. Foltiny, István: Ausgrabungen in Zenta-Paphalom und in dessen Ungebung. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). p. 212. (1943)

Dr. Korek, József; Dr. Foltiny, István: Ásatás a zentai Paphalmon és környékén. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 211-212. (1943)

Dr. Oroszlán, Zoltán: Alföldi András, Nagy Lajos, László Gyula, Budapest az ókorban. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 236-241. (1943)

Dr. Oroszlán, Zoltán: Zwei neue Denkmäler der donauländischen Reitergottheiten. (Tafel LI.). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 154-163. (1943)

Dr. Oroszlán, Zoltán: A dunavidéki lovasistenségek két új pannoniai emléke. (LI tábla.). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 145-153. (1943)

Dr. Patay, Pál: Kupferzeitliche Funde aus Mezősas. (Tafel L.). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 139-142. (1943)

Dr. Patay, Pál: Rézkori lelet Mezősasról. (L. tábla.). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 135-138. (1943)

Dr. Párducz, Mihály: Ausgrabungen zu Csomafája (Kom. Kolozs). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). p. 203. (1943)

Dr. Párducz, Mihály: Bónis Éva, A császárkori edényművesség termékei Pannoniában. I. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 245-247. (1943)

Dr. Párducz, Mihály: Eine Siedlung der Sarmatenzeit zu Hódmezővásárhely-Kopáncs. (Tafeln LII-LVI.). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 170-171. (1943)

Dr. Párducz, Mihály: Gräberfeld der Árpádenzeit in Hódmezővásárhely-Kopáncs. (Tafeln LXII-LXVI.). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 193-194. (1943)

Dr. Párducz, Mihály: Szarmatakori telep Hódmezővásárhely-Kopáncson. (LII-LVI. tábla). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 164-169. (1943)

Dr. Párducz, Mihály: Székely Zoltán, A komollói erődített tábor. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 247-249. (1943)

Dr. Párducz, Mihály: Tompa Ferenc, Alföldi András, Nagy Lajos, Budapest az ókorban. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). 232-236. és 241-243. (1943)

Dr. Párducz, Mihály: Árpádkori temető Hódmezővásárhely-Kopáncson. (LXII-LXVI. tábla). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 183-192. (1943)

Dr. Párducz, Mihály: Ásatások Csomafáján. (Kolozs megye.). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). p. 202. (1943)

Dr. Párducz, Mihály: A zombori Bácskai Múzeum anyagának leltározása és restaurálása. Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 213-214. (1943)

Dr. Széll, Márta: Elpusztult falvak, X-XVII. századbeli régészeti leletek Csongrádvármegye területén. (LVIII-LXI. tábla és 1 kép). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 176-181. (1943)

Dr. Széll, Márta: Vernichtete Dörfer und Funde aus den X-XVII Jahrhunderten in Kom. Csongrád. (Tafeln LVIII-LXI. und 1 Bild). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). p. 182. (1943)

Dzsinich, Antal: A szívbajok. Délvidéki szemle, (2). pp. 402-407. (1943)

Déry, Zsuzsa: Irányi Dániel. Széphalom, (13). pp. 53-65. (1943)

Déry, Zsuzsa: Irányi Dániel : 1822-1892. Études françaises, (23). 0-99. (1943)

E

Eckerdt, László: Karácsonyi népénekek Tápén. Délvidéki szemle, (2). pp. 538-547. (1943)

Eperjessy, Kálmán; Kring, Miklós: Kring Miklós: A muraközi országhatár a magyar-horvát viszony történetében. Délvidéki szemle, (2). pp. 281-282. (1943)

Eperjessy, Kálmán; Nagy, Júlia: Nagy Julia: Térképek : 1936-1940. : az 1936-40. évkör magyar szakkönyvészete. Délvidéki szemle, (2). pp. 43-44. (1943)

Erdélyi, János; Dohnányi, Ernő; Maklári, Lajos; Martzy, Johanna; Janigro, Antonio: Zene. Délvidéki szemle, (2). pp. 574-576. (1943)

F

Faluhelyi, Ferenc: Baranya, Bácska, Bánát nemzetiségi képe. Délvidéki szemle, (2). pp. 337-344. (1943)

Fettich, Nándor: A magyarság őstörténete : A Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Magyarságtudományi Intézete által rendezett előadássorozat. Délvidéki szemle, (2). pp. 224-228. (1943)

Firbás, Oszkár; Szabados, János: Az ötvenéves Dugonics-Társaság. Délvidéki szemle, (2). pp. 294-298. (1943)

Fröhlich, Pál: A szegedi egyetem feladatai. Délvidéki szemle, (2). pp. 394-397. (1943)

Fáber, József: Boríték készítése értékesebb levelezőlapok gyűjtésére és megőrzésére. Vékony papírlemez vonalzó mentén végzett hajtogatásának bemutatására : tanítás a polg. fiúiskola II. osztályában. A cselekvés iskolája, (11). pp. 61-63. (1943)

Fáber, József: Dugóhúzó készítés. (Vegyesanyagú munka.) : tanítás a polgári iskola III. osztályában. A cselekvés iskolája, (11). pp. 160-163. (1943)

Fáber, József: Három lábú, félgömbalakú forgástest mintázása. (Agyagmunka. — Mintázás adott méretek nyomán.) : tanítás a polg. iskola II. osztályában. A cselekvés iskolája, (11). pp. 244-247. (1943)

Fél, Edit: Délszláv kölcsönhatások a Sárköz népviseletében. Délvidéki szemle, (2). pp. 67-75. (1943)

Fél, Edit; Gunda, Béla: Emlékkönyv Kodály Zoltán hatvanadik születésnapjára : szerkesztette: Gunda Béla. Délvidéki szemle, (2). p. 182. (1943)

Földes-Papp, Károly: Böhm idealizmusának alapellentmondása. Délvidéki szemle, (2). pp. 9-15. (1943)

G

Garay, Béla: Magyar színjátszás a megszállt Szabadkán. Délvidéki szemle, (2). pp. 47-0. (1943)

Garay, Béla: Magyar színjátszás a megszállt Szabadkán. Délvidéki szemle, (2). pp. 90-94. (1943)

Gergely, Gergely: Táj és irodalom. Délvidéki szemle, (2). pp. 408-413. (1943)

Gergely, Gergely: A szegedi tájirodalom. Értekezések a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Magyar Irodalomtörténeti Intézetéből, (22). pp. 1-99. (1943)

Grasselly, Gyula: A kovásznai forrásüledék analízise módosított Winkler-féle eljárással. Acta mineralogica-petrographica, (1). pp. 31-40. (1943)

Greguss, Pál: Adatok a füzérkomlósi és füzérkajatai szarmatakorú fakövületek xylotómiai vizsgálatához. Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 2. pp. 39-42. (1943)

Greguss, Pál: A középeurópai Ericaceae xylotomiája : Rhododendron Kotschyi : Erdélyi havasi rózsa. Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 2. pp. 1-28. (1943)

Greguss, Pál; Hofmann, Elise: Megjegyzések Elise Hofmann: Ericoxylon arborea, Ulmoxylon campestre, Ilicoxylon aquifolium és Aceroxylon campestre meghatározásaihoz. Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 2. pp. 29-38. (1943)

Gunda, Béla: A székely ló : Hankó Béla: Székely lovak, Erdélyi Tudományos Intézet kiadása. Nép és Nyelv, (3). pp. 101-106. (1943)

Győrffy, István: Növények elnevezései és a hozzáfűződő szólások Alföldünk népe száján. Nép és Nyelv, (3). pp. 94-96. (1943)

Győrffy, István: Növények elnevezései és a hozzáfűződő szólások Alföldünk népe száján. Nép és Nyelv, (3). pp. 138-140. (1943)

Győrffy, István: Növények elnevezései és a hozzáfűződő szólások Alföldünk népe száján : folytatás. Nép és Nyelv, (3). p. 120. (1943)

Győrffy, István: Növények elnevezései és a hozzáfűződő szólások Alföldünk népe száján : folytatás. Nép és Nyelv, (3). pp. 158-160. (1943)

Győrffy, István: Növények elnevezései és a hozzáfűződő szólások Alföldünk népe száján : folytatás. Nép és Nyelv, (3). pp. 187-189. (1943)

H

Hadrovics, László: A szerb nacionalizmus kialakulása és a magyarországi szerbség. Délvidéki szemle, (2). pp. 193-201. (1943)

Halasy-Nagy, József: A „józan ész". Délvidéki szemle, (2). pp. 450-456. (1943)

Halasy-Nagy, József; Kornis, Gyula: A tudományos gondolkodás : Kornis Gyula könyve. Délvidéki szemle, (2). pp. 108-110. (1943)

Halasy-Nagy, József; Sík, Sándor: Sík Sándor "Esztétiká"-ja. Délvidéki szemle, (2). pp. 241-246. (1943)

Halász, Emma: Nisard magyarországi hatása. Széphalom, (13). pp. 3-52. (1943)

Halász, Pál: Dr. moóri Glattfelder Gyula. Délvidéki szemle, (2). pp. 476-480. (1943)

Hangel, Flóra; Takáts, Endre: Dr. Takáts Endre: Gróf Nádasdy László csanádi püspök. Délvidéki szemle, (2). pp. 383-384. (1943)

Hermann, Egyed: Nagy Lajos. Délvidéki szemle, (2). pp. 1-9. (1943)

Hermann, Egyed; Nagyfalusy, Lajos: Nagyfalusy Lajos S. J.: A kapornaki apátság története : I.-II. kötet. Délvidéki szemle, (2). pp. 184-185. (1943)

Hermann, Egyed; Petruch, Antal: Petruch Antal S. J.: A trencséni jezsuita noviciátus anyakönyve. Délvidéki szemle, (2). pp. 426-427. (1943)

Hermann, Egyed; Pfeiffer, Miklós: Pfeiffer Miklós: A katolikus Egyház és a hazai nemzetiségek. Délvidéki szemle, (2). pp. 282-283. (1943)

Horger, Antal: Facér. Nép és Nyelv, (3). pp. 185-186. (1943)

Horger, Antal: "Fór". Nép és Nyelv, (3). p. 157. (1943)

Horger, Antal: Páger nevéről. Nép és Nyelv, (3). p. 184. (1943)

Horger, Antal: Viola és ibolya. Nép és Nyelv, (3). pp. 71-74. (1943)

Horkay, László: Auszüge. Szellem és élet, (6) 3-4. p. 186. (1943)

Horkay, László: Hegel phaenomenologiája. Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (1/2). 0-139. (1943)

Horkay, László: Válságban van-e a kantianizmus? Szellem és élet, (6) 3-4. pp. 128-136. (1943)

Horváth, Andor: Adatok a Tisza folyó puhatestű faunájának ismertetéséhez. Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars zoologica, (2). pp. 21-32. (1943)

J

Jancsó, Elemér: Ismeretlen adatok az Erdélyi Nyelvmívelő Társaság működéséhez. Nép és Nyelv, (3). pp. 133-137. (1943)

Jancsó, Elemér: Ismeretlen adatok az Erdélyi Nyelvmívelő Társaság működéséhez : II. Nép és Nyelv, (3). pp. 153-156. (1943)

Jancsó, Elemér: Megjegyzés Balogh József észrevételeire. Széphalom, (13). p. 85. (1943)

Jancsó, Elemér; Mikó, Imre: Gróf Mikó Imre ismeretlen levelei : Jancsó Elemér. Szellem és élet, (6) 1-2. pp. 76-89. (1943)

Jancsó, Elemér; Sipos, Pál: Adalékok a magyar filozófia történetéhez : Sipos Pál két levele a szabad akaratról Aranka Györgyhöz. Szellem és élet, (6) 3-4. pp. 137-156. (1943)

Jankovits, Miklós; Bagoly, Béla: Bagoly Béla: Széchenyi. A cselekvés iskolája, (11). pp. 163-164. (1943)

Juhász, Gyula; Madácsy, László: Juhász Gyula két elfelejtett ifjúkori verse. Délvidéki szemle, (2). pp. 513-514. (1943)

Juhász, Kálmán: Eltűnt helységek a Tisza-Marosszögletben. Délvidéki szemle, (2). pp. 486-495. (1943)

K

Kierkegaard, Søren; Bartók, György; Zsámbéki, László; Várkonyi, Hildebrand; Horváth, Barna; Bibó, István; Szepesdi, Ervin; Szabó, József; Hermányi Dienes, József; Jancsó, Elemér; Makkai, Ernő; Bölöni Farkas, Sándor: Elvek - Könyvek - Folyóiratok. Szellem és élet, (6) 3-4. pp. 171-183. (1943)

Kiss, Sándor: Szórványmagyarság. Délvidéki szemle, (2). pp. 31-36. (1943)

Kiss, Árpád; Bácskai, G.; Varga, E.: Zur Lichtabsorption und Konstitution von organischen Verbindungen : 2. Zur Lichtabsorption der aromatischen Schiffschen Basen. Acta chemica et physica, (1) 2. pp. 155-176. (1943)

Klemm, Antal: Szeged neve. Délvidéki szemle, (2). pp. 97-108. (1943)

Koch, Sándor: Das Bleierzvorkommen auf dem Szárhegy im Komitat Fejér. Acta mineralogica-petrographica, (1). pp. 7-12. (1943)

Koch, Sándor: A fejér-megyei Szárhegy ólomérc előfordulása. Acta mineralogica-petrographica, (1). pp. 1-6. (1943)

Koltay, Miklós; Harsányi, Lajos: Harsányi Lajos Összes versei. Délvidéki szemle, (2). pp. 522-523. (1943)

Koltay-Kastner, Jenő; Huszti, József: Huszti József: Gróf Klebelsberg Kunó életműve. Délvidéki szemle, (2). pp. 518-521. (1943)

Korbuly, Domokos: Szongott Kristóf. Délvidéki szemle, (2). pp. 179-181. (1943)

Korek, József: Das avarische Gräberfeld zu Szentes-Kaján. (Tafeln I-XLVIII. und 19 Bilder.). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 91-129. (1943)

Korek, József: A Szentes-kajáni avarkori temető. (I-XLVIII. tábla és 19 kép.). Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (18). pp. 1-90. (1943)

Kovács, József: A safrol felhasználása 1-substituált-3-methyl-6.7-diaethoxy-isochinolinek synthesiséhez. Acta chemica et physica, (1) 2. pp. 109-144. (1943)

Kozáky, István: Zenei életünk. Délvidéki szemle, (2). pp. 45-47. (1943)

Kozáky, István: Zenei életünk. Délvidéki szemle, (2). pp. 142-144. (1943)

Kozáky, István; Albert, Ferenc; Rösler, Edmund; Pataky, Kálmán; Szilvássy, Margit: Zene. Délvidéki szemle, (2). pp. 190-192. (1943)

Kozáky, István; Berczeli, Anzelm Károly: Berczeli A. Károly: Hőskor. Délvidéki szemle, (2). pp. 185-186. (1943)

Kozáky, Istváng: Germanisztikai dolgozatok : [könyvismertetés]. Délvidéki szemle, (2). pp. 182-184. (1943)

Krammer, Jenő: A Dugonics-Társaság Tömörkény-kiállítása. Délvidéki szemle, (2). pp. 333-334. (1943)

Krammer, Jenő: Délvidéki írók Szegeden. Délvidéki szemle, (2). pp. 559-560. (1943)

Krammer, Jenő: A magyar nyelv tanításának kérdése nemzetiségi polgári iskoláinkban. A cselekvés iskolája, (11). pp. 16-23. (1943)

Krammer, Jenő: A pozsonyi Toldy-Kör 1942-es irodalmi évkönyve : [ismertetés]. Délvidéki szemle, (2). pp. 134-135. (1943)

Krammer, Jenő; Helle, Ferenc: Helle Ferenc: A magyar-német művelődési kapcsolatok története. Délvidéki szemle, (2). pp. 135-137. (1943)

Krammer, Jenő; Lám, Frigyes: Magyar versek németül : [könyvismertetés]. Délvidéki szemle, (2). pp. 430-431. (1943)

Krammer, Jenő; Sziklay, László: Két szlovák irodalomtörténc. Délvidéki szemle, (2). pp. 233-235. (1943)

Kramár, Jenő: Gyermekvédelem. Délvidéki szemle, (2). pp. 531-534. (1943)

Kratofil, Dezső: Hírek. A cselekvés iskolája, (11). pp. 87-88. (1943)

Kratofil, Dezső; Váradi, József: Váradi József: Iskolaszervezettan. A cselekvés iskolája, (11). pp. 250-251. (1943)

Krenner, Miklós; Csadó, Pál; Moliére, ; Koncz Antal, : Szinház [!Színház]. Délvidéki szemle, (2). p. 188. (1943)

Krenner, Miklós; Dér, Gyula; Juhász, József; Hauptmann, Gerhard; Coubier, Heinz; Ibsen, Henrik: Színház. Délvidéki szemle, (2). pp. 284-285. (1943)

Krenner, Miklós; Moreto y Cabaña, Agustín; Harsányi, Zsolt: Szinház [!Színház]. Délvidéki szemle, (2). p. 45. (1943)

Krenner, Miklós; Noë, Ivan: Szinház [!Színház]. Délvidéki szemle, (2). p. 95. (1943)

Krenner, Miklós; Vándor, Kálmán; Croziére, Henry; Pirandello, Luigi: Színház. Délvidéki szemle, (2). pp. 140-141. (1943)

Kresznerics, Ferenc: Kresznerics Ferenc filológyiai anekdotáiból. Nép és Nyelv, (3). pp. 79-80. (1943)

Krix, Márton: A kamatláb kiszámítása következtetéssel : 2 tanítási óra a polgári fiúiskola III. osztályában. A cselekvés iskolája, (11). pp. 153-157. (1943)

Krix, Márton: A negatív szám fogalma : tanítás a polgári fiúiskola III. osztályában. A cselekvés iskolája, (11). pp. 237-240. (1943)

Krix, Márton: A törtek kivonása : kél tanítási óra a polgári iskola II. osztályában. A cselekvés iskolája, (11). pp. 53-56. (1943)

Krix, Márton; Lux, Gyula: Lux Gyula: Iskolai szakkifejezések magyar—német szótára. A cselekvés iskolája, (11). pp. 168-169. (1943)

Kádár, László: A Szent István-i eszme földrajzi alapjai. Délvidéki szemle, (2). pp. 467-475. (1943)

L

Ladomérszky, Pál: Kassa gazdaságpolitikája a török hódoltság korában. Értekezések a M. Kir. Horthy Miklós Tudományegyetem Magyar Történelmi Intézetéből, (4). pp. 1-87. (1943)

Lévay, Endre: Kálmány Lajos ismeretlen levele. Délvidéki szemle, (2). pp. 557-558. (1943)

Lévay, Endre: Szerbia a megújhodás útján. Délvidéki szemle, (2). pp. 111-119. (1943)

Lévay, Endre: Szerbia a megújhodás útján. Délvidéki szemle, (2). pp. 422-425. (1943)

Lévay, Endre: A szerb szellemi élet. Délvidéki szemle, (2). pp. 230-231. (1943)

Lévay, Endre; Gregorić, Danilo: Gregorics Daniló dr.: Jugoszlávia öngyilkossága. Délvidéki szemle, (2). pp. 523-525. (1943)

Lévay, Endre; Rátz, Kálmán: A pánszlávizmus története. Délvidéki szemle, (2). pp. 379-383. (1943)

M

Madácsy, László: Herczeg Ferenc magyarsága : [a Délmagyarországi Magyar Közművelődési Egyesület 1943 szeptember 22-i ünnepi díszülésen elhangzott előadás]. Délvidéki szemle, (2). pp. 435-442. (1943)

Madácsy, László: Juhász Gyula és Oláh Gábor költői barátsága. Délvidéki szemle, (2). pp. 15-25. (1943)

Madácsy, László; Fehér, Tibor: Fehér Tibor: Árnyék az úton. Délvidéki szemle, (2). pp. 521-522. (1943)

Madácsy, László; Nicodemi, Dario; Shakespeare, William; Bourdet, Édouard: Szinház [!színház]. Délvidéki szemle, (2). pp. 573-574. (1943)

Madácsy, László; Tömörkény, István: Tömörkény István: Rónasági csodák. Délvidéki szemle, (2). pp. 335-336. (1943)

Makkai, Ernő; Fogarasi Pap, József: Adalékok a magyar filozófia történetéhez : Fogarasi Pap József levele gr. Teleki Józsefhez. Szellem és élet, (6) 1-2. pp. 72-75. (1943)

Makkai, Ernő; Sipos, Pál: Sipos Pál kisebb filozófiai művei. Szellem és élet, (6) 3-4. pp. 157-170. (1943)

Makkai, László; Huizinga, Johan; Makkai, Ernő; Tavaszy, Sándor; Lao-ce, ; Gyulai, Zoltán; Bartók, György; Bíró, Sándor; Sándor, Pál: Elvek - Könyvek - Folyóiratok. Szellem és élet, (6) 1-2. pp. 90-101. (1943)

Maklári, Lajos: A legszebb magyar melanterit. Acta mineralogica-petrographica, (1). pp. 22-30. (1943)

Maklári, Lajos; Puccini, Giacomo: Zene. Délvidéki szemle, (2). pp. 526-527. (1943)

Malcomes, Gyula: XVI. századi nyelvemlék az alsókáldi Káldy nemzetség levéltárából. Nép és Nyelv, (3). pp. 19-20. (1943)

Marót, Károly: A klasszika-filologia mai állása Magyarországon. Szellem és élet, (6) 1-2. pp. 51-71. (1943)

Matzkó, Gyula: Magyar Tanítóképző. A cselekvés iskolája, (11). pp. 85-87. (1943)

Matzkó, Gyula: Nevelés. A cselekvés iskolája, (11). pp. 261-264. (1943)

Matzkó, Gyula: Természettan a mai Németországban. A cselekvés iskolája, (11). pp. 56-61. (1943)

Matzkó, Gyula: Természettan a mai Németországban. A cselekvés iskolája, (11). pp. 241-244. (1943)

Matzkó, Gyula; Garai, József: Garai József: Montessori lélektana és didaktikája. A cselekvés iskolája, (11). pp. 67-68. (1943)

Matzkó, Gyula; Tóth B., Zoltán: Tóth B. Zoltán: Félelem és a gyermeki lélek. A cselekvés iskolája, (11). p. 68. (1943)

Matzkó, Gyula; Vértes O., József: Vértes O. József: Az ingerlékeny gyermek. A cselekvés iskolája, (11). pp. 66-67. (1943)

Megyer, József: Az európai ember szülőföldjén. Délvidéki szemle, (2). pp. 145-155. (1943)

Megyer, József: Csendes városok. Délvidéki szemle, (2). pp. 254-266. (1943)

Megyer, József: Magyar szemmel Tusnádtól Isztanbulig. Délvidéki szemle, (2). pp. 55-66. (1943)

Megyer, József: Schütz Antal pályája. Délvidéki szemle, (2). p. 96. (1943)

Megyer, József: A zombori ünnep. Délvidéki szemle, (2). pp. 177-179. (1943)

Megyer, József; Schütz, Antal: Schütz Antal pályája. Délvidéki szemle, (2). pp. 88-90. (1943)

Megyeri, János: Kaucsuk és gumi : tanítás a polg. isk. IV. osztályában. A cselekvés iskolája, (11). pp. 234-237. (1943)

Megyeri, János: Országos Közoktatási Tanács: Népiskolai ipari és kereskedelmi ismeretek. A cselekvés iskolája, (11). pp. 167-168. (1943)

Megyeri, János: A szénvegyületekről általában. (Bevezető óra) : tanítás a polg. isk. IV. osztályában. A cselekvés iskolája, (11). pp. 157-159. (1943)

Megyeri, János: A vegytan és a honvédelmi ismeretek. A cselekvés iskolája, (11). pp. 50-53. (1943)

Mezősi, József: Királyhelmec környékének kőzettani viszonyai. Acta mineralogica-petrographica, (1). pp. 13-21. (1943)

Muhi, János: Magyar falu a megszállás alatt. Délvidéki szemle, (2). pp. 534-537. (1943)

Muntyán, István: Gróf Apponyi Albert. Délvidéki szemle, (2). pp. 385-393. (1943)

Mészöly, Gedeon: Az "Ó-magyar Mária-siralom" betűjének értelmére vezérlő kalauz : 5-ik közlemény. Nép és Nyelv, (3). pp. 75-78. (1943)

Mészöly, Gedeon: Az "Ó-magyar Mária-siralom" betűjének értelmére vezérlő kalauz : 6-ik közlemény. Nép és Nyelv, (3). pp. 97-100. (1943)

Mészöly, Gedeon: Az "Ó-magyar Mária-siralom" betűjének értelmére vezérlő kalauz : az Ó-magyar Mária-siralomhoz magyarázó jegyzetek : 3-ik közlemény. Nép és Nyelv, (3). pp. 38-40. (1943)

Mészöly, Gedeon: Az "Ó-magyar Mária-siralom" betűjének értelmére vezérlő kalauz : az Ó-magyar Mária-siralomhoz magyarázó jegyzetek : 4-ik közlemény. Nép és Nyelv, (3). pp. 56-58. (1943)

Mészöly, Gedeon: Az iszonyú szó eredete. Nép és Nyelv, (3). pp. 41-44. (1943)

Mészöly, Gedeon: A Budapesti Közlöny cikkeinek magyarságáról. Nép és Nyelv, (3). pp. 81-82. (1943)

Mészöly, Gedeon: Húr, húros-madár, tyúk-húr, hurka, hurok. Nép és Nyelv, (3). pp. 83-93. (1943)

Mészöly, Gedeon: A csalfa csal-fa. Nép és Nyelv, (3). pp. 1-7. (1943)

Mészöly, Gedeon: Áldó az ágyú, alku az áldozás, áldozat az alkonyat. Nép és Nyelv, (3). pp. 161-183. (1943)

N

Noszlopi, László; Kersten, Ottó: Ottó Kersten: Praxis der Erziehungsberatung. A cselekvés iskolája, (11). pp. 72-73. (1943)

Nyirő, Gyula: Ady több arca a psychiatria tükrében. Délvidéki szemle, (2). pp. 495-509. (1943)

Nyíri, Antal: Hangutánzó szavaink történetéből. Nép és Nyelv, (3). pp. 121-129. (1943)

Nyíri, Antal: Hangutánzó szavaink történetéből : folytatás. Nép és Nyelv, (3). pp. 141-152. (1943)

Nyíri, Antal: Zilál, szilony, szí, silány, siláp. Nép és Nyelv, (3). pp. 21-29. (1943)

O

Oroszlán, Zoltán: A Tápai-kiállítás : [Előadás a művésznek a Dugonics-Társaság jubileumával kapcsolatban rendezett kiállítása megnyitásán 1942 nov. 24-én]. Délvidéki szemle, (2). pp. 304-305. (1943)

Ortutay, Gyula: Kálmány Lajos ismeretlen levelei. Délvidéki szemle, (2). pp. 120-124. (1943)

P

Padányi, Viktor: Széchenyi kultúrája. Acta Universitatis Szegediensis : sectio geographico-historica, (1) 1. pp. 1-204. (1943)

Padányi, Viktor; Széchenyi István, : Széchenyi kultúrája. Értekezések a M. Kir. Horthy Miklós Tudományegyetem Magyar Történelmi Intézetéből, (3). pp. 1-204. (1943)

Palotay, Gertrúd: Adalékok a székely "festékes" múltjából. Nép és Nyelv, (3). pp. 59-60. (1943)

Pálfy, József: Szeged és a Dugonics-Társaság. Délvidéki szemle, (2). pp. 291-294. (1943)

Pálfy-Budinszky, Endre: A városrendezés feladatai Szegeden. Délvidéki szemle, (2). pp. 319-323. (1943)

Pálos, Károly: Ujvidék [!Újvidék]. Délvidéki szemle, (2). pp. 442-450. (1943)

Párducz, Mihály; Implom, József: Gyulai Dolgozatok : szerk.: Implom József. Délvidéki szemle, (2). pp. 37-40. (1943)

R

Rátkai, László; Fodor, József: Fodor József: Összes versei. Délvidéki szemle, (2). pp. 137-138. (1943)

S

Savelli, Agostino; Schneider, Reinhold; Louis, Bertrand; Soós, László: Beküldött könyvek. Délvidéki szemle, (2). 0-0e. (1943)

Schleicher, Lajos: (Beszámoló a Debreceni Nyári Egyetem német nyelvi továbbképző tanfolyamán szerzett tapasztalatokról.). A cselekvés iskolája, (11). pp. 41-45. (1943)

Schleicher, Lajos: I. Énekeljünk a német órán! : II. Der Weg zur Schule. A cselekvés iskolája, (11). pp. 136-147. (1943)

Schleicher, Lajos: A németnyelvi olvasmányok visszhangja tanulóink lelkében. A cselekvés iskolája, (11). pp. 214-224. (1943)

Semjén, Gyula: Sík Sándor a költő. Délvidéki szemle, (2). pp. 248-254. (1943)

Simenon, Georges; Thury, Zsuzsa; Tamási, Áron: Beküldött könyvek. Délvidéki szemle, (2). 0b. (1943)

Simonyi, Dezső: Ptolemaeus néhány hazai vonatkozásu [!vonatkozású] ókori adatának földrajzi meghatározása. Nép és Nyelv, (3). pp. 107-119. (1943)

Szabó, : Gazdasági kérdések Délkelet-Európában. Délvidéki szemle, (2). pp. 129-130. (1943)

Szabó, György: Das Wesen der tuberkulösen Erkrankungen des Uvealtrakts : historischer Überblick. Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (10) 3. pp. 9-11. (1943)

Szabó, György: Das charakteristische histologische Bild : Bemerkungen zur Entstehung der verschiedenen klinischen und pathohistologischen Bilder. Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (10) 3. pp. 91-95. (1943)

Szabó, György: Der humane und bovine Stamm als Krankheitserreger : die Entstehungsweise der Infektion. Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (10) 3. pp. 11-13. (1943)

Szabó, György: Die spezifische Therapie. Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (10) 3. pp. 101-144. (1943)

Szabó, György: Einteilung der Uvealtuberkulose. Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (10) 3. pp. 18-20. (1943)

Szabó, György: Grundprinzipien der Behandlung der Uveitis tuberculosa : Einteilung der verschiedenen Heilfaktoren und Behandlungsmethoden. Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (10) 3. pp. 99-101. (1943)

Szabó, György: Grundprinzipien der Diagnostik der Uveitis tuberculosa. Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (10) 3. pp. 96-98. (1943)

Szabó, György: Häufigkeit der Uvealtuberkulose : Zusammenhang der Uvealtuberkulose mit sonstigen tuberkulösen Erkrankungen des Organismus. Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (10) 3. pp. 14-18. (1943)

Szabó, György: Klinische und histologische Beschreibung der wegen Uvealtuberkulose enukleierten 44 Fälle. Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (10) 3. pp. 23-24. (1943)

Szabó, György: Statistische Zusammenstellung der 44 Fälle nach klinischen und pathohistologischen Gesichtspunkten. Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (10) 3. pp. 88-90. (1943)

Szabó, György: Statistische Zusammenstellung der im Verlaufe von 26 Jahren an der ehemaligen I. Universitätsaugenklinik in Budapest beobachteten Fälle von Uvealtuberkulose. Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (10) 3. pp. 21-22. (1943)

Szabó, György: Unspezifische Behandlung. Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (10) 3. pp. 144-194. (1943)

Szabó, György: Uveitis tuberculosa acuta. Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (10) 3. pp. 24-31. (1943)

Szabó, György: Uveitis tuberculosa chronica. Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (10) 3. pp. 31-87. (1943)

Szabó, Pál Zoltán: Itália balkáni útjai. Délvidéki szemle, (2). pp. 166-169. (1943)

Szalai, István: A Hargita két tőzeglápjának virágporelemzése. Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 2. pp. 63-100. (1943)

Szalai, István: Pollenanalyse zweier Torfmoore des Hargita. Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 2. pp. 101-102. (1943)

Szenes, Adolf: Kína közoktatásügye. A cselekvés iskolája, (11). pp. 252-258. (1943)

Szenes, Adolf: A német hatosztályú Mittelschule új tanterve és utasításai. Háztartástan. A cselekvés iskolája, (11). pp. 171-179. (1943)

Szenes, Adolf: A német hatosztályú Mittelschule új tanterve és utasításai. Rajz és kézimunka. A cselekvés iskolája, (11). pp. 73-81. (1943)

Szili Török, Dezső: A Dugonics-Társaség [!Társaság] képkiállítása. Délvidéki szemle, (2). pp. 334-335. (1943)

Szirmai, Károly: A halál költője. Délvidéki szemle, (2). pp. 371-378. (1943)

Szirmai, Károly; Dvorniković, Vladimir; Pavičević, Mićun M.: A délszlávok humora. Délvidéki szemle, (2). pp. 159-165. (1943)

Szántó, Lőrinc; Petőfi, Sándor: Petőfi: A Tisza : III. osztály. A cselekvés iskolája, (11). pp. 24-30. (1943)

Szántó, Lőrinc; Petőfi, Sándor: Petőfi: A téli esték. A cselekvés iskolája, (11). pp. 114-119. (1943)

Szántó, Lőrinc; Petőfi, Sándor: Petőfi: Az Alföld. A cselekvés iskolája, (11). pp. 193-200. (1943)

Szántó, Lőrinc; Vicsay, Lajos: Vicsay Lajos: Történelmi olvasókönyv a világtörténelem tanításához. A cselekvés iskolája, (11). pp. 166-167. (1943)

Szögi, Endre: A hatvanéves Kodály és a magyar kórusművészet. Délvidéki szemle, (2). pp. 49-54. (1943)

Szőkefalvi Nagy, Zoltán: Tankönyveink pedagógiai értékelése. A cselekvés iskolája, (11). pp. 109-114. (1943)

Sándor, István: A Délvidéki Magyar Közművelődési Szövetség Évkönyve : 1942/43 : [ismertetés]. Délvidéki szemle, (2). pp. 229-230. (1943)

Sándor, István; Babay Győrffy, László; Ammer-Küller, Jo van; Eöttevényi, Olivér; Tóth, László; Mousset, Paul, ; Cseres, Tibor: Beküldött könyvek. Délvidéki szemle, (2). 0-0a. (1943)

Sándor, István; Hangay, Sándor: Hangay Sándor Összes Versei : [ismertetés]. Délvidéki szemle, (2). p. 427. (1943)

Sándor, István; Jókai, Mór; Keméndyné Drucker, Irma: Jókai Mór levelei Keméndyné Drucker Irmához. Délvidéki szemle, (2). pp. 429-430. (1943)

Sándor, István; Kenyeres, Imre: Diárium Könyvtár : szerk. Kenyeres Imre. Délvidéki szemle, (2). pp. 428-429. (1943)

Sándor, István; Timár, Ferenc; Stadler, Aurél; Spakovszky, Anatol; Csuka, Zoltán: Délvidéki írások. Délvidéki szemle, (2). pp. 131-133. (1943)

Sík, Sándor: Februári napsugár ; Februári napsugár. Délvidéki szemle, (2). p. 247. (1943)

Sörlei, Zsigmond: Középosztály-nevelés. Délvidéki szemle, (2). pp. 202-206. (1943)

T

Takáts, Endre: Gróf Nádasdy László csanádi püspök : 1662-1729. Értekezések a M. Kir. Horthy Miklós Tudományegyetem Magyar Történelmi Intézetéből, (2). pp. 1-145. (1943)

Tanhoffer, Lajos; Hoffmann, Edith; Tersánszky, Józsi Jenő; Perneczky, Béla; Kosztolányi, Dezső: Beküldött könyvek. Délvidéki szemle, (2). 0-0c. (1943)

Tankó, Béla: Auszüge. Szellem és élet, (6) 3-4. pp. 184-185. (1943)

Tankó, Béla: Böhm Károly esztétikája. Szellem és élet, (6) 1-2. pp. 35-42. (1943)

Tankó, Béla: Kant metafizikai reformja. Szellem és élet, (6) 3-4. pp. 109-127. (1943)

Tavaszy, Sándor: Az esztetika [!esztétika] ismeretelméleti alapja : Böhm Károly: Az eszetikai [!esztétikai] érték tana. Szellem és élet, (6) 1-2. pp. 22-34. (1943)

Tavaszy, Sándor; Tankó, Béla; Baránszky-Jób, László; Marót, Károly: Auszüge. Szellem és élet, (6) 1-2. pp. 102-107. (1943)

Timár, Lajos: A tutajok növényzete a Tisza szegedi szakaszán. Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 2. pp. 43-53. (1943)

Trencsényi-Waldapfel, Imre: Szerepjátszás és szóvállalás a nyelvben. Széphalom, (13). pp. 75-76. (1943)

Tóth, László: Hóman Bálint: Történettudomány és politika. Délvidéki szemle, (2). pp. 567-568. (1943)

Tóth, László: Klebelsberg. Délvidéki szemle, (2). pp. 481-486. (1943)

Tóth, László; Biggini, Carlo Alberto: A lateráni béke. Délvidéki szemle, (2). pp. 278-280. (1943)

Tóth, László; Genthon, István: Studi e documenti italo-ungheresi della R. Accademia d'Ungheria di Roma : diretti da Stefano Genthon. Délvidéki szemle, (2). pp. 236-237. (1943)

Tóth, László; Hermann, Egyed: Hermann Egyed: A vallásos ember a barokk korban. Délvidéki szemle, (2). p. 41. (1943)

Tóth, László; Hermann, Egyed: Hermann Egyed: Népoktatás a veszprémi egyházmegyében a XIX. század elején. Délvidéki szemle, (2). pp. 571-572. (1943)

Tóth, László; Hóman, Bálint: Hóman Bálint: Magyar sors - magyar hivatás : Mult [!múlt] és jövő. Délvidéki szemle, (2). pp. 40-41. (1943)

U

Udvarhelyi, Károly: Belső- és Kelet-Ázsia gazdasági élete : (Tanítás a polgári fiúiskola III. osztályában.). A cselekvés iskolája, (11). pp. 224-233. (1943)

Udvarhelyi, Károly: Canadai Államszövetség. (Brit-Észak-Ámerilca.) : (Tanítás a polgári fiúiskola III. osztályában.). A cselekvés iskolája, (11). pp. 148-153. (1943)

Udvarhelyi, Károly: A levegő páratartalma, és a lecsapódás : (Általános földrajz) (Tanítás a polgáriJ fiúiskola IV. osztályában.). A cselekvés iskolája, (11). pp. 45-50. (1943)

Udvarhelyi, Károly; Aldobolyi Nagy, Miklós: Aldobolyi Nagy Miklós: A Zsitvaszög tájnépesedése. A cselekvés iskolája, (11). pp. 169-170. (1943)

Udvarhelyi, Károly; Gombos, István: Gombos István: Az osztálytanács szervezete, mint az önnevelés tényezője. A cselekvés iskolája, (11). p. 69. (1943)

Udvarhelyi, Károly; Róder, Pál: Róder Pál: Szülők Iskolája. A cselekvés iskolája, (11). pp. 68-69. (1943)

Udvarhelyi, Károly; Wagner, Richárd: Wagner Richárd: A világegyetem és a föld. A cselekvés iskolája, (11). pp. 70-72. (1943)

V

Vajda, László: A Centaurea variegata Lam. var. adscendens Bartl. egy új alakja Erdélyből. Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 2. pp. 61-62. (1943)

Vajda, László: Hieraciumok a Pareng és Retyezát hegységekből. Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 2. pp. 54-60. (1943)

Vajtai, István; Komáromi, János; Szombathy, Ilona, H.: Beküldött könyvek. Délvidéki szemle, (2). 0a. (1943)

Vicsay, Lajos: Az országépítő barokk. A cselekvés iskolája, (11). pp. 120-136. (1943)

Vicsay, Lajos: Magyar Tanítóképző. A cselekvés iskolája, (11). pp. 181-183. (1943)

Vicsay, Lajos: A hadügy fejlődése : (összefoglalás.). A cselekvés iskolája, (11). pp. 201-214. (1943)

Vicsay, Lajos; Bakos, József: Bakos József: Nagy magyar értékeink védelmében és szolgálatában. A cselekvés iskolája, (11). pp. 69-70. (1943)

Vicsay, Lajos; Gelei, József: Gelei József: A nemzetnevelés alapja. A cselekvés iskolája, (11). pp. 65-66. (1943)

Vicsay, Lajos; Hunyadi, János: Hunyadi, a kereszténység védőpajzsa : III. osztály. (A nándorfehérvári győzelem). A cselekvés iskolája, (11). pp. 30-41. (1943)

Vicsay, Lajos; Novák, Ferenc: Novák Ferenc: A kolozsvári középiskolai tanulók játéka a statisztika tükrében. A cselekvés iskolája, (11). pp. 170-171. (1943)

Vicsay, Lajos; Papp, István: Papp István: Az irodalom életformái. Bevezetés a magyar irodalomismeretbe. A cselekvés iskolája, (11). p. 250. (1943)

Vicsay, Lajos; Somos, Lajos: Somos Lajos: Népiskolai nevelés. A cselekvés iskolája, (11). pp. 249-250. (1943)

Vicsay, Lajos; Szántó, Lőrinc: Szántó Lőrinc: Magyar helyesírási gyakorlófüzet. A cselekvés iskolája, (11). pp. 164-165. (1943)

Vicsay, Lajos; Váradi, József: Váradi József: Széchenyi intelmei. A cselekvés iskolája, (11). p. 64. (1943)

Visy, József: Balanyi György: Magyar Piaristák a XIX. XX.században. Délvidéki szemle, (2). pp. 138-139. (1943)

Visy, József: Görög embereszmény és paideia : az ókori etikai életszemlélet alakulása a hellénizmus koráig. Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (1/1). pp. 1-135. (1943)

Visy, József; Bognár, Cecil: Bognár Cecil: Lélektan és nevelés. A cselekvés iskolája, (11). pp. 247-249. (1943)

Visy, József; Mándy, Stefánia: Mándy Stefánia: A gyermek a magyar regényirodalomban. A cselekvés iskolája, (11). pp. 165-166. (1943)

Vándor, Gyula: Kisebbségi Körlevél : A Pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézet Közleményei : [ismertetés]. Délvidéki szemle, (2). pp. 186-187. (1943)

Vándor, Gyula: Nemzetiségi szemléletünk fejlődése. Délvidéki szemle, (2). pp. 561-563. (1943)

Vándor, Gyula: Nemzetnevelés szomszédainknál. Délvidéki szemle, (2). pp. 80-87. (1943)

Vándor, Gyula; Kovačić, Matija: A horvát „Szürke könyv" : [ismertetés]. Délvidéki szemle, (2). p. 232. (1943)

Vándor, Gyula; Márai, Sándor: Márai Sándor: Röpirat a nemzetnevelés ügyében. Délvidéki szemle, (2). pp. 41-43. (1943)

Vándor, Gyula; Zilahy, Lajos: Horvát szemle. Délvidéki szemle, (2). pp. 419-422. (1943)

Várkonyi, Hildebrand: Fejezetek a serdülés és ifjúkor lélektanából : (Hetedik közlemény.) Példák, elemzések. A cselekvés iskolája, (11). pp. 1-15. (1943)

Várkonyi, Hildebrand: Fejezetek a serdülés és ifjúkor lélektanából. Példák és elemzések : (Folytatás.) (Kilencedik közlemény.). A cselekvés iskolája, (11). pp. 185-193. (1943)

Várkonyi, Hildebrand: Fejezetek a serdülés és ifjúkor lélektanából. Példák és elemzések : (Nyolcadik Közlemény). A cselekvés iskolája, (11). pp. 89-108. (1943)

Vértes, Magda: Francianyelvű színielőadsok Magyarországon. Études françaises, (24). 0-147. (1943)

Vértes, Magda: Francianyelvű színielőadások Magyarországon. Széphalom, (13). pp. 66-72. (1943)

W

Wagner, Richárd: A Körösök és a Maros csapadékviszonyai. Acta litterarum ac scientiarum regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae = A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem tudományos közleményei : sectio geographico-historica = a földrajz és történettudományok köréből, (6). pp. 3-110. (1943)

Z

Zilahi-Sebess, Géza: Repül-e az Aphelocheirus aestivalis? Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars zoologica, (2). pp. 3-10. (1943)

Zilahi-Sebess, Géza: Über das Flugvermögen des Aphelocherius aestivalis Fabr. Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars zoologica, (2). pp. 11-20. (1943)

Zolnai, Béla: Czipruslombok. Széphalom, (14). pp. 51-54. (1943)

Zolnai, Béla: Erdélyi biedermeier. Széphalom, (13). pp. 81-82. (1943)

Zolnai, Béla: Fekete kolostor. Széphalom, (13). pp. 83-84. (1943)

Zolnai, Béla: Fölszólalás a könyvkötészet ügyében. Széphalom, (13). pp. 76-78. (1943)

Zolnai, Béla: Rákóczi-emlékek. Széphalom, (13). pp. 78-80. (1943)

Zolnai, Béla: Tibold Márton. Széphalom, (14). pp. 51-54. (1943)

Zolnai, Béla: Van Tieghem világirodalom-története. Széphalom, (13). pp. 73-75. (1943)

A lista elkészítésének dátuma 2018. január 22. 03:13:43 CET.