Items where Year is 1944

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 282.

Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae: Sectio Medicorum Tomus XII. Fasc. 1.

Délvidéki Szemle. - III. évf.

Geologica Szegediensia 1.

Geologica Szegediensia 2.

Geologica Szegediensia 3.

Nevelésügyi Szemle. - 8. évf. (1944) 1-2. sz.

Nevelésügyi Szemle. - 8. évf. (1944) 3-4. sz.

Nevelésügyi Szemle. - 8. évf. (1944) 5-6. sz.

Nép és nyelv. - IV. évf.

Régi magyar jog : jogtörténeti és népi jogi tanulmányok 1.

Szellem és élet. - 7. évf. (1944) 1-3. sz.

Széphalom Könyvtár 100.

Széphalom. - XV. évf.

A cselekvés iskolája. - XII. évf. (1943/44. tanév).

Értekezések a Magyar Királyi Horthy Miklós Tudományegyetem Magyar Történelmi Intézetéből 5.

Értekezések a Magyar Királyi Horthy Miklós Tudományegyetem Magyar Történelmi Intézetéből 7.

Beküldött könyvek. Széphalom, (15). pp. 29-31. (1944)

Magyar Paedagógia. A cselekvés iskolája, (12). pp. 271-274. (1944)

Magyar Pedagógia. A cselekvés iskolája, (12). pp. 98-101. (1944)

Magyar Tanítóképző. A cselekvés iskolája, (12). pp. 101-102. (1944)

Magyar Tanítóképző. A cselekvés iskolája, (12). pp. 177-179. (1944)

Magyar Tanítóképző. A cselekvés iskolája, (12). pp. 277-279. (1944)

Nevelésügyi Szemle. A cselekvés iskolája, (12). pp. 102-103. (1944)

Nevelésügyi Szemle. A cselekvés iskolája, (12). pp. 179-182. (1944)

Nevelésügyi Szemle. A cselekvés iskolája, (12). pp. 274-277. (1944)

Testnevelés. A cselekvés iskolája, (12). pp. 182-184. (1944)

Visszhang. Széphalom, (15). p. 28. (1944)

Zene. Délvidéki szemle, (3). p. 94. (1944)

A., A.: Egy úgynevezett "kényes-kérdés" leányaink nevelésében. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 46-47. (1944)

Aldobolyi Nagy, Miklós: Istanbul. Délvidéki szemle, (3). pp. 212-217. (1944)

Alpár, Gyula: A Klauzál Gábor gimnáziumban lefolyt pályaválasztási előadásokról. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 143-144. (1944)

Alpár, Gyula: Magyar cserkészvezetők könyve : I. kötet : A cserkészet neveléstana : szerk. vitéz Temesy Győző. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 34-36. (1944)

Alpár, Gyula: Magyar cserkészvezetők könyve : II. kötet : A cserkészcsapat élete : szerk. vitéz Temesy Győző. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 133-134. (1944)

Alpár, Gyula: A pályaválasztás. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 47-48. (1944)

Angyal, Endre: Gótikus lovagi renaissance. Széphalom, (15). pp. 3-18. (1944)

Angyal, Endre: Udvari kultúra, udvari költészet. Széphalom-könyvtár, (100). pp. 1-317. (1944)

Augur, : Makkai Sándor : Szabad vagy : 2. kötet. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 131-132. (1944)

Augur, : Somogyváry Gyula : Katonacsillag megfordul. Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 90-91. (1944)

Augur, : Széljegyzetek és arcélek : Kosztolányi Dezső : Ákom-bákom é.n. 317 old. és u.a. Felebarátaim. 273 old. Hátrahagyott művei VIII-IX. kötet : sajtó alá rendezte és az előszót írta Illyés Gyula. Nyugat kiadás. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 37-38. (1944)

Balogh, Ányos: A szülői nevelés alapkérdései. Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 49-62. (1944)

Banner, János: Egyetemünk régészeti feladatai. Délvidéki szemle, (3). pp. 406-410. (1944)

Baranyai, Erzsébet: Nevelési módszerek. Délvidéki szemle, (3). pp. 54-58. (1944)

Batizfalvy, János: Délvidéki Szellemi Találkozó. Délvidéki szemle, (3). pp. 241-243. (1944)

Berg, Pál: C. K. Ogden : Basic English - a cambridgei Orthological Institute igazgatójánák eredeti tankönyve : fordította és magyarra alkalmazta Halász Gyula. Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 85-87. (1944)

Berg, Pál: Országh László : Bevezetés az angol nyelv- és irodalomtudomány bibliográfiájába. Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. p. 85. (1944)

Berkes, László: Dalmát-magyar kulturhatások [!kultúrhatások]. Délvidéki szemle, (3). pp. 217-228. (1944)

Berky, Imre: A háború filozófiája. Délvidéki szemle, (3). pp. 160-167. (1944)

Berky, Imre and Halasy-Nagy, József: Halasy-Nagy József: Az ember lelki élete. Délvidéki szemle, (3). p. 41. (1944)

Bihari, Ferenc: Pintér Lajos : Korszerű latin nyelvtanítás. Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 84-85. (1944)

Blazsek, Ferenc: Irodalom és egyesületi élet a Délvidéken. Délvidéki szemle, (3). pp. 258-261. (1944)

Braun, Ágoston: Dr. Mirkó János : Nevelés és tanítás a gazdasági szakoktatási intézményekben. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 138-139. (1944)

Buza, László: A szegedi jogi kar. Délvidéki szemle, (3). pp. 383-386. (1944)

Bálint, Béla: A vend irodalom főirányai. Délvidéki szemle, (3). pp. 108-118. (1944)

Bálint, Sándor: A szegedi Kisasszony-Társulat. Délvidéki szemle, (3). pp. 172-175. (1944)

Bálint, Sándor and Juhász, Kálmán and Juhász, Gyula and Muhi, János: [Új könyvek]. Délvidéki szemle, (3). p. 416. (1944)

Bárdos, Rezső: Szentesi tájszólás : folytatás. Nép és Nyelv, (4). pp. 45-47. (1944)

Csajkás, Bódog: Molnár Béla: Kassa orvosi története. Délvidéki szemle, (3). p. 368. (1944)

Csajkás, Bódog: A régi szegedi ispitály. Délvidéki szemle, (3). pp. 14-16. (1944)

Csefkó, Gyula: Nem hajt a tatár! Nép és Nyelv, (4). pp. 21-24. (1944)

Csuka, János: A bánáti magyarság szórványélete. Délvidéki szemle, (3). pp. 268-276. (1944)

Csuka, János: A szerb ifjúság Szegeden. Délvidéki szemle, (3). pp. 363-365. (1944)

Csuka, Zoltán: A délvidéki magyar irodalom és folyóirata. Délvidéki szemle, (3). pp. 251-253. (1944)

Csuka, Zoltán: A délvidéki magyar irodalom és közművelődés. Délvidéki szemle, (3). pp. 356-357. (1944)

Csuka, Zoltán: A magyarországi szerb irodalom. Délvidéki szemle, (3). pp. 1-7. (1944)

Devich, Andor: Dr. Sághelyi Lajos : Gyakorlati útmutató a földrajz tanításához. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 134-136. (1944)

Dorogi, Imre: Művészet. Délvidéki szemle, (3). pp. 190-192. (1944)

Dorogi, Imre: Művészet : [Az uj [!új] német festészet a szegedi Német Kulturintézet [Kultúrintézet] kiállításán. Délvidéki szemle, (3). pp. 239-240. (1944)

Dorogi, Imre: Művészet : [a Szegedi Képzőművészek Egyesülete Tárlata]. Délvidéki szemle, (3). pp. 47-48. (1944)

Dorogi, Imre: Művészet : [grafikai kiállítás szegedi képzőművészek munkáiból]. Délvidéki szemle, (3). pp. 334-335. (1944)

Dorogi, Imre: Szeged nagy festője. Délvidéki szemle, (3). pp. 309-320. (1944)

Dorogi, Imre and Borbereki Kovács, Zoltán: Művészet. Délvidéki szemle, (3). p. 143. (1944)

Dorogi, Imre and Vágóné Berényi, Margit and Vágó, Gábor and Tóbiás, György: Művészet. Délvidéki szemle, (3). p. 93. (1944)

Draskóczy, Ede: Délvidéki irodalom : magyar kisebbségi irodalom a Délvidéken. Délvidéki szemle, (3). pp. 244-251. (1944)

Eckerdt, Elek and Huszár, Géza: Huszár Géza: Kereskedelmi számtan. A cselekvés iskolája, (12). pp. 268-270. (1944)

Elekes, György and Varjas, Béla: Varjas Béla: XVI. századi magyar orvosi könyv. Délvidéki szemle, (3). pp. 134-136. (1944)

Eperjessy, György and Korponay, Ede: Korponay Ede: Mit tudsz az olajról. A cselekvés iskolája, (12). pp. 168-169. (1944)

Eperjessy, Kálmán: A településtörténet problémái a Délvidéken. Délvidéki szemle, (3). pp. 395-397. (1944)

Erdélyi, János and Verdi, Giuseppe: Színház. Délvidéki szemle, (3). pp. 187-188. (1944)

Erdős, Albin: Értekezések a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Földrajzi Intézetéből 37.

Ferenczi, István: [Beköszöntő]. Geologica Szegediensia 1. pp. 3-7. (1944)

Ferenczi, István: [Zum Geleit!]. Geologica Szegediensia 1. pp. 8-22. (1944)

Flachbarth, Ernő: A magyar és a nemzetiségi kulturák viszonya. Délvidéki szemle, (3). pp. 410-416. (1944)

Frank, László: Délutáni osztályösszejövetelek a nevelés szolgálatában. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 113-118. (1944)

Fáber, József: Fali gyufatartó. (Papírlemez munka, az élezés és borítás gyakorlására.) : tanítás a polgári iskola II. osztályában. A cselekvés iskolája, (12). pp. 77-82. (1944)

Fáber, József: Lámpaernyő készítése. (Papírlemez munka) : tanítás a polg. fiúiskola III. osztályában. A cselekvés iskolája, (12). pp. 259-263. (1944)

Fáber, József: Sakkbabák faragása. (Gyakorlat a faragó-készség s a jó szemmérték fejlesztésére.) : tanítás a po!g. fiúiskola IV. osztályában. A cselekvés iskolája, (12). pp. 151-155. (1944)

Gergely, Gergely: A szegedi táj ihletései. Délvidéki szemle, (3). pp. 300-302. (1944)

Gábor, Jenő: Dr. Pipics Zoltán : Így nézd a szépet. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. p. 42. (1944)

Gábor, Jenő and Pusztai-Popovits, József: Pusztai-Popovits József: Az északerdélyi román képzőművészet : 1940—43. Délvidéki szemle, (3). pp. 333-334. (1944)

Gőcze, Rezső: Szombathely francia megszállása 1809-ben. Értekezések a M. Kir. Horthy Miklós Tudományegyetem Magyar Történelmi Intézetéből 7. pp. 1-111. (1944)

Hadrovics, László: A szlavisztika jelentősége a szegedi egyetemen. Délvidéki szemle, (3). pp. 398-406. (1944)

Halasy-Nagy, József: Boëthius a filozófia vigasztaló erejéről. Délvidéki szemle, (3). pp. 8-14. (1944)

Halasy-Nagy, József: Marcus Aurelius elmélkedései. Délvidéki szemle, (3). pp. 149-154. (1944)

Halasy-Nagy, József: Sokrates és Európa. Délvidéki szemle, (3). pp. 97-102. (1944)

Halasy-Nagy, József: Tudomány és élet : [A Délvidéki Szellemi Találkozó keretében tervezett tudományos ankét elnöki megnyitója]. Délvidéki szemle, (3). pp. 369-371. (1944)

Hankiss, János: A magyar közművelődés feladatai. Délvidéki szemle, (3). pp. 337-345. (1944)

Hanzó, Lajos: A történelemtanítás problémái a didaktikai irodalom tükrében. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 97-102. (1944)

Hegedűs, László: A Délvidéki Magyar Közművelődési Szövetség. Délvidéki szemle, (3). pp. 346-354. (1944)

Hermann, Egyed: Szeged-délvidéki tájegyetem. Délvidéki szemle, (3). pp. 377-383. (1944)

Huszár, Imre Jeromos: P. Albach J. Szaniszló O.F.M : 1795-1853. Értekezések a M. Kir. Horthy Miklós Tudományegyetem Magyar Történelmi Intézetéből, (5). pp. 1-92. (1944)

Institoris, Ignác: A müncheni francia színház. Széphalom, (15). pp. 19-27. (1944)

Ivanics, Bertalan: Az alföldi tanítóság társadalmi és kulturális magatartása. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 43-46. (1944)

Ivánovics, György: Antibiotische Eigenschaften und Wirkungsweise der Salicylsäure. Acta medica Szeged, (12) 1. pp. 124-146. (1944)

Ivánovics, György: Beziehungen der chemischen Struktur zur Wirkung. Acta medica Szeged, (12) 1. pp. 93-106. (1944)

Ivánovics, György: Das Problem der Sulfanilamidresistenz. Acta medica Szeged, (12) 1. pp. 118-123. (1944)

Ivánovics, György: Die Entdeckung des Prontosil. Acta medica Szeged, (12) 1. pp. 9-12. (1944)

Ivánovics, György: In-vitro-Wirkung der Sulfanilamidderivate. Acta medica Szeged, (12) 1. pp. 49-61. (1944)

Ivánovics, György: Mechanismus der direkten Wirkung des Sulfanilamid. Acta medica Szeged, (12) 1. pp. 62-93. (1944)

Ivánovics, György: Mechanismus der therapeutischen Sulfanilamidwirkung. Acta medica Szeged, (12) 1. pp. 106-117. (1944)

Ivánovics, György: Wertbestimmung der Sulfanilamidderivate in Tierversuchen. Acta medica Szeged, (12) 1. pp. 12-49. (1944)

Ivánovics, György: Über die sogenannten Antivitamine. Acta medica Szeged, (12) 1. pp. 146-150. (1944)

Juhász, Gyula and Madácsy, László: Juhász Gyula elfelejtett műfordításai. Délvidéki szemle, (3). pp. 127-129. (1944)

Juhász, Kálmán: Két délvidéki történetíró centenáriuma. Délvidéki szemle, (3). pp. 145-149. (1944)

Juhász, Kálmán: A száz éves Kübekháza. Délvidéki szemle, (3). pp. 263-268. (1944)

Jójárt, László: A Délmagyarországi Nevelők Egyesülete közgyűlése. Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 94-96. (1944)

Kanyó, Béla: Közegészségügyi problémák a Délvidéken. Délvidéki szemle, (3). pp. 386-395. (1944)

Kemény, Gábor: Szabó Árpád : Demosthenes és Athén. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 32-34. (1944)

Kiss, Ferenc: Elemi csapások az alföldi homokon. Délvidéki szemle, (3). pp. 320-327. (1944)

Kiss, Lajos: Emlékezés Móráékról. Délvidéki szemle, (3). pp. 193-203. (1944)

Kiss, Tihamér László: A gyermek tárgy- és térszemlélete fejlődésének vizsgálatából folyó pedagógiai következtetések. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 8-15. (1944)

Koch, Sándor: Liebig, a mezőgazdasági kémia atyja. Délvidéki szemle, (3). pp. 118-126. (1944)

Koch, Sándor: Országos Magyar Természettudományi Múzeum. Délvidéki szemle, (3). pp. 167-172. (1944)

Kolosváry, Gábor: [Tanulmányok nehány alsóbb rendű tengeri állat őslénytanához]. Geologica Szegediensia 2. pp. 3-11. (1944)

Kolozsvári, János: Módszer vagy tanköny. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 27-28. (1944)

Kovács, Sándor: Quint Józsefné : Quint József élete és munkássága : I-II. kötet. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 31-32. (1944)

Kozáky, István and Fettich, Nándor: Magyar stílus a képzőművészetben. Délvidéki szemle, (3). pp. 90-92. (1944)

Krammer, Jenő: Magyar-szlovák szellemi kapcsolatok. Délvidéki szemle, (3). pp. 38-40. (1944)

Krammer, Jenő: Mátrai László : Jellemtan : Nemzetnevelők könyvtára IV. Gyermek- és ifjúságtanulmány. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 126-127. (1944)

Krammer, Jenő: A pozsonyi magyar gimnázium önképzőkörének 1942/43. munkaéve. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 142-143. (1944)

Krammer, Jenő: A szlovákiai magyarság művelődési életéből. Délvidéki szemle, (3). pp. 176-179. (1944)

Krammer, Jenő and Kemény, Gábor: Kemény Gábor: Egy magyar kultúrpedagógus. Nagy László életműve. A cselekvés iskolája, (12). pp. 84-85. (1944)

Kramár, Jenő: Mit jelent a szegedi egyetem a Délvidéknek? Délvidéki szemle, (3). pp. 371-377. (1944)

Kratofil, Dezső: A módszeres értekezletek és bemutató tanítások. A cselekvés iskolája, (12). pp. 217-227. (1944)

Kratofil, Dezső and Kövessy, Jenő: Kövessy Jenő: Számolás és mérés a mindennapi életben. A cselekvés iskolája, (12). pp. 166-167. (1944)

Kristály, István: Bánáti magyarság. Délvidéki szemle, (3). pp. 357-362. (1944)

Krix, Márton: Egytagú algebrai mennyiségek hatványozása : két tanítási óra a polgári iskola IV. fiúosztályában. A cselekvés iskolája, (12). pp. 143-147. (1944)

Krix, Márton: A kör : tanítás a polgári fiúiskola IV. osztályában. A cselekvés iskolája, (12). pp. 249-253. (1944)

Krix, Márton: A szorzás és bővítése : tanítás a polgári iskola III. fiúosztályában. A cselekvés iskolája, (12). pp. 71-74. (1944)

Krix, Márton and Lovas, László: Lovas László: Hogyan számolhatunk gyorsan és pontosan. A cselekvés iskolája, (12). pp. 167-168. (1944)

Kádár, László: Magyar szórványok a Délvidéken. Délvidéki szemle, (3). pp. 354-356. (1944)

Köves, Sándor: Nemzetnevelési feladatok az iskolán-kívüli népművelésben. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 122-125. (1944)

Ligeti, Béla and Maróthi, György: Maróthi György 200 éves arithmeticája : (1743—1913.). A cselekvés iskolája, (12). pp. 11-27. (1944)

Loczka, Alajos: Közoktatásügyünk mai irányelvei. A cselekvés iskolája, (12). pp. 185-204. (1944)

Lévay, Endre: Balkán szemle. Délvidéki szemle, (3). pp. 130-133. (1944)

Lévay, Endre: Délvidéki népiség. Délvidéki szemle, (3). pp. 256-258. (1944)

Lévay, Endre and Jancsó, Elemér: Erdélyi ritkaságok : szerkeszti dr. Jancsó Elemér. Délvidéki szemle, (3). pp. 184-185. (1944)

Lévay, Endre and Jócsik, Lajos: Jócsik Lajos dr.: A magyarság a cseh és a szlovák néprajzi térképeken. Délvidéki szemle, (3). pp. 182-184. (1944)

Lévay, Endre and Németh, Kálmán: Németh Kálmán: Százezer szív sikolt. Délvidéki szemle, (3). pp. 185-187. (1944)

Lévay, Endre and Peić, Marko: Peics Marko: Bunyevác népdalok. Délvidéki szemle, (3). pp. 286-287. (1944)

Madácsy, László: Kultúrált népiesség Szegeden. Délvidéki szemle, (3). pp. 302-303. (1944)

Madácsy, László and Berde, Mária and Gaál, Alajos and Herczeg, Ferenc: Szinház [Színház]. Délvidéki szemle, (3). pp. 142-143. (1944)

Madácsy, László and Eckhardt, Sándor: Eckhardt Sándor: Az ismeretlen Balassi Bálint. Délvidéki szemle, (3). pp. 133-134. (1944)

Madácsy, László and Ibsen, Henrik: Szinház ![Színház]. Délvidéki szemle, (3). pp. 95-96. (1944)

Madácsy, László and Sík, Sándor and Molière, : Szinház [!Színház]. Délvidéki szemle, (3). pp. 45-46. (1944)

Majzik, Sándor: A keresztény nemzeti népiskola jövő alakulása. Délvidéki szemle, (3). pp. 365-367. (1944)

Makay, Gusztáv: Tanári hivatás : vallomás és keresztmetszet. Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 62-68. (1944)

Makkai, Ernő: Adatok Fogarasi Pap József életéhez és munkásságához. Szellem és élet, (7) 1-3. pp. 72-87. (1944)

Maklári, Lajos: Szinház [!színház] : [a szegedi városi színház operaegyüttese...]. Délvidéki szemle, (3). pp. 335-336. (1944)

Maklári, Lajos: Zene. Délvidéki szemle, (3). pp. 188-190. (1944)

Maklári, Lajos: Zene. Délvidéki szemle, (3). pp. 237-238. (1944)

Maklári, Lajos: Zene : [Orosz Julia [!Júlia] és Erdélyi János hangversenye...]. Délvidéki szemle, (3). p. 144. (1944)

Maklári, Lajos: Zene : [a Szegedi Filharmonikus Egyesület (tizedik) évadzáró hangversenye...]. Délvidéki szemle, (3). p. 336. (1944)

Maklári, Lajos and Erdélyi, János and Szegedi, Sándor and Bak, László and Károlyi, Gyula and Böszörményi Nagy, Béla and Bisztriczky, Tibor: Zene. Délvidéki szemle, (3). pp. 46-47. (1944)

Maklári, Lajos and Fricsay, Ferenc: Zene. Délvidéki szemle, (3). pp. 287-288. (1944)

Marjai-Szabó, László: A török uralom hatása az alföldi településekre. Délvidéki szemle, (3). pp. 277-280. (1944)

Matzkó, Gyula: Az Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlöny. A cselekvés iskolája, (12). pp. 103-104. (1944)

Matzkó, Gyula: Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlöny. A cselekvés iskolája, (12). pp. 279-280. (1944)

Matzkó, Gyula: Természettan. A cselekvés iskolája, (12). pp. 74-77. (1944)

Matzkó, Gyula: A látás. A cselekvés iskolája, (12). pp. 147-150. (1944)

Matzkó, Gyula: A szem és a látás : tanítás a polg. isk. III. osztályában. A cselekvés iskolája, (12). pp. 253-259. (1944)

Megyeri, János: A levegő és alkotórészei : tanítás a polg. isk. IV. osztályában. A cselekvés iskolája, (12). pp. 67-70. (1944)

Mester, János: Mi a nevelők teendője a szünidőben? Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 139-142. (1944)

Molnár, János Bálint: A boldogság útja. A cselekvés iskolája, (12). pp. 27-30. (1944)

Muhi, János: A bácskai csatornahálózat. Délvidéki szemle, (3). pp. 229-237. (1944)

Márton, György and Nagy, Iván: Nagy Keletázsia [!Nagy Kelet-Ázsia] : szerk. Nagy Iván. Délvidéki szemle, (3). pp. 332-333. (1944)

Mátyási, József and Mészöly, Gedeon: Ötvenkét jó napbol [!napból] mulatságos egy óra : vagy is: frankfurti utazásom 1792-ik esztendőben. Nép és Nyelv, (4). pp. 48-86. (1944)

Mészöly, Gedeon: Adalékok a káromkodásnak és büntetésének történetéhez. Nép és Nyelv, (4). pp. 87-99. (1944)

Mészöly, Gedeon: Szanktól Arany Jánosig : avagy mi az az ethnographiai hitel? Nép és Nyelv, (4). pp. 1-20. (1944)

Mészöly, Gedeon: Székesfehérvár nevéről meg a szík szó eredetéről. Nép és Nyelv, (4). pp. 25-36. (1944)

Nevelős, Ágoston: Az osztályszellem kifejlesztésének módszeréről. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. p. 18. (1944)

Niklai, Ferenc: Dr. Zsámboki László : Élménytanítás. Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 88-89. (1944)

Nyíri, Antal: Szennyes. Nép és Nyelv, (4). pp. 41-44. (1944)

Németh, István: Dr. Becker Vendel : A keresztény nemzeti népiskolák jövő alakulása. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 128-129. (1944)

Németh, István: Dr. Fodor Ferenc : A Jászság életrajza. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 137-138. (1944)

Németh, István: Drozdy Gyula : Beszéd- és értelemgyakorlatok : I. osztály 324 oldal, II. osztály 362 oldal, III. osztály 435 oldal, IV. osztály 439 oldal. Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 92-93. (1944)

Németh, István: Kövessy Jenő : Számolás és mérés a mindennapi életben. Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. p. 88. (1944)

Németh, István: Mohay Ádám : A honvédelmi ismeretek tanítása. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. p. 138. (1944)

Németh, István: A Szegedi Pedagógiai Szeminárium. Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 75-79. (1944)

Németh, István: Szili Török Dezső : Táblai rajz és rajztanítás a népiskolában. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. p. 131. (1944)

Palásti, László and Pintér, Lajos: Pintér Lajos: Korszerű latin nyelvtanítás. Délvidéki szemle, (3). pp. 180-182. (1944)

Pentz, Gáspár: Az ötjegyű osztályzat kérdése. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 119-122. (1944)

Pentz, Gáspár: Gyorsírói képességvizsgálat. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 22-25. (1944)

Pentz, Gáspár: Harkai Schiller Pál : Bevezetés a lélektanba : a cselekvés elemzése. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 127-128. (1944)

Pentz, Gáspár: Noszlopi László : A szeretet lélektana és bölcselete. Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 91-92. (1944)

Pentz, Gáspár: Rokonszenv és ellenszenv. A cselekvés iskolája, (12). pp. 212-217. (1944)

Pentz, Gáspár and Pentz, Gáspár: Az explorációról. A cselekvés iskolája, (12). pp. 112-116. (1944)

Petróczi, István: Eszmék és népek Berlin tükrében. Délvidéki szemle, (3). pp. 203-211. (1944)

Petróczi, István: Táj és szellem a német irodalomtudományban. Délvidéki szemle, (3). pp. 304-308. (1944)

Pornai, Gyula: Az iskola a családvédelem szolgálatában. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 25-27. (1944)

Pozsonyi, Zoltán: Bizánci-bolgár hatás városaink kialakulásának kezdetén. Délvidéki szemle, (3). pp. 155-160. (1944)

Párkányi, László: Dr. Bukovszky Ferenc : Mennyiségtani szakterem. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 36-37. (1944)

Párkányi, László: Dr. Kiss Tihamér László : A gyermek tárgy- és térszemlélete fejlődésének vizsgálata. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. p. 32. (1944)

Reök, Iván: A szellemi lények problémája : I. A szellemi lények problémájának metafizikai és természettudományi mérlegelése. II. A szellemi világ a kinyilatkoztatás fényében. Szellem és élet, (7) 1-3. pp. 32-71. (1944)

Rotarides, Mihály: [Adatok Hódmezővásárhely pleisztocén puhatestű-faunájának ismeretéhez]. Geologica Szegediensia 3. pp. 3-7. (1944)

Rotarides, Mihály: [Beiträge zur Kenntnis der pleistozänen Molluskenfauna im Hódmezővásárhely]. Geologica Szegediensia 3. pp. 8-11. (1944)

Rully, János: Saád Ferenc : Honvédelmi nevelés. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 39-41. (1944)

S., : C. G. Jung und K. Kerényi : Einführung in das Wesen der Mythologie : Gottkindmythos. Eleusinische Mysterien. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 30-31. (1944)

Saád, Ferenc: Saád Ferenc: Honvédelmi nevelés. A cselekvés iskolája, (12). pp. 266-268. (1944)

Schleicher, Lajos: A német dalok hatása tanulóinkra : (Pedagógiai — lélektani vizsgálat). A cselekvés iskolája, (12). pp. 130-137. (1944)

Schleicher, Lajos: A német dalok hatása tanulóinkra : pedagógiai-lélektani vizsgálat. A cselekvés iskolája, (12). pp. 52-61. (1944)

Schleicher, Lajos and Tettamanti, Béla: Tettamanti Béla : A szókincs szerepe a nyelvtanításban. A cselekvés iskolája, (12). pp. 87-88. (1944)

Sebestyén, János: A film és a kézi pergőkép problémája a szemléltetésben. Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 79-84. (1944)

Sulica, Szilárd: A modern plagizátor lélektana. Szellem és élet, (7) 1-3. pp. 16-31. (1944)

Sz. Szigethy, Vilmos: Steuer György. Délvidéki szemle, (3). p. 40. (1944)

Szabó, Aladár and Gaskó, Dezső and Nagy, Iván: Gaskó Dezső - vitéz Nagy Iván: Finn magyar kapcsolatok : 2. köt. Délvidéki szemle, (3). pp. 42-44. (1944)

Szabó, József and Deák, Gábor: Elvek - Könyvek - Folyóiratok. Szellem és élet, (7) 1-3. pp. 88-93. (1944)

Szakál, János: Új magyar nevelés. A cselekvés iskolája, (12). pp. 157-159. (1944)

Szelényi, László: Néhány észrevétel a magyar nyelv és irodalom tanításához középfokú gazdasági tanintézetekben. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 15-21. (1944)

Szenes, Adolf: Külföldi tanítási mozgalmak. A cselekvés iskolája, (12). pp. 91-98. (1944)

Szenes, Adolf: Magyar iskolák múlt tanévi állapota Délerdélyben. A cselekvés iskolája, (12). pp. 169-177. (1944)

Szervánszky, Jenő: Délvidéki Képzőművészeti kiállítás Szegeden. Délvidéki szemle, (3). pp. 280-283. (1944)

Szirmai, Endre: A bácskai ruszinok. Délvidéki szemle, (3). pp. 59-66. (1944)

Szirmai, Károly: Harc a szinvonalért [!színvonalért]. Délvidéki szemle, (3). pp. 253-256. (1944)

Szirmai, Károly and Lévay, Endre: Lévay Endre: A dél kapujában. Délvidéki szemle, (3). pp. 284-286. (1944)

Sztripszky, Hiador: A bajka-juhról meg a cigány-rajkóról. Nép és Nyelv, (4). pp. 37-40. (1944)

Szuly, Elemér: Öntöző-gazdálkodás az Alföldön. Délvidéki szemle, (3). pp. 103-107. (1944)

Szántó, Lőrinc and Mécs, László: Mécs László: A kirándulás elmaradt. A cselekvés iskolája, (12). pp. 228-235. (1944)

Szántó, Lőrinc and Petőfi, Sándor: Petőfi: A puszta télen. A cselekvés iskolája, (12). pp. 31-37. (1944)

Szántó, Lőrinc and Tömörkény, István: Tömörkény István: Csata a katonával : I. osztály. A cselekvés iskolája, (12). pp. 116-123. (1944)

Szörényi, József: Koltai István : A német akadémiai tanítóképzés, kialakulása, módja és tanulságai. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 132-133. (1944)

Sándor, István: Népi és urbánus szegediség. Délvidéki szemle, (3). pp. 293-299. (1944)

Tankó, Béla: Az igaz, jó és szép. Szellem és élet, (7) 1-3. pp. 1-15. (1944)

Tankó, Béla and Sulica, Szilárd: Auszüge. Szellem és élet, (7) 1-3. pp. 94-96. (1944)

Tarnai, László: A Kisparti-alapítvánnyal kapcsolatban a következő levelet kaptuk. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. p. 43. (1944)

Terjék, László: Szegedi ponyva. Délvidéki szemle, (3). pp. 79-89. (1944)

Tettamanti, Béla: Zágoni Barra György : A mennyiségtan tanítása. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 29-30. (1944)

Timár, Ferenc: A délvidéki irodalom válsága. Délvidéki szemle, (3). pp. 261-263. (1944)

Timár, Kálmán and Gyenis, András: Jezsuita Történeti Évkönyv : Szerkeszti: Gyenis András. Délvidéki szemle, (3). pp. 140-141. (1944)

Tárkány Szűcs, Ernő: Mártély népi jogélete. Régi magyar jog, (1). pp. 3-148. (1944)

Tóth, László: Délvidék történetírója. Délvidéki szemle, (3). pp. 51-53. (1944)

Tóth, László and Oroszlán, Zoltán: Oroszlán Zoltán: A Művészeti Múzeumok Barátai Egyesületének 15 esztendeje. Délvidéki szemle, (3). pp. 139-140. (1944)

Tóth, Pál László: Mennyiségi és minőségi anyagvizsgálat az I-IV. o. latin nyelvből. Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 68-75. (1944)

Udvarhelyi, Károly: Dél-Amerika éghajlata és vízrajza : (Tanítás a polgári fiúiskola III. osztályúban). A cselekvés iskolája, (12). pp. 137-143. (1944)

Udvarhelyi, Károly: Egyiptom. (A Nílus völgye.) : tanítás a polgári iskola III. osztályában. 2 óra. A cselekvés iskolája, (12). pp. 61-66. (1944)

Udvarhelyi, Károly: Magyar Nemzeti Szövetség: Magyar tájékoztató zsebkönyv. A cselekvés iskolája, (12). p. 270. (1944)

Udvarhelyi, Károly: Országjárás Riportkönyve. A cselekvés iskolája, (12). p. 271. (1944)

Udvarhelyi, Károly: Észak-Ázsia éghajlata és vízrajza. A cselekvés iskolája, (12). pp. 242-249. (1944)

Udvarhelyi, Károly and Kogutowicz, Károly: Kogutowicz Károly : Bevezetés a földrajztudományba. A cselekvés iskolája, (12). p. 159. (1944)

Udvarhelyi, Károly and Vitéz Sághelyi, Lajos: Vitéz Sághelyi Lajos: Gyakorlati útmutató a földrajz tanításához. A cselekvés iskolája, (12). pp. 162-166. (1944)

Uherkovich, Gábor: Varró Aladár Béla : Gyógynövények gyógyhatásai. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 38-39. (1944)

Ujváry, Ferenc: Büntetés a nevelésben. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 103-112. (1944)

Vajtai, István: Szegedi irodalom. Délvidéki szemle, (3). pp. 289-293. (1944)

Vajtai, István: A naturalista Móricz Zsigmond. Délvidéki szemle, (3). pp. 67-78. (1944)

Vicsay, Lajos: Erkölcsi és szellemi művelődésünk Mohácstól a XX. századig. A cselekvés iskolája, (12). pp. 235-242. (1944)

Vicsay, Lajos: II. Rákóczi Ferenc szabadságharca : IV. osztály. (2 tanítási óra anyaga.). A cselekvés iskolája, (12). pp. 37-52. (1944)

Vicsay, Lajos: Szellemi műveltségünk Mohácsig : (összefoglalás.) III. osztály. A cselekvés iskolája, (12). pp. 124-130. (1944)

Vicsay, Lajos and Fábián, István: Fábián István: Magyar diák verseskönyve. A cselekvés iskolája, (12). p. 169. (1944)

Vicsay, Lajos and Kosáry, Domokos: Kosáry Domokos: Magyarország története. A cselekvés iskolája, (12). pp. 160-161. (1944)

Vincze, Sándor: Szeged gazdaságpolitikája a XVIII.század első felében. Délvidéki szemle, (3). pp. 31-37. (1944)

Vinkler, László: Szegedi képzőművészek a Délvidéki Szellemi Találkozón. Délvidéki szemle, (3). pp. 327-332. (1944)

Visy, József: Dr. Kemény Gábor: Egy magyar kultúrpedagógus : Nagy László életműve. Délvidéki szemle, (3). pp. 138-139. (1944)

Visy, József: Márai Sándor : Sirály. Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 87-88. (1944)

Visy, József: Márai Sándor : Vasárnapi krónika. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. p. 34. (1944)

Visy, József: Nyírő József : Néma küzdelem. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 136-137. (1944)

Visy, József: Szitnyai Zoltán : Alázatos élet. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. p. 41. (1944)

Visy, József: Szívós Donát : Szülők, tanárok négyszemközt. Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 129-131. (1944)

Visy, József and Damóny, Dezső: Damóny Dezső : A teszt módszer személyiségvizsgálati szerepe. A cselekvés iskolája, (12). pp. 88-90. (1944)

Visy, József and H. Fekete, Péter: H. Fekete Péter: Az édesanya. A cselekvés iskolája, (12). p. 91. (1944)

Visy, József and Halasy-Nagy, József: Halasy-Nagy József: Az ember lelki élete. A cselekvés iskolája, (12). pp. 264-266. (1944)

Visy, József and Markó, Árpád: Markó Árpád: Magyarország hadtörténete. A cselekvés iskolája, (12). pp. 161-162. (1944)

Visy, József and Mátrai, László: Mátrai László: Jellemtan. (Karakterologia.). A cselekvés iskolája, (12). pp. 155-157. (1944)

Visy, József and Révay, Frigyes: Révay Frigyes: A fegyelmezés. A cselekvés iskolája, (12). pp. 86-87. (1944)

Visy, József and Révay, Frigyes: Révay Frigyes: A koncentráció. A cselekvés iskolája, (12). pp. 90-91. (1944)

Visy, József and Várkonyi, Hildebrand Dezső: Várkonyi Hildebrand: A lelkiélet zavarai. A cselekvés iskolája, (12). pp. 83-84. (1944)

Vándor, Gyula and Balanyi, György: Balanyi György: Kísérletek a magyar piaristák megtelepítésére Horvátországban. Délvidéki szemle, (3). pp. 136-138. (1944)

Vándor, Gyula and Hankiss, János: Hankiss János: A hídverő álmai. Délvidéki szemle, (3). pp. 179-180. (1944)

Várkonyi, Hildebrand Dezső: A cselekvések elemzése (Második közlemény.) : A cselekvés lélektani mozzanatai. A cselekvés iskolája, (12). pp. 105-112. (1944)

Várkonyi, Hildebrand Dezső: A cselekvések elemzése : (Első közlemény.). A cselekvés iskolája, (12). pp. 1-10. (1944)

Várkonyi, Hildebrand Dezső: A cselekvések elemzése : (Harmadik közlemény) A cselekvések lefolyása. Impulzus és feszültség. A cselekvés iskolája, (12). pp. 204-212. (1944)

Ypszilon, : Dr. Tiszamarti Antal : Szeplőtelen magyarság : írónak, olvasónak. Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 89-90. (1944)

fy., : Saád Ferenc : A nagyváradi hadapródok. Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 41-42. (1944)

Ábrahám, Ambrus: Életritmus. Délvidéki szemle, (3). pp. 16-30. (1944)

This list was generated on 2019. október 22. 01:57:27 CEST.