Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerzők | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Találatok száma: 238.

A

Arlett, L.: A szekundérlumineszcencia Agranovics-féle elméletével kapcsolatos számitásainkról [! számításainkról]. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (2). pp. 33-37. (1962)

Asztalos, Ágnes: A szerencsi öböl és környékének természetföldrajzi vázlata. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (2). pp. 109-117. (1962)

B

Balog, János: Untersuchung der Fe 3-Komplexe aromatischer Schiff-Basen 3. : O-Vanillin-Reihe. Acta physica et chemica, (8) 3-4. pp. 111-122. (1962)

Balog, János: Untersuchung der Fe 3-Komplexe aromatischer Schiff-Basen II. Acta physica et chemica, (8) 1-2. pp. 46-61. (1962)

Balogi I., Kornélia: Berzsenyi utolsó verseinek stiluskérdései [! stíluskérdései. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio philologica et historica, (2). pp. 123-138. (1962)

Barta, Judit; Farkas, Éva: Energiavándorlási vizsgálatok a koncentrációs depolarizáció alapján fluoreszcein oldatoknál. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (2). pp. 25-31. (1962)

Bartók, Mihály: Investigations in the field of ethers II. : Study on the oxydation-reduction transformation of benzyl alcohol and dibenzyl ether in vapour-phase. Acta physica et chemica, (8) 1-2. pp. 69-83. (1962)

Bartók, Mihály; Apjok, József: Investigations in the field of ethers I. : Introduction. Preparation and structure of trimethylene oxide. Acta physica et chemica, (8) 3-4. pp. 133-142. (1962)

Bartók, Mihály; Apjok, József; Fényi, Szaniszló: Investigations in the field of diols and cyclic ethers II. : The reaction of butane -1,3 diol cyclic sulphate withhydrogen chloride. Acta physica et chemica, (8) 3-4. pp. 143-150. (1962)

Beck, Mihály Tibor: Complex formation and reactivity. Acta physica et chemica, (8) 1-2. pp. 62-68. (1962)

Bencze, Gyula: Egy kiállítás megnyitására. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 215-217. (1962)

Benkő, László: Tájszók a szépirodalomban. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 3-15. (1962)

Benkő, Sándor; Csapó, Gábor; Kiss, István: Az emberi eosinophil-sejtek számbeli ingadozásának és a növényi mikroszervezetek tömeges felszaporodásának szinoptikus meteorobiológiai vizsgálata. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 45-68. (1962)

Bereczki, Sándor: Szocialista közösségi nevelésünk fejlődésének vázlatos áttekintése. Módszertani közlemények, (2) 1. pp. 15-20. (1962)

Bereczki, Sándor: A közösségi nevelés fejlődési vonalának vázlatos áttekintése a felszabadulás óta. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 129-151. (1962)

Berkes Miklós, : Műhely. Módszertani közlemények, (2) 2. pp. 75-77. (1962)

Bertók, Ildikó: A képzőművészeti alkotások elemzése az általános iskolában : a XIX . század magyar történelmi és életképfestészete. Módszertani közlemények, (2) 2. pp. 56-59. (1962)

Bitó, Mária: A szegedi parkok fái és cserjéi. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (2). pp. 97-102. (1962)

Bodnár, Ferenc: Mondat és szójelentés. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (5-6). pp. 29-39. (1962)

Bodrogközy, György: Das Leben der Tisza XVIII. Die Vegetation des Theiss-Wellen-raumes. I. Zönologische und ökologische Untersuchungen in der Gegend von Tokaj. Acta biologica, (8) 1-4. pp. 3-44. (1962)

Bodó, Károly: A 18. századvégi, 19. század eleji magyar "román" irodalom fejlődésének néhány kérdése. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio philologica et historica, (2). pp. 109-122. (1962)

Boros, József: Adatok a pótharaszti erdő mikroklimatológiai vizsgálatához. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (2). pp. 155-164. (1962)

Bruijn, Nicolaas Govert de: On unitary equivalence of unitary dilations of contractions in Hilbert space. Acta scientiarum mathematicarum, (23) 1-2. pp. 100-105. (1962)

Bába, Károly; Kolosváry, Gábor; Sterbetz, István; Vásárhelyi, István; Zilahi-Sebess, Géza: Das Leben der Tisza XVII . Zoologische Ergebnisse der vierten Tiszaexpedition : Fortsetzung. Acta biologica, (8) 1-4. pp. 203-215. (1962)

Bálint, Sándor: A kenyér és a kalács a szegedi néphagyományban. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (5-6). pp. 63-77. (1962)

Bánkfalvi, Zsolt; Kalmár, Ágota: Gráfok egy osztályának számossága. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (2). pp. 11-24. (1962)

Bányai, János: Interessante Ablagerung von Chalcedon. Acta mineralogica-petrographica, (15). pp. 3-6. (1962)

Bíró, Ferenc: A Mindenes Gyűjtemény (1789-1792) szerkesztőjének nyelv- és irodalomszemléletéhez. Acta historiae litterarum hungaricarum, (2). pp. 3-15. (1962)

Bíró, Ferenc: A Mindenes Gyűjtemény (1789-1792) szerkesztőjének nyelv- és irodalomszemléletéhez. Irodalomtörténeti Dolgozatok, (28). pp. 3-15. (1962)

C

Csillag, Lászlóné; Vadászy, Béláné: Daltanítás hallás után kánonban : Fut a vonat című dal. Módszertani közlemények, (2) 4. pp. 13-18. (1962)

Csillik, László: A magyarázó rajzok, szerepe az általános iskolai történelem tanításában. Módszertani közlemények, (2) 3. pp. 71-81. (1962)

Csizmazia, György: Anhang. Die ökonomische Bedeutung der Karnivoren Vögel der Inundations-Wälder. Acta biologica, (8) 1-4. pp. 217-219. (1962)

Csákány, Béla: Ob èkvivalentnosti nekotoryh klassov algebraičeskih sistem. Acta scientiarum mathematicarum, (23) 1-2. pp. 46-57. (1962)

Czímer, Lászlóné: Hogyan valósítható meg a tanulók aktivitásra nevelése a mértan órákon? Módszertani közlemények, (2) 3. pp. 57-64. (1962)

D

Dobcsányi, Ferenc: Az írói életrajzok a korszerű irodalomtanítás tükrében. Módszertani közlemények, (2) 1. pp. 28-33. (1962)

Dobcsányi, Ferenc: Gyakorlatiasság és világnézeti nevelés nyelvtan óráinkon. Módszertani közlemények, (2) 4. pp. 56-65. (1962)

Duró, Lajos: A középiskolai kollégiumi nevelőtanári- képzés néhány kérdése. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (6). pp. 19-37. (1962)

Dénes, József: On a problem of L. Fuchs. Acta scientiarum mathematicarum, (23) 3-4. pp. 237-241. (1962)

E

Erdei, Mihály: A ne előképző (praefixum) szerepe az orosz nyelvben. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 17-28. (1962)

Erdős, János: Zenei élmény nyújtása az iskolai énekórán. Módszertani közlemények, (2) 4. pp. 65-72. (1962)

Eustice, Dan J.: Non-summable partial sums of orthogonal series. Acta scientiarum mathematicarum, (23) 3-4. pp. 222-226. (1962)

F

Feldman, Jacob: On the functional calculus of an operator measure. Acta scientiarum mathematicarum, (23) 3-4. pp. 268-271. (1962)

Foiaş, Ciprian; Kovács, I.: Une caractérisation nouvelle des algèbres de von Neumann finies. Acta scientiarum mathematicarum, (23) 3-4. pp. 274-278. (1962)

Forgách, Géza; Siposné Kedves, Éva: Ásott kutak vizének kémiai viszgálata. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 195-200. (1962)

Fényi, Szaniszló: Átmeneti fém komplexekben előforduló átfedési integrálok vizsgálata. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (2). pp. 65-68. (1962)

Földeák, Sándor; Matkovics, Béla; Pórszász, János: An investigation of the connection between physiological activity and chemical structure of new drugs acting on the central nervous system III. : The Synthesis of N-tertiary aminomethylacidamides. Acta physica et chemica, (8) 1-2. pp. 88-98. (1962)

G

Galántai, Márta: Adatok Szeged város települési viszonyaihoz. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (2). pp. 119-126. (1962)

Garamszegi, Józsefné; Garamszegi, József: Hallás utáni daltanítás a II. osztályban. Módszertani közlemények, (2) 1. pp. 53-60. (1962)

Garamszegi, Józsefné; Garamszegi, József: Énekóra a II. osztályban. Módszertani közlemények, (2) 3. pp. 16-22. (1962)

Geréb, György: Osztály-szerkezet kohéziójának és megbomlásábak pszichológiai vizsgálata. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 153-168. (1962)

Geréb, György: Pszichológiai eljárásmód a gyermeki közösség dinamikájának feltárására. Módszertani közlemények, (2) 4. pp. 72-77. (1962)

Geréb, György; Szabó, Zoltán: Eljárásmód a félelem motívumainak lélektani vizsgálatára különböző korú általános iskolai tanulóknál. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 169-181. (1962)

Geréb, György; Tímár, Andrásné: Gyermekmegfigyelési feladatok szerepe pszichológiai oktatásunkban. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 183-191. (1962)

Gledura, Lajos: Az íráskészség fejlesztésének néhány időszerű kérdése. Módszertani közlemények, (2) 4. pp. 1-8. (1962)

Goffman, Casper: On the approximate limits of a real function. Acta scientiarum mathematicarum, (23) 1-2. pp. 76-78. (1962)

Gombay, Lajos; Gyulai, József; Kispéter, József; Láng, János: Über die elektrischen Eigenschaften von bromiertem Selen mit Thallium-Zusatz. Acta physica et chemica, (8) 1-2. pp. 30-45. (1962)

Grasselly, Gyula: Analytical methods of manganese ores : I. Acta mineralogica-petrographica, (15). pp. 7-18. (1962)

Greguss, Pál: Determination of Cycas genera as suggested by leaf epidermis structure. Acta biologica, (8) 1-4. pp. 59-61. (1962)

Greguss, Pál: Some new data on the Ordovician land plants from Poland. Acta biologica, (8) 1-4. pp. 45-58. (1962)

Gécseg, Ferenc: Šrejerovo rasširenie mul'tioperatorhyh grupp. Acta scientiarum mathematicarum, (23) 1-2. pp. 58-63. (1962)

Göndös, György: Antimikrobiális vegyületek előfordulása hazai disznövényekben [! dísznövényekben]. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (2). pp. 81-95. (1962)

H

H. Tóth, Imre: K istorii skloneniâ imen suŝestvitel'nyh v russkom âzyke : na materiale Muzejnogo evangeliâ. Dissertationes slavicae, (1). pp. 5-20. (1962)

Hajdu, Emőke: A mai nyugatnémet pedagógia és nevelés ideológai-politikai tartalma. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio philologica et historica, (2). pp. 1-15. (1962)

Hajdú, Péter; Nyíri, Antal; Mikola, Tibor: Szemle : újabb finnugor nyelvészeti kiadványok. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (5-6). pp. 121-139. (1962)

Halperin, Israel: The Product of Projection Operators. Acta scientiarum mathematicarum, (23) 1-2. pp. 96-99. (1962)

Halperin, Israel: Sz.-Nagy—Brehmer dilations. Acta scientiarum mathematicarum, (23) 3-4. pp. 279-289. (1962)

Halperin, Israel: Von Neumann's Arithmetics of Continuous Rings. Acta scientiarum mathematicarum, (23) 1-2. pp. 1-17. (1962)

Harazov, D. F.: O spekte vpolne nepreryvnyh operatorov, analitičeski zavisâŝih ot parametra, v linejnyh topologičeskih prostranstvah. Acta scientiarum mathematicarum, (23) 1-2. pp. 38-45. (1962)

Havranek, László: Life of the river Tisza XX . Mammological investigations in „ Tős"-forest. Acta biologica, (8) 1-4. pp. 167-171. (1962)

Hevesi, János: On the relative yield and the degree of polarization of viscous fluorescent solutions quenched by KJ. Acta physica et chemica, (8) 1-2. pp. 16-24. (1962)

Hevesi, János; Kozma, László: On the applicability of Stepanov's relation in the case of viscous, quenched solutions. Acta physica et chemica, (8) 3-4. pp. 103-110. (1962)

Horváth, Andor: Mollusca-periods in the sediments of the Hungarian Pleistocene. Acta biologica, (8) 1-4. pp. 173-192. (1962)

Horváth, Imre: Histologische Untersuchungen an den paravertebralen Ganglien von Rana ridibunda. Acta biologica, (8) 1-4. pp. 135-142. (1962)

Horváth, Róbert: La statistique de la peste de Debrecen 1739-40 et du choléra de Pest 1831 en Hongrie et leurs conséquences sociales. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (9) 4. pp. 1-20. (1962)

Huhn, Péter: Četyrehstupenčatnyj mehanizm : Traktovka cepnyh reakcij po Semenovu i po četyrehstupenčatnomy mehanizmu. Acta physica et chemica, (8) 3-4. pp. 123-132. (1962)

Héder, Józsefné: Az SZKP XXII. kongresszusa és a marxista államelmélet néhány kérdése : a marxista államelmélet néhány alapvető tétele. Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (4). pp. 25-40. (1962)

I

Ilia, Mihály: Juhász Gyula költészetének motívumairól 1908-1911 között. Acta historiae litterarum hungaricarum, (2). pp. 41-53. (1962)

Ilia, Mihály: Juhász Gyula költészetének motívumairól 1908-1911 között. Irodalomtörténeti Dolgozatok, (31). pp. 41-53. (1962)

Implom, József: Az összetett mondat tanítása az általános iskolában. Módszertani közlemények, (2) 3. pp. 64-71. (1962)

Inczefi, Géza: Az összetett földrajzi név fogalma. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 29-32. (1962)

Inczefi, Géza: Határrészneveink tipizálása a név jelentéstartalma és a jelölt táj viszonya alapján. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 33-36. (1962)

Itô, Noboru; Szép, Jenő: Über die Quasinormalteiler von endlichen Gruppen. Acta scientiarum mathematicarum, (23) 1-2. pp. 168-170. (1962)

Iványi, Anna: Az 1945-ös földosztás Mezőhegyesen és Mezőkovácsházán. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio philologica et historica, (2). pp. 169-190. (1962)

J

Jakubík, Ján: Über Teilbünde der l-Gruppen. Acta scientiarum mathematicarum, (23) 3-4. pp. 249-254. (1962)

Jakócs, Dániel: Učenie G. V. Plehanova o roli ložnyh idej v iskusstve i literature : G. Ibsen, K. Gamsun. Dissertationes slavicae, (1). pp. 49-56. (1962)

Janko, Zvonimir: Eine Bemerkung über die ϕ-Untergruppe endlicher Gruppen. Acta scientiarum mathematicarum, (23) 3-4. pp. 247-248. (1962)

Juhász, Antal: Thury Zoltán a Szegedi Naplónál. Acta historiae litterarum hungaricarum, (2). pp. 25-39. (1962)

Juhász, Antal: Thury Zoltán a Szegedi Naplónál. Irodalomtörténeti Dolgozatok, (30). pp. 25-39. (1962)

Juhász, József: Zametki o načinatel'nyh glagolah v sovremennom russkom âzyke. Dissertationes slavicae, (1). pp. 35-39. (1962)

Jármai, Éva: Az osztályközösségek helyzete a Szegedi Pedagógiai Főiskola Gyakorló Általános Iskola felsőtagozatában. Módszertani közlemények, (2) 2. pp. 70-75. (1962)

Jósa, Zoltán: Egy biológiai óra általános elemzése : "a ponty". Módszertani közlemények, (2) 1. pp. 33-45. (1962)

Jósa, Zoltán: A Felső-Tisza Ciliata-faunájának faunisztikai, ökológiai és cönológiai vizsgálata. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 93-114. (1962)

Jósa, Zoltán: Fogalom- és fogalomrendszer-képzés egy biológiai óra logikai és oktatáslélektani elemzése tükrében : a cserebogár. Módszertani közlemények, (2) 2. pp. 17-32. (1962)

K

Kalocsai, Dezső: A kommunizmus építőjének erkölcsi kódexe és erkölcsi viszonyainak kérdései. Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (4). pp. 3-24. (1962)

Kedves, Miklós: Noremia, a new microfossil genus from the Hungarian eocene, and systematical and stratigraphical problems about the Crassosphaeridae. Acta mineralogica-petrographica, (15). pp. 19-27. (1962)

Kedves, Miklós: Palynologic investigation on coals of the Upper Pannonian I. Acta biologica, (8) 1-4. pp. 77-81. (1962)

Kedves, Miklós: Palynologic investigations on the Lower Eocene layers in the surrounding country of Iszkaszentgyörgy 1. Acta biologica, (8) 1-4. pp. 71-75. (1962)

Kedves, Miklós: Palynologic investigations on the freshwater limestone layer of Lábatlan, and an attempt to divide the Hungarian Lower Eocene floras on palynologic basis. Acta biologica, (8) 1-4. pp. 63-69. (1962)

Kelemen, Jánosné; Mosonyi, Kálmán: A törtfogalom kialakítása az általános iskolában. Módszertani közlemények, (2) 3. pp. 49-56. (1962)

Kiss, István: A meteoropathia egy igen feltűnő esetének bioszinoptikus elemzése Maucha Rezső korábbi vizsgálata alapján. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 29-43. (1962)

Kiss, István: A polimorfizmus fellépése és a sejtek abnormis kialakulása egy Chlorococcales-tömegprodukcióban. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 3-27. (1962)

Klebniczki, József: Adatok a Marosszög népesség- és településföldrajzához. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 157-169. (1962)

Koczka, Károly: Tanulmány az 1-cián-6,7-dimetoxi-pi-tetrahidro-izokinolin térkémiájáról. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 207-213. (1962)

Kollányi, Teréz: Mire utalhat az ami vonatkozó névmás? Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio philologica et historica, (2). pp. 71-87. (1962)

Kolosváry, Gabriel: New data to the Balanda-fauna of the Burdigalien of Karakum. Acta biologica, (8) 1-4. pp. 199-202. (1962)

Kolosváry, Gábor: New micro-balanids from Tongatabu. Acta biologica, (8) 1-4. pp. 193-197. (1962)

Krajkó, András: Piros pecséttel nyílik a titok : megjegyzések Juhász Gyula 1918-1919-es szerepének értékeléseihez. Acta historiae litterarum hungaricarum, (2). pp. 55-69. (1962)

Krajkó, András: Piros pecséttel nyílik a titok : megjegyzések Juhász Gyula 1918-1919-es szerepének értékeléseihez. Irodalomtörténeti Dolgozatok, (32). pp. 55-69. (1962)

Kristó, Gyula: A tartalom és forma kérdéséhez a történeti források belső kritikájában. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio philologica et historica, (2). pp. 211-218. (1962)

Kristó, Gyula: A "társadalom" fogalmának magyar nyelvi kifejezései. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio philologica et historica, (2). pp. 89-108. (1962)

Kubinyi, Zoltán: Fizikai tanulókísérletes órák a közösségi nevelés szolgálatában. Módszertani közlemények, (2) 1. pp. 20-23. (1962)

Kuczik, István: A társadalom objektív tényezőinek szerepe a kommunista erkölcs kialakulásában és általánossá válásában. Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (4). pp. 41-54. (1962)

Kurepa, Svetozar: A cosine functional equation in Banach algebras. Acta scientiarum mathematicarum, (23) 3-4. pp. 255-267. (1962)

Kálmán, Jánosné; Süli, Dezsőné: Olvasmány tárgyalás a IV. osztályban : a kapzsi Csun. Módszertani közlemények, (2) 4. pp. 8-13. (1962)

Kóbor, Jenő; Bernáth, Gábor; Koczka, Károly: Az n-alkil-papaverinum-jodid és az n-alkil-1,2,3,4-tetrahidro-papaverinum jodid homológok papírkromatográfiás vizsgálata normál primer alkoholok: víz rendszerekben. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 201-206. (1962)

Könczöl, László: A tanuk [!tanúk] szerepe a dáciai viaszostáblákon. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : acta iuvenum : sectio juridica et politica, (2). pp. 125-162. (1962)

L

Leindler, László: Abschätzungen für die Partialsummen und für die (R,λ(n),1)-Mittel allgemeiner Orthogonalreihen. Acta scientiarum mathematicarum, (23) 3-4. pp. 227-236. (1962)

Leindler, László: Über die starke Summierbarkeit der Orthogonalreihen. Acta scientiarum mathematicarum, (23) 1-2. pp. 82-91. (1962)

Lipták, Pál: Anthropological analysis of the Arpadian Age population of Orosháza-Rákóczitelep. Acta biologica, (8) 1-4. pp. 221-235. (1962)

M

Major, Jenő: Reprodukciók a Rajztanszék tanárainak művészi munkáiból. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 219-231. (1962)

Majzik, Sándor; Nagy, János: Nyomtatott betűs szöveg másolása írott betűkkel az I. osztályban. Módszertani közlemények, (2) 2. pp. 43-49. (1962)

Majzik, Sándor; Nagy, János; Süli, Dezsőné: A tízes átlépése. Módszertani közlemények, (2) 1. pp. 45-53. (1962)

Majzik, Sándor; Szili, Antalné: Mese tanítása az általános iskola I. osztályában. Módszertani közlemények, (2) 3. pp. 6-16. (1962)

Maráz, Vilmos: Theoretical treatment of binuclear complex compounds. Acta physica et chemica, (8) 1-2. pp. 3-7. (1962)

Matzkó, László: Függelék : characreristic features of english folk speech. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (5-6). pp. 141-151. (1962)

Maurer, I. Gyula: Über im Endomorphismenringe einer abelschen Gruppe definierte unendliche Reihen und Produkte. Acta scientiarum mathematicarum, (23) 1-2. pp. 171-175. (1962)

Medzibrodszky, Endre: A XVI-XVII. századi török-perzsa háborúk történetének kérdéséhez. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (10). pp. 19-35. (1962)

Megyeri, János: Adatok a nagybárkányi és a siroki Sphagnum-lápok vízifaunájának ismeretéhez. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 115-125. (1962)

Megyeri, János: Összehasonlító hidrofaunisztikai vizsgálatok Albániában. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 127-150. (1962)

Megyeri, János; Takács, Ferenc: A kénsavas ammónia alkalmazása a rizs állati kártevői ellen. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 151-156. (1962)

Megyesi, László: Néhány csoportelméleti ferdeszorzat tipus [! típus] vizsgálata. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (2). pp. 1-10. (1962)

Mezősi, József: Beiträge zur Kenntnis der Metavulkanite von Mátra-Gebirge. Acta mineralogica-petrographica, (15). pp. 29-41. (1962)

Mihálka, György: Szeged népi hangszerek. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (5-6). pp. 85-93. (1962)

Mihály, Endre: Hogyan mélyíti el a tanulók biológiai szemléletét az önálló gyűjtőmunka? Módszertani közlemények, (2) 2. pp. 63-68. (1962)

Mihály, Endre: A koncentráció megvalósítása az élővilág és a mezőgazdasági gyakorlati foglalkozás tantárgyak között az V. osztályban. Módszertani közlemények, (2) 4. pp. 48-56. (1962)

Mikola, Tibor: Egy magyar szócsalád eredetéhez. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (5-6). pp. 41-47. (1962)

Moholi, Károly: Csongrád megye művelési ágankénti megoszlásának alakulása a XIX. század közepétől napjainkig. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 171-193. (1962)

Molnár, Béla: Sedimentpetrographische Untersuchung in pliozänen und pleistozänen Ablagerungen in Süden des ungarischen Tieflandes MOLNÁR, B. Acta mineralogica-petrographica, (15). pp. 43-51. (1962)

Mucsi, Mihály: A Duna-Tisza-közi karbonátüledékek puhatestü [! puhatestű] faunája. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (2). pp. 135-153. (1962)

Móricz, Ferenc: Über die Rieszsche Summation der Orthogonalreihen. Acta scientiarum mathematicarum, (23) 1-2. pp. 92-95. (1962)

N

Nacsády, József: Jókai "Delejország"-áról. Acta historiae litterarum hungaricarum, (2). pp. 17-23. (1962)

Nacsády, József: Jókai "Delejország"-áról. Irodalomtörténeti Dolgozatok, (29). pp. 17-23. (1962)

Nagy, János: Néhány megjegyzés az elsődleges bevésésről. Módszertani közlemények, (2) 3. pp. 23-34. (1962)

Nagy, Jánosné; Gazsó, István: A számok ismertetése tízig. Módszertani közlemények, (2) 3. pp. 38-48. (1962)

Nagy, Pál: Schiff-bázisok kinetikai vizsgálata, 2. : 2-oxi-benzálanilin hidrolizise etanol-víz oldószerelegyben. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 215-222. (1962)

Nagy, Pál: Schiff-bázisok kinetikai vizsgálata, III. : 2-oxibenzál-4'-oxianilin hidrolizise etanol-víz oldószerelegyben. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 223-228. (1962)

Neugebauer, C. J.: A theorem on derivates. Acta scientiarum mathematicarum, (23) 1-2. pp. 79-81. (1962)

Nunke, R. J.: Slender Groups. Acta scientiarum mathematicarum, (23) 1-2. pp. 67-73. (1962)

Nyíri, Antal: Hangutánzó eredetű térszínforma nevek. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (5-6). pp. 55-62. (1962)

Nyíri, Antal; Horváth, István Károly: Kisebb közlemények. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (5-6). pp. 115-119. (1962)

Nánási, Miklós: Gondolatok közösségi nevelésünkről. Módszertani közlemények, (2) 1. pp. 2-5. (1962)

Nánási, Miklós: A világnézeti nevelés alapelvei. Módszertani közlemények, (2) 3. pp. 1-6. (1962)

Németh, István; Budai, Ilona; Zsámbéki, László; Kubinyi, Zoltán; Dobcsányi, Ferenc; Krasznai, Lászlóné; Kiss, Árpád; Zoltai, Dénes; Horváth, Lajos; Krupskaâ, Nadežda; Darvas, ; Somogyvári, ; Veidner, János; Weöres, Sándor; Lindgren, Astrid; Herbert, Peter: Szemle. Módszertani közlemények, (2) 3. pp. 82-88. (1962)

Németh, István; Zentai, Károly; Jósa, Zoltán; Zsámbéki, László; Nagy, Sándor; Pataki, Ferenc; Oláh, József; Barna, Béla; Juhász, Lajos; Edelényi, Béla; Fere, Nikolaj; Szemere, Gyula: Szemle. Módszertani közlemények, (2) 2. pp. 77-80. (1962)

Németh, Jenő: A 17. századi kéziratos költészet s a barokk. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio philologica et historica, (2). pp. 153-168. (1962)

Némethné Bod, Ildikó; Hódi, Gabriella: Az altonai foglyok, mint a sartrei filozófia megrekedésének dokumentuma. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 37-51. (1962)

Nöbauer, Wilfried: Einige Bemerkungen über die Tschirnhaussche Transformation von Polynomidealen. Acta scientiarum mathematicarum, (23) 3-4. pp. 242-246. (1962)

P

P. Kovács, István: Néhány csontos halunk gázhólyagjának összehasonlitó [! összehasonlító] bonctana és szövettana. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (2). pp. 103-108. (1962)

Palásti, László: Franciahegy, Franciavölgy, Franciapuszta. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 52-62. (1962)

Papp, Irén: A kisdobos-avatás nevelő hatása. Módszertani közlemények, (2) 2. pp. 68-69. (1962)

Papp, János: A dolgozók anyagi érdekeltségének néhány kérdése a szocializmusban. Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (4). pp. 55-70. (1962)

Papp, Zoltán: Vegyes Abel-féle csoportok széthasíthatóságáról. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 239-241. (1962)

Pataj, Mihály: Hogyan rajzoljunk a táblára? Módszertani közlemények, (2) 3. pp. 34-38. (1962)

Pataj, Mihály: Hogyan rajzolunk a táblára? Módszertani közlemények, (2) 1. pp. 72-76. (1962)

Pataj, Mihály: Hogyan rajzolunk a táblára? Módszertani közlemények, (2) 4. pp. 44-47. (1962)

Pete, István: Okrašennoe upotreblenie vremennyh form glagola v russkom âzyke. Dissertationes slavicae, (1). pp. 21-34. (1962)

Pető, István: A szocialista humanizmus a szovjet büntetőjog egyes alapelveinek tükrében. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (9) 2. pp. 1-28. (1962)

Porcs, Tibor: Indolvázas vegyületek bioszintézisének vizsgálata élesztőkön. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (2). pp. 69-79. (1962)

Pál, József: Az 1917-es februári és októberi orosz forradalom hatása Nagykanizsa munkásmozgalmára. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio philologica et historica, (2). pp. 191-209. (1962)

Pálfalvi, Etelka: Korán. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (5-6). pp. 49-54. (1962)

Pálfi, Gábor: Die Diffundierung des von Leguminosen fixierten Stickstoffes in Getreide im Falle von Mischsaaten. Acta biologica, (8) 1-4. pp. 85-91. (1962)

Pálfi, Gábor: The NPK content of the exudation sap of rice plants grown in alkaline soils of different types. Acta biologica, (8) 1-4. pp. 93-101. (1962)

Péter, László; Csefkó, Gyula: Csefkó Gyula munkássága : bibliográfia. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (5-6). pp. 95-114. (1962)

Pólay, Elemér: "Publius Mucius et Brutus... fundaverunt ius civile" : a köztársasági Róma jogtudományának történetéhez. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (9) 3. pp. 1-52. (1962)

Pósa, Lajos: Műhely. Módszertani közlemények, (2) 4. pp. 78-81. (1962)

R

Ruszoly, József: Az Országos Nemzeti Bizottság két tervezetéről. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : acta iuvenum : sectio juridica et politica, (2). pp. 43-86. (1962)

Rácz, Endre: A következményes mondatok stilisztikai szerepe. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (5-6). pp. 21-27. (1962)

Rátkai, Árpád: A Délkelet Alföld [! Délkelet-Alföld] termálvizgazdálkodása [! termálvíz-gazdálkodása]. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (2). pp. 127-133. (1962)

S

Sipos, György: Über die Darzens- Kondensation von Nitrohydroxy-phenacylbromiden 1. Acta physica et chemica, (8) 1-2. pp. 84-87. (1962)

Sipos, György; Dobó, I.; Czukor, Bálint: Untersuchungen über die Salzsäure katalysierte Chalkonbildung. Acta physica et chemica, (8) 3-4. pp. 160-163. (1962)

Siposné Kedves, Éva; Kedves, Miklós: Hazai harmadkori barnakőszenek bitumen és huminsav tartalmának néhány kérdése. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 229-238. (1962)

Somfai, László: Mit várhatunk az általános iskolától a helyesírás terén? Módszertani közlemények, (2) 2. pp. 60-63. (1962)

Somfai, László: Nyelvtani ismeretek és készségek az általános iskola befejezésekor. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 193-213. (1962)

Sonkoly, Pál: Dannye k slovackomu âzyku sela Kondoroš. Dissertationes slavicae, (1). pp. 41-48. (1962)

Stammer, Aranka: Nervenverbindungen in der Tunica vasculosa. Acta biologica, (8) 1-4. pp. 143-159. (1962)

Sz. Ferencz, Madga: Vergleichende Untersuchung der Seitenlinien -Schuppen von Leuciscusrulilus L. und Scardinius erythropbthalmus L. Acta biologica, (8) 1-4. pp. 161-166. (1962)

Szabolcsi, Gábor: József Attila expresszionizmusának kérdéséhez. Acta historiae litterarum hungaricarum, (2). pp. 71-85. (1962)

Szabolcsi, Gábor: József Attila expresszionizmusának kérdéséhez. Irodalomtörténeti Dolgozatok, (33). pp. 71-85. (1962)

Szabó, József; Török, Miklós: Szerves molekulák vizsgálata az LCAO-MO módszerrel. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (2). pp. 57-64. (1962)

Szabó, László: Tantermi testnevelés az alsótagozatban. Módszertani közlemények, (2) 1. pp. 61-72. (1962)

Szakáts, Kálmán: Determinizmus az akaratban. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : acta iuvenum : sectio juridica et politica, (2). pp. 1-42. (1962)

Szalay, László; Sárkány, Béla: Zur Frage der Wirkungssphäre in den auf die Konzentrationsdepolarization des fluoreszenzichtles bezüglichen Theorien. Acta physica et chemica, (8) 1-2. pp. 25-29. (1962)

Szendrei, János: Félcsoportok bővítéséről. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 243-248. (1962)

Szentpéteri, István: A közvetlen demokratikus formák sorsa a burzsoá állami fejlődésben. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (9) 1. pp. 1-74. (1962)

Sziklay, László: A szlovák irodalom magyar nyelvű története elé. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 63-76. (1962)

Szirovicza, Lajos: Asszociáció vizsgálata aromás azometineknél elektrongerjesztési elnyelési szinkép [! színkép] alapján. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio scientiarum naturalium, (2). pp. 39-56. (1962)

Szántó, Ferenc; Veres, Sándor: Über die Stabilität und strukturelle Eigenschaften der Organosuspensionen I. : Sedimentation organophiler Bentonitsuspensionen in reinen organischen Flüssigkeiten. Acta physica et chemica, (8) 3-4. pp. 151-159. (1962)

Szász, Ferenc: Bemerkung zu meiner Arbeit „Über Gruppen, deren sämtliche nichttriviale Potenzen zyklische Untergruppen der Gruppe sind. Acta scientiarum mathematicarum, (23) 1-2. pp. 64-66. (1962)

Szöllősy, László: Über die Fremdlöschung in lumineszierenden Farbstofflösungen. Acta physica et chemica, (8) 1-2. pp. 8-15. (1962)

Szőke, György: Poèziâ mysli : zametki o zreloj lirike Lermontova. Dissertationes slavicae, (1). pp. 57-62. (1962)

Szőkefalvi-Nagy, Béla; Foiaş, Ciprian: Remark to the preceding paper of J. Feldman. Acta scientiarum mathematicarum, (23) 3-4. pp. 272-273. (1962)

Szőkefalvi-Nagy, Béla; Foiaş, Ciprian: Sur les contractions de l'espace de Hilbert : V. Translations bilatérales. Acta scientiarum mathematicarum, (23) 1-2. pp. 106-129. (1962)

Szőkefalvi-Nagy, Béla; Foiaş, Ciprian: Sur les contractions de l'espace de Hilbert : VI. Calcul fonctionnel. Acta scientiarum mathematicarum, (23) 1-2. pp. 130-167. (1962)

Süli, Dezsőné; Ponicsán, Ádám: Kézimunka óra az I. osztályban : agyagmunka: dobókocka és dominó. Módszertani közlemények, (2) 2. pp. 49-55. (1962)

T

Takács Akácz, László: Az 1956-os ellenforradalom ábrázolása regényirodalmunkban. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio philologica et historica, (2). pp. 139-151. (1962)

Tandori, Károly: Über die orthogonalen Funktionen : X. Unbedingte Konvergenz. Acta scientiarum mathematicarum, (23) 3-4. pp. 185-221. (1962)

Tellman, S. G.: Images of Induced endomorphisms in Ext {H, G). Acta scientiarum mathematicarum, (23) 3-4. pp. 290-291. (1962)

Tóth, Miklós: A sokoldalúan fejlett személyiség kérdéséről. Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (4). pp. 71-84. (1962)

Tóth, Sarolta: Magyar és lengyel Imre-legendák. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (11). pp. 1-72. (1962)

U

Uherkovich, Gábor: Das Leben der Tisza XIX . Die Planktonalgengemeinschaften der Tisza (Theiss), mit besonderer Rücksicht auf die zönologische Stellung der Scenedesmus-Arten. Acta biologica, (8) 1-4. pp. 115-121. (1962)

Ungár, Tibor: Beiträge zur Kenntnis der Kornverteilung von tonigen Sedimenten. Acta mineralogica-petrographica, (15). pp. 53-60. (1962)

V

Vajda, László: Móra Ferenc útja : 1917-1919. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 1. pp. 77-128. (1962)

Varga, Miklósné: A tanulók kísérleti óráinak előkészítése és szervezése a kémia órákon. Módszertani közlemények, (2) 1. pp. 24-27. (1962)

Varró, Vince: Gastric acid deficiency : pathophysiology and clinical experience. Studia Medica Szegedinensia, (2). pp. 1-133. (1962)

Varsányi, Péter: Széchenyi István és a magyar közoktatás kérdése. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio philologica et historica, (2). pp. 17-41. (1962)

Velcsov, Mártonné: A magyar nyelv alaktanának dialektikus szemlélete. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (5-6). pp. 7-20. (1962)

Virágh, Pál: A filmmel és rádió-televizió [!rádió-televízió] adásokkal kapcsolatos egyes szerzői jogi kérdések. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : acta iuvenum : sectio juridica et politica, (2). pp. 87-123. (1962)

Vitális, György: Sedimentological investigations on the NW part of the brown coal basin Salgótarján. Acta mineralogica-petrographica, (15). pp. 61-70. (1962)

Vámos, Rezső; Zsolt, János; Ribiánszky, Miklós: Wasserblüte und Fischstcrben. Acta biologica, (8) 1-4. pp. 103-114. (1962)

Várkonyi, Nándor: Javítóműhely vagy politechnika? Módszertani közlemények, (2) 3. pp. 81-82. (1962)

Végh, József: Prózaritmus a népmesékben és Eötvös Károly müveiben [! műveiben]. Acta Universitatis Szegediensis : acta iuvenum : sectio philologica et historica, (2). pp. 43-69. (1962)

Véghné Varga, Izabella: Kultúrhatás a szegedi Fehértó ős-szikesének mikrovegetációjában. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 69-81. (1962)

W

Wellesz, Teréz: Előzetes közlemény a szegedi alfa olajlen szövettani vizsgálatához. A Szegedi Pedagógiai Főiskola évkönyve 2. pp. 83-92. (1962)

Wiegandt, Richard: Bemerkung zu einer Arbeit von Herrn Steinfeld. Acta scientiarum mathematicarum, (23) 1-2. pp. 74-75. (1962)

Wittman, Tibor: Quelques problèmes des luttes d'indépendance de Transylvanie contre les Habsbourg et de leur idéologie. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (10). pp. 9-18. (1962)

Wittman, Tibor: Un aspect de l'universalisme Coménien. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (10). pp. 3-8. (1962)

Z

Zalai, Ernő: A sablon-feloldás néhány lehetősége matematikai és fizikai óráinkon. Módszertani közlemények, (2) 4. pp. 37-43. (1962)

Zentai, Károly: Az aktivitás lélektani alapjai. Módszertani közlemények, (2) 2. pp. 33-43. (1962)

Zentai, Károly: Az osztályközösség kialakításának lélektani alapjai. Módszertani közlemények, (2) 1. pp. 6-14. (1962)

Zentai, Károly: Egy olvasmánytárgyalás eredményének vizsgálata : Móra: Gergő juhász kanala. Módszertani közlemények, (2) 4. pp. 19-30. (1962)

Zentai, Károly; Jósa, Zoltán; Szili, Antalné; Lőrincze, Lajos; Geréb, György; Csapodi, Vera; Descartes, René: Szemle. Módszertani közlemények, (2) 1. pp. 77-79. (1962)

Zentai, Károly; Németh, István; Gaál, Géza; Hakani, Hysenné; Kovács, József; Czimer, László; Ferenczy, István; Csillik, László; Moholi, Károly; Geréb, György; Kiss, Csaba; Kiss, Béla; Kiss, Jenőné; Perovszkaja, Olga; Kindzierszky, Emil; Kugler, Sándor; Kugler, Sándorné; Henke, Karl; Knoblich, Heinz; Gárdos, Miklós; Nagy, Zoltán; Papp, Imre: Szemle. Módszertani közlemények, (2) 4. pp. 82-86. (1962)

Zsámbéki, László: A meghatározáshoz hasonló logikai műveletek szerepe és jelentősége az általános iskola alsó tagozatán alkalmazott szómagyarázatoknál. Módszertani közlemények, (2) 4. pp. 31-36. (1962)

Zsámbéki, László: A táblai vázlat szerepe és jelentősége a tanulók fogalomalkotásánál az általános iskola alsó tagozatán. Módszertani közlemények, (2) 2. pp. 1-16. (1962)

Á

Ábrahám, Ambrus Andor: Über die Struktur der Ganglien des Säugetierherzens. Acta biologica, (8) 1-4. pp. 123-134. (1962)

Ádám, András: Über die monotone Superposition der Wahrheitsfunktionen. Acta scientiarum mathematicarum, (23) 1-2. pp. 18-37. (1962)

Ágoston, György: A tudományos kutatómunkára nevelés lehetőségei a magyar felsőoktatási intézményekben. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (6). pp. 3-17. (1962)

Ö

Ördög, Ferenc: A gyulaji keresztnevek becéző alakjai. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (5-6). pp. 79-83. (1962)

A lista elkészítésének dátuma 2019. március 21. 14:12:05 CET.