Tallózás Dátum szerint

Vissza
Export [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
csoportosítás: Szerzők | Mű típusa | csoportosítás nélkül
Találatok száma: 366.

Cikk, tanulmány, mű

Bibliographie. Acta scientiarum mathematicarum, (30) 1-2. pp. 157-160. (1969)

Bibliographie. Acta scientiarum mathematicarum, (30) 3-4. pp. 325-332. (1969)

Egy költői világ sugallatai : Juhász Ferenc: A Szent Tűzözön regél. Bölcsész 3. pp. 18-19. (1969)

Elágazásos programozott anyag a fajsúllyal kapcsolatos általános iskolai anyaghoz. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (13). pp. 69-110. (1969)

Irodalmi diákkőr : "Kísérje két szülője szemmel: szellem és szerelem". Bölcsész 3. pp. 16-17. (1969)

Levegőt?! Bölcsész 3. pp. 12-13. (1969)

Magyar nevelési folyóirat Jugoszláviában : a novi-sadi rádió "Szempont" c. adásából 1968. november 19-én 16,02. Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 39-40. (1969)

Professor Árpád Kiss : 1889-1968. Acta physica et chemica, (15) 1-2. pp. 3-4. (1969)

Statement of policy. Acta cybernetica, (1) 1. pp. 1-2. (1969)

A hondvédelmi nevelés lehetőségei a földrajz órán. Módszertani közlemények, (9) 3. p. 184. (1969)

Andó, Mihály: Climatic and microclimatic pecuilarities of the Tisza and its inundation area. Tiscia 5. pp. 15-36. (1969)

Antalffy, György: Einige staats- und rechtstheoretische Probleme des Verhältnisses von Staat und Gesellschaft. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (16) 5. pp. 1-131. (1969)

Apjok, József; Bartók, Mihály; Karahanov, R. A.; Kovács, Kálmán: Himiâ 1,3-bifunkcional'nyh sistem : 8. : Katalitičeskie prevraŝeniâ 4-zameŝennyh 1,3-dioksanov : Cikličeskie formaly. Acta physica et chemica, (15) 3-4. pp. 141-145. (1969)

Appel, György: Minőségi csoportokkal való matematikaoktatás előkészítése az 5. osztályban. Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 308-309. (1969)

Arsene, Grigore; Zsidó, László: Une propriété de type de Darboux dans les algèbres de von Neumann : Gr. Arsene et L. Zsidó. Acta scientiarum mathematicarum, (30) 3-4. pp. 195-198. (1969)

Avasi, Béla: "Öntudatlan számlálás". A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 241-261. (1969)

B. Kovács, István: A sorban harmadiknak... Módszertani közlemények, (9) 4. p. 241. (1969)

Bagdy, Lászlóné: Különböző nevelői magatartásokkal történő értékelés hatása a tanulók teljesítményeire. Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 69-76. (1969)

Baksa, József: Első osztályosok és útjuk a közösség felé. Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 199-207. (1969)

Balázs, József: A magyar bűnügyi statisztika kialakulása és fejlődése : különös tekintettel annak módszertani kérdéseire. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (16) 1. pp. 1-62. (1969)

Baranyai, Zsolt: Tanultál Babitsról? Bölcsész 2. pp. 23-24. (1969)

Barbu, Viorel: On local properties of pseudo-differential operators. Acta scientiarum mathematicarum, (30) 3-4. pp. 263-270. (1969)

Bellyei, László: Az olvasóvá nevelés az általános iskola 4. osztályában. Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 267-270. (1969)

Benedek, Nándor; Manzoni, Alessandro: Tratti progressisti nel pensiero linguistico del Manzoni. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : acta germanica et romanica 4. pp. 3-7. (1969)

Benkő, László: Az írói szótár teljessége. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 29-47. (1969)

Bereczki, Sándor: Szeged és a főiskola : a főiskola szegedi működésének 40. évfordulójára. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 201-218. (1969)

Berencsi, György: Bepillantás a magyar falu egészségügyének múltjába, jelenébe és jövőjébe. Studia Medica Szegedinensia, (7). pp. 1-76. (1969)

Biczók, Ferenc: Photo-induced respiration of the sensitized Tetrahymena Piriformis GL. inhibited with KCN. Acta biologica, (15) 1-4. pp. 89-92. (1969)

Bikâlis, A. P.; Mogyoródi, József: Ob odnoj zadače B. V. Gnedenko. Acta scientiarum mathematicarum, (30) 3-4. pp. 241-245. (1969)

Bodnár, Ferenc: Hány része van a mondatnak? Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (13). pp. 69-76. (1969)

Bodrogközy, György; Horváth, Imre: Production Examinations on Plant Associations of Grass-lands with Solonetz Soil. I. Effect of Climatic and soil Factors on Dry Matter, Carbohydrate and Nitrogen Contents of Artemisio-Festucetum pseudovinae. Acta biologica, (15) 1-4. pp. 3-10. (1969)

Bokor, Istvánné: Az olvasási készség fejlesztése és az olvasóvá nevelés néhány kérdése a 2. osztályban. Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 212-215. (1969)

Bokor, Istvánné: Csoportfoglalkozás a 2. osztályban a nyelvtan-helyesírás órán. Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 12-16. (1969)

Bonifert, Domonkos; Mándy, Iván; Kertész, Erzsébet; Száva, István: Szemle. Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 255-256. (1969)

Boros, J.: Angaben zur Untersuchung von lokalen Talklimas. Acta climatologica, (8). pp. 83-95. (1969)

Bába, Károly: Néhány duna-tisza-közi homoki pusztagyep és erdő malakocönológiai vizsgálata : a csigacönozisok successioja. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 83-92. (1969)

Bába, Károly: Zönologische untersuchungen der an der flussbettkante der Tisza and ihrer nebenflüsse lebenden schnecken. Tiscia 5. pp. 107-119. (1969)

Bálint, József: A derékszögű háromszög tulajdonságai : 5. osztály. Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 51-54. (1969)

Bán, Imre: Ismeretlen adatok Otrokocsi Fóris Ferenc életéhez. Acta historiae litterarum hungaricarum, (9). pp. 111-113. (1969)

Bán, Imre: Ismeretlen adatok Otrokocsi Fóris Ferenc életéhez. Irodalomtörténeti Dolgozatok, (62). pp. 111-113. (1969)

Békési, Imre: Kötelesek szakszókincse Kalocsán (1.). A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 15-28. (1969)

Béll, Béla: Die Bedeutung des advektiven Wärmetransportes in der Energiebilanz des Luftraumes der Karpatenbeckens : Herrn Prof. Dr. Antal Réthly zu seinem 90. Geburtstag gewidmet. Acta climatologica, (8). pp. 3-31. (1969)

Cs. Nagy, István: Komplex gyakorlatok szókártyával a nyelvtan-helyesírás tanításakor. Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 122-124. (1969)

Csernovics, Mária; Lehel, István: Haladó kollégiumi hagyományok - a Mórában. Bölcsész 2. pp. 9-10. (1969)

Csetri, Lajos: Adalékok Döbrentei Erdélyi Múzeumának irodalomszemléletéhez : Buczy Emil tanulmányairól. Acta historiae litterarum hungaricarum, (9). pp. 47-59. (1969)

Csetri, Lajos: Adalékok Döbrentei Erdélyi Múzeumának irodalomszemléletéhez : Buczy Emil tanulmányairól. Irodalomtörténeti Dolgozatok, (55). pp. 47-59. (1969)

Csillik, László: Korszerű utakon a történelem tanításában. Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 16-21. (1969)

Csizmadia, Dezső: A Magyar Tanácsköztársaság emléke Csehszlovákia munkásosztálya körében. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 101-107. (1969)

Csizmazia, Gy.: Investigation of brown rats (rattus norvegicus norvegicus berkenhout 1769) living in the Tisza dams, with a view to flood prevention. Tiscia 5. pp. 121-127. (1969)

Csukás, István: Ady és Ivan Krasko : a magyar és a szlovák szimbolizmus néhány problémája. Acta historiae litterarum hungaricarum, (9). pp. 61-70. (1969)

Csukás, István: Ady és Ivan Krasko : a magyar és a szlovák szimbolizmus néhány problémája. Irodalomtörténeti Dolgozatok, (56). pp. 61-70. (1969)

Csúri, Károly; Hofmannsthal, Hugo von: Struktur und Bedeutung von Hugo von Hofmannsthals "das maerchen der 672. nacht" : (Versuch einer Interpretation). Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : acta germanica et romanica 4. pp. 39-63. (1969)

Dankanits, Ádám: Adatok Toroczkai Mátéról. Acta historiae litterarum hungaricarum, (9). pp. 107-109. (1969)

Dankanits, Ádám: Adatok Toroczkai Mátéról. Irodalomtörténeti Dolgozatok, (61). pp. 107-109. (1969)

Deli, István: A csládlátogatásról. Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 118-120. (1969)

Dobos, Gyula: Illusztráció : [kép]. Bölcsész 2. p. 22. (1969)

Douglas, Roy George: On the operator equation S*XT= X and related topics. Acta scientiarum mathematicarum, (30) 1-2. pp. 19-32. (1969)

Duró, Lajos: A személyiség szociometriai vizsgálatának módszertani problémái. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (13). pp. 37-60. (1969)

Ecsedy, István; Dobos, Gyula: Tanárjelölt? Tudósjelölt? Bölcsész 2. pp. 11-12. (1969)

Elekes, Mihály: Vita az ifjúsági irodalomról : Jelenkor 1965-66 : Móra Könyvkiadó, Budapest, 1968. Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 55-56. (1969)

Embey-Isztin, Antal: An ore-genetical study of pyrrhotite from Mt. Csákánykő. Acta mineralogica-petrographica, (19) 1. pp. 3-13. (1969)

Emődi, János: Dramatizálás az irodalmi órán. Módszertani közlemények, (9) 4. p. 254. (1969)

Erdős, Pál; Kátai, Imre: On the sum Σd4(n). Acta scientiarum mathematicarum, (30) 3-4. pp. 313-324. (1969)

Fabrici, Igor: On invertible elements in compact semigroups. Acta scientiarum mathematicarum, (30) 3-4. pp. 271-275. (1969)

Farkas, József: Az 1896-97-es pártszakadás és Várkonyi István fellépése. Tudományos szocializmus, (7). pp. 3-28. (1969)

Ferencz, Magdolna: Occurrence of hypania invalida (Grube) in the Tisza (annelida, polychaeta). Tiscia 5. pp. 69-71. (1969)

Ferenczi, Imre: A kuruc kor mondavilága. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (13). pp. 31-43. (1969)

Ferincz, István: Predložnye slovosočetaniâ, vyražaûŝie pričinnye otnošeniâ v častnyh pis'mah konca XVII - načala XVIII veka. Dissertationes slavicae, (7). pp. 28-34. (1969)

Fodor, György; Máté, Attila: Cardinals inaccessible with respect to a function defined on pairs of cardinals. Acta scientiarum mathematicarum, (30) 1-2. pp. 107-111. (1969)

Fodor, Géza; Máté, Attila: Some results concerning regressive functions. Acta scientiarum mathematicarum, (30) 3-4. pp. 247-254. (1969)

Frank, Oszkár: Debussy-prelüdök elemzése (II.). A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 263-270. (1969)

Függ, Tiborné: Az igazgató segítsége az önképzésben. Módszertani közlemények, (9) 3. p. 183. (1969)

Függ, Tiborné: Egy új kezdeményezés üdvözlése. Módszertani közlemények, (9) 1. p. 50. (1969)

Függ, Tiborné: Mutasd az osztályod, megmondom ki vagy! Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 177-178. (1969)

Füle, Sándor: Pedagógusképzés és továbbképzés. Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 1-2. (1969)

Gallé, László: Myrmecological investigations in the environs of Kisköre. Tiscia 5. pp. 87-95. (1969)

Garzó, Mária: Szemléltetés a magyarórán. Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 246-248. (1969)

Gaszner, István: Az ének-zene órák élménykeltő mozzanatainak tervezése. Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 63-69. (1969)

Gausz, János: Faunistical and ecological investigations of orthoptera in the region of the middle-Tisza (Kisköre). Tiscia 5. pp. 55-68. (1969)

Gaál, Endre: A szegedi ipari munkásság 1905-1906. évi szakszervezeti mozgalmának főbb kérdései. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (23). pp. 1-43. (1969)

Geréb, György: Eljárásmód a térszemlélet vizsgálatára. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 219-231. (1969)

Gohberg, Izrail Cudikovič; Fel'dman, Izrail Aronovič: Integral'no-raznostnye uravneniâ Vinera-Hopfa. Acta scientiarum mathematicarum, (30) 3-4. pp. 199-224. (1969)

Grasselly, Gyula; Szabó, Zoltán; Bárdossy, György; Cseh Németh, József: Data on the mineralogy and geology of the manganese ore deposit of Eplény. Acta mineralogica-petrographica, (19) 1. pp. 15-43. (1969)

Gregus, István: KISZ vezetőségválasztás karunkon. Bölcsész 2. p. 5. (1969)

Grossmann, Ferenc: A mezőgazdaság technikai és szerkezeti átalakulásának hatása a nyugatnémet mezőgazdaság jövedelemviszonyaira. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (4). pp. 19-42. (1969)

Gustafson, Karl; Zwahlen, Bruno: On the cosine of unbounded operators. Acta scientiarum mathematicarum, (30) 1-2. pp. 33-34. (1969)

Gál, Dezső: Zooplanktonuntersuchungen im Östlichen-Hauptkanal. Acta biologica, (15) 1-4. pp. 93-100. (1969)

Gáti, László: Investigations on connections between decay time of fluorescent solutions and other fluorescence characteristics. Acta physica et chemica, (15) 1-2. pp. 5-17. (1969)

Gécseg, Ferenc: On complete systems of automata. Acta scientiarum mathematicarum, (30) 3-4. pp. 295-300. (1969)

H. Tóth, Imre: K istorii dvojstvennogo čisla i zvatel'noj formy v drevnepskovskom govore. Dissertationes slavicae, (7). pp. 35-43. (1969)

Hajdú, Péter: Új hazát találtak, őshazát keresnek. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (13). pp. 9-15. (1969)

Hantos, Zoltán M.: Ein analog-elektrisches Modell zur Simulation der Lymphokinetik. Acta cybernetica, (1) 1. pp. 13-25. (1969)

Harmat, István: A csoportos oktatás alkalmazása az általános iskolai történelemtanításban. Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 44-46. (1969)

Harmat, Márta: "Motivy" i ih funkciâ v kompozicii romana L. N. Tolstogo "Anna Karenina". Dissertationes slavicae, (7). pp. 14-18. (1969)

Hegedűs, András: A nemzetnevelés irodalomszemlélete : részlet. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 48-64. (1969)

Hegyi, András: Maximalizmus, nihilizmus vagy valami más.? Bölcsész 3. pp. 7-11. (1969)

Herman, Gabor T.: Linear regular languages part I. Acta cybernetica, (1) 1. pp. 3-12. (1969)

Hoffmann, Ottó: Történelmi vetélkedő a 6. osztályban. Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 248-254. (1969)

Homoki, Mária: Visszapillantás a pálya elejéről. Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 116-117. (1969)

Honfi, Ferenc: Az élővilág cimű tantárgy élő szemléltetésének megvalósítása gyakorló kert és élősarok segítségével az 5. és 6. osztályban. Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 231-236. (1969)

Horváth, A.: Prof. Dr. Gabriel Kolosváry. Tiscia 5. pp. 3-13. (1969)

Horváth, Ilona; Gazsó, István; Függ, Tiborné; Petrikás, Árpád; Fekete, István; Nagy, Katalin: Szemle. Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 125-128. (1969)

Horváth, Róbert: Tessedik als Sozialwissenschaftler. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (16) 6. pp. 1-28. (1969)

Huszka, László: A tanulók eszménykép-választásának kérdései : tapasztalatok és feladatok. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 189-194. (1969)

Huszti, Sándorné: Számonkérés a matematika órákon. Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 173-174. (1969)

Inczefi, Géza: Elemismétlő névpárok a föld megnevezésében (1.). A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 65-74. (1969)

István, Tóth: A filmesztétikai nevelés jelentősége az általános iskolában („A Légy jó mindhalálig" című film elemzése). Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 27-29. (1969)

Jakobson, Roman: A zérus jel. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (13). pp. 5-7. (1969)

Jakucs, László: Voraussetzungen für die Epirovarianz der Verkastung. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (9). pp. 63-80. (1969)

Jankovics, József: Zilahi János legációs levele Bethlen Miklóshoz 1692-ből. Irodalomtörténeti Dolgozatok, (60). pp. 103-105. (1969)

Jankovics, József; Zilahi, János: Zilahi János legációs levele Bethlen Miklóshoz 1692-ből. Acta historiae litterarum hungaricarum, (9). pp. 103-105. (1969)

Joó, Ferenc: Electron histochemical structure of capillaries in the rat brain. Acta biologica, (15) 1-4. pp. 79-87. (1969)

Juhász, János: The vapor content of the air layer near the soil of the sandy wood steppe. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (9). pp. 99-103. (1969)

Juhász, József: Soil temperature studies in Pótharaszt. Acta climatologica, (8). pp. 97-109. (1969)

Kamarás, G.: Data to the autumn mushroom flora in the inundation area of the Tisza in the neighbourhood. Tiscia 5. pp. 49-53. (1969)

Kanyó, Zoltán: Beiträge zu einer semiotischen Literaturtheorie. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : acta germanica et romanica 4. pp. 27-38. (1969)

Kappe, Wolfgang: Über gruppentheoretische Eigenschaften, die sich auf t-Produkte übertragen. Acta scientiarum mathematicarum, (30) 3-4. pp. 277-284. (1969)

Karpov, A. S.: Poiski žanra : iz nablûdenij nad poèziej I. Sel'vinskogo 20-h godov. Dissertationes slavicae, (7). pp. 3-9. (1969)

Karácsonyi, Béla: Chronica hungaro-polonica : pars I. : (textus cum varietate lectionum) : ad codicum manu scriptorum fidem recensuit, praefatione notisque instruxit. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (26). pp. 1-76. (1969)

Kelemen, Ânos: Perevodnyj period i ètičeskoe myslenie. Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (10). pp. 32-39. (1969)

Kelendi, Gyuláné: Korszerű tanulás a napközi otthonban. Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 262-264. (1969)

Kerékgyártó, Imre: Az irodalom tanítása és a pedagógiai elemzés. Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 129-134. (1969)

Kerékgyártó, Imre: Műveltségünk eszközei és a pedagógiai elemzés. Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 285-290. (1969)

Kerékgyártó, Imre: Nevelési eredményeink elemzése. Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 3-7. (1969)

Kerékgyártó, Imre: Pedagógiai elemzés a nyelvtan tanításában. Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 77-82. (1969)

Kerékgyártó, Imre: Teljesítmény a pedagógiában. Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 194-199. (1969)

Keserű, Bálint: Újfalvi Imre és az európai "későhumanista ellenzék". Acta historiae litterarum hungaricarum, (9). pp. 3-46. (1969)

Keserű, Bálint: Újfalvi Imre és az európai "későhumanista ellenzék". Irodalomtörténeti Dolgozatok, (54). pp. 3-46. (1969)

Khan, Rais Shah: On power series with positive coefficients. Acta scientiarum mathematicarum, (30) 3-4. pp. 255-257. (1969)

Király, Gyula: Az osztályfőnök koordinációs tevékenysége. Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 291-295. (1969)

Kiss, Albertné: Megfigyelések és gondolatok az irodalmi művek serdülőkorú gyermekekre gyakorolt hatásáról. Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 270-273. (1969)

Kiss, Albertné: A kötelező olvasmány hatása egy tanulócsoportra. Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 170-172. (1969)

Kiss, Béláné; Abaffy, Zoltánné: A tanulók gyakorlati munkájának ellenőrzése és értékelése a mezőgazdasági gyakorlat tanítása során. Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 174-177. (1969)

Kiss, Géza: Hazafiságra nevelés és nemzeti hagyományaink ápolása történelemtanításunkban. Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 295-300. (1969)

Kiss, Géza: A helytörténeti kutatásra és felhasználására való nevelés. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 161-169. (1969)

Kiss, István: Szikes területek alga-tömegprodukciós jelzései a foltos regradáció vízfeltöréses folyamatáról. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 31-75. (1969)

Kiss, István: Trachelomonas és Strombomonas fajok a Dél-Alföld szikes területeiről. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 3-12. (1969)

Kiss, István: Tömegprodukciókat alkotó új Gongrosira változat az alföldi szikes talajok vízfeltöréses felületeiről. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 13-29. (1969)

Kissig, Dietrich: Tanárjelöltek tudományos-produktív tanulmányai a marxista-leninista oktatásban a Potsdami Pedagógiai Főiskolán. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 171-179. (1969)

Kissling, Eleonóra: A szlovák tanácsköztűrsaság megalakulása és működése. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 109-120. (1969)

Kisvárdai, Károly; Damó, Elemérné; Belčikov, U. A.; Panûševa, M. S.; Banó, István; Suara, Róbert; Tálasi, Istvánné; Berkes, Péter; Réber, László; Gergely, Márta; Gács, Demeter; Rónaszegi, Miklós; Függ, Tiborné; Magyarfalvi, Lajos: Szemle. Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 187-191. (1969)

Klukovits, Lajos: Some measure problems concerning the retrospective sequential functions. Acta cybernetica, (1) 1. pp. 27-40. (1969)

Koch, József; Székely, Ákos; Lehel, István: Egy régen várt kiállítás. Bölcsész 2. p. 8. (1969)

Kolosváry, Gábor: Opilioniden der oberen und mittleren Tisza-gegend. Tiscia 5. pp. 79-81. (1969)

Kolta, Ferenc: Két költő vallomása a tankönyvben szereplő verséről. Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 265-266. (1969)

Kovács, Imre; Szűcs, József: A note on invariant linear forms on von Neumann algebras. Acta scientiarum mathematicarum, (30) 1-2. pp. 35-37. (1969)

Kovács, Sándor Iván; Kulcsár, Péter: Régi magyar írók és prédikátorok kiadatlan levelei III. Acta historiae litterarum hungaricarum, (9). pp. 91-101. (1969)

Kovács, Sándor Iván; Kulcsár, Péter: Régi magyar írók és prédikátorok kiadatlan levelei III. Irodalomtörténeti Dolgozatok, (59). pp. 91-101. (1969)

Kováts, Zoltán: Tudományos diákköri munka és helytörténeti kutatás a Szegedi Tanárképző Főiskolán. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 195-200. (1969)

Kočondi, Andras: Vzaimootnošenie èksperimenta i modelirovaniâ v naučnom poznanii. Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (10). pp. 3-31. (1969)

Krajkó, András: Az ellenforradalmi rendszer irodalompolitikájának kialakulása. Acta historiae litterarum hungaricarum, (9). pp. 71-82. (1969)

Krajkó, András: Az ellenforradalmi rendszer irodalompolitikájának kialakulása. Irodalomtörténeti Dolgozatok, (57). pp. 71-82. (1969)

Krajkó, Gyula; Móricz, Ferenc: Die Arbeitskräftelage der Stadt Szeged. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (9). pp. 3-39. (1969)

Krajkó, Gyula; Móricz, Ferenc: Die Arbeitskräftelage der Stadt Szeged. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (9). pp. 3-39. (1969)

Kristó, Gyula: Függelék : volt-e emberi társadalom 1790-ben? Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (13). pp. 93-94. (1969)

Kristó, Gyula: Korai levéltári és elbeszélő forrásaink kapcsolatához. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (21). pp. 1-27. (1969)

Kužel', A. B.: Obobŝenie teoremy Nadâ-Foâša o faktorizacii harakterističeskoj operator-funkcii. Acta scientiarum mathematicarum, (30) 3-4. pp. 225-234. (1969)

Kátai, Imre: Some algorithms for the representation of natural numbers. Acta scientiarum mathematicarum, (30) 1-2. pp. 99-105. (1969)

Kátai, Imre: Some results and problems in the theory of additive functions. Acta scientiarum mathematicarum, (30) 3-4. pp. 305-311. (1969)

Kóbor, Jenő; Koczka, Károly: Vizsgálatok az izo-kinolin sorban : 1,2-helyzetben azidingyűrűvel kondenzált tetrahidro-izo-kinolin származék (XII) gyűrűtagszám növekedéssel járó gyűrűhasítása. (A 6,7-dimetoxi-1,3,4, 8b-tertranhidro-azirino [2,1-a] izo-kinolin hidrogenolitikus hasítása). A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 185-195. (1969)

Kóbor, Jenő; Koczka, Károly: Vizsgűlatok az izo-kinolin sorban : a kalikotomin szintézise. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 179-183. (1969)

Köves, Erzsébet; Sirokmán, Ferenc: Relationship between plant growth regulation and phosphorylation processes. II. Influence of plant growth substances on metabolism of the phosphorus compounds in plant tissues. Acta biologica, (15) 1-4. pp. 57-64. (1969)

Labádi, Gizella: A nyenyec többes genitivusról. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (13). pp. 25-29. (1969)

Lajos, Sándor: On semigroups which are semilattices of groups. Acta scientiarum mathematicarum, (30) 1-2. pp. 133-135. (1969)

Lakatos, Pál: Tanyán tanító nevelők problémái. Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 41-42. (1969)

Lallement, Gérard; Petrich, Mario: A generalization of the Rees theorem in semigroups. Acta scientiarum mathematicarum, (30) 1-2. pp. 113-132. (1969)

Lange, Günter: A német munkásmozgalmi történet funkciója a tanárjelöltek marxista-leninista alapképzésében. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 181-188. (1969)

Leindler, László: Note on power series with positive coefficients. Acta scientiarum mathematicarum, (30) 3-4. pp. 259-261. (1969)

Loy, Richard J.: A note on the existence of derivations. Acta scientiarum mathematicarum, (30) 1-2. pp. 89-92. (1969)

Magassy, László: Verselemzés színjátszó szakkörben. Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 135-141. (1969)

Magyar, Levente: Összefüggések a rizsföldek ökológiai tényezői és madárvilága között. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 93-103. (1969)

Manna, N. C.; Mukhopadhyay, S. N.: Dini derivatives of semicontinuous functions : I. Acta scientiarum mathematicarum, (30) 1-2. pp. 93-97. (1969)

Maráz, Borbála: Néhány szó a régészeti diákkőrről. Bölcsész 2. pp. 6-7. (1969)

Maróti, Imre: Manifestation of chemical and biological motion forms in the exeptional rearrangement of macromolecules. Acta biologica, (15) 1-4. pp. 11-27. (1969)

Megyeri, János: Néhány kanadai tó mesozooplanktonja. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 105-119. (1969)

Megyeri, János: A ponty természetes táplálékáról. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 121-148. (1969)

Mezősi, József: Tectonics of the northwestern slope of the Mátra mountains. Acta mineralogica-petrographica, (19) 1. pp. 45-53. (1969)

Michailovits, Lehel; Gyulai, József; Járai, J.: Surface recombination velocity measurements on surfaces of n-type germanium subjected to various gas cycles. Acta physica et chemica, (15) 3-4. pp. 95-98. (1969)

Mihály, Endre: A tervezés didaktikai és metodikai jelentősége a mezőgazdasági foglalkozás keretében. Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 94-100. (1969)

Mihály, Endre: A tervezés és szervezés munkaegészségügyi szerepe a gyakorlati foglalkozás oktatásában. Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 147-154. (1969)

Miklósvári, Sándor; Presszmann, L.; Cerghit, J.; Biener, K.; Muszynsky, H.; Levin, M. I.; Grant, N.; Sztrezikozin, V.: Nemzetközi szemle : az Országos Pedagógiai Könyvtár anyaga alapján. Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 112-115. (1969)

Miklósvári, Sándor; Vaszilev, H.; Gibbs, G. I.; Stoica, D.; Sturgess, D.; Watson, F. R.; Poljakov, E.; Redina, K.; Gilbuh, J.: Nemzetközi szemle : az Országos Pedagógiai Könyvtár anyaga alapján. Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 165-167. (1969)

Miklósvári, Sándor; Witzlack, G.; Atkinson, R. C.; Silberman, H. F.; Duclos, D.; Haugstrup, R.: Nemzetközi szemle : az Országos Pedagógiai Könyvtár anyaga alapján. Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 36-39. (1969)

Mikola, Tibor: Miscellanea samojedica. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (13). pp. 17-23. (1969)

Miŝenko, S.: Szovjet Ukrajna dolgozóinak szolidaritása az 1919-es magyar forradalomban. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 121-124. (1969)

Mlak, Wlodzimierz: Decompositions and extensions of operator valued representations of function algebras. Acta scientiarum mathematicarum, (30) 3-4. pp. 181-193. (1969)

Moholi, Károly: Gazdaságföldrajzi jellegzetességek Csongrád megye zöldségtermesztésében. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 159-177. (1969)

Molnár, Béla: Sedimentological investigations of upper Pannonian and pleistocene deposits in the northeastern Great Hungarian Plain. Acta mineralogica-petrographica, (19) 1. pp. 55-66. (1969)

Mosonyi, Kálmán; Süli, Dezső: A természetes számok tanítása az általános iskola 5. osztályában. Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 224-230. (1969)

Muraközy, Péter: Bíráló szemmel. Módszertani közlemények, (9) 2. p. 117. (1969)

Máté, Eörs: On a problem of P. Erdős. Acta scientiarum mathematicarum, (30) 3-4. pp. 301-304. (1969)

Mészáros, Ferenc: Az ismeretszerzés útja a testnevelés sajátos körülményei között. Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 184-186. (1969)

Mészáros, Ferenc: A személyiség módszertani problémái a testnevelési órán. Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 215-220. (1969)

Mészáros, Lajos; Schöbel, György: Location of the components in chromatograms by measurement of the thermal gradient arising from the heat of adsorption. Acta physica et chemica, (15) 1-2. pp. 63-66. (1969)

Mészáros, Lajos; Schöbel Györgyné Gilde, Anna-Mária: Verwendung von Furfurol 12 : Untersuchungen von Reaktoren für exotherme-katalytischer Prozesse I. Acta physica et chemica, (15) 1-2. pp. 67-88. (1969)

Mészáros, Lajos; Schöbel Györgyné Gilde, Anna-Mária: Verwendung von Furfurol : 13. : Untersuchung der Reaktoren für exothermkatalytische Prozesse 2. : Die Möglichkeiten zur Lösung der unbegrenzten Vergrösserung. Acta physica et chemica, (15) 3-4. pp. 163-174. (1969)

Mészáros, László: Matematikaoktatás minőségi csoportokkal. Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 178-180. (1969)

Móricz, Ferenc: On the T-summation of orthogonal series. Acta scientiarum mathematicarum, (30) 1-2. pp. 49-67. (1969)

Móricz, Ferenc: A note on the strong T-summation of orthogonal series. Acta scientiarum mathematicarum, (30) 1-2. pp. 69-76. (1969)

Nagy, János: A tanácsköztársaság közoktatási tapasztalatainak felhasználása szocialista közoktatásügyünk fejlesztésében. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (13). pp. 3-17. (1969)

Nagy, Lajos: A földértékelés és a munkaértékelmélet [!munkaérték-elmélet]. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (4). pp. 3-18. (1969)

Nagy, László: Labour-statutory regulation in case of joint enterprises of socialist countries. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (16) 7. pp. 1-16. (1969)

Nagy, Pál: Schiff-bázisok kinetikai vzsgálata, IX. : adatok az o-hidroxi-benzál-anilin származékok hidrolízisének értelmezéséhez. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 197-206. (1969)

Nikolašev, Velimir; Göndös, György; Bernáth, Gábor: Equilbrium correlations of complexes of Co(II), Cu(II), Hg(II), Cd(II) and Mn(II) with CIS-2-amino-cyclohexane-carbonic acid. Acta physica et chemica, (15) 3-4. pp. 147-150. (1969)

Nollau, Volker: Über den Logarithmus abgeschlossener Operatoren in Banachschen Räumen. Acta scientiarum mathematicarum, (30) 3-4. pp. 161-174. (1969)

Nordgren, Eric A.; Radjavi, Heydar; Rosenthal, Peter: On density of transitive algebras : Eric A. Nordgren, Heydar Radjavi and Peter Rosenthal. Acta scientiarum mathematicarum, (30) 3-4. pp. 175-179. (1969)

Notheisz, János; Bárdos, Pál; Gróf, József; Kiss, Lajos: Haldoklik az alkotó kör?! Bölcsész 2. pp. 17-21. (1969)

Nyíri, Antal: A magyar tőrendszer descendens történetéhez II. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (13). pp. 63-67. (1969)

Nyíri, Antal; Bencédy, József; Fábián, Pál; Rácz, Endre; Velcsov, Mártonné; Szathmári, István: Szemle. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (13). pp. 87-92. (1969)

Németh, István: A tanítás a leghatékonyabb eszköze a tanulásnak. Módszertani közlemények, (9) 4. p. 193. (1969)

Obreska-Starrel, Barbara: Some results of investigations of meso- and microclimatic conditions in small mountain drainage areas in the Beskides (Polish West Carpathians). Acta climatologica, (8). pp. 67-81. (1969)

Palásti, László: A szenvedő igével kapcsolatok problémák az orosz nyelvben. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 75-91. (1969)

Papné Dobos, Mária: Az érzelmi nevelés helye az általános iskolai orosz nyelv oktatásban. Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 220-223. (1969)

Pataky, Szerén: Comparison of the leaf epidermis of Salix alba L. in different regions of the leafy crown. Acta biologica, (15) 1-4. pp. 29-36. (1969)

Peetre, Jaak: On interpolation functions : III. Acta scientiarum mathematicarum, (30) 3-4. pp. 235-239. (1969)

Pető, István: Törekvések a gyanú fogalmának meghatározására a magyar büntető eljárásjogban. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (16) 2. pp. 1-14. (1969)

Pornai, Éva: Társtanító vagy mostohagyerek? Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 314-317. (1969)

Prohaska, Ludwig: Über Supplemente in endlichen Gruppen. Acta scientiarum mathematicarum, (30) 3-4. pp. 285-288. (1969)

Pálfi, Gábor: Das Prolin, die den Wassermangel dere Pflanzen anzeigende Aminosäure. Acta biologica, (15) 1-4. pp. 65-70. (1969)

Pálmai, Kálmán: Az osztályozás felelőssége. Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 57-62. (1969)

Pálmai, Kálmán: Mire való a tankönyv. Módszertani közlemények, (9) 1. p. 44. (1969)

Pécsi, T.; Kiss, K.: Occurrence and distribution of urnatella gracilis leidy (kamptozoa) in the eastern main canal (Hungary). Tiscia 5. pp. 83-86. (1969)

Pénzes, I.; Csányi, László J.: Micro-determination of cerium. Acta physica et chemica, (15) 1-2. pp. 55-57. (1969)

Pénzes, I.; Csányi, László J.: Simultaneous determination of peroxysulphuric and cerium (IV) ions. Acta physica et chemica, (15) 1-2. pp. 51-54. (1969)

Pólay, Elemér: Jhering birtoktana és a magyar jogi romanisztika. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (16) 3. pp. 1-54. (1969)

Rauscher, Ádám: Electrochemical studies on the inhibition of the corrosion of iron and steel in metalhydrogen sulphide-water ternary systems 3. : Possibilites of passivation in the presence of dicyclohexilamine corrosion inhibitor. Acta physica et chemica, (15) 3-4. pp. 133-139. (1969)

Rauscher, Ádám; Hackl, Lajos; Horváth, József I.; Márta, Ferenc: Electrochemical studies on the inhibition of the corrosion of iron and steel in metalhydrogen sulphide-water ternary systems 2. : Investigation of the synergetic effect of some organic corrosion inhibitors and hydrogen sulphide. Acta physica et chemica, (15) 1-2. pp. 43-50. (1969)

Rezk, Malak R.; Ferenczy, Lajos: Growth Inhibiting Activity of Some Steroid Glycoalkaloids on Higher Plants. Acta biologica, (15) 1-4. pp. 71-78. (1969)

Riesz, Béla: Az osztályközösség struktúrájának vizsgálata a szociometria módszerével. Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 275-284. (1969)

Rigó, Jázon: A kibernetika helyéről a tudományok rendszerében. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 3-13. (1969)

Ritter, Gábor: Ellenvélemény. Bölcsész 3. pp. 3-6. (1969)

Roy, Supriya: Classification of manganese deposits. Acta mineralogica-petrographica, (19) 1. pp. 67-83. (1969)

Ráduly, Ilona; Móra, Ferenc: Magyar irodalom 5. osztály : Móra Ferenc : A másik csaló. Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 47-50. (1969)

Rápolthy, Viktor: Az érzelmi nevelés jelentősége és eredményessége az általános iskolai ének-- zene tanterv követelményeinek végrehajtásában. Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 22-26. (1969)

Révész, Béla: Olvasóvá nevelés élővilág szakkör foglalkozásain. Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 273-275. (1969)

Révész, Béla: A csoportmunka az élővilág órán. Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 82-93. (1969)

Róna, Borbála: Korszerű egészségügyi szemlélet a pedagógiában. Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 257-258. (1969)

Rózsa, Éva: Egésznapos iskola Hódmezővásárhelyen és Makón. Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 259-262. (1969)

Sangal, Suresh Kumar; Sharma, P. K.: Temperature dependence of the grüneisen parameters of some cubic metals. Acta physica et chemica, (15) 1-2. pp. 35-41. (1969)

Schipp, Ferenc: Über die starke Summation von Walsh—Fourierreihen. Acta scientiarum mathematicarum, (30) 1-2. pp. 77-87. (1969)

Schöbel, György; Sipos, György: Polarographische Untersuchung einiger Phenacylhalogenide und Epoxyketone. Acta physica et chemica, (15) 3-4. pp. 151-155. (1969)

Seibt, H.: Erweiterung von Halbgruppen durch wiederholte Quotientenbildung : I. Acta scientiarum mathematicarum, (30) 1-2. pp. 137-155. (1969)

Seres, László: Thermal decomposition of iso-butane 2. : Effect of some products and other parameters on the reaction. Acta physica et chemica, (15) 3-4. pp. 123-132. (1969)

Seres, László; Márta, Ferenc; Kiss, Ádám: The thermal decomposition of iso-butane 1. : Rate-pressure relations and the products of the reaction. Acta physica et chemica, (15) 3-4. pp. 115-121. (1969)

Simoncsics, Pál: Sporen-, Pollen und Moortypen aus dem miozänen Braunkohlengebiet von Nógrád. Acta biologica, (15) 1-4. pp. 37-49. (1969)

Simoncsics, Pál; Kedves, Miklós: The pollen grains of the carbonate manganese ore of the shaft III. in Úrkút. Acta mineralogica-petrographica, (19) 1. pp. 85-94. (1969)

Sipos, Miklós: A tételes árkiegészítés kísérleti rendszerének elméleti alapjai és felépítése. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (4). pp. 61-73. (1969)

Siposné Kedves, Éva; Sipos, Sándor: Hazai szénminták infravörös spektroszkópiai vizsgálata I. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 207-218. (1969)

Soós, Katalin: A nyugat-magyarországi kormánybiztosság megszervezése. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (33). pp. 21-40. (1969)

Stammer, Aranka: Comparative investigations on the ciliary ganglion of fresh-water fishes. Acta biologica, (15) 1-4. pp. 101-109. (1969)

Sterbetz, István: Moulting ecological problems of wild-ducks in the Tisza basin. Tiscia 5. pp. 73-78. (1969)

Sulyok, László: Találkozás Törlesszel. Bölcsész 2. pp. 15-16. (1969)

Szabó, István: A szegedi ipar fejlődésének új vonásai 1956 után. Tudományos szocializmus, (7). pp. 29-56. (1969)

Szabó, József A.; Nikolašev, Velimir: Mixed complexes of cu(II)pan with chloride and bromide irons. Acta physica et chemica, (15) 1-2. pp. 59-61. (1969)

Szabó, Magdolna: Gyakor-ló !? : humor. Bölcsész 2. p. 14. (1969)

Szabó, Mihályné: Iskolaközösségünk és a fiatal nevelők : hozzászólás. Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 42-43. (1969)

Szabó, Zoltán: Beszéd és gyermeki tevékenység számtanórán az I. osztályban : néhány gondolat egy hagyományos és egy kísérleti számtanóra rövid összehasonlítása közben. Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 207-211. (1969)

Szalamin, Edit: Metody funkcional'nogo analiza otgraničeniâ modal'nyh slov ot narečij. Dissertationes slavicae, (7). pp. 19-27. (1969)

Szalay, András: A tanulók önálló és differenciált munkájának segítése a feladatmegoldás lépéseinek programozásával. Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 618-320. (1969)

Szalay, László; Tombácz, Erzsébet; Bálint, E.; Horváth, Imre; Schneider, Gyula: The effect of the spectral composition of the light on the chlorophyll and carotenoid contents of Beean Leaves (Phaseolus vulgaris L.). Acta biologica, (15) 1-4. pp. 51-56. (1969)

Szathmári, István; Kazinczy, Ferenc: Kazinczy és irodalmi nyelvünk. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (13). pp. 55-61. (1969)

Szántó, Imre: A helytörténet művelésének jelentősége és feladatai. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 125-132. (1969)

Szántó, Judit: Egy szak védelmében. Bölcsész 2. pp. 13-14. (1969)

Szász, Ferenc: Simultane Lösung eines halbgruppentheoretischen und eines ringtheoretischen Problems. Acta scientiarum mathematicarum, (30) 3-4. pp. 289-294. (1969)

Széll, Tamás; Dudás, Tibor; Zarándy, M. S.: New nitrochalcones : 12. Acta physica et chemica, (15) 3-4. pp. 157-161. (1969)

Szító, András: Camptochironomus hungaricus, a new Chironomus species. Acta biologica, (15) 1-4. pp. 111-115. (1969)

Szőke, György: Raskrytie odnoj zagadki : "O neizvestnom" istočnike stihotvoreniâ V. A. Žukovskogo "K nej". Dissertationes slavicae, (7). pp. 10-13. (1969)

Szőkefalvi-Nagy, Béla; Foiaş, Ciprian: Opérateurs sans multiplicité : Hommage à Monsieur S. Mazur. Acta scientiarum mathematicarum, (30) 1-2. pp. 1-18. (1969)

Szőnyi, Károly: Természet utáni tanulmányok a 2. osztályban. Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 180-182. (1969)

Süli, Árpád: Pressure dependence of slow surface conductivity changes in germanium subjected to alcohol vapour ambients. Acta physica et chemica, (15) 3-4. pp. 109-113. (1969)

Süli, Árpád; Hevesi, Imre; Gyulai, József: Field effect relaxation on contact potential difference between stabilized vanadium pentoxide single crystal and platinum surfaces. Acta physica et chemica, (15) 3-4. pp. 99-100. (1969)

Tamás, Attila: A "kép" problematikája a költői műalkotásban. Acta historiae litterarum hungaricarum, (9). pp. 83-90. (1969)

Tamás, Attila: A "kép" problematikája a költői műalkotásban. Irodalomtörténeti Dolgozatok, (58). pp. 83-90. (1969)

Tandori, Károly: Ein Divergenzsatz für Fourierreihen. Acta scientiarum mathematicarum, (30) 1-2. pp. 43-48. (1969)

Tandori, Károly: Über die Reflexivität gewisser Baiiachräume. Acta scientiarum mathematicarum, (30) 1-2. pp. 39-42. (1969)

Temesi, Ferenc: In memoriam. Bölcsész 3. pp. 14-15. (1969)

Trojan, M. V.: Tanácshatalom Ruszka-Krajnában 1919-ben. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 133-143. (1969)

Tánczos, József: Adatok az epehólyag falában lévő dúcokról és idegsejtekről. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 149-157. (1969)

Tóth, István: Az irodalmi dolgozatok javításának módszereiről. Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 120-122. (1969)

Tóth, József: Die Hauptperioden der zahlenmässigen Gestaltung der Bevölkerung im südlichen Teil der Grossen Tiefebene zwischen 1869-1969. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (9). pp. 41-61. (1969)

Tóth, S.: Data to the trypetidae fauna of the Tisza-valley (diptera). Tiscia 5. pp. 97-105. (1969)

Tóthné Jónás, Irma: Szeged kisbérlőinek helyzetéről az 1929-1933-as gazdasági világválság idején. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 145-159. (1969)

Tölgyesi, József: Az önálló órák megszervezése, vezetése és ellenőrzése az összevont osztályú tanulócsoportok 1-4. osztályaiban. Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 168-169. (1969)

Tölgyesi, József: A heti terv készítésének néhány gyakorlati problémája az összevont 1-4. osztályú tanulócsoportokban. Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 242-246. (1969)

Török, Gábor: A ritmikai szabadságról : Radnóti Miklós halálának 25. évfordulójára. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 93-100. (1969)

Uherkovich, G.: Über das phytoseston der eutrophierten Theiss (Tisza) I. Beobachtungen im Juli 1968. Tiscia 5. pp. 37-47. (1969)

Valaczkai, László: Vergleichende Untersuchung konsonantischer Strukturen einsilbiger Wörter im Deutschen und im Ungarischen. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : acta germanica et romanica 4. pp. 9-25. (1969)

Varencov, Igor Mihajlovič; Grasselly, Gyula: Letters of the Working Group on Manganese Formations of the International Association on the Genesis of Ore Deposits : provisional programme of the Working Group on Manganese Formations sponsored by the International Association on the Genesis of Ore Deposits (IAGOD). Acta mineralogica-petrographica, (19) 1. pp. 101-104. (1969)

Varga, Lajos: A Nagy Októberi Szocialista Forradalom és a Magyarországi Szociáldemokrata Párt. Tudományos szocializmus, (7). pp. 57-74. (1969)

Veidner, János: A fajsúly-fogalom, a súly- és fajsúlyszámítás elágazásos programja az általános iskola 6. osztályában. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (13). pp. 61-67. (1969)

Velcsov, Mártonné: Testrésznevekből alakult mértékneveink története : VI. Láb. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (13). pp. 45-54. (1969)

Veres, József: A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagsági munkajogviszony megszűnése. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (16) 4. pp. 1-34. (1969)

Vinkler, László: Évszázadok stiláris metamorphozisai : kísérlet egy művészettörténeti párhuzam értelmezésére. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 271-282. (1969)

Vitális, György; Hegyi Istvánné Pakó, Júlia: Metasomatic dolomitization on the western part of the Nagyszál mountain. Acta mineralogica-petrographica, (19) 1. pp. 95-99. (1969)

Vize, László: A polarization spectrofluorimeter. Acta physica et chemica, (15) 1-2. pp. 27-33. (1969)

Vámos, Rezső; Andó, Mihály: The hydrobiological, climatic and pedological factors in the alkalization of soils of the Great Hungarian Plain. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (9). pp. 81-97. (1969)

Várkonyi, Nándor: Famunkák a hetedik osztályban. Módszertani közlemények, (9) 2. pp. 100-111. (1969)

Várkonyi, Nándor: Famunkák a hetedik osztályban : II. Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 154-164. (1969)

Várkonyi, Nándor: Kísérleti eszközök készítése gyakorlati órákon. Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 29-35. (1969)

Várkonyi, Nándor: Műszaki szakkörök szervezése és az oktatás módszerei. Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 301-307. (1969)

Várkonyi, Nándor: Üzemlátogatások a hetedik osztályban. Módszertani közlemények, (9) 4. pp. 236-240. (1969)

Várkonyi, Zoltán: Influence of diffusion on the energy migration in mixed solutions. Acta physica et chemica, (15) 1-2. pp. 19-26. (1969)

Végh, József Mihály: A Müncheni Kódex magyar szövegének és a Vulgata latin szövegének összehasonlítása II. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (13). pp. 77-86. (1969)

Véghné Varga, Izabella: A pusztaszeri Dongér-tó mikrovegetációjának vizsgálata. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 2. pp. 77-81. (1969)

Wagner, Richárd: Tagesgänge der Temperatur an Bergwiesen und in Wäldern : Herrn Prof. Dr. Rudof Geiger zu seinem 75. Geburstag gewidmet. Acta climatologica, (8). pp. 33-66. (1969)

Waldmann, József: A népművelés helye és szerepe az általános iskolai tanárképzésben. A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei 1. pp. 233-240. (1969)

Wittman, Tibor: Datos económicos de La Paz en vísperas de la guerra de independencia. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (32). pp. 35-41. (1969)

Wittman, Tibor: Las cajas reales de potosí a fines de la época colonial. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (32). pp. 3-34. (1969)

Zasztenker, N. E.: A neoproudhonizmus ma. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (33). pp. 3-20. (1969)

Zukovits, Imre: A játékosság szerepe az oktatásban. Módszertani közlemények, (9) 1. pp. 7-12. (1969)

Zukovits, Imre: A tanulói közreműködés lehetőségei a konkrét tények megismerésében. Módszertani közlemények, (9) 3. pp. 141-147. (1969)

Zukovits, Imre: A tények elemzése és a problémamegoldó gondolkodás. Módszertani közlemények, (9) 5. pp. 310-314. (1969)

Zöllei, Mihály: Untersuchung der Lichtempfindlichkeit von gesinterten Polykristallinen : CdS :CdSe-Schichten. Acta physica et chemica, (15) 3-4. pp. 101-108. (1969)

Ágoston, György; Kunsági, Elemér: A gyermekek eszményképeinek vizsgálata. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : sectio paedagogica et psychologica, (13). pp. 19-35. (1969)

Égető, Emese: Gazdálkodás és jövedelem a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (4). pp. 43-59. (1969)

Teljes mű

AUSz: Acta Biologica Tomus XV. Fasc. 1-4.

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus XVI. Fasciculus 1.

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus XVI. Fasciculus 2.

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus XVI. Fasciculus 3.

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus XVI. Fasciculus 4.

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus XVI. Fasciculus 5.

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus XVI. Fasciculus 6.

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus XVI. Fasciculus 7.

AUSz: Acta Scientiarum Mathematicarum Tomus XXX. Fasc. 1-2.

AUSz: Acta Scientiarum Mathematicarum Tomus XXX. Fasc. 3-4.

AUSz: Sectio scientiae socialismi = tudományos szocializmus Tomus VII.

Acta Cybernetica Tomus 1. Fasciculus 1.

Acta Etnographica et Linguistica Tomus XIII.

Acta Geographica Tomus IX.

Acta Germanica et Romanica Tomus IV.

Acta Historiae Litterarum Hungaricarum Tomus IX.

Acta Historica Tomus XXI.

Acta Historica Tomus XXIII.

Acta Historica Tomus XXVI.

Acta Historica Tomus XXXII.

Acta Historica Tomus XXXIII.

Acta Oeconomico-Politica Tomus IV.

Acta Paedagogica et Psychologica Tomus XIII.

Acta Philosophica Tomus X.

Acta Universitatis Szegediensis: Acta Climatologica Tomus VIII.

Acta mineralogica-petrographica Tomus XIX. Fasciculus 1.

Acta physica et chemica Tomus XV. Fasciculi 1-2.

Acta physica et chemica Tomus XV. Fasciculi 3-4.

Bölcsész. - (1969) 2. sz.

Bölcsész. - (1969) 3. sz.

Dissertationes Slavicae VII.

Irodalomtörténeti Dolgozatok 54.

Irodalomtörténeti Dolgozatok 55.

Irodalomtörténeti Dolgozatok 56.

Irodalomtörténeti Dolgozatok 57.

Irodalomtörténeti Dolgozatok 58.

Irodalomtörténeti Dolgozatok 59.

Irodalomtörténeti Dolgozatok 60.

Irodalomtörténeti Dolgozatok 61.

Irodalomtörténeti Dolgozatok 62.

Módszertani közlemények. - IX. évf. (1969) 1. sz.

Módszertani közlemények. - IX. évf. (1969) 2. sz.

Módszertani közlemények. - IX. évf. (1969) 3. sz.

Módszertani közlemények. - IX. évf. (1969) 4. sz.

Módszertani közlemények. - IX. évf. (1969) 5. sz.

Studia Medica Segediensia Tomus VII.

Studia Medica Szegedinensia Tomus VII.

Szegedi Orvostudományi Egyetem Gyermekklinikája 1968 és 1969. évben megjelent tudományos közleményeinek összefoglalásai.

A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei = Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis 1969 1.

A Szegedi Tanárképző Főiskola tudományos közleményei = Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis 1969 2.

Tiscia. - Vol. 5.

A lista elkészítésének dátuma 2018. november 16. 15:47:01 CET.