Items where Year is 1995

Up a level
Export as [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ć | Ł | Š
Number of items: 683.

A

A. Sajti, Enikő: Hungarian-Croatian interstate relations : (1941-1944). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (101). pp. 27-36. (1995)

Abdi, Nourredine: Cultiver le Maghreb. In: Mediterrán tanulmányok, (6). pp. 5-10. (1995)

Achs, Ágnes and Kiss, Attila: Fuzzy extension of datalog. In: Acta cybernetica, (12) 2. pp. 153-166. (1995)

Adams, Michael E. and Gould, Matthew: Endomorphism monoids of pseudocomplemented semilattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 3-21. (1995)

Adilkno, : A datadandy. In: Gondolat-jel 5. pp. 5-7. (1995)

Albert, Sándor and Fejér, Ádám: Szükségképpen prófétává kell válnia az ontikus kultúrtörténésznek? : szubjektív reflexiók Fejér Ádám "Ki miért fél az ontikus kultúrtörténettől? című írásáról. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 103-106. (1995)

Albert, Sándor and Filippi, Jean-Michel: Conditions d'une activité théorique sur la traduction. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (15). pp. 57-66. (1995)

Almási, Tibor: Az 1328. évi országbíróváltás okleveles adatai. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 19-37. (1995)

Almási, Tibor: Megjegyzések Gölnicbánya Kun László királytól elnyert privilégiumához és megerősítéseihez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (102). pp. 43-49. (1995)

Alvarez Ramis, Concepción and Almendros, Gonzalo: Characterization of different forms of organic matter in Upper Cretaceous levels from Cerro de La Mesa (Madrid, Spain). In: Plant cell biology and development, (6). pp. 33-43. (1995)

Amicus, Verus: Morbus Schnädelbachus. In: Különbség, (3) 6. pp. 4-5. (1995)

Anderle, Ádám: Alfonso V, el Magnánimo and the Hungarian throne. In: Mediterrán tanulmányok, (6). pp. 17-28. (1995)

Andó, Mihály: The geography of the river Maros (Mureş) and its river system. In: The Maros/Mureş river valley : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river and its environment 1. pp. 7-23. (1995)

Aulaskari, Rauno and Csordas, George: Besov spaces and the Q q, 0 classes. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 31-48. (1995)

Azoff, Edward A. and Ptak, Marek: Jointly quasinormal families are reflexive. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 545-547. (1995)

B

B. Szabó, János: Vázlat egy ellenségkép történetéről I. : a tatárok emlékezete Erdélyben, 1241-1621. In: Aetas, (10) 1. pp. 5-23. (1995)

Babcsányi, István and Nagy, Attila: Right group-type automata. In: Acta cybernetica, (12) 2. pp. 131-136. (1995)

Bagi, Ibolya and Lepahin, Valerij and Puškin, Aleksandr Sergeevič and Szabó, Lőrinc: Molitva i katarsis : stihotvorenie "Otcy pustynniki..." Puškina iego perevod Lërincem Sabo. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (21). pp. 277-297. (1995)

Bajnóczi, Beatrix: Čuma kak metafora. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (21). pp. 135-149. (1995)

Bak, János: A Korai magyar történeti lexikonról II. : Korai magyar történeti lexikon : 9-14. sz. : főszerk. Kristó Gyula. In: Aetas, (10) 1. pp. 267-269. (1995)

Balog, József and Sejben, Lajos: „Áthúzta valami szürke színnel" : napló / interjú : Domonkos Istvánnal. In: Pompeji 1. pp. 21-30. (1995)

Balogh, Elemér: Deák Ferenc ügyészi iratai 1824-1831 : sajtó alá rend. Molnár András. In: Aetas, (10) 4. pp. 177-178. (1995)

Baloghné Zsoldos, Julianna: Néhány szó a tankönyvi illusztrációról. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 118-119. (1995)

Band, Ferenc: Tam-tam dob és hipercivilizáció. In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 48-49. (1995)

Bara-Herczegh, Ottilia and Fenyvessy, József and Csanádi, József: Method for characterizing the extent of cheese ripening. In: Tudományos közlemények, (18). pp. 118-124. (1995)

Barna, Gábor: Hősök és hőstípusok a magyar történeti mondákban : konferencia, Szeged, 1994. május 7. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 5-6. (1995)

Barna, Gábor: Zádor és Ágota : költészet és valóság a nagykunsági történeti hagyományokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 73-83. (1995)

Baron, Simson and Liflyand, Elijah: Complementary spaces and multipliers for Fourier transforms. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 49-57. (1995)

Bartalos, István and Dudás, Tibor and Imreh, Balázs: On a tour construction heuristic for the asymmetric TSP. In: Acta cybernetica, (12) 2. pp. 209-216. (1995)

Bartha, Miklós and Gombás, Éva: On graphs with perfect internal matchings. In: Acta cybernetica, (12) 2. pp. 111-124. (1995)

Bartis, Attila and Kemény, István: A félszent : tragédia három felvonásban. In: Pompeji 4. pp. 67-147. (1995)

Baróti, Tibor and Mozart, Wolfgang Amadeus and Salieri, Antonio: Mocart i Sal'eri. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (21). pp. 15-56. (1995)

Basa, István: A Barcaság lovagjai : a Német Lovagrend. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 16-17. (1995)

Basa, István: A babiloni zsidó központ története : (K.u. III. sz-1040). In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 26-34. (1995)

Basa, István: A babiloni zsidó központ története II. : zsidók és arabok korai kapcsolatai. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 80-82. (1995)

Basa, István: A siratófal története. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 82-83. (1995)

Bassola, Péter: Schwierigkeiten bei der Erstellung eines Lernerwörterbuches "Substantivvalenz Deutsch-Ungarisch". In: Studien zur zweisprachigen Lexikographie Deutsch-Ungarisch : Akten des 1. Kolloquiums Szeged-Siegen : Szeged 21-22. Mai 1993, (5). pp. 101-116. (1995)

Beckhoff, Ferdinand: Approximate identities and the Arens product. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 383-398. (1995)

Bencsik, Péter: Köztes-Európa : 1763-1993. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 128-133. (1995)

Bencsik, Péter and Rónai, András: Közép-Európa - akkor és most : Rónai András (szerk.): Középeurópa-atlasz. Budapest-Balatonfüred, Államtudományi Intézet, 1945. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 134-138. (1995)

Bencze, Lóránt: 2.3. Segédtételek Petőfi S. János szövegszemiotikai rendszeréhez. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 201-205. (1995)

Bencze, Lóránt: Emlékezés, szövegalkotás, szövegtípus. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 9-34. (1995)

Benda, Kálmán: Eperjessy Kálmán - művei tükrében. In: A tanítványait szerető, tisztelő, megbecsülő ember : Emlékülés Eperjessy Kálmán születésének centenáriumán a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (6). pp. 8-10. (1995)

Benedek, Gábor: Ciszlajtániai tisztviselők a neoabszolutizmuskori Magyarországon. In: Aetas, (10) 4. pp. 60-70. (1995)

Beneš, Edvard: Az Osztrák-Magyar Monarchia szétesése és a Habsburgok bukása. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 23. pp. 29-30. (1995)

Beneš, Edvard: Felhívás az antant hatalmakhoz. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 23. pp. 47-49. (1995)

Beneš, Edvard: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása. (1995)

Beneš, Edvard: A cseh-szlovák nemzeti szellem és Franciaország. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 23. pp. 40-43. (1995)

Beneš, Edvard: A cseh-szlovákok : történelmük értelme. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 23. pp. 7-8. (1995)

Beneš, Edvard: A cseh-szlovákok harca a németek ellen. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 23. pp. 9-10. (1995)

Beneš, Edvard: A cseh-szlovákok és a Habsburgok. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 23. pp. 11-28. (1995)

Beneš, Edvard: A cseh-szlovákok és a magyarok : egy legenda, amit szét kell rombolnunk. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 23. pp. 31-34. (1995)

Beneš, Edvard: A cseh-szlovákok és az 1914-es háború. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 23. pp. 35-39. (1995)

Beneš, Edvard: A múlt szenvedései és a jövő reményei. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 23. pp. 44-46. (1995)

Benkes, Réka: Az irodalmi szöveg mint nyelvi jelenség. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 291-299. (1995)

Benkes, Zsuzsa and Petőfi, Sándor János: 2.10. Válaszok, megjegyzések a kreatív-produktív gyakorlatokkal kapcsolatos kérdésekre, megállapításokra. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 227-233. (1995)

Benkő, Loránd: Anonymus kunjairól. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 39-67. (1995)

Bereczki, Sándor: Kelemen László élő öröksége. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 38-41. (1995)

Bereczki, Sándor and Bábosik, István and Mezei, Gyula: Bábosik István - Mezei Gyula : Neveléstan : Budapest, Telosz K., 1994. In: Módszertani közlemények, (35) 5. pp. 229-231. (1995)

Bereczki, Sándor and Bényei, Miklós: Bényei Miklós : Oktatáspolitikai törekvések a reformkori Magyarországon : Debrecen, Csokonai K.,1994. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 180-182. (1995)

Bereczki, Sándor and Karikó, Sándor: Karikó Sándor : A társadalmi-politikai megalkuvás : Budapest, Gondolat, 1995. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 134-136. (1995)

Bereczky, Magdolna Cs.: The protozoan plankton and their saprobity relations in the Maros (Mureş) river. In: The Maros/Mureş river valley : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river and its environment 1. pp. 165-174. (1995)

Bereczky, Magdolna Cs. and Foissner, W. and Berger, H. and Kohman, F.: Book review : Foissner, W., Berger, H. and Kohmann, F. (1994): Taxonomische und Ökologische revision der ciliaten des saprobiensystems III.: hymenostomata, protostomatida, nassulida. - informationsberichte des Bayer. Landesamtes für wasserwirtschaft 1/94, pp. 548. In: Tiscia 29. p. 67. (1995)

Berntzen, Rainer: Spectral approximation of normal operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 493-510. (1995)

Bernát, Andrea and Puškin, Aleksandr Sergeevič and Baratynskij, Evgenij Abramovič: Puškin i Baratynskij. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (21). pp. 127-133. (1995)

Bernáth, Csilla: Aktuelle deutsche Wörter - Konzeption eines deutsch-ungarischen Wörterbuchs. In: Studien zur zweisprachigen Lexikographie Deutsch-Ungarisch : Akten des 1. Kolloquiums Szeged-Siegen : Szeged 21-22. Mai 1993, (5). pp. 117-122. (1995)

Berszán, István: 2.5. Megjegyzések a (szemiotikai textológiában használt) jelfogalomhoz. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 207-209. (1995)

Berta, Péter: Egy halottkém feljegyzései : 22. a tanulóévek gyötrelmeiből II. : vers. In: Pompeji 3. p. 55. (1995)

Bertényi, Iván: A pecsétek mint a magyar rendek Szent Korona őrzésében birtokolt jogai előtörténetének forrásai. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 69-75. (1995)

Bezdán, Sándor: Kossuth egyesületi kapcsolatai a reformkorban. In: Kossuth Lajos halálának századik évfordulójára : Emlékülés a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (8). pp. 6-9. (1995)

Blazovich, László: Megjegyzések Szeged középkori jogi helyzetéhez. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 77-94. (1995)

Blutman, László: A szabadságmegvonás bírói felülvizsgálatának lehetőségei az európai alapjogokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (46) 1. pp. 1-57. (1995)

Boba, Imre: Vlachs in the history of Central Europe : a "Problemstellung". In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 95-102. (1995)

Bogdán, László and Sejben, Lajos: A világítótorony őre avagy kulcsok nemlétező lakathoz. In: Pompeji 1. pp. 82-89. (1995)

Bogdány, Gyula: Az első magyar Szent István csatahajó expedíció. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 4-9. (1995)

Bognár, Ferenc and Puškin, Aleksandr Sergeevič: Sootnošenie estestvennogo i normativnogo v malen'koj tragedii Puškina "Skupoj r'ŝar'. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (21). pp. 57-67. (1995)

Bognár, János: Signature of the orthogonal companion in Kreĭn spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 367-371. (1995)

Bokor, Zsuzsanna: New occurrence of Astrobunus laevipes (Canestrini, 1872) (Arachnoidea, Opiliones, Phalangiidae) in Hungary (in the valley of river Rakaca - Cserehát). In: Acta biologica, (41) 1-4. pp. 89-91. (1995)

Borvendég, Béla and Csákány, Béla: Gáz : [vita Csákány Bélával]. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 128-133. (1995)

Butorac, B.: Review of aquatic vegetation of the regional park "Stari Begej". In: Tiscia 29. pp. 27-32. (1995)

Butzer, Paul Leo and Stens, Rudolf L.: An extension of Kramer's sampling theorem for not necessary "bandlimited" signals - the aliasing error. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 59-69. (1995)

Bába, Károly: Zur Synökologie regionaler Schneckengemeinschaften, tiergeographische Untersuchungen in der Ungarischen Tiefebene und im Bükkgebirge. In: Acta biologica, (41) 1-4. pp. 109-118. (1995)

Bába, Károly: The antecedents of the Tisza research. In: Tiscia 29. pp. 59-65. (1995)

Bába, Károly: The occurrence of Craspedacusta sowerbyi Lancester along the river Tisza. In: Acta biologica, (41) 1-4. pp. 87-88. (1995)

Bába, Károly and Kondorossy, P.: Snail assemblages of gallery forests between Lippa (Lipova) and Makó. In: The Maros/Mureş river valley : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river and its environment 1. pp. 203-223. (1995)

Bálint, István: Lili. In: Pompeji 2. pp. 31-35. (1995)

Bánréti, Zoltán: Modulok a mondatfeldolgozásban : Broca-afáziás beszélők szintaktikai tesztelése. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 109-127. (1995)

Bárány, Attila: "Angliáért és Szent Györgyért!" : Andrew Ayton : Knights and warhorses : military service and the English aristocracy under Edward III. In: Aetas, (10) 4. pp. 169-176. (1995)

Bárány, Ilona and Mezősi, Gábor: Ecological characteristics of doline types in Aggtelek hills, North-Hungary. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (34). pp. 135-146. (1995)

Bárány-Kevei, Ilona: Factors ofthe environmental system of karst. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (34). pp. 155-161. (1995)

Békési, Imre: 1. 3. Válaszok : Békési Imre. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 181-183. (1995)

Békési, Imre: 1.4. A kettős szillogizmus módszertani tanulságaiból : A megszorító ('elvárástörlő') ellentét két alapformája. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 183-189. (1995)

Békési, Imre: A szemiotikai textológia felépítésének és alkalmazásának néhány aspektusa. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 189-190. (1995)

Bérczi, Szaniszló and Holba, Ágnes and Lukács, Béla: Evolution of chondritic parent bodies I. Correlation among ferrous components. In: Acta mineralogica-petrographica, (36). pp. 143-152. (1995)

Bérczi, Szaniszló and Lukács, Béla: Solvent liquids on planets. In: Acta climatologica, (28-29). pp. 5-22. (1995)

Bódy, Zsombor: Francia uralomtörténet : Christophe Charle : Histoire sociale de la France au XIX. siècle. In: Aetas, (10) 1. pp. 293-299. (1995)

Bódy, Zsombor and Czoch, Gábor and Sonkoly, Gábor: Paradigmaváltás a francia társadalomtörténet-írásban. In: Aetas, (10) 4. pp. 131-141. (1995)

Bókay, Antal: 2.9. Válaszok és megjegyzések a szemiotikai textológia felépítését érintő kérdésekre, megállapításokra. In: Szemiotikai szövegtan 8. p. 212. (1995)

Bór, Józsefné: Gondolatok a helyi tantervek készítéséről. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 9-11. (1995)

Bóra, Ferenc: Nézetek, ellentmondások a közösségről. In: Módszertani közlemények, (35) 5. pp. 194-200. (1995)

Bóra, Ferenc: A jellemtípusok szerepe a vitákban. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 139-143. (1995)

Bóra, Ferenc: A problémamegoldó beszélgetés szerepe napjaink iskolai gyakorlatában. In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 51-55. (1995)

Bóra, Ferenc: A vita cselekvéslélektani kérdései. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 104-109. (1995)

Büky, László: Egy szövegmondat háttere. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 129-145. (1995)

Büky, László and Domokos, Johanna and Forgács, Tamás and Fried, István: Szemle. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 317-344. (1995)

C

Canterbury, Anzelm: De Veritate : Az igazságról. In: Különbség, (3) 5. pp. 9-19. (1995)

Carbery, Anthony and Seeger, Andreas: Multiparameter Calderón-Zygmund theory and interpolation of analytic families. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 71-97. (1995)

Chajda, Ivan and Czédli, Gábor and Rosenberg, Ivo G.: On lattices whose ideals are all tolerance kernels. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 23-32. (1995)

Ciesielski, Zbigniew and Kamont, Anna: Lévy's fractional Brownian random field and function spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 99-118. (1995)

Corrádi, Keresztély: On the direct product of cyclic subsets. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 119-129. (1995)

Crary, Jonathan and Szabó, Ottó: Az érzékelés modernizálása. In: Gondolat-jel 5. pp. 10-27. (1995)

Criscuolo, Giuliana and Mastroianni, Giuseppe: Fourier and Lagrange operators in some weighted Sobolev-type space. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 131-148. (1995)

Cs. Jónás, Erzsébet: Klaudy Kinga: A fordítás elmélete és gyakorlata : angol/német/francia/orosz fordítástechnikai példatárral. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 310-314. (1995)

Cs. Jónás, Erzsébet: Voigt Vilmos, Szépe György, Szerdahelyi István (szerk.): Jel és közösség : szemiotikai tanulmánygyűjtemény. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 267-272. (1995)

Csapodi, Zoltán: A Thököly-felkelés visszhangja a Német-római Birodalom területén. In: Aetas, (10) 1. pp. 140-170. (1995)

Csapó, Imréné: Játékos fonémahallás-fejlesztés az első osztályban : olvasásgyakorlási mód ismertetése. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 20-26. (1995)

Csatári, Bálint: Az Alföld Kutatási Program dokumentumai és azok bibliográfiája. In: "Ezer írás az Alföldről" : válogatott bibliográfia, (4). pp. 89-96. (1995)

Csatári, Bálint: Az Alföld Kutatási Program hozadékai. In: Az Alföld helyzete és perspektívái Alföld kutatási program 1991-1994, (4). pp. 69-87. (1995)

Csatári, Bálint: Az Alföld kutatási program előzményei és elvégzett feladatai. In: Az Alföld helyzete és perspektívái Alföld kutatási program 1991-1994, (4). pp. 9-13. (1995)

Csatári, Bálint: Az Alföld kutatások rövid története. In: Az Alföld helyzete és perspektívái Alföld kutatási program 1991-1994, (4). pp. 7-8. (1995)

Csatári, Bálint: Az MTA RKK Alföldi Tudományos Intézete Alföldi földrajzi információs rendszere. In: Az Alföld helyzete és perspektívái Alföld kutatási program 1991-1994, (4). pp. 97-98. (1995)

Csatári, Bálint: Előszó. In: Az Alföld helyzete és perspektívái Alföld kutatási program 1991-1994, (4). pp. 5-6. (1995)

Csatári, Bálint: Előszó. In: "Ezer írás az Alföldről" : válogatott bibliográfia, (5). pp. 3-4. (1995)

Csatári, Bálint: Tartós és új regionális folyamatok az Alföldön. In: Az Alföld helyzete és perspektívái Alföld kutatási program 1991-1994, (4). pp. 15-50. (1995)

Csatári, Bálint: Tájak és kistérségek. In: Az Alföld helyzete és perspektívái Alföld kutatási program 1991-1994, (4). pp. 51-67. (1995)

Csatári, Bálint: Utószó. In: Az Alföld helyzete és perspektívái Alföld kutatási program 1991-1994, (4). p. 99. (1995)

Csernus, Sándor: Francia források Zsigmond párizsi tartózkodásáról - 1416 március. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 103-140. (1995)

Csernus, Sándor: Történelem és fikció : Magyarországi Károly úr regénye. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (99). pp. 5-29. (1995)

Csicselyné Korbely, Zsuzsanna: Emlékező műsor a 2. világháború befejezése alkalmából. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 129-131. (1995)

Csicselyné Korbely, Zsuzsanna: Forgatókönyv iskolai ünnepséghez. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 34-37. (1995)

Csiga, Andrea: Kecskemét zsidósága a XVIII. századtól napjainkig. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 90-94. (1995)

Csorba, László: Kossuth egy újabb szabadságharc feltételeiről az 1860-as évek első felében. In: Kossuth Lajos halálának századik évfordulójára : Emlékülés a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (8). pp. 52-57. (1995)

Csáki, Endre and Csörgő, Miklós and Shao, Qi-Man: Moduli of continuity for lp-valued Gaussian processes. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 149-175. (1995)

Csákány, Béla: Önvédelem. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 133-135. (1995)

Csépai, Ferenc: Data on the estimation of the hygienic bacteriological condition of the Maros (Mureş) river. In: The Maros/Mureş river valley : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river and its environment 1. pp. 143-148. (1995)

Csörgő, Sándor and Mielniczuk, Jan: Close short-range dependent sums and regression estimation. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 177-196. (1995)

Csősz, László: A dokumentumok diplomáciatörténeti háttere. In: A lengyel emigráns kormány és a Szovjetunió kapcsolatfelvételének dokumentumai, 1941 21. pp. 3-16. (1995)

Czédli, Gábor and Pollák, György: When do coalitions form a lattice? In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 197-206. (1995)

Czédli, Gábor and Szabó, László: Quasiorders of lattices versus pairs of congruences. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 207-211. (1995)

D

D. Takács, Rózsa: Tóth Szergej-Vass László: Pápuáktól a Pioneerig. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 316-321. (1995)

Dany, Hans-Christian: Multiplex személyiségek. In: Gondolat-jel 5. pp. 8-10. (1995)

Darvasi, László and Kosztolányi, Dezső: Juda ben Semuél Halevi. In: Pompeji 3. pp. 9-16. (1995)

Davidson, Michelle and Grätzer, George A.: A note on coalitions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 33-34. (1995)

Demeter, Attila: Kutyákról, macskákról, krokodilusokról és egynémely filozófusokról. In: Különbség, (3) 6. pp. 13-20. (1995)

Demetrovics, János and Katona, Gyula O. H. and Sali, Attila: Minimal representations of branching dependencies. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 213-223. (1995)

Demetrovics, János and Thi, Vu Duc: Some remarks on generating Armstron and inferring functional dependencies relation. In: Acta cybernetica, (12) 2. pp. 167-180. (1995)

Descartes, René and Dékány, András and Darázs, József: A szerző levele a könyv fordítójához : amely itt előszóként szolgálhat. In: Pompeji 2. pp. 92-106. (1995)

Deák, Botond: Repülő ember : [vers]. In: Pompeji 3. pp. 71-75. (1995)

Deák, Ágnes: Az emberiségnek szembe kell néznie saját embertelenségével : beszélgetés Deák Istvánnal. In: Aetas, (10) 4. pp. 159-164. (1995)

Deák, Ágnes: Társadalmi ellenállási stratégiák Magyarországon az abszolutista kormányzat ellen 185l-l852-ben. In: Aetas, (10) 4. pp. 27-59. (1995)

Dinya, László: Szervezeti viselkedés vállalati válság- menedzselésnél. In: Tudományos közlemények, (18). pp. 1-8. (1995)

Ditzian, Zeev: Multidimensional Jacobi-type Bernstein-Durrmeyer operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 225-243. (1995)

Dobcsányi, Ferenc: Időszerű gondolatok az irodalomtanár személyiségéről. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 91-94. (1995)

Dobcsányi, Ferenc and Domokos, Mátyás: Hasznos forrásmunka az irodalomtanítás számára. In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 82-83. (1995)

Dobó, Gabriella and Magocsi, Paul Robert and Matthews, Geoffrey J.: Közép-Európa - Amerikából nézve : Paul Robert Magocsi: Kelet-Közép-Európa történelmi atlasza. (Historical atlas of east central Europe.) Cartographic desing by Geoffrey J. Matthews. Toronto. University of Toronto Press. 1993. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 141-144. (1995)

Doinaș, Ștefan Augustin: Az ezüstagyarú vadkan : [vers]. In: Pompeji 3. pp. 17-19. (1995)

Domonkos, János: Egy dal, amely meghódította a világot. In: Módszertani közlemények, (35) 5. pp. 233-234. (1995)

Domonkos, János: Egy kiállítás a sághegyi emlékkereszt alatt. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 48-49. (1995)

Domonkos, János: Karácsonykor ünneplőbe öltözik a lélek Csíksomlyón. In: Módszertani közlemények, (35) 5. pp. 231-232. (1995)

Domonkos, János: Szent László (1046-1095) halálának 900. évfordulója. In: Módszertani közlemények, (35) 5. pp. 214-216. (1995)

Domonkos, János and Boros, Fortunát and Juhász, László: Művelődéstörténet két könyvben. In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 86-90. (1995)

Domonkos, János and Bíró, Ferenc and Szilágyi, András: Szemle. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 182-185. (1995)

Domonkos, János and Hoppál, Mihály and Pomogáts, Béla: Híradás történelmi múltról, jelenünk sorskérdéseiről. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 44-46. (1995)

Domonkos, János and Kovács, Károly: Kovács Károly : Helytörténeti dolgozatok Poroszló község néprajzi hagyományaiból : Poroszló Község Önkormányzata, 1994. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 137-138. (1995)

Domonkos, János and Tomka, Ferenc: Az élemű egészében gondolkodó irodalomtanításért. In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 75-76. (1995)

Dragomir, Sever Silvestru and Pearce, Charles E. M. and Pečarić, Josip E.: On Jessen's and related inequalities for isotonic sublinear functional. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 373-382. (1995)

Driver, Kathy and Stahl, Herbert: Simultaneous rational approximants to Nikishin Systems. II. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 261-284. (1995)

Driver, Kathy and Stahl, Herbert: Simultaneous rational approximants to Nikishin-systems. I. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 245-263. (1995)

Drăgulescu, Constantin: The flora and vegetation of the Mureş (Maros) valley. In: The Maros/Mureş river valley : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river and its environment 1. pp. 47-111. (1995)

Dunn, John: A politikaelmélet története. In: Aetas, (10) 1. pp. 210-232. (1995)

Dániel, Ágnes: A szerző azonosítása a szöveg konstitúciójának, tartalmi-logikai-és szemantikai-kommuikatív összefüggéseinek elmzése útján. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 35-79. (1995)

E

Ek, Camille and Mucsi, László: Redissoluted forms on stalagmites in Belgian caves. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (34). pp. 147-153. (1995)

El-Nashar, El-Said Ramadan and Kabesh, Mahmoud Lofty: Chemistry of biotite as a guide to the nature of magmas, Hajja granitoid complex. Yemen Republic. In: Acta mineralogica-petrographica, (36). pp. 35-54. (1995)

Elbert, Árpád: On-off damping of linear oscillators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 209-224. (1995)

Eliade, Mircea and Lőrinczi, Laura: A kapitány lánya. In: Pompeji 3. pp. 20-39. (1995)

Ember, Lili: (Szópárbaj) ; TAO te PA CSI : [versek]. In: Pompeji 2. pp. 62-63. (1995)

Engel, Pál: A magyarországi birtokszerkezet átalakulása a Zsigmond-korban : öt északkeleti megye példája. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 141-159. (1995)

Eperjessy, Géza: Köszöntő a Történettudományi Tanszék diákköre megalakulásának huszadik évfordulóján. In: A tanítványait szerető, tisztelő, megbecsülő ember : Emlékülés Eperjessy Kálmán születésének centenáriumán a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (6). pp. 23-25. (1995)

Eperjessy, Kálmán: A Csanádvármegyei Könyvtár megalakulása és működése : 1926-1947. In: A tanítványait szerető, tisztelő, megbecsülő ember : Emlékülés Eperjessy Kálmán születésének centenáriumán a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (6). pp. 33-37. (1995)

Erdész, Sándor: Báthori Gábor a történeti mondákban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 23-38. (1995)

Erdősi, Péter: Báthory Zsigmond ünnepi arcmása : a fejedelem és a ceremóniák. In: Aetas, (10) 1. pp. 24-66. (1995)

Evans, Robert J. W.: Linda White és Gál Polixéna : egy barátság, 1857-63. In: Aetas, (10) 4. pp. 71-100. (1995)

Ewans, Robert John Weston: Magyarország a Habsburg-monarchiában 1840 és 1867 között : a politika és a másokról alkotott kép. In: Aetas, (10) 4. pp. 5-26. (1995)

Eördögh, István and Jačov, Marco: Reflections on Marko Jačov's source-book. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (101). pp. 5-10. (1995)

F

Faludi, Szilárd: A semleges iskola kérdéséhez : hozzászólás a Módszertani Közlemények 1995. 2. számában megjelent cikkhez. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 179-180. (1995)

Farkas, Csilla: Történelemoktatás a kolozsvári tudományegyetemen. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 121-126. (1995)

Farkas, Edit: Horváth Iván: A vers : három megközelítés. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 289-291. (1995)

Farkas, Gyula L. and Nyilas, Károly: Characteristic parameters of head measurements in Hungarian children aged 3-18 years. In: Acta biologica, (41) 1-4. pp. 73-82. (1995)

Farkas, Ildikó: Tu accouches de ton article? : ou traitement de la transitivité dans le nouveau dictionnaire français-hongrois. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (15). pp. 13-23. (1995)

Farkas, Zoltán: Az igazságszolgáltatás és a jogalkalmazás kapcsolata a kultúrával : ahogyan ezt a jogalkotó látja... In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 112-117. (1995)

Fearnley, Anne: A strongly rigid binary relation. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 35-41. (1995)

Fehér, László and Molnár, József and Földeák, Sándor: Biológiai aktivitás és a kémiai szerkezet összefüggése fungicid vegyületeknél. In: Tudományos közlemények, (18). pp. 70-74. (1995)

Fejér, Ádám: Ki miért fél az ontikus kultúrtörténettől : Egy szellemi irányzat elismertetésének nehézségei és a polgárosodás. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 95-102. (1995)

Fejér, Ádám: A polgárlét ontikus alapjai és a polgárosodás korszerű modellje. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 9-19. (1995)

Fejér, Ádám: A túlvilági boldogságról és a kulturális közösségről, avagy miképpen teremthetjük meg értelmiségi és polgári szempont összhangját? In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 24-34. (1995)

Fejér, Ádám and Csákány, Béla: Eljutni ahhoz a ponthoz, amelyben minden értelemmé válik : beszélgetés Csákány Béla matematikussal. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 118-127. (1995)

Fejér, Ádám and Erofeev, Venedikt and Burgess, Anthony: A posztmodern totális lázadása és a polgárosodás posztpolgári koncepciója : Venyegyikt Jerofejev: Moszkva-Petuski és Anthony Bufgess: Gépnarancs. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 66-74. (1995)

Fejér, Ádám and Németh, László: Az értelmiségi hagyományképviselet és az értelmiségi szerep megújítása : Németh László Négy próféta című drámáról. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 47-57. (1995)

Fejér, Ádám and Oleša, Ûrij Karlovič: Miből táplálkozik korunknak az a téveszméje, hogy Káin váltja meg a világot? : Jurij Olesa Meggymag című elbeszélésének értelmezése. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 137-148. (1995)

Fejér, Ádám and Puškin, Aleksandr Sergeevič: Puškin i duhovnaâ aktual'nost' russkoj klassiki. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (21). pp. 1-13. (1995)

Fejér, Ádám and Zatykó, László: Kiáltás a kultúráért és a kultúra kiáltása : beszélgetés Zatykó László ferences szerzetessel. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 35-44. (1995)

Feleky, Gáborné: Ahogy én látom korunk ifjúságát. In: Módszertani közlemények, (35) 5. pp. 208-210. (1995)

Feleky, Gáborné and Bagdy, Emőke and Telkes, József: A személyiségfejlesztés kézikönyve. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 46-47. (1995)

Fenyvesi, István and Puškin, Aleksandr Sergeevič and Bulgakov, Mihail Afanas'evič and Németh, László: V adskoj voronke "Aleksandr Puškin" M. Bulgakova i "Csapda" Laslo Nemeta: tipologičeskie nablûdeniâ. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (21). pp. 241-261. (1995)

Fenyvessy, József and Csanádi, József: Tejtermékek tápértékének, emészthetőségének javítása. In: Tudományos közlemények, (18). pp. 27-34. (1995)

Ferencz, Sándor: "Hátha mások is kedvet kapnak...". In: Különbség, (3) 5. p. 3. (1995)

Ferge, Anna and Séllei, László: Study on organic micropollutants of the Maros (Mureş) river. In: The Maros/Mureş river valley : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river and its environment 1. pp. 135-141. (1995)

Ferincz, István and Puškin, Aleksandr Sergeevič: Oleg Letopisn'ij i Puškinskij. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (21). pp. 95-105. (1995)

Ficino, Marsilio and Imregh, Mónika: Commentarium III. : folytatás. In: Pompeji 1. pp. 100-120. (1995)

Ficino, Marsilio and Imregh, Mónika and Darázs, József: Commentarium IV. : folytatás. In: Pompeji 2. pp. 71-91. (1995)

Ficino, Marsilio and Imregh, Mónika and Sándor, Edit: Commentarium V. : folytatás. In: Pompeji 3. pp. 82-104. (1995)

Filippov, Sergej: "Támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol" : történelembölcseleti elképzelések a 15-17. századi Oroszországban. In: Aetas, (10) 3. pp. 5-31. (1995)

Filippov, Sergej and Sisák, Gábor: Filofej szerzetes : Levél a rossz napokról és órákról. In: Aetas, (10) 3. pp. 127-136. (1995)

Fischer, Karin: Kirakós fejtörőjátékok. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 172-176. (1995)

Foiaş, Ciprian and Frazho, Arthur E.: Constructing the schur contraction in the commutant lifting theorem. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 425-442. (1995)

Fomičev, Sergej: O zam'isle "Evgeniâ Oneginâ". In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (21). pp. 77-85. (1995)

Fong, Yuen and Kaarli, Kalle: Unary polynomials on a class of groups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 139-154. (1995)

Font, Márta: Felvidéki kisnemesek királyi szolgálatban : adalékok 13-14. századi társadalomtörténetünkhöz. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 169-185. (1995)

Font, Márta: Magyar-orosz politikai kapcsolatok a 12. században (1118-1199). In: Aetas, (10) 3. pp. 53-75. (1995)

Forgács, Endre and Szabó, Gábor: Kísérleti aero-vibrofluidizációs granuláló berendezés működtető egységeinek fejlesztése. In: Tudományos közlemények, (18). pp. 99-112. (1995)

Forró, Lajos: Jelöletlen tömegsírok a Délvidéken. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 65-70. (1995)

Fridli, Sándor and Schipp, Ferenc: Strong summability and Sidon type inequalities. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 277-289. (1995)

Förster, Karl-Heinz and Nagy, Béla: Local spectra and the Riemann localization principle. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 265-276. (1995)

Fülöp, Zoltán: Correction : Invariance groups of threshold functions : E. K. Horváth. In: Acta cybernetica, (12) 1. p. 109. (1995)

Fülöp, Zoltán and Babcsányi, István and Nagy, Attila: Correction : Mealy-automata in which the output-equivalence is a congruence : I. Babcsányi, A. Nagy. In: Acta cybernetica, (12) 1. p. 107. (1995)

G

G. Etényi, Nóra: A 17. századi közvéleményformálás és propaganda Érsekújvár 1663-as ostromának tükrében. In: Aetas, (10) 1. pp. 95-139. (1995)

Galamb, György and Ginzburg, Carlo: A molnár, az inkvizítor és a történész : (megjegyzések Carlo Ginzburg népi kultúrával kapcsolatos műveihez). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (99). pp. 31-39. (1995)

Galgóczi, László: Káromkodó eleink (3). In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 47-48. (1995)

Gallina, Zsolt: Gepidák a Kárpát-medencében. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 9-15. (1995)

Gallé, László: River valleys: Are they ecological corridors? In: Tiscia 29. pp. 53-58. (1995)

Gasper, George and Trebels, Walter: Ultraspherical multipliers revisited. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 291-309. (1995)

Gausz, András: Száz év ráhagyatkozás, avagy J. V. és R. R. esete a „Gelassenheit"-tel. In: Pompeji 3. pp. 122-131. (1995)

Gavallér, Andrea: Tanár-diák kapcsolat értékszempontú vizsgálata tanárjelöltek körében. In: Módszertani közlemények, (35) 5. pp. 200-208. (1995)

Gaál, György: A székely történet kutatása nem jelent elkülönülést : beszélgetés Imreh Istvánnal. In: Aetas, (10) 1. pp. 233-242. (1995)

Gerics, József: De Hungaria, hereditate Beatae Mariae Virginis. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 187-189. (1995)

Ghazal, Alaeddin: De la vie d'Abd Al-Rahman Al Dakhel. In: Mediterrán tanulmányok, (6). pp. 11-15. (1995)

Giang, Dăng Vũ and Móricz, Ferenc: The Cesàro operator is bounded on the Hardy space H1. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 535-544. (1995)

Giang, Dăng Vũ and Móricz, Ferenc: Lebesgue integrability of Fourier transforms. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 329-343. (1995)

Giang, Dăng Vũ and Móricz, Ferenc: On the L1 theory of Fourier transforms and multipliers. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 293-304. (1995)

Ginés, Angel: Deforestation and karren development in Majorca, Spain. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (34). pp. 25-32. (1995)

Goldie, Helen S.: Major protected sites of limestone pavement in Great Britain. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (34). pp. 61-92. (1995)

Gombay, Edit and Horváth, Lajos: An application of U-statistics to change-point analysis. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 345-357. (1995)

Gombin, Dorzs and Klamár, Gabriella and Szajáni, Béla: Factors influencing the immobilization of glucoamylase. In: Acta biologica, (41) 1-4. pp. 9-13. (1995)

Grant, John and Subra, V. S.: The optimistic and cautious semantics for inconsistent knowledge bases. In: Acta cybernetica, (12) 1. pp. 37-55. (1995)

Grillet, Pierre Antoine: Partially free commutative semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 155-169. (1995)

Grzesik, Rysard: Adelhaid, az állítólagos lengyel hercegnő a magyar trónon. In: Aetas, (10) 3. pp. 114-126. (1995)

Grzesik, Rysard: Európa keleti fele a középkor alkonyán : Jerzy Kloczowski : Europa slowianska w XIV-XV. wieku. In: Aetas, (10) 3. pp. 186-198. (1995)

Gróf, József: Linear combinations of Szász-Mirakjan type operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 359-369. (1995)

Gulkai, Márta: Folyóiratszemle : 1994. november - 1995. március. In: Különbség, (3) 5. pp. 28-37. (1995)

Gulkai, Márta: Folyóratszemle : 1995. április-szeptember. In: Különbség, (3) 6. pp. 33-45. (1995)

Gulkai, Márta: Szerkesztői jegyzet : búcsúbeszéd, e számunkról. In: Különbség, (3) 6. p. 3. (1995)

Gulyás, László: Előszó : néhány megjegyzés E. Beneš első világháború alatti tevékenységéről és a "csehszlovák" emigrációról. In: Zúzzátok szét Ausztria-Magyarországot : a cseh-szlovákok áldozatának történelmi bemutatása 23. pp. 3-4. (1995)

Gulyás, Zsuzsanna: Névmutató. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 395-399. (1995)

Gulyás, Zsuzsanna: Tárgymutató. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 381-394. (1995)

Gunda, Béla: Emlékezés Ferenczi Imrére. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 7-16. (1995)

Gurevič, Aron Âkovlevič: Boszorkányok a faluban és a vádlottak padján : a mágia értelmezésének népi és intellektuális hagyományai. In: Aetas, (10) 3. pp. 145-171. (1995)

Gutman, Iván and Jankovics, Hajnalka and Lubeck, Henk von: Hány atom van körülöttünk? In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 69-71. (1995)

Gyárfás, Edit: Lexikalische Fehler im Lemmabestand des ungarisch-deutschen Wörterbuchs von Előd Halász und im Lösungsschlüssel der Übersetzung der Aufnahmeprüfung. In: Studien zur zweisprachigen Lexikographie Deutsch-Ungarisch : Akten des 1. Kolloquiums Szeged-Siegen : Szeged 21-22. Mai 1993, (5). pp. 91-100. (1995)

Györffy, György and Abdai, Éva: Auchenorrhyncha assemblages of the "Ásotthalmi Látrét" nature conservation area in Hungary I. In: Acta biologica, (41) 1-4. pp. 57-65. (1995)

Győrei, Zsolt and Schlachtovszky, Csaba: Bolygó király. In: Pompeji 4. pp. 148-176. (1995)

Gángó, Gábor: Pennsylvaniából Márianosztrára : Mezey Barna : A magyar polgári börtönügy kezdetei. In: Aetas, (10) 1. pp. 274-276. (1995)

Gáspár, István: Chronicle : [visiting scientists, international laboratory activities, Hungarian scientific activities, laboratory meetings, teaching program of the laboratory, personalia]. In: Plant cell biology and development, (6). pp. 78-79. (1995)

Gát, György: Pointwise convergence of Fejér means on compact totally disconnected groups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 311-319. (1995)

Gécseg, Ferenc and Imreh, Balázs: On the cube-product of nondeterministic automata. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 321-327. (1995)

Gécseg, Zsuzsanna: Coréférence et relation de commande : le problème de la logophoricité. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (15). pp. 41-55. (1995)

Gősi, János: Élelmiszergazdaságunk pozícióit és az ezzel kapcsolatos kormányzati tevékenységet befolyásoló néhány körülményről. In: Tudományos közlemények, (18). pp. 113-117. (1995)

H

H. Tóth, Imre: Metód találkozása az "ugor királlyal". In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 191-196. (1995)

H. Tóth, István: Megújul-e a kiejtéstanításunk? In: Módszertani közlemények, (35) 5. pp. 216-221. (1995)

H. Tóth, István: Népköltészet és olvasástanítás. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 122-129. (1995)

H. Tóth, István: Szóhasználat, kifejezésmód a tanulói műismertetésekben. In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 58-62. (1995)

H. Tóth, István: Értékek nyomában : szövegtípusok az irodalomkönyvekben. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 12-17. (1995)

H. Tóth, Tibor: Linguistic consequences of migration. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 285-294. (1995)

Habic, Peter: On the development of the classical Dinaric karst in Slovenia. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (34). pp. 93-106. (1995)

Hably, Lilla: The biography and paleobotanical activity of Prof. Gábor Andreánszky : commemoration of the 100th anniversary of his birth. In: Plant cell biology and development, (6). pp. 9-11. (1995)

Hajdu, Zoltán: Data on the chemical composition of the Mureş (Maros) river. In: The Maros/Mureş river valley : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river and its environment 1. pp. 113-117. (1995)

Hajdú, László: Az időskorúak szociális védelmének eszközrendszere Kanadában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (46) 2. pp. 1-66. (1995)

Hajnal, Péter: Book reviews. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 561-586. (1995)

Hajnóczi, Gábor: Filippo Brunelleschinek szóló ajánlás Leon Battista Alberti festészetről írt traktátusában. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 197-210. (1995)

Hajzer, Lajos and Klimeš, Lumír: Nyugat-csehországi honismeret : Nyelv. In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 84-85. (1995)

Hamar, József: Algological studies of the Maros (Mureş) river. In: The Maros/Mureş river valley : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river and its environment 1. pp. 149-163. (1995)

Hassanen, Mohamed A. and Saad, Nadi Adeeb and Khalefa, O. M.: Geochcmical aspects and origin of tin-bearing granites in the Eastern Desert, Egypt. In: Acta mineralogica-petrographica, (36). pp. 55-72. (1995)

Hatvani, László and Krisztin, Tibor: Asymptotic stability for a differential-difference equation containing terms with and wihout a delay. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 371-384. (1995)

Havas, László: A középkorvégi Magyarországról : Ludovicus Tubero : Kortörténeti feljegyzések : Magyarország. In: Aetas, (10) 3. pp. 172-173. (1995)

Hegedűs, Katalin: Angol nyelvlecke harmadik osztályosoknak : I. In: Módszertani közlemények, (35) 5. pp. 211-214. (1995)

Herczeg, Zsolt: Az iskolai drogfelvilágosítás időszerűségéről. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 158-160. (1995)

Hermann, Róbert: Kossuth és tábornokai. In: Kossuth Lajos halálának századik évfordulójára : Emlékülés a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (8). pp. 17-36. (1995)

Hevesi, István: Erkölcs és szexualitás a Monarchiában. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 109-110. (1995)

Hevesi, István: Greksza Attila. In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 19-20. (1995)

Hevesi, István: Rendőrkapitány a prostitúció élén : Thaisz Elek (1820-1892) életútja. In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 40-42. (1995)

Hevesi, István and Dajeh, Omar: Mindegy, hogy fekete vagy fehér? In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 63-64. (1995)

Horkay Hörcher, Ferenc: Előszó John Dunn tanulmányához. In: Aetas, (10) 1. p. 209. (1995)

Horkheimer, Max and Krémer, Sándor: A schopenhaueri gondolkodás viszonya a tudományhoz és a valláshoz. In: Pompeji 2. pp. 135-146. (1995)

Horkheimer, Max and Krémer, Sándor: A társadalomfilozófia jelenlegi helyzete és egy társadalomkutató intézet feladatai. In: Pompeji 2. pp. 120-134. (1995)

Hornung, Erzsébet: Reproductive strategies and spatio-temporal patterns of terrestrial isopod populations. In: Acta biologica, (41) 1-4. pp. 119-122. (1995)

Horváth, Miklós: Eigenfunction expansions for one-dimensional Dirac operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 225-240. (1995)

Horváth, Zoltán: Parallel asynchronous computation of the values of an associative function. In: Acta cybernetica, (12) 1. pp. 83-94. (1995)

Horváthné Almássy, Katalin: Herstellung und Untersuchung ballaststoff Transformaten aus einigen Getreideprodukten. In: Tudományos közlemények, (18). pp. 125-131. (1995)

Horváthné Tóth, Erzsébet: Ép testben ép lélek! In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 76-78. (1995)

Hudi, József: Elmulasztott lehetőségek : Tóth Ágnes : Telepítések Magyarországon 1945-1948 között : a németek kitelepítése, a belső népmozgások és a szlovák-magyar lakosságcsere összefüggései. In: Aetas, (10) 1. pp. 277-284. (1995)

Hum, László and Fényes, József: The geochemical characteristics of loesses and paleosols in the South-Eastern Transdanube (Hungary). In: Acta mineralogica-petrographica, (36). pp. 89-100. (1995)

Hunyadi, László: A fonetikai forma szemantika szerepe. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 147-163. (1995)

Hunyadi, László: A fonetikai forma szemantikai szerepe. In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei, (1). pp. 147-163. (1995)

Huszka, László: Szeretett professzorunk. In: A tanítványait szerető, tisztelő, megbecsülő ember : Emlékülés Eperjessy Kálmán születésének centenáriumán a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (6). pp. 15-22. (1995)

Hász, Róbert and Sejben, Lajos: A gileádi csoda : vagy ami még az apokrifekből is kimaradt. In: Pompeji 1. pp. 31-53. (1995)

I

Imaoka, Teruo: Representations of generalized inverse *-semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 171-180. (1995)

Imhof, Lorens and Nessel, Rolf Joachim: On the sharpness almost everywhere of equivalence assertions for positive linear operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 385-409. (1995)

Imreh, Balázs: On isomorphic representation of nondeterministic tree automata. In: Acta cybernetica, (12) 1. pp. 11-21. (1995)

Imreh, Balázs and Steinby, Magnus: Some remarks on directable automata. In: Acta cybernetica, (12) 1. pp. 23-35. (1995)

Imreh, István: Alsó-Fehér megyei falusbírák számadásai, 1796-1806. In: Aetas, (10) 1. pp. 243-262. (1995)

Indlekofer, Karl-Heinz and Járai, Antal and Kátai, Imre: On some properties of attractors generated by iterated function systems. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 411-427. (1995)

Indlekofer, Karl-Heinz and Manstavičius, Eugenijus: Translates of additive and multiplicative functions defined on arithmetical semigroups. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 105-122. (1995)

Ivacs, Ágnes and Kurdy Fehér, János: Egy csomag vasdrót, néhány vessző, farostlemez, egy pici gipsz és néhány cukorkás doboz : riport Sugár Jánossal. In: Gondolat-jel 5. pp. 48-59. (1995)

J

J. Nagy, László: Hongrie, Turquie et Méditerranée dans les XVI-XVII siècles : les hongrois en la Méditerranée. In: Mediterrán tanulmányok, (6). pp. 29-33. (1995)

J. Nagy, László: Laudatio. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. p. 17. (1995)

J. Nagy, László: The moroccan national movement forming around the Sultan : (1946-1952). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (101). pp. 51-60. (1995)

Jakab, Mária: Még egyszer Kossuth és Széchenyi vitájáról. In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 65-68. (1995)

Jakab, Mária: Még egyszer Kossuth és Széchenyi vitájáról. In: Kossuth-emléknapok : Kossuth Lajos születésének 190. évfordulója alkalmából, (5). pp. 65-68. (1995)

Jakab, Sámuel: Soils of the flood plain of the Mureş (Maros) river. In: The Maros/Mureş river valley : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river and its environment 1. pp. 25-46. (1995)

Jancsák, Csaba: Fejezetek a Grál-legenda történetéből. In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 37-39. (1995)

Jancsák, Csaba: Miért éppen Alaszka?... In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 43-44. (1995)

Jancsák, Csaba: Zsidó anekdotakincs. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 104-105. (1995)

Jancsák, Csaba: Zsidó mentés és ellenállás a magyarországi Holocaust alatt. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 95-101. (1995)

Jancsák, Csaba: A magyar ugar - A kiegyezéstől a II. világháborúig. T-Twins kiadó. 1991. 391 o., 350 Ft. In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. p. 62. (1995)

Jankó, Imréné: Vágott baromfi objektív minősítése. In: Tudományos közlemények, (18). pp. 64-69. (1995)

Jančar, Drago and Gállos, Orsolya: Incidens a réten. In: Pompeji 2. pp. 24-29. (1995)

Jaspers, Karl and Juhász, Anikó and Csejtei, Dezső: A filozófia a jövőben. In: Pompeji 1. pp. 134-152. (1995)

Jenei, Teréz: Petőfi S. János-Bácsi János-Benkes Zsuzsa-Vass László: Szövegtan és verselemzés : Petőfi S. János-Bácsi János-Benkes Zsuzsa-Vass László:. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 305-310. (1995)

Jerofejev, Viktor and Szőke, Katalin and Sejben, Lajos: Anna teste avagy az orosz avantgárd vége. In: Pompeji 1. pp. 94-99. (1995)

Joó, Etelka: Béládi Miklós, Jankovics József, Nyerges Judit (szerk.): A magyar vers : az I. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus előadásai : 1981. augusztus 10-14. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 276-278. (1995)

Joó, István and Szabó, V. E. Sándor: A generalization of Pal interpolation process. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 429-438. (1995)

Juhász, Erzsébet and Tatarka, Dominik: A múlt és jelen feltárásának fontossága : Dominik Tatarka Agóniájáról. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 87-94. (1995)

Jánosi, Mónika: Bírósági döntvények és szokásjogi feljegyzések "Nota"-k a Gregoriánczi-kódexben. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 211-220. (1995)

K

Kaczúr, Ágnes: El nacimiento de la dictadura de Primo de Rivera. In: Mediterrán tanulmányok, (6). pp. 43-55. (1995)

Kapodistrias, Iōannēs Antōnios: Kapiodisztriasz gróf kritikája. In: A Hét Sziget Köztársaság és Kapodisztriasz 20. pp. 10-27. (1995)

Kapodistrias, Iōannēs Antōnios: Kapodisztriasz gróf levelezéséből. In: A Hét Sziget Köztársaság és Kapodisztriasz 20. pp. 27-30. (1995)

Kari, Lila and Rozenberg, Grzegorz and Salomaa, Arto: Generalized DOL trees. In: Acta cybernetica, (12) 1. pp. 1-9. (1995)

Karsai, László: Jewish deportations in Carpatho-Ruthenia in 1944. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (101). pp. 37-49. (1995)

Katzschmann, Michael: Morphosyntaktische Betrachtungen zur Nganasanischen Negation. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 237-249. (1995)

Kearnes, Keith A.: Minimal clones with abelian representations. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 59-76. (1995)

Kedves, Miklós: Preface. In: Plant cell biology and development, (6). pp. 7-8. (1995)

Kedves, Miklós and Bagi, István: Études palynologiques et pédologiques sur les sédiments holocènes de la piscine du monastère du Mont Jakab. In: Plant cell biology and development, (6). pp. 60-67. (1995)

Kedves, Miklós and Kedves, Loránd: Computer modelling of the quasi-crystalloid biopolymer structures I. In: Plant cell biology and development, (6). pp. 68-77. (1995)

Kedves, Miklós and Tóth, Anita and Vér, Annamária: Radial fivefold rotation: A new method in the study of the biopolymer organization of the sporoderm. In: Plant cell biology and development, (6). pp. 44-59. (1995)

Kiefer, Ferenc: Az alaktani kutatások újabb lehetőségei. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 165-174. (1995)

Király, Tibor and Marton, Károly: A testnevelés helye és szerepe a tanítójelöltek képzésében. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 115-117. (1995)

Kispéter, József: Élelmiszeripari termékek vizsgálata reológiai, színmérési és termolumineszcencia módszerekkel. In: Tudományos közlemények, (18). pp. 19-26. (1995)

Kiss, Attila and Szabari, Antónia: Papers in English and American studies : Tomus V. - The semiotics of revenge : subjectivity and abjection in English Renaissance tragedy ; Demand, desire and the drive in Sidney's texts and their contexts. (1995)

Koczó, Renáta: A honti cigányper kétszáztíz év távlatából. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 71-73. (1995)

Kohl, Stefan: The birds of the Mureş (Maros) river. In: The Maros/Mureş river valley : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river and its environment 1. pp. 235-244. (1995)

Kolozsi, László: Hajnali séta : [vers]. In: Pompeji 2. p. 30. (1995)

Koltay, Tibor: A hipertext szövegségéről. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 115-126. (1995)

Komornik, Vilmos: Well-posedness and decay estimates for a Petrovsky system by a semigroup approach. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 451-466. (1995)

Konâgin, Sergej Vladimirovič: On divergence of trigonometric Fourier series over cubes. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 305-329. (1995)

Kopasz, Filoméla Gertrúd: A magyarországi leánynevelés kezdeteiről a kettős évforduló jegyében. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 132-133. (1995)

Koppány, György: Microclimate investigations in and near the forest of Ásotthalom. In: Acta climatologica, (28-29). pp. 47-52. (1995)

Koppány, György and Makra, László: Persistence probability of the drought index made by Pálfai for five regions of the Hungarian Great Plain. In: Acta climatologica, (28-29). pp. 53-61. (1995)

Kordé, Zoltán: Székelyek, őrök és lövők. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 221-232. (1995)

Koszta, László: Püspöki székhely és városfejlődés : Pécs központi funkciói és vonzáskörzete a 14. század közepéig. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 233-271. (1995)

Kosztolnyik, Zoltán József: Remarks on Andrew III of Hungary. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 273-290. (1995)

Kovács, András Ferenc: Kys maghyar nyelw : emleec : [vers]. In: Pompeji 3. p. 40. (1995)

Kovács, Andrásné and Sulyok, Gizella: Javaslat Sulyok Gizella : Pilletánc II. című könyvének tanításához. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 161-166. (1995)

Kovács, Erzsébet: Hüvelyes bázisú száraztészta antinutritiv anyagainak vizsgálata. In: Tudományos közlemények, (18). pp. 57-63. (1995)

Kovács, Imre Attila: Szilánkok a bárkához. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 20-23. (1995)

Kovács, Imre Attila and Nagy, Károly: A nudista telepen nincs zsebtolvajlás : beszélgetés jogról, politikáról, kultúráról Nagy Károly nemzetközi jogásszal. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 107-111. (1995)

Kovács, László: Előkelő rusz vitéz egy székesfehérvári sírban : a rádiótelepi honfoglalás kori A. sír és kardja - Kalmár János (1899-1977) emlékének. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 291-308. (1995)

Kozma, Lászlóné: A "Kincskereső iskolában" jártam. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 47-48. (1995)

Krausz, K. and Pápai, J. and Gallé, László: Composition of Orthoptera assemblages in grassland habitats at Lower-Tisza flood plain. In: Tiscia 29. pp. 47-52. (1995)

Krepler, Erzsébet and Puškin, Aleksandr Sergeevič: Obraz pugačeva v "kapitanskoj dočke" Puškina. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (21). pp. 69-76. (1995)

Kristó, Gyula: Mikor lett fejedelem Géza? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (102). pp. 11-23. (1995)

Kriveczkyné Molnár, Katalin: Az iskola demokratikus vezetésének értelmezése. In: Módszertani közlemények, (35) 5. pp. 187-193. (1995)

Kroó, András and Szabados, József: Approximation by lacunary Bernstein and self-reciprocal polynomials. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 467-486. (1995)

Krémer, Sándor: „Isten nélkül hiábavaló megmenteni a feltétlen értelmet" : Max Horkheimer késői filozófiája, avagy gondolkodói alternatívák a XX. század végén. In: Pompeji 2. pp. 107-119. (1995)

Kríza, Ildikó: Narratívttípusok a Mátyás-hagyományban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 39-52. (1995)

Kuba, Attila: Reconstruction of unique binary matrices with prescribed elements. In: Acta cybernetica, (12) 1. pp. 57-70. (1995)

Kubinyi, András: A királyi udvar élete a Jagelló-korban. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 309-335. (1995)

Kubovics, Imre and Abdel-Karim, Abdel-Aal Mohamed: Crystallization of amphiboles in the Kid volcanic complex, Southern Sinai, Egypt: implications for magma evolution. In: Acta mineralogica-petrographica, (36). pp. 17-33. (1995)

Kukovecz, György: The "Turks" of Latin America : remarks on the problems of Syrian-Lebanese emigration. In: Mediterrán tanulmányok, (6). pp. 57-68. (1995)

Kulčenko, Vladimir and Puškin, Aleksandr Sergeevič: Isklûčitel'no i neotstupno A. S. Puškin v žizni i tvorčestve M. A. Vološkia. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (21). pp. 219-239. (1995)

Kurecskó, Mihály: A lengyel katolicizmus megértéséhez : Jerzy Kloczowski, Lidia Müllerowa, Jan Skarbek : A katolikus egyház Lengyelországban. In: Aetas, (10) 3. pp. 174-176. (1995)

Kurusa, Árpád: Romanov's theorem in higher dimensions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 487-493. (1995)

Kádár, Ferenc: "Őrállóvá tettelek téged..." : gondolatok a prófétaságról és közéletről. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 58-65. (1995)

Kádár, Judit: Előszó Michael Joseph Quin útleírásához. In: Aetas, (10) 1. pp. 194-195. (1995)

Kálmán, Katalin and Mihalik, Erzsébet: Comparative investigation of some perianth triats in the two morphs of Primula veris and P. vulgaris. In: Acta biologica, (41) 1-4. pp. 83-85. (1995)

Kámán, Erzsébet and Puškin, Aleksandr Sergeevič and Bulgakov, Mihail Afanas'evič: Puškinskaâ paradigma istorii i problema tradicij v romane M. Bulgakova "belaâ gvardiâ". In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (21). pp. 263-276. (1995)

Kánnai, Zoltán and Tallos, Péter: Stability of solution sets of differential inclusions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 197-207. (1995)

Kékes Szabó, Mihály: Emlékezés Felméri Lajosra : 1840-1894. In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 79-81. (1995)

Kérchy, László: Injection of unilateral shifts into contractions with non-vanishing unitary asymptotes. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 443-476. (1995)

Kérchy, László: On roots of normal operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 439-449. (1995)

Kósa, Kinga: Ahová a király is gyalog jár(t) : betekintés az ókori emberek "mindennapi dolgaiba". In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 50-52. (1995)

Körmöczi, László: Spatio-temporal patterns and pattern transformations in sand grassland communities. In: Acta biologica, (41) 1-4. pp. 103-108. (1995)

Körösi, Zoltán and Sándor, Edit: Resztelt máj. In: Pompeji 3. pp. 41-54. (1995)

Küllős, Imola: A betyárok a folklórban és a valóságban : betyármondáink nemzetközi és nemzeti vonásai, főbb motivikája. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 53-71. (1995)

L

Lachata, István: Kommunikációs problémák az iskolában. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 3-6. (1995)

Laczkó, Tibor: A magyar befejezett melléknévi igenevek és a lexikai-funkcionális grammatika. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 175-198. (1995)

Lagzi, István: The number of poles having escaped to the territory of Hungary during the second world war : facts and data. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (101). pp. 11-25. (1995)

Lasser, Rupert and Obermaier, Josef: On the convergence of weighted Fourier expansions with respect to orthogonal polynomials. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 345-355. (1995)

Lazari, Andrej and Puškin, Aleksandr Sergeevič and Dostoevskij, Fëdor Mihajlovič: Zametki o Puškine Apollona Grigor'eva i Fedora Dostoevskogo. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (21). pp. 177-184. (1995)

Leindler, László: On equivalence of coefficient conditions with applications. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 495-514. (1995)

Lele, József: Szempontok Szulejmán szultán 1541. évi magyarországi döntéseihez. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 337-349. (1995)

Lepahin, Valerij: Kosmičeskaâ liturgia v lirike esenina. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (21). pp. 301-336. (1995)

Lepahin, Valerij and Puškin, Aleksandr Sergeevič: Dve variacii na odnu temu : "Demon" Puškina i "Moj Demon" Lermontova. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (21). pp. 151-176. (1995)

Lepetit, Bernard: Építészet, földrajz, történelem : a lépték használatai. In: Aetas, (10) 4. pp. 142-158. (1995)

Levene, Mark: A lattice view of functional dependencies in incomplete relations. In: Acta cybernetica, (12) 2. pp. 181-207. (1995)

Liiceanu, Gabriel and Pató, Attila: A tragikum pszichológiája: a <pleasure in pain> jelensége. In: Pompeji 4. pp. 7-18. (1995)

Liiceanu, Gabriel and Pató, Attila: A tragédia elve a preszókratikus filozófiában. In: Különbség, (3) 6. pp. 21-23. (1995)

Losoncz, Alpár: A határok digitalizálódása. In: Gondolat-jel 5. pp. 71-80. (1995)

Lotringer, Sylvére and Ivacs, Ágnes: A harmadik hullám : az elmélet mint árucikk a művészetben. In: Gondolat-jel 5. pp. 60-70. (1995)

Lovas, Ildikó and Darázs, József: Egy megtalált történet. In: Pompeji 2. pp. 57-61. (1995)

Lowe, David J. and Gunn, John: The role of strong acid in speleo-inception and subsequent cavern development. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (34). pp. 33-60. (1995)

Lubinsky, Doron Shaul: Converse quadrature sum inequalities for polynomials with Freud weights. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 527-557. (1995)

Lukács, Zs. Tibor: Propaganda és közvélemény kutathatósága a történettudományban. In: Aetas, (10) 1. pp. 171-195. (1995)

Lukács, Zs. Tibor: A korabeli propaganda és II. Rákóczi György megítélése. In: Aetas, (10) 1. pp. 68-94. (1995)

Láng, Zsolt and Darázs, József: Bestiárium Transylvaniae : az ugató gyurgyalag. In: Pompeji 2. pp. 7-18. (1995)

Láng, Zsolt and Sejben, Lajos: Házi feladat : egy kelet-középeurópai napom. In: Pompeji 1. pp. 75-81. (1995)

Lászlóffy, Csaba and Sándor, Edit: Ókori fondorlatok I. In: Pompeji 3. pp. 76-81. (1995)

Lázáry René, Sándor and Sejben, Lajos: De mundi miseria : Jehan d'Amiens panaszdala : [vers]. In: Pompeji 1. pp. 90-93. (1995)

Lévay, Botond and Gaszner, Ferencné: Legyen segédkönyv! : a Jó ősök, égi királyok című mondagyűjteményről. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 136-137. (1995)

M

M. Korchmáros, Valéria: Az -ék: többesjel! In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 295-308. (1995)

Magyarits, Katalin: Német anekdotakincs. In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 53-54. (1995)

Majzik, Andrea: "Möglépött mint Dugonics!". In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 45-46. (1995)

Majzik, Andrea: Szeged Széchenyije. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 106-108. (1995)

Makai, János: A Szuzdali Fejedelemség külpolitikája a 12. század 30-50-es éveiben. In: Aetas, (10) 3. pp. 76-95. (1995)

Makk, Ferenc: Csaba és Alpár. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 351-365. (1995)

Makk, Ferenc: Külföldi források és a korai magyar történelem : (X-XII. század). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (102). pp. 25-41. (1995)

Maleczki, Márta: A magyar főnevek és determinánsok interpretációja strukturál tartományú szemantikai modellekben. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 199-234. (1995)

Maleczki, Márta: A magyar főnevek és determinánsok interpretációja strukturált tartományú szemantikai modellekben. In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei, (1). pp. 199-234. (1995)

Maleczki, Márta and Büky, László: Bevezető. In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei, (1). p. 107. (1995)

Malkowsky, Eberhard: The continuous duals of the spaces c0(Λ) and c(Λ) for exponentially bounded sequences Λ. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 241-250. (1995)

Malkowsky, Eberhard: A study of the α-duals for w∞(p) and w0(p). In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 559-570. (1995)

Mandić, Miroslav and Utasi, Anikó and Utasi, Csilla: A kóborlás rózsája : részletek. In: Pompeji 1. pp. 60-71. (1995)

Margóczi, Katalin: Interspecific associations in different successional stages of the vegetation in a Hungarian sandy area. In: Tiscia 29. pp. 19-26. (1995)

Marjanucz, László: Az Eperjessy Kálmán Tudományos Diákkör megalakulása, célkitűzései. In: A tanítványait szerető, tisztelő, megbecsülő ember : Emlékülés Eperjessy Kálmán születésének centenáriumán a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (6). pp. 25-27. (1995)

Marjanucz, László: Kossuth emigrációs alkotmánytervei. In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 86-91. (1995)

Marjanucz, László: Kossuth emigrációs alkotmánytervei. In: Kossuth-emléknapok : Kossuth Lajos születésének 190. évfordulója alkalmából, (5). pp. 86-91. (1995)

Marjanucz, László: Kossuth municipializmusa. In: Kossuth Lajos halálának századik évfordulójára : Emlékülés a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (8). pp. 10-16. (1995)

Marosi, Ernő: Van-e értelme és létjogosultsága a középkori művészet történetének Kelet-Közép-Európában? In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 367-379. (1995)

Matsumoto, Toshiko: Compact weighted composition operators on the domain of a closed *-derivation in C(K). In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 511-521. (1995)

Mayer, János: Bevezetés. In: Németország két megosztási terve : Morgenthau-terv, Frankfurti Dokumentumok 22. pp. 3-7. (1995)

Mihalik, Erzsébet: In memoriam dr. habil. Sándor Gulyás (1933-1996). In: Acta biologica, (41) 1-4. pp. 3-8. (1995)

Mikola, Gyöngyi: Megállítja a zuhanást : Tolnai Ottó legújabb könyvéről. In: Pompeji 1. pp. 14-20. (1995)

Mikola, Tibor: Kausative Konstruktionen in den uralischen Sprachen. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 251-265. (1995)

Mikola, Tibor: Morphologisches Wörterbuch des Enzischen. ISBN 963 481 881 1, (1995)

Mirchev, Ivan and Yurukov, Borislav: Some properties of H-functions. In: Acta cybernetica, (12) 2. pp. 137-143. (1995)

Mogyoródi, Árpád: Feladatlap a vízben, vizes oldatokban történő áramvezetés vizsgálatához. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 30-33. (1995)

Molnár, Béla and Hum, László and Fényes, József: Investigation of modern geological processes in holocene lacustrine carbonates in the Danube-Tisza intefluve (Hungary). In: Acta mineralogica-petrographica, (36). pp. 73-87. (1995)

Molnár, Judit: Zsidósors 1944-ben az V. (szegedi) csendőrkerületben. ISBN 963 8364 40 8, (1995)

Molnár, Lajos and Zalar, Borut: On automatic surjectivity of Jordan homomorphisms. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 413-424. (1995)

Moreiras, Alberto: Az ugrás és a lapsus : Birtokháborítással szerzett saját hely a cybertérben. In: Gondolat-jel 5. pp. 28-40. (1995)

Máté, Jakab: 2.1. A szemiotikai textológia néhány kérdése a viták tükrében. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 190-196. (1995)

Máté, Jakab: Nyelvészet (szövegtan) az oktatás folyamatában : egy kiadványsorozat margójára. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 248-265. (1995)

Méhes, Károly: Eleven eltűnés ; Az tépelődésrűl ; Átszitál : [versek]. In: Pompeji 2. pp. 36-39. (1995)

Möller, Holger: Scriftliche Fassung des Vortrags anlässlich des Symposiums in Szeged am l2.Februar 1996. In: Tudományos közlemények, (18). pp. 145-150. (1995)

N

Nagy, Andor and Várnagy, Elemér: Cigány-pedagógia. In: Módszertani közlemények, (35) 1. p. 42. (1995)

Nagy, Beáta Boglárka: A nganaszan igék aspektusáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 267-284. (1995)

Nagy, Gábor: Chopoki képeslap ; Késő-nyári éjszaka ; Akropolisz : [versek]. In: Pompeji 2. pp. 64-66. (1995)

Nagy, Imre: A síksági indiánokról... In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 59-62. (1995)

Nagy, István: Eperjessy Kálmán életútja. In: A tanítványait szerető, tisztelő, megbecsülő ember : Emlékülés Eperjessy Kálmán születésének centenáriumán a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (6). pp. 11-14. (1995)

Nagy, István: A tanítványait szerető, tisztelő, megbecsülő ember. In: A tanítványait szerető, tisztelő, megbecsülő ember : Emlékülés Eperjessy Kálmán születésének centenáriumán a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (6). pp. 44-47. (1995)

Nagy, L. János: Tovább a nyelvészet (és a logika?) útján. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 174-175. (1995)

Nagy, Tamás: Aetas 1994/1. In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 59-61. (1995)

Nagy, Tamás: A Déli Vasút rövid története. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 18-26. (1995)

Nagy, Tamás: Hátizsákkal a Mecsekben. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 54-58. (1995)

Nagy, Tamás: Kossuth és a védegyleti mozgalom. In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 72-76. (1995)

Nagy, Tamás: Kossuth és a védegyleti mozgalom. In: Kossuth-emléknapok : Kossuth Lajos születésének 190. évfordulója alkalmából, (5). pp. 72-76. (1995)

Nagy, Tamás: Soprony. In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 21-25. (1995)

Nagy, Tamás: Tolna. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 49-53. (1995)

Nagy, Tamás and Sümegi, József: Sümegi József : "a hely, ahol születtem, gyermekkoromtól meghatározta az érdeklődésemet. ". In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 30-32. (1995)

Nalbant, Teodor T.: Fish of the Mures (Maros) river : systematics and ecology. In: The Maros/Mureş river valley : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river and its environment 1. pp. 225-234. (1995)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: Egymást erősítő indítékok és ösztönzők rendszere a munkában. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 6-9. (1995)

Neuberger, John W.: Prevalence of chaotic differences for unpredictable functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 181-196. (1995)

Nikol'skij, Sergej Mihajlovič: Bernstein inequality for algebraic polynomials on manifolds described by trigonometric polynomials. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 581-588. (1995)

Nyéky-Gaizler, Judit: Demonstration of a problem-solving method. In: Acta cybernetica, (12) 1. pp. 71-82. (1995)

Németh, József: Book reviews. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 805-821. (1995)

Németh, József: A further note concerning Hardy-Littlewood classical inequalities. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 571-579. (1995)

Nǎdǎban, Traían and Puškin, Aleksandr Sergeevič: Rol' pejzaža v ûzi'ih poèmah Puškina. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (21). pp. 87-92. (1995)

O

Obedbak, Sámat and Kabdebó, Tamás and Sándor, Edit: Szalamander. In: Pompeji 3. pp. 56-64. (1995)

Olajos, Terézia: A magyarországi bizantinológia a XX. században. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 381-399. (1995)

Olivi, Terry and Petőfi, Sándor János: Duchesne, Alain-Thierry Leugay: Petite fabrique de littérature. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 321-328. (1995)

Oláh, János: Pázmány Péter a nőnevelésről. In: Módszertani közlemények, (35) 5. pp. 224-228. (1995)

Oláh, János and Czeizel, Endre: Czeizel Endre : Az érték még mindig bennünk van : Budapest, Akadémiai K., 1994. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 185-186. (1995)

Oláh, János and Káldy, Antalné and Pusztainé Szabó, Margit: Az orosházi József Attila Általános Iskola múltja és jelene. In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 85-86. (1995)

Oláh, János and Söveges, Dávid: Szent Benedek regulája : Pannonhalma, Bencés K., 1992. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 43-44. (1995)

Orbán, Józsefné: Kooperatív kiscsoportos tanulásszervezés tapasztalatai egy pécsi iskolában. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 94-104. (1995)

P

P. Nagy, Éva and Mészöly, Miklós: Az elbeszélő és az elbeszélői nézőpont tér- és időbelisége Mészöly Miklós Pontos történetek útközben című regényében. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 167-171. (1995)

Paler, Octavian and Demény, Péter: A korlátozott örökkévalóság. In: Pompeji 2. pp. 67-70. (1995)

Palotásné Nagy, Éva: 2.7. A kreatív-produktív gyakorlatok gyakorlóiskolai alkalmazásának tapasztalatairól. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 209-211. (1995)

Papp, Kitti F.: Lebesgue integrability theorems for double trigonometric series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 331-344. (1995)

Papp, Zsuzsanna: List of publication of the laboratory until December 1994. In: Plant cell biology and development, (6). pp. 78-79. (1995)

Pappné Nagy, Éva: Szili József (szerk.): A strukturalizmus után : érték, vers, hatás, történet, nyelv az irodalomelméletben. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 299-302. (1995)

Pelyach, István: Útban az emigráció felé. In: Kossuth Lajos halálának századik évfordulójára : Emlékülés a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (8). pp. 41-51. (1995)

Pelyvás, Adrienne: Ünnepi műsor szerkesztése az általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (35) 5. pp. 222-223. (1995)

Penksza, K.: Relationship between vegetation and soil on the northeastern slope of the Fehérszirt (White cliff) of Kesztölc. In: Tiscia 29. pp. 3-10. (1995)

Perák, József Zoltán: Gravitációs lencsék : távcsövek a végtelenbe (?). In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 111-114. (1995)

Pethő, Bertalan and Schwarzkogler, Rudolf: A szépség utódlásáról. In: Gondolat-jel 5. pp. 41-47. (1995)

Petkov, Kiril: A Korona elleni lázadóktól a fideli nostri Bulgariig : az ortodox balkáni népekről alkotott kép Kelet-Közép-Európában (1354-1572). In: Aetas, (10) 3. pp. 32-52. (1995)

Petrovics, István: Temesvár és Nagyszeben : megjegyzések egy oklevéltöredék kapcsán. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 401-412. (1995)

Petőfi, Sándor János: 2.9. Válaszok és megjegyzések a szemiotikai textológia felépítését érintő kérdésekre, megállapításokra. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 212-226. (1995)

Petőfi, Sándor János: Petőfi, János S.-Sergio Cicconi (a cura di): Sistemi segnici e loro uso nella comunicazione umana 2. La filosofia del linguaggio e la comunicazione umana multimédiáié (= Quaderni di ricerca e didattica XIV) : Petőfi, János S.-Sergio Cicconi (a cura di): Sistemi segnici e loro uso nella comunicazione umana 2. La filosofia del linguaggio e la comunicazione umana multimédiáié (= Quaderni di ricerca e didattica XIV. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 328-329. (1995)

Petőfi, Sándor János: Utam a szemiotikai szövegtanhoz : 3. 1970-1971. Egy nyelvészeti alapozású kotextuális szövegelmélet globális koncepciójának felvázolása. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 237-248. (1995)

Petőfi, Sándor János: A hipertextuális irodalom a perszonál komputer elterjedt alkalmazásának korszakában. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 153-172. (1995)

Petőfi, Sándor János and Békési, Imre and Vass, László: Előszó. In: Szemiotikai szövegtan 8. p. 7. (1995)

Petőfi, Sándor János and Vass, László: 2.11. Válaszok, megjegyzések az analitikus szemiotika textológiai szövegmegközelítéssel kapcsolatos megállapításokra, kérdésekre. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 233-236. (1995)

Pfeffer, Karl-Heinz: Karstresearch - a traditional science involving recent applied tasks : Homage to Prof. Jakucs the famous hungarian karst scientist who introduced applied karst research in his department. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (34). pp. 7-24. (1995)

Pihurik, Judit: Szubjektív források : a Horthy-korszakra vonatkozó memoárirodalom vizsgálatának néhány tanulsága. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (102). pp. 69-78. (1995)

Piti, Ferenc: Constantinus császár adománylevele. In: A Constantinus-i adománylevél : Donatio Constantini - VIII. sz. 19. pp. 18-28. (1995)

Piti, Ferenc: Előszó. In: A Constantinus-i adománylevél : Donatio Constantini - VIII. sz. 19. pp. 3-17. (1995)

Pluhár, András: Remarks on the interval number of graphs. In: Acta cybernetica, (12) 2. pp. 125-129. (1995)

Podmaniczky, Szilárd: Egy puszi hatása : odaadó előadás. In: Pompeji 2. pp. 51-56. (1995)

Podmaniczky, Szilárd and Solymosi, Bálint: A Szégyen : 3 antifasiszta burleszk. In: Pompeji 4. pp. 43-66. (1995)

Popper, Karl and Jónás, Csaba and Sándor, Edit: A művészetről : kétfajta zene. In: Pompeji 3. pp. 105-121. (1995)

Pádár, Zsolt and Sellier, André and Sellier, Jean: Franciaországi változások : André Sellier- Jean Sellier: Közép- Európa népeinek atlasza. (Atlas des peuples d'Europe Centrale.) Cartographie Anne Le Fur. Paris. La Découverte. 1991. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 138-141. (1995)

Pál Molnár, Elemér and Árva-Sós, Erzsébet: K/Ar radiometric dating on rocks from the northern part of the Ditró syenitemassif and its petrogenetical implications. In: Acta mineralogica-petrographica, (36). pp. 101-116. (1995)

Pálffy, E.: Temperature inversion in the Csík Basin. In: Acta climatologica, (28-29). pp. 41-45. (1995)

Pálfy, Miklós: Annexe : Le fichier DEV-DIM : Le nouveau dictionnaire français-hongrois. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (15). pp. 67-84. (1995)

Pálfy, Miklós: Begriff und Bedeutung in der Artikelstruktur eines neuen Wörterbuches (Französisch-Ungarisch). In: Studien zur zweisprachigen Lexikographie Deutsch-Ungarisch : Akten des 1. Kolloquiums Szeged-Siegen : Szeged 21-22. Mai 1993, (5). pp. 123-127. (1995)

Pálfy, Miklós: Dénotation et fonction : une approche épistérnologique : présentation des articles à, de, dans et en. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (15). pp. 25-34. (1995)

Pálfy, Miklós: Où en sont les travaux du nouveau dictionnaire français-hongrois ? : état des travaux et documentation. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (15). pp. 5-12. (1995)

Pósán, László: A "porosz" népnév tartalmi változásai a középkorban. In: Aetas, (10) 3. pp. 96-108. (1995)

Q

Quin, Michael Joseph: Gőzhajóutazás a Dunán : találkozás Széchenyi Istvánnal. In: Aetas, (10) 1. pp. 196-208. (1995)

R

Radha, Ramakrishnan: Multipliers for the pair (L1(G, A), Lp(G, A)). In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 357-365. (1995)

Raisz, Rózsa: 2.6. Kérdések a kreatív-produktív módszerrel kapcsolatban. In: Szemiotikai szövegtan 8. p. 209. (1995)

Rajkó, Róbert: Szójabab tripszininhibitor aktivitásának csökkentésa mikrohullámú kezeléssel. In: Tudományos közlemények, (18). pp. 45-56. (1995)

Rajkó, Róbert and Szabó, Gábor: Linearizált függvénykapcsolatok kiértékelése az aprítás és szűrés müveletekre vonatkozóan. In: Tudományos közlemények, (18). pp. 9-18. (1995)

Reizner, János: Tisztújítások Szegeden a 18. század első felében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (46) 4. pp. 1-33. (1995)

Ribizsár, Zoltán and Gyeviki, János: EPROM emulátor megvalósítása FPGA áramkörrel. In: Tudományos közlemények, (18). pp. 93-98. (1995)

Ritter, Joachim and Nádori, Lídia: A táj : az esztétikum funkciója a modern társadalomban. In: Pompeji 3. pp. 132-148. (1995)

Rokay, Péter: A 110. krónikafejezet szerkezetének kérdéséhez. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 413-415. (1995)

Rystsov, I. K.: Quasioptimal bound for the length of reset words for regular automata. In: Acta cybernetica, (12) 2. pp. 145-152. (1995)

Révész, Béla: A jogállamiság értékeinek alkotmánybírósági paraméterei. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (46) 3. pp. 1-33. (1995)

Révész, Szilárd György: Minimization of maxima of nonnegative and positive definite cosine polynomials with prescribed first coefficients. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 589-608. (1995)

Róna-Tas, András: Hogyan hívták Árpád dédunokáját. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 417-430. (1995)

S

Sauro, Ugo: Highlights of doline evolution. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (34). pp. 107-121. (1995)

Schaeder, Burkhard: Notizen zur zweisprachigen Lexikographie Német-Magyar/Magyar-Német, Deutsch-Ungarisch/Ungarisch-Deutsch, unter besonderer Berücksichtigung des Großwörterbuchs von Előd Halász. In: Studien zur zweisprachigen Lexikographie Deutsch-Ungarisch : Akten des 1. Kolloquiums Szeged-Siegen : Szeged 21-22. Mai 1993, (5). pp. 9-82. (1995)

Schimonyi, Johann: Schriftliche Fassung des Vortrages anlässlich des Symposiums in Szeged am 12. Februar 1996. In: Tudományos közlemények, (18). pp. 151-159. (1995)

Schleusener, Heinz and Nagy, Elemérné: Korszerű gyártástechnológia számítógépes szemléltetése. In: Tudományos közlemények, (18). pp. 75-82. (1995)

Schmidt, Péter: Metafizikai beállítódás. In: Különbség, (3) 6. pp. 24-32. (1995)

Schweitzer, Ferenc and Scheuer, Gyula: Hungarian travertines. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (34). pp. 163-186. (1995)

Schwinn, Hans: On strong approximation of orthogonal series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 609-618. (1995)

Sebők, Ferenc: Fraknói Vilmos jelentősége a Jagelló-kor kutatásában. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 431-443. (1995)

Sebők, Ferenc: A királyi tanács és az országgyűlés II. Lajos uralkodásának első felében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (102). pp. 51-57. (1995)

Sejben, Lajos and Pászka, Imre: Platón-kommentárok : a nagyobbik Hippiász : a szépről. In: Pompeji 1. pp. 121-133. (1995)

Seláf, Levente: Eretnekség és írásbeliség kapcsolata : definíció és akcidenciák : Heresy and literacy : ed. Peter Biller, Anne Hudson. In: Aetas, (10) 3. pp. 177-185. (1995)

Serfőző, Zoltán: La naissance de l'Etat Albanais et la création de l'économie nationale. In: Mediterrán tanulmányok, (6). pp. 35-41. (1995)

Serfőző, Zoltán: A szövetségközi katonai ellenőrző bizottság és az 1921-22-es magyar honvédelmi törvények. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (102). pp. 59-68. (1995)

Serfőzőné Gémes, Magda and Ferenczi, Imre: Ferenczi Imre tudományos munkássága : Bellon Tibor bibliográfiáját (1989 -1990, Néprajz és Nyelvtudomány 55, 110 -112) kiegészítette és összeállította. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 17-21. (1995)

Shi, Ying Guang: On problem 26 of P. Túrán. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 285-292. (1995)

Shi, Ying Guang: Some extremal problems concerning polynomials. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 251-259. (1995)

Siegl-Farkas, Ágnes and Wagreich, Michael: Age and palaeoenvironment of the spherulite-bearing Polány Marl Formation (Upper Cretaceous, Hungary) on basis palynological and nannoplankton investigation. In: Acta biologica, (41) 1-4. pp. 23-36. (1995)

Siegl-Farkas, Árpád and Kedves, Miklós: First occurrence of Vancampopollenites triangulus Kedves and Pittau 1979 in Hungarian Upper Cretaceous sediments. In: Plant cell biology and development, (6). pp. 26-32. (1995)

Sierpawska, Anna: Elzártság és modernség : interjú Aron Jakovlevics Gureviccsel. In: Aetas, (10) 3. pp. 137-144. (1995)

Simon, Balázs: Egy újabb szál ; A táska ; Sabina : (Kaddis az élőért) : [versek]. In: Pompeji 2. pp. 19-23. (1995)

Simon, Ildikó: Mint fészkéből kizavart madár... : adalékok a szlovák-magyar lakosságcsere történetéhez. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 74-78. (1995)

Simonović, Predrag D. and Nikolić, Vera P.: Cranial osteology of the sand goby Neogobius fluviatilis (Pallas, 1811) from the River Sava (Serbia, Yugoslavia). In: Acta biologica, (41) 1-4. pp. 45-55. (1995)

Skripetz, Sándor: Erinnerungen und Erfahrungen. In: Studien zur zweisprachigen Lexikographie Deutsch-Ungarisch : Akten des 1. Kolloquiums Szeged-Siegen : Szeged 21-22. Mai 1993, (5). pp. 83-89. (1995)

Soós, Gábor: A modern várostörténet-írás dilemmái : A modern város történeti dilemmái : szerk. Gyáni Gábor. In: Aetas, (10) 4. pp. 184-202. (1995)

Srivastava, Shyam C.: Compressed Triassic fructifications from India and their usefulness in Gondwanas. In: Plant cell biology and development, (6). pp. 12-25. (1995)

Stachó, László Lajos: On the structure of inner derivations in partial Jordan-triple algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 619-636. (1995)

Staruch, Bożena and Staruch, Bogdan: Spectral algebras for strong equational classes of partial algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 43-58. (1995)

Stipta, István and Tisza, Kálmán: A vármegyei szervezet átalakítása Tisza Kálmán miniszterelnöksége idején. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (46) 5. pp. 1-64. (1995)

Sulyok, Hedvig: Kis (II.) Károly latin vitézeiről. In: Aetas, (10) 3. pp. 109-113. (1995)

Sulyok, Hedvig: Szentek és bűnösök : Filippo Tamburini : Santi e peccatori : Confessioni e suppliche dai Registri della Penitenzieria dell'Archivio Segreto Vaticano, 1451-1586. In: Aetas, (10) 1. pp. 285-288. (1995)

Sz. Bozóki, Margit: Fejős Zoltán: Hiedelemrendszer, szöveg, közösség : esettanulmány Karancskeszi példáján. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 272-276. (1995)

Szabados, Cs.: Petrographical study of subvolcanic rocks surrounding of Mórágy and Ófalu (SE-Transdanube, Hungary). In: Acta mineralogica-petrographica, (36). pp. 129-142. (1995)

Szabady Józsefné Békési, Magdolna: A gregorián énekről és tanításának jelentőségéről. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 119-122. (1995)

Szabó, Gábor and Forgács, Endre and Koltai, Attila: Ipari üzemek sűrített levegő hálózatának energetikai mérése. In: Tudományos közlemények, (18). pp. 132-144. (1995)

Szabó, József: Einige Theoretisch - methodologische Fragen der Untersuchung ungarischer Dialektinseln. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 309-315. (1995)

Szabó, Pál Csaba: Mielőtt Tisza István beszélni kezd. In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 4-14. (1995)

Szabó, Zoltán: 2.2. Szemiotikai textológia és stilisztika. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 196-201. (1995)

Szabó, Zoltán: Tolcsvai Nagy Gábor: A szövegek világa. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 314-316. (1995)

Szabó, Zoltán: A stilisztikai elemzés egy szövegelméleti modellje. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 145-152. (1995)

Szakáll, Sándor and Kovács, Árpád: Silver minerals from Rudabánya (N-Hungary). In: Acta mineralogica-petrographica, (36). pp. 5-15. (1995)

Szakály, Ferenc: Szeged török uralom alá kerülésének történetéhez. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 451-469. (1995)

Szalay, István and Tanović-Miller, Naza: The duals of Ap and Sp the spaces of absolutely and strongly convergent Fourier series of index p>1. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 637-657. (1995)

Szalma, Natália and Puškin, Aleksandr Sergeevič and Čehov, Anton Pavlovič: Puškinski motivy, reminiscencii, allûzii i ih funkcii i rasskaze A. n. Čehova "po delam sluzby". In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (21). pp. 185-203. (1995)

Szalma, Natália and Szondi, Lipót: Káin, a törvényszegő és Mózes a törvényalkotó : Szondi Lipót sorsanalíziséről. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 149-157. (1995)

Szalontai, György: A semleges iskola - más nézőpontból : reflexiók Dr. Légrádi László cikkére. In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 56-58. (1995)

Szathmári, István and Sejben, Lajos: Erősen benne a nyárban. In: Pompeji 1. pp. 54-59. (1995)

Szegfű, László: Dr. Karácsonyi Béla : "Iam te premet nox, fabulaeque Manes". In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. p. 28. (1995)

Szegfű, László: Gondolatok a helytörténészek képzéséről. In: A tanítványait szerető, tisztelő, megbecsülő ember : Emlékülés Eperjessy Kálmán születésének centenáriumán a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (6). pp. 28-30. (1995)

Szende, Katalin: A női munka a középkori gazdaságban. In: Aetas, (10) 1. pp. 179-193. (1995)

Szendrei, Ágnes: Expansions of minimal varieties. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 659-679. (1995)

Szigeti, Miklós: Chel 'Ha Avir : az izraeli légierő kezdetei. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 102-103. (1995)

Szikoráné Kovács, Eszter: Elekfi László: Petőfi verseinek mondattani és formai felépítése : különös tekintettel az aktuális mondattagolásra. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 287-288. (1995)

Szikoráné Kovács, Eszter and József, Attila: Az ok-okozatiság gondolattükröző összefüggései József Attila Tiszta szívvel című versében. In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 71-74. (1995)

Szikoráné Kovács, Eszter and Nagy, László: A "visszaköszönő" grammatikai figura mint az érzelemkifejezés eszköze. In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 27-30. (1995)

Szádeczky-Kardoss, Samu: Adalék a Marcus Aurelius korabeli Pannónia társadalomtörténetéhez : szökés a provinciából a Barbaricumba. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 445-450. (1995)

Szántó, Richárd: Beda Venerabílis földrajzi szemléletének néhány eleme. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (99). pp. 41-51. (1995)

Szász, Erzsébet: [Előszó]. In: A Hét Sziget Köztársaság és Kapodisztriasz 20. pp. 3-5. (1995)

Székely, László A.: Brouwer's fixed point theorem implies Gallai's theorem. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 681-684. (1995)

Szító, András: Macrozoobenthos in the Maros (Mureş) river. In: The Maros/Mureş river valley : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river and its environment 1. pp. 185-192. (1995)

Sárkány-Kiss, Endre: Malacological survey on the Mureş (Maros) river. In: The Maros/Mureş river valley : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river and its environment 1. pp. 193-201. (1995)

Sárkány-Kiss, Endre and Kohl, Stefan and Szombath, Z.: Muskrats (Ondatra Zibethica L. 1766) in the Mureş (Maros) river valley. In: The Maros/Mureş river valley : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river and its environment 1. pp. 245-250. (1995)

Sárospataki, M. and Fazekas, J. P.: Ecological characteristics of bee communities on a sandy grassland. In: Tiscia 29. pp. 41-46. (1995)

Sárospataki, M. and Györffy, Gy.: Spatial and temporal variation of the lea/hopper (Cicadina) assemblages associated with Hieracium pilosella in Hungary. In: Tiscia 29. pp. 37-40. (1995)

Sümegi, József: Fejezetek Bátaszék középkori történetéből. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 33-48. (1995)

Sőrés, Anna: Verbes hongrois et locutions verbales françaises. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (15). pp. 35-39. (1995)

T

T. Horváth, Ágnes: Dr. Palásti László : "...aere perennius". In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. p. 27. (1995)

Takács, Judit: Kossuth és az érdekegyesítés. In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 68-72. (1995)

Takács, Judit: Kossuth és az érdekegyesítés. In: Kossuth-emléknapok : Kossuth Lajos születésének 190. évfordulója alkalmából, (5). pp. 68-72. (1995)

Tamás, Gábor: The role of gabaergic interneurons in microcircuits of the cat visual cortex. In: Acta biologica, (41) 1-4. pp. 97-102. (1995)

Tandori, Dezső: Vér és virághab : hangjáték. In: Pompeji 4. pp. 19-42. (1995)

Tandori, Dezső and Darázs, József: Az ír Mari Néni : Hyde-környéke napló. In: Pompeji 2. pp. 40-50. (1995)

Tandori, Mária: Az ambíció módszere? : Jeremy Black : A system of ambition? : British foreign policy : 1660-1793. In: Aetas, (10) 1. pp. 289-292. (1995)

Tanács, Lajos: Környezeti tényezők hatása a vadméh fajok viráglátogatási aktivitására. In: Tudományos közlemények, (18). pp. 35-44. (1995)

Tarafdar, Enayet U. and Yuan, Xian-Zhi: A random variational inequality and its applications to random best approximation and fixed point theorems. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 549-560. (1995)

Tari, Irma: The role of ethylene in the growth and development of bean seedlings treated with the growth retardant paclobutrazol. In: Acta biologica, (41) 1-4. pp. 93-95. (1995)

Tateoka, Jun and Wade, William R.: On the strong approximation and summability by Cesàro means on the Besov spaces over the 2-series field. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 685-703. (1995)

Terjéki, József: Representation of the solutions to linear pantograph equations. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 705-713. (1995)

Tillmann, J. A. and Sándor, Edit: Lángban álló szigettenger : feltárás. In: Pompeji 3. pp. 65-70. (1995)

Timotin, Dan: On some perturbations of completely non-unitary contractions of multiplicity two. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 477-491. (1995)

Toczki, János: Toward computer aided development of parallel compilers running on transputer architecture. In: Acta cybernetica, (12) 1. pp. 95-106. (1995)

Tolcsvai Nagy, Gábor: Békési Imre : 1.2. és. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 176-181. (1995)

Tolnai, Ottó and Sejben, Lajos: Süllyedő hajót babám nevével oldalán : feljegyzések A vég tónusához. In: Pompeji 1. pp. 7-13. (1995)

Tomiuk, Bohdan J.: Biduals of Banach algebras which are dense subalgebras of Arens regular Banach algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 399-411. (1995)

Totik, Vilmos: MarkofT constants for Cantor sets. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 715-734. (1995)

Totik, Vilmos: A tribute to Károly Tandori and László Leindler. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 1-2. pp. 7-30. (1995)

Trogmayer, Ottó: Egy francia a középkori Szeren. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 487-489. (1995)

Tuba, Z.: Overview of the flora and vegetation of the Hungarian Bodrogköz. In: Tiscia 29. pp. 11-17. (1995)

Térey, János: Fészekrakó, szőke asszony ; Minden sodrás lelke : [versek]. In: Pompeji 3. pp. 7-8. (1995)

Tóth, Andrea: "Bukott eszmék" : Zichy Antal naplótöredéke 1862-ből. In: Aetas, (10) 4. pp. 101-107. (1995)

Tóth, Andrea: Elmélkedés Gül Babáról. In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 34-36. (1995)

Tóth, Andrea: Lectori salutem : Palásti László. In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 15-19. (1995)

Tóth, Andrea and Molnár, Ágnes: A wayanákról... In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. p. 62. (1995)

Tóth, Andrea and Zalai, Anita: Zalai Anita : "a tanszék benjáminja vagyok". In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 29-30. (1995)

Tóth, Erika: A kábítószerek története. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 115-120. (1995)

Tóth, Szergej and Vass, László: Idegen nyelvű szövegek kreatív-produktív megközelítése : gyakorlatok orosz nyelvű szövegekkel, magyar nyelvi és szociokulturális háttérrel. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 127-143. (1995)

Tóth, Sándor: Román zsebkönyv, magyaroknak : Miskolczy Ambrus : Eszmék és téveszmék : kritikai esszék a román múlt és jelen vitás kérdéseit tárgyaló könyvekről. In: Aetas, (10) 4. pp. 179-183. (1995)

Tóth, Sándor László: Az etelközi magyar törzsek szállásterületei. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 471-485. (1995)

Tóth, Sándor László: A honfoglalás időpontja. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (102). pp. 3-10. (1995)

Tóth, Sándor László: A pusztítás művészei? : Ivanics Mária : A Krími Kánság a tizenöt éves háborúban. In: Aetas, (10) 1. pp. 270-273. (1995)

Tóth, Tivadar M.: Retrograded eclogite in the crystalline basement of Tisza Unit, Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (36). pp. 117-128. (1995)

Tóth, Árpád: Mi a történelemelmélet? : E. H. Carr : Mi a történelem? In: Aetas, (10) 1. pp. 300-318. (1995)

Tóth-Soma, László T. and Datta, N. M. and Szegletes, Zsolt: General connections between latex and nectar secretional systems of Asclepias syriaca L. In: Acta biologica, (41) 1-4. pp. 37-44. (1995)

Tóthmérész, Béla and Erdei, Zs.: New Features of MULTI-PATTERN 1.10: Robust Nonlinear Smoothing. In: Tiscia 29. pp. 33-36. (1995)

Tóthné Szűcs, Éva: Deme László (szerk.): Szónokok, előadók kézikönyve. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 265-267. (1995)

Török, Gábor: A kérdésszerű nyelvi információ igazsága. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 81-88. (1995)

U

Unger, János and Ondok, J.: Some features of urban influence on temperature extremities. In: Acta climatologica, (28-29). pp. 63-76. (1995)

Urdea, P. and Sarbovan, C.: Some considerations concerning morphoclimatic conditions of the Romanian Carpathians. In: Acta climatologica, (28-29). pp. 23-40. (1995)

Urushibara-Yoshino, Kazuko: Regionality of karst and the human activity in Gunung Sewu, Java Island. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (34). pp. 123-134. (1995)

V

Vacuro, Vadim: Tri Kleopatry. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (21). pp. 207-217. (1995)

Valuch, Tibor: Abszurditások kora : Erdmann Gyula : Begyűjtés, beszolgáltatás Magyarországon : 1945-1956. In: Aetas, (10) 1. pp. 280-284. (1995)

Van der Poorten, Alfred Jacobus and Shparlinski, Igor E.: On sequences of polynomials defined by certain recurrence relations. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 77-103. (1995)

Varga, Beáta: I. Péter adminisztratív reformjai a közép- és felsőfokú igazgatásban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (99). pp. 53-64. (1995)

Varga, Gábor: Kállay István, a debreceni tanítóképzés jelentős személyisége. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 177-178. (1995)

Varma, Arun Kumar: Some inequalities of trigonometric polynomials having all zeros inside [0,27r). In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 735-746. (1995)

Vass, László: 1.2. Speciális bibliográfiák. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 352-357. (1995)

Vass, László: Bibliográfiák, repertóriumok. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 331-352. (1995)

Vass, László: Békési Imre: Jelentésszerkezetek interpretációs megközelítése : . egy modell az argumentatív szövegtípus tanulmányozásához. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 302-305. (1995)

Veidner, János: Zsákutca és átjárhatóság a XX. század magyar iskolarendszereiben. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 144-150. (1995)

Vidra, Klára: Grétsy László (szerk.): Nyelvészet és tömegkommunikáció I-II. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 279-287. (1995)

Vigyikán, Attila: Az emancipációtól a cionizmusig. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. pp. 84-90. (1995)

Viharos, László: Limit theorems for linear combinations of extreme values with applications to inference about the tail of distribution. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 761-777. (1995)

Vizkelety, András: A Korai magyar történeti lexikonról I. : Korai magyar történeti lexikon : 9-14. sz. : főszerk. Kristó Gyula. In: Aetas, (10) 1. pp. 263-266. (1995)

Váczi, Gyula: Agyagműves önképzőkör főiskolánkon. In: Módszertani közlemények, (35) 2. pp. 63-68. (1995)

Váczi, Gyula: Agyagműves önképzőkör főiskolánkon : II. rész. In: Módszertani közlemények, (35) 3. pp. 109-114. (1995)

Vámos, Károly and Szemere, György: Possibilities and importance of human meiotic studies. In: Acta biologica, (41) 1-4. pp. 67-71. (1995)

Véha, Antal: Energotechnológiai vizsgálatok gabonaeredetű szemcsés halmazok aprítása esetén. In: Tudományos közlemények, (18). pp. 83-92. (1995)

Vértesi, Attila and Bagi, K. and Lehoczkiné Simon, Mária: Study of the operation of co-immobilized glucose-6-phosphate isomerase and glucose-6-phosphate dehydrogenase in a flow injection system. In: Acta biologica, (41) 1-4. pp. 15-22. (1995)

Vértesi, Péter: Convergence order for p-normal matrices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 747-760. (1995)

W

Wacha, Imre: 2.4. Kérdések Petőfi S. Jánoshoz : Kérdések Petőfi S. Jánoshoz. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 206-207. (1995)

Waijandt, János: Physical and chemical characteristics of the Maros (Mureş) river. In: The Maros/Mureş river valley : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river and its environment 1. pp. 119-134. (1995)

Weisz, Ferenc: Strong summability of two-dimensional Walsh-Fourier series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 779-803. (1995)

Wirth, Lajos: Egy kis tudománytörténet : "már a régi görögök is tudták...". In: Módszertani közlemények, (35) 1. pp. 17-19. (1995)

Z

Zabó, Zoltán: Nyelvhasználat a tanítóképzésben, a tanítóképzőben. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 151-155. (1995)

Zakar, Péter: Kossuth Lajos és a katolikus egyház 1848/49-ben. In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 77-86. (1995)

Zakar, Péter: Kossuth Lajos és a katolikus egyház 1848/49-ben. In: Kossuth-emléknapok : Kossuth Lajos születésének 190. évfordulója alkalmából, (5). pp. 77-86. (1995)

Zakar, Péter: Kossuth Lajos és az önálló magyar tábori püspökség felállításának terve 1848-ban. In: Kossuth Lajos halálának századik évfordulójára : Emlékülés a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Történettudományi Tanszékén, (8). pp. 37-40. (1995)

Zakar, Péter and Kosáry, Domokos: Egy koholt vád nyomában : Kosáry Domokos: A Görgey-kérdés története I-II. k. Bp., 1994. In: Belvedere Meridionale, (7) 1-2. pp. 55-59. (1995)

Zavarin, Andrej and Lepahin, Valerij and Puškin, Aleksandr Sergeevič: Puškin otvečaet Čaadaevu. In: Dissertationes slavicae. sectio historiae litterarum, (21). pp. 107-125. (1995)

Zichy, Antal: Naplótöredék 1862-ből. In: Aetas, (10) 4. pp. 108-130. (1995)

Zimonyi, István: Az eurázsiai steppe nomádjai és szomszédai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (99). pp. 65-75. (1995)

Zsigmond, Győző: A népi történelemszemléletről : felsőboldogfalvi történeti néphagyomány ma és Orbán Balázs idajében. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (36). pp. 85-103. (1995)

Zsoldos, Attila: A rokonsági jogok érvényesülése a várjobbágyi birtoklásban. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 491-504. (1995)

Zsuga, Katalin: Zooplankton investigations in a longitudinal section of the Maros (Mureş) river. In: The Maros/Mureş river valley : a study of the geography, hydrobiology and ecology of the river and its environment 1. pp. 175-183. (1995)

Zsélyi, Ferenc and Erofeev, Venedikt and Swift, Graham: A szöveg személyisége/személyessége. In: Polgárosodásunk esélyei és akadályai, (6). pp. 75-86. (1995)

Zámbó, László: Measurement of karstic infiltration in the Aggtelek Karst. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (34). pp. 187-196. (1995)

Zékány, Károly Ödön: Nepotista Diákköri Konferencia. In: Belvedere Meridionale, (7) 3-4. p. 127. (1995)

Zétényi, Imréné: Tehetség kerestetik. In: Módszertani közlemények, (35) 4. pp. 155-158. (1995)

Á

Árpás, Károly: Egy verskompozíciós elvről : kísérlet a verskompozíciós verstípusok rendszerezésére. In: Szemiotikai szövegtan 8. pp. 89-114. (1995)

É

Érszegi, Géza: Exsecutio maiorum - exsecutio filiorum. In: Kelet és nyugat között : történeti tanulmányok Kristó Gyula tiszteletére. pp. 161-168. (1995)

Ć

Ćirić, Miroslav and Bogdanović, Stojan and Petković, Tatjana: Rings satisfying some semigroup identities. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 123-137. (1995)

Ł

Łenski, Włodzimierz: On the generalization of strong summability of double Fourier series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (60) 3-4. pp. 515-526. (1995)

Š

Šemrl, Peter: Linear maps that preserve the nilpotent operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (61) 1-4. pp. 523-534. (1995)

This list was generated on 2022. január 22. 23:44:02 CET.