Items where Year is 1996

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Book
Number of items: 838.

Article

"Ahogyan én próbálom a te szemléleted befolyásolni, ugyanúgy befolyásolod te is az enyémet. : Gyenge Zoltán vá/aszol. Különbség 7. pp. 14-15. (1996)

Andorka Rudolf történeti tárgyú szociológiai és demográfiai publikációinak jegyzéke. Aetas, (11) 4. pp. 121-127. (1996)

"Az én-bevontság birodalma az egyén legsajátosabb világa, A filozófia oktatójának ebbe a világba nem szabad behatolnia." : Csontos Szabolcs válaszol. Különbség 7. p. 12. (1996)

Bődy Pál munkáinak válogatott bibliográfiája. Aetas, (11) 2. pp. 263-264. (1996)

Contents. Szemiotikai szövegtan 9. pp. 6-8. (1996)

David W. Noble műveinek bibliográfiája. Aetas, (11) 1. pp. 141-143. (1996)

"Egy korszak vajúdik itt, nem tud magával mit kezdeni." : kérdésünkre válaszol Simon Ferenc. Különbség 7. pp. 4-5. (1996)

In memoriam Szabó János Győző. Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 137-139. (1996)

Kora május. Belvedere Meridionale, (8) 3-4. p. 82. (1996)

A Különbség körkérdése. Különbség 7. p. 3. (1996)

"Maga a keresés a filozófia: a filozófiához vezető út." : Losoncz Alpár válasza. Különbség 7. pp. 6-7. (1996)

Millecentenáriumi honfoglalás. Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 38-39. (1996)

Nagy Lajos tudományos munkáinak jegyzéke. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 361-367. (1996)

"Nem tudom, mit tarthatná életben a filozófiát." : válaszol Csejtei Dezső. Különbség 7. pp. 7-8. (1996)

"Saját szubjektivitásomtól pedig, amennyire lehetséges, megpróbáltam megszabadulni." : kérdésünkre válaszol: Gausz András. Különbség 7. pp. 10-11. (1996)

Számunk szerzői. Aetas, (11) 1. p. 196. (1996)

Számunk szerzői. Aetas, (11) 2. p. 305. (1996)

Számunk szerzői. Aetas, (11) 4. p. 263. (1996)

Tartalom. Szemiotikai szövegtan 9. pp. 3-5. (1996)

[Tartalom]. Szemiotikai szövegtan 9. pp. 366-373. (1996)

"Valahányszor az ember azt hiszi, leleplezte az igazságot, kiderül hogy az igazság leplezett le bennünket." : válaszol: Mogyoródi Emese. Különbség 7. p. 16. (1996)

Vörös Károly : 1926-1996. Aetas, (11) 1. pp. 194-195. (1996)

"A filozófia valami olyan, ami a közös gondolkodáson alapszik." : kérdésünkre Heiler Ágnes válaszol. Különbség 7. pp. 9-10. (1996)

"A filozófiát ki kell vinni az emberek közé." : Dékány András. Különbség 7. p. 13. (1996)

A kötet munkatársai. Szemiotikai szövegtan 9. pp. 361-362. (1996)

Ősi hiedelemvilágunk. Belvedere Meridionale kiskönyvtár, (10). pp. 4-139. (1996)

A szövegtan és horizontális környezetének diszciplinái. Szemiotikai szövegtan 9. p. 201. (1996)

Abdel-Karim, Abdel-Aal Mohamed and El-Mahallawy, M. M. and Finger, F.: The ophiolite melange of Wadi Dunquash and Arayis, Eastern Desert of Egypt: Petrogenesis and tectonic evolution. Acta mineralogica-petrographica, (37). pp. 129-141. (1996)

Alberti, Gábor: Passzivizálási művelet a magyarban. A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei, (2). pp. 7-46. (1996)

Alberti, Gábor: Passziválási művelet a magyarban. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 7-46. (1996)

Anderle, Ádám: Constanza de Aragón en la historiografia española. Acta hispanica, (1). pp. 5-13. (1996)

Andorka, Rudolf: Háztartási rendszerek és az idős emberek élete a 18-19. századi magyarországi falvakban. Aetas, (11) 4. pp. 128-156. (1996)

Andrási, Dorottya: Az eposz műfaji keretei és lehetőségei a XIV. és XV. század itáliai irodalmában : műfaji és tematikai variációk különös tekintettel Petrarca Africa című eposzára. Szövegek között, (1). pp. 73-82. (1996)

Andrássy, Adél: Az endogén növekedéselmélet néhány aspektusa. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 25-43. (1996)

Andrássy, Adél: Magyarország földalapja hasznosításának egyes kérdései. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 11-22. (1996)

Andrássy, Adél: A termelési függvények néhány elméleti kérdése és a mezőgazdaság dinamikus termelési függvénye. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 7-22. (1996)

Angélusz, Róbert and Tardos, Róbert: A kulturális-interakciós rétegződés szociológiai megközelítéséhez. Szemiotikai szövegtan 9. pp. 91-108. (1996)

Annus, Irén: A mormonok és szabadkőművesek rövid kapcsolata az Egyesült Államokban a 19. század közepén. Aetas, (11) 1. pp. 75-86. (1996)

Arató, Mátyás: A matematikai statisztikáról. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 45-51. (1996)

Aupetit, Bernard and Makai, ifj. Endre and Zemánek, Jaroslav: Strict convexity of the singular value sequences. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 517-521. (1996)

B. Porkoláb, Judit and Boda, István Károly: Helyzet és válasz Radnóti Miklós Ő fény, ragyogás, napszemű reggel! című versében : egy interaktív számítógépes elemzés eredményei. Szemiotikai szövegtan 9. pp. 145-155. (1996)

Bacsó, Béla and Heidegger, Martin: Hermeneutikai kísérlet Heidegger „Platón: Sophistes" értelmezésében. Pompeji 3-4. pp. 208-218. (1996)

Badó, Attila: Az angolszász típusú esküdtszék kritikai elemzése. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 1. pp. 1-52. (1996)

Bagota, Mónika: The maximal Riemann operator is bounded from H1(T) into Ll{T). Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 557-564. (1996)

Bakay, Kornél: A magyar őstörténet kérdései - régész szemmel. Belvedere Meridionale kiskönyvtár, (9). pp. 49-62. (1996)

Bakonyi, Veronika: La conception de l' amour : la théorie de la "fine amor" dans la poésie des troubadours. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (16. St). pp. 7-18. (1996)

Balassa, Szilvia: Martin Guerre felesége avagy cherchez la femme! Natalie Zemon Davis : The return of Martin Guerre. Aetas, (11) 4. pp. 212-216. (1996)

Balogh, Elemér: Reformkori büntetőjogunk "bűncselekmény-fogalma". Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 23-34. (1996)

Balogh, Elemér: A salvus conductus és a magyar peregrináció. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 2. pp. 1-18. (1996)

Balogh, Elemér and Kemény, Zsigmond: Kemény Zsigmond választójogi nézetei a reformkorban. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 79-91. (1996)

Balogh, Tamás: Radvánszky Olivér utolsó cigarettája. Pompeji 3-4. pp. 170-175. (1996)

Balogh, Tibor and Descartes, René: Adalékok a descartes-i reflex-fogalom színeváltozásaihoz. Ész, élet, egzisztencia 5. pp. 115-121. (1996)

Baloghné Zsoldos, Julianna: Alternatívák szilárd elméleti alapon : gondolatok az ábécéskönyvekről. Módszertani közlemények, (36) 1. pp. 5-10. (1996)

Balázs, József: Balás Károly érték-, pénz-, és árelmélete : adalék a XX. sz.első felének hazai közgazdasági elmélettörténetéhez. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 23-34. (1996)

Balázs, József: Demográfiai tényezők szerepe a bűnözésben. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 53-77. (1996)

Balázs, L. Gábor: Nekotorye voprosy teorii i praktiki diahronnoj morfologii slavânskih suŝestvitel'nyh. Studia Paleoslavica, (1). pp. 5-82. (1996)

Balázs, Péter: [Bevezetés]. Documenta Historica 29. pp. 3-14. (1996)

Balázs, Péter: Egy másmilyen francia forradalom : Francois Furet : Gondoljuk újra a francia forradalmat. Aetas, (11) 2. pp. 278-283. (1996)

Balázs, Péter: Turgot-levelek a toleranciáról egy nagyvikáriushoz címezve. Documenta Historica 29. pp. 15-36. (1996)

Balázs, Péter: A békítő, avagy egy egyházi ember levelei egy magisztrátushoz az aktuális ügyek témájában. Documenta Historica 29. pp. 37-65. (1996)

Bara-Herczegh, Ottilia and Horváthné Almássy, Katalin and Fenyvessy, József: Pannónia sajt érése során lejátszódó változások követése állományprofíl analízissel. Tudományos közlemények, (19). pp. 1-7. (1996)

Baricz, Árpád: Kálvária : a szegedi ferences rendház vázlatos története (1914-1950). Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 72-78. (1996)

Barna, Gábor: Az élő lelki rózsafüzér ájtatossága és társulata XIX.XX. századi népi vallásosságban. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 287-299. (1996)

Baráth, András: Baráth András "keleti példabeszédei". Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 102-103. (1996)

Baráth, Tibor: A magyar szabadkőművesség 1945 után. Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 17-22. (1996)

Baráth, Tibor and Glatz, Ferenc: Még, még, még, ennyi nem elég! : A magyarok krónikája. Összeállította, szerkesztette és az összefoglaló tanulmányokat írta: Glatz Ferenc. Officina Nova, Bp., 1995. Belvedere Meridionale, (8) 3-4. p. 144. (1996)

Baróti, Tibor: Puskin szellemi aktualitásáról. Szegedi bölcsészfüzetek, (8). pp. 141-150. (1996)

Basa, István and Vermes, Géza: Ki volt Jézus? : Vermes Géza: A zsidó Jézus - Ahogy egy történész az evangéliumokat olvassa. Bp., Osiris-Századvég Kiadó, 1995. Belvedere Meridionale, (8) 1-2. p. 100. (1996)

Bataille, Georges and László, Kinga: Egy halandó lény szerelme. Pompeji 2. pp. 55-63. (1996)

Bazsányi, Sándor: Amikor egy nő sírva fakad : Avagy mi történt valójában Ottó és Melinda között? : avagy Bánk bán „szerelme féltő nagy szíve": „a képzelt lehetség általöltözése az igazra". Pompeji 2. pp. 182-197. (1996)

Beck, András: Kiállhatatlan perszóna : Camille Paglia írásai elé. Pompeji 1. pp. 207-210. (1996)

Beek, Maurice H. ter: Teams in grammar systems : hybridity and weak rewriting. Acta cybernetica, (12) 4. pp. 427-444. (1996)

Belényi, Gyula: Az iparosítási politika néhány társadalmi következménye az 1950-es években. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (104). pp. 85-91. (1996)

Benda, Kálmán: Eperjessy Kálmán - művei tükrében. Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 73-76. (1996)

Bene, Sándor: Theatrum gloriae. Pompeji 3-4. pp. 312-323. (1996)

Benet, Iván: A magyar agrármodell hatékonysága. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 35-54. (1996)

Benkes, Réka: Petőfi S. János: Az excplicitség biztosításának feltételei és lehe- tőségei természetes nyelvi szövegek interpretációjában : A szemiotikai textológiai értelmező interpretáció néhány aspektusa. Szemiotikai szövegtan 9. pp. 307-310. (1996)

Benkes, Zsuzsa and Petőfi, Sándor János: A szövegelemzéskor felhasznált 'háttérismeretek' feltárásának kreatív módja : tájékoztató. Szemiotikai szövegtan 9. pp. 169-186. (1996)

Bereczki, Sándor: Emlékezés Nagy Sándorra születésének 80. évfordulóján. Módszertani közlemények, (36) 2. pp. 79-83. (1996)

Bereczki, Sándor: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola múltjának rövid áttekintése 1. (1873-1928). Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 54-72. (1996)

Bereczki, Sándor: A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola múltjának rövid áttekintése 2. (1928-1947). Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 17-35. (1996)

Bereczki, Sándor: Nemzeti Alaptanterv : Művelődési és Közoktatási Minisztérium : Debrecen, Korona K., 1995. Módszertani közlemények, (36) 3. pp. 133-137. (1996)

Bereczki, Sándor: Radnai Béla, a pszichológus. Módszertani közlemények, (36) 4. pp. 167-171. (1996)

Berkes, Tímea: Az amerikai alkotmányozási vita : a föderalisták írásaiból : 1787-1788. Documenta Historica 27. pp. 3-56. (1996)

Berta, Berta: Factores externos e internos en el desdoblamiento de nombres comunes en cuanto al génaro en español. Acta hispanica, (1). pp. 69-77. (1996)

Berta, Péter: A körülállók teendői. Pompeji 3-4. pp. 324-339. (1996)

Berta, Árpád: Magyar törzsek és törzsnevek. Belvedere Meridionale kiskönyvtár, (9). pp. 17-28. (1996)

Besenyei, Lajos: Az alkotmány és a polgári jog. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 5-18. (1996)

Besenyei, Lajos: Polgári jogunk fejlődési irányai, ,elsősorban a kodifikáció tükrében. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 35-48. (1996)

Beyssade, Jean-Marie and Descartes, René: Dieu et la nécessité des principes physyques chez Descartes. Ész, élet, egzisztencia 5. pp. 7-17. (1996)

Beyssade, Jean-Marie and Dékány, András: Gondolkodom, tehát vagyok. Pompeji 2. pp. 228-238. (1996)

Beyssade, Michelle and Descartes, René: L' infinitude de la volonte humaine selon Descartes. Ész, élet, egzisztencia 5. pp. 51-59. (1996)

Bibok, Károly and Kacziba, Ágnes and Pozsgai, István and H. Tóth, Imre: Recenzii. Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (24). pp. 195-221. (1996)

Blazovich, László: Szabadka földesurai a középkorban. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 49-60. (1996)

Blazovich, László: Szabadka mezővárosi fejlődése és jogi helyzete a középkorban. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 101-109. (1996)

Blazovich, László: Szabadka története a tatárjárásig. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 55-72. (1996)

Blumm, Aaron and Szegi Amondó, Zoltán: Hogyan raboltuk ki a Vajdasági Bankot? : részletek. Pompeji 1. pp. 70-76. (1996)

Blázsik, Zoltán and Imreh, Balázs: A note on connection between PNS and set covering problems. Acta cybernetica, (12) 3. pp. 309-312. (1996)

Bobvos, Pál: Az aranykorona és a termőföld-érték. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 73-82. (1996)

Bocsor, Péter: Meta-stabil történet. Szövegek között, (1). pp. 193-197. (1996)

Bodnár, László: A nemzetközi jog magyar jogrendszerbeli helyének alkotmányos szabályozásáról. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 19-36. (1996)

Bodnár, László: The relationship of international law and domestic law in our constitution - de lege ferenda. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 111-133. (1996)

Bogdány, Gyula: A Szent István csatahajó kutatásának újabb állomása. Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 88-90. (1996)

Bognár, Ferenc and Fried, István: Olvasni jó...? : Fried István Tíz híres regény című kötetéről. Szegedi bölcsészfüzetek, (8). pp. 128-132. (1996)

Bokor, Péter: Egy századelői tanítói életút és mai tanulságai. Módszertani közlemények, (36) 3. pp. 130-132. (1996)

Bordihn, Henning and Csuhaj-Varjú, Erzsébet: On competence and completeness in CD grammar systems. Acta cybernetica, (12) 4. pp. 347-360. (1996)

Boros, Erika: A 'szülő' kifejezése a nganaszan nyelvben. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 184-191. (1996)

Boros, Gábor and Descartes, René and Spinoza, Baruch de: From Descartes to Spinoza, from analysis to synthesis. Ész, élet, egzisztencia 5. pp. 139-144. (1996)

Boucekkine, Moussa and Fong, Che Kao: Duality in local spectral theory of operators and Nagy's spectral residuum. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 493-516. (1996)

Bragyova, András: Alkotmánybíráskodás és demokrácia. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 135-159. (1996)

Brandner, Aleš: Tret'e ûžnoslavânskoe vliânie v moskovskoj rusi i stanovlenie novorusskogo literaturnogo âzyka. Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (24). pp. 49-57. (1996)

Burgerné Gimes, Anna: A Csongrád megyei birtokviszonyok változása. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 83-92. (1996)

Burkard, Rainer E. and Dudás, Tibor: Steiner minimum trees for equidistant points on two sides of an angle. Acta cybernetica, (12) 3. pp. 313-324. (1996)

Burnap, Charles and Hoover, Thomas B. and Lambert, Alan: Von Neumann algebras associated with composition operators. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 565-582. (1996)

Bárány, Attila: "Amerika befejezetlen forradalma" : Eric Foner : Reconstruction : America's unfinished revolution : 1863-1877. Aetas, (11) 1. pp. 160-169. (1996)

Bárány-Kevei, Ilona: Ecological condition of Hungarian karsts. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (35). pp. 89-99. (1996)

Bárány-Kevei, Ilona: Preface. Acta climatologica, (30). pp. 3-4. (1996)

Bárány-Kevei, Ilona and Barta, Károly and Tamási, Györgyi: Plant ecological survey of the Kataréti stream cathchment. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (35). pp. 51-64. (1996)

Bárány-Kevei, Ilona and Horváth, András: Survey of the interaction between soil and vegetation in a karstecological system /at Aggtelek, Hungary/. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (35). pp. 81-87. (1996)

Békési, Imre and Vass, László: Szemiotikai szövegtan. Szemiotikai szövegtan 9. pp. 363-365. (1996)

Bényei, Tamás: A kígyóbűvölés esztétikája : allegória és mágia Salman Rushdie Az éjfél gyermekei című regényében. Pompeji 3-4. pp. 32-66. (1996)

Bérczi, Imre: A műszaki szellemi alkotások jelentősége, jogvédelme, jogharmonizációs feladatok. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 93-100. (1996)

Bérczi, Szaniszló and Lukács, Béla: The water-ammonia symmetry of amino acids : constraints on paleoatmospheres. Acta climatologica, (30). pp. 5-30. (1996)

Bódy, Zsombor: A sajt és a kukacok : Carlo Ginzburg : A sajt és a kukacok : egy XVI. századi molnár világképe. Aetas, (11) 4. pp. 201-206. (1996)

Bóka, Zita: Mórahalom kialakulása és a mezőgazdasági átszervezési kísérletek gondjai (1950-1994). Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 78-86. (1996)

Bór, Józsefné: Rejtett tartalékaink - emberi erőforrások. Módszertani közlemények, (36) 2. pp. 59-62. (1996)

Bór, Józsefné: Részletek egy helyi tantervből : a helyi ismeretek beépítésének lehetősége. Módszertani közlemények, (36) 3. pp. 119-124. (1996)

Bóra, Ferenc: Kiemelt jelentőségű osztályfőnöki módszerek. Módszertani közlemények, (36) 1. pp. 10-15. (1996)

Bükki, Eszter: A tolvajok fejedelme? : J. C. Holt : Robin Hood. Aetas, (11) 4. pp. 186-191. (1996)

Bődy, Pál: Eötvös József politikai eszméi 1848 után. Aetas, (11) 2. pp. 265-277. (1996)

Carver, Raymond and Hazai, Attila: Miért drágám? Pompeji 3-4. pp. 149-153. (1996)

Carver, Raymond and Rupp, Anikó: Hazugság. Pompeji 3-4. pp. 139-141. (1996)

Carver, Raymond and Vajda, Róza: Közel. Pompeji 3-4. pp. 142-148. (1996)

Cey-Bert, Róbert Gyula: A honfoglalás kori magyar konyha. Belvedere Meridionale kiskönyvtár, (9). pp. 134-143. (1996)

Chen, Yong-Gao: On a paper of Schinzel and Szekeres. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 369-379. (1996)

Chen, Yong-Gao: On a problem of P. Erdős. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 101-114. (1996)

Ciobanu, Gabriel: The reflexive domain of CPO's ideals. Acta cybernetica, (12) 3. pp. 249-260. (1996)

Comte-Sponville, André and Schmidt, Péter: Erkölcsös-e a kapitalizmus? Pompeji 2. pp. 98-121. (1996)

Contreras Izquierdo, Narciso M.: E léxico técnico en los diccionarios para la enseñanza del español : estudio y propuestas metodológicas. Acta hispanica, (1). pp. 41-59. (1996)

Csejtei, Dezső and Descartes, René: The cartesianism of life. Ész, élet, egzisztencia 5. pp. 168-175. (1996)

Csejtei, Dezső and Juhász, Anikó: Schopenhauer a halálról. Pompeji 1. pp. 121-137. (1996)

Csejtei, Dezső and Juhász, Anikó: A civilizált halál : Reflexiók Norbert Elias esszéje kapcsán. Pompeji 3-4. pp. 303-311. (1996)

Csendes, Béla: Szövetkezetek az átalakuló mezőgazdaságban. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 111-122. (1996)

Csernus, Sándor: "Krisztusért és az ő ellenségei ellen" : a Maigret grófok adománylevele 1687-ből. Aetas, (11) 2. pp. 244-255. (1996)

Cserné Adermann, Gizella: Vizsgáztatunk? Módszertani közlemények, (36) 3. pp. 102-105. (1996)

Csiga, Andrea and Niederhauser, Emil: Ugyanarról sokféleképpen : Niederhauser Emil : A történetírás története Kelet-Európában. Bp., História könyvtár, 1995. Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 100-101. (1996)

Csikós, Zsuzsanna and Onetti, Juan Carlos: J. C. Onetti : La cara de la desgracia. Acta hispanica, (1). pp. 33-39. (1996)

Csorba, László: "Ködfátyolképek" : betyárillúzió és költészet a kütahyai magyar emigrációban. Aetas, (11) 2. pp. 192-201. (1996)

Csuhaj-Varjú, Erzsébet: Grammar systems : recent results and perspectives : foreword. Acta cybernetica, (12) 4. pp. 325-330. (1996)

Csápek, Ágnes: Kanizsa környékének boszorkányhiedelmei. Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 70-75. (1996)

Cséka, Ervin: Az alkotmány és az eljárásjogok, különös tekintettel a büntető eljárásjogra. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 37-54. (1996)

Cséka, Ervin: Büntető perorvoslati rendszerünk változásai. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 161-175. (1996)

Cséka, Ervin: A büntető tárgyalás vezetéséről. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 61-72. (1996)

Csóka, Gabriella: A simontornyai bőrgyártás története (1780-1948). Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 4-10. (1996)

Curta, Florin and Fredegár, : Slavs in Fredegar : medieval "gens" or narrative strategy? Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (103). pp. 3-20. (1996)

Czagány, László: Az abszolút földjáradék modellezése Cobb-Douglas típusú termelési függvénnyel. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 93-109. (1996)

Czédli, Gábor: Four-generated large equivalence lattices. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 47-69. (1996)

Czúcz, Ottó: A szociális jogok többszintű alkotmányos védelmének lehetőségéről és szükségességéről. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 177-188. (1996)

Cîrlugea, Corina and Descartes, René: La logique de l'invention des verites chez Descartes. Ész, élet, egzisztencia 5. pp. 60-67. (1996)

Dassow, Jürgen and Mitrana, Victor: Fairness in grammar systems. Acta cybernetica, (12) 4. pp. 331-345. (1996)

Demetrescu-Buzăn, Demetru: Algázy & Brummer. Pompeji 3-4. pp. 183-187. (1996)

Demetrovics, János: Clones and maximal sets in set logic containing all Boolean functions. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 345-357. (1996)

Devescovi, Balázs: A gyalogfenyőről : újramese. Pompeji 2. pp. 198-213. (1996)

Dezső, Márta: A képviselői mandátum jellege - a szabad mandátum határai. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 189-202. (1996)

Deák, Ágnes: Magyar történelemről idegen szemmel : Jörg K. Hoensch : A history of modern Hungary : 1867-1986. Aetas, (11) 4. pp. 242-248. (1996)

Deák, Ágnes: Modernizációs modellek, nacionalizmus és alkotmányosság Magyarországon a 19. században : beszélgetés Bődy Pállal. Aetas, (11) 2. pp. 256-264. (1996)

Dienes, Jenő Attila: Könyvek, könyvtárak, a kultúra Tatán. Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 134-141. (1996)

Dobcsányi, Ferenc: Előszó : a Módszertani Közlemények 36. évfolyama elé. Módszertani közlemények, (36) 1. pp. 3-4. (1996)

Dobcsányi, Ferenc and Kertész, Károly: Elemzések, tanulmányok Batsányi Jánosról. Módszertani közlemények, (36) 1. pp. 38-39. (1996)

Dobcsányi, Ferenc and Lovas, Márta: A Magyar Nemzeti Múzeum módszertani kiadványairól : [Budapest], Magyar Nemzeti Múzeum. Módszertani közlemények, (36) 4. pp. 175-177. (1996)

Doerfer, Gerhard: Formen der älteren türkischen Lyrik. Studia uralo-altaica, (37). pp. 1-365. (1996)

Doinaș, Ștefan Augustin: Orpheusz és a valóság kísértése. Pompeji 2. pp. 27-33. (1996)

Dolovai, Dorottya: Műveltető igeképzés az obi-ugor nyelvekben. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 193-207. (1996)

Domokos, Johanna: Röviden a Centrum-periféria szemiózisáról. Szövegek között, (1). pp. 163-169. (1996)

Domonkos, János: Vártörténeti kiállítás a honfoglalás 1100. évfordulójára. Módszertani közlemények, (36) 5. pp. 228-230. (1996)

Domonkos, János: A nemzeti hagyományt őrző kámiak. Módszertani közlemények, (36) 2. pp. 88-89. (1996)

Domonkos, János and Boros, Fortunát: Dr. P. Boros Domokos Fortunát : Csíksomlyó : [Csíkszereda], Pallas-Akadémia, [1994]. Módszertani közlemények, (36) 4. pp. 177-178. (1996)

Domonkos, János and Csang, Stephen T.: Könyvek az egészség megőrzéséről. Módszertani közlemények, (36) 3. pp. 139-141. (1996)

Domonkos, János and Entz, Géza and Kovács, András: A kolozsvári Farkas utcai templom címerei : [Entz Géza, Kovács András tanulmányaival] : Budapest : Balassi, Kolozsvár : Polis, 1995. Módszertani közlemények, (36) 1. pp. 39-41. (1996)

Domonkos, János and Raffay, Ernő: Raffay Ernő : Magyar tragédia : Trianon 75 éve : Budapest, Püski K., 1995. Módszertani közlemények, (36) 4. pp. 174-175. (1996)

Domonkos, János and Tosatti, Marco and Giansanti, Gianni: A zarándok pápa : II. János Pál : Budapest, Gulliver K., 1996. Módszertani közlemények, (36) 5. pp. 223-225. (1996)

Dornbach, Mária: Númerus mágicos : el simbolismo numérico en el culto de la santería afrocubana. Acta hispanica, (1). pp. 15-21. (1996)

Dányi, Gábor: On domain and range tree languages of superlinear deterministic top-down tree transformations. Acta cybernetica, (12) 3. pp. 261-277. (1996)

Dávid, Tamás: Kapisztránói János és a bártfai Irgalmasság Anyja confraternitás kapcsolata. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (103). pp. 83-89. (1996)

Dékány, András: Quelques remarques sur la genèse des jugements de valeur dans la philosophie cartesienne. Ész, élet, egzisztencia 5. pp. 95-99. (1996)

Döbör, András: Dr. Batthyány Strattmann László herceg emlékezete. Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 12-17. (1996)

Döbör, András: A MAORT-per. Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 119-125. (1996)

Döbör, András: A "bunkó káderektől" a nagypolgár bunkóig : rendszerváltás Magyarországon 1989-ben. Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 95-99. (1996)

Dúcz, László and Gál, Éva Anna: Közöttünk élő "Turulmadár". Belvedere Meridionale kiskönyvtár, (9). pp. 95-107. (1996)

Ecsedy, Ildikó: Kereskedelem a Selyem-úton : nomád közvetítés az iráni sztyeppén Kína és Róma között. Aetas, (11) 4. pp. 57-67. (1996)

Egyházi, Dóra: 'Ah Amerikába, csak ott túl a tengeren, ott van az élet". Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 110-114. (1996)

Egyházi, Dóra: A városligeti műjégpálya és a Budapesti Korcsolyázó Egylet története, 1869-1905. Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 10-12. (1996)

Ehrenfeucht, Andrzej: On representing RE languages by one-sided internal contextual languages. Acta cybernetica, (12) 3. pp. 217-233. (1996)

Eiler, Ferenc: Európai nemzeti kissebségek kongresszusainak határozatai : 1925-1937. Documenta Historica 30. pp. 4-91. (1996)

Elias, Norbert and Csejtei, Dezső: A haldokló magányosságáról korunkban. Pompeji 3-4. pp. 254-302. (1996)

Ember, Lili: Két haiku: Az éjszaka belülről, Ne bánd a telet ; Fenyőerdő ; Néma haiku : [versek]. Pompeji 3-4. pp. 162-163. (1996)

Ember, Lili: Zenés film a télre ; Éjféli nap ; 100 éves a MOZI : [versek]. Pompeji 1. pp. 66-69. (1996)

Erdei, Ilona: Transformacii infinitiva pri perevode hudožestvennoj literatury. Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (24). pp. 143-158. (1996)

Erdei, Árpád: Haladás és ellenállás avagy a büntető eljárási jog kodifikációjának konflikusai. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 73-84. (1996)

Erdei L., Tamás: Arról, hogy hogyan beszélünk arról, hogy hogyan beszélünk.. . : avagy egy hermeneutikai Möbius-szalag gonoszkodásai. Pompeji 2. pp. 153-158. (1996)

Erdei L., Tamás: Gondolatok a hume-i okságfölfogásról : avagy hogyan lesz az empirizmusból szubjektivizmus? Különbség 7. pp. 33-34. (1996)

Erdei L., Tamás and Nagy, Attila and Pavlovits, Tamás: Beköszöntő. Különbség 7. p. 2. (1996)

Erős, Vilmos: A Hóman-Mályusz ügy. Aetas, (11) 2. pp. 220-243. (1996)

Eördögh, István: Az 1848-49-es szabadságharc bukásának diplomáciai háttere a szentszéki iratok fényében. Aetas, (11) 2. pp. 174-191. (1996)

Fabulya, Andrea: „Túlfinomult, természetellenes és haszontalan" : Mihail Kuzmin Kryl'ja (Szárnyak) című regényének elemzése. Szövegek között, (1). pp. 141-162. (1996)

Farkas, Beáta: Regionális politika Magyarországon. Tendenciák a rendszerváltás időszakában. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 135-144. (1996)

Farkas, Ferenc and Molnár, István: "Adj, király, katonát!" : népi gyermekjátékok Jászszentandráson : Jászberény, [Jász Múzeum], 1995. Módszertani közlemények, (36) 5. pp. 220-223. (1996)

Farkas, Zoltán: Cui prodest... : a posztmodern történetírásról. Aetas, (11) 4. pp. 80-88. (1996)

Farley, Jonathan David: Priestley powers of lattices and their congruences : a problem of E. T. Schmidt. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 3-45. (1996)

Farsang, Andrea: Regional analysis of the heavy metal content of soils on the ne-pediments of the Mátra mts. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (35). pp. 65-79. (1996)

Fejér, Ádám: Az európai kultúra időszerű kérdései. Szegedi bölcsészfüzetek, (8). pp. 58-68. (1996)

Fejér, Ádám: Az értelmiségről : levél Csoóri Sándornak. Szegedi bölcsészfüzetek, (7). pp. 51-55. (1996)

Fejér, Ádám: Biblia és kultúra. Szegedi bölcsészfüzetek, (8). pp. 27-32. (1996)

Fejér, Ádám: Előszó helyett. Szegedi bölcsészfüzetek, (7). pp. 5-7. (1996)

Fejér, Ádám: Heidegger ontológiája, Rahner vallásfilozófiája és az ontikus kulturtörténet. Szegedi bölcsészfüzetek, (8). pp. 7-18. (1996)

Fejér, Ádám: A Kárpát-medence kultúrája és népei. Szegedi bölcsészfüzetek, (8). pp. 52-57. (1996)

Fejér, Ádám: Közéleti kalandjaimról : levél egykori pártfogómnak és barátomnak. Szegedi bölcsészfüzetek, (7). pp. 28-50. (1996)

Fejér, Ádám: Meddig marad a kultúrát nem tisztelő polgáré a szó? Szegedi bölcsészfüzetek, (7). pp. 69-71. (1996)

Fejér, Ádám: Röpirat a közélet megújúlásáról. Szegedi bölcsészfüzetek, (7). pp. 8-27. (1996)

Fejér, Ádám: Tudomány és kultúra. Szegedi bölcsészfüzetek, (8). pp. 33-44. (1996)

Fejér, Ádám: A kiválasztottságról és az ország eljöveteléről : levél Gyulay Endre Szeged-csanádi megyéspüspöknek. Szegedi bölcsészfüzetek, (7). pp. 61-68. (1996)

Fejér, Ádám: A német klasszika és a bibliai hagyomány, avagy mi az ontikus kultúrtörténet? Szegedi bölcsészfüzetek, (8). pp. 19-26. (1996)

Fejér, Ádám: A tudomány intézményeiről : levél Kosáry Domokosnak, a Magyar Tudományos Akadémia elnökének. Szegedi bölcsészfüzetek, (7). pp. 56-60. (1996)

Fejér, Ádám and Fried, István: Az intellektuális hatalomgyakorlás módozatai : Fried István Utak és tévutak Kelet-Közép-Európa irodalmaiban című könyvéről. Szegedi bölcsészfüzetek, (8). pp. 73-86. (1996)

Fekete, László and Descartes, René and Saussure, Ferdinand de: Descartes, Saussure, and the problems of integrating voice into a dualistic universe. Ész, élet, egzisztencia 5. pp. 194-199. (1996)

Feleky, Gábor: Rendi orientáció és jogi mező : az alkalmazottak szociológiájának németországi nyitánya. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 205-223. (1996)

Felten, Michael: A smoothness concept for weighted Lp spaces on [-1,1]. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 217-230. (1996)

Ferincz, István: Žitie prepodobnogo Moiseâ Ugrina. Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (24). pp. 165-180. (1996)

Fernau, Henning and Holzer, Markus: Accepting multi-agent systems II. Acta cybernetica, (12) 4. pp. 361-379. (1996)

Fernández, Domingo Blanco and Descartes, René and Merleau-Ponty, Maurice: La rectification de l'ontologie cartesienne chez Merleau-Ponty. Ész, élet, egzisztencia 5. pp. 217-227. (1996)

Ferrari, Jean: Sur le cogito, derechef. Ész, élet, egzisztencia 5. pp. 73-84. (1996)

Ficino, Marsilio and Imregh, Mónika: Commentarium VI. : folytatás. Pompeji 1. pp. 77-99. (1996)

Filó, Réka: Le héros sans peur : remarques sur l'analyse d'un conte. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (16. St). pp. 19-28. (1996)

Fischer, Lajos: "Roma caput mundi" = "Roma cauda mundi" : Monica Kurzel-Runtscheiner : Töchter der Venus : die Kurtisanen Roms im 16. Jahrhundert. Aetas, (11) 1. pp. 170-175. (1996)

Forgács, Katalin: Foglalkoztatás vagy hatékonyság? : Forgács Katalin. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 145-159. (1996)

Forgács, Tamás: Kap rajta ... Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 255-260. (1996)

Forgács, Tamás: A valenciaelmélet nyelvtörténeti alkalmazásának elméleti és gyakorlati kérdései : a Müncheni Kódex Máté-evangéliumából készített igeszótárral szemléltetve. Studia uralo-altaica, (Suppl.). pp. 1-339. (1996)

Forgács, Tamás and H. Tóth, Imre and Nagy, Beáta Boglárka and Szabó, József and Velcsov, Mártonné: Szemle. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 337-365. (1996)

Forró, Lajos: Ispred nas put bez povratka. Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 86-87. (1996)

Forró, Lajos: "Na strateškim mjestima njihovi ljudi...". Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 69-71. (1996)

Forró, Lajos: "Rekoh sebi moj bože koliko demagogije...". Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 92-95. (1996)

Foucault, Michel and Kutor, Tünde: Előszó az áthágáshoz. Pompeji 2. pp. 7-26. (1996)

Freund, Rudolf and Freund, Franziska: Test tube systems or how to bake a DNA cake. Acta cybernetica, (12) 4. pp. 445-459. (1996)

Fried, István: Előszó. Szövegek között, (1). p. 1. (1996)

Fábián, György: A rendszerváltás politikájának fő jellemzői Szerbiában, Horvátországban és Szlovéniában. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 3. pp. 1-38. (1996)

Földes, Csaba: Bartha Magdolna (szerk.): Szövegértés - Szövegfeldolgozás - Szövegkompetencia = [Textverstehen - Textarbeit - Text- kompetenz] : Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Germanisztikai Intézetében 1994. május 9-10-én rendezett konferencia előadásai = Beitráge zum Workshop am 9-10. Mai 1994 am Germanistischen Institut der Eötvös-Loránd-Universität. Szemiotikai szövegtan 9. pp. 288-292. (1996)

Gadányi, Károly: Cultural-historical preliminaries to the formation of the Slovenian national literary language : part I. Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (24). pp. 69-85. (1996)

Galgóczi, László: Káromkodó utódainkhoz. Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 131-133. (1996)

Galgóczi, László: Nyelv és nyelvhasználat az Árpád-korban : (adalékok a Halotti Beszéd és Könyörgés értelmezéséhez). Belvedere Meridionale kiskönyvtár, (9). pp. 144-160. (1996)

García-Río, Eduardo and Vanhecke, Lieven and Vázquez-Abal, María Elena: Harmonic connections. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 583-607. (1996)

Gausz, András: Gewissheit und Selbsttäuschung : Über einem Cartesianern. Ész, élet, egzisztencia 5. pp. 244-248. (1996)

Gaál, Judit: La théorie minimaliste et la dislocation à gauche dans la phrase française. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (16. St). pp. 29-40. (1996)

Giang, Dăng Vũ and Móricz, Ferenc: The Cesàro operator on the Banach algebra of L(R2) multipliers. I (Odd case). Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 433-456. (1996)

Giczi, Zsolt: Nehéz esztendők a magyarországi evangélikus egyház történetében : (1948-1950). Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (104). pp. 71-84. (1996)

Gil', Michael Iosif: On solvability of nonlinear equations in lattice normed Banach spaces. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 201-215. (1996)

Glant, Tibor: Magyarország az amerikai sajtóban az első világháború idején. Aetas, (11) 1. pp. 36-52. (1996)

Glickman, Vered and Descartes, René: The problem of consciousness and the burden of the cartesian heritage. Ész, élet, egzisztencia 5. pp. 183-188. (1996)

Grassi, Ernesto and Pongrácz, Tibor: A metafora mint az eredeti nyelv alapeleme. Pompeji 1. pp. 177-185. (1996)

Grillet, Pierre Antoine: Finite congruences on free commutative semigroups. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 391-405. (1996)

Gruber, László and Géczi, Róbert: Landscape changes of the Tisza river valley from the 'Turkish rule' to the 20th century. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (35). pp. 11-20. (1996)

Gulkai, Márta: Folyóiratszemle : 1995. október - 1996. március. Különbség 7. pp. 35-42. (1996)

Gulyás, László: Egy sikeres emigráció anatómiája : Eduárd Benes első világháború alatti emigrációjának néhány momentuma. Aetas, (11) 2. pp. 103-138. (1996)

Guti, G.: Species composition of juvenile (0+) fish assemblages in the Szigetköz floodplain of the Danube. Tiscia 30. pp. 49-54. (1996)

Gyimesi, Tímea: Kezdjük a közepén! Pompeji 2. pp. 43-44. (1996)

Gyimesi, Tímea: "Noli me tangere" : po(i)étika a század végén. Pompeji 2. pp. 64-73. (1996)

Györgyi, Kálmán and Tokaji, Géza: Köszöntő. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 7-9. (1996)

Györgyi, Kálmán and Tokaji, Géza: Tokaji Géza felfogása az okozati összefüggésről és újabb fejlemények az okozatossági tanban. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 85-100. (1996)

Győri, Attiláné: Tapasztalataim a kisiskolások nyelvtanításáról. Módszertani közlemények, (36) 3. pp. 124-126. (1996)

Gács, Anna and Szegi Amondó, Zoltán: Levelek Londonból a Pompejibe. Pompeji 1. pp. 223-235. (1996)

Géczi, Róbert and Dormány, G. and Unger, János: Some bioclimatic indicators of Kolozsvár (Cluj-Napoca), Romania. Acta climatologica, (30). pp. 41-48. (1996)

Géczi, Róbert and Gruber, László: On the geology and geomorphology of Vigyázó Mountains (Vládeasa). Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (35). pp. 45-50. (1996)

Gősi, János: Kormányzat, politika és piac a magyar élelmiszergazdaságban. Tudományos közlemények, (19). pp. 8-11. (1996)

H. Nagy, Péter: A szótár játéktere. Szövegek között, (1). pp. 185-192. (1996)

H. Tóth, Imre: Paleografičeskoe opisanie ev. no. 25. Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (24). pp. 181-193. (1996)

H. Tóth, Imre and Pataki, : "Ugriny" i "ugrincy" v istorii drevnerusskoj pis'mennosti. Studia Paleoslavica, (1). pp. 169-176. (1996)

H. Tóth, István and Arany, János: Gondolatok Arany János: Családi kör c. életképéről. Módszertani közlemények, (36) 4. pp. 158-160. (1996)

Hadžić, Olga: A theorem on best approximations in paranormed spaces. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 271-278. (1996)

Hajdú, József: Some comparative considerations and remarks on the possible implementation of the japanese type industrial relations system in Hungary. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 4. pp. 1-76. (1996)

Hajzer, Lajos and Svatopluk, Pastyřík and Balowski, Mieczysław: Svatopluk Pastyřík - Mieczysław Balowski : Cseh-lengyel anyagok egy szláv filológiai szemináriumhoz : Hradec Králové, Gaudeamus K. Módszertani közlemények, (36) 1. pp. 45-46. (1996)

Hajós, József and Descartes, René: 17-18. századi kolozsvári Descartes-vonatkozások : avagy Descartes első kolozsvári százada. Ész, élet, egzisztencia 5. pp. 277-284. (1996)

Halászné Fekete, Mária and Záhonyiné Racs, Piroska: Pörkölt kávé színmérése. Tudományos közlemények, (19). pp. 34-39. (1996)

Hardi, János: Magyar Schutz-Staffel (SS)- hadosztályok a háborúban. Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 27-31. (1996)

Hassen, Imbarak Sayed and Buda, György: Rare-earth elements of granitoid rocks of St. (Catherine area, South Sinai, Egypt. Acta mineralogica-petrographica, (37). pp. 75-82. (1996)

Hegedűs, Katalin: Angol nyelvlecke harmadik osztályosoknak : II. Módszertani közlemények, (36) 1. pp. 26-31. (1996)

Hegedűs, Katalin: Angol nyelvlecke harmadik osztályosoknak : befejező rész. Módszertani közlemények, (36) 2. pp. 67-73. (1996)

Hegedűs, Katalin: Kudarchelyzetek felismerése és kiküszöbölése a nyelvtanulásban. Módszertani közlemények, (36) 5. pp. 201-203. (1996)

Hegyi, Dóra: Magyarok az amerikai függetlenségi háborúban : "fidelissimus ad mortem". Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 101-105. (1996)

Hegyi, Pál: Paul Austeris anti-detect: Quixotic codes in three dialogues of City of Glass. Szövegek között, (1). pp. 170-184. (1996)

Hegymegi Kiss, G.: The examination of suevite from the Bosumtwi impact crater (Ghana). Acta mineralogica-petrographica, (37). pp. 41-50. (1996)

Heller, Ágnes: Az ész határa vagy a komédia etikai antropológiája. Ész, élet, egzisztencia 5. pp. 34-41. (1996)

Hermann, Róbert: Egy tudós pap az emigrációban: (avagy hogyan nem szabad forrást kiadni) : Rónay Jácint, sajtó alá rend. és utószót írta Hölvényi György, előszó Katona Tamás, szerk. Zombori István : Napló : válogatás. Aetas, (11) 2. pp. 284-289. (1996)

Hermann, Róbert: Előtanulmány egy monográfiához? : Varga János : Románok és magyarok 1848-1849-ben : a Magyar Tudományos Akadémián 1991. október 3-án elhangzott székfoglaló szövege. Aetas, (11) 2. pp. 290-294. (1996)

Hermann, Róbert: Görgei emlékiratai és a Kossuth-emigráció. Aetas, (11) 2. pp. 40-66. (1996)

Hevesi, István: A magyarság ősi hitvilága. Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 34-36. (1996)

Hodúr, Cecília and Papp, Gézáné and Szabó, Gábor: Must besűrítésének vizsgálata. Tudományos közlemények, (19). pp. 40-48. (1996)

Hoffmann, Zsuzsanna: Földtulajdon az ókori Rómában : földbirtokviszonyok a korai köztársaság korában. Aetas, (11) 4. pp. 89-96. (1996)

Hoffmann, Zsuzsanna: Újabb szintézis a római közjogról : Zlinszky János : Ius publicum : Római közjog. Aetas, (11) 4. pp. 238-241. (1996)

Homoki-Nagy, Mária: Gondolatok a parasztpolgár tulajdon-és birtokviszonyairól a 18-19. században Szentesen. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 101-114. (1996)

Homonnai, Sarolta and Hunyadi, Zsolt: Bevezetés. Documenta Historica 26. pp. 3-9. (1996)

Homonnai, Sarolta and Hunyadi, Zsolt: A jeruzsálemi Szent János lovagrend regulája. Documenta Historica 26. pp. 11-16. (1996)

Horváth, László: Az athéni diplomácia műhelyéből : Hypereidés Déliakos-a és a zóstéri szentély. Aetas, (11) 4. pp. 20-36. (1996)

Horváthné Almássy, Katalin and Bara-Herczegh, Katalin: Rostdús gabona hidrolizátumok felhasználásának tanulmányozása. Tudományos közlemények, (19). pp. 49-55. (1996)

Hunyadi, László: A magyar mondat metrikus prozódiája. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 67-81. (1996)

Hunyadi, Zsolt: Jean-Paul Sartre filozófiai terminusainak vizsgálata az Egy vezér gyermekkora című műve alapján. Különbség 7. pp. 22-27. (1996)

Hárs, Endre: Allegória és narráció : Botho Strauß Genet-olvasata, avagy A fiatalember és A cselédek. Pompeji 2. pp. 45-54. (1996)

Hász, Róbert: Diogenész kertje : részlét. Pompeji 1. pp. 186-193. (1996)

Hőbe, Judit and Czúth, Béláné: Négy évtized a katedrán. Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 39-40. (1996)

Ilie, Lucian and Salomaa, Arto: On regular characterizations of languages by grammar systems. Acta cybernetica, (12) 4. pp. 411-425. (1996)

Illyés, György: Balhiedelmek az egri várról az 1984. év két sikerkönyvének a tükrében : Illyés György: Várak dicsérete. Magyarországi királyi várak. Bp., Móra, 1984. Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 139-149. (1996)

Imre, Rubenné: Rácz Endre: Az egyeztetés a magyar nyelvben. Szemiotikai szövegtan 9. pp. 280-282. (1996)

Imregh, Mónika and Szegi Amondó, Zoltán: A fordító utószava a Commentariumhoz ; Függelék : Előszó a Janus Pannoniusnak ajándékba küldött kötethez. Pompeji 1. pp. 100-120. (1996)

Iorgovan, Antonie: A politikai rendszer változása és az alkotmányos fejlődés Romániában az 1989. decemberi forradalom után. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 209-220. (1996)

Irk, Ferenc: A morál és büntetőjog helye társadalmunkban. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 115-124. (1996)

Itoh, Masuo: Spectral mapping theorems for p-hyponormal operators. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 523-535. (1996)

Ittzésné Nagy, Beáta and Borsos, Mariann: A zeneterápia hatása a sérült gyermekek személyiségére. Módszertani közlemények, (36) 2. pp. 73-75. (1996)

Izuchi, Keiji and Takagi, Hiroyuki and Watanabe, Seiji: Sequential Korovkin type theorems and weighted composition operators. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 161-174. (1996)

Jakab, Éva: Quod neque aceat neque muceat, id dabitur: A hordóban lévő bor eladásáról. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 161-177. (1996)

Jakab, Éva and Platon, : Prevenció és szankció Platon törvényeiben. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 125-136. (1996)

Jaksa, Helga: Nők a honfoglalás korában. Belvedere Meridionale kiskönyvtár, (9). pp. 121-124. (1996)

Jaksa, Helga and Tóth, Balázsné and B. Kovács, István: Baracai balladák : Baracai magyar népköltészet Tóth Balázsné Csák Margit előadásában. Gyűjtötte, a kísérő tanulmányt és a jegyzeteket írta: B. Kovács István. [h.n.], 1994, Madách Posonium-Akadémiai Kiadó 640 p. Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 142-144. (1996)

Jancsák, Csaba: Adalékok a Heydrich-merénylethez. Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 4-10. (1996)

Jancsák, Csaba: Bánhida Turul-madara. Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 120-125. (1996)

Jancsák, Csaba: A szegedi köteles - Bakay Nándor : "Ránk nem tűztek érdemkoszorút...". Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 67-70. (1996)

Janowszky, Sándor: Az individuálpszichológia és képviselője. Módszertani közlemények, (36) 5. pp. 195-198. (1996)

Jenei, Teréz: Róka Jolán: Újságszövegek szerkesztési és stílustipológiája : Róka Jolán: Újságszövegek szerkesztési és stílustipológiája. Szemiotikai szövegtan 9. pp. 273-275. (1996)

Jenei, Teréz: A kreatív-produktív versmegközelítés alkalmazása alsó tagozatban. Módszertani közlemények, (36) 1. pp. 17-21. (1996)

Jerkovidj, Jovan: Upotreba glagolskih oblika u naratnvnoj prozi Miloša Crnjanskog. Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (24). pp. 39-47. (1996)

Juhász, Anikó: Dűlőúton : [vers]. Pompeji 3-4. pp. 252-253. (1996)

Juhász, Antal: Szeged kisugárzó szerepe és a "szegediség". Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 301-308. (1996)

Juhász, József: Nemecko-češsko-vengersko-russkie frazeologičeskie paralleli. Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (24). pp. 59-68. (1996)

Jávor, István: A munkavállalói résztulajdonosi program (MRP) törvény alkalmazásának gazdasági, szociológiai és szervezeti hatásai. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 225-245. (1996)

Józsa, Zoltán: Új értékek, nyitott rendszerű közigazgatás. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 247-257. (1996)

Józsa, Zoltán: A képviselői szerep, a képviselők és a hivatalnokok közötti kapcsolat jellemzői a helyi önkormányzatoknál. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 5. pp. 1-12. (1996)

K. Fábián, Ilona: A váradi regestrum három helyneve. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 247-253. (1996)

Kaever, Katharina and Bombitz, Attila: A kövek nyelvét beszélő professzor. Pompeji 1. pp. 61-65. (1996)

Kakuk, Zsuzsa and Kakuk, Zsuzsa and Kúnos, Ignác: Mischärtatarische Texte mit Wörterverzeichnis : aufgrund der Sammlung von Ignác Kúnos. Studia uralo-altaica, (38). pp. 1-192. (1996)

Kakuszi, Béla: Beiträge zur Wirkung von deutscher Literatur auf Márais literarische Gesamtwerk. Szövegek között, (1). pp. 58-66. (1996)

Kakusziné Kiss, Gabriella: La laycïcité face aux contraintes socioéconomiques : SDF, église, état et associations caritatives. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (16. St). pp. 41-57. (1996)

Kaposi, Dorottya: La certitude humaine et la volonté divine. Ész, élet, egzisztencia 5. pp. 200-207. (1996)

Karancsi, Zoltán: Changing land use around Salgótarján. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (35). pp. 101-109. (1996)

Kardos, Zoltán: Ráfordítások és a hatékonyság összefüggései a 60-as, 70-es évek magyar mezőgazdaságában. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 179-192. (1996)

Karkusné Óvári, Enikő: Hogyan használjunk fel egy verset az angolórán? Módszertani közlemények, (36) 3. pp. 127-129. (1996)

Kartag-Odri, Agnes: A történelem és az Alkotmány szoros kapcsolata. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 221-229. (1996)

Kassai, Lajos: A könnyűlovasság, lovas íjászat alkalmazása. Belvedere Meridionale kiskönyvtár, (9). pp. 114-120. (1996)

Katona, Péter Zoltán: Az egyetem válságának értelmezései a modern francia szociológia-elméletben [!szociológiaelméletben]. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 259-272. (1996)

Katzschmann, Michael: Über den Stimmbandverschlusslaut im Nganasanischen. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 209-217. (1996)

Kecskés, Aranka: The experiences of collective bargaining and collective agreements in Italy. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 6. pp. 1-28. (1996)

Kedves, Miklós: Plant microfossils from the Upper Cretaceous and Lower Tertiary layers of Northern Spain II. Plant cell biology and development, (7). pp. 13-36. (1996)

Kedves, Miklós: Preface. Plant cell biology and development, (7). pp. 7-9. (1996)

Kedves, Miklós and Gáspár, István: New data concerning the solubility of the pollen grains of the genus Quercus L. Plant cell biology and development, (7). pp. 56-61. (1996)

Kedves, Miklós and Kedves, Loránd: Computer modelling of the quasi-crystalloid biopolymer structure II. Plant cell biology and development, (7). pp. 82-88. (1996)

Kedves, Miklós and Solé De Porta, Nuria and Martin-Algarra, Augustin: Spores and pollen grains from Eocene layers of Málaga (Spain). Plant cell biology and development, (7). pp. 37-55. (1996)

Kedves, Miklós and Tóth, Anita and Káossy, Ágnes and Varga, Angelika: Molecular structures of the partially dissolved foot layer and endexine of Pinus griffithii McCLELL pollen grains. Plant cell biology and development, (7). pp. 89-97. (1996)

Kedves, Miklós and Tóth, Anita and Mészáros, Katalin and Borbola, Andrea and Benn, Orsolya and Gubás, Timea: High temperature effect on the pollen grains of three varieties of cultivated maize. Plant cell biology and development, (7). pp. 62-74. (1996)

Kedves, Miklós and Ungvári, Erika: X-ray effect to the LM morphology of some gymnosperm and angiosperm • pollen grains KEDVES, M . a n d UNGVÁRI, E. Plant cell biology and development, (7). pp. 75-81. (1996)

Kelemen, Zoltán: Még egyszer a Parmenidészről : avagy a módszer kiúttalansága. Szövegek között, (1). pp. 67-72. (1996)

Kemenes, Béla: A Ptk. szerződési jogának alapelvei történetiségében; a reformmunkálatok egyes kérdései. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 193-205. (1996)

Kemenes, Béla: A koncessziós szerződések szabályozása napjainkban. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 273-278. (1996)

Kereszty, Béla: Gazdasági bűnözés, feketegazdaság és a pénzmosás. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 137-150. (1996)

Kertész, András: Konstruktivitás és interdiszciplinaritás : a szemiotikai textológia egy lehetséges tudományelméleti megközelítése. Szemiotikai szövegtan 9. pp. 27-46. (1996)

Kertész, Imre: A legalitás eróziója, az opportunitás inváziója. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 151-158. (1996)

Keserű, Bálint and Rhegenius, Paulus Michael and Descartes, René: Paulus Michael Rhegenius, az erdélyi unitáriusok és Descartes kései német követői. Ész, élet, egzisztencia 5. pp. 285-296. (1996)

Kesztyűsné Dobos, Katalin: A tanszékalapító Szili Török Imre : 1896-1965. Módszertani közlemények, (36) 5. pp. 214-218. (1996)

Kiefer, Ferenc: Az ismétlődés fajtái, nyelvi kifejezőeszközei és szemantikai ábrázolása. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 111-120. (1996)

Kieseritzky, Ingomar von and Bombitz, Attila and Szegi Amondó, Zoltán: Szomorúan a trópusokon : 1896. február, Abesszínia II. Pompeji 1. pp. 49-60. (1996)

Kim, Yong-Cheol and Seeger, Andreas: A note on pointwise convergence of quasiradial Riesz means. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 187-199. (1996)

Kis, Mária: Egy kistérség problémái marketing szempontból. Tudományos közlemények, (19). pp. 66-70. (1996)

Kiss, Andrea: Some weather events from the 14th century. Acta climatologica, (30). pp. 61-69. (1996)

Kiss, Barnabás: Az emberi - állampolgári jogok alkotmányos szabályozása Közép - és Kelet-Európában. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 55-69. (1996)

Kiss, Barnabás: A jogegyenlőség problémája a magyar közjogi irodalomban 1945-ig. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 279-287. (1996)

Kiss, György and Korchmáros, Gábor: An upper bound for the number of chords of a polygon which pass through a given point in a finite plane. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 289-298. (1996)

Kiss, Gábor: A Das Boot előzménye. Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 11-12. (1996)

Kiss, Gábor: Fejezetek Írország XIX. századi történelméből. Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 99-105. (1996)

Kiss, Gábor: "Légigangszterek" Szeged felett : mennyből a bomba... Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 115-118. (1996)

Kiss, László: A jogforrási rendszer és a jogalkotás alkotmányos szabályozásának néhány kérdése. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 289-301. (1996)

Kiss, Olga and Jean-François, Lyotarcl: A tudás posztmodern állapota? Pompeji 2. pp. 85-97. (1996)

Kiss, Tihamér: A gyermekek matematikai gondolkodásának megalapozásáért. Módszertani közlemények, (36) 1. pp. 23-26. (1996)

Kissné Novák, Éva and Descartes, René: Philosophische Begründung Bürgerlicher Werte in den Gedanken von Descartes. Ész, élet, egzisztencia 5. pp. 266-274. (1996)

Kláben, Gyula: Born in Storyville. Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 126-130. (1996)

Klíma, Karel: Az alkotmányfejlődés és gyakorlati tapasztalatai a Cseh Köztársaságban. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 231-243. (1996)

Koch, Noémi: A pantomim és a zene szerepe a nyelvoktatás korai szakaszában. Módszertani közlemények, (36) 1. pp. 31-33. (1996)

Kocsis, Mihály: Belorusskoe âzykoznanie v Segede (do 1996 goda). Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (24). pp. 159-163. (1996)

Kocsis, Mihály: Cerkovnoslavânskie rukopisi v Segede. Studia Paleoslavica, (1). pp. 163-167. (1996)

Kolozsi, László: Azokhoz, akikről : nyitányfantázia. Különbség 7. pp. 28-29. (1996)

Kolozsi, László: A chilei szűz. Pompeji 1. pp. 194-196. (1996)

Koltay, Tibor: Adalékok a referátumkészítés szövegtani megközelítéséhez. Szemiotikai szövegtan 9. pp. 77-89. (1996)

Komáromi, István: Egy útkereső, új szemléletű kézikönyv : Az egyetlen Föld c. tanári-módszertani-kézikönyv bemutatása : Debrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1995. Módszertani közlemények, (36) 3. pp. 137-139. (1996)

Koppány, György: Mutual evolution of terrestrial atmosphere and biosphere. Acta climatologica, (30). pp. 31-40. (1996)

Koppány, György and Kiss, Andrea: The mean daily rainfall in Szeged depending on wind-direction and cloudiness : preliminary investigation. Acta climatologica, (30). pp. 71-79. (1996)

Kordé, Zoltán: Néhány gondolat a Csaba-problémáról. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (103). pp. 57-65. (1996)

Koszta, László: Székeskáptalanok és kanonokjaik Magyarországon a 12. század elejéig. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (103). pp. 67-81. (1996)

Koteczki, István: Anekdotakincs. Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 135-136. (1996)

Kovách, Géza: Egy nemes kezdeményezés : Henri H. Stahl : A régi román falu és öröksége. Aetas, (11) 4. pp. 255-257. (1996)

Kovács, Erzsébet and Kovács, Erzsébet: Amaránt alkalmazása száraztészta előállítására. Tudományos közlemények, (19). pp. 71-78. (1996)

Kovács, Gyula: A középiskola szerepe a pályaválasztásban. Módszertani közlemények, (36) 3. pp. 111-114. (1996)

Kovács, György Attila: Korszakalkotó újítás a csatahajóknál : a Szent István csatahajó építésének háttere. Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 126-130. (1996)

Kovács, Imre Attila: A genezis kialakulásának mitikus modellje. Szegedi bölcsészfüzetek, (8). pp. 133-135. (1996)

Kovács, Katalin: La question de la hiérarchie dans la critique d'art de Diderot. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (16. St). pp. 59-72. (1996)

Kovács, László and Lachata, István: Hazafiságra nevelés az idegen nyelvi órán. Módszertani közlemények, (36) 5. pp. 185-188. (1996)

Kovács, Sándor: Adalékok a szervezeti izomorfia institucionalista értelmezéséhez. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 303-313. (1996)

Krasnožen, Sergej Anatol'evič: Psihosemiotika. Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (24). pp. 123-131. (1996)

Kremer, Alexander and Heidegger, Martin: Zur Heideggers Descartes-Kritik in Sein und Zeit. Ész, élet, egzisztencia 5. pp. 255-265. (1996)

Kristó, Gyula: Új forráshely a 10. századi hercegségről? Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (103). pp. 51-55. (1996)

Kristó, Gyula and H. Tóth, Imre: Az orosz évkönyvek néhány magyar vonatkozásáról. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (103). pp. 21-29. (1996)

Kristóf, János: Spectrality in C*-algebras. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 467-483. (1996)

Kriveczkyné Molnár, Katalin: Az általános iskola szerepe a pályaválasztásban. Módszertani közlemények, (36) 3. pp. 106-110. (1996)

Kriveczkyné Molnár, Katalin: Iskolai demokrácia diák- és szülőszemmel. Módszertani közlemények, (36) 5. pp. 191-195. (1996)

Kugler, Katalin: Nekotorye leksiko-semantičeskie izmeneniâ v sovremennoj russkoj publicističeskoj reči. Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (24). pp. 133-142. (1996)

Kukorelli, István: A közvetlen demokrácia "visszafejlesztésének" irányai. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 315-325. (1996)

Kulcsár-Szabó, Zoltán: Irodalom/történet(i)/kánon(ok). Szövegek között, (1). pp. 16-38. (1996)

Kulkarni, S. H. and Sivakumar, Koratti C.: Explicit solutions of a special class of linear programming problems in Banach spaces. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 457-465. (1996)

Kunstár, Tünde: A honfoglalás viselete. Belvedere Meridionale kiskönyvtár, (9). pp. 108-113. (1996)

Kurunczi, Jenő: A két világháború közötti emigráns orosz kultúra néhány fontosabb területe. Aetas, (11) 2. pp. 202-219. (1996)

Kákonyi, Gellért: Napóleon, a nyavalyás : a császár betegségei - a betegségek császára. Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 91-95. (1996)

Kákonyi, Gellért: Szepes. Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 41-43. (1996)

Kákonyi, Gellért: A "véres húsvét" : Írország, Dublin, 1916. április 24-30. Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 105-112. (1996)

Kálmán, László and Rádai, Gábor: Megszakított összetevők a magyarban konstrukciós nyelvtani szempontból. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 83-110. (1996)

Kámán, Gyöngyi and Podmaniczky, Szilárd: Nem tudjuk levenni a szemünket. Pompeji 3-4. pp. 128-138. (1996)

Károly, Krisztina: Az angol szövegnyelvészeti kutatások a 90-es években. Szemiotikai szövegtan 9. pp. 250-263. (1996)

Károssy, Csaba: Light trapping of harmful insects in Péczely’s macrosynoptic weather situations. Acta climatologica, (30). pp. 49-60. (1996)

Károssy, Ágnes: List of publication of the laboratory until December 1995. Plant cell biology and development, (7). p. 98. (1996)

Kígyóssy, Zsolt and Gyöngyösi, József and Kisbodri, Zs.: Csavarorsós préselő és fóliavágó berendezés. Tudományos közlemények, (19). pp. 56-65. (1996)

Kórász, Mária: Az amerikai magyar történetírás kezdetei : Rácz Rónay Károly levelei. Aetas, (11) 1. pp. 119-138. (1996)

Kósa, Kinga: Az ősi magyar világkép. Belvedere Meridionale kiskönyvtár, (9). pp. 63-67. (1996)

Körmöczi, László: 30 years of the ecological journal Tiscia. Tiscia 30. pp. 55-64. (1996)

Körösi, Zoltán: Romkert : részlet egy regényből. Pompeji 3-4. pp. 70-91. (1996)

Köteles, Péter: Források a németek Szovjetunióba történő kitelepítéséről Közép-Kelet-Európából : 1945-1953. Documenta Historica 28. pp. 3-23. (1996)

Laczkó, Sándor and Descartes, René: A kései magyar Descartes-recepció. Ész, élet, egzisztencia 5. pp. 306-312. (1996)

Laczkó, Tibor: A való főnévi csooprtokban való használatáról. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 121-140. (1996)

Laczkó, Tibor: A való főnévi csoportokban való használatáról. A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei, (2). pp. 121-140. (1996)

Latzkovits, Miklós: A három trón dicsérete. Pompeji 1. pp. 197-200. (1996)

Lele, József: Erdély esélyei : (Báthori András fejedelemsége, 1599). Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (103). pp. 113-121. (1996)

Leoca, Serban: Le cogito en tant que synthese onto-épistemologique. Ész, élet, egzisztencia 5. pp. 68-72. (1996)

Lichtenstein, József: Abrégé de l'organisation judiciaire hongroise. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 327-340. (1996)

Liu, Ze-Qing: Maximal elements, fixed points and completeness. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 319-324. (1996)

Losoncz, Alpár: A dekonstrukció és a politikum halála. Pompeji 2. pp. 122-145. (1996)

Losoncz, Alpár and Descartes, René: Az ész apóriái Descartes gondolkodásában. Ész, élet, egzisztencia 5. pp. 122-128. (1996)

Losoncz, Alpár and Szegi Amondó, Zoltán: A különbség messianizmusa : Adorno a különbségről. Pompeji 1. pp. 138-157. (1996)

Losonczi, László and Páles, Zsolt: Minkowski's inequality for two variable Gini means. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 413-425. (1996)

Losonczi, Péter and Descartes, René: On Descartes's concept of God : whom is the mask worn by? Ész, élet, egzisztencia 5. pp. 189-193. (1996)

Loss, Sándor and Szabó, Gábor: A szokásjog értelme és a hagyomány értéke : komaság és reciprocitás négy őrségi faluban. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 8. pp. 1-13. (1996)

Lyotard, Jean-François and Filó, Réka: Érdekes? Pompeji 2. pp. 74-84. (1996)

László, Gyula: Részletek a László Gyula vezette szemináriumból. Belvedere Meridionale kiskönyvtár, (9). pp. 47-48. (1996)

Lévai, L. and Pálfy, Péter Pál: On binary minimal clones. Acta cybernetica, (12) 3. pp. 279-294. (1996)

Lövéti, Lázár László: UNSPECIFIED Pompeji 3-4. pp. 204-207. (1996)

Lőrincz, Lajos: Közigazgatás: tegnap, ma, holnap. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 341-356. (1996)

Lőrinczy, György: Egy jogállami megoldás: a parlament alá rendelt ügyészség. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 7. pp. 1-31. (1996)

M. Mezei, Balázs and Descartes, René and Husserl, Edmund: Husserlian cartesianism : and its relevance to some contemporary discussions on consciousness. Ész, élet, egzisztencia 5. pp. 152-167. (1996)

Magill, Jr. Kenneth D.: The topological nearring on the Euclidean plane which has an identity and is not zero symmetric. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 115-125. (1996)

Magyarics, Tamás: Klió és/vagy Kalliopé? : a posztmodern amerikai történetírás néhány kérdése. Aetas, (11) 1. pp. 87-97. (1996)

Magyarits, Katalin: Derű pirulák a századforduló magyar közéletéből. Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 145-146. (1996)

Major, Péter: A counter-example in ergodic theory. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 247-258. (1996)

Majzik, Andrea: Szent Vencel városában. Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 56-59. (1996)

Majzik, Andrea: Vihar a Balkánon : az I. és II. balkáni háború a Szegedi Napló hasábjain (1912-13). Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 81-85. (1996)

Maleczki, Márta and Büky, László: Bevezető. A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei, (2). p. 5. (1996)

Margitainé Horváth, Ágnes: Kazinczy-nap iskolánkban. Módszertani közlemények, (36) 2. pp. 75-78. (1996)

Margitay, Tihamér and Descartes, René: Why shouldn't we be afraid of the cartesian demon? : on the roots of skepticism. Ész, élet, egzisztencia 5. pp. 208-213. (1996)

Marion, Jean-Luc and Dékány, András: Tanulságok. Pompeji 2. pp. 239-246. (1996)

Marjanucz, László: Az agrárszocialista törekvések társadalmi indítékai Szentesen. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (104). pp. 27-47. (1996)

Marmande, Francis and László, Kinga: Írás (— és író). Pompeji 2. pp. 159-166. (1996)

Martín-Vide, Carlos: Natural language understanding : a new challenge for grammar systems. Acta cybernetica, (12) 4. pp. 461-472. (1996)

Maróti, Egon: Aristotelés felfogása a fiatalkori versenysportról a források tükrében. Aetas, (11) 4. pp. 5-19. (1996)

Mauss, Marcel and Saly, Noémi: A közösség sugallta halálgondolat fizikai hatása az egyénre : Ausztrália, Új-Zéland. Pompeji 3-4. pp. 340-356. (1996)

Mayer, László: Diktatúra - demokrácia Dél-Koreában. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 357-370. (1996)

Mayer, László: Dél-Korea agrárpolitikájának néhány kérdése. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 207-221. (1996)

Mayle, Peter and Robins, Arthur and Walter, Paul: [Peter Mayle - Arthur Robins - Paul Walter] : Hogyan lesz a gyerek? : az élet dolgairól, mellébeszélés nélkül, és jó sok rajzzal : [Budapest], Magvető, [1995]. Módszertani közlemények, (36) 1. pp. 48-49. (1996)

Merényi, Kálmán: A gyermekbűnözés jelenkori helyzete. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 159-166. (1996)

Mezősi, Gábor: Models and their geographical applications. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (35). pp. 1-9. (1996)

Mezősi, Gábor and Bárány-Kevei, Ilona and Géczi, Róbert: The future ecological value of the Hungarian landscape. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (35). pp. 21-44. (1996)

Mihalache, Valeria: Parallel communicating grammar systems with separated alphabets. Acta cybernetica, (12) 4. pp. 397-409. (1996)

Mihalache, Valeria and Salomaa, Arto: Growth functions and length sets of replicating systems. Acta cybernetica, (12) 3. pp. 235-247. (1996)

Miskolczy, Ambrus: Nemzetiség, szabadság, politika : fejezetek a magyar és román emigráció párizsi dialógusának történetéből. Aetas, (11) 2. pp. 5-39. (1996)

Molnár, Imre: Büntető- és büntetőeljárásjogi alapelvek római jogi előzményei. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 167-182. (1996)

Molnár, Imre: Die Haftungsordnung des römischen Privatrechts. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 371-383. (1996)

Molnár, Imre: Gazdasági válság a császárkori Római Birodalomban. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 223-229. (1996)

Molnár, Imre: A magánjog fejlődésének útja a köztársasági Rómában. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 71-77. (1996)

Molnár, Imre and Szentpéteri, István: Előszó. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 5-7. (1996)

Molnár, Imre and Tokaji, Géza: Előszó. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 5-6. (1996)

Molnár, Sándor: Geochemical investigations of pyroxenes from Lower Cretaceous volcanics from boreholes of the Great Hungarian Plain. Acta mineralogica-petrographica, (37). pp. 83-87. (1996)

Molnár, Sándor and Szederkényi, Tibor: Subvolcanic basaltic dyke from Beremend, Southeast Transdanubia, Hungary. Acta mineralogica-petrographica, (37). pp. 181-187. (1996)

Molnár, Zs.: Vegetation history of the Kardoskút area (SE. Hungary) II. : the lake Fehér-tó in the last 200 years. Tiscia 30. pp. 27-34. (1996)

Molnár, Zs. and Biró, M.: Vegetation history of the Kardoskút area (S.E. Hungary) I. : regional versus local history, ancient versus recent habitats. Tiscia 30. pp. 15-25. (1996)

Monok, István and Descartes, René: Descartes-recepció a Kárpát-medence olvasmánytörténeti forrásainak tükrében : 1660-1740. Ész, élet, egzisztencia 5. pp. 297-305. (1996)

Mucsi, László: Urban land use investigation with GIS and RS methods. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (35). pp. 111-119. (1996)

Máté, Jakab: A retorika és mögöttes területei : Megjegyzések Wacha Imre: A korszerű retorika alapjai 1-2 című könyvéről. Szemiotikai szövegtan 9. pp. 294-301. (1996)

Mészáros, Anikó: Redemptio, avagy a Jászkunság megváltása. Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 10-12. (1996)

Mészáros, Sándor: Egy lélek lenyomatai. Pompeji 3-4. pp. 106-127. (1996)

Móricz, Ferenc: Book reviews. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 609-641. (1996)

Móricz, Ferenc: The maximal Fejér operator for Fourier transforms of functions in Hardy spaces. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 537-555. (1996)

Müllner, András: Ágnes asszony leplei : kriptoszemiológia. Szövegek között, (1). pp. 39-48. (1996)

Nagwa, A. A. Kh. and Koppány, György and Makra, László: Strong wind occurances in Egypt during 1994. Acta climatologica, (30). pp. 81-88. (1996)

Nagy, Andor: Magyar Médiapedagógiai Kutatóintézet. Módszertani közlemények, (36) 2. pp. 84-85. (1996)

Nagy, Andor and Zrinszky, László: A felnőttképzés tudománya : megjelent Dr. Zrinszky László újabb kötete. Módszertani közlemények, (36) 4. pp. 172-173. (1996)

Nagy, Atilla Kristóf: A palota kapujában alkonyodott avagy irodalom és álom. Pompeji 3-4. pp. 92-105. (1996)

Nagy, Beáta Boglárka: A Sámán-tó legendája. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 219-222. (1996)

Nagy, Elemér: Önellenőrzési lehetőségek az oktatásban. Tudományos közlemények, (19). pp. 79-87. (1996)

Nagy, Ferenc: Az anyagi büntetőjog és az alkotmány. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 79-95. (1996)

Nagy, Ferenc: Gondolatok Finkey Ferenc egykori szegedi egyetemi tanárról és anyagi büntetőjogászról. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 231-241. (1996)

Nagy, Ferenc: Speciális fogvatartási formákról: az elzárásról és az idegenrendészeti őrizetről. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 385-398. (1996)

Nagy, Ferenc: A bűnösségen alapuló felelősség elvéről. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 183-195. (1996)

Nagy, Ferencné and Bágyi, Péter: Egy már használatos módszertani sorozatról. Módszertani közlemények, (36) 1. pp. 46-48. (1996)

Nagy, Károly: A jogalanyok körének bővülése a nemzetközi jogban. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 399-426. (1996)

Nagy, Lajos: Az állam és az agrárpiac. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 427-439. (1996)

Nagy, László: The changes of the labour policy and labour administration in the Central and Eastern European countries in the course of the political and economical transformation. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 441-445. (1996)

Nagy, Pál: A vizuális költészet. Szemiotikai szövegtan 9. pp. 202-222. (1996)

Nagy, Tamás: Borsod. Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 45-49. (1996)

Nagy, Tamás: A Kassa-Oderbergi Vasút rövid története. Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 44-64. (1996)

Nagy, Tamás: Kedves Hallgatók! Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 37-38. (1996)

Nagy, Tamás: Túra a Szádelői-völgyben és a Bükkben. Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 50-55. (1996)

Nagy, Tamás: Zala. Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 88-91. (1996)

Nagy, Tamás: A hosszabbítás után. Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 35-37. (1996)

Nagy, Tamás: "A szovjethatalom megátalkodott ellenségei" Katyn, Mednoje, Pjatyihatki. Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 13-26. (1996)

Nagy, Tamás and Horváth, Ferenc: Veszélyes üzem : Horváth Ferenc: Hazai és külföldi vasúti balesetek (1846-1975). Vasúthistória Könyvek. Sorozatszerkesztő: Mezei István. KÖZDOK Rt., Bp.,1995.480 0. Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 46-53. (1996)

Nagy, Tamás and Sellers, Charles and May, Henry and McMillen, Neil R.: Star Spangles Banner : Ch. Sellers - H. May - N. R. McMillen: Az Egyesült Államok története. Maecenas, Bp., 1995. 450 p. Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 133-134. (1996)

Nagy, Éva: Fabiny Tibor (vál. és szerk.): A tipológiai szimbolizmus Szöveggyűjtemény a bibliai és az irodalmi hermeneutika történetéből. Szemiotikai szövegtan 9. pp. 276-279. (1996)

Nagyné Szegvári, Katalin: A gazdasági jellegű jogintézmények kodifikációja a francia jogban és hatásuk az európai jogalkotásra. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 565-584. (1996)

Nancy, Jean-Luc and Sári, Andrea and Albert, Sándor: A filozófia elfelejtése. Pompeji 2. pp. 214-227. (1996)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: Az egészségvédelemre nevelés az iskolában. Módszertani közlemények, (36) 2. pp. 52-54. (1996)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: Az élet kertje a 4H programban és a falusi turizmusban. Módszertani közlemények, (36) 5. pp. 212-213. (1996)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: Elvi szempontok a szakmai munkaközösségek hatékony működéséhez. Módszertani közlemények, (36) 5. pp. 198-200. (1996)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: A tanulás motivációjának néhány problémája. Módszertani közlemények, (36) 1. pp. 15-17. (1996)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona and Vidáné Nagy, Emese and Zeke, Lászlóné: Szemle. Módszertani közlemények, (36) 1. pp. 44-45. (1996)

Nedeljkov, Marko and Pilipović, Stevan: Convergence in new generalized function spaces. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 232-241. (1996)

Neumer, Katalin: Nyelv, gondolkodás, relativizmus a késői Wittgenstein filozófiájában. Pompeji 1. pp. 158-176. (1996)

Nikolić, Pavle: A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság és tagállamai. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 245-255. (1996)

Noble, David William: "Amerika" anglo-protestáns kisajátítása. Aetas, (11) 1. pp. 144-159. (1996)

Noble, David William: Szabadságot és rabszolgákat! : Russ Castronovo : Fathering the nation : American genealogies of slavery and freedom. Aetas, (11) 4. pp. 258-270. (1996)

Novák, Veronika: A lovagság tündöklése és nyomorúsága : Georges Duby : Le dimanche de Bouvines ; Barbara W. Tuchman : Távoli tükör : a szerencsétlen XIV. század. Aetas, (11) 4. pp. 197-200. (1996)

Nyulassy, Ágnes: Honfoglalási emléknapok. Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 37-38. (1996)

Nyíri, Anett: A Vízöntő gyermekei : a hippikről. Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 131-132. (1996)

Németh, György: Kritias : egy íróból lett politikus és zsarnok szellemi fejlődése. Aetas, (11) 4. pp. 37-56. (1996)

Németh, Miklós: Csavargók megkülönböztető nevei a XIV. században. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 261-270. (1996)

Németh, Zoltán: Inequalities of Hardy-Littlewood type for double series. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 153-159. (1996)

Oláh, János and János Pál, pápa, II. : II. János Pál : Átlépni a remény küszöbén. Módszertani közlemények, (36) 2. pp. 89-90. (1996)

Oláh, János and Kelemen, Elemér and Bánki M., Csaba: Szemle. Módszertani közlemények, (36) 1. pp. 41-44. (1996)

Oláh, János and Mészáros, István: Szemle. Módszertani közlemények, (36) 5. pp. 225-228. (1996)

Ormándi, János: Keresztury Dezső : 1904-1996. Módszertani közlemények, (36) 5. pp. 219-220. (1996)

Paczolay, Péter: Hagyományos elemek Közép- és Kelet-Európa új demokráciáinak alkotmányaiban. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 97-109. (1996)

Paczolay, Péter: Machiavelli "új állama". Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 243-255. (1996)

Paczolay, Péter and Machiavelli, Niccoló: Machiavelli államfogalma. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 447-463. (1996)

Paglia, Camille and Beck, András: Óvoda az egyetemen : a bölcsészképzés lezüllesztése az USÁ-ban. Pompeji 1. pp. 211-216. (1996)

Paglia, Camille and Beck, András and Szegi Amondó, Zoltán: Nyílt levél a Harvard diákjaihoz. Pompeji 1. pp. 217-222. (1996)

Palkó, Gábor: Arcok, álarcok — és a felismerhetetlenítés. Szövegek között, (1). pp. 49-57. (1996)

Palotásné Nagy, Éva: Benkes Zsuzsa - Nagy L. János - Petőfi S. János: Szövegtani kaleidoszkóp : 1. Antológia. Szemiotikai szövegtan 9. pp. 304-307. (1996)

Pandit, Giridhari Lal: From open society to open universe. Ész, élet, egzisztencia 5. pp. 176-179. (1996)

Paróczi, Sarolta: Kiskunhalasi népi öltözködés a múlt században. Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 75-81. (1996)

Pasztrnák, István: A magyar középkor kutatásának száz éve Szentes határában : visszatekintés két közelgő évforduló kapcsán. Belvedere Meridionale kiskönyvtár, (9). pp. 68-94. (1996)

Patajné Hegedűs, Éva and Vighné Arany, Ágnes: Miért ajánlom az Egészségtan című munkafüzetet? Módszertani közlemények, (36) 2. pp. 86-87. (1996)

Pataki, Virág: Interférences du discours critique et du discours littéraire dans la poésie française de la seconde moitié du XIXe siècle. Szövegek között, (1). pp. 101-111. (1996)

Pataki, Virág: Pour savourer le fruit amer sans danger : strategies d'avertissement au lecteur dans les chants de maldoror. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (16. St). pp. 73-92. (1996)

Pavlovits, Tamás: Az idő és a tett : (az írás egy helyének értelmezése, Kierkegaard és Heidegger időfelfogására tekintettel. Különbség 7. pp. 29-32. (1996)

Pavlovits, Tamás: Az ördög hozsannája, avagy a metafizikán túli gondolkodás lehetősége. Pompeji 3-4. pp. 219-251. (1996)

Petneházi, Zsigmond and Luther, Márton: A lutheri végrendelet 450 év távlatából. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 9. pp. 1-24. (1996)

Petrov, B. and Cvetkovic, D. M.: Seasonal dynamics of Triops cancriformis (Bosc, 1801) (Crustacea, Branchiopoda) in the Banat province in Yugoslavia. Tiscia 30. pp. 39-43. (1996)

Petrovics, István: Egy 14. századi temesvári bíró : Posztós Mihály. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (103). pp. 91-100. (1996)

Petőfi, Sándor János: Dante Alighieri: La Divina Commedia : edizione Multimédiáié Interattiva. Szemiotikai szövegtan 9. pp. 343-346. (1996)

Petőfi, Sándor János: Utam a szemiotikai szövegtanhoz : 4. 1972-1973. A kotextuális szövegelmélet tulajdonságai vizsgálatának időszaka (I). Szemiotikai szövegtan 9. pp. 265-272. (1996)

Petőfi, Sándor János: A magyar nyelvű (verbális) szövegek szemiotikai szövegtana diszciplináris keretének néhány aspektusa : bevezetés. Szemiotikai szövegtan 9. pp. 11-17. (1996)

Petőfi, Sándor János: A modellteoretikus logikai interpretációról. Szemiotikai szövegtan 9. pp. 135-144. (1996)

Petőfi, Sándor János: A multimediális humán kommunikáció elemzése interdiszciplináris keretének aspektusai : bvezetés : Az interdiszciplináris keret diszciplinái. Szemiotikai szövegtan 9. pp. 19-25. (1996)

Petőfi, Sándor János and Békési, Imre and Vass, László: Előszó. Szemiotikai szövegtan 9. pp. 9-10. (1996)

Pečarić, Josip E. and Perić, Ivan and Persson, Lars Erik: A multidimensional integral inequality for monotone functions of several variables. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 407-412. (1996)

Podmaniczky, Szilárd and Szegi Amondó, Zoltán: Kétszersült : tészták egy készülő kenyérből. Pompeji 1. pp. 201-206. (1996)

Pombo, Dinamérico Pereira: A convolution formula for certain Diophantine equations. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 381-390. (1996)

Pop, Dana and Bedelean, Ioan: Case histories of some Transylvanian glauconies. Acta mineralogica-petrographica, (37). pp. 5-33. (1996)

Pozsgai, István: Paleografičeskij i lingvističeskij analiz finlândskogo otryvka № 22 (pod signaturoj 4.9.21). Studia Paleoslavica, (1). pp. 83-161. (1996)

Pozsgai, Péter: "Az eredmények azt mutatják, hogy a születéskorlátozás már 1790 körül megjelent Magyarországon" : beszélgetés Andorka Rudolf szociológussal. Aetas, (11) 4. pp. 111-127. (1996)

Pozsgay, Imre: Ez nem kellett ...! : egy ünnep - egy dokumentum. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 465-471. (1996)

Praefort, Veronika: Acerca del languaje coloquial español. Acta hispanica, (1). pp. 61-67. (1996)

Prokaj, Vilmos and Sebestyén, Zoltán: On Friedrichs extensions of operators. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 243-246. (1996)

Prokaj, Vilmos and Sebestyén, Zoltán: On extremal positive operator extensions. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 485-491. (1996)

Prugberger, Tamás: Az érdekegyeztetés mint alkotmányilag szabályozandó közjogi és szakjogágazati problematika. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 473-490. (1996)

Pujin, Vlasta: Changes of zoocoenotic structure in lower reach of river Tisza. Tiscia 30. pp. 35-38. (1996)

Puskás, Julianna: Magyar menekülők, emigránsok - "DP-k" és "56-osok" : 1944-1957. Aetas, (11) 2. pp. 67-102. (1996)

Puskás, János: A közvetlen élményen alapuló szemléltetés szerepe a földrajztanításban. Módszertani közlemények, (36) 4. pp. 161-162. (1996)

Pusztai, László: Bűnmegelőzés. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 197-211. (1996)

Pál, József: A szimbolikus jelek történeti és szellemi dimenziója. Szemiotikai szövegtan 9. pp. 47-65. (1996)

Pálovics, Béláné: A franciaországi és a hazai mezőgazdasági termelői árak összehasonlítása. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 257-265. (1996)

Pápay, László: The distribution of sulphur in upper cretaceous brown coals from Ajka (Central Transdanubia, Hungary). Acta mineralogica-petrographica, (37). pp. 89-98. (1996)

Păun, Gheorghe: Parallel communicating grammar systems : recent results, open problems. Acta cybernetica, (12) 4. pp. 381-395. (1996)

Rajkó, Róbert and Gyimes, Ernő and Fenyvessy, József: Impakt faktor-citációs index : II. rész. Tudományos közlemények, (19). pp. 22-33. (1996)

Rajkó, Róbert and Gyimes, Ernő and Szabó, Gábor: Impakt faktor-citációs index : I. rész. Tudományos közlemények, (19). pp. 12-21. (1996)

Rajkó, Róbert and Szabó, Gábor: Mikrohullámú hőkezelésen alapuló gyors nedvesség-meghatározó módszer statisztikai vizsgálata. Tudományos közlemények, (19). pp. 88-94. (1996)

Raucsik, Béla: Petrographic study on jurassic profile near Máriakéménd village, Southern Baranya Hilly Country, S-Hungary. Acta mineralogica-petrographica, (37). pp. 165-180. (1996)

Rebrus, Péter: Az analitikus-szintetikus toldalékolás a magyarban és a kormányzási fonológia. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 141-157. (1996)

Revel, Jacques: A mikroszintű vizsgálat és a társadalmi jelenségek konstruálása. Aetas, (11) 4. pp. 217-237. (1996)

Rossmanith, Richard and Smith, Jonathan D. H.: Alternative approaches to alternative algebras. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 145-151. (1996)

Rozgonyiné Molnár, Emma: Szathmári István: Bárczi Géza. Szemiotikai szövegtan 9. pp. 302-304. (1996)

Ruszoly, József: Alkotmány és hagyomány : historikus észrevételek három alkotmányozási előmunkálatra. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 111-130. (1996)

Ruszoly, József: Választási bíráskodás és alkotmánybíráskodás : kortörténeti és histográfiai műhelytanulmány az 1945 utáni (nyugat)német fejlődésről - értekezések tükrében. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 213-238. (1996)

Ruszoly, József: A kisajátítás törvényi szabályozásának története Magyarországon (1881-1944). Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 267-286. (1996)

Ruszoly, József: "Évenkinti országggyűlést Pesten" : az 1848: IV. tc. létrejötte. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 503-518. (1996)

Ruszoly, József and Zsedényi, Béla: Zsedényi Béla politikai pályafutása a "debreceni feltámadásig" : két tanulmány — dokumentumokkal. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 11. pp. 1-96. (1996)

Rácz, Attila: A jogszabályok kötelező ereje - érvényessé válása, időbeli hatálya és alkalmazhatósága. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 491-501. (1996)

Rácz, Margit: Puritanizmus és amerikai identitás : a puritán történetírás átértékelése napjainkban. Aetas, (11) 1. pp. 5-19. (1996)

Répási, Györgyné: Cs. Jónás Erzsébet: A magyar Csehov : Csehov-drámák fordításelemzése. Szemiotikai szövegtan 9. pp. 292-293. (1996)

Révész, Béla: Manipulációs technikák a hidegháború korai időszakában : Magyarország és a Szabad Európa Rádió 1950-1956. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 10. pp. 1-88. (1996)

Rózsa, Erzsébet: Versöhnung und Hegels Descartes-Auslegung. Ész, élet, egzisztencia 5. pp. 237-243. (1996)

Rózsa, Erzsébet and Descartes, René and Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Versöhnung und Hegels Descartes-Auslegung. Ész, élet, egzisztencia 5. pp. 249-254. (1996)

Röd, Wolfgang and Descartes, René: Methodischer Zweifel und Moderner Skeptizismus : Humes Zweifelsargumente als Antwort auf Descartes. Ész, élet, egzisztencia 5. pp. 18-33. (1996)

Saad, Nadi Adeeb and El-Bouseily, Ahmed M. and Khalil, Khalil I.: Alteration patterns in the Umm Rus gold mine area, Eastern Desert, Egypt. Acta mineralogica-petrographica, (37). pp. 51-74. (1996)

Sadek Ghabrial, Doris and Árkai, Péter and Nagy, Géza: Alpine polyphase metamorphism of the ophiolitic Szarvaskő complex, Bükk Mountains, Hungary. Acta mineralogica-petrographica, (37). pp. 99-128. (1996)

Sadiq Basha, S. and Vetrivel, V.: Common fixed point theorems. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 279-288. (1996)

Salman, Rushdie: Elképzelt szülőföldek. Pompeji 3-4. pp. 20-31. (1996)

Samu, Mihály: A demokrácia és az alkotmányozás fogalma. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 519-533. (1996)

Schmercz, István: A tanulók helye az osztályban. Módszertani közlemények, (36) 3. pp. 91-97. (1996)

Schmidt, Péter: Alkotmánybíráskodás és hatalommegosztás. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 545-564. (1996)

Schmidt, Péter: Új aporetika. Különbség 7. pp. 17-21. (1996)

Seláf, Levente: Egyház és társadalom, egyház és állam viszonya a francia forradalom alatt : Timothy Tackett : La révolution, l'église, la France : le Serment de 1791. Aetas, (11) 2. pp. 295-314. (1996)

Shi, Ying Guang: Generalized Gaussian Kronrod-Turán quadrature formulas. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 175-185. (1996)

Sigray, István: Book reviews. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 325-344. (1996)

Siket, Zoltán: Rágógumi, McDonalds, Dallas és ... szcientológia : "a világ leggyorsabban növekvő egyháza". Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 97-100. (1996)

Siket, Zoltán: A kiszombori körtemplom. Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 96-98. (1996)

Siket, Zoltán and Nagy, Tamás: Az Arad-Csanádi Vasút rövid története. Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 60-66. (1996)

Simon, András: A Nagykanizsa környéki szőlőhegyek szervezete és őrzése. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 309-322. (1996)

Simon, Attila: A jajember : Oidipus-interpretációk. Pompeji 2. pp. 167-181. (1996)

Simon, Balázs: Az eltagadott műfaj : művészetfilozófiai esszé. Pompeji 3-4. pp. 154-161. (1996)

Simon, Balázs: Egy száj ; Ellenfelük ; Egy gnosztikus teremtéstörténet : [versek]. Pompeji 3-4. pp. 67-69. (1996)

Sipos, Viktor: A π értékének közelítő meghatározása. Módszertani közlemények, (36) 4. pp. 165-166. (1996)

Sipőcz, Katalin: Az obi-ugor testrésznevek szemantikai vizsgálata I. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 223-246. (1996)

Sipőcz, László: Elűzve és kitoloncolva : Emilia Hrabovec : Vertreibung und Abschub : Deutsche in Mähren 1945-1947. Aetas, (11) 4. pp. 249-254. (1996)

Sohajda, Ferenc: Paranoiás papok, élve eltemetett bikák és egyéb bizarr történetek : David Warren Sabean : Power in the blood. Aetas, (11) 4. pp. 207-211. (1996)

Sorocovschi, V. and Moldovan, F.: Some aspects of the wind in the northern area of the depression of Transsylvania. Acta climatologica, (30). pp. 89-98. (1996)

Soual, Philippe and Descartes, René: Emotions interieures et morale chez Descartes. Ész, élet, egzisztencia 5. pp. 85-94. (1996)

Soós, Katalin: 1956 és az osztrák politikai pártok. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (104). pp. 5-23. (1996)

Suppné Tarnay, Györgyi: A tanítók olvasási kultúrája a NAT bevezetése előtt. Módszertani közlemények, (36) 4. pp. 143-146. (1996)

Suprun, A. E. and Kožinova, A. A.: Leksičeskaâ struktura voskresnyh molitv SV. Kirilla Turovskogo. Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (24). pp. 1-26. (1996)

Szabados, Cs. and Árva-Sós, Erzsébet: The age of the so-called "bostonite" rocks of Mórágy Hill, S-Hungary. Acta mineralogica-petrographica, (37). pp. 161-164. (1996)

Szabó, András: Büntetőjog és alkotmánybíráskodás. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 239-253. (1996)

Szabó, Enéh: Derrida le déconstructeur. Pompeji 2. pp. 146-152. (1996)

Szabó, Kálmán: A termelőerők és gazdasági viszony formáik [!viszonyformáik] és a rendszerváltás. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 287-299. (1996)

Szabó, Magdolna: Egy özvegyasszony fényképgyűjteményéből - avagy a képek "törten" töretlen szentsége. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 323-335. (1996)

Szabó, Pál Csaba: Országgyűlési képviselőválasztások Szepes megyében 1910-ben. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (104). pp. 49-69. (1996)

Szabó, Pál Csaba: Vasutas illetmények a századeleji Magyarországon. Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 65-68. (1996)

Szabó, Tibor and Descartes, René: L'heritage cartesien dans la philosophie italienne du XXème siècle. Ész, élet, egzisztencia 5. pp. 228-234. (1996)

Szabó, Zoltán: Lehető változás magyarázatok a stílustörténetben : egy textológiai stílustörténet-elmélet nagy és nyitott kérdése. Szemiotikai szövegtan 9. pp. 224-246. (1996)

Szalma, Natália: Fried István titkai nyomában : Fried István Márai Sándor titkai nyomában című könyvéről. Szegedi bölcsészfüzetek, (8). pp. 100-107. (1996)

Szalma, Natália: Nem hang és füst a név... : Franz Rosenzweig kultúrfilozófiájáról. Szegedi bölcsészfüzetek, (8). pp. 45-51. (1996)

Szalma, Natália and Jung, Carl Gustav: Mélylélektan Jób mérlegén : Carl Gustav Jung Válasz Jób könyvére című munkájának értelmezése. Szegedi bölcsészfüzetek, (8). pp. 87-99. (1996)

Szalma, Natália and Szilárd, Léna: Mihail Bahtyin és Vjacseszlav Ivanov kultúrfilozófiájáról : Szilárd Léna könyve kapcsán. Szegedi bölcsészfüzetek, (8). pp. 136-140. (1996)

Szatmári, József: Assessment of wind erosion risk on the agricultural area of Southern part of Hungary. Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (35). pp. 121-135. (1996)

Szebenyi, Nándor: Terror Észak-Írországban. Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 112-119. (1996)

Szederkényi, Tibor: Metamorphic formations and their correlation in the Hungarian part of Tisia Megaunit (Tisia Megaunit Terrane). Acta mineralogica-petrographica, (37). pp. 143-160. (1996)

Szegfű, László: Gondolatok a Kárpát-medence IX-XI. századi kereszténységéről. Belvedere Meridionale kiskönyvtár, (9). pp. 29-46. (1996)

Szegfű, László: Hová tűntek az avarok? Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 32-33. (1996)

Szegfű, László: Kain rehabilitációja. Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 13-16. (1996)

Szeléndi, Gábor: Megszületett a nemzeti alaptanterv. Módszertani közlemények, (36) 2. pp. 51-52. (1996)

Szeléndi, Gábor: Értékek az iskolai nevelésben. Módszertani közlemények, (36) 3. pp. 98-102. (1996)

Szentpéteri, István: Alkotmányfejlődési zavarok szociológiai összefüggései. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 131-145. (1996)

Szentpéteri, István: Szentpéteri István tudományos munkáinak jegyzéke. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 719-724. (1996)

Szentpéteri, István: A közvetlen demokrácia a reformáció és felvilágosodás korában (elméletek és intézmények). Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 255-272. (1996)

Szentpéteri, István: A munkamegosztás és a koordináció, mint a szervezeti analízis alapja. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 301-314. (1996)

Szikoráné Kovács, Eszter: Petőfi S. János - Bácsi János - Békési Imre - Benkes Zsuzsa - Vass László : Szövegtan és prózaelemzés : a rövidpróza kreatív-produktív megközelítéséhez. Szemiotikai szövegtan 9. pp. 286-288. (1996)

Szikszainé Nagy, Irma: Meditáció az álmondatról. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 159-167. (1996)

Szitár, Katalin: A történetelbeszéléstől az önkimondó szövegig : Az. irodalmi forma szemantikai egysége mint a narratív én-kép hiányzó részének kompenzációja Turgenyev Aszja című kisregényében. Szövegek között, (1). pp. 112-140. (1996)

Szoboszlay, György: A megszállott Salem : Paul Boyer, Stephen Nissenbaum : Salem possessed : the social origins of witchcraft. Aetas, (11) 4. pp. 192-196. (1996)

Szondi, Ildikó: Lakások peremhelyzetben. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 12. pp. 1-17. (1996)

Szántai, Lajos: "Sokat gondolkoztam a régi atyákról..." : Koppány vezér és Szent István ábrázolása a Képes Krónikában. Belvedere Meridionale kiskönyvtár, (9). pp. 161-165. (1996)

Szántó, Richárd: Spanyolországi források a kalandozó magyarok 942. évi hadjáratáról. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (103). pp. 43-49. (1996)

Szíjártó, Imre: Másfél óra a kísérleti filmről. Módszertani közlemények, (36) 5. pp. 204-207. (1996)

Szíjártó, M. István: Mi a mikrotörténelem? Aetas, (11) 4. pp. 157-185. (1996)

Szőke, Ferencné: Néhány ötlet az olvasási kedv felkeltéséhez. Módszertani közlemények, (36) 1. pp. 22-23. (1996)

Sántha, Attila: Kemál és Amál története : szado-mazo versek. Pompeji 3-4. pp. 176-182. (1996)

Sántha, Attila: A populáris irodalom tudománya (f)elé. Pompeji 3-4. pp. 188-203. (1996)

Sári, János: Elméleti meggondolások a kormány alkotmányos helyzetének szabályozásához. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 535-544. (1996)

Sáráné Lukátsy, Sarolta: Mit tudnak a tizenévesek Magyrországról? Módszertani közlemények, (36) 2. pp. 54-59. (1996)

T. Horváth, Ágnes: Lucullusi gazdagság : Róma ismerős és ismeretlen ízei. Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 83-87. (1996)

Takano, Kazuhiko and Yamaguchi, Seiichi: On a special projective Killing p-form with constant k in a Sasakian manifold. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 299-317. (1996)

Takách, Géza: Two lattice identities for projective geometries. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 71-79. (1996)

Takács, Albert: Demokrácia és alkotmányosság. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 585-598. (1996)

Takács, Gábor: Bűvös négyzetek. Módszertani közlemények, (36) 5. pp. 207-212. (1996)

Takács, Gábor: Gondolatok a tanácsadásként funkcionáló szolgáltatásról. Módszertani közlemények, (36) 5. pp. 183-185. (1996)

Takács, Gábor: Könnyítések az írásbeli szorzásnál. Módszertani közlemények, (36) 4. pp. 163-164. (1996)

Takács, Tímea: Bizonyosságtól a kétkedésig, kétkedéstől a bizonyosságig : matematikatörténet dióhéjban. Módszertani közlemények, (36) 4. pp. 155-157. (1996)

Tamás, András: Jogelvek. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 599-605. (1996)

Tanács, Lajos: Herbicidkezelt GKI nemesítésű kurrens őszi búzafajták szermaradvány. Tudományos közlemények, (19). pp. 107-120. (1996)

Thimár, Attila: A műfaj: irodalmi vita. Szövegek között, (1). pp. 3-15. (1996)

Thomka, Beáta: A látomás alakzattana. Pompeji 3-4. pp. 7-19. (1996)

Tokaji, Géza: Tokaji Géza tudományos munkáinak jegyzéke. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 279-282. (1996)

Tolcsvai Nagy, Gábor: Kognitív szemantika és stilisztika. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 169-180. (1996)

Tomanovic, Z.: Seasonal dynamics, parasitization and colour polymorphism of the pea aphid, Acyrthosiphon pisum (Harris) (Aphididae, Homoptera) on alfalfa in the south part of the Pannonian area. Tiscia 30. pp. 45-48. (1996)

Trócsányi, László: Az alkotmányozás elvi kérdései. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 167-185. (1996)

Trócsányi, László and Szentpéteri, István: Köszöntő. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 9-10. (1996)

Trócsányi, id. László: Visszaemlékezések a magyar-csehszlovák lakosságcsere egyezmény végrehajtására. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 669-674. (1996)

Trócsányi, ifj. László: La justice constitutionnelle en Hongrie. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 675-696. (1996)

Tudomány, Attila: Több mint egy utazás Amerikában. Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 105-110. (1996)

Tuza, Tibor: A cigány gyermekek ütközései az iskolával. Módszertani közlemények, (36) 4. pp. 151-154. (1996)

Tóth, Andrea and Kováts, Zoltán: Kováts Zoltán : "Látókört adni a diákoknak". Belvedere Meridionale, (8) 1-2. pp. 40-44. (1996)

Tóth, Anita: To the 5th Anniversary of the official recognition of the laboratory. Plant cell biology and development, (7). pp. 10-12. (1996)

Tóth, Ferenc: Katonai és politikai emigrációk a 18. századi Francia Királyság területén : vázlatok egy történeti integrációs modellhez. Aetas, (11) 2. pp. 154-173. (1996)

Tóth, Ferenc and Návay, Lajos: Návay Lajos alkotmányos küzdelmei 1905-1906-ban. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 607-617. (1996)

Tóth, Judit: Menedékjogi szabályozás az új kelet-európai alkotmányokban. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 619-638. (1996)

Tóth, János and Descartes, René: Karteziánizmus és az ökofilozófia. Ész, élet, egzisztencia 5. pp. 129-135. (1996)

Tóth, K. József: A magyar-örmények és az 1892-96. évi országgyűlés. Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 4-9. (1996)

Tóth, Károly: Kelet-Közép-Európa új alkotmányainak szerkezete és az alkotmányozó hatalom problémája. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 639-653. (1996)

Tóth, Károly: A parlament, az államfő és a kormány sajátosságai Közép- és Kelet-Európa új alkotmányaiban. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 147-166. (1996)

Tóth, Lajos: A földtulajdon és földhasználat, valamint az agrárgazdasági struktúrák az agrárjogalkotás tükrében. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 315-334. (1996)

Tóth, Lajos: A magyar agrárjog kialakulásáról és tárgyáról. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 655-667. (1996)

Tóth, László: Integráció és regionalizáció a II. világháború utáni Európban [!Európában]. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 335-350. (1996)

Tóth, Sándor: A Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút rövid története. Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 23-45. (1996)

Tóth, Sándor László: Az első fejedelem : Árpád vagy Álmos? Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (103). pp. 31-42. (1996)

Tóth, Sándor László: A Porta és a tizenöt éves háború kitörése. Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (103). pp. 101-112. (1996)

Tóth, Sándor László: A honfoglalás szakaszai. Belvedere Meridionale kiskönyvtár, (9). pp. 8-16. (1996)

Tóth, Ágnes: San Juan Capistrano durante la primera guerra mundial. Acta hispanica, (1). pp. 23-31. (1996)

Tóth, Árpád: A kivételes hatalom jogi szabályozása Magyarországon az első világháború előestéjén. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (50) 13. pp. 1-99. (1996)

Tóthné Fábián, Eszter: Novellierungen des Familiengesetzes : 1974 und 1986. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (48) 1-20. pp. 273-278. (1996)

Tóthné Szita, Klára: Az életciklus vizsgálatok lényege és a kenyér életciklus elemzése. Tudományos közlemények, (19). pp. 95-106. (1996)

Török, Dalma: Egy új Karinthy kép felé. Pompeji 3-4. pp. 164-169. (1996)

Török, Gábor and Karikó, Sándor: A Jelenlét filozófiai tanulmányairól. Módszertani közlemények, (36) 4. pp. 178-182. (1996)

Uchiyama, Mitsuru: Spectral order, real analytic waves and commutativity of selfadjoint operators. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 259-269. (1996)

Uhrin, Béla: New lower bounds for the number of lattice points in a difference set. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 81-99. (1996)

Unger, János: The main result of the nearly 30-year-old urban climatological research in Szeged, Hungary. Acta climatologica, (30). pp. 99-112. (1996)

Ungvári, Erika: Chronicle : [visiting scientists, international laboratory activities, Hungarian scientific activities, laboratory meetings, teaching program of the laboratory, personalia, publications of the laboratory]. Plant cell biology and development, (7). pp. 99-102. (1996)

Ungvári, Jánosné: A környezeti nevelés gyakorlati, módszertani kérdései. Módszertani közlemények, (36) 2. pp. 63-67. (1996)

Vaggione, Diego: V with factorable congruences and V = IГа(Vdi) imply V is a discriminator variety. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 359-368. (1996)

Vajda, Mihály and Pascal, Blaise: Pascal kartezianizmusa. Ész, élet, egzisztencia 5. pp. 42-48. (1996)

Vajda, Zoltán: "Az igazság az idő leánya" : Anthony Kemp : The estrangement of the past. Aetas, (11) 1. pp. 176-183. (1996)

Vajda, Zoltán: "Mi, történészek, mindannyian művészek vagyunk" : interjú David W. Noble professzorral. Aetas, (11) 1. pp. 139-143. (1996)

Varga, Emese: Apercu sur la symbolique festive de la révolution francaise. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (16. St). pp. 93-102. (1996)

Varga, Emese: Le cygne de Paris. Szövegek között, (1). pp. 83-100. (1996)

Varga, Gábor: Országos tanácskozás a református tanítóképző főiskolán. Módszertani közlemények, (36) 3. pp. 141-142. (1996)

Varga, István and Tóth, Lajos: Dr. Tóth Lajos : Magyar nyelvű oktatás a Vajdaságban 1944-től napjainkig : Szabadka, Életjel Könyvek 56, 1994. Módszertani közlemények, (36) 4. pp. 173-174. (1996)

Varga, László and Pécsváradi, Attila and Heves, Csilla: Abszorpciós spektrumok analízisének élelmiszeripari alkalmazhatósága. Tudományos közlemények, (19). pp. 121-126. (1996)

Varró, Gabriella: A komikus néger sztereotípia két népszerű változata a 19. század eleji minstrel dalokban. Aetas, (11) 1. pp. 20-35. (1996)

Vass, László: Bibliográfiák, repertóriumok : 1. bibliográfiák. Szemiotikai szövegtan 9. pp. 311-341. (1996)

Vass, László: Névmutató. Szemiotikai szövegtan 9. pp. 355-360. (1996)

Vass, László: Papp Tibor: Múzsával vagy múzsa nélkül? : irodalom számítógépen. Szemiotikai szövegtan 9. pp. 283-286. (1996)

Vass, László: Rendszerváltás és napi publicisztika : 1. Népszabadság és az Új Magyarország külpolitikai rovatának kontrasztív elemzése: 1995 október 5. - 1995. nevember 7. Szemiotikai szövegtan 9. pp. 109-134. (1996)

Vass, László: Tárgymutató. Szemiotikai szövegtan 9. pp. 347-354. (1996)

Vass, László: A hipermédium néhány retorikai szabályszerűsége. Szemiotikai szövegtan 9. pp. 157-167. (1996)

Vass, László and Zánthó, Róbert: Idegen nyelvű szövegek kreatív-produktív megközelítése : 2.1. Gyakorlatok angol nyelvű szövegekkel magyar nyelvi és szociokulturális háttérrel. Szemiotikai szövegtan 9. pp. 187-200. (1996)

Vastagh, Pál: Egy modern állam képe az alkotmánykoncepcióban. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 197-206. (1996)

Vasvári, Zoltán: A néprajzi oktatás-nevelés lehetőségei az általános iskolában. Módszertani közlemények, (36) 5. pp. 188-190. (1996)

Velich, Andrea: Idegenek Londonban a 15-16. század fordulóján. Aetas, (11) 1. pp. 53-74. (1996)

Verakša, Tamara Vasil'evna: Funkcional'no-kommunikativnyj podhod k opisaniû edinic âzyka. Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (24). pp. 87-94. (1996)

Veres, József: A mezőgazdasági munka jogi szabályozása. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 709-718. (1996)

Veress, János: A szomatikus nevelés és az iskola. Módszertani közlemények, (36) 4. pp. 147-150. (1996)

Veress, Károly and Descartes, René: A descartes-i isteneszméről hermeneutikai megközelítésben. Ész, élet, egzisztencia 5. pp. 103-114. (1996)

Viczián, István: The possible role of clay mineralogy in the study of microspherules of cosmic origin. Acta mineralogica-petrographica, (37). pp. 35-40. (1996)

Vida, Enikő: Y-a-t-il de l'art dans la publicité? : analyse du slogan publicitaire. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (16. St). pp. 103-116. (1996)

Virágh, K. and Bartha, S.: The effect of current dynamical state of a loess steppe community on its responses to disturbances. Tiscia 30. pp. 3-13. (1996)

Voigt, Vilmos: Mióta és miként modern a mai magyar parömiológia? Szemiotikai szövegtan 9. pp. 67-76. (1996)

Vági, Ferenc: Jövedelemrealizáció és újratermelési válság a mezőgazdaság gazdasági szervezetében. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 351-359. (1996)

Várnay, Ernő: Adalékok alkotmányos pénzügyi jogi kérdésekhez. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 187-196. (1996)

Véha, Antal and Gyimes, Ernő: Búzafajták szemkeménységének aprításenergetikai vizsgálatokon alapuló meghatározása. Tudományos közlemények, (19). pp. 127-134. (1996)

W. Salgó, Ágnes: A Vörös-tenger körülhajózása Alexandriától Indiáig. Aetas, (11) 4. pp. 97-110. (1996)

Watt, Alan: The excess of the infinite. Ész, élet, egzisztencia 5. pp. 145-151. (1996)

White, Hayden: A narrativitás szerepe a valóság reprezentációjában. Aetas, (11) 1. pp. 98-118. (1996)

Wojtilla, Gyula: Megjegyzések az indoárja migráció egy figyelemre méltó modelljéről. Aetas, (11) 4. pp. 68-79. (1996)

Wojtyczek, Krysztof: A politikai rendszerváltás és alkotmányozás Lengyelországban. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (47) 1-18. pp. 257-276. (1996)

Yourcenar, Marguerite and Kállai, Gizella: Genghi herceg utolsó szerelme. Pompeji 2. pp. 34-42. (1996)

Zakar, Péter: Egy szélhámos aposztata viszontagságai az emigrációban. Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 93-97. (1996)

Zakar, Péter: Jézus amerikai apostolai. Belvedere Meridionale, (8) 5-6. pp. 87-92. (1996)

Zakar, Péter and Polányi, Imre: Polányi Imre : a Történettudományi Intézet portása el akarta küldeni: "Nem hagy itt senkit?". Belvedere Meridionale, (8) 3-4. pp. 77-82. (1996)

Zalar, Borut: Connections between Hilbert triple systems and involutive H*-triples. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 1-2. pp. 127-143. (1996)

Zalotay, Erzsébet: Gondolataim az elfelejtett elemi iskola ürügyén. Módszertani közlemények, (36) 3. pp. 114-118. (1996)

Zeidler, Miklós: Egy Trianon-emlékkönyvre : Trianon and East Central Europe antecedents and repercussions : ed. Béla K. Király, Veszprémy László. Aetas, (11) 1. pp. 184-206. (1996)

Zsigri, Gyula: A zöngésségi hasonulás és a tűnékeny [tünékeny] mássalhangzók. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 271-284. (1996)

Zsolnay, László and Szegi Amondó, Zoltán: Sz. Gy. élete. Pompeji 1. pp. 7-48. (1996)

Zsélyi, Ferenc: Egyetemes kultúra. Szegedi bölcsészfüzetek, (8). pp. 108-111. (1996)

Zsélyi, Ferenc: Kánon és teljesítmény. Szegedi bölcsészfüzetek, (8). pp. 112-127. (1996)

Zubov, Mikola Ivanovič: Pozirne slov'âns'ke božestvo radogost : onomastičnij rozglâd psevdoteonima. Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (24). pp. 117-122. (1996)

Zétényi, Imréné and Tomcsányiné Czukrász, Róza: Elfelejtett értékeink. Módszertani közlemények, (36) 1. pp. 34-37. (1996)

Ádám, Antal: A közjogtudomány főbb jellemzői az ezredfordulón. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 11-23. (1996)

Âkovleva, Ekaterina Sergeevna: K opisaniû russkogo âzyka v aspekte kartiny mira. Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (24). pp. 95-116. (1996)

É. Kiss, Katalin: Többszörös fókusz a magyar mondatszerkezetben. Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (37). pp. 47-66. (1996)

Égető, Emese: Privatizációs stratégia és privatizációs technikák Magyarországon. Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominatae : Acta oeconomica, (1). pp. 123-133. (1996)

Ördögh, Éva: Szellemi teljesítmény : eszköz vagy cél. Szegedi bölcsészfüzetek, (8). pp. 71-72. (1996)

Ürmös, Ferenc: Hatalom és társadalom. Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (49) 1-48. pp. 697-708. (1996)

Čoralić, Lovorka: Magyarok Velencében a 15-17. században. Aetas, (11) 2. pp. 139-153. (1996)

Şabac, M.: On Lebesgue's criterion of Riemann integrability. Acta scientiarum mathematicarum, (62) 3-4. pp. 427-432. (1996)

Žaža, Stanislav: Različiâ v strukture sovremennyh blizkorodstvennyh slavânskih âzykov (russkogo i češskogo). Dissertationes slavicae. sectio linguistica, (24). pp. 27-38. (1996)

Țiplea, Ferucio Laurenţiu and Katsura, Masashi and Ito, Masami: On a normal form of Petri nets. Acta cybernetica, (12) 3. pp. 295-308. (1996)

Book

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus L. Fasciculus 1.

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus L. Fasciculus 10.

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus L. Fasciculus 11.

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus L. Fasciculus 12.

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus L. Fasciculus 13.

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus L. Fasciculus 2.

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus L. Fasciculus 3.

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus L. Fasciculus 4.

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus L. Fasciculus 5.

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus L. Fasciculus 6.

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus L. Fasciculus 7.

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus L. Fasciculus 8.

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus L. Fasciculus 9.

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus XLIX. Fasciculus 1-48.

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus XLVII. Fasciculus 1-18.

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus XLVIII. Fasciculus 1-20.

AUSz: Acta Scientiarum Mathematicarum Vol. 62. Numb. 1-2.

Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis : series linguistica, litteraria et aesthetica 9.

Acta Cybernetica Volume 12. Number 3.

Acta Cybernetica Volume 12. Number 4.

Acta Etnographica et Linguistica Tomus XXXVII.

Acta Geographica Tomus XXXV.

Acta Hispanica Tomus I.

Acta Historica Tomus CIII.

Acta Historica Tomus CIV.

Acta Oeconomica Tomus I.

Acta Romanica Tomus XVI. Studia Iuvenum.

Acta Universitatis Szegediensis: Acta Climatologica Tomus XXX.

Acta mineralogica-petrographica Tomus XXXVII.

Aetas - 11. évf. (1996) 1. sz.

Aetas - 11. évf. (1996) 2-3. sz.

Aetas - 11. évf. (1996) 4. sz.

Belvedere Meridionale kiskönyvtár 10.

Belvedere Meridionale kiskönyvtár 9.

Belvedere Meridionale. - 8. évf. (1996) 1-2. sz.

Belvedere Meridionale. - 8. évf. (1996) 3-4. sz.

Belvedere Meridionale. - 8. évf. (1996) 5-6. sz.

Dissertationes Slavicae Sectio Linguistica XXIV.

Documenta Historica 26.

Documenta Historica 27.

Documenta Historica 28.

Documenta Historica 29.

Documenta Historica 30.

Különbség. - (1996) 7. sz.

Módszertani közlemények. - XXXVI. évf. (1996) 1. sz.

Módszertani közlemények. - XXXVI. évf. (1996) 2. sz.

Módszertani közlemények. - XXXVI. évf. (1996) 3. sz.

Módszertani közlemények. - XXXVI. évf. (1996) 4. sz.

Módszertani közlemények. - XXXVI. évf. (1996) 5. sz.

Plant cell biology and development 7.

Pompeji. - (1996) 1. sz.

Pompeji. - (1996) 2. sz.

Pompeji. - (1996) 3-4. sz.

Studia Paleoslavica 1.

Studia uralo-altaica 37.

Studia uralo-altaica 38.

Studia uralo-altaica Suppl. 5.

A Szegedi Orvostudományi Egyetem I. sz. Sebészeti Klinikája és Kísérletes Sebészeti Intézete közleményeinek bibliográfiája 1991-1995.

Szegedi bölcsészfüzetek 7. ISBN 963 482 134 0

Szegedi bölcsészfüzetek 8. ISBN 963 482 034 4

Szövegek között 1.

Tiscia. - Vol. 30.

Tudományos közlemények: Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Élelmiszeripari Főiskolai Kar 19.

A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei II. ISBN 978-963-306-001-8

Ész-élet-egzisztencia V.

This list was generated on 2020. február 22. 23:58:04 CET.