Items where Year is 1998

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 777.

Article

Addenda a BL 1994. évi kötetének 2.3. szekciójához. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 331-334. (1998)

Book reviews. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 743-781. (1998)

Csáky Móric műveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (13) 2. pp. 243-249. (1998)

Donald S. Lutz műveinek válogatott bibliográfiája. In: Aetas, (13) 14. pp. 124-125. (1998)

Egy multimediális szöveg multidiszciplináris megközelítéséséhez. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 19-24. (1998)

Előszó. In: Hungaro-Ruthenica, (1). p. 5. (1998)

List of participants. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). pp. 106-110. (1998)

Melléklet. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 349-357. (1998)

Piotr Skubiszewski bibliográfiája : 1978-1996. In: Aetas, (13) 1. pp. 168-171. (1998)

Preface. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 3. (1998)

Preliminary program. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). pp. 6-13. (1998)

Speciális bibliográfiák. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 334-341. (1998)

Speciális repertóriumok. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 341-348. (1998)

Számunk szerzői. In: Aetas, (13) 1. p. 204. (1998)

Számunk szerzői. In: Aetas, (13) 2. p. 279. (1998)

Számunk szerzői. In: Aetas, (13) 4. p. 173. (1998)

A kötet munkatársai. In: Szemiotikai szövegtan 11. p. 367. (1998)

Önkényesen válogatott részletek a Forradalom és megtorlás Vas megyében 1956-1960 című emlékkönyvből. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 94-95. (1998)

A. Sajti, Enikő: The economic and cultural situation of the Hungarian minority in Yugoslavia : 1918-1941. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (105). pp. 57-75. (1998)

Aassila, Mohammed: Strong asymptotic stability of isotropic elasticity systems with internal damping. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 103-108. (1998)

Adamik, Tamás: "Apokalypse" als Gattungsbegriff und die Epik. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 191-197. (1998)

Agliano, Paolo: Ternary deduction terms in residuated structures. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 397-429. (1998)

Alberti, Gábor: Struktúrák a vonzatszerkezetben. In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei, (3). pp. 185-221. (1998)

Alföldi, Attila and Bak, Attila and Gál, Richárd and Szabad, Tamás: Compression and processing of still images using wavelet transformation. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 14. (1998)

Alâhnovìč, Mikalaj: Sistèmnasc' adhosìn sènsavaha zvâna "slova - frazealahìzm" u belaruskaj ì Ukraìnskaj movah. In: Hungaro-Ruthenica, (1). pp. 59-64. (1998)

Anderle, Ádám: El Calismo y la Corte de viena. In: Acta hispanica, (3). pp. 5-11. (1998)

Andrássy, Adél: A termelési tényezők helyettesítése és a műszaki fejlődés szétválasztása a neoklasszikusoknál. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 7-26. (1998)

Apróné Laczó, Katalin and Galgóczi, Anna: Somogyi József szellemi öröksége. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 215-218. (1998)

Areik, Abdallah Khalil: Rule-based system for conformance testing. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 15. (1998)

Atia, M. S. and Kabesh, Mahmoud Lofty and Dawoud, M.: Geochemistry, Tectonic setting and classification of some granitoids, Gebel Abu El-Hasan, North Eastern Desert, Egypt. In: Acta mineralogica-petrographica, (39). pp. 49-75. (1998)

Badjonski, Mihal: An intelligent cooperative information retrieval system based on multi-agency. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 16. (1998)

Bagi, Ibolya: Zenei motívumok Leszja Ukrajinka költészetében : "Hét húr". In: Hungaro-Ruthenica, (1). pp. 11-19. (1998)

Bagi, Ibolya and Bahtin, Mihail Mihajlovič: Das Problem der Dialogizität in Bachtins romantheoretischen Werken. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 248-253. (1998)

Bagota, Mónika: A supplement to the paper "The maximal Fejér operator of Fourier transforms" by Ferenc Weisz by Ferenc Weisz. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 527-530. (1998)

Bagota, Mónika and Móricz, Ferenc: The maximal Riemann operator for functions in Hardy spaces on the two-dimensional torus. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 281-291. (1998)

Bakić, Damir and Guljaš, Boris: Which operators approximately annihilate orthonormal bases? In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 601-607. (1998)

Bakonyi, Mihály and Naevdal, Geir: On the matrix completion method for multidimensional moment problems. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 547-558. (1998)

Balog, Ferenc and Kiss, Gábor Ferenc: "...kössétek be sebeimet..." : levél a frontról. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. p. 72. (1998)

Balogh, Elemér: Ein Beitrag zur Problematik der Verdachtsstrafe. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 27-32. (1998)

Balogh, J. and Ortigosa, Pilar M. and García, I.: Simulation and implementation of the parallel control random search algorithm. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). pp. 17-19. (1998)

Balogh, László: Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag? : mi időszerű a '48-i örökségből? In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 96-97. (1998)

Balázs, Péter: Les physiocrates et la ville. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (18). pp. 31-42. (1998)

Balázs, Péter: A kommunizmus fekete könyve : Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, Andrzej Paczkowski, Karel Bartosek, Jean-Louis Margolin : Le livre noir du communisme. In: Aetas, (13) 4. pp. 141-145. (1998)

Banova, Savelina: Nâkoi nablûdeniâ v'rhu rodnoezikovata interferenciâ. In: Hungaro-Ruthenica, (1). pp. 65-72. (1998)

Barna, Gábor: Paraszti bor- és gyümölcskereskedelem a XX. század első felében : ökológiai, gazdasági és politikai tényezők a Tiszántúl kereskedelmi és értékesítési kapcsolataiban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 5-20. (1998)

Baroja, Pío and Kertész, Lóránt: Bomlasztó gondolatok. In: Pompeji 1. pp. 252-253. (1998)

Baroja, Pío and Kertész, Lóránt: Európaiasítás. In: Pompeji 1. pp. 248-251. (1998)

Baroja, Pío and Kertész, Lóránt: A liberalizmus ellenségei. In: Pompeji 1. pp. 242-247. (1998)

Baroja, Pío and Kertész, Lóránt: Én- kultusz. In: Pompeji 1. pp. 235-237. (1998)

Baroja, Pío and Kertész, Lóránt: A spanyol lelki alkat. In: Pompeji 1. pp. 238-241. (1998)

Bartha, István: A biblia helye a Nemzeti Alaptantervben. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 95-97. (1998)

Bartha, Miklós and Krész, Miklós: Elementary decomposition of soliton automata. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 20. (1998)

Bartha, S. and Kertész, M.: The importance of neutral-models in detecting interspecific spatial associations from 'trainsect' data. In: Tiscia 31. pp. 85-98. (1998)

Baróti, Tibor: Drama Lesi Ukrainki "kamenn'ìj hozâin" i drama Puškina "kamenn'ìj host'". In: Hungaro-Ruthenica, (1). pp. 21-34. (1998)

Baróti, Tibor and Sajtos, Natália: Poednannâ motivu "slìz" ì smìhu" v poezìï Lesì Ukraïnki ta joho literaturna peredìstorìâ. In: Hungaro-Ruthenica, (1). pp. 35-45. (1998)

Bebesi, György: Usztav : Az Orosz Nép Szövetségének alapszabályzata. In: Aetas, (13) 4. pp. 112-118. (1998)

Bellon, Tibor: Kompépítés a Tiszán Magyarkanizsán. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 31-40. (1998)

Benczúr, András and Csizmazia, Balázs: Using JAVA to provide a reliable distributed WEB. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 23. (1998)

Benkes, Réka: Idegen nyelvű szövegek kreatív-produktív megközelítéséhez : gykorlatok francia nyelvű verbális-ikonografikus szöveggel magyar nyelvi és szociokulturális háttérrel : Antoine de Saint-Exupéry : A kis herceg. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 83-96. (1998)

Benkes, Réka: Névmutató. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 363-365. (1998)

Benkes, Réka: Tárgymutató. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 359-361. (1998)

Benkes, Réka and Vass, László: Analóg feljegyzések digitalizált kiadványokról. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 316-321. (1998)

Benkes, Réka and Vass, László: Egy adott verbális-ikonografikus szöveg relátumával kapcsolatos kratív-produktív gyakorlatok : Antoine de Saint-Exupéry : A kis herceg. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 63-82. (1998)

Benkes, Réka and Vass, László: Galaxisról galaxisra : 2. Oktatástechnika - CD-Romok. In: Módszertani közlemények, (38) 1. pp. 5-8. (1998)

Benkes, Réka and Vass, László: Galaxisról galaxisra : 3. "Nemcsak diákoknak". In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 143-146. (1998)

Benkes, Zsuzsa: Egy adott szöveg továbbírásával kapcsolatos gyakorlatok. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 215-231. (1998)

Benkes, Zsuzsa: Kreatív gyakorlat egy szöveg és illusztrációi egymáshoz rendeléséhez : Antoine de Saint-Exupéry : A kis herceg. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 53-62. (1998)

Bernáth, Andrea: Skovoroda v pusskoj i Ukrainskoj literature vosemnadcatoho-devâthadcatoho vekov. In: Hungaro-Ruthenica, (1). pp. 133-141. (1998)

Berta, Tibor and Saussure, Ferdinand de: Sincronía, diacronía y enseñanza de idiomas. In: Acta hispanica, (3). pp. 73-81. (1998)

Berton, Lucie: L'espace-lieu ; L'homme et la ville dans l'oeuvre romanesque de Jean-Marie Gustave Le Clézio. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (18). pp. 125-138. (1998)

Berzsényi, Miklós: A hierarchical algorithm for link-sharing, real-time and priority services. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 24. (1998)

Besenyei, Lajos: De lege ferenda gondolatok az öröklési jog köréből. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 33-44. (1998)

Besir, Anna: Egy magyar nyelvű olvasókönyv a Vajdaságból. In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 180-182. (1998)

Besir, Anna and Makara, György: Antológia a Villámfényben c. különkiadványok publikációiból. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 219-222. (1998)

Bikfalvy, Péter: Unamuno, Garády Viktor és Kosztolányi. In: Pompeji 1. pp. 159-182. (1998)

Bilku, Roland: A pátriárkák Moszkvája : Lev Lebegyev : Moszkva patriarsaja. In: Aetas, (13) 1. pp. 200-210. (1998)

Blazovich, László: Gondolatok az Alföld középkori településhálózatáról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 45-56. (1998)

Blazovich, László: Mit jelent számomra ma 1848-49 öröksége? In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 98-99. (1998)

Blutman, László: Az ártatlanság vélelmének hatóköre az európai alapjogokban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 57-76. (1998)

Blutman, László: Előzetes döntési eljárás az Európai Bíróságon : mi a bíróság? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 1. pp. 1-26. (1998)

Blázsik, Zoltán and Holló, Csaba and Imreh, Balázs: On decision-mappings related to process network synthesis problem. In: Acta cybernetica, (13) 3. pp. 319-328. (1998)

Bobvos, Pál: A birtokrendezés szükségessége a gazdaságos és ésszerű mezőgazdasági termelés tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 2. pp. 1-22. (1998)

Boda, Károly I.: Complex data structures and their role in the organisation of information systems. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). pp. 25-26. (1998)

Bodnár, László: Igazságtétel : most már kizárólag a nemzetközi jog alapján? In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 77-84. (1998)

Bodnár, Tamás: Száműzetésből országalapítás : avagy Grönland felfedezésének története. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 116-119. (1998)

Bogdány, Gyula: Szent István domborműve a császárkép helyén : beszámoló a Szent István csatahajó-expedíció újabb fázisáról. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 119-124. (1998)

Bohus, Mihály: Uniform test selection method. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 27. (1998)

Bollók, János: Die Gesta regis Ladislai. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 223-229. (1998)

Borbola, Andrea and Erdődi, Ágnes: Chronicle : [visiting scientists, international laboratory activities, Hungarian scientific activities, laboratory meetings, teaching program of the laboratory, awards, personalia]. In: Plant cell biology and development, (9). pp. 104-109. (1998)

Borwein, David and Kratz, Werner: A high indices Tauberian theorem. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 143-149. (1998)

Borzsák, István and Choirilos, : Choirilos und Konsorten. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 92-98. (1998)

Both, Ödön: Küzdelem a sajtószabadságért Magyarországon (1790-1795). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 3. pp. 1-17. (1998)

Botos, Katalin: Bankfelügyelet az EU-ban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 85-102. (1998)

Bottoni, Paolo: Grammars working on layered strings. In: Acta cybernetica, (13) 4. pp. 339-358. (1998)

Bruj, Igor and Schmieder, Gerald: Real trigonometric series of class BMO and (C,l)-means. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 483-488. (1998)

Bugya, László: Az 1898. évi spanyol-amerikai háború visszhangja a magyar sajtóban. In: Aetas, (13) 4. pp. 78-88. (1998)

Burján, Mónika: Les premiers échos du naturalisme français dans le presse hongroise entre 1873 et 1880. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (18). pp. 111-125. (1998)

Bába, Károly: The malacofauna of the Tisza Valley: inhabitation and subsequent impoverishment. In: Tiscia 31. pp. 47-54. (1998)

Bárdos, Miklós: Quelques aspects du portrait chez le prince de Ligne et Sainte-Beuve. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (18). pp. 53-61. (1998)

Báti, Anikó: Lakodalmi tisztségviselők és feladataik cserépfaluban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 21-30. (1998)

Békési, Imre: Kép - szöveg - mentális kép. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 195-205. (1998)

Békési, Imre and Vass, László: Szemiotikai szövegtan. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 369-385. (1998)

Békési, József and Galambos, Gábor and Hajnal, Péter: Analysis of permutation routing algorithms. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). pp. 21-22. (1998)

Bérczi, Szaniszló and Lukács, Béla and Holba, Ágnes and Kiss, A. and Papp, É.: From FeO reduction to percolation and outflow of iron: thermal evolution of chondrite parent bodies. In: Acta mineralogica-petrographica, (39). pp. 87-105. (1998)

Bíró, Csaba: Véres vasárnap Szegeden : az 1848. október 15-i vérengzés és előzményei. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 67-85. (1998)

Bíró, Magdolna: Egyház és állam Spanyolországban a Franco-rendszer idején. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 106-110. (1998)

Bíró, Zoltán: Ezernyolcszáznegyvennyolc öröksége. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 97-98. (1998)

Bóra, Ferenc: 1848. március 15 hiteles tényei. In: Módszertani közlemények, (38) 1. pp. 20-24. (1998)

Bóra, Ferenc: Alapkérdések az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc évfordulóján. In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 51-52. (1998)

Bóra, Ferenc: Gondolatok a Nemzeti Alaptanterv bevezetéséről. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 100-103. (1998)

Bóra, Ferenc: Humán értékek a cigányság hátrányainak leküzdésére. In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 147-150. (1998)

Bóra, Ferenc: Megoldások az iskolai konfliktusok kezelésére. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 187-190. (1998)

Büky, László and Maleczki, Márta: Bevezető. In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei, (3). p. 5. (1998)

Carrión, Iván Pérez: A tizenhárom amerikai gyarmat függetlensége José Martí szemszögéből. In: Aetas, (13) 4. pp. 69-77. (1998)

Carvajal, Rafael Cala: Las lexicalizaciones en -illo. In: Acta hispanica, (3). pp. 59-71. (1998)

Cassier, Gilles and Chalendar, Isabelle and Chevreau, Bernard: New examples of contractions illustrating membership and non-membership in the classes Am,n. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 707-731. (1998)

Chajda, Ivan: Locally regular varieties. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 431-435. (1998)

Chen, Yong-Gao and Ji, Chungang: The number of multinomial coefficients not divided by a prime. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 37-48. (1998)

Chojnacki, Wojciech and Kisyński, Jan: On the Favard classes of semigroups associated with pseudo-resolvents. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 681-696. (1998)

Chō, Muneo and Huruya, Tadasi and Itoh, Masuo: Riemann-Hilbert problem for characteristic functions of p-hyponormal operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 271-279. (1998)

Cipin, Vladislav: Az orosz ortodox egyház története. In: Aetas, (13) 1. pp. 107-126. (1998)

Contreras Izquierdo, Narciso M.: La definiciones de sustantivos técnicos en dos diccionarios del siglo XIX. In: Acta hispanica, (3). pp. 39-57. (1998)

Csaba, Béla: On the partitioning algorithm. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 28. (1998)

Csallner, András Erik: Improving storage handling of interval methods for global optimization. In: Acta cybernetica, (13) 4. pp. 413-421. (1998)

Csallner, András Erik and Markót, Mihály Csaba: Improving interval methods for global optimization. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 29. (1998)

Csató, Lehel and András, Péter: Neural network model for nonlinearity detection. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 30. (1998)

Csejtei, Dezső: A 98-as nemzedék és a spanyol történelem. In: Aetas, (13) 4. pp. 12-29. (1998)

Csejtei, Dezső and Unamuno, Miguel de: A táj filozófiája Unamuno esszéiben. In: Pompeji 1. pp. 66-100. (1998)

Csernus, Sándor: A francia nyelvű történetírás kialakulása és főbb jellemzői. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (106). pp. 3-29. (1998)

Csikány, Tamás: A honvédtüzérség megszervezése és szervezeti fejlődése 1848-ban. In: Aetas, (13) 2. pp. 54-73. (1998)

Csikós, Zsuzsanna: Juan Carlos Onetti: La casa en la arena : análisis narratológico y semiótico. In: Acta hispanica, (3). pp. 25-38. (1998)

Csima, Judit: On extended simple eco-grammar systems. In: Acta cybernetica, (13) 4. pp. 359-373. (1998)

Csima, Judit: On extended simple eco-grammar systems. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). pp. 31-32. (1998)

Csurka, István and Giczy, György and Göncz, Árpád and István, Lajos and Kuncze, Gábor and Lezsák, Sándor and Orbán, Viktor and Raj, Tamás: Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 68-76. (1998)

Csák, László: Európai integráció - európai kérdések : 1998. Szeged. In: Különbség 9. pp. 28-32. (1998)

Csáky, Móric: Pluralitás : Az osztrák történelem egy lehetséges elméleti megközelítése. In: Aetas, (13) 2. pp. 250-260. (1998)

Császár, Mátyás: Az Irányelvek közvetlen hatálya. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 4. pp. 1-14. (1998)

Cséka, Ervin: Korszerűsödő alapelvek a büntető eljárásban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 103-120. (1998)

Cséka, Ervin: Megjegyzések az új büntető eljárási kódex koncepciójához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 5. pp. 1-13. (1998)

Csíki, Júlia: Aprószentekelés. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 83-88. (1998)

Csíky, Gábor: La quete de l'identité et la dissolution du moi dans les Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (18). pp. 71-81. (1998)

Csörgő, Sándor: Book reviews. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 325-349. (1998)

Csörnyei, Marianna: Density theorems revisited. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 59-65. (1998)

Czagány, Gábor: Az észak-ír válság vallásföldrajzi háttere. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 104-116. (1998)

Danek, Georg and Homeros, : Mythologische Exempla bei Homer und im südslawischen Heldenlied. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 82-91. (1998)

Demény, Lajos: Székely lustrák a fejedelem kori Erdélyben. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 24-32. (1998)

Devedzic, Vladan and Radovic, Danijela and Jerinic, Ljubomir: The components for intelligent Tutoring systems. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). pp. 33-34. (1998)

Deák, Ágnes: "Európa kicsiben" : beszélgetés Csáky Móriccal. In: Aetas, (13) 2. pp. 238-249. (1998)

Dimitrijevic, Sasa and Antic, Dragan and Stankovic, Predrag: Fuzzy spark advance scheduling for internal combustion engine. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 36. (1998)

Dimitrijevic, Sasa and Dankovic, Bratislav and Antic, Dragan: Simulation approach for localizing roots of real coefficients complex equation. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 35. (1998)

Dobcsányi, Ferenc: Az emberi harmónia igaz példaképe : emlékezés Áprily Lajosra. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 128-129. (1998)

Dobcsányi, Ferenc: T. Kiss Tamás : Állami művelődéspolitika az 1920-as években : Budapest, Magyar Művelődési intézet, Mikszáth K., 1998. In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 178-180. (1998)

Dobcsányi, Ferenc: Útban a 40. évfolyam felé : szerkesztőbizottsági ülés : Budapest, 1997. In: Módszertani közlemények, (38) 1. pp. 3-4. (1998)

Dobi, Edit: Megjegyzések egy szövegnyelvészeti indíttatású mondattani keret elméleti megalapozásához. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 161-194. (1998)

Dobi, Edit: Petőfi S. János: Multimédia : Több mediális összetevővel rendelkező irodalmi szövegek elemzése (szerk.: Benkes Zsuzsa). In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 294-298. (1998)

Dombi, József and Vincze, Nándor J.: Universal characterisation of non-transitive preferences. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 37. (1998)

Domonkos, János: A 20. századi nőideálok és példamutatók : Coreth Mária Terézia (1874-1951) : Apor Gizella (1886-1971). In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 80-81. (1998)

Domonkos, János: Boldoggá avatási zarándoklat Rómába. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 136-138. (1998)

Domonkos, János: Mátyás király - Petőfi - József Attila - emlékek Diósgyőrött és Lillafüreden. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 212-214. (1998)

Domonkos, János: Szemle. In: Módszertani közlemények, (38) 1. pp. 46-49. (1998)

Domonkos, János: Történelmi kiegészítés Nagy Lajos királyról és leányáról, Hedvigről. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 118-119. (1998)

Domonkos, János and Lászlóffy, Aladár and Kántor, László: A házsongárdi temető. In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 184-186. (1998)

Domonkos, János and Morlin, Imre: Morlin Imre : Templom az erdő szélén : Kecskemét, Korda K., 1996. In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 92-93. (1998)

Domonkosi, Ágnes: A szemiotika textológia organizációtípus fogalmáról : értelmezési kísérlet egy szonett példáján. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 139-160. (1998)

Duggal, Bhagwati Prashad: p-hyponormal operators and invariant subspaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 249-257. (1998)

Duggal, Bhagwati Prashad and Chō, Muneo and Huruya, Tadasi: Corrigendum to "On the spectrum of p-hyponormal operators". In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 741-742. (1998)

Démuth, Ágnes: Tanulási szokások, tanulási nehézségek és a "tantárgy-management" : személyes tapasztalatok és a szakirodalom. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 195-201. (1998)

Dér, Endre: 1848 értékei. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. p. 99. (1998)

Döbör, András: Forradalom és megtorlás Vas megyében : 1956-1960. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 91-92. (1998)

Döbör, András: "Semmiféle párthoz nem tartozom" : a hivatás és a közélet viszonya dr. Batthyány László életében. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 12-16. (1998)

Döbör, András and Leakey, Richard: "Tudomány - közérthetően" : Richard Leakey: Az emberiség eredete. Bp., 1995, Kulturtrade Kiadó. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 153-154. (1998)

Döbör, András and Zay, Ferenc: Zay Ferenc magyar nyelvű történetírói munkásságának elemzése "Az Landor feyrwar el wezessenek oka E woth Es így essewth" kezdetű emlékirata segítségével. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 24-28. (1998)

Eisner, Tímea: The dyadic Cesáro operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 201-214. (1998)

Ekárt, Anikó: Machine learning methods in synthesis of four bar linkages. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). pp. 38-39. (1998)

Erdei L., Tamás: Tévelygések a harmadik úton : Parmenidész "nemlétezés" (μη ειυαι) fogalmáról. In: Különbség 8. pp. 13-16. (1998)

Erdélyi, Mónika: Az 1998-as tavaszi portyázás. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 151-152. (1998)

Erdélyi, Mónika: A pszichohistória - tanulmányok, kritikák tükrében. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 139-147. (1998)

Ernszt, Árpád and Darvas, Katalin and Milord, Susan and Adorjánné Farkas, Magdolna and Wright, David and Förster, Anita and Kobler, Regina: A környezeti nevelés forrásmunkáinak tárháza. In: Módszertani közlemények, (38) 1. pp. 41-43. (1998)

Eördögh, István: A questão dos capuchinos no Brasil no segundo império : (1840-1889). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (105). pp. 37-55. (1998)

Faix, Dóra: A 98-as nemzedék szerepe a regény műfaji kereteinek kitágításában. In: Pompeji 1. pp. 204-214. (1998)

Faludi, Szilárd: Az "Embernevelés" születésnapi antológiája : Budapest, Kemény Gábor Iskolaszövetség, 1998. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 224-225. (1998)

Fantoly, Zsanett: A jogi személyek büntetőjogi jogalanyiságának kérdésköre a holland és francia jogban, tekintettel a küszöbön álló magyar szabályozásra. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 135-147. (1998)

Farkas, Gyula L. and Erdélyi, Lajos: History of biology teaching and the biological sciences at the József Attila University from 1921 to 1996. In: Acta biologica, (43) supple. pp. 3-42. (1998)

Farkas, József: Száz éves a magyar békepedagógia. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 98-99. (1998)

Farkas, Olga: Az együttműködés tanulása : dióhéjban egy képzési programról. In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 53-57. (1998)

Farkas, Olga and Madarász, Klára: Hogyan készültünk mi egy március 15-i ünnepre? In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 165-169. (1998)

Fazekas, Attila and Hajdu, András: Analysing the noise sensitivity of skeletonization process. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 40. (1998)

Fehér, János and Kátai, Imre and Phong, Bui Minh: On multiplicative functions satisfying a special relation. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 49-57. (1998)

Fejős, Sándor: Habsburg Miksa mexikói kalandjai. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 80-87. (1998)

Fejős, Sándor: A kanizsai gyógyfürdő története. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 6-23. (1998)

Fekete, Zoltán: „... kitörölhetetlenül..." a parmenidészi fogalom, mint tartalmi- és léthiány. In: Különbség 8. pp. 6-12. (1998)

Ferenczi, Gyula and Szőke-Milinte, Enikő: Pedagógiai alapfogalmak tantárgydidaktikai vetületei. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 190-195. (1998)

Ferincz, István: Magyar Mózes és Efrém - az ortodox egyház szentjei. In: Aetas, (13) 1. pp. 67-71. (1998)

Ferincz, István: Poučenie Vladimira monomaha i poučenie korolâ Ištvana (Stepana) Svâtoho. In: Hungaro-Ruthenica, (1). pp. 105-116. (1998)

Fischer, Ferenc: Az Egyesült Államok, Japán, Németország és Chile hatalmi ambíciói a spanyol-amerikai háború után a Galápagos-szigetek megszerzéséért : 1898-1914. In: Aetas, (13) 4. pp. 30-38. (1998)

Fodor, László: Az ismeretek rendszerezéséről. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 103-107. (1998)

Fodor, László: A nyelvi életképesség pedagógiai vonatkozásai kisebbségi körülmények között. In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 57-61. (1998)

Font, Márta: Útban az államiság felé : a magyar királyság és a Kijevi Rusz összehasonlító vizsgálatának tanulságai. In: Hungaro-Ruthenica, (1). pp. 73-93. (1998)

Forgács, Erzsébet: Lendvai Endre: Közelkép a verbális humorról : orosz - angol - magyar. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 288-294. (1998)

Forgács, Tamás: Cigány, zsidó meg a pap, hogy megcsaljon azon kap....- avagy : hogyan születik és működik a nyelvi sztereotípia. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 87-105. (1998)

Forgács, Tamás: Frazeológiai egységek és valencia. In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei, (3). pp. 7-39. (1998)

Forró, Lajos: "Kada Zagreb izranja iz sna". In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 64-66. (1998)

Forró, Lajos: Padaju zvjezde... In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 38-40. (1998)

Forró, Lajos: Vidio sam bijes tvrdih momaka... In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 65-67. (1998)

Fried, Ervin: Dual discriminator, revisited. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 437-453. (1998)

Fried, Ervin and Sichler, Jiří: On endomorphisms and automorphisms of monounary algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 13-36. (1998)

Fráter, Mariann: A humánusabb egészségügy felé : a házi szakápoló szolgálatokról. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 6. pp. 1-18. (1998)

Fábián, György: A vegyes választási rendszer és reformja. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 121-133. (1998)

Fülöp, Endre: The n-distinguishable-queens problem, an extension of a classical AI problem. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 41. (1998)

Fülöp, János and Imreh, Balázs and Friedler, Ferenc: On the reformulation of some classes of PNS-problems as set covering problems. In: Acta cybernetica, (13) 3. pp. 329-337. (1998)

Galamb, György: Juan de Torquemada bíboros reprobatióinak datálása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (106). pp. 31-37. (1998)

Gallé, László: Structure of ant assemblages in a Middle-European successional sand-dune area. In: Tiscia 31. pp. 19-28. (1998)

Galán, Pedro Cerezo: 98 és a századvég válsága. In: Pompeji 1. pp. 7-36. (1998)

Galántai, Erzsébet: Fortwirken von antiken dichterischen Formen und Motiven in den Prosawerken der Humanisten. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 230-235. (1998)

Ganivet, Ángel and Welhammer, Zsolt: Spanyol ideárium : részlet. In: Pompeji 1. pp. 215-234. (1998)

Georgijević, Dušan R.: Interpolation problems of Loewner type with finitely many nodes. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 81-96. (1998)

Gergely, András: A forradalmak kihívása Közép-Európában 1848-ban. In: Aetas, (13) 2. pp. 5-23. (1998)

Granasztói, Olga: Laclos et le déli de l'écriture. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (18). pp. 43-51. (1998)

Grigorszky, István: Data to knowledge of Hungarian Dinophyta species III. Contribution to the Dinophyta taxa of Körös area I. In: Tiscia 31. pp. 99-106. (1998)

Grätzer, George A. and Schmidt, Eligius Tamás: Representations of join-homomorphisms of distributive lattices with doubly 2-distributive lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 373-387. (1998)

Guesmia, Aissa: Observability, controllability and boundary stabilization of some linear elasticity systems. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 109-119. (1998)

Gulkai, Márta: Folyóiratszemle : 1997. március - november. In: Különbség 8. pp. 24-39. (1998)

Gyulay, Endre: 1848-1998. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. p. 100. (1998)

Gyuris, Beáta: Temporális kvantorok a magyarban. In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei, (3). pp. 41-58. (1998)

Gángó, Gábor: Trefort Ágoston és Lónyay Menyhért Eötvös-emlékbeszéde, 1872. In: Aetas, (13) 2. pp. 203-215. (1998)

Gély, Suzanne: Métamorphoses identitaires dans l'épopée gréco-romaine: personnes, peuples, pouvoirs. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 67-81. (1998)

Gönczi, Katalin: A városi jog és feljegyzései a középkori Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 7. pp. 1-19. (1998)

H. Tóth, Imre: A Dobrilo-evangélium jelentősége az ukrán nyelvtörténet számára. In: Hungaro-Ruthenica, (1). pp. 155-162. (1998)

H. Tóth, István: Barangolás a gyermekjátékok világában. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 115-117. (1998)

H. Tóth, István: Egy korosztály irodalomértésének alakulása : egy kutatássorozat hátteréről. In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 153-157. (1998)

H. Tóth, István: Egy olvasásvizsgálat témája és tanulságai. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 201-205. (1998)

H. Tóth, István: A Nemzeti Alaptanterv és a kiejtés tanítása : javaslatok, megjegyzések, tanácsok. In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 61-67. (1998)

H. Tóth, István: A kiejtéstanítás gyakorlatának alapozása : befejező rész. In: Módszertani közlemények, (38) 1. pp. 28-33. (1998)

Hajagos, József: Heves vármegye az átalakulás hónapjaiban : (1848. március - június). In: Aetas, (13) 2. pp. 24-53. (1998)

Hajdú, József: The methods of Alternative Dispute Resolution (ADR) in the sphere of labourlaw : the case of USA, Australia, South Africa and Hungary). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 8. pp. 1-78. (1998)

Hajnóczi, Gábor and Alberti, Leon Battista: Leon Battista Alberti, a festészetről (1435-36) című traktatusának magyar kiadása. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (107). pp. 43-51. (1998)

Hajzer, Lajos and Lendvai, Endre: Lendvai Endre : Az orosz szó jelentéstana : Budapest, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1998. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 223-224. (1998)

Hakonen, Harri and Raita, Timo: A fast constant-space substring search algorithm. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). pp. 42-44. (1998)

Halmai, Csongor and Sorantin, E. and Tanács, A. and Winkler, Péter and Wolf, G.: Investigations of tubular structures. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 45. (1998)

Hassi, Seppo and Kaltenbäck, Michael and Snoo, Hendrik Simon Victor de: Generalized Kreĭn-von Neumann extensions and associated operator models. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 627-655. (1998)

Hatos, Pál: A genfi bortermelő lelkialkata. In: Aetas, (13) 4. pp. 89-98. (1998)

Havas, László: L'épitomé comme un représentant du genre narratif. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 169-179. (1998)

Hedêš, Anhela: Recepcìâ tvorìv Lesì Ukraïnki v uhorŝinì. In: Hungaro-Ruthenica, (1). pp. 7-9. (1998)

Hegedűs, Katalin: Angolóra a könyvtárban. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 208-211. (1998)

Hegyi, Gergely: A Yom Kippur-háború (1.). In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 117-122. (1998)

Hegyi, Gergely: A Yom Kippur-háború (2.). In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 88-98. (1998)

Heka, László: Az 1868. évi horvát-magyar kiegyezés a sajtó tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 9. pp. 1-39. (1998)

Hermann, Róbert: Perczel Mór fegyverszüneti tárgyalásai 1848. október végén. In: Aetas, (13) 2. pp. 74-106. (1998)

Herzog, Gerd: A fixed point theorem for quasimonotone increasing mappings. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 293-297. (1998)

Hoffmann, Miklós and Kovács, Emőd: Training of artificial neural networks by linear mappings. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 46. (1998)

Holló, Csaba and Blázsik, Zoltán and Imreh, Csanád and Kovács, Zoltán: On a merging reduction of the process network synthesis problem. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 47. (1998)

Hollósi, Szonja: Colonisé et colonisateur dans Le Passé Simple de Driss Chraïbi. In: Mediterrán tanulmányok, (8). pp. 21-34. (1998)

Homoki-Nagy, Mária: A magyar magánjogi kodifikáció első lépései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 149-160. (1998)

Hornung, Tamás and Vágvölgyi, Sándor: Decomposition of CFT(S) transformations with look-ahead. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). pp. 48-49. (1998)

Horváth, A.: INFOTHEM program: new possibilities of spatial series analysis based on information theory methods. In: Tiscia 31. pp. 71-84. (1998)

Horváth, Andrea: A mursai csata ókeresztény vonatkozásai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (107). pp. 3-9. (1998)

Horváth, Gy. and Trócsányi, B.: Autumn home range size of Apodemus agrarius and small mammal population dynamics in the rodent assemblage of a Querco robori-Carpinetum forest habitat. In: Tiscia 31. pp. 63-69. (1998)

Hrabovszki, Erika and Varsányi, Irén: Main and trace elements in groundwater from the quaternary sediments in southern Great Plain, Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (39). pp. 151-167. (1998)

Hum, László: Geochemical investigations of the Dunaszekcső loess-paleosoil sequence, Se Transdanubia, Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (39). pp. 139-149. (1998)

Hunyadi, László: Magyar mondatprozódia és az operátorok relatív hatóköre. In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei, (3). pp. 59-78. (1998)

Hégel-Smitt, : Dialógia : (1812-1998). In: Különbség 8. p. 17. (1998)

Hőbe, Judit: Spanyolország gazdaság- és társadalomszerkezetének átalakulása : (1939-1975) I. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 45-54. (1998)

Imre, Rubenné and Móricz, Zsigmond: Nyelvjárási jelenségek a móriczi hősök nyelvhasználatában : Móricz : Sárarany című regénye alapján. In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 161-165. (1998)

Imre, Rubenné and Móricz, Zsigmond: Tájnyelvi elemek a móriczi hősök beszédében : Móricz Zsigmond : Sustorgós, ropogós tafotába c. elbeszélése alapján. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 119-122. (1998)

Imrényi, Tibor: Az elfelejtett Kelet. In: Aetas, (13) 1. pp. 104-107. (1998)

Imrényi, Tibor: A "Moszkva-harmadik Róma" elmélet az ortodox ekkléziológia és kánonjog tükrében. In: Aetas, (13) 1. pp. 35-47. (1998)

Irsevics, Krisztián: Tévedések és képzelgések az indiánokról, illetve a valóság. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 111-113. (1998)

Irsevics, Krisztián: Észak-Amerika délnyugati indiánjai : a navahók történeleme. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 55-57. (1998)

J. Nagy, László: Débuts du communisme en Algérie et en Tunisie. In: Mediterrán tanulmányok, (8). pp. 5-9. (1998)

Jaksa, Helga: Egy rövid kirándulás Világosra. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 144-146. (1998)

Janković, Dragan: Construction of recursive algorithms for polarity matrices calculation in polynomial logical function representation. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). pp. 50-51. (1998)

Jenei, Teréz and Gion, Nándor: Az ifjúsági nyelv mint stíluseszköz Gion Nándor A kárókatonák még nem jöttek vissza című regényében. In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 74-77. (1998)

Jerinic, Ljubomir and Devedzic, Vladan: The cost-effective and component based intelligent Tutoring Shell - the GET-BITS model. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 55. (1998)

Jevtić, Miroljub and Pavlović, Miroslav: Coefficient multipliers on spaces of analytic functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 531-545. (1998)

Jiang, Chun Lan and Guo, Kuen Yu: The strong irreducibility of hyponormal operators and Berezin perturbation. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 231-248. (1998)

Johtela, Tommi and Smed, Jouni and Johnsson, Mika and Nevalainen, Olli: Applying fuzzy multiple criteria optimization to PCB scheduling. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). pp. 56-57. (1998)

Joó, István and Liflyand, Elijah: Approximation in L∞ on the real line. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 171-181. (1998)

Juhász, Antal: Adatok egy tanyasorról és közösségi életéről. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 41-55. (1998)

Juhász, Zsuzsanna: A börtönnépesség alakulása egyes közép- és kelet-európai országokban a rendszerváltás után. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 161-170. (1998)

Järvi, Jaakko: Object oriented model for parameter estimation of partially separable functions. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). pp. 52-53. (1998)

Järvinen, Jouni: Difference functions of dependence spaces. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 54. (1998)

Jókai, Rita: L'expédition d'Egypte: rêve napoléonien ou étape pondéré de l'extension française dans la Méditerranée? In: Mediterrán tanulmányok, (8). pp. 35-55. (1998)

Józsa, Judit: Petőfi, János S. - Luciano Vitacolonna (a cura di): Sistemi segnici e loro uso nella comunicazione umana : 3. La testologia semíotica e la comunicazione umana multimédiáié (=Quaderni di ricerca e didattica XVII). In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 298-300. (1998)

Józsa, Zoltán: Az önkormányzati feladatrendszer és szervezet lehetséges fejlesztési irányai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 10. pp. 1-19. (1998)

Kallós, Gábor: The structure of the Univoque set. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 58. (1998)

Kalmár, Zsolt and Szepesvári, Csaba and Lőrincz, András: Module based reinforcement learning for a real robot. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 59. (1998)

Kaltenbach, Jenő: Die Rechtsstellung der Minderheiten in Ungarn. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 171-183. (1998)

Karsai, György and Akhilleusz, : Achilles and the community. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 38-58. (1998)

Karsai, Krisztina: A kábítószer-fogyasztás büntetendősége : elvek, elméletek pro és kontra. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 11. pp. 1-33. (1998)

Karsai, Krisztina: A magyar és a német kábítószer-büntetőjog alapjai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 185-208. (1998)

Katzschmann, Michael: Anmerkungen zu morphonologischen und syntaktischen Aspekten der Postpositionen des Nganasanischen. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 117-136. (1998)

Kecskeméti, Vanda and Rontó, Gabriella: List of publications of the Laboratory until December 1997. In: Plant cell biology and development, (9). p. 103. (1998)

Kecskés, István: Az értelem szerepe az igekötős igék helyesírásában. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 211-212. (1998)

Kedves, Miklós: Preface. In: Plant cell biology and development, (9). p. 7. (1998)

Kedves, Miklós: Upper Cretaceous pollen grains from Egypt II. In: Plant cell biology and development, (9). pp. 8-27. (1998)

Kedves, Miklós: Études palynologiques des couches du Tertiaire inférieur de la Region Parisienne IX. In: Plant cell biology and development, (9). pp. 28-42. (1998)

Kedves, Miklós and Borbola, Andrea: Biopolymer structure and symmetry operations in partially dissolved and fragmented sclereids of Armeniaca vulgaris LAM. In: Plant cell biology and development, (9). pp. 64-75. (1998)

Kedves, Miklós and Horváth, Erika and Mészáros, Erika and Mészáros, Regina and Rontó, Gabriella and Szlávik, Nóra and Gaudényi, Szabina and Kalmár, Ágnes: LM investigations of partially dissolved sporomorphs II. In: Plant cell biology and development, (9). pp. 76-87. (1998)

Kedves, Miklós and Károssy, Ágnes: X-ray effect on the LM morphology of some angiosperm pollen grains II. In: Plant cell biology and development, (9). pp. 88-92. (1998)

Kedves, Miklós and Párdutz, Árpád and Tóth, Anita: X-ray effect on the ultrastructure of the pollen grains of Pinus griffithii McCLELL. In: Plant cell biology and development, (9). pp. 93-102. (1998)

Kedves, Miklós and Tripathi, Surya Kant Mani and Vér, Annamária and Párdutz, Árpád and Rojik, Imre: Experimental studies on Botryococcus colonies from Hungarian Upper Tertiary oil shale. In: Plant cell biology and development, (9). pp. 43-63. (1998)

Kemény, Gábor: Nagy L. János: Szavak és világok Weöres Sándor verseiben. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 313-316. (1998)

Kenesei, István: Argumentumszerkezet és VP-fókusz. In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei, (3). pp. 223-242. (1998)

Kertészné Varga, Beáta: Ukrajna lengyel fennhatóság alatt : a kozákok felemelkedése. In: Hungaro-Ruthenica, (1). pp. 95-103. (1998)

Kesztyűsné Dobos, Katalin: Dr. Mihály Endre elmékére : 1927-1998. In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 93-94. (1998)

Kibédi Varga, Áron: Szöveg és illusztráció : A kis herceg. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 207-214. (1998)

Kiefer, Ferenc: Aspektuális igeosztályok és az aspektus formális ábrázolása. In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei, (3). pp. 79-91. (1998)

Kincses, Zoltán: Questions on complex dynamic security. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 60. (1998)

Kirillov, Sergej Aleksandrovič: Some estimates for orthonormal systems from BMO. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 223-230. (1998)

Kiss, Ernő: A három szent szó - Szabadság-Egyenlőség-Testvériség - örökké időszerű marad. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. p. 101. (1998)

Kiss, Gábor Ferenc: Interjú Demény Lajos történésszel. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 51-57. (1998)

Kiss, Gábor Ferenc: Nagy Alfréd. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 73-78. (1998)

Kiss, Gábor Ferenc: Világvége története (1.). In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 98-103. (1998)

Kiss, Gábor Ferenc: Válogatás a Rákosi-rendszer anekdotáiból. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 157-158. (1998)

Kiss, Gábor Ferenc: A hadseregállítás kezdetei. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 86-96. (1998)

Kiss, Gábor Ferenc and Doromby, József and Reé, László: Bocskorosok hadinépe : A magyar gyalogság. A magyar gyalogos katona története. szerk.: Doromby József - Reé László. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 153-155. (1998)

Kláben, Gyula: Baranya. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 48-50. (1998)

Kláben, Gyula: "Évszázadokban mért siker" : a Dreher Sörgyárak Rt. története. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 61-71. (1998)

Kocsis, Mihály: Az 1588. évi ukrán homiliáriumról. In: Hungaro-Ruthenica, (1). pp. 169-174. (1998)

Kocsisné Sárossy, Emőke: Egy 4. osztályos megyei helyesírási felmérés tapasztalatai Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. In: Módszertani közlemények, (38) 1. pp. 9-20. (1998)

Kocsor, András and Tóth, László and Bálint, Imre: On the optimal parameters of a sinusoidal representation of signals. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). pp. 61-63. (1998)

Kogalovskij, Sergej R.: On congruence lattices of finitely generated algebras. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 3-11. (1998)

Kohári, Nándor: Egy elfelejtett botrány : az 1903. október 6-ai szegedi koszorúügy története. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 29-33. (1998)

Kohári, Nándor: Politikai gyilkosság Magyarországon, 1946 : a Lakos-merénylet Szentesen. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 33-37. (1998)

Komlóssy, Judit: Le motif du bone émissaire dans La Religieuse de Diderot. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (18). pp. 19-29. (1998)

Komár, Krisztián: Egy új szín a magyar történelemoktatás térképén : Fischer Ferenc : A megosztott világ történelmi-politikai atlasza : 1941-1991. In: Aetas, (13) 4. pp. 146-150. (1998)

Koteczki, István: TDK-találkozó Egerben. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. p. 89. (1998)

Koteczki, István: Volt egyszer egy Berlini Fal. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 133-138. (1998)

Kovács, Gyula: Innovációs lehetőségek az új pedagógiai programban. In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 139-143. (1998)

Kovács, Gábor and Pál Molnár, Elemér: Petrographical characteristics of Ditró (Orotva) granites, Eastern Carpathians, Transylvania, Romania : a preliminary description. In: Acta mineralogica-petrographica, (39). pp. 35-48. (1998)

Kovács, Katalin: Le modéle dramatique et pictural dans les écrits des théoriciens du dix-septiéme siécle. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (18). pp. 7-18. (1998)

Kovács, Zoltán: Fizikushallgatók tanárképzése Kolozsváron. In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 169-174. (1998)

Kovács, É.: Ecological state assessment in Mártély Landscape-protection Area. In: Tiscia 31. pp. 107-109. (1998)

Kozmács, István: Inkluzív személyes névmás a finnugor nyelvekben? Votják mu~acbmeoc. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 137-143. (1998)

Kristó, Gyula: A magyar állam kezdeteiről - egyes szám első személyben. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 147-150. (1998)

Kristó, Gyula: A szegedi hospeskiváltság keltéről. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (107). pp. 29-34. (1998)

Kriveczkyné Molnár, Katalin: Osztályfőnöki óra NAT-szemmel. In: Módszertani közlemények, (38) 1. pp. 34-37. (1998)

Krstic, Borko and Radovic, Ognjen and Marinkovic, Srdjan and Dencic, Ksenija: Some aspects of financial instruments’ price modelling. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 67. (1998)

Krtolica, Predrag V.: A new look at reverse Polish notation. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 68. (1998)

Kruzslicz, Ferenc: Improved greedy algorithm to look for median strings. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 69. (1998)

Kríza, Ágnes: Földi gazdagság és lelki szegénység : a Szoloveckij kolostor az oroszországi kolostori vagyonról szóló viták idején. In: Aetas, (13) 1. pp. 79-95. (1998)

Kukovecz, György: Iglesia y religión en la historia de Cuba. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (105). pp. 5-14. (1998)

Kuwahara, Masahiro Ken: Japanese labour law cases dealing with foreign multinational corporation in Japan. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 12. pp. 1-15. (1998)

Kóbor, Balázs and Pál Molnár, Elemér: Chalcostibite: a new mineral from Felsőbánya (Baia Sprie), Romania. In: Acta mineralogica-petrographica, (39). pp. 13-19. (1998)

Kókai, Gabriella: Error diagnosis in prolog programs : a critical view. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). pp. 64-66. (1998)

Köves-Zulauf, Thomas: Apollo in der Aeneis : epischer "Götterapparat" wozu? In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 108-116. (1998)

Laczkó, Tibor: Két angol predikátumtípus elemzéséről - magyar megfelelőik viselkedése alapján. In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei, (3). pp. 243-260. (1998)

Lakatos, Attila and Tőke, Pál: On the partial correctness of the alternating bit protocol. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). pp. 70-71. (1998)

Laviana Cuetos, María Luisa: '98 emléke Spanyolországban. In: Aetas, (13) 4. pp. 5-11. (1998)

Le Gac, Barthélemy and Móricz, Ferenc: On the bundle convergence of orthogonal series and SLLN in noncommutative L2-spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 575-599. (1998)

Lehtinen, Joonas: Limiting distortion of a wavelet image codec. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 72. (1998)

Lepahin, Valerij: Ikon'ì i ikonopisc'ì v knevo pečerskom paterike. In: Hungaro-Ruthenica, (1). pp. 117-132. (1998)

Lepahin, Valerij: Sztoglav : fejezetek az 155l-es orosz ortodox egyházi zsinat határozatainak gyűjteményéből. In: Aetas, (13) 1. pp. 158-164. (1998)

Levene, Mark: On the information content of semi-structured databases. In: Acta cybernetica, (13) 3. pp. 257-275. (1998)

Li, Wing Suet and Müller, Vladimír: Littlewood-Richardson sequences associated with Co-operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 609-625. (1998)

Liflyand, Elijah: On the Lebesgue constants of Cesàro means of spherical harmonic expansions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 215-222. (1998)

Ligetfalvi, Gábor: Petroleum and the interest of great powers in Iraq. In: Mediterrán tanulmányok, (8). pp. 11-20. (1998)

Lipták, Anikó: A magyar fókuszemelések : egy minimalista elemzése. In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei, (3). pp. 93-115. (1998)

Lohrey, Markus: NP-completeness results concerning the transformation of logic programs into attribute grammars. In: Acta cybernetica, (13) 3. pp. 209-224. (1998)

Lomic, Marijana: Structural views in object-oriented databases. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 73. (1998)

Luh, Wolfgang and Martirosian, Valeri A. and Müller, Jürgen: T-universal functions with lacunary power series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 67-79. (1998)

Lukkassen, Dag: Bounds and homogenization of integral functionals. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 121-141. (1998)

Lutz, Donald S.: Az alkotmányosság 1945 óta : gyakorlati és elméleti áttekintés. In: Aetas, (13) 4. pp. 126-140. (1998)

Lányi, Ernő: A magyar magánvasutak és mozdonyaik (3.) : 2. a Magyar Középponti Vasút és mozdonyai. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 29-34. (1998)

Lányi, Ernő: A magyar magánvasutak és mozdonyaik (4.) : 3. A Délkeleti Államvasút és mozdonyai. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 33-43. (1998)

Lányi, Ernő: A magyar magánvasutak és mozdonyaik : a Magyar Középponti Vasút és mozdonyai. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 17-24. (1998)

Légrádi, László and Kamarás, István and Sárkány, Klára: Könyvajánlás "az emberismeret" tanításához. In: Módszertani közlemények, (38) 1. pp. 45-46. (1998)

Lőrinczy, György: Gondolatok a bizonyítási eljárás törvényességéről a büntető eljárásban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 209-234. (1998)

Lőrinszky, Ildikó: L'Orient, cet obscur objet du désir... : ambivalence et fatalité dans les notes de voyage de Gustave Flaubert. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (18). pp. 83-98. (1998)

Machado, Antonio and Juhász, Anikó: Nyári éj ; Őszi hajnal ; A bolond : [versek]. In: Pompeji 1. pp. 134-136. (1998)

Maeztu, Ramiro de and Nagy, József: A Hispanitás védelme : részletek. In: Pompeji 1. pp. 254-266. (1998)

Magyar, Gábor and Johnsson, Mika and Nevalainen, Olli: On the exact solution of the Euclidean three-matching problem. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). pp. 74-75. (1998)

Makk, Ferenc: Gondolatok a megjegyzésekhez. In: Aetas, (13) 2. pp. 227-237. (1998)

Makk, Ferenc: Megas Arkhon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (107). pp. 17-28. (1998)

Maleczki, Márta: A határozatlan alanyok különféle értelmezései a magyar semleges mondatokban. In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei, (3). pp. 361-280. (1998)

Malek, Mazen and Geche, Roland: Combination of conformance, performance and interoperability testing for Internet applications. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 76. (1998)

Malkowsky, Eberhard and Rakočević, Vladimir: The measure of noncompactness of linear operators between certain sequence spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 151-170. (1998)

Marjanucz, László: Mit tartok időszerűnek 1848-ból? In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. p. 102. (1998)

Maróth, Miklós and Homeros, and Proklos, : Homer im Urteil des Proklos. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 59-66. (1998)

Maróti, Egon: Dopping az antik sportéletben? In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 58-60. (1998)

Medina, José Lasaga: Donjuán mítosza a 98-as nemzedékben. In: Pompeji 1. pp. 183-203. (1998)

Meduna, Alexander: Descriptional complexity of multi-continuous grammars. In: Acta cybernetica, (13) 4. pp. 375-384. (1998)

Meduna, Alexander: Economical transformations of phrase-structure grammars to scattered context grammars. In: Acta cybernetica, (13) 3. pp. 225-242. (1998)

Medve, Anna and Medve, Zoltán: Jurij Kacsij Petőfi-fordításai. In: Hungaro-Ruthenica, (1). pp. 143-153. (1998)

Merényi, Kálmán: A prostitúció jelenkori helyzete Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 235-242. (1998)

Mezei, Anna: Iskolai ünnepi műsor október 23-ra. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 122-127. (1998)

Mezei, Balázs and Gausz, András: Szereti-e Isten a becsületes ateistákat? : Vincze Csaba beszámolója. In: Különbség 9. pp. 24-27. (1998)

Meštrović, Romeo and Pavićević, Žarko: The logarithmic analogue of Szegő's theorem. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 97-102. (1998)

Micsik, András: A study of portability in the deployment of www. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 77. (1998)

Mikola, Tibor: A nyelvészet oktatása és kutatása a szegedi egyetemen. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 145-162. (1998)

Milovanovic, Slavoljub: Open information systems : Serbian enterprises standing and perspectives. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 78. (1998)

Miskolczy, Ambrus: Szemere Bertalan napja : 1849. július 28. : a nemzetiségi határozattól a zsidóemancipációs törvényig. In: Aetas, (13) 2. pp. 143-158. (1998)

Mokány, Sándor: Lábicska, lábicskál. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 107-110. (1998)

Molnár, Imre: Előszó. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 5-6. (1998)

Molnár, Imre: Tanúvallomások (kínvallatás) értékelése a bűnösség megállapításánál az ókori római büntetőjogban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 243-250. (1998)

Molnár, Judit and Tóth, Szilárd: Erza-mordvin szövegmutatvány a baskíriai Andreevkából. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 163-168. (1998)

Molnár, Lajos: The automorphism and isometry groups of l∞(N,B(H)) are topologically reflexive. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 671-680. (1998)

Molnár, N. and Györffy, Gy.: Indication of habitat quality and isolation by Auchenorrhyncha assemblages. In: Tiscia 31. pp. 13-17. (1998)

Molnár, Péter: A célok és követelmények meghatározása a helyi tantervekben. In: Módszertani közlemények, (38) 1. pp. 25-28. (1998)

Molnár, Zsolt: Heves. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 25-26. (1998)

Molnár, Zsolt: Heves. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 41-43. (1998)

Márton, Alfréd: A katonai kíséret és az ótörök bujruk tisztségnév viszonya a kora-középkori steppén. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (106). pp. 39-44. (1998)

Máté, Jakab: Reális világ - nyelvi világ - nyelvi világmodell : Gondolatok Szilágyi N. Sándor: „Hogyan teremtsünk világot?" című könyvének olvasása közben. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 304-312. (1998)

Mészáros, Csaba and Mészáros, Ferenc: A törökszentmiklósi római katolikus egyház története. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 4-11. (1998)

Mészáros, Edit and Büky, László and Kristóné Fábián, Ilona and Szabó, József and Mikola, Tibor and Tóth, Szilárd: Szemle. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 197-233. (1998)

Mészáros, Ágnes and Győri, Klára and Nagy, Olga: Egy széki mesemondó önéletírása : Győri Klára: Kiszáradt az én örömem zöld fája. Emlékezés. Sajtó alá rendezte, az előszót írta: Nagy Olga. Bukarest, 1975, 206 p. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 152-153. (1998)

N., T.: I. Belvedere labdarugó-torna. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. p. 90. (1998)

Nagy, Andor and Bábosik, István and Nagy, József and Gáspár, László and Mezey, Gyula: Jelenünk neveléselméletének újabb forrásai. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 131-134. (1998)

Nagy, Andor and Illés, Lajosné and Balogh, László and Kovács, Sándor: A komparatív pedagógia forrásai Magyarországon. In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 82-84. (1998)

Nagy, Antal and Nyúl, László G. and Alexin, Zoltán: Software development of medical image archiving system. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 79. (1998)

Nagy, Erzsébet: Az érett orosz középkor emberideálja. In: Aetas, (13) 1. pp. 96-103. (1998)

Nagy, Ferenc: Büntetés-végrehajtás Magyarországon. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 13. pp. 1-23. (1998)

Nagy, Ferenc: A büntetőjog legújabb változásairól : nemzetközi és hazai kitekintés alapján. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 251-264. (1998)

Nagy, Károly: Le sujet du droit des peuples á disposer d'eux-mémes. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 265-283. (1998)

Nagy, L. János: A kis herceg francia nyelvű "továbbírásai". In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 233-240. (1998)

Nagy, László: The worker's participation in the employer's decision-making in central and eastern Europe. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 285-295. (1998)

Nagy, Norbert: A gyönyörök útvesztője : recenzió: Gausz András: A gyönyörök útvesztője, Szeged, 1998. In: Különbség 9. pp. 33-35. (1998)

Nagy, Tamás: Balesetek a Kassa-Oderbergi Vasúton. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 43-47. (1998)

Nagy, Tamás: Történeti utazás a Kassa-Oderbergi Vasút járatain. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 34-40. (1998)

Nagy, Tamás: A VIT-küldöttek búcsúztatása Tatabányán 1973-ban. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 148-151. (1998)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: A gyermekközpontú programokról. In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 151-153. (1998)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona and Sass, Attila: Pedagógus-továbbképzés főiskolánkon. In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 88-92. (1998)

Natkaniec, Tomasz and Recław, Ireneusz: Universal summands for families of measurable functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 463-471. (1998)

Neelon, Tejinder S.: On separate ultradifferentiability of functions. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 489-494. (1998)

Niederle, Josef: Semimodularity and irreducible elements. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 351-356. (1998)

Nikolic, V. P. and Simonovic, P. D.: Seasonal dynamics of carp infestation by Trichodina nobilis Chen. 1963 (Peritricha, Ciliata) in two fish-ponds in Banat. In: Tiscia 31. pp. 59-61. (1998)

Novák, György: "Némelyikük kétségkívül józan politikai elveken alapul, s mindegyiküket rendkívül(i) lelemé(nnyel)nyesen és pontos(sággal)an fogalmazták" : Új magyar szövegek az amerikai forradalomról : Új rend egy új világban : dokumentumok az amerikai politikai gondolkodás korai történetéhez : szerk. Lévai Csaba ; Az amerikai alkotmányozási vita : a föderalisták írásaiból, 1787-1788 : ford., sajtó alá rend. Berkes Tímea ; A föderalista : értekezések az amerikai alkotmányról : Alexander Hamilton, James Madison, John Jay. In: Aetas, (13) 4. pp. 151-158. (1998)

Novák, György: "...a sasok is vedlenek" : bemutatjuk Donald S. Lutz amerikai politológust. In: Aetas, (13) 4. pp. 119-125. (1998)

Nyéki, Tamás: "18 éves fiatal koromból egyszerre gondolkodó emberré lettem..." : Almai Gyula : Elbeszélése az 1848/9-ik évi honvéd szolgálataim történetének - maradandó emlékül családom és leszármazóim részére -, töredékes jegyzeteim s emlékeim alapján. In: Aetas, (13) 2. pp. 177-202. (1998)

Nyírjesy, Attila: Egyedülálló lehetőség Magyarországon! In: Módszertani közlemények, (38) 2. p. 87. (1998)

Németh, Endre: Built-in scheduling for protocol design. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 80. (1998)

Németh, Miklós: Nyelvváltozatok keveredése Szeged város tanácsának első jegyzőkönyvében. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 111-116. (1998)

Németh, T. Enikő: Implicit argumentumok pragmatikai szempontból. In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei, (3). pp. 281-298. (1998)

Olajos, Terézia and Theophylaktos, Simokattes: Quelques remarques sur les réminiscences homériques chez Théophylacte Simocatta historien. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 206-210. (1998)

Olaszi, Péter: Syntactical analysis of Hungarian sentences to produce prosodic information for speech synthesis. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 81. (1998)

Oláh, János: Mester János, a korabeli olasz pedagógia népszerűsítője. In: Módszertani közlemények, (38) 1. pp. 38-40. (1998)

Oláh, János and Benedek, István: Dr. Benedek István : Közoktatási szakértők kézikönyve : Budapest, Okker Oktatási Iroda, 1996. In: Módszertani közlemények, (38) 1. p. 44. (1998)

Oláh, János and Botte, Marie-France and Imre, Éva: Marie-France Botte: Egy gyermek ára. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 130-131. (1998)

Oláh, János and Dombi, Alice and Farkas, Olga: Könyvajánlások szegedi szerzők műveiről. In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 182-184. (1998)

Oláh, János and Laczó, Katalin and Galgóczi, Anna: Laczó Katalin - Galgóczi Anna : Somogyi József emlékkönyv : Szeged, JGYTF Társadalomelméleti Tanszék, 1998. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 225-226. (1998)

Oláh, János and Mészáros, István: Szemle. In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 84-86. (1998)

Oniga, Renato: La tecnica drammatica nel sogno di Ilia : Ennio, Annales, vv. 34-50 Skutsch. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 99-107. (1998)

Ormándi, János and Farkas, Olga: Dr. Farkas Olga : Szemléletformáló : az együttműködés tanulása : Gyula, [!APC Stúdió] APV Stúdió, 1998. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 134-136. (1998)

Ostapenko, Viatcheslav V.: Generation of JAVA classes from ASN.1 for BER transfer syntax. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 82. (1998)

Ozsváth, Ferencné and József, Attila: Gondolatok József Attila istenes verseiről. In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 158-161. (1998)

Pacsai, Imre: Areal'n'ìe kontakt'ì, otražûŝie fol'klori'ìj sofz Karpat. In: Hungaro-Ruthenica, (1). pp. 51-56. (1998)

Paczolay, Péter: Az európai uniós tagság politikai feltételei az Európai Bizottság véleményének tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 297-304. (1998)

Palláné Szénási, Magdolna: "Az ilyen mesék közreadása kötelességünk". In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 72-74. (1998)

Palláné Szénási, Magdolna and Andersen, Hans Christian: Kísérleti tapasztalataink a mese világáról : Andersen : Borsószem hercegkisasszony. In: Módszertani közlemények, (38) 3. pp. 107-114. (1998)

Palotay, Ferencné: Az erdélyi "Szemfüles". In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 86-87. (1998)

Panko, Serhij: Rozrìznennâ značen' naâvnostì ì prisvìjnostì z pohlâdu sposob'v ïhn'oï movnoï realìzacìï. In: Hungaro-Ruthenica, (1). pp. 57-58. (1998)

Pap, József: Egy eltűnt autonómia nyomában, a Jászkun Kerület története : Bánkiné Molnár Erzsébet : A Jászkun kerület igazgatása : 1745-1876. In: Aetas, (13) 2. pp. 261-268. (1998)

Pap, József: A Heves és Külső-Szolnok vármegyei politikai elit és a "passzív ellenállás" : Heves és Külső-Szolnok vármegye politikai elitjének története : 1844-1853. In: Aetas, (13) 2. pp. 159-176. (1998)

Papp, Gábor: Az inka út (1.) : egy elfelejtett birodalom története. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 77-80. (1998)

Papp, Gábor: Egy középkori koncepciós per története. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 4-6. (1998)

Papp, L.: "Outlaws": some evolutionary aspects of rarity in insects. In: Tiscia 31. pp. 29-33. (1998)

Papp, Sándor: Türkische Dokumente zur Geschichte des Fürstentums Siebenbürgen. In: Mediterrán tanulmányok, (8). pp. 57-76. (1998)

Papp, Tekla: A koncessziós szerződés. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 14. pp. 1-19. (1998)

Pelyvás, Péter: A magyar segédigék és kognitív predikátumok episztemikus lehorgonyzó szerepéről. In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei, (3). pp. 117-132. (1998)

Pete, István: A magyar igeragozás típusai. In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei, (3). pp. 133-148. (1998)

Petheő, Attila: Huszka László : hivatás - vallás - haza. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 27-28. (1998)

Petheő, Attila: Komárom. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 44-47. (1998)

Petheő, Attila and Marjanucz, László: Akinek a hobbiját az állam támogatja : interjú Marjanucz Lászlóval. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 48-49. (1998)

Pethő, Gergely: A poliszémia kezelése a kétszintű és a prototípuselméleti szemantikában. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 25-52. (1998)

Petković, Tatjana: The correspondence between varieties of automata and semigroups. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 84. (1998)

Petković, Tatjana and Ćirić, Miroslav and Bogdanović, Stojan: Decompositions of automata and transition semigroups. In: Acta cybernetica, (13) 4. pp. 385-403. (1998)

Petőfi, Sándor János: Antoine de Saint-Exupéry : A kis herceg : két társasjáték. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 241-250. (1998)

Petőfi, Sándor János: Egy multimediális szöveg multidiszciplináris megközelítése : bevezetés. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 11-17. (1998)

Petőfi, Sándor János: Utam a szemiotika szövegtanhoz : 6. 1976-1977. Egy szövegelmélet komponensét képező lexikon felépítése elemzésének időszaka. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 273-283. (1998)

Petőfi, Sándor János and Békési, Imre and Vass, László: Előszó. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 9-10. (1998)

Pihurik, Judit: Magyarország második világháborús szerepvállalása a memoárok tükrében. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (107). pp. 63-72. (1998)

Polgár, Szabolcs: A Kelet-európai nomádok és szomszédaik védelmi rendszerei a kora középkorban. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (106). pp. 45-54. (1998)

Popovic, Aleksandar and Budimac, Zoran and Ivanovic, Mirjana: On specialized programming language for flexible information systems. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 85. (1998)

Porkoláb, Zoltán: Using object oriented techniques at implementing compilers. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 86. (1998)

Pukler, Antal: On length of directing words of automata. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 87. (1998)

Puskás, Zuard and Nagy-Balogh, Judit and Kubovics, Imre and Nagy, Béla and Hoffmann, László: Rare alkali elements in the Hungarian geological formations: a comprehensive study. In: Acta mineralogica-petrographica, (39). pp. 77-86. (1998)

Pusztai, Bertalan: Egy 19-20. századi vallásos tömegmozgalom, a Jézus szíve kultusz : néprajzi kutatási lehetőségek. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 57-71. (1998)

Putnik, Zoran: An analysis of some characteristics of different programming paradigms. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). pp. 88-89. (1998)

Péter, András and Csató, Lehel: A new approach to neural network design. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 83. (1998)

Pócsik, Ilona: Büntetőpolitikai irányváltás Angliában az 1990-es években, avagy egy paradigma utóélete. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 305-324. (1998)

Ratkowitsch, Christine: Der Eupolemius : ein Epos zwischen Allegorie und Geschichte. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 211-212. (1998)

Raucsik, Béla and Szabó, Gyula and Borbély-Kiss, Ildikó: Geochemical study on a limestone/marlstone alternation, Bajocian, Mecsek Mountains, Southern Transdanubia, Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (39). pp. 107-138. (1998)

Rebrus, Péter: A ja/ je/ a/ e/ i/ morfémáról. In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei, (3). pp. 149-167. (1998)

Ritoók, Zsigmond and Homeros, : "Fuerunt ante Homerum poetae". In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 5-16. (1998)

Rosati, Gianpiero and Ovidius Naso, Publius: Metafora e poetica nelle Metamorfosi di Ovidio. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 142-151. (1998)

Rote, Günter and Woeginger, Gerhard J.: Minimizing the number of tardy jobs on a single machine with batch setup times. In: Acta cybernetica, (13) 4. pp. 423-429. (1998)

Rotter, Csaba V.: Regular grammar model for protocol testing. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 90. (1998)

Ruiz, José Martínez and Sípos, Katalin Márta: Az akarat : részlet. In: Pompeji 1. pp. 150-158. (1998)

Ruiz, José Martínez and Sípos, Katalin Márta: Egy város - egy erkély. In: Pompeji 1. pp. 145-149. (1998)

Ruiz, José Martínez and Sípos, Katalin Márta: El Tobosóban. In: Pompeji 1. pp. 137-140. (1998)

Ruiz, José Martínez and Sípos, Katalin Márta: A tragikus Andalúzia. In: Pompeji 1. pp. 141-144. (1998)

Ruszoly, József: Az erdélyi választójog történetéhez (1848-1872). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 325-352. (1998)

Ruszoly, József and Ady, Endre: Költőnk és joga : írások Ady Endre életéhez és korához. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 16. pp. 1-64. (1998)

Rácz, I. A.: Life form spectra of Orthoptera fauna in alkaline grasslands. In: Tiscia 31. pp. 35-39. (1998)

Rácz, I. A.: Tiszabercel biomonitoring pilot project - quantitative orthopterological research. In: Tiscia 31. pp. 41-45. (1998)

Räbiger, Frank and Ricker, Werner J.: C0-semigroups and cosine families of linear operators in hereditarily indecomposable Banach spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 697-706. (1998)

Rädle, Fidel: Alexander in der lateinischen Epik des Mittelalters : die Historia Alexandri Magni des Quilichinus von Spoleto. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 213-222. (1998)

Révész, Béla: Az osztályharc fogalmának politikai és jogi aspektusai az '50-es években. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 15. pp. 1-127. (1998)

Ríchová, Blanka: Az amerikai politikaelmélet alapjai : Donald S. Lutz : A preface to American political theory. In: Aetas, (13) 4. pp. 159-160. (1998)

Róna-Tas, András: Folytassuk a vitát : megjegyzések Makk Ferenc könyvbírálatához. In: Aetas, (13) 2. pp. 216-226. (1998)

Sali, id. Attila and Sali, Attila: Generalized dependencies in relational databases. In: Acta cybernetica, (13) 4. pp. 431-438. (1998)

Sangadji, and Stroethoff, Karel: Compact Toeplitz operators on generalized Fock spaces. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 657-669. (1998)

Sarkady, Zsolt: Rendszerre való törekvések az ókori Róma jogában és a modern Európában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 17. pp. 1-37. (1998)

Sashalmi, Endre: Autokrácia, abszolutizmus, isteni jogalap : a 16-17. századi moszkvai hatalmi ideológia fő jellemzői és tipológiája. In: Aetas, (13) 1. pp. 48-66. (1998)

Savolainen, Hanneleena and Pusztai, Bertalan: Ethnology, museums and folk culture : views to the present of the work of etnologists in museums. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 73-83. (1998)

Scheer, Katalin: A tiltott fa avagy "Mi közünk nekünk, Isten fiainak a morálhoz?". In: Különbség 9. pp. 16-23. (1998)

Schewe, Klaus-Dieter and Thalheim, Bernhard: Limitations of rule triggering systems for integrity maintenance in the context of transition specifications. In: Acta cybernetica, (13) 3. pp. 277-304. (1998)

Schmideg, Ádám: Automatically generated Icons for documents of electronic libraries. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 91. (1998)

Schmidt, Gábor: Csanádpalota történetének áttekintése 1870-ig. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 58-64. (1998)

Schmidt, Péter: Viszonyok. In: Különbség 8. pp. 17-23. (1998)

Scholz, László: Fortélyok : Unamuno és Borges. In: Pompeji 1. pp. 37-48. (1998)

Schwabl, Hans and Hesiodos, : Was lehren die Hesiodischen Prooimien über epische Technik? In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 17-37. (1998)

Schäfer, Tibor: A germán népek etnogenezise. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (106). pp. 79-87. (1998)

Scorza Barcellona, Francesco: Epica e agiografia nella letteratura latina cristiana. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 198-205. (1998)

Sebők, Ferenc: Adalékok a Jagelló-kori magyar hadszervezet történetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (107). pp. 35-41. (1998)

Seláf, Levente: A műtárgy szellemi és művészeti tendenciák találkozási pontja : interjú Piotr Skubiszewski lengyel művészettörténésszel. In: Aetas, (13) 1. pp. 165-171. (1998)

Serfőző, Zoltán: Az 1945-46. évi infláció és a nemzetgyűlés. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (107). pp. 73-82. (1998)

Sergej, Filippov: Az oroszországi egyházszakadás és helye a 17. századi orosz történelemben. In: Aetas, (13) 1. pp. 5-34. (1998)

Sibinger, János and Döbör, András and Kiss, Gábor Ferenc: Katonanapló (1944. október 14. - 1945. december 21.) : "Mikor a Karp. Honvéd Regiment kivonul...". In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 125-143. (1998)

Siket, Zoltán: Régi történelmi anekdoták. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 155-157. (1998)

Simai, Mihály: "Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag...!". In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. p. 105. (1998)

Simon, János: Miként győzzük meg barátunkat saját nemlétéről : egy fiktív beszélgetés kivonata. In: Különbség 8. pp. 3-5. (1998)

Simon, Péter: Hardy spaces and multipliers. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 183-200. (1998)

Sipőcz, Katalin: A főnévi csoport szórendjéről a finnben és a magyarban. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 169-178. (1998)

Sisák, Gábor: A bizantinizmus és az orosz óhitűség : népiség az egyházban. In: Aetas, (13) 1. pp. 145-157. (1998)

Skubiszewski, Piotr: A "Dicsőség királya" titulus. In: Aetas, (13) 1. pp. 172-199. (1998)

Smolak, Kurt and Serenus Sammonicus, Quintus: Medicina apologetica : das Lehrgedicht des Quintus Serenus. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 180-190. (1998)

Stankovits, György: Egy konzervatív alternatíva. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 4-10. (1998)

Stern, Manfred: Pentagons and hexagons in semimodular lattices. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 389-395. (1998)

Stevanović, Dragan: Constructing graphs with given eigenvalues and angles. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). pp. 92-94. (1998)

Stipta, István: Az 1875. évi osztrák közigazgatási bíróság hatása a magyar közigazgatási jogvédelemre. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 353-362. (1998)

Szabados, György: Bizantinológiánk jezsuita kezdetei. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (107). pp. 53-61. (1998)

Szabó, László: On minimal and maximal clones II. In: Acta cybernetica, (13) 4. pp. 405-411. (1998)

Szabó, Péter Gábor and Casado, Leocadio Gonzalez: Packing of equal circles in a square. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). pp. 95-97. (1998)

Szabóki, Judit: Apátfalva története, különös tekintettel a trianoni békeszerződés helyi következményeire. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 50-63. (1998)

Szalay, István: Mit tartok időszerűnek 1848 örökségéből? In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 103-104. (1998)

Szecskó, Károly: Hahn István egri évei. In: Módszertani közlemények, (38) 4. pp. 175-177. (1998)

Szegfű, László: Házunk tája. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 154-156. (1998)

Szegfű, László: In memoriam László Gyula. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. p. 158. (1998)

Szegfű, László Péter: A késő római kocsijai a Vulgata tükrében. In: Belvedere Meridionale, (10) 5-6. pp. 10-23. (1998)

Szeléndi, Gábor: A családi életre nevelés és a NAT. In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 67-71. (1998)

Szepesvári, Csaba: Non-Markovian policies in sequential decision problems. In: Acta cybernetica, (13) 3. pp. 305-318. (1998)

Szigetvári, Péter: Miért nem zöngésedik a [h]? In: A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei, (3). pp. 169-181. (1998)

Szikoráné Kovács, Eszter and Nagy, László: A befogadás és alkotás művészi folyamata Nagy László : József Attila! című versében. In: Módszertani közlemények, (38) 5. pp. 206-208. (1998)

Szondi, Ildikó: Wohnungen am Rande der Stadt. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 18. pp. 1-19. (1998)

Szántó, Richárd: Derby grófság birtokszerkezete a 14-15. században. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (106). pp. 89-112. (1998)

Szász, Géza: Az önálló toulouse-i grófság kialakulása : (9-10. század). In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (106). pp. 113-127. (1998)

Szász, Géza: Nemzet és nacionalizmus : Guy Hermet : Histoire des nations et du nationalisme en Europe. In: Aetas, (13) 2. pp. 269-273. (1998)

Szász, Péter: A formal approach to design patterns. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 98. (1998)

Székely, Ildikó: Isomorphic representation of nondeterministic nilpotent automata. In: Acta cybernetica, (13) 3. pp. 243-256. (1998)

Szélinger, Balázs: A francia forradalom - belülről : Edna Hindie Lemay, Alison Patrick : Revolutionaries at work : the constituent assembly, 1789-1791. In: Aetas, (13) 2. pp. 277-286. (1998)

Szépkúti, István: Multidimensional or relational how to organize an on-line analytical processing database? In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 99. (1998)

Szíjártó, Imre: Másfél óra a montázsról. In: Módszertani közlemények, (38) 2. pp. 78-79. (1998)

Szíjártó, M. István: A vármegye és a jómódú birtokos köznemesség a 18. században. In: Aetas, (13) 2. pp. 107-142. (1998)

Szőnyi, György Endre: Traditions of hellenistic romance in the english renaissance. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 236-247. (1998)

Sándor, János: 1848 - örökség, időszerűség. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 102-103. (1998)

Sáringer, János: Kissinger, a politikus történész : Henry A. Kissinger : Diplomácia. In: Aetas, (13) 4. pp. 161-165. (1998)

Sáringer, János: Portugáliai Henrik magyar eredetéhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (106). pp. 55-78. (1998)

Tamás, Ildikó: A lapp jojka kutatásának története - módszertani fejtegetések. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio ethnographica et linguistica = néprajz és nyelvtudomány = étnografiâ i azykoznanie = Volkskunde und Sprachwissenschaft, (39). pp. 179-196. (1998)

Tandori, Mária: The regency crisis and its constitutional consequences England, 1788-89. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (105). pp. 29-36. (1998)

Tang, Tai-Man: The maximal ideal spaces of a class of C*-algebras of pseudodifferential operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 733-740. (1998)

Tanács, Attila and Palágyi, Kálmán: Efficient implementation of morphological and local neighbourhood operations. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). pp. 100-101. (1998)

Tarnai, Tamás: Mineralogical-petrological study on ore vein penetrated by the key borehole Baksa No. 2. Se Transdanubia, Hungary. In: Acta mineralogica-petrographica, (39). pp. 21-34. (1998)

Tchanin, Alexandr: Generation MSC and TTCN descriptions for ISUP supplementary devices. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 102. (1998)

Telek, Miklós and Pfening, András and Fodor, Gábor: Analysis of the completion time of Markov reward models and its application. In: Acta cybernetica, (13) 4. pp. 439-452. (1998)

Terry, Olivi and Petőfi, Sándor János: A nyelv materialitásáról : a vizuális költészet mint első lépés a multimedialtás felé. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 97-108. (1998)

Timonen, Asko and Valerius Flaccus, Caius: Fear and violence in Valerius Flaccus' Argonautica. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 152-168. (1998)

Tolcsvai Nagy, Gábor: Petőfi S. János: Egy poliglott szövegnyelvészeti-szövegtani kutatóprogram. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 300-303. (1998)

Tolcsvai Nagy, Gábor: A szövegtan kialakulása : tudománytörténeti áttekintés. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 109-137. (1998)

Toókos, Péter: Renan et ses oeuvres littéraires. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (18). pp. 99-109. (1998)

Trócsányi, László: A központi államszervezet egyes alkotmányjogi kérdései. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (53) 1-25. pp. 363-372. (1998)

Tudomány, Attila: A "Jolly Rogers" visszatér. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 78-82. (1998)

Tímár, Krisztina: Kant etikai formalizmusának kiindulópontja. In: Különbség 9. pp. 3-15. (1998)

Tóth, László Zsolt: Az Európai Unió és Oroszország közeledése, az esetleges Összeurópai Unió hatása a világhatalmi egyensúlyra. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 123-132. (1998)

Tóth, Szergej: Az Orosz Egyház és az orosz állam : beszélgetés Lepahin Valerijjel. In: Aetas, (13) 1. pp. 127-144. (1998)

Tóth, Sándor László: Levedi és Árpád személyisége. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (107). pp. 11-16. (1998)

Tóth, Ágnes: Establecimiento de residentes angloamericanos en Alta California durante la época mexicana : 1821-1848. In: Acta hispanica, (3). pp. 13-23. (1998)

Tóth, Árpád: A hadiszolgáltatások jogi szabályozása a dualizmus korában. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (54) 19. pp. 1-41. (1998)

Tömösy, Gyula: Hybrid modelling and reasoning in measuring systems. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 103. (1998)

Tůma, Jiří: On the existence of simultaneous representations. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 357-371. (1998)

Udvari, István: A nyíregyházi ukrainisztika eredményei, feladatai 1996-97-ben. In: Hungaro-Ruthenica, (1). pp. 47-49. (1998)

Ulrych, Jaromír and Pivec, Edvín and Povondra, P. and Buda, György: Na-sanidine megachrysts from the Shavarin Caram volcano, Mongolia. In: Acta mineralogica-petrographica, (39). pp. 5-12. (1998)

Unamuno, Miguel de and Kertész, Lóránt: Monterrey tornya fagyos fényben. In: Pompeji 1. pp. 101-105. (1998)

Unamuno, Miguel de and Kertész, Lóránt: Naplemente. In: Pompeji 1. pp. 130-133. (1998)

Unamuno, Miguel de and Kertész, Lóránt: A Peña de Francián. In: Pompeji 1. pp. 126-129. (1998)

Unamuno, Miguel de and Kertész, Lóránt: Szent Teréz tájai : a táj metafora. In: Pompeji 1. pp. 106-110. (1998)

Unamuno, Miguel de and Kertész, Lóránt: Valldemosa olajfái : Mallorcai emlék. In: Pompeji 1. pp. 121-125. (1998)

Unamuno, Miguel de and Kertész, Lóránt: Yuste. In: Pompeji 1. pp. 117-120. (1998)

Unamuno, Miguel de and Kertész, Lóránt: A hegytető csendje. In: Pompeji 1. pp. 111-116. (1998)

Vajda, Zoltán: Republikanizmus az Amerikai Egyesült Államok 18-19. századi történetében. In: Aetas, (13) 4. pp. 39-68. (1998)

Valerij, Lepahin: Georgij Ugrin, azaz Magyar György - az alig ismert szent. In: Aetas, (13) 1. pp. 72-78. (1998)

Varga, Beáta: Die Kosaken und ihre historische stellung im unabhangigkeitskampf der Ukraine. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (105). pp. 15-28. (1998)

Vass, László: Bibliográfiák. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 323-330. (1998)

Veličković, Vesna: A filter to avoid the aliasing problem. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 104. (1998)

Vincze, Csaba and Tamási, Zoltán and Fekete, Zoltán: Kedves Olvasó! In: Különbség 8. p. 2. (1998)

Virágh, K. and Bartha, S.: Interspecific associations in different successional stages of Brachypodium pinnatum grassland after deforestation in Hungary. In: Tiscia 31. pp. 3-12. (1998)

Wacha, Imre: Szöveg és forma : szöveg és hangzás a művészi előadásban. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 251-271. (1998)

Weisz, Ferenc: The maximal Fejér operator of Fourier transforms. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 515-525. (1998)

Wenchang, Chu: Partial-fraction expansions and well-poised bilateral series. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 495-513. (1998)

Werner, Zsolt: Using Java and Erlang in protocol testing. In: Conference of PhD Students in Computer Science, (1). p. 105. (1998)

Wilhelm, A.: Spawning of the European mudminnow (Umbra krameri Walbaum) in the basin of the river Ér. In: Tiscia 31. pp. 55-58. (1998)

Wlosok, Antonie and Vergilius Maro, Publius: Rezeption und Exegese in illustrierten Vergilhandschriften von der Spätantike bis zur Renaissance. In: Acta Universitatis de Attila József nominatae : acta antiqua et archaeologica, (27). pp. 117-141. (1998)

Wood, Leonardo: Dokumentumok az 1898. évi spanyol-amerikai háború történetéből : Wood ideiglenes alkotmánya. In: Aetas, (13) 4. pp. 99-111. (1998)

Zakar, Péter: Az esküjéhez hű katona : Hermann Róbert : Mindig az elsők között : Poeltenberg Ernő, a szabadságharc tábornoka. In: Aetas, (13) 2. pp. 274-276. (1998)

Zalai, Anita: Franco - a magánember. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 41-45. (1998)

Zalai, Anita: Prekolumbián labdajátékok. In: Belvedere Meridionale, (10) 3-4. pp. 114-116. (1998)

Zeidler, Miklós: Egy úri diplomata visszaemlékezései : Barcza György : Diplomataemlékeim. In: Aetas, (13) 4. pp. 166-178. (1998)

Zimonyi, István: A besenyők nyugatra vándorlásának okai. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta historica, (106). pp. 129-144. (1998)

Zimányi, Árpád: Benkes Zsuzsa (szerk.): „Nyelvünkben élünk" : útmutató és feladatgyűjtemény a 10-14 éves korú tanulók magyar nyelvi kommunikációs versenyéhez. In: Szemiotikai szövegtan 11. pp. 286-287. (1998)

Ziza, Oksana Andreevna: On absolute summability of orthogonal series by the generalized method of the summatorial function. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 559-573. (1998)

Zoltán, András: "Régi" szavak új szótárakban : a keleti szláv nyelvtörténeti szótárak néhány furcsasága. In: Hungaro-Ruthenica, (1). pp. 163-168. (1998)

Zubizarreta, Armando F. and Unamuno, Miguel de: A személyiség költői entitása és az önreflektáló regény : Miguel de Unamuno: Hogyan készül a regény. In: Pompeji 1. pp. 49-65. (1998)

Zádori, László: Characterizing finite irreducible relational sets. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 455-462. (1998)

Zékányné Kner, Izidora and Gyurgyák, János: Egy könyv, melyet minden író embernek olvasnia kell : Gyurgyák János: Szerzők és szerkesztők kézikönyve. Budapest, 1996, Osiris Kiadó. In: Belvedere Meridionale, (10) 1-2. pp. 92-93. (1998)

Ádám, Anikó: „Un fantôme au bord d'une profonde nuit" le temps et ses métaphores spatiales dans les Mémoires d'outretombe de Chateaubriand. In: Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae : acta romanica, (18). pp. 63-69. (1998)

Čerin, Zvonko: On properties of approximate fibrations. II. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 299-323. (1998)

Čizmešija, Aleksandra and Pečarić, Josip E. and Žubrinić, Darko: On Levin's generalization of Carleman's inequalities. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 3-4. pp. 473-481. (1998)

Đorđević, Slaviša V. and Đorđević, Dragan S.: Weyl's theorems: continuity of the spectrum and quasihyponormal operators. In: Acta scientiarum mathematicarum, (64) 1-2. pp. 259-269. (1998)

Book

Beiträge zur Nominalphrasensyntax. ISBN 963 482 263 0, (1998)

Erzählstrukturen : Studien zur Literatur der Jahrhundertwende. (1998)

Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára. ISBN 963 9144 26 6, (1998)

A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából. ISBN 963 482 287 8, (1998)

Ausztria határai : Saint-Germain 1919. szeptember 10. (1998)

Szent Gellért vértanúságának 950. évfordulóján : konferencia a Szegedi Hittudományi Főiskolán és a JGYTF Történettudományi Tanszékén. (1998)

Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei. ISBN 963 482 315 7, (1998)

Bagi, Zoltán Péter: Esztergom 1595-ös visszavétele a napi jelentések tükrében. (1998)

Csepregi, Márta: Szurguti osztják chrestomathia. (1998)

Fejér, Ingrid: Törvény Skócia lefegyverzéséről : 1746. (1998)

Horváth, Krisztián: Az 1904-es szerb-bolgár szerződések. (1998)

Horváth, Krisztián: Szultáni fermán a bolgár exarchátus megalapításáról : 1870. február 28. (1998)

Jójárt, Júlia and Varga, Vanda Éva: A Bayeux-i faliszőnyeg. (1998)

Jókai, Rita: A fiatal Napóleon írásai Korzikáról. (1998)

Karáth, Tamás: Tervezet a kereszténység leendő békéjéről : Podjebrád-béketerv, 1464. (1998)

Manova, Nadežda Dmitrievna: Komi-zürjén nyelvkönyv. (1998)

Book Section

Nominale Komposita und Argumentstruktur. In: Beiträge zur Nominalphrasensyntax, (6). pp. 45-61. (1998)

Zur Grenze zwischen Grammatik und Lexik im Bereich der Substantivvalenz. In: Beiträge zur Nominalphrasensyntax, (6). pp. 129-142. (1998)

Albert, Sándor: Nagyon szubjektív gondolatok a fordításról, létről, léttapasztalatról és az ontikus kulturtörténetről : megjegyzések F. Á. írásaihoz. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 125-128. (1998)

Barna, Gábor: Bálint Sándor "Egy magyar szentember"-e : egyéniségkutatás a magyar vallási néprajzban. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 26-36. (1998)

Barna, Gábor: Lectori Salutem! : Köszöntöm az Olvasót! In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 7-9. (1998)

Baróti, Tibor: Boccacio és Puskin. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 34-53. (1998)

Bassola, Péter: Realisierung der Valenzstruktur von deutschen und ungarischen deverbalen Substantiven. In: Beiträge zur Nominalphrasensyntax, (6). pp. 173-196. (1998)

Beszédes, Valéria: A doroszlói Rózsafüzér Társulat. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 366-373. (1998)

Bitó, Józsefné: Régi imaházak Szeged-Felsőközpont környékén. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 374-379. (1998)

Bogensberger, Hugo: Wertvermittlung durch die Kirche. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 89-97. (1998)

Bögre, Zsuzsanna: Békepapság az üldözött egyházban : kísérlet egy értelmezési keret kialakítására. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 61-71. (1998)

Cserbák, András: Népi vallásosság : komplementer vallásosság. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 37-46. (1998)

Csókás, Ferenc: A népi vallásos élet és vezető személyei Bényben. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 275-280. (1998)

Csúri, Károly and Hofmannsthal, Hugo von: Jugendstil als narratives Konstruktionsprinzip : über Hofmannsthals "Das Märchen der 672. Nacht". In: Erzählstrukturen : Studien zur Literatur der Jahrhundertwende, (7). pp. 36-53. (1998)

Deák, Ernő: Magyarként Ausztriában : érvek és tények. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 139-146. (1998)

Dobó, Márta: Anomáliák egy református gyülekezetben. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 205-210. (1998)

Erich, Renata M.: Von Kollegialität zur Freundschaft. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 173-174. (1998)

Faragó, Jánosné: Búcsú és búcsúvezetők Jászárokszálláson. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 264-274. (1998)

Fejes, Ildikó: KALOT mozgalom Székelyföldön. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 147-150. (1998)

Fejér, Ádám: Fejér Ádám: A kultúrtörténet folyamatát fenntartó humanista és a lázadó polgár. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 112-121. (1998)

Fejér, Ádám: Fejér Ádám: Analitikus filozófia és metafizika. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 107-108. (1998)

Fejér, Ádám: Korunk hiteltelensége és a humanizmus megújítása. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 7-16. (1998)

Fejér, Ádám: Kételkedés vagy rágalmazás? : kritikai gondolkodás a józan ész határain innen és túl. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 109-111. (1998)

Fejér, Ádám: Simone Weil és a polgári kultúratisztelet megújítása. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 17-19. (1998)

Fejér, Ádám: Weilről, a tudományról és a vallásról : levél Vasadi Péternek. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 32-33. (1998)

Fejér, Ádám: A lázadó polgár a libertínusok fogságában. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 77-81. (1998)

Fejér, Ádám: A metafizika és a lét szerkezetének intellektuális megvilágítása. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 66-74. (1998)

Gereben, Ferenc: Vallomások a vallásról : Interjús adalékok a vallásosság szociológiai tipológiájához. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 32-45. (1998)

Gergely, Katalin: "A Szentolvasó Társulat Mária Kertje..." : Gyergyószentmiklósi Rózsafüzér társulatok. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 297-333. (1998)

Gunda, Béla: Az egyéniség- és személyiségkutatás kibontakozása a néprajztudományban. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 13-25. (1998)

Gál, Irma: A Rózsafüzér Társulat szerepe Gyergyóalfalu vallásos népéletében. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 334-365. (1998)

H. Bathó, Edit: Egy ferences fráter a Jászság vallásos életében. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 68-76. (1998)

Horváth, Géza and Hesse, Hermann: Hermann Hesse: Siddhartha : eine typologische Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung der strukturbildenden Motive in der Erzählung Siddhartha, mit Ausblick auf das erzählerische Werk Hermann Hesses. In: Erzählstrukturen : Studien zur Literatur der Jahrhundertwende, (7). pp. 96-131. (1998)

Horváth, Márta and Musil, Robert: "Die letzte Vermählung" : ein Vergleich der Struktur von Musils Novellen Die Vollendung der Liebe und Die Versuchung der stillen Veronika. In: Erzählstrukturen : Studien zur Literatur der Jahrhundertwende, (7). pp. 78-95. (1998)

Jahn, Mária: András Imre S. J. életrajza címszavakban. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 203-205. (1998)

Jahn, Mária: P. András Imre publikációs tevékenysége. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 185-202. (1998)

Jakubinyi, György: Előszó. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). p. 5. (1998)

Jáki, Sándor Teodóz: Szempontok az egyházzenei áhítat műsorának kialakításában. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 383-392. (1998)

Jároli, József: Paulik István, a gyulai Mária múzeum alapítója. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 217-223. (1998)

Józsa, István: A Tarkovszkij-filmek emberképe. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 59-65. (1998)

Józsa, László: Kunszentmárton múlt századi szentembere : Ökrös József. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 233-244. (1998)

Kamarás, István: Missa Aboniensis : Szilas Imre 1967-es és 1997-es miséinek fogadtatása. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 46-60. (1998)

Kubczak, Jacqueline: Frage [Frage / Frage- / -frage] über ein französisch-deutsches Kooperationsprojekt : syntagmatisches Wörterbuch (Lexique-Grammaire) Deutsch-Französisch, Französisch-Deutsch. In: Beiträge zur Nominalphrasensyntax, (6). pp. 63-128. (1998)

L. Imre, Mária: Szűz Mária dajkája. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 149-159. (1998)

Lele, József: Tápéi búcsúvezetők és szentemberek. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 245-263. (1998)

Lengyel, Ágnes: Halottlátó Lőrinciben, 1992. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 188-204. (1998)

Limbachner, Gábor: "Magyarországnak egy külön védőszentje" : Szurdokpüspökiből. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 160-187. (1998)

Lugossy, Ilona: Varga Lajos jászsági búcsúvezető, a Verses Szentírás alkotója, 1855-1909. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 51-67. (1998)

Molnár, Ambrus: Egy református "énekdiktáló" Nagydobronyban. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 117-124. (1998)

Molnár, Ágnes: Koldusok a falu társadalmában. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 90-104. (1998)

Morel, Gyula: Egyház a kommunikációs társadalomban : a jelentés és a jelentőség krízise. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 80-88. (1998)

Máté-Tóth, András: Tanuló egyház. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 72-79. (1998)

Nagy, Ferenc: A mai magyar püspökök szentségi genealógiája. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 98-108. (1998)

Petánovics, Katalin: "Aki megélt az imádságból". In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 77-89. (1998)

Pfeiffer, Karl Ludwig: Die deutsche Novelle im 19. Jahrhundert : skizzen zum kulturellen Status einer literarischen Form. In: Erzählstrukturen : Studien zur Literatur der Jahrhundertwende, (7). pp. 7-22. (1998)

Polner, Zoltán: Népi imádságok a szögedi nemzet ajkán. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 281-294. (1998)

Pusztai, Bertalan: Egy kárpátaljai szentképfestő. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 125-148. (1998)

Révay, Edit: Virtuózok? Rabok? Szerzetesek? In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 109-113. (1998)

Szabó, Erzsébet and Fontane, Theodor: Bedeutungskonstitution in den Ehebruchromanen von Theodor Fontane dargestellt am Beispiel von Fontanes Effi Briest und Unwiederbringlich. In: Erzählstrukturen : Studien zur Literatur der Jahrhundertwende, (7). pp. 23-35. (1998)

Szabó, Ferenc: Három évtizedes együttműködés P. Andrással. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 114-124. (1998)

Szacsvay, Éva: Egyházi és világi szerepek összekapcsolódása a századvég református gyülekezeti életében. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 105-116. (1998)

Szajbély, Mihály: Elek Gozsdu: Sámson madara (Simsons Vogel) : eine Verwirklichung der klassischen Form der Novelle in der ungarischen Literatur. In: Erzählstrukturen : Studien zur Literatur der Jahrhundertwende, (7). pp. 132-146. (1998)

Szalma, Natália: Kovács Árpád és a magyar irodalmi russzisztika. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 82-91. (1998)

Szalma, Natália: Megjegyzések a megjegyzéshez. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 129-130. (1998)

Szalma, Natália: A posztmodern Kelet-Európában, avagy "Apák és fiúk" a Ricsmond-ház és a Marx-ház között : Milan Kundera : Búcsúkeringő. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 92-106. (1998)

Szendi, Zoltán and Mann, Thomas: Das Rachemotiv als strukturbildendes Element in den Novellen Thomas Manns. In: Erzählstrukturen : Studien zur Literatur der Jahrhundertwende, (7). pp. 54-77. (1998)

Szépfalusi, István: Evangélikus szórvány-lelkésznek lenni nyugat-magyar gyülekezet szolgálatában. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 157-163. (1998)

Takáts, Ágoston: Kerkai Jenő. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 164-168. (1998)

Tamássyné Bíró, Magda: Einige Gedanken zur Valenz der ungarischen Substantive. In: Beiträge zur Nominalphrasensyntax, (6). pp. 143-172. (1998)

Tittel, Oskar: Emlék. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 169-172. (1998)

Tomka, Ferenc: A csoportos beszélgetés művészete : A csoportbeszélgetés mint a közösségépítés eszköze. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 125-138. (1998)

Tomka, Miklós: A vallásosság mérése. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 18-31. (1998)

Valentiny, Géza: Az Europäischer Hilfsfonds. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 151-156. (1998)

Varró, Ágnes: Horváth György (1908-1991), Székesfehérvár-Felsőváros búcsúvezetője. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 227-232. (1998)

Vasadi, Péter: A tökéletesség személytelen : Simone Weilről Fejér Ádám esszéje nyomán. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 20-31. (1998)

Vass, : Társadalombölcselet a hit szolgálatában. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 6-17. (1998)

Vater, Heinz: Determinantien und Pronomina in der DP. In: Beiträge zur Nominalphrasensyntax, (6). pp. 11-43. (1998)

Vencser, László: A katolikus egyházi oktatás mai helyzete Erdélyben : újrakezdéssel járó gondok, kihívások és esélyek. In: Tanulmányok András Imre 70. születésnapjára, (1). pp. 175-184. (1998)

Voigt, Vilmos: A vallásos mese mesélője : vázlat. In: Szentemberek - a vallásos élet szervező egyéniségei, (1). pp. 211-216. (1998)

Ördögh, Éva: Megjegyzések a világiasság kérdéséhez Boccaccio Dekameron-jában. In: A szabadulás esélyei a libertínusok fogságából, (9). pp. 54-58. (1998)

Conference or Workshop Item

The 1st Conference of PhD Students in Computer Science.

A mai magyar nyelv leírásának újabb módszerei III.

Journal

AUSz: Acta Biologica Tomus XLIII. Suppl. 1. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIII. Fasciculus 1-25. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 1. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 10. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 11. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 12. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 13. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 14. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 15. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 16. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 17. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 18. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 19. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 2. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 3. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 4. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 5. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 6. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 7. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 8. (1998)

AUSz: Acta Juridica et Politica Tomus LIV. Fasciculus 9. (1998)

AUSz: Acta Scientiarum Mathematicarum Vol. 64. Numb. 1-2. (1998)

AUSz: Acta Scientiarum Mathematicarum Vol. 64. Numb. 3-4. (1998)

Acta Academiae Paedagogicae Szegediensis : series linguistica, litteraria et aesthetica 11. (1998)

Acta Antiqua et Archaeologica Tomus XXVII. (1998)

Acta Cybernetica Volume 13. Number 3. (1998)

Acta Cybernetica Volume 13. Number 4. (1998)

Acta Etnographica et Linguistica Tomus XXXIX. (1998)

Acta Hispanica Tomus III. (1998)

Acta Historica Tomus CV. (1998)

Acta Historica Tomus CVI. (1998)

Acta Historica Tomus CVII. (1998)

Acta Romanica Tomus XVIII. (1998)

Acta mineralogica-petrographica Tomus XXXIX. (1998)

Aetas - 13. évf. (1998) 1. sz. (1998)

Aetas - 13. évf. (1998) 2-3. sz. (1998)

Aetas - 13. évf. (1998) 4. sz. (1998)

Belvedere Meridionale. - 10. évf. (1998) 1-2. sz. (1998)

Belvedere Meridionale. - 10. évf. (1998) 3-4. sz. (1998)

Belvedere Meridionale. - 10. évf. (1998) 5-6. sz. (1998)

Hungaro-Ruthenica 1. ISBN 963 482 374 6, (1998)

Különbség. - (1998) 8. sz. (1998)

Különbség. - (1998) 9. sz. (1998)

Mediterrán tanulmányok VIII. (1998)

Módszertani közlemények. - XXXVIII. évf. (1998) 1. sz. (1998)

Módszertani közlemények. - XXXVIII. évf. (1998) 2. sz. (1998)

Módszertani közlemények. - XXXVIII. évf. (1998) 3. sz. (1998)

Módszertani közlemények. - XXXVIII. évf. (1998) 4. sz. (1998)

Módszertani közlemények. - XXXVIII. évf. (1998) 5. sz. (1998)

Plant cell biology and development 9. (1998)

Pompeji. - (1998) 1. sz. (1998)

Tiscia. - Vol. 31. (1998)

Aassila, Mohammed: Asymptotic behavior of solutions to a quasilinear hyperbolic equations with nonlinear damping. (1998)

Burton, Theodore Allen and Makay, Géza: Marachkov type stability results for functional differential equations. (1998)

Cavalcanti, M. M. and Cavalcanti, V. N. D. and Rocha, A. and Soriano, J. A.: Exact controllability of a second-order integro-differential equation with a pressure term. (1998)

Fu, Xilin and Wu, Jianhong: Oscillation in neutral partial functional differential equations and inequalities. (1998)

Hino, Yoshiyuki and Murakami, Satoru: Almost periodic processes and the existence of almostperiodic solutions. (1998)

Jiang, Daqing and Weng, Peixuan: Existence of positive solutions for boundary value problems of second-order functional differential equations. (1998)

Knyazhishche, L. B. and Shcheglov, V. A.: On the sign definiteness of Lyapunov functionals and stability of linear delay equations. (1998)

Makay, Géza and Terjéki, József: On the asymptotic behavior of the pantograph equations. (1998)

Xu, Jianhua and Wang, Zhicheng and Zheng, Zuxiu: On the existence of almost periodic solutions of neutral functional differential equations. (1998)

This list was generated on 2020. november 25. 09:36:58 CET.