Items where Author is " Rakonczai János"

Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 40.

Rakonczai János and Hop Tran Quang and Fehér Zsolt: Vízkészleteink és a változó klíma - Ne csak ötleteljünk, számoljunk is! : [absztrakt].

Túri Norbert and Rakonczai János and Bozán Csaba: Condition assessment of subsurface drained areas and investigation of their operational efficiency by field inspection and remote sensing methods. In: Journal of environmental geography, (14) 3-4. pp. 14-25. (2021)

Blanka Viktória and Ladányi Zsuzsanna and Mezősi Gábor and Rakonczai János: Bevezetés.

Blanka Viktória and Ladányi Zsuzsanna and Mezősi Gábor and Rakonczai János: Introduction.

Blanka Viktória and Ladányi Zsuzsanna and Mezősi Gábor and Rakonczai János: Uvod.

Rakonczai János: Az SZTE földrajzi és földtani tanszékcsoport eredményei a ZENFE programban. In: Tovább egy zöldebb úton: A Szegedi Tudományegyetem Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport részvétele a ZENFE programban (2013-2015). pp. 15-26. (2015)

Barta Károly and Rakonczai János: Üzemlátogatások a környezetvédelmi képzések színvonalának emelése érdekében. In: Tovább egy zöldebb úton: A Szegedi Tudományegyetem Földrajzi és Földtani Tanszékcsoport részvétele a ZENFE programban (2013-2015). pp. 40-45. (2015)

Fiala Károly and Benyhe Balázs and Farsang Andrea and Ladányi Zsuzsanna and Blanka Viktória and Dolinaj Dragan and Pálfai Imre and Rakonczai János and Fehér Zsolt: Effect of water shortage on agriculture and natural areas. In: Aszály és vízgazdálkodás a Dél-Alföldön és a Vajdaságban. pp. 127-141. (2014)

Blanka Viktória and Dolinaj Dragan and Farsang Andrea and Fiala Károly and Ladányi Zsuzsanna and Pálfai Imre and Jovanović Mladen and Kiss Tímea and Pavić Dragoslav and Rakonczai János and Mesaroš Minucer and Frank Anna and Popov Srđan and Szilassi Péter and Mezősi Gábor and Meyer Burghard: Environmental condition and conflicts of the crossborder area. In: Aszály és vízgazdálkodás a Dél-Alföldön és a Vajdaságban. pp. 67-86. (2014)

Sipos György and Právecz Tamás and Fiala Károly and Benyhe Balázs and Popov Srđan and Sümeghy Borbála and Kiss Tímea and Szilassi Péter and Ladányi Zsuzsanna and Blanka Viktória and Popović Ljiljana and Dolinaj Dragan and Rakonczai János and Crnojevic Vladimír and Ćosić Đorđe: Joint land and water management strategy to mitigate drought risk. In: Aszály és vízgazdálkodás a Dél-Alföldön és a Vajdaságban. pp. 217-242. (2014)

Sipos György and Právecz Tamás and Fiala Károly and Benyhe Balázs and Popov Srđan and Sümeghy Borbála and Kiss Tímea and Szilassi Péter and Blanka Viktória and Ladányi Zsuzsanna and Popović Ljiljana and Dolinaj Dragan and Rakonczai János and Crnojevic Vladimír and Ćosić Đorđe: Összehangolt táj és vízgazdálkodási stratégia az aszály veszély mérséklésére = Zajednička strategija upravljanja zemljištem i vodama za smanjenje rizika od suše. In: Aszály és vízgazdálkodás a Dél-Alföldön és a Vajdaságban. pp. 157-216. (2014)

Blanka Viktória and Dolinaj Dragan and Farsang Andrea and Fiala Károly and Jovanović Mladen and Kiss Tímea and Ladányi Zsuzsanna and Pálfai Imre and Pavić Dragoslav and Rakonczai János and Mesaroš Minucer and Frank Anna and Popov Srđan and Szilassi Péter and Mezősi Gábor and Meyer Burghard: A vizsgált terület környezeti adottságai és konfliktusai = Prirodne karakteristike i konflikti na istraživanom području. In: Aszály és vízgazdálkodás a Dél-Alföldön és a Vajdaságban. pp. 20-66. (2014)

Fiala Károly and Benyhe Balázs and Dolinaj Dragan and Pálfai Imre and Ladányi Zsuzsanna and Blanka Viktória and Rakonczai János and Fehér Zsolt and Farsang Andrea: A vízhiány hatása а mezőgazdasági és természeti területekre = Efekti nestašice vode na poljoprivredne i prirodne površine. In: Aszály és vízgazdálkodás a Dél-Alföldön és a Vajdaságban. pp. 87-126. (2014)

Ladányi Zsuzsanna and Rakonczai János: Habitat changes of an alkaline lake, South Hungary.

Rakonczai János and Ladányi Zsuzsanna and Deák Áron József and Fehér Zsolt: Indicators of climate change in the landscape: investigation of the soil - groundwater – vegetation connection system in the Great Hungarian Plain. In: Review of climate change research program at the University of Szeged (2010–2012). pp. 41-58. (2012)

Sipos György and Rácz Attila and Ardelean Mircea and Urdea Petru and Katona Orsolya and Sümeghy Borbála and Rakonczai János: Social expectations. In: A Maros folyó múltja, jelene, jövője = Trecutul, prezentul, viitorul râului Mureş = Past, present, future of the Maros. pp. 203-212. (2012)

Sipos György and Rácz Attila and Ardelean Mircea and Urdea Petru and Katona Orsolya and Sümeghy Borbála and Rakonczai János: Társadalmi elvárások = Aşteptări sociale. In: A Maros folyó múltja, jelene, jövője = Trecutul, prezentul, viitorul râului Mureş = Past, present, future of the Maros. pp. 131-156. (2012)

Ladányi Zsuzsanna and Rakonczai János and Deák József Áron: A belvízelvezető csatornák és a klímaváltozás hatása egy dél-magyarországi szikes élőhelyre.

Rakonczai János: A belvízképződés folyamata és földtudományi háttere.

Deák József Áron and Rakonczai János and Molnár Zsolt and Horváth Ferenc: Élőhelyek klímaérzékenysége Délkelet-Magyarország tájaiban.

Rakonczai János: Az Alföld tájváltozásai és a klímaváltozás. In: A környezeti változások és az Alföld 7. pp. 137-148. (2011)

Rakonczai János: Előszó, avagy rekviem egy alapítványért. In: A környezeti változások és az Alföld 7. pp. 5-6. (2011)

Rakonczai János: Gondolattöredékek az Alföld környezeti változásai kapcsán. In: A környezeti változások és az Alföld 7. pp. 7-14. (2011)

Rakonczai János and Li J. and Kovács Ferenc and Gong A-D: Climate change and changing landscape - a comparative evaluation on Chinese and Hungarian sample areas. In: Journal of environmental geography, (1) 1-2. pp. 23-30. (2008)

Kovács Ferenc and Rakonczai János: A padkás erózió folyamata és mérése az Alföldön. In: Recens geomorfológiai folyamatok sebessége Magyarországon, (2). pp. 119-127. (2008)

Rakonczai János: Szeged város környezetvédelmi programjai kiemelten a városökológiai szempontokra. In: Városökológia, (1). pp. 169-173. (2007)

Mezősi Gábor and Mucsi László and Rakonczai János and Géczi Róbert: A városökológia fogalma, néhány elméleti kérdése. In: Városökológia, (1). pp. 9-17. (2007)

Rakonczai János: Klímaváltozás - aridifikáció - változó tájak = Climate change - aridification - changing landscape. In: Táj, környezet és társadalom : ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére = Landscape, environment ans society : studies in honour of professor Ilona Bárány-Kevei on the occasion of her birthday. pp. 593-601. (2006)

Rakonczai János and Kovács Ferenc and Zádori Adrián: Some examples of bench erosion from the Great Hungarian Plain. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (38). pp. 50-61. (2005)

Rakonczai János: A kartezianizmus és a magyar politikai közgondolkodás. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta juridica et politica, (65) 1-44. pp. 731-743. (2004)

Rakonczai János and Kovács Ferenc: Possibilities provided by GIS in the evaluation of landscape changes on plain territories. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (37). pp. 83-92. (2000)

Rakonczai János: A környezet-átalakítás hidrogeográfiai összefüggései az Alföldön. In: A víz szerepe és jelentősége az Alföldön, (6). pp. 16-26. (2000)

Rakonczai János: A szerkesztő előszava. In: Az Alföld-fásítás aktuális kérdései : tudományos emlékülés Kaán Károly születésének 125. évfordulója alkalmából, (2). p. 5. (1992)

Tóth József and Rakonczai János: The necessity and duty of the co-ordinated utilization of environmental resources in the region of Békéscsaba—Gyula—Békés. In: Acta Universitatis Szegediensis : acta geographica, (18). pp. 37-46. (1978)

Rakonczai János: Az audio-vizuális laboratórium hároméves működéséről. In: Tudományos közlemények, (6). pp. 15-17. (1976)

Rakonczai János: dr. Rakonczai János: A szakfordító- dokumentációs munka megszervezésének lehetőségei a műszaki főiskolákon. In: Tudományos közlemények, (5). pp. 15-19. (1975)

Rakonczai János: Korszerű tudományos szemlélet kialakítása a nyelvi órákon. In: Tudományos közlemények, (4). pp. 15-20. (1974)

Rakonczai János: Nyelvi laboratórium és műszaki nyelvoktatás. In: Tudományos közlemények, (3). pp. 35-43. (1973)

Rakonczai János: A tantermen kívüli munka megszervezése a műszaki nyelvoktatásban. In: Tudományos közlemények, (2). pp. 19-23. (1973)

Rakonczai János: A műszaki-tudományos nyelvoktatás időszerű kérdései. In: Tudományos közlemények, (1). pp. 17-21. (1971)

This list was generated on 2024. július 24. 07:56:48 CEST.