Items where Year is 1928

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | O | P | R | S | T | V | W | Z | Ü
Number of items: 278.

A

Ady Lajos: Kalászok és tövisek. In: Széphalom, (2). pp. 209-213. (1928)

Ady Lajos: Mende-mondák és ferditések [!ferdítések] Ady körül. In: Széphalom, (2). pp. 281-284. (1928)

Aho Juhani and Németh Gyuláné Sebestyén Irén: Az első telepesek. In: Széphalom, (2). pp. 331-333. (1928)

Alföldi András: Les champs catalauniques. In: Revue des études hongroises, (6). pp. 108-111. (1928)

B

Balogh József: Az emberi szó hatalma : Dante egy mondatáról. In: Széphalom, (2). p. 45. (1928)

Banner János: Az ószentiváni bronzkori telep és temető : 1928. évi ásatás = Die Ausgrabungen bei Ószentiván : zweite Folge 1928. (1928)

Banner János: Az ószentiváni ásatások. (1928)

Banner János: Rézkori leletek Magyar-Dombegyházán ; La Tène sírok Tótkomlóson. (1928)

Baranyai Erzsébet: A neveléslélektani kutatás magyar feladatai a tanítás lélektana körében. : vázlat egy magyar neveléslélektani kutató intézet munkatervéhez. In: Acta litterarum ac scientiarum regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae = A Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem tudományos közleményei : sectio philosophica, (3). pp. 91-156. (1928)

Baranyai Zoltán: Petőfi dans la correspondance d'Amiel. In: Revue des études hongroises, (6). pp. 119-122. (1928)

Baranyai Zoltán: Thèses de philologie française à l'Université de Budapest. In: Revue des études hongroises, (6). pp. 408-434. (1928)

Becker Henrik: Magyar irodalom. In: Széphalom, (2). pp. 117-118. (1928)

Berczeli Anzelm Károly: Délibáb. In: Széphalom, (2). p. 94. (1928)

Berczeli Anzelm Károly: Kacagva tört ki a faun a pagonyból. In: Széphalom, (2). pp. 392-393. (1928)

Berczeli Anzelm Károly: Lihegő erdők : Fodor József verskötete. In: Széphalom, (2). pp. 312-314. (1928)

Berczeli Anzelm Károly: Punalua. In: Széphalom, (2). pp. 148-152. (1928)

Berczeli Anzelm Károly: Quattrocento. In: Széphalom, (2). p. 253. (1928)

Berczeli Anzelm Károly: A szegedi sajtó kis tükre. In: Széphalom, (2). pp. 459-461. (1928)

Berczeli Anzelm Károly: A szó. In: Széphalom, (2). p. 33. (1928)

Berde Károly: Adatok a magyar Alföld dermatophytonflórájának ismertetéséhez. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 605-607. (1928)

Berde Károly: Délmagyarország kórokozó fonálgombaflórájáról. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 279-281. (1928)

Berde Károly: Über die pathogene Fadenpilzflora in Südungarn. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 283-285. (1928)

Berde Károly: A m. kir. Ferencz József-Tudományegyetem Bőr- és Nemikórtani tanszékének és klinikájának félévszázados története : 1874 - 1924 : a szegedi uj [!új] klinikai telep létesítése alkalmából. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (1). pp. 53-107. (1928)

Berde Károly and Szentkirályi S.: Ein Beitrag zur Forschung über die Dermatophyten-Flora der ungarischen Tiefebene. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 609-611. (1928)

Berzeviczy Albert: Guillaume Fraknói : historien hongrois (1843-1924). In: Revue des études hongroises, (6). pp. 139-165. (1928)

Bodnár Béla: Hódmezővásárhely és környékének régi vízrajza. In: Föld és ember, (8) 4. pp. 153-194. (1928)

Bodnár Béla: Hódmezővásárhely és környékének régi vízrajza. (1928)

Bodor Aladár: Hortobágy. In: Széphalom, (2). p. 13. (1928)

Boros Ferenc: Élet vagy halál? In: Széphalom, (2). pp. 114-116. (1928)

Buday Árpád: A magyar nép lapja. In: Széphalom, (2). pp. 152-153. (1928)

Bárány Gerő: Tat tuam asl. In: Széphalom, (2). pp. 161-170. (1928)

b. á. : Archaeologisches aus der Hargita Gegend. (Auszug). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (4). p. 301. (1928)

b. á. : Régészeti hírek a Hargita mellől. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (4). pp. 300-301. (1928)

C

Cholnoky Béla: Adatok a Bacillarieák coloniának ismeretéhez. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 3-24. (1928)

Cs. Sebestyén Károly: Szeged középkori vára. (1928)

Csengery János: Búcsú a Quarnerótól. In: Széphalom, (2). 32a. (1928)

Csengery János: Hektor és Andromakhe : az Ilias hatodik énekéből. In: Széphalom, (2). pp. 445-447. (1928)

Czakó István: Nihilizmus vagy pesszimizmus? : Válasz Szamosvölgyi Gábor (Róma) és Szegedy Lőrinc (Genf) hozzászólásaira. In: Széphalom, (2). pp. 301-303. (1928)

Czeke Marianne: Une grande amie de Beethoven : la comtesse Thérèse Brunsvik de Korompa. In: Revue des études hongroises, (6). pp. 207-219. (1928)

D

Deák Zoltán: Hó után. In: Széphalom, (2). p. 330. (1928)

Deák Zoltán: Nem bujt [!bújt] elő a Nap. In: Széphalom, (2). p. 185. (1928)

Dr. Banner János: Az ószentiváni ásatások. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (4). pp. 148-237. (1928)

Dr. Banner János: Funde aus den Kupferzeitalter in Magyar-Dombegyháza. (Auszug). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (4). p. 304. (1928)

Dr. Banner János: Grabungen bei Ószentiván (Auszug). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (4). pp. 238-243. (1928)

Dr. Banner János: La Tène Gräber in Tótkomlós. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (4). p. 306. (1928)

Dr. Banner János: La Tène Sírok Tótkomlóson. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (4). pp. 304-306. (1928)

Dr. Banner János: Rézkori leletek Magyar-Dombegyházán. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (4). pp. 301-304. (1928)

Dr. Buday Árpád: Az u. n. thrák lovasisten problémája. II. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (4). pp. 1-88. (1928)

Dr. Buday Árpád: Das Problem des sogenannten thrakischen Reiters. II. (Abkürzung). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (4). pp. 89-147. (1928)

Dr. Karácsonyi János: Ulpianum kérdéséhez. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (4). pp. 297-299. (1928)

Dr. Karácsonyi János: Zur Ulpianum Frage. (Auszug). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (4). pp. 299-300. (1928)

Dr. Roska Márton: Der bronzene Schatz von Tetétlen. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (4). pp. 251-256. (1928)

Dr. Roska Márton: A tetétleni bronzkincs. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (4). pp. 244-250. (1928)

Dr. Sebestyén Károly: Die Mittelalterliche Burg in Szeged. (Auszug). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (4). pp. 292-293. (1928)

Dr. Sebestyén Károly: Szeged középkori vára. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (4). pp. 257-291. (1928)

Dézsi Lajos: A Gr. Vigyázó-alapítvány és a magyar tudománypolitika : rektori székfoglaló beszéd. (1928)

E

Eckhardt Sándor: Le nom français des hongrois : H anorganique initial en français. In: Revue des études hongroises, (6). pp. 348-355. (1928)

Eckhardt Sándor: Miscellanea franco-hungarica. In: Revue des études hongroises, (6). pp. 400-407. (1928)

Eckhardt Sándor: Parasztok. In: Széphalom, (2). pp. 217-221. (1928)

Eckhardt Sándor: Sicambria : Capitale légendaire des français en Hongrie. In: Revue des études hongroises, (6). pp. 166-197. (1928)

Eckhardt Sándor: Une tradition hongroise sur les champs catalauniques. In: Revue des études hongroises, (6). pp. 105-107. (1928)

Eperjesy Kálmán: Kézirati térképek Magyarországról a bécsi levéltárakban. In: Föld és ember, (8) 1. pp. 42-61. (1928)

Eperjesy Kálmán: Kézirati térképek Magyarországról a bécsi levéltárakban. (1928)

Eperjesy Kálmán: Kézirati térképek Magyarországról a bécsi levéltárakban : [folyt.]. In: Föld és ember, (8) 2. pp. 73-101. (1928)

Eperjesy Kálmán: Szeged legrégibb látképe. In: Föld és ember, (8) 1. pp. 1-3. (1928)

Eperjesy Kálmán: A bécsi hadilevéltár magyar vonatkozású térképei. In: Föld és ember, (8) 5-6. pp. 213-308. (1928)

F

F. K.: Béke a király porai fölött? In: Széphalom, (2). pp. 379-381. (1928)

Faludi János: Egy ember élete. In: Széphalom, (2). pp. 309-310. (1928)

Filarszky Nándor: Charafélék Szeged vidékén. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 229-235. (1928)

Fábián István: Les études françaises a l'Université de Budapest. In: Revue des études hongroises, (6). pp. 95-104. (1928)

Fógel József: Antonius de Bonfinis : születésének 500. évfordulójára. In: Széphalom, (2). pp. 453-455. (1928)

G

Gachot François: Conférences françaises à Budapest. In: Revue des études hongroises, (6). pp. 253-254. (1928)

Garázda Péter: Futtball-fölény [!futball-fölény]. In: Széphalom, (2). pp. 316-317. (1928)

Gelei József: Trochiscia im Symbiose mit der Larve von Rana agilis. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 89-91. (1928)

Gesztelyi Nagy László: A kecskeméti tanyavilág. In: Széphalom, (2). pp. 373-376. (1928)

Gulyás Pál: Petőfi udvarában. In: Széphalom, (2). p. 346. (1928)

Gyelnik Vilmos: Adatok Magyarország zuzmó vegetatiójához II. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 577-603. (1928)

Gyelnik Vilmos: Adatok Magyarország zúzmó vegetatiójához : I. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 237-241. (1928)

Györffy István: Vésztői népies növények. In: Széphalom, (2). pp. 221-222. (1928)

György Lajos: La vie intellectuelle des hongrois de Transylvanie : 1919-1925. In: Revue des études hongroises, (6). pp. 220-244. (1928)

Győrffy István: Alföldkutatás : A szegedi egyetem Növénytani Intézete. In: Széphalom, (2). pp. 47-48. (1928)

Győrffy István: Bevezető. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. p. 1. (1928)

Győrffy István: A „Bryophyta regni Hungariae exsiccata" részére begyűjtött és Kolozsvárott rekedt fajok jegyzéke. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 25-39. (1928)

Győrffy István: Bäumler János András : Pozsony 1847. II. 23 - Pozsony, 1926. II. 4. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 263-265. (1928)

Győrffy István: Enteromorpha Szegediensis Győrffy et Kol n. subsp. : ein Endemismus des Nagy Alföld. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. p. 623. (1928)

Győrffy István: Jégverés Szeri pusztán. (1928)

Győrffy István: Virágtalanok vonatkozó irodalmát : szemmel tartja. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 41-43. (1928)

Győrffy István: Virágtalanok vonatkozó irodalmát : szemmel tartja. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 93-99. (1928)

Győrffy István: Virágtalanok vonatkozó irodalmát : szemmel tartja. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 243-257. (1928)

Győrffy István: Virágtalanok vonatkozó irodalmát : szemmel tartja. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 639-657. (1928)

Győrffy István: Általános ismertetések. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 259-261. (1928)

Győrffy István and Kol Erzsébet: Általános ismertetések. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 659-663. (1928)

H

Hevesi András: Az uj [!új] magyar lira [!líra]. In: Széphalom, (2). pp. 118-122. (1928)

Hevesy András and Massis Henry: A Nyugat védelme. In: Széphalom, (2). pp. 367-371. (1928)

Hornyánszky Károly: A hippokratesi Corpus dermatologiája. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (1). pp. 1-52. (1928)

Horváth Barna: Staatsorgantheorie : eine rechtstheoretische Untersuchung. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio juridico-politica, (1). pp. 115-157. (1928)

Horváth Béla: Sötét ház. In: Széphalom, (2). p. 437. (1928)

Horváth Béla: Veszprém. In: Széphalom, (2). p. 438. (1928)

Horváth Tibor Antal: Notgelder von Szeged. (Auszug). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (4). p. 296. (1928)

Horváth Tibor Antal: Szegedi szükségpénzek. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (4). pp. 294-296. (1928)

Huszti József: Az olasz egyetemek reformja. In: Széphalom, (2). pp. 176-184. (1928)

I

Imre Sándor: Az egyetemi autonomia. In: Széphalom, (2). pp. 57-59. (1928)

Irmédi-Molnár László: Adatok dohánytermelésünk gazdaságföldrajzához. In: Föld és ember, (8) 3. pp. 121-141. (1928)

Issekutz Béla and Jancsó Miklós: Előszó. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (2). pp. 3-5. (1928)

Issekutz Béla and Menyhárt Gáspár and Somogyi Szilveszter: Szeged gyásza. In: Széphalom, (2). pp. 296-300. (1928)

J

Jancsó Benedek: Az első doktorok. In: Széphalom, (2). pp. 377-379. (1928)

Jancsó Benedek: A székely nemzet története és alkotmánya. In: Széphalom, (2). pp. 134-139. (1928)

Jancsó Miklós: Salvarsan és rokon arsenobenzolderivatumok biologiai [!biológiai] vizsgálatának új módja histochemiai módszerrel. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (2). pp. 7-40. (1928)

Jancsó Miklós: A chemotherapiás arsenobenzolszármazékok mérgező hatásának szövettanilag kimutatható alapjai, különös tekintettel a shock-hatásra. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (2). pp. 85-197. (1928)

Jancsó Miklós: A chemotherapiás arsenobenzolszármazékok reticuloendothelialis halmozódásának jelentősége a chemotherapiás hatás szempontjából. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (2). pp. 199-249. (1928)

Jancsó Miklós: A chemotherapiás arsenobenzolvegyületek distributiojának chemiai, physikochemiai és physiologiai feltételei. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (2). pp. 41-84. (1928)

Juhász Gyula: Ady Endre köszöntése. In: Széphalom, (2). p. 12. (1928)

Juhász Gyula: Babits Mihálynak, : a huszonötödik fordulóra. In: Széphalom, (2). p. 415. (1928)

Juhász Gyula: Epitaphium : in memoriam doctoris Caroli Tóth. In: Széphalom, (2). p. 242. (1928)

Juhász Gyula: Nagyvárad. In: Széphalom, (2). p. 51. (1928)

Juhász Gyula: Szakállszáritó [!szakállszárító] : mutatvány a szerzőnek őszre megjelenő Összes Műveiből. In: Széphalom, (2). pp. 231-232. (1928)

Juhász Gyula: A pusztában kiáltó. In: Széphalom, (2). pp. 172-174. (1928)

Juhász Ladislaus: De Iano Pannonio interprete graecorum. (1928)

Juhász László: Beküldött könyvek. In: Széphalom, (2). pp. 157-160. (1928)

Juhász László and Juhász László: Beküldött könyvek. In: Széphalom, (2). pp. 236-240. (1928)

K

K. T.: Beküldött könyvek. In: Széphalom, (2). pp. 78-80. (1928)

Kazinczy Ferenc and Harsányi István: Kazinczy levele Széphalomról. In: Széphalom, (2). pp. 130-131. (1928)

Kelemen László: A leánynegyed = Quartalitium. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio juridico-politica, (1). pp. 159-218. (1928)

Klebelsberg Kuno: Alföldkutatás. In: Széphalom, (2). pp. 223-225. (1928)

Klebelsberg Kuno: Egyetem és nacionalizmus. In: Széphalom, (2). pp. 131-132. (1928)

Klebelsberg Kuno: Tóth Károly halálára. In: Széphalom, (2). 240a-241. (1928)

Klebelsberg Kuno and Juhász Gyula and Oláh Gábor and Zolnai Béla and Moór Gyula and Kolosváry Bálint and Issekutz Béla and Menyhárt Gáspár and Somogyi Szilveszter: Tóth Károly emlékezete. (1928)

Kogutowicz Károly: Az elszakított országrészek magyarsága. In: Föld és ember, (8) 1. pp. 4-41. (1928)

Kol Erzsébet: Adatok a Tátrai Demiscidiaceák kocsonyakiválasztással történő helyváltoztatásához. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 435-439. (1928)

Kol Erzsébet: Algák a Lomnici csúcs tetejéről (2634 m.). In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 221-225. (1928)

Kol Erzsébet: Előmunkálatok a Nagy Magyar Alföld moszatflórájához : I. Szeged és vidéke. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 65-67. (1928)

Kol Erzsébet: Vorarbeiten zur Kenntnis der Algenflora des Ungarischen Nagy Alföld (Grosse Tiefebene) : I. Szeged und Umgebung. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 69-87. (1928)

Kol Erzsébet: Über die Algen auf dem Gipfel der Lomnitzer Spitze (2634 M.) : Auszug des Textes auf col. 221-226. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. p. 227. (1928)

Kol Erzsébet: Über die Bewegung mit Schleimbildung einiger Desmidiaceen aus der Hohen-Tátra : Auszug. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. p. 441. (1928)

Kol Erzsébet: Über die Kryovegetation der Hohen-Tátra I. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 613-621. (1928)

Kolosváry Bálint: Neue Entwickelungstendenzen des ungarischen Immobiliarrechtes. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio juridico-politica, (1). pp. 57-74. (1928)

Kolosváry Bálint: A perjog filozófusa. In: Széphalom, (2). pp. 294-296. (1928)

Kolosváry Gábor: A tiszai települések és a halászat összefüggése. In: Föld és ember, (8) 2. pp. 102-114. (1928)

Kolosváry Gábor: A tiszai települések és a halászat összefüggése. (1928)

Koltay-Kastner Jenő: Traductions oubliées d'Amiel : deux poésies de Petőfi. In: Revue des études hongroises, (6). pp. 198-206. (1928)

Komjáthy Aladár: A halál élete. In: Széphalom, (2). p. 334. (1928)

Kosutány Ignácz: Codex juris cononici. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio juridico-politica, (1). pp. 47-56. (1928)

Kosztolányi Dezső: Fürdés. In: Széphalom, (2). pp. 14-18. (1928)

Kousz Nándor: Mérimée en Hongrie. In: Revue des études hongroises, (6). pp. 373-374. (1928)

Kőszegi László: Balatoni nocturne. In: Széphalom, (2). p. 428. (1928)

L

Langer Sándor: Massenhaftes Auftreten von Sphaeroplea Braunii (Ktzg). In: Folia Cryptogamica, (1) 1. p. 625. (1928)

Larbaud Valéry and Hankiss János: Óda. In: Széphalom, (2). p. 19. (1928)

Leino K. and Somkuti : A szellőcsókra... In: Széphalom, (2). p. 190. (1928)

Livius Titus and Kardos László: A trasumenusi csata előtt : Livius XXII. könyvéből. In: Széphalom, (2). pp. 251-252. (1928)

Loeske Leopold: Der Einfluss des Wassers auf Papillen und Mamillen. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 215-219. (1928)

Lábán Antal: Le Collège Hongrois à Vienne. In: Revue des études hongroises, (6). pp. 116-118. (1928)

Lápossy Hegedűs Géza: Csengery János arcképe. In: Széphalom, (2). 400a. (1928)

Léonard Emile-G.: Conférences sur les relations de la Hongrie, de Naples et de la France : au XIVe et au XVe siècle. In: Revue des études hongroises, (6). pp. 385-386. (1928)

Léonard Emile-G.: Louis Ier de Hongrie : protecteur du Re Giannino. In: Revue des études hongroises, (6). pp. 379-384. (1928)

M

Magyary Zoltán and Huszti József and Hornyánszky Gyula and Imre Sándor: Egyetempolitikai kérdések. (1928)

Majthényi György: A csoda. In: Széphalom, (2). pp. 21-31. (1928)

Malta Nikolai: Über Zygodon viridissimus (Dicks.) R. Br. in Siebenbürgen und den SQd-Karpathen. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 53-55. (1928)

Marconnay Tibor: Fiatal költő. In: Széphalom, (2). 32b. (1928)

Marót Károly: Az ethnologia utja [!ethnológia útja] : Justus Brinckmanntól - Karl Vosslerig. In: Széphalom, (2). pp. 450-453. (1928)

Marót Károly: A klasszika-filologia válsága. In: Széphalom, (2). pp. 37-44. (1928)

Mattyasovszky Erzsébet: Beküldött könyvek. In: Széphalom, (2). pp. 395-400. (1928)

Meillet Antoine: Sur la terminologie de la morphologie générale. In: Revue des études hongroises, (6). pp. 9-15. (1928)

Melich János: Réponses à M. Nicolas Iorga : noms de lieu en Transylvanie. In: Revue des études hongroises, (6). pp. 264-268. (1928)

Melich János and Gombocz Zoltán: Gépides et roumains : gelou du notaire Anonyme. In: Revue des études hongroises, (6). pp. 62-85. (1928)

Metzner Károly: A török dúlás békeévei : II. Mátyás kora. (1928)

Moesz Gusztáv: Die Schimmelpilze St. Schulzer's von Müggenburg. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 61-63. (1928)

Moesz Gusztáv: Fungi Hungariae : I. Myxomycetes. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 111-183. (1928)

Moesz Gusztáv: Müggenburgi Schulzer István penészei. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 57-59. (1928)

Moesz Gusztáv: Ungarns Pilzflora : I. Myxomycetes. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 185-197. (1928)

Monostori Hugó: Új miatyánk. In: Széphalom, (2). p. 191. (1928)

Monostori Hugó: A te hiteddel. In: Széphalom, (2). p. 345. (1928)

Moór Gyula: Macht, Recht, Moral : ein Beitrag zur Bestimmung des Rechtsbegriffes. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio juridico-politica, (1). pp. 1-46. (1928)

Moór Gyula: Tóth Károly. In: Széphalom, (2). pp. 291-294. (1928)

Máté Károly: Débuts de l'autobiographie dans la littérature hongroise. In: Revue des études hongroises, (6). pp. 112-115. (1928)

Móra Ferenc: Magyar könyv a neolithikumról - Roska Márton: Az ősrégészet kézikönyve. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (4). pp. 307-310. (1928)

O

Oláh Gábor: Tóth Károly emlékére. In: Széphalom, (2). p. 329. (1928)

P

Palasovszky Béla: Fuimus : Juhász Gyulának. In: Széphalom, (2). p. 175. (1928)

Palasovszky Béla: Madách. In: Széphalom, (2). p. 20. (1928)

Palasovszky Béla: Álomlovag bujdosása : Igen szép, de kevéssé valószínű história a háboru [!háború] előtto biedermeier-regények krudysta modorában. In: Széphalom, (2). pp. 105-111. (1928)

Paál Árpád: Georg Linhart. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 107-109. (1928)

Paál Árpád: Linhart György. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 101-105. (1928)

Pettykó János: Neonacionalizmus, avagy hátrább a maradiakkal. In: Széphalom, (2). pp. 456-459. (1928)

Poirier Jean: Une source hongroise de l'Université de France? In: Revue des études hongroises, (6). pp. 255-257. (1928)

Pukánszky Béla: A százéves magyar irodalomtudomány. In: Széphalom, (2). pp. 81-93. (1928)

Pákh Erzsébet: Die Eisenbacterien Ungarns : Auszug. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. p. 213. (1928)

Pákh Erzsébet: Leptothrix trichogenes Cholodny Csikrákosról és Szegedről. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 635-637. (1928)

Pákh Erzsébet: Magyarország vasbacteriumai. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 201-211. (1928)

Pálffy Ilona: Mongols, amis des hongrois? In: Revue des études hongroises, (6). pp. 245-252. (1928)

Pénzes Antal: Magyarország Cercosporái. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 287-331. (1928)

Pénzes Antal: Ungarische Cercosporen. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. p. 335. (1928)

R

Reinbold Béla: Az életről. In: Széphalom, (2). pp. 3-11. (1928)

Rippl-Rónai József: Önarckép. In: Széphalom, (2). 320a. (1928)

Ritoók Emma: Nocturne : Tó mellett. In: Széphalom, (2). p. 112. (1928)

Romains Jules and Hankiss János: Óda. In: Széphalom, (2). p. 171. (1928)

Rozványi Vilmos: Szinek [!színek] bölcse. In: Széphalom, (2). p. 95. (1928)

Rózsa Miklós: Kaposvártól az Uffizi-ig : Rippl-Rónai emlékezete. In: Széphalom, (2). pp. 321-328. (1928)

S

Sauvageot Aurélien: Le nom ouralo-altaïque du membre antérieur : à Karl B. Wiklund en respectueux hommage pour son 60e anniversaire. In: Revue des études hongroises, (6). pp. 258-259. (1928)

Sauvageot Aurélien: Sur un nom de nombre commun aux langues samoyèdes, tongous, mongol. In: Revue des études hongroises, (6). pp. 52-61. (1928)

Scheitz Antal: Talajflora [!talajflóra] vizsgálatok : I. Dorozsmai "Nagyszék". In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 627-633. (1928)

Scherffel Aladár: Zur Frage: „Warum finden sich arf Conjugaten sozusagen keine Bacillariaceen? In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 45-47. (1928)

Scherffel Aladár: Általános ismertetések. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. p. 443. (1928)

Schilling Gábor: Szegedi Alföldkutató Bizottság. In: Széphalom, (2). pp. 461-462. (1928)

Schwartz Elemér and Pyrker János László: Pyrker leveleiből. In: Széphalom, (2). pp. 364-367. (1928)

Solymossy Sándor: Éléments orientaux dans les contes populaires hongrois. In: Revue des études hongroises, (6). pp. 311-336. (1928)

Somogyi Szilveszter: Nemzeti előrehaladás és Szeged. In: Széphalom, (2). pp. 127-130. (1928)

Strøm Kaare Münster: Sulphur algae from Hungary. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 267-269. (1928)

Surányi Miklós: Az Árkádok. In: Széphalom, (2). pp. 132-133. (1928)

Sz. L.: Magyar kulturfölény Párisban. In: Széphalom, (2). p. 154. (1928)

Szabó László: Látogatás Antwerpenben. In: Széphalom, (2). pp. 429-436. (1928)

Szalay József: Forgács. In: Széphalom, (2). pp. 203-205. (1928)

Szamosvölgyi Gábor: Erdély és Róma : Hozzászólás Czakó István Diplomáciai nihilizmus c. cikkéhez (v. ö. Széphalom 1927: 418.). In: Széphalom, (2). pp. 49-50. (1928)

Szatala Ödön: Lichenes Hungariae : I. Pyrenocarpeae - Gymnocarpeae (Coniocarpinae). In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 337-433. (1928)

Szatala Ödön and Győrffy István and Andrasovszky József: Lichenes in Asia minore ab directore Dre Stefano Györffy de Szigeth (Budapest) et Dre Josefo Andrasovszky collecti. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 271-277. (1928)

Szegedy Lőrinc: Baküldött könyvek. In: Széphalom, (2). pp. 318-320. (1928)

Szegedy Lőrinc: Dialogus egy párisi [!dialógus egy párizsi] könyvesboltban : bibliografiai [!bibliográfiai] novella. In: Széphalom, (2). pp. 336-344. (1928)

Szegedy Lőrinc: Pesszimizmus Genf körül : Hozzászólás Czakó Istvánnak Diplomáciai nihilizmus c. cikkéhez. In: Széphalom, (2). pp. 139-142. (1928)

Szekula Ágnes: Kulturfölény [kultúrfölény] külföldön. In: Széphalom, (2). pp. 314-316. (1928)

Szekula Ágnes: Én. In: Széphalom, (2). p. 335. (1928)

Szentpétery Zsigmond: Gesteinstypen aus der Umgebung von Lillafüred. (1928)

Szerb Antal: Kölcsey manírjában. In: Széphalom, (2). p. 265. (1928)

Szerb Antal: William Blake. (1928)

Szerb Antal: William Blake : [befejező közlemény]. In: Széphalom, (2). pp. 273-280. (1928)

Szeri Endre: Benedek Elek. In: Széphalom, (2). pp. 463-465. (1928)

Szitnyai Zoltán: A lázadó trónja. In: Széphalom, (2). pp. 254-264. (1928)

Szántó Mária: Tóth Károly arcképe. In: Széphalom, (2). p. 160. (1928)

Székely János: Réponses à M. Nicolas Iorga : roumains et hongrois en Transylvanie. In: Revue des études hongroises, (6). pp. 269-308. (1928)

Sántha László: A magyarországi Physcia félék monografiája, tekintettel az európai fajokra. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 447-575. (1928)

Sárközi György: Utazás. In: Széphalom, (2). p. 104. (1928)

T

Tagliavini Carlo: L'influsso ungherese sull' antica lessicografia rumena. In: Revue des études hongroises, (6). pp. 16-45. (1928)

Tamás András: Jorga és a magyar propaganda. In: Széphalom, (2). pp. 465-468. (1928)

Tarkiainen Viljo: La littérature finnoise d'aujourd'hui : la littérature finnoise d'aujourd'hui. In: Revue des études hongroises, (6). pp. 86-94. (1928)

Terescsényi György: Irodalmi dzsungel. In: Széphalom, (2). pp. 385-387. (1928)

Terescsényi György: Szavak. In: Széphalom, (2). p. 113. (1928)

Tettamanti Béla: A közösség gondolata Kármán Mór neveléselméletében. (1928)

Thienemann Tivadar: A platonista Rimay. In: Széphalom, (2). pp. 449-450. (1928)

Tonelli Sándor: Tolsztoj. In: Széphalom, (2). pp. 417-427. (1928)

Tonelli Sándor: Védegylet, Kossuth és iparstatisztika... In: Széphalom, (2). pp. 122-125. (1928)

Tonelli Sándor and Dos Passos John: New-York keresztmetszete. In: Széphalom, (2). pp. 287-289. (1928)

Treml Lajos: Périodiques linguistiques roumains : [Dacoromania]. In: Revue des études hongroises, (6). pp. 391-400. (1928)

Treml Lajos: Une illusion de la linguistique roumaine : roum. MAL et hongr. MÁL. In: Revue des études hongroises, (6). pp. 375-378. (1928)

Tronchon Henri: En guise d'introduction a une bibliographie critique de l'influence anglaise en Hongrie. In: Revue des études hongroises, (6). pp. 46-51. (1928)

Téglás Jenő Béla: A történeti pasquillus a magyar irodalomban. (1928)

Tóth Béla: Edgar Quinet et la Hongrie. In: Revue des études hongroises, (6). pp. 356-372. (1928)

Tóth Károly: Nagyszeged. In: Széphalom, (2). pp. 46-47. (1928)

Tóth Károly: Szeged egyeteme. In: Széphalom, (2). pp. 126-127. (1928)

Tóth László: Horváth János. In: Széphalom, (2). pp. 387-391. (1928)

Tóth Árpád: Lélektől lélekig. In: Széphalom, (2). p. 416. (1928)

Túry Sándor Kornél: Die Reform unseres Zahlungsunfähigkeits-Rechtes. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio juridico-politica, (1). pp. 219-278. (1928)

Túry Sándor Kornél: A biztositási [biztosítási] szerződés szabályozásának alapvető szempontjai az ujabb [!újabb] külföldi törvényalkotásokban. (1928)

V

Vajthó László: Móra Ferenc. In: Széphalom, (2). pp. 361-363. (1928)

Vajthó László: Én, Ady Endre. In: Széphalom, (2). pp. 186-189. (1928)

Vajthó László: Én, Ady Endre : [második közlemény]. In: Széphalom, (2). pp. 266-271. (1928)

Vajthó László: Én, Ady Endre : harmadik közlemény. In: Széphalom, (2). pp. 347-360. (1928)

Vajthó László: Én, Ady Endre : negyedik közlemény. In: Széphalom, (2). pp. 439-444. (1928)

Varga Sándor: Valóság és érték : Az ismeretelmélet és értékelmélet alapproblémája. In: Acta litterarum ac scientiarum regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae = A Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem tudományos közleményei : sectio philosophica, (3). pp. 1-90. (1928)

Vidor Marcel: Gyülölet [!gyűlölet]. In: Széphalom, (2). p. 272. (1928)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Francia spiritualizmus. In: Széphalom, (2). pp. 284-287. (1928)

Várkonyi Nándor: Kassák Lajos. In: Széphalom, (2). pp. 289-290. (1928)

Várkonyi Nándor: Oláh Gábor. In: Széphalom, (2). pp. 448-449. (1928)

Várkonyi Nándor: Poeta unius cantus. In: Széphalom, (2). pp. 371-372. (1928)

Várkonyi Nándor: Szabó Dezső. In: Széphalom, (2). pp. 205-209. (1928)

W

Wagner Richárd: Apró közlemények : A Kecskeméti Gazdasági Vasút. In: Föld és ember, (8) 3. pp. 151-152. (1928)

Wilde Oscar and Kosztolányi Dezső: Wilde Oszkár három kiadatlan verse [1-2.]. In: Széphalom, (2). p. 102. (1928)

Wilde Oscar and Kosztolányi Dezső: Wilde Oszkár három kiadatlan verse [3.] : Glykypikpos epós. In: Széphalom, (2). p. 103. (1928)

Woloszyńska Jadwiga: Algologische Notizen. In: Folia Cryptogamica, (1) 1. pp. 49-51. (1928)

Z

Zolnai Béla: Beküldött könyvek. In: Széphalom, (2). pp. 475-477. (1928)

Zolnai Béla: Előörs. In: Széphalom, (2). pp. 233-234. (1928)

Zolnai Béla: Homokra épülő Parnasszus. In: Széphalom, (2). pp. 243-250. (1928)

Zolnai Béla: Húzd rá Jonny. In: Széphalom, (2). pp. 232-233. (1928)

Zolnai Béla: Kossuth-szobor. In: Széphalom, (2). pp. 34-37. (1928)

Zolnai Béla: Levél Oscar Walzel-hoz a magyar irodalom ügyében. In: Széphalom, (2). pp. 200-202. (1928)

Zolnai Béla: Steglitz. In: Széphalom, (2). pp. 213-216. (1928)

Zolnai Béla: Tótágas Ady körül : III. Petőfi - Ady. In: Széphalom, (2). pp. 59-77. (1928)

Zolnai Béla: A kettészakadt irodalomtudomány. In: Széphalom, (2). pp. 472-474. (1928)

Zolnai Béla: A ponyva mammuthja. In: Széphalom, (2). pp. 310-312. (1928)

Zolnai Gyula: Entrelacement de propositions dans le hongrois. In: Revue des études hongroises, (6). pp. 337-347. (1928)

Zsirai Miklós: Joseph Szinnyei : a l'occasion de son 70e anniversaire. In: Revue des études hongroises, (6). pp. 5-8. (1928)

Ü

Ü. Nagy Júlia: Régi útleírások. In: Föld és ember, (8) 3. pp. 142-145. (1928)

This list was generated on 2023. november 30. 06:32:07 CET.