Items where Year is 1933

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Z | Ö
Number of items: 186.

A

Ajtay Gyula: Alkohol-Massenvergiftung in Sándorfalva. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1932-1933. pp. 163-166. (1933)

Ajtay Gyula: A sándorfalvi tömeges alkoholmérgezés. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1932-1933. pp. 1-5. (1933)

B

Balassa Brunó: La reorganisation de l'enseignement public : et des recherches scientifiques en Hongrie. In: Revue des études hongroises, (8-11). pp. 59-69. (1933)

Banner János: A békési községi levéltárban őrzött Liiterae Currentales viselettörténeti adatai. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 82-87. (1933)

Banner János: A békési községi levéltárban őrzött Litterae Currentales visélettörténeti adatai. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 138-143. (1933)

Banner János: A békési községi levéltárban őrzött litterae currentales viselettörténeti adatai. (1933)

Baranyi János: Reflexiók a budapesti nemzetközi Liszt-versenyről. In: Széphalom, (7). pp. 19-20. (1933)

Bartók Béla: Resultats des recherches sur la chanson populaire en Hongrie. In: Revue des études hongroises, (8-11). pp. 39-45. (1933)

Baumgarten Sándor: Un episode hongrois de l'histoire du gallicanisme : une controverse entre le primat de Hongrie et la parlament de Paris (1682). In: Revue des études hongroises, (8-11). pp. 51-53. (1933)

Beke Ödön: Hengerbóc. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 169-171. (1933)

Beke Ödön: Közle, szegte, szuglya. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 118-119. (1933)

Beke Ödön: Porhajas. In: Népünk és nyelvünk, (5). p. 33. (1933)

Benczur Béla: Békésszentandrás természeti, települési és társadalmi viszonyai. In: Acta litterarum ac scientiarum regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae = A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem tudományos közleményei : sectio geographico-historica = a földrajz és történettudományok köréből, (2). pp. 163-224. (1933)

Benkő Katalin Piroska: A két királygyermekről szóló magyar népballadák : Hero és Leander-monda. (1933)

Berczeli Anzelm Károly: Észt irodalom Gyulán. In: Széphalom, (7). pp. 98-100. (1933)

Berda József: [Versek]. In: Széphalom, (7). p. 8. (1933)

Berda József: A gyermekhez, aki leereszkedett hozzám. In: Széphalom, (7). p. 91. (1933)

Bibó István: Dugonics András. II. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 155-162. (1933)

Bibó István: Nomád népek lángelméi : Géza és Sarolt. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 49-58. (1933)

Bibó István: Nomád népek lángelméi : Géza és Sarolt. (1933)

Bidou Elisabeth: Zendülők : Márai Sándor regénye. In: Széphalom, (7). pp. 65-66. (1933)

Birkás Géza: La Hongrie vue par un savant français en 1818 : le voyage de F-S. Beudant. In: Revue des études hongroises, (8-11). pp. 234-265. (1933)

Boross Jenő: Reviczky és Baudelaire. In: Széphalom, (7). pp. 95-96. (1933)

Bálint Sándor: Adalékok a szegedi néphithez. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 175-176. (1933)

Bálint Sándor: Dugonics András ismeretlen munkája. In: Széphalom, (7). pp. 50-51. (1933)

Bálint Sándor: Lakodalmi szokások Szeged-Alsóvároson. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 36-41. (1933)

Bálint Sándor: Lakodalmi szokások Szeged-Alsóvároson. (1933)

Bálint Sándor: Lakodalmi szokások Szeged-Alsóvároson. II. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 87-95. (1933)

Bálint Nagy István: Purkircher György pozsonyi orvosbotanikus élete (1530-1578). In: Acta biologica 2. pp. 63-77. (1933)

Bátky Zsigmond: Katymár ; Korczánd. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 117-118. (1933)

Bátky Zsigmond: Kács, Kácsfalu. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 171-172. (1933)

Bátky Zsigmond: Palé. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 31-33. (1933)

C

Carducci Giosuè and Rónai Pál: A bolognai Certosa előtt. In: Széphalom, (7). pp. 89-90. (1933)

Cs. Sebestyén Károly: A Szeged-vidéki parasztház és az alföldi magyar háztípus. (1933)

Cs. Sebestyén Károly: A szeged-vidéki parasztház és az alföldi magyar háztípus. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 59-69. (1933)

Cs. Sebestyén Károly and Madarassy László: Könyvismertetések. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 143-146. (1933)

Csefkó Gyula: Tarhonya. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 69-80. (1933)

Csefkó Gyula: Tarhonya. (1933)

D

Droszt-Tonelli Olga: Pesthy Gábor Nomenclaturájának eredete. In: Széphalom, (7). pp. 51-53. (1933)

E

Ecsedi István: A kántálás Debrecenben : felelet a 32. sz. kérdésre. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 185-188. (1933)

Engel Rudolf: Adatok a gümős szövet biológiájához. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1932-1933. pp. 1-12. (1933)

Engel Rudolf: Sublimatinhalationen in der Therapie der Lungengangrän. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1932-1933. pp. 1-3. (1933)

Engel Rudolf: Sublimát belégzések a tüdőüszők gyógykezelésében. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1932-1933. pp. 1-3. (1933)

Engel Rudolf: A gümőbacillus tenyésztése a keringő vérből. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1932-1933. pp. 1-8. (1933)

Engel Rudolf: A vesebántalmak diagnostikája. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1932-1933. pp. 3-13. (1933)

Erdei Ferenc: A makói tanyarendszer. (1933)

ifj. Erdélyi László: Hugo Károly élete és művei. (1933)

Erdődi József: Halászbabonák. In: Népünk és nyelvünk, (5). p. 173. (1933)

Evva Gabriella: A magyar nőnevelés két uttörője [!úttörője] : Karacs Ferencné és Karacs Teréz nőnevelési nézetei. (1933)

F

Farkas Béla: Adatok Szeged Gerinces-faunájának ismeretéhez : I. közlemény: Az amerikai törpe harcsa: Amiurus nebulosus Le Sueur. In: Acta biologica 2. pp. 94-105. (1933)

Farkas Gyula: Farkas Gyula új könyve és az irodalmi revizió [!revízió]. In: Széphalom, (7). pp. 58-59. (1933)

G

Gallé László: Lichenesassociationen aus Szeged. II. : Flechtenassociationen aus dem Baron Gerliczy-schen Park zu Deszk. In: Acta biologica 2. pp. 195-211. (1933)

Gedeon Jolán: Verlaine a kritika tükrében : Franciaország, Németország, Ausztria, Magyarország. In: Études françaises, (11). 0-172. (1933)

Gedeon Jolán: Verlaine első évei a magyar kritikában. In: Széphalom, (7). pp. 47-50. (1933)

Gelei József: Adatok Szeged környékének ázalékállatka világához III. : III. Néhány Blepharisma Szeged környékéről. In: Acta biologica 2. pp. 169-194. (1933)

Gelei József: Beitrge zur Ciliatenfauna der Umgebung von Szeged I. : Nassula tricirrata nov. sp. In: Acta biologica 2. pp. 162-164. (1933)

Gelei József and Sebestyén Olga: Einige Bemerkungen zum Bau und Funktion dér Syncilien bei den Darmciliaten, besonders der Entodiniomorpha. In: Acta biologica 2. pp. 141-161. (1933)

Gerhauser Albert: Kazinczy Ferenc három arca. In: Széphalom, (7). pp. 11-15. (1933)

Gerhauser Albert: A rangjavesztett zseni : Az Ember Tragédiája jelmezei és alapeszméje. In: Széphalom, (7). pp. 35-37. (1933)

Gunda Béla and Nyíri Antal and Ecsedi István and Nagy József: Könyvismertetések. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 192-193. (1933)

Györffy István: Phytophaenologia Szegediensis anni 1931. : Szeged 1931. évi növényphaenologiája : IX. közlemény. In: Acta biologica 2. pp. 165-168. (1933)

Győrffy István: Dr h. c. Bíró Lajos. In: Acta biologica 2. pp. 81-91. (1933)

Győrffy István: Dr. med. Bálint Nagy István. In: Acta biologica 2. pp. 92-93. (1933)

Győrffy István: Phytophaenologia Szegediensis anni 1930 : Szeged 1930. évi növényphaenologiája : VIII. közlemény. In: Acta biologica 2. pp. 77-80. (1933)

Győrffy István: Phytophaenologia Szegediensis anni 1932 : Szeged 1932. évi növényphaenologiája : X. közlemény. In: Acta biologica 2. pp. 251-257. (1933)

Gáldi László: L'influence de la lexicographie hongroise sur la lexicographie roumaine. In: Revue des études hongroises, (8-11). pp. 54-58. (1933)

Gáldi László: Litterature : la littérature hongroise de Transylvanie : 1927-1933. In: Revue des études hongroises, (8-11). pp. 377-393. (1933)

Gáyer Gyula: Gödörháza : egy elhagyott falu életrajza. In: Acta litterarum ac scientiarum regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae = A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem tudományos közleményei : sectio geographico-historica = a földrajz és történettudományok köréből, (2). pp. 128-162. (1933)

H

Hegedüs Lóránt: Rotary. In: Széphalom, (7). pp. 59-60. (1933)

Horger Antal: Piszok. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 80-81. (1933)

Horger Antal: Zelemér. In: Népünk és nyelvünk, (5). p. 34. (1933)

Horger Antal: A magyar nyelvjárások ö-zése. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 101-107. (1933)

Horváth Béla: Gyémánt gyűrűmet összetörte. In: Széphalom, (7). p. 7. (1933)

Horváth Béla: Legjobb a lehetetlen. In: Széphalom, (7). p. 38. (1933)

Horváth Béla: A csend dalai. In: Széphalom, (7). pp. 29-30. (1933)

Huszti József: Humanista kézirati tanulmányok. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 5. pp. 49-79. (1933)

Huszár György and Sziráky István: Faji vizsgálatok Szeged és környéke lakosságán. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 95-97. (1933)

I

Institoris Gyula: Magyar diák Párisban. In: Széphalom, (7). pp. 41-46. (1933)

Irmédi-Molnár László: Tápé község háziipara. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 176-185. (1933)

Irmédi-Molnár László: Tápé község háziipara. (1933)

Irving Washington and Baló József: Ahmed al Kamel herceg legendája : vagy a szerelem zarándoka. In: Széphalom, (7). pp. 71-88. (1933)

J

Jezerniczky Margit: Les impressions en français de Hongrie : 1707-1848. In: Études françaises, (8). 0-103. (1933)

Juharos Ferenc: A magyarországi jezsuita iskoladrámák története. (1933)

K

Kamenka M. and Pernot Hubert: Beaux-arts : à propos de quelques manifestations de l'art populaire hongrois. In: Revue des études hongroises, (8-11). pp. 397-400. (1933)

Karády István: Histaminérzékenység. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1932-1933. pp. 1-12. (1933)

Kiss Lajos: A cégér, cégérszentelés. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 130-133. (1933)

Kner Izidor: „Porhajas.". In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 173-174. (1933)

Kocsis J. Endre: Jánosszállási tó vizének chemiai vizsgálata. In: Acta biologica 2. pp. 41-45. (1933)

Kol Erzsébet: Desmidiaceen aus der Umgebung. der Villa Lersch in der Hohen-Tátra. In: Acta biologica 2. pp. 212-232. (1933)

Kol Erzsébet: Előmunkálatok a Nagy Magyar Alföld moszatvegetatiojához. II. In: Acta biologica 2. pp. 46-62. (1933)

Kolosváry Gábor: Die Spinnenbiosphaere des ungarländischen Pannonbeckens. In: Acta biologica 2. pp. 106-128. (1933)

Kolosváry Gábor: A tarka vadászó kaszáspók (Zacheus variegatus Lendl) párosodása. In: Acta biologica 2. pp. 32-36. (1933)

Korponay Mária: Corona. In: Széphalom, (7). 66a. (1933)

Korponay Mária: Isola Bella. In: Széphalom, (7). pp. 30-31. (1933)

Kováts Ferenc: A tüdővész elleni küzdelem lehetősége és eredményei az Alföldön. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 44-48. (1933)

Kováts József: A szegedi piac : gazdaságpolitikai tanulmány a Szegedi Alföldkutató Bizottság megbízásából. (1933)

Kratochfill-Baróti Dezső: Csokonai és a franciák. In: Széphalom, (7). pp. 104-105. (1933)

Kubacska András: A barlangi medve peniscsontja a palaeolith-ősember használatában. In: Acta biologica 2. pp. 135-140. (1933)

L

Lajtha László and Bálint Sándor: Könyvismertetések. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 97-99. (1933)

Langfelder Erzsébet Magda: Zinzendorf gróf svájci, franciaországi és belgiumi utazásai : 1764-1770. In: Études françaises, (9). 0-123. (1933)

Lukinich Imre: L'insurrection polonaise de 1830 et l'opinion publique hongroise. In: Revue des études hongroises, (8-11). pp. 193-215. (1933)

László István: Beküldött könyvek. In: Széphalom, (7). pp. 33-36. (1933)

M

Madáchy László: Ady sírjára. In: Széphalom, (7). 9a. (1933)

Markó Árpád: Les soldats français dans la guerre d'independance du prince François II Rákóczi : 1703-1711. In: Revue des études hongroises, (8-11). pp. 266-287. (1933)

Martonyi János: Droit, sciences sociales : les publications de l'Institut Hongrois des sciences administratives. In: Revue des études hongroises, (8-11). pp. 400-405. (1933)

Mokcsay Júlia: A tiszta v-tövü igék kodexeinkben [!v-tövű igék kódexeinkben]. (1933)

Moravcsik Gyula: Les relations entre la Hongrie et Byzance à l'époque des croisades. In: Revue des études hongroises, (8-11). pp. 301-308. (1933)

Moór Elemér: A község határok alakulása : Alsó-,-Pelsölaszló,-Répcekethely,-Borsmonostorés-Csörütnek. In: Acta litterarum ac scientiarum regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae = A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem tudományos közleményei : sectio geographico-historica = a földrajz és történettudományok köréből, (2). pp. 225-242. (1933)

Moór Elemér: A magyar nép eredete : kritikai tanulmány : [IV. A magyar-török viszony] : V. Nyelvészet és őstörténet. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 9-31. (1933)

Moór Elemér: A magyar nép eredete : kritikai tanulmány. (1933)

Moór Elemér: A magyarság háza. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 119-124. (1933)

Moór Gyula: Quelques aspects de l'histoire des sciences juridique hongroises. In: Revue des études hongroises, (8-11). pp. 308-310. (1933)

Mészöly Gedeon: Magyarázatok az O-magyar Mária-siralomhoz. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 149-154. (1933)

Mészöly Gedeon: A "darvadoz" szó eredete : mutatvány a szerző "Régi rétségi életünk nyelvünkbeli nyomai" c. tanulmányából. (1933)

Mészöly Gedeon: A „darvadoz" szó eredete : mutatvány a szerző „Régi rétségi életünk nyelvünkbeli nyomai" c. tanulmányából. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 1-8. (1933)

N

Nagy Szeder István and Kiss Lajos and Sebők János and Zsoldos Andor and Zsák József: Kérdés - Feleletek. In: Népünk és nyelvünk, (5). p. 48. (1933)

Nagy Szeder István and Nyíri Antal and Sebők János and Benkő István and Zsoldos Andor and Almási Ferenc: Kérdés - feleletek. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 99-100. (1933)

Nemes Zoltán and Traeger Ernő: A magyar parlamenti nyelv leggyakoribb szavai. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 5. pp. 17-47. (1933)

Nyíri Antal: A csákó szó története. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 125-128. (1933)

Nyíri Antal and Ecsedi István and Kepets Imre and Lukácsi Imre and Turza Pál and Jenes Miklós and Torma Gyula and Lakos Ferenc and Torma Lehel and Vida József and Moller Ágnes and Ehrlich Vilma and Kopácsi Béla and Bede György and Bóna Péter and Baky Lajos and Hagyó György and Kepets Imre and Garzó Béla and Simon Béla and Halász Béla and Nagy Dezső and Révfy Imre and Nagy Szeder István and Takács Béla and Koós Róza: Kérdések - feleletek. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 146-148. (1933)

Németh Gyula: Les inscriptions du tresor de Nagyszentmiklós. In: Revue des études hongroises, (8-11). pp. 5-38. (1933)

O

Olay Ferenc and Zolnai Béla and Bárczi Géza: Jean Bacsányi, poète hongrois, auteur (?) de la proclamation de Napoleon à la Hongrie. In: Revue des études hongroises, (8-11). pp. 311-318. (1933)

Ortutay Gyula: Adalék Szeged-vidéki nép-zene kérdéséhez. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 172-173. (1933)

Ortutay Gyula: Nyiri és rétközi nóták III. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 174-175. (1933)

Ortutay Gyula: Nyíri, rétközi nóták. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 81-82. (1933)

Ortutay Gyula: Nyíri, rétközi nóták. II. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 128-130. (1933)

Ortutay Gyula: A magyar lélek alapvonásai népi kultúránkban : előadás. (1933)

Ortutay Gyula: A magyar lélek alapvonásai népi kultúránkban. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 107-116. (1933)

Ortutay Gyula: A magyar lélek alapvonásai népi kultúránkban. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 162-169. (1933)

P

Papp János: Platon Apologiájának történetisége. (1933)

Papp László: A kecskeméti tanyatelepülés-kialakulása. In: Acta litterarum ac scientiarum regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae = A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem tudományos közleményei : sectio geographico-historica = a földrajz és történettudományok köréből, (2). pp. 89-127. (1933)

Pelle Erzsébet: Csokonai Mihály és a francia irodalom. In: Études françaises, (10). 0-74. (1933)

Pillias Émile: Etudes sur François II Rákóczi, prince de Transylvanie pendant son sejour en France : Rákóczi aux camaldules de Grosbois. In: Revue des études hongroises, (8-11). pp. 288-300. (1933)

Poupé Edmond: Alexandre Kisfaludy à Draguignan : Thermidor-Fructidor an IV. : juillet-septembre 1796. In: Revue des études hongroises, (8-11). pp. 216-233. (1933)

Pákh Erzsébet: Daten zur Mikrovegetation des Szentmihályteleker toten Tisza-Armes. In: Acta biologica 2. pp. 233-236. (1933)

R

Radnóti Miklós: Afrikai néger ének, ha vágják a fának kérgét : Hereo-törzs. In: Széphalom, (7). p. 10. (1933)

Radnóti Miklós: Emlékező vers. In: Széphalom, (7). p. 40. (1933)

Rotarides Mihály: Fühlermissbildungen bei Schnecken : I. Helix pomatia „unicornis" ; II. Augenverdoppelung bei einer Nassa-Art. In: Acta biologica 2. pp. 1-13. (1933)

Rusznyák István: Az extrarenalis tényezők jelentősége a vesebajoknál. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1932-1933. pp. 1-14. (1933)

Rusznyák István: Az éghajlat és az évszakok befolyása a szervezetre, különös tekintettel a tuberkulózis gyógyulására : referátum. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1932-1933. pp. 1-20. (1933)

Rusznyák István: Nebennieren und Blutdruck. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1932-1933. pp. 1-2. (1933)

Rusznyák István: A belorvostan tanítása és tanulása : székfoglaló előadás. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1932-1933. pp. 3-7. (1933)

Rusznyák István: A vérkeringési rendszer öregkori betegségeiről. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1932-1933. pp. 1-8. (1933)

Rusznyák István and Engel Rudolf: Untersuchungen über die Wirkung der Lebertherapie bei der Anaemia perniciosa. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1932-1933. pp. 1-5. (1933)

Rusznyák István and Engel Rudolf: Vizsgálatok a májkészítmények hatásmódjáról vészes vérszegénységben. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1932-1933. pp. 1-7. (1933)

Rusznyák István and Hatz Ella: Eine neue volumetrische Bestimmung des Natriums im Blutserum. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1932-1933. pp. 414-419. (1933)

Rusznyák István and Hatz Ella: Eine neue volumetrische Bestimmung von kleinen Mengen Natrium. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1932-1933. pp. 185-189. (1933)

Rusznyák István and Hatz Ella: Neue massanalytische Mikro-bestimmungsmethode der Harnsäure im Harn und Blut. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1932-1933. pp. 420-426. (1933)

Rusznyák István and Hatz Ella: A húgysav új térfogatos mikromeghatározása vizeletben és vérben. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1932-1933. pp. 1-7. (1933)

Rusznyák István and Hatz Ella: A vérsavó natriumtartalmának új térfogatos meghatározása. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1932-1933. pp. 1-6. (1933)

Révész Mária: Romulus Amasaeus : egy bolognai humanista magyar összeköttetései a XVI. század elején. (1933)

S

Sauvageot Aurélien: Linguistique : linguistique finno-ougrienne. In: Revue des études hongroises, (8-11). pp. 103-170. (1933)

Scheffer Gizella: Orosháza földrajza. (1933)

Somogyi Ferenc: A vogul kettősszámképző eredete. In: Acta litterarum ac scientiarum Regiae Universitatis Francisco-Josephinae : sectio philologico-historica 5. pp. 1-16. (1933)

Somogyi József: Pauler Ákos : 1876-1933. In: Széphalom, (7). pp. 5-6. (1933)

Stiller Jolán: Dimorphismus und Conjugation bei Epistylis ovum (Rhabdostyla ovum) Kent. In: Acta biologica 2. pp. 129-134. (1933)

Stiller Jolán: Über Kolonienbildung bei Rhabdostyla ovum Kent. In: Acta biologica 2. pp. 37-40. (1933)

Szabados András: Botrydium pachydermum Miller in Ungarn. In: Acta biologica 2. pp. 237-245. (1933)

Szabó Mihály: Szeged vidékének Myriopodái. In: Acta biologica 2. pp. 14-31. (1933)

Szegedi Lőrinc: Magyar téka. In: Széphalom, (7). p. 23. (1933)

Szendrey Zsigmond: Az új asszony avatása. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 133-134. (1933)

Szendrey Zsigmond: Márton napja. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 188-191. (1933)

Szendrey Zsigmond: A malom alatt. In: Népünk és nyelvünk, (5). p. 35. (1933)

Szendrey Ákos: Makói házassági szokások. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 134-137. (1933)

Szerb Antal: Szerb Antal Magyar irodalomtörténete : [részletek]. In: Széphalom, (7). pp. 105-106. (1933)

Szombatfalvy György and Kiss István: A magyar tanyai közigazgatás : Kiss István: A magyar tanyai közigazgatás. A tanyapolitika vázlata. A magyar közigazgatástudományi intézet kiadványain a k 7. száma. Budapest, 1932. Egyet . ny. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 41-44. (1933)

Sík Sándor: Dézsi Lajos. In: Széphalom, (7). pp. 3-4. (1933)

Sík Sándor: Sik Sándor Ady győzelméről. In: Széphalom, (7). p. 22. (1933)

T

Tolnai Gábor: Erdély magyar irodalmi élete. (1933)

Tolnai Gábor: Terescsényi György parasztregényei. In: Széphalom, (7). pp. 55-57. (1933)

Treml Lajos: Linguistique finno-ougrienne. In: Revue des études hongroises, (8-11). pp. 373-376. (1933)

Tápay-Szabó Gabriella: Szeged erkölcsei a XVIII. században. (1933)

Tóth Emőke: Voltaire Henriade-ja és a magyar irodalom. (1933)

Tóth László: Szeged római kövei. In: Széphalom, (7). pp. 54-55. (1933)

Túri Károly: A kánaji menyegző : változat. In: Népünk és nyelvünk, (5). pp. 35-36. (1933)

V

Varga Lajos: A vérképző szervek agranulocytás reactióiról. In: Közlemények a szegedi kir. magy. Ferencz József-Tudományegyetem belgyógyászati klinikájáról 1932-1933. pp. 1-15. (1933)

Verlaine Paul and Szegzárdy-Csengery József: Pásztoróra. In: Széphalom, (7). 9b. (1933)

Várkonyi Hildebrand Dezső: A zseni lélektanához. In: Széphalom, (7). pp. 21-22. (1933)

Z

Zolnai Béla: Beküldött könyvek. In: Széphalom, (7). pp. 68-70. (1933)

Zolnai Béla: Beküldött könyvek. In: Széphalom, (7). pp. 108-109. (1933)

Zolnai Béla: Déneske és a könyvek. In: Széphalom, (7). pp. 63-65. (1933)

Zolnai Béla: Forradalom és szellemi együttműködés. In: Széphalom, (7). pp. 92-94. (1933)

Zolnai Béla: Pénzpuffasztás és nyelvszegényités. In: Széphalom, (7). pp. 27-29. (1933)

Zolnai Béla: Uj [!új] könyvtárpolitika. In: Széphalom, (7). pp. 16-19. (1933)

Zolnai Béla and Tonelli Sándor and Kogutowicz Károly and Csekey István: Klebelsberg emlékezete. (1933)

Ö

Ölvedi László: Parasztokhoz megyek : Mészáros József barátomnak, szeretettel. In: Széphalom, (7). p. 39. (1933)

This list was generated on 2024. május 21. 02:21:15 CEST.