Items where Year is 1943

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | Z | É | Ö
Number of items: 536.

A

A. A.: A délvidéki írók nyári táborozása Palicsfürdőn. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 416-419. (1943)

Aisopos : A cserfa és a nádszál : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 1. pp. 20-21. (1943)

Aldobolyi Nagy Miklós: Délbaranyai képek. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 25-31. (1943)

Aldobolyi Nagy Miklós: Képek egy erdélyi iskolából. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 109-113. (1943)

Aldobolyi Nagy Miklós: A magyar Duna-tengerhajózás. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 398-401. (1943)

Alföldi Rezső: A váz és véka. In: Nép és Nyelv, (3). pp. 130-132. (1943)

Alpár Gyula: Az örökifjú Zrínyi Miklós. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 268-269. (1943)

Alpár Gyula: Dr. Saád Ferenc : Nevelőállam. In: Nevelésügyi szemle, (7) 3-4. pp. 90-92. (1943)

Alpár Gyula: A diadalmas cserkészliliom, 1912-1942 : a harmincéves cserkészet. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 139-141. (1943)

Andauer Mária: A tanulók kérdései a fizikatanításban. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 137-139. (1943)

Angyal Endre: Szempontok az udvari irodalom szellemtörténetéhez : bevezetés egy nagyobb tanulmányhoz. In: Széphalom, (14). pp. 3-50. (1943)

Arany Dániel: Intégration de deux équations aux différences finies linéaires à deux variables. In: Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 42-47. (1943)

Arany János: Vásárban : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 1. p. 27. (1943)

Arany János and Gyulai Pál: A búzakalász : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 1. pp. 21-22. (1943)

Augur : Balassa Imre : Itt élned, halnod kell. In: Nevelésügyi szemle, (7) 1-2. pp. 41-42. (1943)

Augur : Burka Kelemen : P. Buttykay Antal. In: Nevelésügyi szemle, (7) 1-2. pp. 44-45. (1943)

Augur : Bánffy Miklós, Bíró Béla, Bisztray Gyula, Gál István, Kótay Pál, Ortutay Gyula, Szabó András, Szemlér Ferenc, Tavaszy Sándor, Vásárhelyi Z. Emil, Vita Zsigmond, szerk. Kovács László : Erdélyi csillagok. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. p. 262. (1943)

Augur : János Alfréd : Az ismeretlen gyermek. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 256-257. (1943)

Augur : Kerekesházy József : Apponyi. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 133-134. (1943)

Augur : Kosztolányi Dezső : Az elsüllyedt Európa. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. pp. 183-184. (1943)

Augur : Siklóssy László : Szellemi kincsesház : idézetek gyűjteménye. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. p. 188. (1943)

Augur : A szegedi Piarista Gimnázium. In: Nevelésügyi szemle, (7) 3-4. p. 96. (1943)

B

B. Csürés Emília: Májusi mezőkön. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 4. pp. 150-151. (1943)

Bakos József: Az iskolai nyelvvédelem a magyar nyelvi nevelés szolgálatában. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. pp. 146-155. (1943)

Balogh József: Döbrentei levelei. In: Széphalom, (13). pp. 84-85. (1943)

Balogh Ányos: A délvidéki szellem kialakulásának tényezői. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 356-370. (1943)

Banner : Beköszöntő : [Elnöki megnyitó a Dugionics-Társaság 50 éves jubileuma alkalmával Szegeden, a városháza közgyűlési termében 1942 nov. 29-én tartott ünnepi közgyűlésen]. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 289-290. (1943)

Banner János and Bálint Sándor: Bálint Sándor: Az esztendő néprajza. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 237-238. (1943)

Banner János and Kiss Lajos: Kiss Lajos: A szegény asszony élete. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 431-432. (1943)

Bartóky József: Az egér és az ásó : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 1. p. 23. (1943)

Bartóky József: Tövis nélkül : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 1. p. 13. (1943)

Bartóky József: Vágyak : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 1. pp. 22-23. (1943)

Bartóky József: A sétatéren : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 3. pp. 109-110. (1943)

Baránszky-Jób László: A művészetek felosztása Böhm esztétikájában. In: Szellem és élet, (6) 1-2. pp. 43-50. (1943)

Benedek Elek: Megjöttek a fecskék! : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 3. p. 105. (1943)

Benedek Elek: Ne bántsd a fát! : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 3. p. 105. (1943)

Berczik Árpád: Széchenyi első délvidéki utazása. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 457-466. (1943)

Berg Pál: D. Lee-Delisle : The practical dictionary : part II. : Hungarian-English. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. pp. 186-187. (1943)

Berg Pál: A középiskolai reform oka és következményei. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. pp. 155-162. (1943)

Berkes László: Dalmáciai magyar emlékek. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 266-271. (1943)

Berky Imre: Nietzsche és az új Európa. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 125-129. (1943)

Berky Imre: A félszázados Dugonics-társaság. In: Délvidéki szemle, (2). p. 36. (1943)

Berényi János: Bunyevác népszokások. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 509-512. (1943)

Birkás Géza: Francia utazók az Alföldön. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 207-217. (1943)

Bogner József: A szerb uralomnak a bácskai magyarok nyelvére tett hatása : folytatás. In: Nép és Nyelv, (3). pp. 8-18. (1943)

Bogner József: A szerb uralomnak a bácskai magyarok nyelvére tett hatása : folytatás. In: Nép és Nyelv, (3). pp. 30-37. (1943)

Bogner József: A szerb uralomnak a bácskai magyarok nyelvére tett hatása : folytatás. In: Nép és Nyelv, (3). pp. 45-55. (1943)

Bogner József: A szerb uralomnak a bácskai magyarok nyelvére tett hatása : folytatás. In: Nép és Nyelv, (3). pp. 64-70. (1943)

Bognár Cecil: Herczeg Ferenc. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 433-435. (1943)

Borbély István: A szovjet és a kereszténység. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 345-356. (1943)

Brenner Mária: Madarak- és fák napjára : párbeszéd. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 3. pp. 95-98. (1943)

Bruckner Győző and Kovács Oskolás Margit: Über das natürliche d-Glutaminsäure-polypeptid. In: Acta chemica et physica, (1) 2. pp. 144-154. (1943)

Buza László: Háború és nemzetközi jog : Buza László. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 547-556. (1943)

Bácskai János György: Baja földrajza. (1943)

Bálint Béla: Északi-szlávok Bácskában. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 515-517. (1943)

Bálint Sándor: Az Alföld közművelődési kérdései és feladatai. In: Nevelésügyi szemle, (7) 1-2. pp. 17-20. (1943)

Bálint Sándor: Bakos József : Magyar játékot a magyar gyermekeknek! In: Nevelésügyi szemle, (7) 1-2. pp. 42-43. (1943)

Bálint Sándor: Móricz Zsigmond Szegeden. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 308-316. (1943)

Bálint Sándor: A délszláv néphit körvonalai. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 218-223. (1943)

Bálint Sándor and Vámos Ferenc: Vámos Ferenc: Kozmosz a magyar mesében. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 568-569. (1943)

Bálint Zoltán: Egy mezőségi nemes udvarház. In: Nép és Nyelv, (3). pp. 61-63. (1943)

Bárdos Rezső: Adalékok a szentesi nyelvjáráshoz. In: Nép és Nyelv, (3). pp. 190-200. (1943)

Böhm Károly: A tragikum fejtegetésének logikai sora. In: Szellem és élet, (6) 1-2. pp. 1-21. (1943)

C

Cankar Ivan and Pável Ágoston: Itélet [!Ítélet] : [Cankár István költeménye Mátyás királyról]. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 414-416. (1943)

Csajkás Bódog: Dugonics András betegsége. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 156-158. (1943)

Csalog József: Bruchstück eines anthropomorphen Gefässes aus Paradicsompuszta. (Tafel XLIX.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). pp. 133-134. (1943)

Csalog József: Emberalakú edény töredéke Paradicsompusztáról. (XLIX. tábla.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). pp. 130-132. (1943)

Csanády Sándor: Válasz dr. Zimándi Pius Hozzászólására. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 124-125. (1943)

Csanády Sándor: A magyar irodalom tanításának válsága II. In: Nevelésügyi szemle, (7) 1-2. pp. 7-17. (1943)

Csikós-Nagy Béla: Kapitalizmus, kollektivizmus? : Megjegyzések Wilhelm Röpke könyvéhez. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 75-80. (1943)

Csuka János: A volt jugoszláviai német Kulturbund húsz éve. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 170-176. (1943)

Csürös Emilie: Pattog a tűz... In: Gyakorlati pedagógia, (8) 1. p. 30. (1943)

Czuczor Gergely: A tyúk és a galamb : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 1. pp. 13-14. (1943)

D

Dallos Sándor: Jegenyék : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 3. pp. 98-100. (1943)

Degregorio Ottone: Magyar úttörők a Dolomitokban. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 272-277. (1943)

Degregorio Ottone and Melocco János: Melocco János: Boccaccio életének regénye. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 569-571. (1943)

Deák Gábor: A nemzetnevelés pedagógiai és pszichológiai alapkérdései. (1943)

Dombi Béla: Matematika-oktatásunk és a magyar észjárás. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 224-229. (1943)

Dorogi Imre: Jelenkori francia festőművészek kiállítása Budapesten. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 564-566. (1943)

Dorogi Imre: Művészet. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 285-286. (1943)

Dorogi Imre and Dorogi Imre and Kopasz Márta: Élet és kultúra. In: Délvidéki szemle, (2). 0-0b. (1943)

Dorogi Imre and Pfeiffer Elek and Tóbiás György and Kozáky István: Élet és kultúra. In: Délvidéki szemle, (2). 0-0d. (1943)

Dorogi Imre and Vinkler László and Halász Szabó Sándor and Tokacsli Lajos: Művészet. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 527-528. (1943)

Dorogi Imre and Völgyessy Ferenc and Barabás Márton and Forgács István: Művészet. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 188-190. (1943)

Dr. Banner Benedek: Ein Grab aus der Landnahmezeit in Mezőmegyer. (Tafel LVII.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). p. 175. (1943)

Dr. Banner Benedek: Honfoglaláskori sír Mezőmegyeren. (LVII. tábla.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). pp. 172-174. (1943)

Dr. Banner Benedek: Neuere skythische Funde in Békéscsaba. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). p. 144. (1943)

Dr. Banner Benedek: Ujabb szkítakori leletek Békéscsabán. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). p. 143. (1943)

Dr. Banner János: A Horthy Miklós-Tudományegyetem Alföldi Régészeti Kataszteri Inézete. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). pp. 214-217. (1943)

Dr. Banner János: Komáromy József, Jászsági Könyvtár. I., II., III. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). pp. 243-245. (1943)

Dr. Banner János: Siedelungsgeschichtliche Forschungen am Ufer des Fehértó bei Hódmezővásárhely. (Tafel LXVII.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). pp. 201-202. (1943)

Dr. Banner János: Településtörténeti kutatatások a hódmezővásárhelyi Fehér-tó partján. (LXVII. tábla). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). pp. 195-201. (1943)

Dr. Banner János: Tompa Ferenc, Alföldi András, Nagy Lajos, Budapest az ókorban. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). pp. 226-232. (1943)

Dr. Banner János: A csanádvármegyei régiséggyűjtemény felállítása. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). p. 217. (1943)

Dr. Foltiny István: Bálint Alajos, Régészeti feladatok a Felvidéken. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). pp. 253-254. (1943)

Dr. Foltiny István: Magyarországi eredetű régészeti leletek a berlini „Staatliches Museum für Vor- und Frühgeschichte“ gyűjteményében és raktárában. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). pp. 218-220. (1943)

Dr. Foltiny István: Török Gyula, Pécs szab. kir. város Majorossy Imre Múzeumának 1941 évi Értesítője. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). pp. 249-251. (1943)

Dr. Foltiny István: Török Gyula, Pécs szab. kir. város Majorossy Imre Múzeumának 1942 évi Értesítője. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). pp. 251-252. (1943)

Dr. Foltiny István: Török Gyula, Pécsi Útmutató. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). pp. 252-253. (1943)

Dr. Foltiny István and Dr. Korek József: Ausgrabungen in Zenta-Paphalom und in dessen Umgebung. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). p. 212. (1943)

Dr. Foltiny István and Dr. Korek József: Ásatás a zentai Paphalmon és környékén. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). pp. 211-212. (1943)

Dr. Korek József: Az 1943. évi ószentiváni ásatások. (1 kép.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). pp. 208-210. (1943)

Dr. Korek József: Die Ausgrabungen in Ószentiván im Jahre 1943. (1 Bild). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). pp. 210-211. (1943)

Dr. Korek József: Funde aus der Szarmatenzeit in Dombegyháza und in Hódmezővásárhely-Puszta. (Tafel LXVIII. I-II.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). pp. 207-208. (1943)

Dr. Korek József: Skythische und Árpádenzeitliche Funde in Szőreg. (Tafel LXVIII. 12-20.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). pp. 204-205. (1943)

Dr. Korek József: Szarmatakori leletek Dombegyházáról és Hódmezővásárhely-Pusztáról. (LXVIII. tábla I-II.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). pp. 205-207. (1943)

Dr. Korek József: Szkíta és Árpád-kori leletek Szőregről. (LXVIII tábla 12-20.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). pp. 203-204. (1943)

Dr. Korek József and Dr. Foltiny István: Ausgrabungen in Zenta-Paphalom und in dessen Ungebung. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). p. 212. (1943)

Dr. Korek József and Dr. Foltiny István: Ásatás a zentai Paphalmon és környékén. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). pp. 211-212. (1943)

Dr. Oroszlán Zoltán: Alföldi András, Nagy Lajos, László Gyula, Budapest az ókorban. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). pp. 236-241. (1943)

Dr. Oroszlán Zoltán: Zwei neue Denkmäler der donauländischen Reitergottheiten. (Tafel LI.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). pp. 154-163. (1943)

Dr. Oroszlán Zoltán: A dunavidéki lovasistenségek két új pannoniai emléke. (LI tábla.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). pp. 145-153. (1943)

Dr. Patay Pál: Kupferzeitliche Funde aus Mezősas. (Tafel L.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). pp. 139-142. (1943)

Dr. Patay Pál: Rézkori lelet Mezősasról. (L. tábla.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). pp. 135-138. (1943)

Dr. Párducz Mihály: Ausgrabungen zu Csomafája (Kom. Kolozs). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). p. 203. (1943)

Dr. Párducz Mihály: Bónis Éva, A császárkori edényművesség termékei Pannoniában. I. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). pp. 245-247. (1943)

Dr. Párducz Mihály: Eine Siedlung der Sarmatenzeit zu Hódmezővásárhely-Kopáncs. (Tafeln LII-LVI.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). pp. 170-171. (1943)

Dr. Párducz Mihály: Gräberfeld der Árpádenzeit in Hódmezővásárhely-Kopáncs. (Tafeln LXII-LXVI.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). pp. 193-194. (1943)

Dr. Párducz Mihály: Szarmatakori telep Hódmezővásárhely-Kopáncson. (LII-LVI. tábla). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). pp. 164-169. (1943)

Dr. Párducz Mihály: Székely Zoltán, A komollói erődített tábor. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). pp. 247-249. (1943)

Dr. Párducz Mihály: Tompa Ferenc, Alföldi András, Nagy Lajos, Budapest az ókorban. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). 232-236. és 241-243. (1943)

Dr. Párducz Mihály: Árpádkori temető Hódmezővásárhely-Kopáncson. (LXII-LXVI. tábla). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). pp. 183-192. (1943)

Dr. Párducz Mihály: Ásatások Csomafáján. (Kolozs megye.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). p. 202. (1943)

Dr. Párducz Mihály: A zombori Bácskai Múzeum anyagának leltározása és restaurálása. In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). pp. 213-214. (1943)

Dr. Széll Márta: Elpusztult falvak, X-XVII. századbeli régészeti leletek Csongrádvármegye területén. (LVIII-LXI. tábla és 1 kép). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). pp. 176-181. (1943)

Dr. Széll Márta: Vernichtete Dörfer und Funde aus den X-XVII Jahrhunderten in Kom. Csongrád. (Tafeln LVIII-LXI. und 1 Bild). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). p. 182. (1943)

Dzsinich Antal: A szívbajok. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 402-407. (1943)

Déry Zsuzsa: Irányi Dániel. In: Széphalom, (13). pp. 53-65. (1943)

Déry Zsuzsa: Irányi Dániel : 1822-1892. In: Études françaises, (23). 0-99. (1943)

Déry Zsuzsa: Études françaises = Francia tanulmányok 23. (1943)

E

Eckerdt Elek: Kereskedelmi üzemi gyakorlatok. In: Nevelésügyi szemle, (7) 3-4. pp. 79-83. (1943)

Eckerdt Elek: Zenefelügyelői értekezlet. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 141-143. (1943)

Eckerdt László: Karácsonyi népénekek Tápén. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 538-547. (1943)

Eperjessy Kálmán and Kring Miklós: Kring Miklós: A muraközi országhatár a magyar-horvát viszony történetében. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 281-282. (1943)

Eperjessy Kálmán and Nagy Júlia: Nagy Julia: Térképek : 1936-1940. : az 1936-40. évkör magyar szakkönyvészete. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 43-44. (1943)

Erdélyi János and Dohnányi Ernő and Maklári Lajos and Martzy Johanna and Janigro Antonio: Zene. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 574-576. (1943)

Evva Gabriella: Imre Sándor : Háborús élet, megújhodás, nemzetnevelés. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 126-127. (1943)

F

Faluhelyi Ferenc: Baranya, Bácska, Bánát nemzetiségi képe. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 337-344. (1943)

Farkas László: Búzás Viktor : Kelemen Direktor. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. p. 134. (1943)

Farkas László: Dr. Kumorovitz L. Bernát : A jászóvári premontrei kanonokrend gödöllői Szent Norbert gimnáziumának Évkönyve az 1942-43. iskolai évről. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 260-261. (1943)

Fejes László: Einige Extremaleigenschaften des Kreisbogens bezüglich der Annäherung durch Polygone. In: Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 164-173. (1943)

Fekete Lajos: A német írásújítás. In: Nevelésügyi szemle, (7) 3-4. pp. 75-79. (1943)

Fettich Nándor: A magyarság őstörténete : A Kir. Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Magyarságtudományi Intézete által rendezett előadássorozat. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 224-228. (1943)

Firbás Oszkár: Eöttevényi Olivér : Ferenc Ferdinánd. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. pp. 179-180. (1943)

Firbás Oszkár and Szabados János: Az ötvenéves Dugonics-Társaság. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 294-298. (1943)

Frank László: Egy gimnáziumi osztály karácsonya 1942-ben. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 238-243. (1943)

Fröhlich Pál: A szegedi egyetem feladatai. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 394-397. (1943)

Fáber József: Boríték készítése értékesebb levelezőlapok gyűjtésére és megőrzésére. Vékony papírlemez vonalzó mentén végzett hajtogatásának bemutatására : tanítás a polg. fiúiskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 61-63. (1943)

Fáber József: Dugóhúzó készítés. (Vegyesanyagú munka.) : tanítás a polgári iskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 160-163. (1943)

Fáber József: Három lábú, félgömbalakú forgástest mintázása : agyagmunka - mintázás adott méretek nyomán - tanítás a polg. iskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 244-247. (1943)

Fáy András: A méhek és a medve : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 1. p. 14. (1943)

Fél Edit: Délszláv kölcsönhatások a Sárköz népviseletében. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 67-75. (1943)

Fél Edit and Gunda Béla: Emlékkönyv Kodály Zoltán hatvanadik születésnapjára : szerkesztette: Gunda Béla. In: Délvidéki szemle, (2). p. 182. (1943)

Földes-Papp Károly: Böhm idealizmusának alapellentmondása. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 9-15. (1943)

fy. : Fehér Mátyás : Magyar fények ... : a magyar Szent-Domonkos-rendi tartomány szentjeinek élete. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. pp. 189-190. (1943)

fy. : Vicsay Lajos : Történelmi olvasókönyv a magyar történelem tanításához. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. p. 263. (1943)

G

Garay Béla: Magyar színjátszás a megszállt Szabadkán. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 47-0. (1943)

Garay Béla: Magyar színjátszás a megszállt Szabadkán. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 90-94. (1943)

Gauder Andorné and Ferenczy Eszter: Az életre való nevelés a leányközépiskolában. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 211-219. (1943)

Gergely Gergely: Fábián István : Magyar diák verseskönyve. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. p. 265. (1943)

Gergely Gergely: Féja Géza : A felvilágosodástól a sötétedésig : a magyar irodalom története 1772-től 1867-ig. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. p. 132. (1943)

Gergely Gergely: Táj és irodalom. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 408-413. (1943)

Gergely Gergely: Tömörkény István : Rónasági csodák. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 265-266. (1943)

Gergely Gergely: A magyar irodalom tanításának válságához. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 123-124. (1943)

Gergely Gergely: Érték-e a népiesség? : az ál- és a valódi népiesség. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 119-121. (1943)

Gergely Gergely: A szegedi tájirodalom. (1943)

Grasselly Gyula: A kovásznai forrásüledék analízise módosított Winkler-féle eljárással. In: Acta mineralogica-petrographica, (1). pp. 31-40. (1943)

Greguss Pál: Adatok a füzérkomlósi és füzérkajatai szarmatakorú fakövületek xylotómiai vizsgálatához. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 2. pp. 39-42. (1943)

Greguss Pál: A középeurópai Ericaceae xylotomiája : Rhododendron Kotschyi : Erdélyi havasi rózsa. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 2. pp. 1-28. (1943)

Greguss Pál and Hofmann Elise: Megjegyzések Elise Hofmann: Ericoxylon arborea, Ulmoxylon campestre, Ilicoxylon aquifolium és Aceroxylon campestre meghatározásaihoz. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 2. pp. 29-38. (1943)

Grünwald Géza: Eine Bemerkung zu meiner Arbeit „Über die Summabilität der Fourierschen Reihe". In: Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 105-108. (1943)

Grünwald Géza: On a theorem of S. Bernstein. In: Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 185-187. (1943)

Grünwald Géza: Über die Summabilität der Fourierschen Reihe. In: Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 55-63. (1943)

Gunda Béla: A székely ló : Hankó Béla: Székely lovak, Erdélyi Tudományos Intézet kiadása. In: Nép és Nyelv, (3). pp. 101-106. (1943)

Győrffy István: Növények elnevezései és a hozzáfűződő szólások Alföldünk népe száján. In: Nép és Nyelv, (3). pp. 94-96. (1943)

Győrffy István: Növények elnevezései és a hozzáfűződő szólások Alföldünk népe száján. In: Nép és Nyelv, (3). pp. 138-140. (1943)

Győrffy István: Növények elnevezései és a hozzáfűződő szólások Alföldünk népe száján : folytatás. In: Nép és Nyelv, (3). p. 120. (1943)

Győrffy István: Növények elnevezései és a hozzáfűződő szólások Alföldünk népe száján : folytatás. In: Nép és Nyelv, (3). pp. 158-160. (1943)

Győrffy István: Növények elnevezései és a hozzáfűződő szólások Alföldünk népe száján : folytatás. In: Nép és Nyelv, (3). pp. 187-189. (1943)

Gémesi József: Demény Dezső : A tesztmódszer személyiségvizsgálati szerepe. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 255-256. (1943)

Gémesi József: Hencz Ilona : Az iskolai szorongás és a lámpaláz. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 135-136. (1943)

Gémesi József: Novák Ferenc : A kolozsvári középiskolai tanulók játéka a statisztika tükrében. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. pp. 187-188. (1943)

Gémesi József: Sztrokay Erzsébet : Tanári szemmel, tanári szívvel. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. p. 136. (1943)

Gémesi József: A szegedi kisdiák hivatástudatának ébredése. In: Nevelésügyi szemle, (7) 1-2. pp. 20-27. (1943)

Göcsei Imre: Kapuvári-Rábaköz földrajza. (1943)

H

Hadrovics László: A szerb nacionalizmus kialakulása és a magyarországi szerbség. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 193-201. (1943)

Hajós Elemér: Menj aludni! In: Gyakorlati pedagógia, (8) 1. pp. 16-17. (1943)

Hajós Elemér: A beszédhibák megelőzése és elhárítása a családban. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. pp. 173-176. (1943)

Halasy-Nagy József: A „józan ész". In: Délvidéki szemle, (2). pp. 450-456. (1943)

Halasy-Nagy József and Kornis Gyula: A tudományos gondolkodás : Kornis Gyula könyve. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 108-110. (1943)

Halasy-Nagy József and Sík Sándor: Sík Sándor "Esztétiká"-ja. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 241-246. (1943)

Halász Emma: Nisard magyarországi hatása. In: Széphalom, (13). pp. 3-52. (1943)

Halász Pál: Dr. moóri Glattfelder Gyula. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 476-480. (1943)

Hangel Flóra and Takáts Endre: Dr. Takáts Endre: Gróf Nádasdy László csanádi püspök. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 383-384. (1943)

Hanzó Lajos: Tessedik Sámuel pedagógiai rendszere. In: Nevelésügyi szemle, (7) 3-4. pp. 49-56. (1943)

Hermann Egyed: Nagy Lajos. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 1-9. (1943)

Hermann Egyed and Nagyfalusy Lajos: Nagyfalusy Lajos S. J.: A kapornaki apátság története : I.-II. kötet. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 184-185. (1943)

Hermann Egyed and Petruch Antal: Petruch Antal S. J.: A trencséni jezsuita noviciátus anyakönyve. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 426-427. (1943)

Hermann Egyed and Pfeiffer Miklós: Pfeiffer Miklós: A katolikus Egyház és a hazai nemzetiségek. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 282-283. (1943)

Hervei Géza: Berg Pál : Az angol nyelvtanítás útja a magyar iskolában. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 262-263. (1943)

Hodinka László: Angyal Dávid : Az ifjú Ferenc József. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 258-259. (1943)

Hodinka László: Balla Antal : Magyarország története. In: Nevelésügyi szemle, (7) 3-4. pp. 93-95. (1943)

Horger Antal: Facér. In: Nép és Nyelv, (3). pp. 185-186. (1943)

Horger Antal: "Fór". In: Nép és Nyelv, (3). p. 157. (1943)

Horger Antal: Páger nevéről. In: Nép és Nyelv, (3). p. 184. (1943)

Horger Antal: Viola és ibolya. In: Nép és Nyelv, (3). pp. 71-74. (1943)

Horkay László: Auszüge. In: Szellem és élet, (6) 3-4. p. 186. (1943)

Horkay László: Hegel phaenomenologiája. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (1/2). 0-139. (1943)

Horkay László: Válságban van-e a kantianizmus? In: Szellem és élet, (6) 3-4. pp. 128-136. (1943)

Horváth Andor: Adatok a Tisza folyó puhatestű faunájának ismertetéséhez. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars zoologica, (2). pp. 21-32. (1943)

Horváth József: Őshazából új hazába : történelmi összefoglalás a VIII. osztályban : vázlat. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 4. pp. 133-137. (1943)

Héjjas Zoltán: Szécsi Ferenc : Hivatalos és köznapi nyelvünk magyartalanságai. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 134-135. (1943)

I

Imre Sándor: A nevelés szerepe a nemzet életében. In: Nevelésügyi szemle, (7) 1-2. p. 27. (1943)

Imrik Klára: Anyámnak húga : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 1. p. 21. (1943)

J

Jancsó Elemér: Ismeretlen adatok az Erdélyi Nyelvmívelő Társaság működéséhez. In: Nép és Nyelv, (3). pp. 133-137. (1943)

Jancsó Elemér: Ismeretlen adatok az Erdélyi Nyelvmívelő Társaság működéséhez : II. In: Nép és Nyelv, (3). pp. 153-156. (1943)

Jancsó Elemér: Megjegyzés Balogh József észrevételeire. In: Széphalom, (13). p. 85. (1943)

Jancsó Elemér and Mikó Imre: Gróf Mikó Imre ismeretlen levelei : Jancsó Elemér. In: Szellem és élet, (6) 1-2. pp. 76-89. (1943)

Jancsó Elemér and Sipos Pál: Adalékok a magyar filozófia történetéhez : Sipos Pál két levele a szabad akaratról Aranka Györgyhöz. In: Szellem és élet, (6) 3-4. pp. 137-156. (1943)

Jankovits Miklós and Bagoly Béla: Bagoly Béla: Széchenyi. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 163-164. (1943)

Jordán Károly: Remarques sur la loi des erreurs. In: Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 112-133. (1943)

Juhász Gyula and Madácsy László: Juhász Gyula két elfelejtett ifjúkori verse. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 513-514. (1943)

Juhász Kálmán: Eltűnt helységek a Tisza-Marosszögletben. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 486-495. (1943)

Jókai Mór: Az első nemzeti hadsereg! In: Gyakorlati pedagógia, (8) 2. pp. 48-50. (1943)

K

Kadosa Gyula: A legszebb virág : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 3. pp. 102-104. (1943)

Kemény Gábor: Jegyzetek a tanárkérdéshez. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 97-101. (1943)

Kemény Gábor: Régiek mai szemmel IX. : az embernevelő Jókai. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 229-237. (1943)

Kemény Gábor: Szabó Árpád : Perikles kora. In: Nevelésügyi szemle, (7) 1-2. pp. 38-40. (1943)

Kemény Gábor: Visy József : Görög embereszmény és paideia. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 128-131. (1943)

Kerékjártó Béla: Sur les groupes transitifs de là droite. In: Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 21-35. (1943)

Kierkegaard Søren and Bartók György and Zsámbéki László and Várkonyi Hildebrand Dezső and Horváth Barna and Bibó István and Szepesdi Ervin and Szabó József and Hermányi Dienes József and Jancsó Elemér and Makkai Ernő and Bölöni Farkas Sándor: Elvek - Könyvek - Folyóiratok. In: Szellem és élet, (6) 3-4. pp. 171-183. (1943)

Kiss Sándor: Szórványmagyarság. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 31-36. (1943)

Kiss Árpád and Bácskai Gyula and Varga E.: Zur Lichtabsorption und Konstitution von organischen Verbindungen : 2. Zur Lichtabsorption der aromatischen Schiffschen Basen. In: Acta chemica et physica, (1) 2. pp. 155-176. (1943)

Klemm Antal: Szeged neve. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 97-108. (1943)

Koch Sándor: Das Bleierzvorkommen auf dem Szárhegy im Komitat Fejér. In: Acta mineralogica-petrographica, (1). pp. 7-12. (1943)

Koch Sándor: A fejér-megyei Szárhegy ólomérc előfordulása. In: Acta mineralogica-petrographica, (1). pp. 1-6. (1943)

Koczkás Gyula: A közösségi nevelés kérdéséhez. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 205-211. (1943)

Kogutowicz Károly: Környezetmegfigyelés : időjárás, éghajlat, fenologiai jelenségek megfigyelése egyszerű eszközökkel. (1943)

Koltay Miklós and Harsányi Lajos: Harsányi Lajos Összes versei. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 522-523. (1943)

Koltay-Kastner Jenő and Huszti József: Huszti József: Gróf Klebelsberg Kunó életműve. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 518-521. (1943)

Kopasz Márta: Hollóné Hatos Kornélia : Boldogi hímzésminták. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 267-268. (1943)

Korbuly Domokos: Szongott Kristóf. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 179-181. (1943)

Korek József: Das avarische Gräberfeld zu Szentes-Kaján. (Tafeln I-XLVIII. und 19 Bilder.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). pp. 91-129. (1943)

Korek József: A Szentes-kajáni avarkori temető. (I-XLVIII. tábla és 19 kép.). In: Dolgozatok a Magyar Királyi Ferencz József Tudományegyetem Archaeologiai Intézetéből, (19). pp. 1-90. (1943)

Kovács József: A safrol felhasználása 1-substituált-3-methyl-6.7-diaethoxy-isochinolinek synthesiséhez. In: Acta chemica et physica, (1) 2. pp. 109-144. (1943)

Kozáky István: Germanisztikai dolgozatok : [könyvismertetés]. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 182-184. (1943)

Kozáky István: Zenei életünk. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 45-47. (1943)

Kozáky István: Zenei életünk. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 142-144. (1943)

Kozáky István and Albert Ferenc and Rösler Edmund and Pataky Kálmán and Szilvássy Margit: Zene. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 190-192. (1943)

Kozáky István and Berczeli Anzelm Károly: Berczeli A. Károly: Hőskor. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 185-186. (1943)

Krammer Jenő: Balaton Béla : A tanulás titkai. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 252-253. (1943)

Krammer Jenő: A Dugonics-Társaság Tömörkény-kiállítása. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 333-334. (1943)

Krammer Jenő: Délvidéki írók Szegeden. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 559-560. (1943)

Krammer Jenő: Lemle Rezső : A stílusépítés módszere : vezérkönyvek a német beszédkészség elsajátításához az iskolában: 1. sz. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 248-249. (1943)

Krammer Jenő: Magyar versek németül : Neue ungarische Lyrik, übersetzt von Friedrich Lám, Ruszkabányai Verlag, Budapest, 1942. : [könyvismertetés]. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 430-431. (1943)

Krammer Jenő: Munka és harc az ősi rögért. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 253-254. (1943)

Krammer Jenő: A magyar nyelv tanításának kérdése nemzetiségi polgári iskoláinkban. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 16-23. (1943)

Krammer Jenő: A pozsonyi Toldy-Kör 1942-es irodalmi évkönyve : [ismertetés]. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 134-135. (1943)

Krammer Jenő and Helle Ferenc: Helle Ferenc: A magyar-német művelődési kapcsolatok története. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 135-137. (1943)

Krammer Jenő and Sziklay László: Két szlovák irodalomtörténc. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 233-235. (1943)

Kramár Jenő: Gyermekvédelem. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 531-534. (1943)

Kratofil Dezső: Hírek. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 87-88. (1943)

Kratofil Dezső and Váradi József: Váradi József: Iskolaszervezettan. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 250-251. (1943)

Krenner Miklós and Csadó Pál and Molière and Koncz Antal: Szinház [!Színház]. In: Délvidéki szemle, (2). p. 188. (1943)

Krenner Miklós and Dér Gyula and Juhász József and Hauptmann Gerhart and Coubier Heinz and Ibsen Henrik: Színház. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 284-285. (1943)

Krenner Miklós and Moreto y Cabaña Agustín and Harsányi Zsolt: Szinház [!Színház]. In: Délvidéki szemle, (2). p. 45. (1943)

Krenner Miklós and Noë Ivan: Szinház [!Színház]. In: Délvidéki szemle, (2). p. 95. (1943)

Krenner Miklós and Vándor Kálmán and Croziére Henry and Pirandello Luigi: Színház. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 140-141. (1943)

Kresznerics Ferenc: Kresznerics Ferenc filológyiai anekdotáiból. In: Nép és Nyelv, (3). pp. 79-80. (1943)

Krix Márton: Iskolai szakkifejezések magyar-német szótára. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 168-169. (1943)

Krix Márton: A kamatláb kiszámítása következtetéssel : 2 tanítási óra a polgári fiúiskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 153-157. (1943)

Krix Márton: A negatív szám fogalma : tanítás a polgári fiúiskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 237-240. (1943)

Krix Márton: A törtek kivonása : kél tanítási óra a polgári iskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 53-56. (1943)

Kádár László: A Szent István-i eszme földrajzi alapjai. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 467-475. (1943)

Kálmán László: Színjátszás és irodalomtanítás szolgálatában. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 121-123. (1943)

Kóbori Emil: Széljegyzetek : "Seres József : Az alföldi tanítóság társadalmi és kulturális magatartása" c. közleményhez. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 244-246. (1943)

L

Ladomérszky Pál: Kassa gazdaságpolitikája a török hódoltság korában. (1943)

Lakner Károly: Az iskolai adminisztrációról. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. pp. 167-172. (1943)

Lévay Endre: Kálmány Lajos ismeretlen levele. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 557-558. (1943)

Lévay Endre: Szerbia a megújhodás útján. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 111-119. (1943)

Lévay Endre: Szerbia a megújhodás útján. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 422-425. (1943)

Lévay Endre: A szerb szellemi élet. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 230-231. (1943)

Lévay Endre and Gregorić Danilo: Gregorics Daniló dr.: Jugoszlávia öngyilkossága. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 523-525. (1943)

Lévay Endre and Rátz Kálmán: A pánszlávizmus története. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 379-383. (1943)

M

M. M.: Andersen legszebb meséi ; Gyulai Pál : Gyermek-mesék. In: Nevelésügyi szemle, (7) 1-2. p. 45. (1943)

M. M.: Megyer József : Piarista földrajz. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. p. 181. (1943)

M. M.: Noszlopi László : Emberismeret és emberekkel való bánás. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. p. 180. (1943)

Madácsy László: Herczeg Ferenc magyarsága : [a Délmagyarországi Magyar Közművelődési Egyesület 1943 szeptember 22-i ünnepi díszülésen elhangzott előadás]. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 435-442. (1943)

Madácsy László: Juhász Gyula és Oláh Gábor költői barátsága. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 15-25. (1943)

Madácsy László and Fehér Tibor: Fehér Tibor: Árnyék az úton. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 521-522. (1943)

Madácsy László and Nicodemi Dario and Shakespeare William and Bourdet Édouard: Szinház [!színház]. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 573-574. (1943)

Madácsy László and Tömörkény István: Tömörkény István: Rónasági csodák. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 335-336. (1943)

Makkai Ernő and Fogarasi Pap József: Adalékok a magyar filozófia történetéhez : Fogarasi Pap József levele gr. Teleki Józsefhez. In: Szellem és élet, (6) 1-2. pp. 72-75. (1943)

Makkai Ernő and Sipos Pál: Sipos Pál kisebb filozófiai művei. In: Szellem és élet, (6) 3-4. pp. 157-170. (1943)

Makkai László and Huizinga Johan and Makkai Ernő and Tavaszy Sándor and Lao-ce and Gyulai Zoltán and Bartók György and Bíró Sándor and Sándor Pál: Elvek - Könyvek - Folyóiratok. In: Szellem és élet, (6) 1-2. pp. 90-101. (1943)

Maklári Lajos: A legszebb magyar melanterit. In: Acta mineralogica-petrographica, (1). pp. 22-30. (1943)

Maklári Lajos and Puccini Giacomo: Zene. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 526-527. (1943)

Malcomes Gyula: XVI. századi nyelvemlék az alsókáldi Káldy nemzetség levéltárából. In: Nép és Nyelv, (3). pp. 19-20. (1943)

Marót Károly: A klasszika-filologia mai állása Magyarországon. In: Szellem és élet, (6) 1-2. pp. 51-71. (1943)

Matzkó Gyula: Magyar Tanítóképző. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 85-87. (1943)

Matzkó Gyula: Nevelés. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 261-264. (1943)

Matzkó Gyula: Természettan a mai Németországban. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 56-61. (1943)

Matzkó Gyula: Természettan a mai Németországban. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 241-244. (1943)

Matzkó Gyula and Garai József: Garai József: Montessori lélektana és didaktikája. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 67-68. (1943)

Matzkó Gyula and Tóth B. Zoltán: Tóth B. Zoltán: Félelem és a gyermeki lélek. In: A cselekvés iskolája, (11). p. 68. (1943)

Matzkó Gyula and Vértes O. József: Vértes O. József: Az ingerlékeny gyermek. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 66-67. (1943)

Megyer József: Ady a gimnáziumban. In: Nevelésügyi szemle, (7) 3-4. pp. 67-75. (1943)

Megyer József: Az európai ember szülőföldjén. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 145-155. (1943)

Megyer József: Csendes városok. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 254-266. (1943)

Megyer József: Magyar szemmel Tusnádtól Isztanbulig. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 55-66. (1943)

Megyer József: Schütz Antal pályája. In: Délvidéki szemle, (2). p. 96. (1943)

Megyer József: A zombori ünnep. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 177-179. (1943)

Megyer József and Schütz Antal: Schütz Antal pályája. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 88-90. (1943)

Megyeri János: Kaucsuk és gumi : tanítás a polg. isk. IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 234-237. (1943)

Megyeri János: Országos Közoktatási Tanács: Népiskolai ipari és kereskedelmi ismeretek. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 167-168. (1943)

Megyeri János: A szénvegyületekről általában. (Bevezető óra) : tanítás a polg. isk. IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 157-159. (1943)

Megyeri János: A vegytan és a honvédelmi ismeretek. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 50-53. (1943)

Mester János: Beköszöntő. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. p. 145. (1943)

Mezősi József: Királyhelmec környékének kőzettani viszonyai. In: Acta mineralogica-petrographica, (1). pp. 13-21. (1943)

Mikszáth Kálmán: A madárfészek : [elbeszélés]. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 3. p. 106. (1943)

Mirkó János: összeáll. Csiki László : Mezőgazdasági szakoktatásunk kialakulása, fejlődése és mai helyzete. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 257-258. (1943)

Muhi János: Magyar falu a megszállás alatt. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 534-537. (1943)

Muntyán István: Gróf Apponyi Albert. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 385-393. (1943)

Mécs László: Az Anya : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 4. pp. 118-119. (1943)

Mécs László: Tanuljatok belőle : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 1. p. 22. (1943)

Mécs László: Tavaszi körtánc : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 3. p. 104. (1943)

Mészöly Gedeon: Az "Ó-magyar Mária-siralom" betűjének értelmére vezérlő kalauz : 5-ik közlemény. In: Nép és Nyelv, (3). pp. 75-78. (1943)

Mészöly Gedeon: Az "Ó-magyar Mária-siralom" betűjének értelmére vezérlő kalauz : 6-ik közlemény. In: Nép és Nyelv, (3). pp. 97-100. (1943)

Mészöly Gedeon: Az "Ó-magyar Mária-siralom" betűjének értelmére vezérlő kalauz : az Ó-magyar Mária-siralomhoz magyarázó jegyzetek : 3-ik közlemény. In: Nép és Nyelv, (3). pp. 38-40. (1943)

Mészöly Gedeon: Az "Ó-magyar Mária-siralom" betűjének értelmére vezérlő kalauz : az Ó-magyar Mária-siralomhoz magyarázó jegyzetek : 4-ik közlemény. In: Nép és Nyelv, (3). pp. 56-58. (1943)

Mészöly Gedeon: Az iszonyú szó eredete. In: Nép és Nyelv, (3). pp. 41-44. (1943)

Mészöly Gedeon: A Budapesti Közlöny cikkeinek magyarságáról. In: Nép és Nyelv, (3). pp. 81-82. (1943)

Mészöly Gedeon: Húr, húros-madár, tyúk-húr, hurka, hurok. In: Nép és Nyelv, (3). pp. 83-93. (1943)

Mészöly Gedeon: A csalfa csal-fa. In: Nép és Nyelv, (3). pp. 1-7. (1943)

Mészöly Gedeon: Áldó az ágyú, alku az áldozás, áldozat az alkonyat. In: Nép és Nyelv, (3). pp. 161-183. (1943)

Móra Ferenc: Himnusz a búzamezőn. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 4. pp. 117-118. (1943)

N

Nagy Miklós: Az igazgató szerepe a tanárok továbbképzésében és az osztályfőnöknevelésben. In: Nevelésügyi szemle, (7) 3-4. pp. 56-66. (1943)

Nagykárolyi Etelka: Szép a világ. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 1. pp. 24-25. (1943)

Noszlopi László and Kersten Ottó: Ottó Kersten: Praxis der Erziehungsberatung. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 72-73. (1943)

Nyirő Gyula: Ady több arca a psychiatria tükrében. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 495-509. (1943)

Nyíri Antal: Hangutánzó szavaink történetéből. In: Nép és Nyelv, (3). pp. 121-129. (1943)

Nyíri Antal: Hangutánzó szavaink történetéből : folytatás. In: Nép és Nyelv, (3). pp. 141-152. (1943)

Nyíri Antal: Zilál, szilony, szí, silány, siláp. In: Nép és Nyelv, (3). pp. 21-29. (1943)

Nánay Béla: Kemény Gábor : Egy magyar kultúrpedagógus, Nagy László életműve. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. pp. 181-182. (1943)

O

Orbán János: A magyar diák nyara. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 114-119. (1943)

Orbán Miklós S. J.: Kedves Kartársak! ; A cserkészmozgalom új próbarendszere. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. pp. 190-192. (1943)

Oroszlán Zoltán: A Tápai-kiállítás : [Előadás a művésznek a Dugonics-Társaság jubileumával kapcsolatban rendezett kiállítása megnyitásán 1942 nov. 24-én]. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 304-305. (1943)

Ortutay Gyula: Kálmány Lajos ismeretlen levelei. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 120-124. (1943)

P

Pados Pál: Kirándulási gondolatok... In: Gyakorlati pedagógia, (8) 3. pp. 82-83. (1943)

Padányi Viktor: Széchenyi kultúrája. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio geographico-historica, (1) 1. pp. 1-204. (1943)

Padányi Viktor: Széchenyi kultúrája. (1943)

Palotay Gertrúd: Adalékok a székely "festékes" múltjából. In: Nép és Nyelv, (3). pp. 59-60. (1943)

Papp Károly: A tanító tudományos munkássága : honismereti vázlat. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 219-224. (1943)

Pentz Gáspár: Katonai képességvizsgálatok. (1943)

Petőfi Sándor: 1848. március 15. : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 2. pp. 47-48. (1943)

Petőfi Sándor: Magyar hősök és vértanúk : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 2. pp. 75-76. (1943)

Petőfi Sándor: A boldog pestiek : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 1. p. 26. (1943)

Petőfi Sándor: A magyarok Istene : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 2. p. 50. (1943)

Petőfi Sándor: A völgy s a hegy : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 1. pp. 25-26. (1943)

Petőfi Sándor and Eötvös József and Perczel Mór and Apponyi Albert: Nagy magyarok az édesanyjukról. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 4. pp. 137-138. (1943)

Plavits M. Fremiota: Ahogy a diák látja az osztályozást. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 271-272. (1943)

Pálfy József: Szeged és a Dugonics-Társaság. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 291-294. (1943)

Pálfy-Budinszky Endre: A városrendezés feladatai Szegeden. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 319-323. (1943)

Pálos Károly: Ujvidék [!Újvidék]. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 442-450. (1943)

Párducz Mihály and Implom József: Gyulai Dolgozatok : szerk.: Implom József. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 37-40. (1943)

R

Radványi Kálmán: Az ólombetű hatalma. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 1. pp. 34-38. (1943)

Ravasz János: Wilhelm Hehlmann : Pädagogisches Wörterbuch. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. p. 189. (1943)

Riesz Frigyes: Another proof of the mean ergodic theorem. In: Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 75-76. (1943)

Riesz Frigyes: Rectification au travail "Sur la théorie ergodique des espaces abstraits". In: Acta scientiarum mathematicarum, (10). p. 141. (1943)

Riesz Frigyes: Sur la théorie ergodique des espaces abstraits. In: Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 1-20. (1943)

Riesz Frigyes and Szőkefalvi-Nagy Béla: Über Kontraktionen des Hilbertschen Raumes. In: Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 202-205. (1943)

Rátkai László and Fodor József: Fodor József: Összes versei. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 137-138. (1943)

Rédei László: Zur Gaußischen Theorie der Reduktion binärer quadratischer Formen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 134-140. (1943)

Rédei László: Über den Fundamentalsatz der Abelschen Gruppen von endlicher Ordnung. In: Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 109-111. (1943)

S

Sajó Sándor: Dal a becsületről : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 1. pp. 23-24. (1943)

Sajó Sándor: A trombitás : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 2. pp. 53-54. (1943)

Savelli Agostino and Schneider Reinhold and Louis Bertrand and Soós László: Beküldött könyvek. In: Délvidéki szemle, (2). 0-0e. (1943)

Schleicher Lajos: (Beszámoló a Debreceni Nyári Egyetem német nyelvi továbbképző tanfolyamán szerzett tapasztalatokról.). In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 41-45. (1943)

Schleicher Lajos: I. Énekeljünk a német órán! : II. Der Weg zur Schule. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 136-147. (1943)

Schleicher Lajos: A németnyelvi olvasmányok visszhangja tanulóink lelkében. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 214-224. (1943)

Segesdy László: A veréb : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 3. p. 107. (1943)

Semjén Gyula: Sík Sándor a költő. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 248-254. (1943)

Seres József: Az alföldi tanítóság társadalmi és kulturális magatartása. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. pp. 162-167. (1943)

Seres József: Az alföldi vidéki tanítóság önképzési lehetőségei. In: Nevelésügyi szemle, (7) 1-2. pp. 28-34. (1943)

Seres József: Kezdjük a gyökérnél. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 269-271. (1943)

Seres József: Népiskolai ipari és kereskedelmi ismeretek : (Nemzetnevelők könyvtára. V., A népiskola könyvei). In: Nevelésügyi szemle, (7) 1-2. pp. 43-44. (1943)

Seres József: Népiskolai mezőgazdasági ismeretek. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. pp. 182-183. (1943)

Seres József: Somos Lajos : Népiskolai nevelés. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 249-250. (1943)

Sidon Simon: Über orthogonale Entwicklungen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 206-253. (1943)

Simenon Georges and Thury Zsuzsa and Tamási Áron: Beküldött könyvek. In: Délvidéki szemle, (2). 0b. (1943)

Simonyi Dezső: Ptolemaeus néhány hazai vonatkozásu [!vonatkozású] ókori adatának földrajzi meghatározása. In: Nép és Nyelv, (3). pp. 107-119. (1943)

Szabó : Gazdasági kérdések Délkelet-Európában. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 129-130. (1943)

Szabó György: Das Wesen der tuberkulösen Erkrankungen des Uvealtrakts : historischer Überblick. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (10) 3. pp. 9-11. (1943)

Szabó György: Das charakteristische histologische Bild : Bemerkungen zur Entstehung der verschiedenen klinischen und pathohistologischen Bilder. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (10) 3. pp. 91-95. (1943)

Szabó György: Der humane und bovine Stamm als Krankheitserreger : die Entstehungsweise der Infektion. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (10) 3. pp. 11-13. (1943)

Szabó György: Die spezifische Therapie. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (10) 3. pp. 101-144. (1943)

Szabó György: Einteilung der Uvealtuberkulose. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (10) 3. pp. 18-20. (1943)

Szabó György: Grundprinzipien der Behandlung der Uveitis tuberculosa : Einteilung der verschiedenen Heilfaktoren und Behandlungsmethoden. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (10) 3. pp. 99-101. (1943)

Szabó György: Grundprinzipien der Diagnostik der Uveitis tuberculosa. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (10) 3. pp. 96-98. (1943)

Szabó György: Häufigkeit der Uvealtuberkulose : Zusammenhang der Uvealtuberkulose mit sonstigen tuberkulösen Erkrankungen des Organismus. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (10) 3. pp. 14-18. (1943)

Szabó György: Klinische und histologische Beschreibung der wegen Uvealtuberkulose enukleierten 44 Fälle. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (10) 3. pp. 23-24. (1943)

Szabó György: Statistische Zusammenstellung der 44 Fälle nach klinischen und pathohistologischen Gesichtspunkten. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (10) 3. pp. 88-90. (1943)

Szabó György: Statistische Zusammenstellung der im Verlaufe von 26 Jahren an der ehemaligen I. Universitätsaugenklinik in Budapest beobachteten Fälle von Uvealtuberkulose. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (10) 3. pp. 21-22. (1943)

Szabó György: Unspezifische Behandlung. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (10) 3. pp. 144-194. (1943)

Szabó György: Uveitis tuberculosa acuta. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (10) 3. pp. 24-31. (1943)

Szabó György: Uveitis tuberculosa chronica. In: Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae : sectio medicorum, (10) 3. pp. 31-87. (1943)

Szabó Pál Zoltán: Dr. Kalmár Gusztáv : Magyar geopolitika. In: Nevelésügyi szemle, (7) 1-2. p. 45. (1943)

Szabó Pál Zoltán: Hazánk : Nemzetnevelők könyvtára, I. : nemzetismeret. In: Nevelésügyi szemle, (7) 3-4. pp. 95-96. (1943)

Szabó Pál Zoltán: Itália balkáni útjai. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 166-169. (1943)

Szalai István: A Hargita két tőzeglápjának virágporelemzése. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 2. pp. 63-100. (1943)

Szalai István: Pollenanalyse zweier Torfmoore des Hargita. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 2. pp. 101-102. (1943)

Szenes Adolf: Kína közoktatásügye. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 252-258. (1943)

Szenes Adolf: A német hatosztályú Mittelschule új tanterve és utasításai. Háztartástan. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 171-179. (1943)

Szenes Adolf: A német hatosztályú Mittelschule új tanterve és utasításai. Rajz és kézimunka. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 73-81. (1943)

Szili Török Dezső: A Dugonics-Társaség [!Társaság] képkiállítása. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 334-335. (1943)

Szirmai Károly: A halál költője. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 371-378. (1943)

Szirmai Károly and Dvorniković Vladimir and Pavičević Mićun M.: A délszlávok humora. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 159-165. (1943)

Szundy Gizella: Bognár Cecil : Lélektan és nevelés. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. p. 252. (1943)

Szántó Károly: Dr. Tóth B. Zoltán : Leventenevelés : az ifjúság katonás szellemű nevelésének lélektani kérdései. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 259-260. (1943)

Szántó Lőrinc: Vicsay Lajos : Történelmi olvasókönyv a világtörténelem tanításához. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 166-167. (1943)

Szántó Lőrinc and Petőfi Sándor: Petőfi: A Tisza : III. osztály. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 24-30. (1943)

Szántó Lőrinc and Petőfi Sándor: Petőfi: A téli esték. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 114-119. (1943)

Szántó Lőrinc and Petőfi Sándor: Petőfi: Az Alföld. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 193-200. (1943)

Szögi Endre: A hatvanéves Kodály és a magyar kórusművészet. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 49-54. (1943)

Szőkefalvi Nagy Zoltán: Tankönyveink pedagógiai értékelése. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 109-114. (1943)

Szőkefalvi-Nagy Béla: Über Integralungleichungen zwischen einer Funktion und ihrer Ableitung. In: Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 64-74. (1943)

Szőkefalvi-Nagy Gyula: Über die reellen Nullstellen gewisser Polynome mit Parametern. In: Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 36-41. (1943)

Szőkefalvi-Nagy Gyula: Über konvexe Kurven und einschließende Kreisringe. In: Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 174-184. (1943)

Sándor István: A Délvidéki Magyar Közművelődési Szövetség Évkönyve : 1942/43 : [ismertetés]. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 229-230. (1943)

Sándor István and Babay Győrffy László and Ammer-Küller Jo van and Eöttevényi Olivér and Tóth László and Mousset Paul and Cseres Tibor: Beküldött könyvek. In: Délvidéki szemle, (2). 0-0a. (1943)

Sándor István and Hangay Sándor: Hangay Sándor Összes Versei : [ismertetés]. In: Délvidéki szemle, (2). p. 427. (1943)

Sándor István and Jókai Mór and Keméndyné Drucker Irma: Jókai Mór levelei Keméndyné Drucker Irmához. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 429-430. (1943)

Sándor István and Kenyeres Imre: Diárium Könyvtár : szerk. Kenyeres Imre. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 428-429. (1943)

Sándor István and Timár Ferenc and Stadler Aurél and Spakovszky Anatol and Csuka Zoltán: Délvidéki írások. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 131-133. (1943)

Sík Sándor: Februári napsugár ; Februári napsugár. In: Délvidéki szemle, (2). p. 247. (1943)

Sólyi Antal: Über Funktionen, die ein endliches Dirichletsches Integral haben. In: Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 48-54. (1943)

Sörlei Zsigmond: Középosztály-nevelés. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 202-206. (1943)

T

Takáts Endre: Gróf Nádasdy László csanádi püspök : 1662-1729. (1943)

Tanhoffer Lajos and Hoffmann Edith and Tersánszky Józsi Jenő and Perneczky Béla and Kosztolányi Dezső: Beküldött könyvek. In: Délvidéki szemle, (2). 0-0c. (1943)

Tankó Béla: Auszüge. In: Szellem és élet, (6) 3-4. pp. 184-185. (1943)

Tankó Béla: Böhm Károly esztétikája. In: Szellem és élet, (6) 1-2. pp. 35-42. (1943)

Tankó Béla: Kant metafizikai reformja. In: Szellem és élet, (6) 3-4. pp. 109-127. (1943)

Tavaszy Sándor: Az esztetika [!esztétika] ismeretelméleti alapja : Böhm Károly: Az eszetikai [!esztétikai] érték tana. In: Szellem és élet, (6) 1-2. pp. 22-34. (1943)

Tavaszy Sándor and Tankó Béla and Baránszky-Jób László and Marót Károly: Auszüge. In: Szellem és élet, (6) 1-2. pp. 102-107. (1943)

Timár Lajos: A tutajok növényzete a Tisza szegedi szakaszán. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 2. pp. 43-53. (1943)

Trencsényi-Waldapfel Imre: Szerepjátszás és szóvállalás a nyelvben. In: Széphalom, (13). pp. 75-76. (1943)

Turchányi István: Új magyar hősök... : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 5. p. 159. (1943)

Turán Pál: Ober die Verteilung der Primzahlen : I. In: Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 81-104. (1943)

Turán Pál: Über die Wurzeln der Dirichletschen L-Funktionen. In: Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 188-201. (1943)

Tóth László: Hóman Bálint: Történettudomány és politika. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 567-568. (1943)

Tóth László: Klebelsberg. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 481-486. (1943)

Tóth László and Biggini Carlo Alberto: A lateráni béke. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 278-280. (1943)

Tóth László and Genthon István: Studi e documenti italo-ungheresi della R. Accademia d'Ungheria di Roma : diretti da Stefano Genthon. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 236-237. (1943)

Tóth László and Hermann Egyed: Hermann Egyed: A vallásos ember a barokk korban. In: Délvidéki szemle, (2). p. 41. (1943)

Tóth László and Hermann Egyed: Hermann Egyed: Népoktatás a veszprémi egyházmegyében a XIX. század elején. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 571-572. (1943)

Tóth László and Hóman Bálint: Hóman Bálint: Magyar sors - magyar hivatás : Mult [!múlt] és jövő. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 40-41. (1943)

Tóth Tihamér: Szembe a sorssal! In: Gyakorlati pedagógia, (8) 1. pp. 1-2. (1943)

Tóth Tihamér: A munka örömei. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 1. pp. 15-16. (1943)

Tóth Tihamér: A pénz ördöge. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 1. pp. 27-28. (1943)

tb. : Dr. Gelei József : A nemzetnevelés alapja. In: Nevelésügyi szemle, (7) 1-2. pp. 34-36. (1943)

tb. : Széchenyi : a magyarság hódolása a legnagyobb magyar születésének százötvenedik évfordulóján : szerk. Bagoly Béla. In: Nevelésügyi szemle, (7) 3-4. pp. 87-88. (1943)

U

Udvarhelyi Károly: Belső- és Kelet-Ázsia gazdasági élete : (Tanítás a polgári fiúiskola III. osztályában.). In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 224-233. (1943)

Udvarhelyi Károly: Canadai Államszövetség. (Brit-Észak-Ámerilca.) : (Tanítás a polgári fiúiskola III. osztályában.). In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 148-153. (1943)

Udvarhelyi Károly: A levegő páratartalma, és a lecsapódás : (Általános földrajz) (Tanítás a polgáriJ fiúiskola IV. osztályában.). In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 45-50. (1943)

Udvarhelyi Károly and Aldobolyi Nagy Miklós: Aldobolyi Nagy Miklós: A Zsitvaszög tájnépesedése. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 169-170. (1943)

Udvarhelyi Károly and Gombos István: Gombos István: Az osztálytanács szervezete, mint az önnevelés tényezője. In: A cselekvés iskolája, (11). p. 69. (1943)

Udvarhelyi Károly and Róder Pál: Róder Pál: Szülők Iskolája. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 68-69. (1943)

Udvarhelyi Károly and Wagner Richárd: Wagner Richárd: A világegyetem és a föld. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 70-72. (1943)

V

Vajda László: A Centaurea variegata Lam. var. adscendens Bartl. egy új alakja Erdélyből. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 2. pp. 61-62. (1943)

Vajda László: Hieraciumok a Pareng és Retyezát hegységekből. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars botanica 2. pp. 54-60. (1943)

Vajtai István: Barta János : Madách Imre. In: Nevelésügyi szemle, (7) 3-4. pp. 89-90. (1943)

Vajtai István: Farkas Gyula : A magyar szellem felszabadulása : irodalomtörténetírásunk fejlődésrajza. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. pp. 177-178. (1943)

Vajtai István: Módszer és tankönyv : a magyar irodalom tanításának időszerű kérdéseihez. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 193-198. (1943)

Vajtai István: Zubor István : Tamás : egy fiú története az utcától az esztergapadig. In: Nevelésügyi szemle, (7) 1-2. p. 41. (1943)

Vajtai István and Komáromi János and H. Szombathy Ilona: Beküldött könyvek. In: Délvidéki szemle, (2). 0a. (1943)

Varga Ottó: Zur Begründung der Minkowskischen Geometrie. In: Acta scientiarum mathematicarum, (10). pp. 149-163. (1943)

Vicsay Lajos: Az országépítő barokk. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 120-136. (1943)

Vicsay Lajos: Magyar Tanítóképző. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 181-183. (1943)

Vicsay Lajos: A hadügy fejlődése : (összefoglalás.). In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 201-214. (1943)

Vicsay Lajos: A legszebb ajándék : színdarab Anyák-napjára. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 4. pp. 151-158. (1943)

Vicsay Lajos and Bakos József: Bakos József: Nagy magyar értékeink védelmében és szolgálatában. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 69-70. (1943)

Vicsay Lajos and Gelei József: Gelei József: A nemzetnevelés alapja. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 65-66. (1943)

Vicsay Lajos and Hunyadi János: Hunyadi, a kereszténység védőpajzsa : III. osztály. (A nándorfehérvári győzelem). In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 30-41. (1943)

Vicsay Lajos and Novák Ferenc: Novák Ferenc: A kolozsvári középiskolai tanulók játéka a statisztika tükrében. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 170-171. (1943)

Vicsay Lajos and Papp István: Papp István: Az irodalom életformái. Bevezetés a magyar irodalomismeretbe. In: A cselekvés iskolája, (11). p. 250. (1943)

Vicsay Lajos and Somos Lajos: Somos Lajos: Népiskolai nevelés. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 249-250. (1943)

Vicsay Lajos and Szántó Lőrinc: Szántó Lőrinc: Magyar helyesírási gyakorlófüzet. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 164-165. (1943)

Vicsay Lajos and Váradi József: Váradi József: Széchenyi intelmei. In: A cselekvés iskolája, (11). p. 64. (1943)

Visy Antal: Kosáry Domokos : Magyarország története. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. p. 264. (1943)

Visy Antal: szerk. Kodály Zoltán : Iskolai énekgyűjtemény. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 264-265. (1943)

Visy József: Antikvitás és korunk : III. : az ókori "mérték" és "forma" gondolata nevelésünkben. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 199-205. (1943)

Visy József: Balanyi György : Magyar piaristák a XIX. és XX. században : életrajzi vázlatok. In: Nevelésügyi szemle, (7) 1-2. pp. 36-38. (1943)

Visy József: Balanyi György: Magyar Piaristák a XIX. XX.században. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 138-139. (1943)

Visy József: Balogh Károly : Római Könyv. In: Nevelésügyi szemle, (7) 1-2. p. 40. (1943)

Visy József: Egy fejezet a magyar neveléstörténelemből. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 250-252. (1943)

Visy József: Görög embereszmény és paideia : az ókori etikai életszemlélet alakulása a hellénizmus koráig. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio philosophica, (1/1). pp. 1-135. (1943)

Visy József: Halasy-Nagy József : Az ember lelki élete. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 247-248. (1943)

Visy József: Hankiss János : Európa és a magyar irodalom : a honfoglalástól a kiegyezésig. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. pp. 178-179. (1943)

Visy József: Huszti József : Gróf Klebelsberg Kunó életműve. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 127-128. (1943)

Visy József: Márai Sándor : Füves könyv. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. pp. 184-185. (1943)

Visy József: Schütz Antal : Életem. In: Nevelésügyi szemle, (7) 3-4. pp. 88-89. (1943)

Visy József: Széchenyi István ; ford. bevez. jegyz. Váradi József : Széchenyi István intelmei fiához, Bélához. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. p. 182. (1943)

Visy József: Zolnai Béla : II. Rákóczi Ferenc. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 131-132. (1943)

Visy József: Életelvek - életsorsok : Epiktetos kézikönyvecskéje vagyis A stoikus bölcs breviáriuma : Kerényi Károly előszavával ; ford. Sárosi Gyula ; Marcus Aurelius vallomásai : vál., ford., bev. Vajda László ; Szent Ágoston vallomásai : bev., ford., összevál. Horváth Miklós ; II. Rákóczi Ferenc emlékezései és vallomásai : ford. Geréb László ;. In: Nevelésügyi szemle, (7) 3-4. pp. 92-93. (1943)

Visy József: A nemzetnevelő Széchenyi. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 254-255. (1943)

Visy József and Bognár Cecil: Bognár Cecil: Lélektan és nevelés. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 247-249. (1943)

Visy József and Mándy Stefánia: Mándy Stefánia: A gyermek a magyar regényirodalomban. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 165-166. (1943)

Vályi Nagy Géza: Kis madarat fogtam... : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 3. pp. 83-84. (1943)

Vályi Nagy Géza: Édesanyánk rózsafája : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 4. p. 149. (1943)

Vándor Gyula: Kisebbségi Körlevél : A Pécsi Egyetemi Kisebbségi Intézet Közleményei : [ismertetés]. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 186-187. (1943)

Vándor Gyula: Nemzetiségi szemléletünk fejlődése. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 561-563. (1943)

Vándor Gyula: Nemzetnevelés szomszédainknál. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 80-87. (1943)

Vándor Gyula and Kovačić Matija: A horvát „Szürke könyv" : [ismertetés]. In: Délvidéki szemle, (2). p. 232. (1943)

Vándor Gyula and Márai Sándor: Márai Sándor: Röpirat a nemzetnevelés ügyében. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 41-43. (1943)

Vándor Gyula and Zilahy Lajos: Horvát szemle. In: Délvidéki szemle, (2). pp. 419-422. (1943)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Fejezetek a serdülés és ifjúkor lélektanából : (Hetedik közlemény.) Példák, elemzések. In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 1-15. (1943)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Fejezetek a serdülés és ifjúkor lélektanából. Példák és elemzések : (Folytatás.) (Kilencedik közlemény.). In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 185-193. (1943)

Várkonyi Hildebrand Dezső: Fejezetek a serdülés és ifjúkor lélektanából. Példák és elemzések : (Nyolcadik Közlemény). In: A cselekvés iskolája, (11). pp. 89-108. (1943)

Vértes Magda: Francianyelvű színielőadsok Magyarországon. In: Études françaises, (24). 0-147. (1943)

Vértes Magda: Francianyelvű színielőadások Magyarországon. In: Széphalom, (13). pp. 66-72. (1943)

W

Wagner Richárd: A Körösök és a Maros csapadékviszonyai. In: Acta litterarum ac scientiarum regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae = A M. Kir. Ferencz József Tudományegyetem tudományos közleményei : sectio geographico-historica = a földrajz és történettudományok köréből, (6). pp. 3-110. (1943)

Y

Ypszilon : Bevilaqua-Borsodi Béla : Magyar történelem anekdotákban. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. p. 266. (1943)

Ypszilon : Gál István : Babits és az angol irodalom. In: Nevelésügyi szemle, (7) 7-8. p. 187. (1943)

Ypszilon : Herczeg Ferenc : Gondok és gondolatok. In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 132-133. (1943)

Ypszilon : Horváth Jenő : Savoyai Jenő herceg. In: Nevelésügyi szemle, (7) 9-10. pp. 266-267. (1943)

Z

Zilahi-Sebess Géza: Repül-e az Aphelocheirus aestivalis? In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars zoologica, (2). pp. 3-10. (1943)

Zilahi-Sebess Géza: Über das Flugvermögen des Aphelocherius aestivalis Fabr. In: Acta Universitatis Szegediensis : sectio scientarium naturalium : pars zoologica, (2). pp. 11-20. (1943)

Zimándi Pius István: Válságban van-e a magyar irodalom tanítása? In: Nevelésügyi szemle, (7) 3-4. pp. 83-87. (1943)

Zolnai Béla: Czipruslombok. In: Széphalom, (14). pp. 51-54. (1943)

Zolnai Béla: Fekete kolostor. In: Széphalom, (13). pp. 83-84. (1943)

Zolnai Béla: Fölszólalás a könyvkötészet ügyében. In: Széphalom, (13). pp. 76-78. (1943)

Zolnai Béla: Rákóczi-emlékek. In: Széphalom, (13). pp. 78-80. (1943)

Zolnai Béla: Tibold Márton. In: Széphalom, (14). pp. 51-54. (1943)

Zolnai Béla: Van Tieghem világirodalom-története. In: Széphalom, (13). pp. 73-75. (1943)

É

Éber Rezső: Kell-e mindenütt a népiskola felső tagozata? In: Nevelésügyi szemle, (7) 5-6. pp. 101-108. (1943)

Ö

Ölbey Irén: Szeresd az édesanyádat! : [vers]. In: Gyakorlati pedagógia, (8) 4. p. 149. (1943)

This list was generated on 2024. június 23. 20:58:25 CEST.