Items where Year is 1944

Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 279.

Acta Litterarum ac Scientiarum Regiae Universitatis Hungaricae Francisco-Josephinae: Sectio Medicorum Tomus XII. Fasc. 1. (1944)

Délvidéki Szemle : III. évf. (1944)

Geologica Szegediensia 1. (1944)

Geologica Szegediensia 2. (1944)

Geologica Szegediensia 3. (1944)

Nevelésügyi Szemle : 8. évf. (1944) 1-2. sz. (1944)

Nevelésügyi Szemle : 8. évf. (1944) 3-4. sz. (1944)

Nevelésügyi Szemle : 8. évf. (1944) 5-6. sz. (1944)

Nép és nyelv : IV. évf. (1944)

Szellem és élet : 7. évf. (1944) 1-3. sz. (1944)

Széphalom : XV. évf. (1944)

A cselekvés iskolája : XII. évf. (1943-44. tanév). (1944)

Beküldött könyvek. In: Széphalom, (15). pp. 29-31. (1944)

Magyar Paedagógia. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 271-274. (1944)

Magyar Pedagógia. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 98-101. (1944)

Magyar Tanítóképző. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 101-102. (1944)

Magyar Tanítóképző. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 177-179. (1944)

Magyar Tanítóképző. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 277-279. (1944)

Nevelésügyi Szemle. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 102-103. (1944)

Nevelésügyi Szemle. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 179-182. (1944)

Nevelésügyi Szemle. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 274-277. (1944)

Testnevelés. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 182-184. (1944)

Visszhang. In: Széphalom, (15). p. 28. (1944)

Zene. In: Délvidéki szemle, (3). p. 94. (1944)

A. A.: Egy úgynevezett "kényes-kérdés" leányaink nevelésében. In: Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 46-47. (1944)

Aldobolyi Nagy Miklós: Istanbul. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 212-217. (1944)

Alpár Gyula: A Klauzál Gábor gimnáziumban lefolyt pályaválasztási előadásokról. In: Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 143-144. (1944)

Alpár Gyula: Magyar cserkészvezetők könyve : I. kötet : A cserkészet neveléstana : szerk. vitéz Temesy Győző. In: Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 34-36. (1944)

Alpár Gyula: Magyar cserkészvezetők könyve : II. kötet : A cserkészcsapat élete : szerk. vitéz Temesy Győző. In: Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 133-134. (1944)

Alpár Gyula: A pályaválasztás. In: Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 47-48. (1944)

Angyal Endre: Gótikus lovagi renaissance. In: Széphalom, (15). pp. 3-18. (1944)

Angyal Endre: Udvari kultúra, udvari költészet. (1944)

Augur : Makkai Sándor : Szabad vagy : 2. kötet. In: Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 131-132. (1944)

Augur : Somogyváry Gyula : Katonacsillag megfordul. In: Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 90-91. (1944)

Augur : Széljegyzetek és arcélek : Kosztolányi Dezső : Ákom-bákom é.n. 317 old. és u.a. Felebarátaim. 273 old. Hátrahagyott művei VIII-IX. kötet : sajtó alá rendezte és az előszót írta Illyés Gyula. Nyugat kiadás. In: Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 37-38. (1944)

Balogh Ányos: A szülői nevelés alapkérdései. In: Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 49-62. (1944)

Banner János: Egyetemünk régészeti feladatai. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 406-410. (1944)

Baranyai Erzsébet: Nevelési módszerek. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 54-58. (1944)

Batizfalvy János: Délvidéki Szellemi Találkozó. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 241-243. (1944)

Berg Pál: C. K. Ogden : Basic English - a cambridgei Orthological Institute igazgatójánák eredeti tankönyve : fordította és magyarra alkalmazta Halász Gyula. In: Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 85-87. (1944)

Berg Pál: Országh László : Bevezetés az angol nyelv- és irodalomtudomány bibliográfiájába. In: Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. p. 85. (1944)

Berkes László: Dalmát-magyar kulturhatások [!kultúrhatások]. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 217-228. (1944)

Berky Imre: A háború filozófiája. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 160-167. (1944)

Berky Imre and Halasy-Nagy József: Halasy-Nagy József: Az ember lelki élete. In: Délvidéki szemle, (3). p. 41. (1944)

Bihari Ferenc: Pintér Lajos : Korszerű latin nyelvtanítás. In: Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 84-85. (1944)

Blazsek Ferenc: Irodalom és egyesületi élet a Délvidéken. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 258-261. (1944)

Braun Ágoston: Dr. Mirkó János : Nevelés és tanítás a gazdasági szakoktatási intézményekben. In: Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 138-139. (1944)

Buza László: A szegedi jogi kar. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 383-386. (1944)

Bálint Béla: A vend irodalom főirányai. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 108-118. (1944)

Bálint Sándor: A szegedi Kisasszony-Társulat. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 172-175. (1944)

Bálint Sándor and Juhász Kálmán and Juhász Gyula and Muhi János: [Új könyvek]. In: Délvidéki szemle, (3). p. 416. (1944)

Bárdos Rezső: Szentesi tájszólás : folytatás. In: Nép és Nyelv, (4). pp. 45-47. (1944)

Csajkás Bódog: Molnár Béla: Kassa orvosi története. In: Délvidéki szemle, (3). p. 368. (1944)

Csajkás Bódog: A régi szegedi ispitály. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 14-16. (1944)

Csefkó Gyula: Nem hajt a tatár! In: Nép és Nyelv, (4). pp. 21-24. (1944)

Csuka János: A bánáti magyarság szórványélete. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 268-276. (1944)

Csuka János: A szerb ifjúság Szegeden. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 363-365. (1944)

Csuka Zoltán: A délvidéki magyar irodalom és folyóirata. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 251-253. (1944)

Csuka Zoltán: A délvidéki magyar irodalom és közművelődés. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 356-357. (1944)

Csuka Zoltán: A magyarországi szerb irodalom. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 1-7. (1944)

Devich Andor: Dr. Sághelyi Lajos : Gyakorlati útmutató a földrajz tanításához. In: Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 134-136. (1944)

Dorogi Imre: Művészet. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 190-192. (1944)

Dorogi Imre: Művészet : [Az uj [!új] német festészet a szegedi Német Kulturintézet [Kultúrintézet] kiállításán. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 239-240. (1944)

Dorogi Imre: Művészet : [a Szegedi Képzőművészek Egyesülete Tárlata]. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 47-48. (1944)

Dorogi Imre: Művészet : [grafikai kiállítás szegedi képzőművészek munkáiból]. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 334-335. (1944)

Dorogi Imre: Szeged nagy festője. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 309-320. (1944)

Dorogi Imre and Borbereki Kovács Zoltán: Művészet. In: Délvidéki szemle, (3). p. 143. (1944)

Dorogi Imre and Vágóné Berényi Margit and Vágó Gábor and Tóbiás György: Művészet. In: Délvidéki szemle, (3). p. 93. (1944)

Draskóczy Ede: Délvidéki irodalom : magyar kisebbségi irodalom a Délvidéken. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 244-251. (1944)

Eckerdt Elek and Huszár Géza: Huszár Géza: Kereskedelmi számtan. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 268-270. (1944)

Elekes György and Varjas Béla: Varjas Béla: XVI. századi magyar orvosi könyv. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 134-136. (1944)

Eperjessy György and Korponay Ede: Korponay Ede: Mit tudsz az olajról. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 168-169. (1944)

Eperjessy Kálmán: A településtörténet problémái a Délvidéken. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 395-397. (1944)

Erdélyi János and Verdi Giuseppe: Színház. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 187-188. (1944)

Erdős Albin: Barcs község földrajza. (1944)

Ferenczi István: [Beköszöntő]. In: Geologica Szegediensia 1. pp. 3-7. (1944)

Ferenczi István: [Zum Geleit!]. In: Geologica Szegediensia 1. pp. 8-22. (1944)

Flachbarth Ernő: A magyar és a nemzetiségi kulturák viszonya. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 410-416. (1944)

Frank László: Délutáni osztályösszejövetelek a nevelés szolgálatában. In: Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 113-118. (1944)

Fáber József: Fali gyufatartó. (Papírlemez munka, az élezés és borítás gyakorlására.) : tanítás a polgári iskola II. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 77-82. (1944)

Fáber József: Lámpaernyő készítése. (Papírlemez munka) : tanítás a polg. fiúiskola III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 259-263. (1944)

Fáber József: Sakkbabák faragása. (Gyakorlat a faragó-készség s a jó szemmérték fejlesztésére.) : tanítás a po!g. fiúiskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 151-155. (1944)

Gergely Gergely: A szegedi táj ihletései. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 300-302. (1944)

Gábor Jenő: Dr. Pipics Zoltán : Így nézd a szépet. In: Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. p. 42. (1944)

Gábor Jenő and Pusztai-Popovits József: Pusztai-Popovits József: Az északerdélyi román képzőművészet : 1940—43. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 333-334. (1944)

Gőcze Rezső: Szombathely francia megszállása 1809-ben. (1944)

Hadrovics László: A szlavisztika jelentősége a szegedi egyetemen. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 398-406. (1944)

Halasy-Nagy József: Boëthius a filozófia vigasztaló erejéről. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 8-14. (1944)

Halasy-Nagy József: Marcus Aurelius elmélkedései. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 149-154. (1944)

Halasy-Nagy József: Sokrates és Európa. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 97-102. (1944)

Halasy-Nagy József: Tudomány és élet : [A Délvidéki Szellemi Találkozó keretében tervezett tudományos ankét elnöki megnyitója]. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 369-371. (1944)

Hankiss János: A magyar közművelődés feladatai. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 337-345. (1944)

Hanzó Lajos: A történelemtanítás problémái a didaktikai irodalom tükrében. In: Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 97-102. (1944)

Hegedűs László: A Délvidéki Magyar Közművelődési Szövetség. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 346-354. (1944)

Hermann Egyed: Szeged-délvidéki tájegyetem. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 377-383. (1944)

Huszár Imre Jeromos: P. Albach J. Szaniszló O. F. M : 1795-1853. (1944)

Institoris Ignác: A müncheni francia színház. In: Széphalom, (15). pp. 19-27. (1944)

Ivanics Bertalan: Az alföldi tanítóság társadalmi és kulturális magatartása. In: Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 43-46. (1944)

Ivánovics György: Antibiotische Eigenschaften und Wirkungsweise der Salicylsäure. In: Acta medica Szeged, (12) 1. pp. 124-146. (1944)

Ivánovics György: Beziehungen der chemischen Struktur zur Wirkung. In: Acta medica Szeged, (12) 1. pp. 93-106. (1944)

Ivánovics György: Das Problem der Sulfanilamidresistenz. In: Acta medica Szeged, (12) 1. pp. 118-123. (1944)

Ivánovics György: Die Entdeckung des Prontosil. In: Acta medica Szeged, (12) 1. pp. 9-12. (1944)

Ivánovics György: In-vitro-Wirkung der Sulfanilamidderivate. In: Acta medica Szeged, (12) 1. pp. 49-61. (1944)

Ivánovics György: Mechanismus der direkten Wirkung des Sulfanilamid. In: Acta medica Szeged, (12) 1. pp. 62-93. (1944)

Ivánovics György: Mechanismus der therapeutischen Sulfanilamidwirkung. In: Acta medica Szeged, (12) 1. pp. 106-117. (1944)

Ivánovics György: Wertbestimmung der Sulfanilamidderivate in Tierversuchen. In: Acta medica Szeged, (12) 1. pp. 12-49. (1944)

Ivánovics György: Über die sogenannten Antivitamine. In: Acta medica Szeged, (12) 1. pp. 146-150. (1944)

Juhász Gyula and Madácsy László: Juhász Gyula elfelejtett műfordításai. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 127-129. (1944)

Juhász Kálmán: Két délvidéki történetíró centenáriuma. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 145-149. (1944)

Juhász Kálmán: A száz éves Kübekháza. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 263-268. (1944)

Jójárt László: A Délmagyarországi Nevelők Egyesülete közgyűlése. In: Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 94-96. (1944)

Kanyó Béla: Közegészségügyi problémák a Délvidéken. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 386-395. (1944)

Kemény Gábor: Szabó Árpád : Demosthenes és Athén. In: Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 32-34. (1944)

Kiss Ferenc: Elemi csapások az alföldi homokon. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 320-327. (1944)

Kiss Lajos: Emlékezés Móráékról. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 193-203. (1944)

Kiss Tihamér László: A gyermek tárgy- és térszemlélete fejlődésének vizsgálatából folyó pedagógiai következtetések. In: Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 8-15. (1944)

Koch Sándor: Liebig, a mezőgazdasági kémia atyja. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 118-126. (1944)

Koch Sándor: Országos Magyar Természettudományi Múzeum. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 167-172. (1944)

Kolosváry Gábor: [Tanulmányok nehány alsóbb rendű tengeri állat őslénytanához]. In: Geologica Szegediensia 2. pp. 3-11. (1944)

Kolozsvári János: Módszer vagy tanköny. In: Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 27-28. (1944)

Kovács Sándor: Quint Józsefné : Quint József élete és munkássága : I-II. kötet. In: Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 31-32. (1944)

Kozáky István and Fettich Nándor: Magyar stílus a képzőművészetben. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 90-92. (1944)

Krammer Jenő: Magyar-szlovák szellemi kapcsolatok. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 38-40. (1944)

Krammer Jenő: Mátrai László : Jellemtan : Nemzetnevelők könyvtára IV. Gyermek- és ifjúságtanulmány. In: Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 126-127. (1944)

Krammer Jenő: A pozsonyi magyar gimnázium önképzőkörének 1942/43. munkaéve. In: Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 142-143. (1944)

Krammer Jenő: A szlovákiai magyarság művelődési életéből. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 176-179. (1944)

Krammer Jenő and Kemény Gábor: Kemény Gábor: Egy magyar kultúrpedagógus. Nagy László életműve. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 84-85. (1944)

Kramár Jenő: Mit jelent a szegedi egyetem a Délvidéknek? In: Délvidéki szemle, (3). pp. 371-377. (1944)

Kratofil Dezső: A módszeres értekezletek és bemutató tanítások. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 217-227. (1944)

Kratofil Dezső and Kövessy Jenő: Kövessy Jenő: Számolás és mérés a mindennapi életben. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 166-167. (1944)

Kristály István: Bánáti magyarság. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 357-362. (1944)

Krix Márton: Egytagú algebrai mennyiségek hatványozása : két tanítási óra a polgári iskola IV. fiúosztályában. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 143-147. (1944)

Krix Márton: A kör : tanítás a polgári fiúiskola IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 249-253. (1944)

Krix Márton: A szorzás és bővítése : tanítás a polgári iskola III. fiúosztályában. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 71-74. (1944)

Krix Márton and Lovas László: Lovas László: Hogyan számolhatunk gyorsan és pontosan. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 167-168. (1944)

Kádár László: Magyar szórványok a Délvidéken. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 354-356. (1944)

Köves Sándor: Nemzetnevelési feladatok az iskolán-kívüli népművelésben. In: Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 122-125. (1944)

Ligeti Béla and Maróthi György: Maróthi György 200 éves arithmeticája : (1743-1913). In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 11-27. (1944)

Loczka Alajos: Közoktatásügyünk mai irányelvei. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 185-204. (1944)

Lévay Endre: Balkán szemle. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 130-133. (1944)

Lévay Endre: Délvidéki népiség. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 256-258. (1944)

Lévay Endre and Jancsó Elemér: Erdélyi ritkaságok : szerkeszti dr. Jancsó Elemér. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 184-185. (1944)

Lévay Endre and Jócsik Lajos: Jócsik Lajos dr.: A magyarság a cseh és a szlovák néprajzi térképeken. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 182-184. (1944)

Lévay Endre and Németh Kálmán: Németh Kálmán: Százezer szív sikolt. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 185-187. (1944)

Lévay Endre and Peić Marko: Peics Marko: Bunyevác népdalok. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 286-287. (1944)

Madácsy László: Kultúrált népiesség Szegeden. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 302-303. (1944)

Madácsy László and Berde Mária and Gaál Alajos and Herczeg Ferenc: Szinház [Színház]. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 142-143. (1944)

Madácsy László and Eckhardt Sándor: Eckhardt Sándor: Az ismeretlen Balassi Bálint. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 133-134. (1944)

Madácsy László and Ibsen Henrik: Szinház ![Színház]. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 95-96. (1944)

Madácsy László and Sík Sándor and Molière : Szinház [!Színház]. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 45-46. (1944)

Majzik Sándor: A keresztény nemzeti népiskola jövő alakulása. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 365-367. (1944)

Makay Gusztáv: Tanári hivatás : vallomás és keresztmetszet. In: Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 62-68. (1944)

Makkai Ernő: Adatok Fogarasi Pap József életéhez és munkásságához. In: Szellem és élet, (7) 1-3. pp. 72-87. (1944)

Maklári Lajos: Szinház [!színház] : [a szegedi városi színház operaegyüttese...]. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 335-336. (1944)

Maklári Lajos: Zene. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 188-190. (1944)

Maklári Lajos: Zene. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 237-238. (1944)

Maklári Lajos: Zene : [Orosz Julia [!Júlia] és Erdélyi János hangversenye...]. In: Délvidéki szemle, (3). p. 144. (1944)

Maklári Lajos: Zene : [a Szegedi Filharmonikus Egyesület (tizedik) évadzáró hangversenye...]. In: Délvidéki szemle, (3). p. 336. (1944)

Maklári Lajos and Erdélyi János and Szegedi Sándor and Bak László and Károlyi Gyula and Böszörményi Nagy Béla and Bisztriczky Tibor: Zene. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 46-47. (1944)

Maklári Lajos and Fricsay Ferenc: Zene. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 287-288. (1944)

Marjai-Szabó László: A török uralom hatása az alföldi településekre. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 277-280. (1944)

Matzkó Gyula: Az Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlöny. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 103-104. (1944)

Matzkó Gyula: Orsz. Középisk. Tanáregyesületi Közlöny. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 279-280. (1944)

Matzkó Gyula: Természettan. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 74-77. (1944)

Matzkó Gyula: A látás. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 147-150. (1944)

Matzkó Gyula: A szem és a látás : tanítás a polg. isk. III. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 253-259. (1944)

Megyeri János: A levegő és alkotórészei : tanítás a polg. isk. IV. osztályában. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 67-70. (1944)

Mester János: Mi a nevelők teendője a szünidőben? In: Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 139-142. (1944)

Molnár János Bálint: A boldogság útja. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 27-30. (1944)

Muhi János: A bácskai csatornahálózat. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 229-237. (1944)

Márton György and Nagy Iván: Nagy Keletázsia [!Nagy Kelet-Ázsia] : szerk. Nagy Iván. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 332-333. (1944)

Mátyási József and Mészöly Gedeon: Ötvenkét jó napbol [!napból] mulatságos egy óra : vagy is: frankfurti utazásom 1792-ik esztendőben. In: Nép és Nyelv, (4). pp. 48-86. (1944)

Mészöly Gedeon: Adalékok a káromkodásnak és büntetésének történetéhez. In: Nép és Nyelv, (4). pp. 87-99. (1944)

Mészöly Gedeon: Az ó-magyar Mária-siralom nyelvtörténeti és stílustörténeti magyarázata. (1944)

Mészöly Gedeon: Szanktól Arany Jánosig : avagy mi az az ethnographiai hitel? In: Nép és Nyelv, (4). pp. 1-20. (1944)

Mészöly Gedeon: Székesfehérvár nevéről meg a szík szó eredetéről. In: Nép és Nyelv, (4). pp. 25-36. (1944)

Nevelős Ágoston: Az osztályszellem kifejlesztésének módszeréről. In: Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. p. 18. (1944)

Niklai Ferenc: Dr. Zsámboki László : Élménytanítás. In: Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 88-89. (1944)

Nyíri Antal: Szennyes. In: Nép és Nyelv, (4). pp. 41-44. (1944)

Németh István: Dr. Becker Vendel : A keresztény nemzeti népiskolák jövő alakulása. In: Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 128-129. (1944)

Németh István: Dr. Fodor Ferenc : A Jászság életrajza. In: Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 137-138. (1944)

Németh István: Drozdy Gyula : Beszéd- és értelemgyakorlatok : I. osztály 324 oldal, II. osztály 362 oldal, III. osztály 435 oldal, IV. osztály 439 oldal. In: Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 92-93. (1944)

Németh István: Kövessy Jenő : Számolás és mérés a mindennapi életben. In: Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. p. 88. (1944)

Németh István: Mohay Ádám : A honvédelmi ismeretek tanítása. In: Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. p. 138. (1944)

Németh István: A Szegedi Pedagógiai Szeminárium. In: Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 75-79. (1944)

Németh István: Szili Török Dezső : Táblai rajz és rajztanítás a népiskolában. In: Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. p. 131. (1944)

Palásti László and Pintér Lajos: Pintér Lajos: Korszerű latin nyelvtanítás. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 180-182. (1944)

Pentz Gáspár: Az ötjegyű osztályzat kérdése. In: Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 119-122. (1944)

Pentz Gáspár: Gyorsírói képességvizsgálat. In: Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 22-25. (1944)

Pentz Gáspár: Harkai Schiller Pál : Bevezetés a lélektanba : a cselekvés elemzése. In: Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 127-128. (1944)

Pentz Gáspár: Noszlopi László : A szeretet lélektana és bölcselete. In: Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 91-92. (1944)

Pentz Gáspár: Rokonszenv és ellenszenv. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 212-217. (1944)

Pentz Gáspár and Pentz Gáspár: Az explorációról. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 112-116. (1944)

Petróczi István: Eszmék és népek Berlin tükrében. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 203-211. (1944)

Petróczi István: Táj és szellem a német irodalomtudományban. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 304-308. (1944)

Pornai Gyula: Az iskola a családvédelem szolgálatában. In: Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 25-27. (1944)

Pozsonyi Zoltán: Bizánci-bolgár hatás városaink kialakulásának kezdetén. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 155-160. (1944)

Párkányi László: Dr. Bukovszky Ferenc : Mennyiségtani szakterem. In: Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 36-37. (1944)

Párkányi László: Dr. Kiss Tihamér László : A gyermek tárgy- és térszemlélete fejlődésének vizsgálata. In: Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. p. 32. (1944)

Reök Iván: A szellemi lények problémája : I. A szellemi lények problémájának metafizikai és természettudományi mérlegelése. II. A szellemi világ a kinyilatkoztatás fényében. In: Szellem és élet, (7) 1-3. pp. 32-71. (1944)

Rotarides Mihály: [Adatok Hódmezővásárhely pleisztocén puhatestű-faunájának ismeretéhez]. In: Geologica Szegediensia 3. pp. 3-7. (1944)

Rotarides Mihály: [Beiträge zur Kenntnis der pleistozänen Molluskenfauna im Hódmezővásárhely]. In: Geologica Szegediensia 3. pp. 8-11. (1944)

Rully János: Saád Ferenc : Honvédelmi nevelés. In: Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 39-41. (1944)

S. : C. G. Jung und K. Kerényi : Einführung in das Wesen der Mythologie : Gottkindmythos. Eleusinische Mysterien. In: Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 30-31. (1944)

Saád Ferenc: Saád Ferenc: Honvédelmi nevelés. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 266-268. (1944)

Schleicher Lajos: A német dalok hatása tanulóinkra : (Pedagógiai — lélektani vizsgálat). In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 130-137. (1944)

Schleicher Lajos: A német dalok hatása tanulóinkra : pedagógiai-lélektani vizsgálat. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 52-61. (1944)

Schleicher Lajos and Tettamanti Béla: Tettamanti Béla : A szókincs szerepe a nyelvtanításban. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 87-88. (1944)

Sebestyén János: A film és a kézi pergőkép problémája a szemléltetésben. In: Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 79-84. (1944)

Sulica Szilárd: A modern plagizátor lélektana. In: Szellem és élet, (7) 1-3. pp. 16-31. (1944)

Sz. Szigethy Vilmos: Steuer György. In: Délvidéki szemle, (3). p. 40. (1944)

Szabó Aladár and Gaskó Dezső and Nagy Iván: Gaskó Dezső - vitéz Nagy Iván: Finn magyar kapcsolatok : 2. köt. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 42-44. (1944)

Szabó József and Deák Gábor: Elvek - Könyvek - Folyóiratok. In: Szellem és élet, (7) 1-3. pp. 88-93. (1944)

Szakál János: Új magyar nevelés. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 157-159. (1944)

Szelényi László: Néhány észrevétel a magyar nyelv és irodalom tanításához középfokú gazdasági tanintézetekben. In: Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 15-21. (1944)

Szenes Adolf: Külföldi tanítási mozgalmak. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 91-98. (1944)

Szenes Adolf: Magyar iskolák múlt tanévi állapota Délerdélyben. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 169-177. (1944)

Szervánszky Jenő: Délvidéki Képzőművészeti kiállítás Szegeden. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 280-283. (1944)

Szirmai Endre: A bácskai ruszinok. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 59-66. (1944)

Szirmai Károly: Harc a szinvonalért [!színvonalért]. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 253-256. (1944)

Szirmai Károly and Lévay Endre: Lévay Endre: A dél kapujában. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 284-286. (1944)

Sztripszky Hiador: A bajka-juhról meg a cigány-rajkóról. In: Nép és Nyelv, (4). pp. 37-40. (1944)

Szuly Elemér: Öntöző-gazdálkodás az Alföldön. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 103-107. (1944)

Szántó Lőrinc and Mécs László: Mécs László: A kirándulás elmaradt. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 228-235. (1944)

Szántó Lőrinc and Petőfi Sándor: Petőfi: A puszta télen. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 31-37. (1944)

Szántó Lőrinc and Tömörkény István: Tömörkény István: Csata a katonával : I. osztály. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 116-123. (1944)

Szörényi József: Koltai István : A német akadémiai tanítóképzés, kialakulása, módja és tanulságai. In: Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 132-133. (1944)

Sándor István: Népi és urbánus szegediség. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 293-299. (1944)

Tankó Béla: Az igaz, jó és szép. In: Szellem és élet, (7) 1-3. pp. 1-15. (1944)

Tankó Béla and Sulica Szilárd: Auszüge. In: Szellem és élet, (7) 1-3. pp. 94-96. (1944)

Tarnai László: A Kisparti-alapítvánnyal kapcsolatban a következő levelet kaptuk. In: Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. p. 43. (1944)

Terjék László: Szegedi ponyva. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 79-89. (1944)

Tettamanti Béla: Zágoni Barra György : A mennyiségtan tanítása. In: Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 29-30. (1944)

Timár Ferenc: A délvidéki irodalom válsága. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 261-263. (1944)

Timár Kálmán and Gyenis András: Jezsuita Történeti Évkönyv : Szerkeszti: Gyenis András. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 140-141. (1944)

Tárkány Szűcs Ernő: Mártély népi jogélete = Das völkische Rechtsleben in Mártély = La vie populaire juridique a Martély. (1944)

Tóth László: Délvidék történetírója. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 51-53. (1944)

Tóth László and Oroszlán Zoltán: Oroszlán Zoltán: A Művészeti Múzeumok Barátai Egyesületének 15 esztendeje. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 139-140. (1944)

Tóth Pál László: Mennyiségi és minőségi anyagvizsgálat az I-IV. o. latin nyelvből. In: Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 68-75. (1944)

Udvarhelyi Károly: Dél-Amerika éghajlata és vízrajza : (Tanítás a polgári fiúiskola III. osztályúban). In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 137-143. (1944)

Udvarhelyi Károly: Egyiptom. (A Nílus völgye.) : tanítás a polgári iskola III. osztályában. 2 óra. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 61-66. (1944)

Udvarhelyi Károly: Magyar Nemzeti Szövetség: Magyar tájékoztató zsebkönyv. In: A cselekvés iskolája, (12). p. 270. (1944)

Udvarhelyi Károly: Országjárás Riportkönyve. In: A cselekvés iskolája, (12). p. 271. (1944)

Udvarhelyi Károly: Észak-Ázsia éghajlata és vízrajza. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 242-249. (1944)

Udvarhelyi Károly and Kogutowicz Károly: Kogutowicz Károly : Bevezetés a földrajztudományba. In: A cselekvés iskolája, (12). p. 159. (1944)

Udvarhelyi Károly and Vitéz Sághelyi Lajos: Vitéz Sághelyi Lajos: Gyakorlati útmutató a földrajz tanításához. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 162-166. (1944)

Uherkovich Gábor: Varró Aladár Béla : Gyógynövények gyógyhatásai. In: Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 38-39. (1944)

Ujváry Ferenc: Büntetés a nevelésben. In: Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 103-112. (1944)

Vajtai István: Szegedi irodalom. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 289-293. (1944)

Vajtai István: A naturalista Móricz Zsigmond. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 67-78. (1944)

Vicsay Lajos: Erkölcsi és szellemi művelődésünk Mohácstól a XX. századig. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 235-242. (1944)

Vicsay Lajos: II. Rákóczi Ferenc szabadságharca : IV. osztály. (2 tanítási óra anyaga.). In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 37-52. (1944)

Vicsay Lajos: Szellemi műveltségünk Mohácsig : (összefoglalás.) III. osztály. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 124-130. (1944)

Vicsay Lajos and Fábián István: Fábián István: Magyar diák verseskönyve. In: A cselekvés iskolája, (12). p. 169. (1944)

Vicsay Lajos and Kosáry Domokos: Kosáry Domokos: Magyarország története. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 160-161. (1944)

Vincze Sándor: Szeged gazdaságpolitikája a XVIII.század első felében. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 31-37. (1944)

Vinkler László: Szegedi képzőművészek a Délvidéki Szellemi Találkozón. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 327-332. (1944)

Visy József: Dr. Kemény Gábor: Egy magyar kultúrpedagógus : Nagy László életműve. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 138-139. (1944)

Visy József: Márai Sándor : Sirály. In: Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 87-88. (1944)

Visy József: Márai Sándor : Vasárnapi krónika. In: Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. p. 34. (1944)

Visy József: Nyírő József : Néma küzdelem. In: Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 136-137. (1944)

Visy József: Szitnyai Zoltán : Alázatos élet. In: Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. p. 41. (1944)

Visy József: Szívós Donát : Szülők, tanárok négyszemközt. In: Nevelésügyi szemle, (8) 5-6. pp. 129-131. (1944)

Visy József and Damóny Dezső: Damóny Dezső : A teszt módszer személyiségvizsgálati szerepe. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 88-90. (1944)

Visy József and H. Fekete Péter: H. Fekete Péter: Az édesanya. In: A cselekvés iskolája, (12). p. 91. (1944)

Visy József and Halasy-Nagy József: Halasy-Nagy József: Az ember lelki élete. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 264-266. (1944)

Visy József and Markó Árpád: Markó Árpád: Magyarország hadtörténete. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 161-162. (1944)

Visy József and Mátrai László: Mátrai László: Jellemtan. (Karakterologia.). In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 155-157. (1944)

Visy József and Révay Frigyes: Révay Frigyes: A fegyelmezés. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 86-87. (1944)

Visy József and Révay Frigyes: Révay Frigyes: A koncentráció. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 90-91. (1944)

Visy József and Várkonyi Hildebrand Dezső: Várkonyi Hildebrand: A lelkiélet zavarai. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 83-84. (1944)

Vándor Gyula and Balanyi György: Balanyi György: Kísérletek a magyar piaristák megtelepítésére Horvátországban. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 136-138. (1944)

Vándor Gyula and Hankiss János: Hankiss János: A hídverő álmai. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 179-180. (1944)

Várkonyi Hildebrand Dezső: A cselekvések elemzése (Második közlemény.) : A cselekvés lélektani mozzanatai. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 105-112. (1944)

Várkonyi Hildebrand Dezső: A cselekvések elemzése : (Első közlemény.). In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 1-10. (1944)

Várkonyi Hildebrand Dezső: A cselekvések elemzése : (Harmadik közlemény) A cselekvések lefolyása. Impulzus és feszültség. In: A cselekvés iskolája, (12). pp. 204-212. (1944)

Ypszilon : Dr. Tiszamarti Antal : Szeplőtelen magyarság : írónak, olvasónak. In: Nevelésügyi szemle, (8) 3-4. pp. 89-90. (1944)

fy. : Saád Ferenc : A nagyváradi hadapródok. In: Nevelésügyi szemle, (8) 1-2. pp. 41-42. (1944)

Ábrahám Ambrus: Életritmus. In: Délvidéki szemle, (3). pp. 16-30. (1944)

This list was generated on 2024. június 16. 15:18:20 CEST.