Browse by cikk, tanulmány, mű "[pin missing: value1]"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2008
Number of items: 80.

2008

Gordon S. Wood műveinek válogatott bibliográfiája. Aetas, (23) 2. pp. 186-187. (2008)

K. Lengyel Zsolt műveinek bibliográfiája : 1983-2008. Aetas, (23) 3. pp. 228-236. (2008)

Martyn Rady műveinek bibliográfiája. Aetas, (23) 1. pp. 164-166. (2008)

Számunk szerzői. Aetas, (23) 1. p. 202. (2008)

Számunk szerzői. Aetas, (23) 2. p. 205. (2008)

Számunk szerzői. Aetas, (23) 3. p. 267. (2008)

Számunk szerzői. Aetas, (23) 4. p. 257. (2008)

Tüdős S. Kinga műveinek válogatott bibliográfiája. Aetas, (23) 4. pp. 203-204. (2008)

Albert, András: A wolffianizmus Erdélyben. Aetas, (23) 4. pp. 129-139. (2008)

Almási, Gábor: A vallásos különút lehetőségei a 16. században : Dudith András és a konfesszionalizáció. Aetas, (23) 4. pp. 5-23. (2008)

Bagi, Zoltán Péter: "Nekünk Mohács kell" : B. Szabó János : A mohácsi csata. Aetas, (23) 4. pp. 223-226. (2008)

Balogh, János Mátyás: Fél évszázad "szerelmi dolgai" : egy altiszti altest önképe és statisztikája. Aetas, (23) 3. pp. 101-127. (2008)

Bartkó, János: "Disztinkciók" Hugues de Saint-Cher (1263) evangéliumi prédikációiban. Aetas, (23) 1. pp. 94-100. (2008)

Baráth, Katalin: A látószögváltás szükségessége : Zsombékok : középosztályok és iskoláztatás Magyarországon a 19. század elejétől a 20. század közepéig : társadalomtörténeti tanulmányok : szerk. Kövér György. Aetas, (23) 2. pp. 196-200. (2008)

Benda, Borbála: Egy uradalmi központ egy korabeli étrend tükrében : Csejte, 1623. november 1 - 1625. augusztus 31. Aetas, (23) 4. pp. 24-46. (2008)

Bolgár, Dániel: B. gazda és H. doktor : kisvárosi önéletírások felekezeti mintázatai. Aetas, (23) 3. pp. 155-170. (2008)

Bolgár, Dániel: A helytörténet helye : Németh Ildikó : Sopron középfokú és középszintű iskolái a 19. században. Aetas, (23) 4. pp. 227-231. (2008)

Borgolte, Michael: Az európai középkortörténet perspektívái a 21. század küszöbén. Aetas, (23) 1. pp. 142-155. (2008)

Borus, György: Az 1673-as fordulat Angliában : a dicsőséges forradalom előfeltétele. Aetas, (23) 2. pp. 5-18. (2008)

Chateaubriand, François-René de: Utazás Amerikában : részlet. Aetas, (23) 2. pp. 108-111. (2008)

Cziráki, Zsuzsanna: Végek dicsérete : Vicze Károly : "Az vég Temesvárban...". Aetas, (23) 4. pp. 232-235. (2008)

Demmelné Kiss, Csilla: Iszlám - cseh kontextusban : Milos Mendel, Bronislav Ostřanský, Tomás Rataj : Islám v srdci Evropy : Vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí. Aetas, (23) 4. pp. 236-239. (2008)

Deák, Ágnes: Vonzások és taszítások erőtere : Közép-Európa : R. J. W. Evans : Austria, Hungary, and the Habsburgs : essays on Central Europe, c. 1683-1867. Aetas, (23) 2. pp. 201-210. (2008)

Deák, Ágnes and Ujváry, Gábor: "...alternatíva és kompromisszum mint történeti probléma" : beszélgetés K. Lengyel Zsolttal. Aetas, (23) 3. pp. 215-227. (2008)

Dominkovits, Péter: "Wass ich auf erd am liebsten hab, daz ligt nun laider in dem grab" : Trauer und Gedächtnis : zwei österreichische Frauentagebücher des konfessionellen Zeitalters (1597-1611, 1647-1653) : hg. von Martin Scheutz, Harald Tersch. Aetas, (23) 3. pp. 256-259. (2008)

Dávid, Péter: Losonczi Bánffy György, Erdély kormányzója. Aetas, (23) 4. pp. 47-64. (2008)

E. Kovács, Péter: Zsigmond császár Gubbióban. Aetas, (23) 1. pp. 56-63. (2008)

Eőry, Gabriella: Főszolgabírói mulatságok : társasági élet és szórakozás Olchváry Pál naplójában. Aetas, (23) 3. pp. 65-81. (2008)

Falvay, Dávid: Szent Erzsébet, Szent Vilma és a magyar királyi származás mint toposz Itáliában. Aetas, (23) 1. pp. 64-76. (2008)

Fedeles, Tamás: Az állam fejlődése Európa nyugati részén : Sashalmi Endre : A nyugat-európai államfejlődés vázlata : 1000-1700. Aetas, (23) 1. pp. 199-206. (2008)

Felföldi, Szabolcs: "Fapadossal" a Selyemútra : Thomas O. Höllmann : A Selyemút. Aetas, (23) 1. pp. 178-181. (2008)

Gerhard, Péter: Asszimiláció és disszimiláció az önéletírásban : Fest Imre és Edmund Steinacker esete. Aetas, (23) 3. pp. 25-45. (2008)

Gerhard, Péter: Válságos házasságok : Mátay Mónika : Törvényszéki játszmák : válás Debrecenben 1793-1848. Aetas, (23) 2. pp. 193-195. (2008)

H. Tóth, Imre: Bizánc és Róma között : "információrobbanás" és "paradigmaváltás" Bulgáriában (886-970). Aetas, (23) 1. pp. 77-88. (2008)

Hahner, Péter: "A romlottság a bűn karjára támaszkodva ..." : Chateaubriand Saint-Denis-ben. Aetas, (23) 2. pp. 33-52. (2008)

Horváth, Emőke: Iohannes Biclarensis krónikája. Aetas, (23) 1. pp. 116-127. (2008)

Hunyadi, Zsolt: "A hasonlóságok és párhuzamok sokkal fontosabbak, mint az eltérések" : beszélgetés Martyn Rady angol történészprofesszorral. Aetas, (23) 1. pp. 156-163. (2008)

Hölscher, Lucian: Új annalizmus : történetelméleti vázlat. Aetas, (23) 4. pp. 158-172. (2008)

Ispán, Ágota Lídia: Egy paraszti "önéletrajz" a szocializmusból. Aetas, (23) 3. pp. 141-154. (2008)

K. Lengyel, Zsolt: Neoabszolutizmus vagy önkényuralom? : megjegyzések a magyarországi Bach-korszak újabb historiográfiájához. Aetas, (23) 3. pp. 237-255. (2008)

Kerekes, Dóra: Tradicionális birodalom - modern birodalom : az Oszmán Birodalom a 17. század első felében. Aetas, (23) 4. pp. 140-157. (2008)

Kiss, Zsuzsanna: Apák és fiúk : egy Zala megyei naplóíró kisnemesi család két nemzedéke. Aetas, (23) 3. pp. 5-24. (2008)

Klaniczay, Gábor: A királyi bölcsesség ellentmondásos mintaképe - Salamon. Aetas, (23) 1. pp. 25-41. (2008)

Koszta, László: Remeték a 11. századi Magyarországon. Aetas, (23) 1. pp. 42-55. (2008)

Kovács, Tamás: Elfelejtett források a késő antikvitás követjárásairól : Andrew Gillett : Envoys and political communication in the Late Antique West, 411-533. Aetas, (23) 1. pp. 182-187. (2008)

Kovács, Zsolt: Az 1664. évi szentgotthárdi csata nemzetközi vonatkozásai magyar szemmel : Tóth Ferenc : Saint-Gotthard 1664 : une bataille européenne. Aetas, (23) 4. pp. 240-245. (2008)

Kármán, Gábor: Kísérlet a misztikus alapú külpolitikára? : Bengt Skytte útja a Rákócziakhoz 1651-1652. Aetas, (23) 4. pp. 65-82. (2008)

Kökény, Andrea: A texasi függetlenségi háború a korabeli helyi sajtó tükrében. Aetas, (23) 2. pp. 53-67. (2008)

Kövér, György: A magánélet titkai és a napló : nők, szerelem, házasság Kállay Béni életében. Aetas, (23) 3. pp. 82-100. (2008)

Lukács, Anikó: Átöltözések : a 19. századi magyar nemzeti divat emlékiratok és naplók tükrében. Aetas, (23) 3. pp. 46-64. (2008)

Lévai, Csaba: Politika, média és történetírás : Thomas Jefferson és Sally Hemings esete. Aetas, (23) 2. pp. 83-94. (2008)

Lévai, Csaba and Vajda, Zoltán: "Valakit amerikaivá az tesz, hogy hisz bizonyos dolgokban" : beszélgetés Gordon S. Wood amerikai történésszel. Aetas, (23) 2. pp. 172-178. (2008)

Madas, Edit: Fragmenta codicum in bibliothecis Hungariae : egy középkori forrásterület rendszeres feltárásáról. Aetas, (23) 1. pp. 101-115. (2008)

Makai, János: Két birodalom szomszédságában : Font Márta : A keresztény nagyhatalmak vonzásában : Közép- és Kelet-Európa a 10-12. században. Aetas, (23) 1. pp. 192-198. (2008)

Nemerkényi, Előd: A latin írásbeliség kialakulása a középkori Magyarországon : centrum és periféria. Aetas, (23) 1. pp. 89-93. (2008)

Novák, György: Forrás a salemi boszorkányperek történeti hátteréről. Aetas, (23) 2. pp. 151-158. (2008)

Novák, György: Vegyes megjegyzések a boszorkányságról jelenleg folyó vitákról, S. és B. közötti párbeszéd formájában : P. E. és J. A. tollából Philadelphia, Nyomatott William Bradfordtól, Hezekiah Usher számára, 1692. Aetas, (23) 2. pp. 159-171. (2008)

Novák, Veronika: A városi tér elméletben és gyakorlatban : a középkori és a kora újkori társadalmi tér kutatása Nyugat-Európában. Aetas, (23) 2. pp. 138-150. (2008)

Orbán, Imre: Margit "legszebb" legendája : Deák Viktória Hedvig : Árpád-házi Szent Margit és a domonkos hagiográfia : Garinus legendája nyomában. Aetas, (23) 1. pp. 188-191. (2008)

Papp, Barbara: "Magvető vagyok" : egy parasztember identitásai. Aetas, (23) 3. pp. 128-140. (2008)

Papp, Sándor: A valóság és a fantázia mezsgyéjén éltük meg a magyarságot : beszélgetés Tüdős S. Kingával. Aetas, (23) 4. pp. 191-202. (2008)

Peterecz, Zoltán: Különös háromszög : az Egyesült Államok, a Népszövetség és Latin-Amerika gazdasági és politikai kapcsolatai az 1920-as években. Aetas, (23) 2. pp. 129-137. (2008)

Pihurik, Judit: Utazó egyetem : Palasik Mária : A műegyetemisták odüsszeiája : 1944-1946. Aetas, (23) 3. pp. 260-270. (2008)

Rady, Martyn: Késedelmes igazságszolgáltatás? : pereskedés és perlezárás a 15. századi Magyarországon : esettanulmány. Aetas, (23) 1. pp. 167-177. (2008)

Solvi, Daniele: Az inkvizítor Kapisztrán János és a ferences ellenzék. Aetas, (23) 1. pp. 5-24. (2008)

Szabó, Szilárd: Bosznia-Hercegovina közjogi viszonya Magyarországhoz és Ausztriához az okkupáció után. Aetas, (23) 3. pp. 184-214. (2008)

Szász, Géza: Egzotikum vagy a pénz demokráciája? : az Amerika-kép átalakulása a Júliusi Monarchia korabeli Franciaországban. Aetas, (23) 2. pp. 95-107. (2008)

Székely, Melinda: Plinius Indiáról. Aetas, (23) 1. pp. 128-141. (2008)

Tamás, Ágnes: A történeti sztereotípiakutatás új útjai : Nationale Wahrnehmungen und ihre Stereotypisierung : Beiträge zur historischen Stereotypenforschung : hrsg. Hans Henning Hahn, Elena Mannova. Aetas, (23) 2. pp. 188-192. (2008)

Tóth, Hajnalka: Adalékok a török 1683. évi magyarországi felvonulásához : Gyöngyösi Nagy Ferenc vicegenerális levelei alapján. Aetas, (23) 4. pp. 83-98. (2008)

Tóth, Hajnalka: Mind magyar, mind horvát : A Zrínyiek a magyar és a horvát históriában : szerk. Bene Sándor, Hausner Gábor. Aetas, (23) 4. pp. 246-252. (2008)

Tóth, Péter: Az amerikai katonai gondolkodás az első világháborúban. Aetas, (23) 2. pp. 112-128. (2008)

Tóth, Sándor László: Hódoltsági török várak őrsége egy 1576-1590. évi német összeírásban. Aetas, (23) 4. pp. 99-128. (2008)

Tüdős, S. Kinga: A székely örökség háramlása a 16-17. századi végrendeletek tükrében. Aetas, (23) 4. pp. 205-222. (2008)

Vajda, Zoltán: Civilizáció és stabilitás : David Hume és James Madison köztársaságról és pártokról vallott nézetei. Aetas, (23) 2. pp. 19-32. (2008)

Varsányi, Krisztina: Politikai kommunikáció a 16-17. századi Európában : Aspekte der politischen Kommunikation im Europa des 16. und 17. Jahrhunderts : politische Theologie, Res Publica, Verständnis, konsensgestütze Herrschaft : hrsg. Luise Schorn-Schütte. Aetas, (23) 4. pp. 253-256. (2008)

Viczián, Zsófia: Múltat fabrikálni - egy nemesi genealógia a szocializmusból. Aetas, (23) 3. pp. 171-183. (2008)

Vida, István Kornél: "A régóta elnyomottak barátai" : Magyar katonák az észak-amerikai polgárháború néger ezredeiben. Aetas, (23) 2. pp. 68-82. (2008)

Wood, Gordon S.: Az amerikai alkotmányosság eredete. Aetas, (23) 2. pp. 179-185. (2008)

Çoban, Erdal: Egy balkáni eredetű népcsoport a koppányi szandzsákban : a vlahok : az 1570. évi török összeírások alapján. Aetas, (23) 4. pp. 173-192. (2008)

This list was generated on 2019. szeptember 20. 04:19:21 CEST.