Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2022
Number of items: 36.

2022

Ajkay Alinka and Hargittay Emil: "Farkas szőre színű szürke papírossal..." : Balásfi Tamás Csepregi iskolája. In: Antikvitás és reneszánsz. pp. 233-244. (2022)

Bajáki Rita: Pázmány és a barátság. In: Antikvitás és reneszánsz. pp. 245-256. (2022)

Balázs Mihály: Georg Purkircher levele Kolozsvári Jordán Tamáshoz (1570. május 3.). In: Antikvitás és reneszánsz. pp. 345-353. (2022)

Báthory Orsolya: Az exuláns és a fegyverkenőcs - Lányi György értekezése az unguentum armariumról. In: Antikvitás és reneszánsz. pp. 267-277. (2022)

Czerovszki Mariann: Járatlan utakon : adalékok Pray György Poema de institutione ac venatu falconum libris quattuor comprehensum negyedik könyvének értelmezéséhez. In: Antikvitás és reneszánsz. pp. 297-305. (2022)

Font Zsuzsa: A pietizmus előzményei Brassóban : Marcus Fronius munkássága. In: Antikvitás és reneszánsz. pp. 279-285. (2022)

Frazer-Imregh Monika: Egy varázskönyv reneszánsz kori recepciója : a Picatrix olvasói (I) : Marsilio Ficino és Giovanni Pico della Mirandola. In: Antikvitás és reneszánsz 9. pp. 87-118. (2022)

Gellérfi Gergő: A férfiakról női szemmel : Laronia monológja Iuvenalis 2. szatírájában. In: Antikvitás és reneszánsz. pp. 43-51. (2022)

Hamvas Endre Ádám: Hermész útja : Iamblikhosz, az alkimista Zószimosz és a hermetikus tanítás. In: Antikvitás és reneszánsz 9. pp. 49-68. (2022)

Illés Imre Áron: Diodórosz a szövetséges háborúról. In: Antikvitás és reneszánsz. pp. 309-316. (2022)

Imre Mihály: Miskolci Csulyak István ismeretlen latin nyelvű verse Caspar Dornaviushoz. In: Antikvitás és reneszánsz. pp. 223-232. (2022)

Kasza Péter: Levelek a múltból : pótlások Brodarics István leveleinek pótlásához. In: Antikvitás és reneszánsz. pp. 333-344. (2022)

Knapp Éva: Dialógus a Törökországi levelekben. In: Antikvitás és reneszánsz. pp. 287-296. (2022)

Majoros Máté: "Tintába zárt élet", avagy variációk egy témára - Rotterdami Erasmus önéletrajzai. In: Antikvitás és reneszánsz 9. pp. 173-216. (2022)

Mayer Péter: Szerelmi vágy, valamint fizikai szenvedés és konfliktus motivikus kapcsolata a korai görög költészetben. In: Antikvitás és reneszánsz. pp. 15-26. (2022)

Monok István: Naldo Naldi, Peter Jänichen, Martin Schmeizel és Bél Mátyás. In: Antikvitás és reneszánsz. pp. 257-265. (2022)

Munding Márta: A forráshasználat újragondolása : Ada és Alexandros találkozása az Alexandros-történetíróknál. In: Antikvitás és reneszánsz. pp. 27-42. (2022)

Máté Ágnes: Egy olasz nyelvű farsa Aragóniai Beatrix nápolyi esküvői ünnepségéről. In: Antikvitás és reneszánsz 9. pp. 119-145. (2022)

Máté Ágnes: A sienai teve és a meztelen fecske : a lectio facilior csodálatos életéből. In: Antikvitás és reneszánsz. pp. 105-116. (2022)

Nagyillés János: A bors, a tömjén, a sós hal, az olajbogyó és a könyv. In: Antikvitás és reneszánsz. pp. 143-151. (2022)

Ocsovai Dóra: Csápok és uszonyok: alkotói fantázia a vízi állatvilág ikonográfiájában. In: Antikvitás és reneszánsz. pp. 153-168. (2022)

Odrobina László: A vegyesházasságok tilalma az ókori kereszténységben : kánonjog vagy krisztológia? In: Antikvitás és reneszánsz. pp. 53-66. (2022)

Pataki Elvira: (Déli) álom és költőavatás az ókori görög irodalomban. In: Antikvitás és reneszánsz 9. pp. 9-48. (2022)

Petneházi Gábor: Erasmus, Terminus és a hiányzó koponya. In: Antikvitás és reneszánsz. pp. 127-142. (2022)

Szabó Ádám: Három egy ellen : Antonio Possevino és az erdélyi antitrinitáriusok. In: Antikvitás és reneszánsz. pp. 185-195. (2022)

Szentmártoni Szabó Géza: Balassa Istvánné Zrínyi Ilona (1546-1570) párbeszédes epitáfiuma a széleskúti templomban. In: Antikvitás és reneszánsz. pp. 197-221. (2022)

Székely Melinda: Plinius leírása mesés és különleges lényekről. In: Antikvitás és reneszánsz. pp. 317-332. (2022)

Szörényi László: Mozzanatok Marche tartomány és Magyarország történelmi és kulturális kapcsolataiból. In: Antikvitás és reneszánsz. pp. 171-180. (2022)

T. Horváth Ágnes: Sidonius a középkor és a reneszánsz magyar irodalmában. In: Antikvitás és reneszánsz 9. pp. 69-86. (2022)

Takács László: Megjegyzések a Commentum Cornuti in Persium keletkezéstörténetéhez. In: Antikvitás és reneszánsz. pp. 67-75. (2022)

Tar Ibolya: Boccaccio és Christine de Pizan a híres nőalakokról - (De mulieribus claris és La Cité des Dames). In: Antikvitás és reneszánsz. pp. 93-103. (2022)

Tüskés Gábor: Zolnai Béla és Emile Pillias kapcsolatához. In: Antikvitás és reneszánsz. pp. 355-374. (2022)

Vígh Éva: Barokk kori arcok és jellemrajzok : Nicola Spadon "érdekes" fiziognómiája. In: Antikvitás és reneszánsz 9. pp. 147-170. (2022)

Vígh Éva: "Látom [...] emberi nyelv elmondani képtelen, mit két szemed isteni fénye éreztet velem" : pillantások Petrarca Daloskönyvében. In: Antikvitás és reneszánsz. pp. 77-91. (2022)

Wenner Éva and Pál József: A félelemtől az iróniáig : Machiavelli Belfagorja. In: Antikvitás és reneszánsz. pp. 117-126. (2022)

Ötvös Péter: Alius aquila. In: Antikvitás és reneszánsz. pp. 181-184. (2022)

This list was generated on 2023. május 30. 19:39:27 CEST.