Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 1980
Number of items: 26.

1980

Vita. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 358-369. (1980)

Baróti Tibor: Nézőpont és értékelés Puskin "Belkin-elbeszéléseiben" és "Don Juan kővendége" c. kisdrámájában. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 292-299. (1980)

Bernáth Árpád: Gottlob Frege jelentéselméletének irodalomelméleti vonatkozásai. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 110-148. (1980)

Bojtár Endre: A narratológia Lengyelországban. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 102-109. (1980)

Bánréti Zoltán: Szövegtéma és nyelvhasználat. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 315-327. (1980)

Bányai János: Narrativikai kutatások Jugoszláviában. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 91-101. (1980)

Bókay Antal: A világképről. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 210-232. (1980)

Csúri Károly: A "lehetséges világok" szemantikája és az irodalmi elbeszélő szövegek elmélete. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 169-200. (1980)

Dénes Imre: Az elbeszélő irodalmi szövegek redukálása. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 300-314. (1980)

Fejér Ádám: Etika és regény : Kant etikája és az Anna Karenina. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 286-291. (1980)

Józsa Péter: A görög tragédia narratív modellje. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 233-245. (1980)

Kanyó Zoltán: Az igazságfogalom az irodalmi elbeszélésben és a "lehetséges világok" szemantikája. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 157-168. (1980)

Király Gyula: A narratív epika poétikai értelmezései. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 246-264. (1980)

Kovács Árpád: Ábrázolt szó, epikai tárgyiasság és a műfaj a narratív formában. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 265-285. (1980)

Martonyi Éva: Realista szövegen végzett szemiotikai gyakorlatok problémái : A. J. Greimas Maupassant-elemzése. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 328-339. (1980)

Masát András: Dráma és konverzáció. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 201-209. (1980)

Német G. Béla: Részkutatások és szintetizáló törekvések kölcsönös szüksége. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 6-13. (1980)

Radnóti Sándor: Elbeszélés vagy leírás? : egy régi vita uj [!új] megvilágításban. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 38-50. (1980)

Ruzsa Imre: Individumok a "lehetséges világok" szemantikájában. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 149-156. (1980)

Szabolcsi Miklós: Zárszó. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 370-371. (1980)

Szabó Zoltán: Narrativikai kutatások Romániában. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 66-73. (1980)

Szegedy Maszák Mihály: Az elbeszélő szövegek rétegei. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 340-357. (1980)

Szili József: Látópont, kommentár és értekezés az elbeszélésben. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 14-37. (1980)

Vajda György Mihály: Előszó. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 3-5. (1980)

Voigt Vilmos: Az elbeszélés korai és egyszerű formáinak tipológiája : az irodalmi elbeszélés folklórelméleti kérdései. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 51-65. (1980)

Zsilka Tibor: Narrativikai kutatások Csehszlovákiában. In: Az irodalmi elbeszélés elméleti kérdései : narratológiai tanulmányok, (1). pp. 74-90. (1980)

This list was generated on 2022. október 5. 16:25:04 CEST.