Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2019
Number of items: 18.

2019

Alberti Gábor and Dóla Mónika and Kárpáti Eszter and Kleiber Judit and Szeteli Anna and Viszket Anita: Kérdéses világaink. In: Jelentés és nyelvhasználat, (6) 2. pp. 11-35. (2019)

Büky László: Irodalmi matézis. In: Jelentés és nyelvhasználat, (6) 2. pp. 5-9. (2019)

Gervain Judit: A magyar morfológia elsajátításának kezdetei. In: Jelentés és nyelvhasználat, (6) 2. pp. 57-71. (2019)

Gyuris Beáta: Két magyar kérdő konstrukció interpretációjához. In: Jelentés és nyelvhasználat, (6) 2. pp. 73-84. (2019)

Gécseg Zsuzsanna: Egzisztenciális predikáció és térbeli lokalizáció a magyarban. In: Jelentés és nyelvhasználat, (6) 2. pp. 37-55. (2019)

Ivaskó Lívia and Németh T. Enikő and Szécsényi Tibor: Hugó, Amália és néhány kutya a relációk hálójában : ünnepi különszám Maleczki Márta 65. születésnapjára - szerkesztői köszöntés. In: Jelentés és nyelvhasználat, (6) 2. pp. 1-2. (2019)

Ivaskó Lívia and Papp Melinda: A metaforikus nyelvhasználat szerepe a terápiás történetmondásban. In: Jelentés és nyelvhasználat, (6) 2. pp. 85-95. (2019)

Kocsány Piroska: A csak és az is partikula a mondásokban mint érvelő szövegekben. In: Jelentés és nyelvhasználat, (6) 1. pp. 65-97. (2019)

Kálmán László: Naiv szemantika. In: Jelentés és nyelvhasználat, (6) 2. pp. 97-107. (2019)

Nagy C. Katalin and Németh Zsuzsanna and Németh T. Enikő: Adatok és adatforrások integrációja a pragmatikai kutatásban. In: Jelentés és nyelvhasználat, (6) 2. pp. 109-130. (2019)

Nemesi Attila László: Releváns-e a humor a relevanciaelméletben? In: Jelentés és nyelvhasználat, (6) 1. pp. 1-31. (2019)

Scheibl György: Főnévi többes szám a németben : formák és funkciók. In: Jelentés és nyelvhasználat, (6) 2. pp. 131-144. (2019)

Schirm Anita: Pleonazmus és tautológia : a fölöslegesnek tűnő szerkezetek tanításáról. In: Jelentés és nyelvhasználat, (6) 2. pp. 145-163. (2019)

Szeteli Anna and Gocsál Ákos and Alberti Gábor: Szemafor hát! In: Jelentés és nyelvhasználat, (6) 1. pp. 33-63. (2019)

Szécsényi Tibor and Kovács Viktória and Bús Ivett Virág: [mi[ti[ők]]] : interpretációs és egyeztetési félhálók a névmások leírásában. In: Jelentés és nyelvhasználat, (6) 2. pp. 165-191. (2019)

Tóth Enikő: Ez vagy az? : egy produkciós kísérlet eredményei. In: Jelentés és nyelvhasználat, (6) 1. pp. 129-146. (2019)

Varga Mónika: Az evidencialitás kifejezéseiről boszorkányperekben : következtetés, értékelés és újraértékelés. In: Jelentés és nyelvhasználat, (6) 1. pp. 99-127. (2019)

Viszket Anita and Dóla Mónika: Az örömtől, örömből, örömében : a mentális állapotot mint okot megjelenítő konstrukciók. In: Jelentés és nyelvhasználat, (6) 2. pp. 193-213. (2019)

This list was generated on 2022. október 6. 05:56:03 CEST.