Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 2018
Number of items: 66.

2018

Anka, László: Friedrich István véleménye az antantról és a béketárgyalásokról, 1919-1920 = István Friedrich’s Opinion on the Entente and the Peace Negotiations, 1919-1920. Közép-európai közlemények, (11) 4. pp. 83-99. (2018)

Bence, Miklós and Nagy, Gyula and Karl, Máté János: A külföldi egyetemisták szabadidő-eltöltési és térhasználati mintázatai Szegeden = Spatial patterns of leisure activities in Szeged. Közép-európai közlemények, (11) 2. pp. 54-66. (2018)

Benke, Gréta and Karcagi-Kováts, Andrea: Egy attitűdvizsgálat eredményei a magyar és lengyel rejtett gazdaságról = Results of an attitude survey on Hungarian and Polish hidden economy. Közép-európai közlemények, (11) 2. pp. 111-123. (2018)

Császár, Zsuzsa and Alpek, B. Levente: A nemzetközi hallgatók vidéki egyetemvárosokra gyakorolt gazdasági szerepe Magyarországon Pécs példáján. Közép-európai közlemények, (11) 2. pp. 30-41. (2018)

Csébi, Márk: Az életminőség egyenlőtlenségei az Európai Unióban = Inequalities of quality of life in the European Union. Közép-európai közlemények, (11) 3. pp. 9-17. (2018)

Domonkos, Endre: Az ipari recesszió és következményei Közép- és Kelet-Európában (1929-1933) = The consequences of industrial recession in Central and Eastern Europe (1929-1933). Közép-európai közlemények, (11) 1. pp. 163-171. (2018)

Domonkos, Ferenc Endre: A nagynémet gazdasági térség kiépítése Kelet-Közép- és Délkelet-Európában = The creation of grossraumwirtschaft in Central, Eastern and Southeastern Europe. Közép-európai közlemények, (11) 4. pp. 181-194. (2018)

Fehér, András: A digitális élelmiszer-fogyasztó jellemzői = The characteristic of digital food consumer. Közép-európai közlemények, (11) 3. pp. 93-104. (2018)

Frisnyák, Sándor: Száz éve született Moholi Károly főiskolai professzor. Közép-európai közlemények, (11) 1. pp. 191-193. (2018)

Gulyás, László: A Délvidék története Glad-országtól 1323-ig = History of "Délvidék" of (South-Hungary) from Glad-country to 1308. Közép-európai közlemények, (11) 1. pp. 38-53. (2018)

Gulyás, László: A közép-európai közlemények körkérdései Közép-Európa történelméről : első kérdés: felbomlás? összeomlás? szétzúzás? - avagy az Osztrák-Magyar Monarchia sorsa 1918 őszén. Közép-európai közlemények, (11) 3. pp. 170-176. (2018)

Gulyás, László and Turcsányi, Enikő: A humán erőforrás menedzsment funkciók fejlődése 2. rész: A "bürokrata” szakasz jellemzői = Development of function of human resource management part II. Közép-európai közlemények, (11) 2. pp. 155-159. (2018)

Gyarmati, Enikő: A föderalizmus pozíciói a Nagy Háború korában: a lengyel trializmus versus dualizmus kérdése az osztrák és magyar politikában 1914–1918 = Federalism during the Great War: trialism versus dualism with Poland in the Austro-Hungarian politics 1914–1918. Közép-európai közlemények, (11) 1. pp. 96-106. (2018)

Győri, Ferenc: Diplomaszerző nemzetközi hallgatói mobilitás a Szegedi Tudományegyetemen az oktatás-statisztikai adatok tükrében = Graduate and post-graduate international students mobility at the University of Szeged in the light of education-statistical data. Közép-európai közlemények, (11) 1. pp. 20-37. (2018)

Haffner, Tamás: A magyar energiapolitika geopolitikai aspektusai = Geopolitical aspects of hungary’s energy policy. Közép-európai közlemények, (11) 3. pp. 40-57. (2018)

Haffner, Tamás: A megújuló energia termelés támogatásának intézményi változásai - a Megújuló Energia Támogatási Rendszer bevezetése = Institutional changes in support for renewable energy production - introduction of renewable energy support scheme. Közép-európai közlemények, (11) 2. pp. 17-29. (2018)

Haffner-Kiss, Alexandra: Beszámoló a IV. Fiatalok Európában konferenciáról. Közép-európai közlemények, (11) 2. pp. 177-179. (2018)

Halász, Imre: Szombathely mezőváros hitelezési gyakorlata 1850 és 1860 között = The landing practice of the market town of szombathely between 1850 and 1860. Közép-európai közlemények, (11) 3. pp. 74-83. (2018)

Hamerli, Petra: A magyar-olasz kapcsolatok regionális hatásai 1927 és 1936 között = The Hungarian–Italian Relations in a regional context between 1927 and 1936. Közép-európai közlemények, (11) 4. pp. 9-34. (2018)

Horváth, Szilárd: A magyar pedagógus társadalom motiváltsága a jövedelmek alapján = The motivation of educators in Hungary based on earnings. Közép-európai közlemények, (11) 2. pp. 67-78. (2018)

Ilyés, Márton: Munkaerő-piaci kihívások és az új generációk megítélése a magyar vállalatok szemszögéből = Labor market challenges and judging the new generation from the point of view of hungarian enterprises. Közép-európai közlemények, (11) 3. pp. 139-148. (2018)

Kaposi, Zoltán: Gazdasági változások Széchenyi István gróf Zala vármegyei birtokain (1814-1860) = Economic changes on the estates of count István Széchenyi in Zala County (1814-1860). Közép-európai közlemények, (11) 1. pp. 138-153. (2018)

Kaposi, Zoltán: Pécs agrárrendszere a dualizmus korszakában = Agricultural system of Pécs under the dual monarchy. Közép-európai közlemények, (11) 2. pp. 98-110. (2018)

Kovács, Áron and Farkas, Marcell and Palotai, Jenő: Menedékkérők migrációs útvonalainak és tendenciáinak vizsgálata a Balkán-fészigeten = Analysis of migratory routes and tendencies of asylum seekers on the Balkan peninsula. Közép-európai közlemények, (11) 1. pp. 181-190. (2018)

Káposzta, József and Nagy, Henrietta and Csehné Papp, Imola: Ózd humánerőforráshelyzetének változása a világgazdasági válságtól napjainkig = The changes in the human resource of Ózd after the global economic crisis. Közép-európai közlemények, (11) 1. pp. 7-19. (2018)

Képíró, Ágnes: MEFESZ - a 20. század legjelentősebb hallgatói demokráciakísérlete : Jancsák Csaba : Az 1956-os forradalom indítószikrája : a szegedi MEFESZ. Közép-európai közlemények, (11) 1. pp. 194-196. (2018)

Kókai, Sándor: A magyarság helyzete a Román-Bánságban a két világháború között = Situation of Hungarians in Romanian Banat between the two world wars. Közép-európai közlemények, (11) 1. pp. 63-74. (2018)

Köpfler, Balázs: Friedrich István és az 1922-es választójogi rendelet = István Friedrich and the 1922s enfranchise edict. Közép-európai közlemények, (11) 4. pp. 101-123. (2018)

Lazányi, Kornélia: A bizalom hatása a munkaerő-piaci helyzetre = Trust and its effects ont he labour market. Közép-európai közlemények, (11) 3. pp. 128-138. (2018)

Ligeti, Dávid: August von Mackensen tábornagy 1935. évi magyarországi útja = Field-Marshal August von Mackensen’s visit to Hungary in 1935. Közép-európai közlemények, (11) 4. pp. 204-218. (2018)

Ligeti, Dávid: Nánay Mihály : Habsburg József főherceg : a katona és politikus, 1914-1924 - recenzió. Közép-európai közlemények, (11) 4. pp. 289-294. (2018)

Láczay, Magdolna: A társadalmi mobilitás néhány jellegzetessége a rendszerváltás óta Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében = Characteristics of social mobility in Szabolcs-Szatmár-Bereg County after the regime change. Közép-európai közlemények, (11) 2. pp. 7-16. (2018)

Lányi, Beatrix: A fogyasztói információforrások megítélése az otc gyógyszerek piacán = Assessment of consumers’ information sources on the otc drug market. Közép-európai közlemények, (11) 3. pp. 105-115. (2018)

Miklós, Péter: Sorsdöntő napok Közép-Európában 1918 őszén. Közép-európai közlemények, (11) 4. pp. 277-278. (2018)

Miklós, Péter: A csanádi egyházmegye mint régiószervező tényező = The diocese of Csanád like region-organizing factor. Közép-európai közlemények, (11) 1. pp. 54-62. (2018)

Molnár, András: Az árvizek hosszú távú hatásainak vizsgálata magyarországi árvíz-veszélyeztetett közösségekben = Long term effects of floods in flood-prone Hungarian communities. Közép-európai közlemények, (11) 2. pp. 142-154. (2018)

Murádin, János Kristóf: Az Erdélyi Párt megszervezése és vidéki tagozatai Észak-Erdélyben a második bécsi döntés után = The formation of the Transylvanian Party and its local branches in Northern Transylvania after the second vienna award. Közép-európai közlemények, (11) 4. pp. 157-179. (2018)

Nagy, Miklós Mihály: Az 1918-1919. évi háború jellege a magyar történelemben = The 1918-1919 War in Hungarian military history. Közép-európai közlemények, (11) 1. pp. 126-137. (2018)

Nagy, Miklós Mihály: A Kárpát-medence nyugati-kapuja - Burgenland - a magyar hadtörténelemben = The western gate of the carpathian basin - Burgenland - in hungarian military history. Közép-európai közlemények, (11) 3. pp. 27-39. (2018)

Olasz, Lajos: A magyar 2. hadsereg frontra küldésének diplomáciai háttere = The diplomatic background of sending the Hungarian 2nd army to the front. Közép-európai közlemények, (11) 4. pp. 59-81. (2018)

Orosz, László: Adalékok a budapesti németek I. világháborút követő negyedszázadához = Extracts from the post-WWI 25-year period of the Germans of Budapest. Közép-európai közlemények, (11) 4. pp. 125-138. (2018)

Orosz, László: „Külföldtudományok” a berlini egyetemen a II. világháború idején = “Foreign studies” at the university of Berlin during WWII. Közép-európai közlemények, (11) 3. pp. 116-127. (2018)

Pelles, Márton: A Magyar-Horvát Szabadhajózási Rt. története és tengeri áruforgalma 1900-1914 között = The maritime trade history of the Hungarian-Croatian free navigation company limited between 1900 and 1914. Közép-európai közlemények, (11) 1. pp. 154-162. (2018)

Péter, Zsolt: A társadalmi vállalkozások és tevékenységeik ismertsége, illetve az előttük álló feladatok egy kérdőíves felmérés eredményei alapján = Visibility of social enterprises and their activities and duties based on the results of a questionnaire. Közép-európai közlemények, (11) 2. pp. 124-132. (2018)

Ritó, Evelin: Élhetőbb város - avagy Smart City = Smart Cities for a better world. Közép-európai közlemények, (11) 2. pp. 42-53. (2018)

Ruzsa, Csaba Roland: „Z” generáció fő jellemzői és a várható munkerő-piaci kihívások = Main characteristics of generation Z and the challenges to come in the labour market. Közép-európai közlemények, (11) 3. pp. 149-157. (2018)

Schmuck, Roland: Szolgáltatásminőség a menedzsment tanácsadásban = Service quality in management consulting. Közép-európai közlemények, (11) 2. pp. 160-169. (2018)

Seres, Attila: Horthy Miklós, Bethlen István, Gömbös Gyula, Teleki Pál és a magyar‒szovjet kapcsolatok fordulópontjai 1924‒1941 között = Horthy Miklós, Bethlen István, Gömbös Gyula, Teleki Pál and the burning points of the Hungarian-Soviet relations between 1924-1941. Közép-európai közlemények, (11) 4. pp. 35-58. (2018)

Sipiczki, Zoltán and Rajczi, Alexandra: Magyarország mezőgazdaságának jövedelmezősége az agrártámogatások tükrében 2006 és 2015 közötti időszakban = The profitability of Hungarian agriculture in the light of subsidies in period 2006-2015. Közép-európai közlemények, (11) 3. pp. 84-92. (2018)

Suba, János: „Burgenland” kartográfiai ábrázolása - atlaszok Burgenlandról = Cartographic representation of “Burgenland” - atlases of Burgenland. Közép-európai közlemények, (11) 3. pp. 18-26. (2018)

Suba, János: Demarkációs vonalak Felvidéken, 1918 : (kartográfia-elemzés) = Lines of demarcation in Upper-Hungary, 1918. Közép-európai közlemények, (11) 1. pp. 107-125. (2018)

Suba, János: Délvidék megszállása és a déli demarkációs vonal kialakulása = The occupation of the Southland and the formation of the South demarcation line. Közép-európai közlemények, (11) 2. pp. 170-176. (2018)

Suba, János: Határvadászok II. : határőrizet a II. világháború időszakában = Border guards II. : border surveillance during the II. World War, 1938-1944. Közép-európai közlemények, (11) 4. pp. 195-209. (2018)

Szabó, Zsolt Mihály: „Nyugdíjbiztonság jövője” - a nyugdíjrendszer mikroszimulációs modellezésének lehetőségei = ”The future of pension security” : the possibilities of microsimulation modeling of the pension system. Közép-európai közlemények, (11) 3. pp. 158-169. (2018)

Szikora, Péter and Madarász, Nikolett: Y generáció félelmei az önvezető autóktól = Y generation's fears from self-driving cars. Közép-európai közlemények, (11) 2. pp. 79-87. (2018)

Szávai, Ferenc: A névmagyarosítás hatása a hazai német kisebbségre a Horthy-korszakban = The effects of name Magyarization on the domestic German minority in the Horthy era. Közép-európai közlemények, (11) 4. pp. 139-155. (2018)

Takács, Gergely: Az energiabiztonság elmélete = The theory of energy security. Közép-európai közlemények, (11) 3. pp. 58-73. (2018)

Takács, Katalin: Heimatbuchok Köztes-Európa emlékezetirodalmában = Heimatbuch in the literary memory of Central Europe. Közép-európai közlemények, (11) 1. pp. 172-180. (2018)

Takács, Zsuzsanna Mária: A Pécsi Tanítóképző megjelenése a századforduló pécsi sajtójában = Appearance of the female teacher training institute of Pécs in the Pécs press at the turn of the century. Közép-európai közlemények, (11) 2. pp. 88-97. (2018)

Tefner, Zoltán: Háborús szövetség és vetélkedés: ahogy a lengyelkérdést az Osztrák-Magyar Monarchia néhány jelentős politikusa látta (1914–1918) = War-alliance and rivalry: the polish issue regarding by some significant politicians of the Austro-Hungarian Monarchy (1914–1918). Közép-európai közlemények, (11) 1. pp. 75-95. (2018)

Varga, József: A helyi pénzrendszerek közgazdasági és társadalmi elfogadottsága = The economical and social acceptance of the local currency systems. Közép-európai közlemények, (11) 2. pp. 133-141. (2018)

Vizi, László Tamás: A "Kegyetlenül szomorú kötelesség" a trianoni békediktátum becikkelyezése 2. 1920. október 26.-1920. november 12. = The "cruelly sad obligation" the codification of the trianon treaty 2. 26th october 1920 -12nd november 1920. Közép-európai közlemények, (11) 4. pp. 227-251. (2018)

Vizi, László Tamás: Nyári Gábor - Menekültek az új hazában : recenzió. Közép-európai közlemények, (11) 4. pp. 295-298. (2018)

Zachar, Péter Krisztián: Az elfelejtett béke : tanulmánykötet a párizsi magyar békeszerződés életbelépésének 70. évfordulójára : recenzió. Közép-európai közlemények, (11) 4. pp. 279-288. (2018)

Zachar, Péter Krisztián: "Demokratikus köztársaságból" "keresztény, hivatásrendi szövetségi állam" : adalékok Német-Ausztria kereszténykonzervatív politikai öndefiníciójához, 1918-1938 = "From the „Democratic republic" to a "christian federal state with vocational order" : amendments to the political self-definition of German-Austria, 1918-1938. Közép-európai közlemények, (11) 4. pp. 244-267. (2018)

Zachar, Péter Krisztián: Miklós Péter : A katolikus egyház Hódmezővásárhelyen, 1944-1950 - recenzió. Közép-európai közlemények, (11) 4. pp. 299-301. (2018)

This list was generated on 2020. február 23. 16:27:48 CET.