Browse by cikk, tanulmány, mű

Jump to: 2003
Number of items: 20.

2003

Fedeles Tamás: A pécsi székeskáptalan hiteleshelyi vonzáskörzete, 1354-1526. In: Középkortörténeti tanulmányok, (3). pp. 9-22. (2003)

Gálffy László: II. Anjou Károly Angers-ból származó jövedelmei : megjegyzések egy 1288- as számadásjegyzék kapcsán. In: Középkortörténeti tanulmányok, (3). pp. 23-32. (2003)

Homonnai Sarolta: János kalocsai érsek szerepe III. András kormányzatában. In: Középkortörténeti tanulmányok, (3). pp. 33-48. (2003)

Kis Péter: "Eleimet szolgáltató királyi népeket elidegeníteni és feladatuktól elvonni nem lehet" : az udvari szervezet népeinek eladományozását korlátozó jogelvek a 13. század utolsó és a 14. század első évtizedeiben. In: Középkortörténeti tanulmányok, (3). pp. 49-62. (2003)

Kiss Gergely: "talem concessimus libertatem, qualem detinet monasterium Sancti Benedicti in Monté Cassino..." : Pannonhalma és a montecassinoi szabadság - libertas. In: Középkortörténeti tanulmányok, (3). pp. 63-78. (2003)

Kristó Gyula: Előszó. In: Középkortörténeti tanulmányok, (3). pp. 5-7. (2003)

Kőfalvi Tamás: Egy pécsváradi polgár a 14. századból. In: Középkortörténeti tanulmányok, (3). pp. 79-85. (2003)

Marton Szabolcs: Égetett szeszek a 15-16. századi Magyarországon. In: Középkortörténeti tanulmányok, (3). pp. 87-91. (2003)

Mislovics Erzsébet: A nyugat-magyarországi zsidóság névhasználati gyakorlata a késő-középkorban. In: Középkortörténeti tanulmányok, (3). pp. 93-101. (2003)

Nótári Tamás: Aeneas Sylvius Piccolomini szónoki művészete. In: Középkortörténeti tanulmányok, (3). pp. 103-112. (2003)

Piti Ferenc: Szabolcs megye Anjou-kori archontológiájához. In: Középkortörténeti tanulmányok, (3). pp. 113-124. (2003)

Regényi Kund: A budai Irgalmasság anyja kármelita konvent. In: Középkortörténeti tanulmányok, (3). pp. 125-138. (2003)

Szabados György: Kalojan, egy "román nemzeti hős" : birodalmi tudat a formálódó Második Bolgár Cárságban. In: Középkortörténeti tanulmányok, (3). pp. 139-150. (2003)

Szeberényi Gábor: Domonkos zágrábi püspök politikai szerepe a 12-13. század fordulóján. In: Középkortörténeti tanulmányok, (3). pp. 159-168. (2003)

Szántó Richárd: Szempontok Derby grófja közép-európai útjához. In: Középkortörténeti tanulmányok, (3). pp. 151-157. (2003)

Thoroczkay Gábor: Az államalapítás korának néhány egyháztörténeti problémája : As[e]rik-Anasztáz érsek és Sobottin kapcsolata. In: Középkortörténeti tanulmányok, (3). pp. 169-179. (2003)

Tóth Ildikó: Adalékok Hermány nembeli Lampert országbírói működéséhez. In: Középkortörténeti tanulmányok, (3). pp. 181-192. (2003)

Vajda Tamás: Hazai vízimalmaink 1301-1325 közötti okleveles adatai. In: Középkortörténeti tanulmányok, (3). pp. 193-213. (2003)

Varga Tibor Róbert: Adatok a 14. századi szentszéki bíráskodásra Erdélyben. In: Középkortörténeti tanulmányok, (3). pp. 215-226. (2003)

Weisz Boglárka: A győri vám Árpád-kori története. In: Középkortörténeti tanulmányok, (3). pp. 227-236. (2003)

This list was generated on 2022. szeptember 25. 23:09:43 CEST.