Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1973
Number of items: 80.

1973

Péter Ernő. Módszertani közlemények, (13) 4. p. 290. (1973)

Abaházi, Richárdné and Arany, János: Önálló verselemzés csoportfoglalkozás keretében : Arany János : A fülemile : 7. osztály. Módszertani közlemények, (13) 4. pp. 287-289. (1973)

Baksa, József and Bíró, Judit: Az elmélet és gyakorlat dialektikája a hétköznapi pedagógiai tevékenységben. Módszertani közlemények, (13) 5. pp. 304-308. (1973)

Baksa, József and Kiss, Jolán: Az "Ünnepeink" című témakör 2. olvasás órája a II. osztályban. Módszertani közlemények, (13) 2. pp. 82-86. (1973)

Balogh, Tibor: Az epikus irodalmi alkotások megértésének pszichológiai problémái az általános iskolában. Módszertani közlemények, (13) 1. pp. 53-55. (1973)

Baltási, Judit and Szirmay, Endre: A szokások kialakításának problémái az alsó tagozatban. Módszertani közlemények, (13) 1. pp. 26-31. (1973)

Bellyei, László: Gondolatok az alsó tagozatos írástanításról. Módszertani közlemények, (13) 2. pp. 87-90. (1973)

Bellyei, László: Hazafias nevelés az olvasás és környezetismeret koncentrációjában. Módszertani közlemények, (13) 3. pp. 159-164. (1973)

Bellyei, László: Néhány alsó tagozatos tankönyvünk Petőfi-képéről. Módszertani közlemények, (13) 1. pp. 2-5. (1973)

Berecz, Árpád: Jelöljük meg a könyveket! Módszertani közlemények, (13) 4. p. 289. (1973)

Bereczki, Sándor: 100 éves a Szegedi Tanárképző Főiskola. Módszertani közlemények, (13) 4. pp. 206-212. (1973)

Boros, Józsefné: Csoportmunka 5. osztályban élővilágórán. Módszertani közlemények, (13) 1. pp. 60-65. (1973)

Béky, Loránd: Az iskolatelevízió új 5. osztályos orosz sorozatáról. Módszertani közlemények, (13) 2. pp. 95-98. (1973)

Békési, Lászlóné: A tanulás módszerei a napközi otthonban. Módszertani közlemények, (13) 5. pp. 340-342. (1973)

Csoma, Vilmos: Olvasástanulás a 4. osztályban. Módszertani közlemények, (13) 4. pp. 242-253. (1973)

Deli, István: A tanítási óra elemzéséről. Módszertani közlemények, (13) 2. pp. 90-94. (1973)

Elekes, Mihály and Móra, Ferenc: Móra Ferenc : Harmadikon : elemzés. Módszertani közlemények, (13) 2. pp. 112-116. (1973)

Emődi, János: Differenciált foglalkozás a nyelvtan órán. Módszertani közlemények, (13) 5. pp. 355-356. (1973)

Frisnyák, Sándor: 70 éves dr. Udvarhelyi Károly. Módszertani közlemények, (13) 4. pp. 220-224. (1973)

Funk, Miklós and Waldmann, József and Zukovits, Imre: Szemle. Módszertani közlemények, (13) 1. pp. 70-72. (1973)

Gazsó, István: Témazáró tudásszintmérő lapok készítése matematikából az általános iskola felső tagozata számára. Módszertani közlemények, (13) 1. pp. 44-48. (1973)

Gazsó, István: Témazáró tudásszintmérő lapok készítése matematikából az általános iskola felső tagozata számára : befejező rész. Módszertani közlemények, (13) 2. pp. 98-103. (1973)

Geréb, György and Papp, Józsefné and Szabó, Pál and Gazsó, István and Cser, Andor: Szemle. Módszertani közlemények, (13) 4. pp. 291-292. (1973)

Gulácsy, Éva and Richter, Sándorné and Molnár, Józsefné and Göbölös, Józsefné: Hazafias nevelés az olvasás és környezetismeret koncentrációjában : IV. Gyakorlati példák és elemzésük ; folytatás. Módszertani közlemények, (13) 4. pp. 254-266. (1973)

Hegedűs, Ferencné: Petőfi alakja a negyedik osztályos tanulók érzés- és gondolatvilágában. Módszertani közlemények, (13) 5. pp. 313-320. (1973)

Hegyi, József: A feladatlapos módszer alkalmazása az ének-zene tanításában. Módszertani közlemények, (13) 2. pp. 135-141. (1973)

Hodosi, Zsuzsanna: Orosz nyelvoktatási kísérlet az alsó tagozatban. Módszertani közlemények, (13) 4. pp. 286-287. (1973)

Holpert, Flóra: Bemutatjuk Csáky Lajost és Somodi Ferencet, a Szegedi Tanárképző Főiskola IV. éves hallgatóit. Módszertani közlemények, (13) 1. pp. 56-57. (1973)

Jósa, Zoltán: Az egészségtan tanítás és az egészségnevelés alakulása a polgári iskolai oktatásban. Módszertani közlemények, (13) 4. pp. 225-228. (1973)

Kelendi, Gyuláné: Direkt és indirekt hatások. Módszertani közlemények, (13) 1. pp. 13-16. (1973)

Kemenes, József: A közvetlen és önálló órák kapcsolata az 1-3. osztály óráin : az 1. o. közvetlen írás, a 3. o. önálló olvasás. Módszertani közlemények, (13) 2. pp. 127-134. (1973)

Kemenes, József: A közéleti szereplésre való képzés jelentősége a tanítóképző intézetekben. Módszertani közlemények, (13) 5. pp. 337-339. (1973)

Kerékgyártó, Imre: Nevelésünk alanya és tárgya : az ifjúság. Módszertani közlemények, (13) 2. pp. 74-82. (1973)

Kerékgyártó, Imre: Szituáció és nevelés. Módszertani közlemények, (13) 4. pp. 230-237. (1973)

Kerékgyártó, Imre: A pedagógiai hatás titkai. Módszertani közlemények, (13) 1. pp. 5-13. (1973)

Kerékgyártó, Imre: A pedagógus munkája. Módszertani közlemények, (13) 3. pp. 147-154. (1973)

Kerékgyártó, Imre: A szocialista tanár-diák viszony. Módszertani közlemények, (13) 5. pp. 297-303. (1973)

Kiss, Istvánné and Borsodi, István: A szokások kialakításának problémái az alsó tagozatban. Módszertani közlemények, (13) 1. pp. 37-43. (1973)

Kobor, Jenő: Pedagógusjelöltek II. Országos Találkozója, 1973 Szeged : Országos Szakmai és Tudományos Diákköri Konferencia. Módszertani közlemények, (13) 3. pp. 145-147. (1973)

Kormány, Gyula: A felszabadulás utáni gazdasági eredményeink bemutatása az általános iskola 8. osztálya földrajzóráin. Módszertani közlemények, (13) 5. pp. 342-352. (1973)

Kormány, Gyula: A kép szerepe és felhasználásának módja a földrajzórán. Módszertani közlemények, (13) 3. pp. 170-174. (1973)

Kovács, Iván: A fizikai törvények szerepe és jelentősége a kézilabdázásban. Módszertani közlemények, (13) 3. pp. 174-178. (1973)

Kovács, Margit: A négyzetes gúla térfogatának tanítása csoportfoglalkozással. Módszertani közlemények, (13) 1. pp. 58-60. (1973)

Kozma, Róbert: Építőkészlet : egyszerű áramkörök és a logikai áramkörök alapfogalmainak realizálására : befejező rész. Módszertani közlemények, (13) 2. pp. 117-123. (1973)

Kratofil, Dezső: A gondolkodásra és alkotó munkára nevelés néhány gyakorlati kérdése. Módszertani közlemények, (13) 4. pp. 213-218. (1973)

Kunoss, Judit: Írásvetítő az oktatási folyamatban. Módszertani közlemények, (13) 3. pp. 187-192. (1973)

Köves, József: Tananyagcsökkentés vagy a szemlélet megváltoztatása? Módszertani közlemények, (13) 3. pp. 179-184. (1973)

Marofka, Imre: Igaza van Rakonczás Pálnak!!! Módszertani közlemények, (13) 3. p. 201. (1973)

Mihály, Endre: A mezőgazdasági gyakorlati foglalkozás munkafüzet vezetésének didaktikai kérdései. Módszertani közlemények, (13) 4. pp. 266-275. (1973)

Mihály, Endre: A mezőgazdasági gyakorlati foglalkozás tantárgypedagógiai problémái. Módszertani közlemények, (13) 2. pp. 103-111. (1973)

Miklósvári, Sándor: A párthatározat és az általános iskola : II. Módszertani közlemények, (13) 2. pp. 73-74. (1973)

Miklósvári, Sándor: A párthatározat és az általános iskola. Módszertani közlemények, (13) 1. pp. 1-2. (1973)

Mosonyi, Kálmán: Fogalomalkotás és fogalombővítés az általános iskolai matematikaórákon. Módszertani közlemények, (13) 1. pp. 48-52. (1973)

Mészáros, Ferenc: A szokások kialakításának problémái az alsó tagozatban. Módszertani közlemények, (13) 1. pp. 32-36. (1973)

Nagy, József and Szabó, Józsefné: Az anyanyelvi nevelés gazdagításáért végzett kísérleteink alsó tagozaton. Módszertani közlemények, (13) 5. pp. 308-313. (1973)

Oroszi, András and Mihály, Endre and Csorba, Ernőné and Gaál, Géza and Horváth, Gedeonné and Pósa, Lajos and Köves, József: Szemle : tanári kézikönyvek a mezőgazdasági gyakorlati foglalkozás tanításához. Módszertani közlemények, (13) 5. pp. 357-360. (1973)

Paizs, Imre: Könyvtárfejlesztő gyakorlatunk az Irányelvek szellemében. Módszertani közlemények, (13) 3. pp. 197-201. (1973)

Palotai, Sándor: A képszerű látásmód fejlesztése képsor-összeállítással. Módszertani közlemények, (13) 2. pp. 124-127. (1973)

Révész, Béla: A magnetofon és a diavetítő együttes felhasználása. Módszertani közlemények, (13) 5. pp. 325-331. (1973)

Sinkó, István: Lonovics Lászlóról. Módszertani közlemények, (13) 3. p. 186. (1973)

Szabó, Tibor: A vizualitás és a sztatiko-dinamikus képek haszna az orosznyelv-oktatásban. Módszertani közlemények, (13) 5. pp. 352-355. (1973)

Szeléndi, Gábor: A szokások kialakításának problémái az alsó tagozatban. Módszertani közlemények, (13) 1. pp. 20-25. (1973)

Szendrei, János: A hazai matematikatanítási kísérletekről. Módszertani közlemények, (13) 5. pp. 332-336. (1973)

Szendrei, János: Új irányok a matematika tanításában. Módszertani közlemények, (13) 4. pp. 276-279. (1973)

Szántó, Károly: A tantárgypedagógia fogalma. Módszertani közlemények, (13) 5. pp. 293-297. (1973)

Szűcs, Bertalan: Csoportos és önálló tanulói tevékenységek az általános iskolai irodalomórákon. Módszertani közlemények, (13) 1. pp. 65-69. (1973)

Szűcs, László: Az általános iskola korszerűbb kémiaoktatásáért. Módszertani közlemények, (13) 4. pp. 228-230. (1973)

Tandy, Lajos: Tóth Rózsa. Módszertani közlemények, (13) 4. pp. 284-285. (1973)

Vargha, László Gyula: A komplex tényezők hatásán belül az ülésrend szerepe a tanulók értelmi erőinek alakulására. Módszertani közlemények, (13) 3. pp. 192-197. (1973)

Veszprémi, László: Dr. Kratofil Dezső köszöntése. Módszertani közlemények, (13) 4. p. 219. (1973)

Vidéki, Mátyás: A súlyponti ellenőrzés vagy a totalitás elvének érvényesítése és az értékelés objektivitásának néhány kérdése témazáró feladatlap alkalmazásakor. Módszertani közlemények, (13) 4. pp. 280-283. (1973)

Vörös, Károlyné and Erlebach, and Geréb, György and Móra, Ferenc: Szemle. Módszertani közlemények, (13) 3. pp. 202-204. (1973)

Waldmann, József: Pedagógusok a közéletben. Módszertani közlemények, (13) 3. p. 185. (1973)

Waldmann, József and Hegedűs, András and Miklósvári, Sándor and Gazsó, István and Nagy, József and Lengyel, Dénes and Szepes, Mária and Vidor, Miklós: Szemle. Módszertani közlemények, (13) 2. pp. 142-144. (1973)

Welther, Teréz: A modális hangsorok tanításának hasznosságáról a zenei nevelés és oktatás vonatkozásaiban. Módszertani közlemények, (13) 3. pp. 164-169. (1973)

Zukovits, Imre: A meggyőzés, a tudatformálás pedagógiai és pszichológiai problémái. Módszertani közlemények, (13) 4. pp. 237-242. (1973)

Zukovits, Imre: A pedagógiai hatás elvei, törvényszerűségei. Módszertani közlemények, (13) 1. pp. 16-20. (1973)

Zukovits, Imre: A tanulók kérdései és a problémák felvetése a tanítási órákon. Módszertani közlemények, (13) 5. pp. 320-325. (1973)

Zukovits, Imre: A tudatformálás folyamatának neveléslélektani összefüggései. Módszertani közlemények, (13) 3. pp. 155-159. (1973)

Ágoston, György: A Szegedi Tanárképző Főiskola 100 éves jubileumára. Módszertani közlemények, (13) 4. p. 205. (1973)

This list was generated on 2020. február 21. 11:30:29 CET.