Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1976
Number of items: 64.

1976

Balla, Árpád: Feladattípusok a kísérleti történelmi munkafüzetekben. In: Módszertani közlemények, (16) 4. pp. 232-239. (1976)

Balla, Árpád: Feladattípusok a kísérleti történelmi munkafüzetekben. In: Módszertani közlemények, (16) 5. pp. 270-281. (1976)

Balogh, Viktória: Halmazdiagramok alkalmazása a geometriai fogalmak kialakításában. In: Módszertani közlemények, (16) 1. pp. 36-43. (1976)

Baltási, Judit and Szirmay, Endre: A kísérleti komplex anyanyelvi képzés munkaformái a 2. osztályában : összehasonlító mérések és eredmények. In: Módszertani közlemények, (16) 2. pp. 77-83. (1976)

Berencsi, Margit: A magyar nyelvtan nevelőereje : a hangok és a betűk. In: Módszertani közlemények, (16) 2. pp. 104-111. (1976)

Bíró, István: A földrajzi fogalomalkotás logikai műveletei : befejező rész. In: Módszertani közlemények, (16) 1. pp. 16-23. (1976)

Csorba, Józsefné: A korszerű módszerek alkalmazása az alsó tagozatos testnevelés tanításában : befejező rész. In: Módszertani közlemények, (16) 1. pp. 23-32. (1976)

Erdész, Edéné: A helyes módszer keresésének fontossága. In: Módszertani közlemények, (16) 1. pp. 60-62. (1976)

Farkas, Ferenc: A szövegelemzés és lehetőségei az iskolai anyanyelvi nevelésben. In: Módszertani közlemények, (16) 4. pp. 214-219. (1976)

Farkas, Katalin: „Illemtan" általános iskolában. In: Módszertani közlemények, (16) 1. pp. 54-58. (1976)

Fehér, István: Önálló ismeretszerzés az Élővilág órákon : a Virág c. tanítási egység feldolgozása. In: Módszertani közlemények, (16) 3. pp. 188-189. (1976)

Gimesi, József: Térbeliséget kifejező feladatok megoldásának lehetősége 12 éves koron alul. In: Módszertani közlemények, (16) 2. pp. 84-92. (1976)

Gondos, Éva: Eredménymérés a helyesírásban az általános iskola 2. osztályában. In: Módszertani közlemények, (16) 3. pp. 183-188. (1976)

Guttmann, Miklós: A pályaválasztás segítésének lehetőségei a nyelvtanórákon és a nyelvi szakkörökben. In: Módszertani közlemények, (16) 4. pp. 242-245. (1976)

Hajzer, Lajos and Anyiszimova, T. I. and Ivanova, Z. E. and Uljanko, R. V. and Pekelisz, Viktor and Schneider, Leo and Benczik, Vilmos and Gor'kij, Maksim and Balzac, Honoré de and Zola, Emil: Szemle. In: Módszertani közlemények, (16) 4. pp. 255-256. (1976)

Hajzer, Lajos and Iljas, M. I.: Szemle. In: Módszertani közlemények, (16) 2. pp. 127-128. (1976)

Hargitai, Mária: Tanulóim kísérleteznek az új ismeretek szerzésében. In: Módszertani közlemények, (16) 4. pp. 253-254. (1976)

Hegedűs, Andrásné: Az ősz. In: Módszertani közlemények, (16) 2. pp. 100-104. (1976)

Hoffmann, Ottó: Útkeresés az anyanyelvi nevelésben : beszámoló egy tanítási kísérletről. In: Módszertani közlemények, (16) 5. pp. 264-270. (1976)

Hudra, András: A rajközösség és a rajvezetőség kapcsolata. In: Módszertani közlemények, (16) 2. pp. 125-126. (1976)

Jósa, Zoltán: A fotoszintézis tanítása. In: Módszertani közlemények, (16) 1. pp. 10-16. (1976)

Jósa, Zoltán and Hadnagy, János and Rudnianski, Jaroslaw and Mihály, Endre: Szemle. In: Módszertani közlemények, (16) 3. pp. 191-192. (1976)

Kedves, Ferenc: Az általános iskolai fizikaoktatás távlatairól : befejezés. In: Módszertani közlemények, (16) 4. pp. 219-224. (1976)

Kelemen, Béla: A feladatlapos körforgásos foglalkoztatási forma alkalmazása az általános iskolai testnevelésben. In: Módszertani közlemények, (16) 5. pp. 296-306. (1976)

Kelendi, Gyuláné: 10-14 éves gyermekeink "időgazdálkodása". In: Módszertani közlemények, (16) 4. pp. 205-207. (1976)

Kelendi, Gyuláné: Iskola és közművelődés. In: Módszertani közlemények, (16) 1. pp. 47-48. (1976)

Kelendi, Gyuláné: Napközi otthonok. In: Módszertani közlemények, (16) 3. pp. 177-178. (1976)

Kerékgyártó, Imre: Gyermekeink természete. In: Módszertani közlemények, (16) 2. pp. 69-76. (1976)

Kerékgyártó, Imre: Hatás, kölcsönhatás, hatékonyság. In: Módszertani közlemények, (16) 1. pp. 3-10. (1976)

Kerékgyártó, Imre: Nevelés, siker, sikerélmény. In: Módszertani közlemények, (16) 5. pp. 258-264. (1976)

Kerékgyártó, Imre: Szexuális és családi életre nevelés. In: Módszertani közlemények, (16) 4. pp. 198-204. (1976)

Kerékgyártó, Imre: Önértékelés, értékrend és nevelés. In: Módszertani közlemények, (16) 3. pp. 166-173. (1976)

Kiss, Géza: Gyakorlati tanácsok a helytörténetet feldolgozó vagy kutató szakkörök számára. In: Módszertani közlemények, (16) 5. pp. 294-296. (1976)

Kiss, Géza: A történelem szakkörökben végezhető feldolgozó és kutató munka tervezése és szervezése : a "Helyi különös" szerepe a szakkörök munkájában. In: Módszertani közlemények, (16) 1. pp. 62-64. (1976)

Kiss, Sándor: A színesrúd-készlet alkalmazása a geometria tanításában. In: Módszertani közlemények, (16) 2. pp. 116-120. (1976)

Kovács, László: A Kincskereső országos értekezlete : 1976. augusztus 6. In: Módszertani közlemények, (16) 4. pp. 240-241. (1976)

Kovács, Vendelné: Olvasás és fogalmazás. In: Módszertani közlemények, (16) 5. pp. 285-287. (1976)

Kunstár, Jánosné: A matematikai feladatokban rejlő lehetőségek kihasználásáról. In: Módszertani közlemények, (16) 1. pp. 33-36. (1976)

Ködöböcz, József: Korszerű pedagógiai szemlélet - "hagyományos" tanári eljárás. In: Módszertani közlemények, (16) 5. pp. 282-285. (1976)

Kövesdi, Pál and Kedves, Ferenc and Varga, Lajos: Az általános iskolai fizikaoktatás távlatairól. In: Módszertani közlemények, (16) 3. pp. 153-166. (1976)

Miklós, Gyuláné: "Vers : varázslat, valóság" : egy 7. osztályos irodalmi munkafüzetes kísérletről. In: Módszertani közlemények, (16) 5. pp. 289-294. (1976)

Moholi, Károly: A pedagógus személyisége. In: Módszertani közlemények, (16) 3. pp. 138-152. (1976)

Müller, Erich: A pedagógusok továbbképzése a Német Demokratikus Köztársaságban. In: Módszertani közlemények, (16) 4. pp. 193-197. (1976)

Müller, Erich and Richter, Franz: Levelezők oktatása az NDK-ban : a Potsdami "Karl Liebknecht" Tanárképző Főiskola 1974 szeptemberében felmérte a levelezők képzésének 20 éves eredményét. Ennek kapcsán szólunk néhány olyan részkérdésről, amelyek talán más államok részére is tanulságul szolgálhatnak. In: Módszertani közlemények, (16) 2. pp. 65-69. (1976)

Oláh, Emőd: Esztétikai nevelés az iskolában énekes mesével. In: Módszertani közlemények, (16) 5. pp. 287-289. (1976)

Pálfi, Dezsőné: Családlátogatások, tervezésük és a tapasztalatok felhasználásának jelentősége az alsó tagozatos tanulók nevelésében. In: Módszertani közlemények, (16) 4. pp. 246-248. (1976)

Riesz, Béla and Veszprémi, László: [Veszprémi László] : Értékelés, osztályozás, vizsgák : Budapest, Tankönyvkiadó, 1975. In: Módszertani közlemények, (16) 3. p. 190. (1976)

Soós, Istvánné and Török, Gábor: A beszédhang-megkülönböztető képesség és készség kérdésköréhez. In: Módszertani közlemények, (16) 4. pp. 207-214. (1976)

Szabó, Gyuláné: A halmazelmélet alkalmazásának lehetőségei az általános iskolai orosz nyelvtan tanításában. In: Módszertani közlemények, (16) 3. pp. 179-183. (1976)

Szabó, Tibor: Adalékok a mágnescsíkok használatához : a főnévragozás gyakorlása. In: Módszertani közlemények, (16) 1. pp. 59-60. (1976)

Szabó, Tibor: Adalékok a mágnescsíkok használatához : a tőszámnév és a főnév kapcsolatának tanítása. In: Módszertani közlemények, (16) 4. pp. 248-252. (1976)

Sütő, Károlyné: Hallás utáni daltanítás az alsó tagozatban. In: Módszertani közlemények, (16) 2. pp. 111-116. (1976)

Tóthpál, József: A permanens művelődés és a közművelődés néhány kérdése. In: Módszertani közlemények, (16) 1. pp. 44-47. (1976)

Veszprémi, László: Dr. Kratofil Dezső : 1884-1976. In: Módszertani közlemények, (16) 5. p. 257. (1976)

Vidéki, Mátyás: A tanulók motiválása önálló munkára. In: Módszertani közlemények, (16) 2. pp. 122-124. (1976)

Voksán, József: 15 éves a Módszertani Közlemények. In: Módszertani közlemények, (16) 3. pp. 129-137. (1976)

Voksán, József: A Pedagógusok Szakszervezetének X. kongresszusán elhangzott beszámolójából. In: Módszertani közlemények, (16) 1. pp. 1-3. (1976)

Várnagy, Elemér: Cigánytanulók értékorientációi. In: Módszertani közlemények, (16) 5. pp. 316-320. (1976)

Zsolnainé Szabó, Margit: Így talán nem kell szégyenkeznünk... In: Módszertani közlemények, (16) 2. pp. 121-122. (1976)

Zukovits, Imre: Az iskolai oktatást kiegészítő formák és lehetőségek felhasználása természettudományos ismeretek szerzésére és a technikai szemléletmód formálására. In: Módszertani közlemények, (16) 1. pp. 49-54. (1976)

Zukovits, Imre: Az iskolai oktatást kiegészítő formák és lehetőségek felhasználása természettudományos ismeretek szerzésére és technikai szemléletmód formálására : befejező rész. In: Módszertani közlemények, (16) 2. pp. 93-98. (1976)

Zukovits, Imre: A természettudományos, műszaki-technikai műveltség fejlesztésének korszerű módja, lehetőségei : I. In: Módszertani közlemények, (16) 4. pp. 224-232. (1976)

Zukovits, Imre: A természettudományos, műszaki-technikai műveltség fejlesztésének korszerű módjai, lehetőségei : befejező rész. In: Módszertani közlemények, (16) 5. pp. 306-318. (1976)

Ács, Zoltánné: A család és az iskola. In: Módszertani közlemények, (16) 2. pp. 98-100. (1976)

This list was generated on 2020. július 9. 01:25:30 CEST.