Browse by cikk, tanulmány, mű

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Jump to: 1991
Number of items: 74.

1991

Agárdy, Sándor: A természetvédelmi szakköri és tábori tevékenységek hatása az iskolai oktató-nevelő munkára. Módszertani közlemények, (31) 1. pp. 50-52. (1991)

Balázsi, Zoltánné: Az "olvasásismeret - olvasószolgálat" tantárgy szemináriumi foglalkozásain alkalmazott módszereim. Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 179-183. (1991)

Bene, Kálmán and József, Attila: A szövegváltozatok szerepe az általános iskolai verselemzésben. Módszertani közlemények, (31) 4. pp. 225-226. (1991)

Bene, Kálmán and Kölcsey, Ferenc: Útban Kölcsey : Huszt című epigrammájához. Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 282-284. (1991)

Bereczki, Sándor and Németh, Mária and Vajthó, Erik: Németh Mária - Vajthó Erik : Kísérletező, fejlesztő iskolák : Győr, Megyei Pedagógiai Intézet, Tanterv- és Taneszközfejlesztés Országos Tanácsa, 1990. Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 304-305. (1991)

Braun, Anna: A házi olvasmányok feldolgozásának segítése. Módszertani közlemények, (31) 1. pp. 42-45. (1991)

Bárdossy, Ildikó: Projektek az oktatásban : osztálykirándulás mint projekttéma. Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 75-78. (1991)

Bóra, Ferenc: Motiváló hatás a beszélgetés módszerében. Módszertani közlemények, (31) 4. pp. 207-211. (1991)

Bóra, Ferenc: A megbeszélés módszerének négy típusa. Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 78-84. (1991)

Csajka, Imre: Adalékok az alsó tagozatos testneveléstanítás ellenőrzéséhez és értékeléséhez. Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 264-268. (1991)

Csapó, Imréné: A zenei és képzőművészeti alkotások bemutatása és a gyerekek gyűjtőmunkája egy tanítási óra keretében. Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 161-165. (1991)

Cselényi, István Gábor: Hittanári szak a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 249-253. (1991)

Dobcsányi, Ferenc: Ajánló sorok egy testvérlapról. Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 307-308. (1991)

Dobcsányi, Ferenc: Emlékezés a 30 éves Módszertani Közleményekre. Módszertani közlemények, (31) 1. pp. 1-7. (1991)

Faludi, Szilárd: A tantervelmélet forrásai : múlt és jövő. Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 121-128. (1991)

Farkas, Katalin and Dobsi, Attila: Dobsi Attila : Egy intézmény kálváriája : a pedagógiai intézetek és a 80-as évek oktatáspolitikája : Akadémiai K., Budapest, 1990. Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 115-117. (1991)

Farkas, Katalin and Seiwert, Lothar J. and Graichen, Winfried U.: Lothar J. Seiwert : Az időgazdálkodás ABC-je : Winfried U. Graichen közreműködésével : Budapest, Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1990. Módszertani közlemények, (31) 4. pp. 246-247. (1991)

Farkas, Olga and Pukánszky, Béla: Az iskola humanizálása és Schneller István pedagógiája. Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 297-300. (1991)

Fenyvesi, István: Nyelv, dal és kultúra. Módszertani közlemények, (31) 1. p. 55. (1991)

Földes, Csaba: Nyelvoktatás, nyelvtanárképzés (Nyugat-) Európában : a Tanárok XX. Nyári Akadémiáján, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, 1990. június 25-én elhangzott előadás átdolgozott változata. Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 60-66. (1991)

Földes, Csaba and Nelde, Peter Hans: A német mint anyanyelv Magyarországon. Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 305-307. (1991)

Györke, Zoltán and Vöő, Gabriella: Vöő Gabriella : Igaz ember igazat szól : közmondások a romániai magyar folklórból : Bucuresti, Kriterion K., 1989. Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 302-304. (1991)

H. Tóth, István: Olvasásfejlesztés - irodalomtanítás - könyvtárhasználat. Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 105-107. (1991)

Hegedűs, Katalin: Angol nyelvtanfolyam kisiskolásoknak : II. rész. Módszertani közlemények, (31) 1. pp. 30-41. (1991)

Hegedűs, Katalin: Angol nyelvtanfolyam kisiskolásoknak : III. rész. Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 92-102. (1991)

Hegedűs, Katalin: Angol nyelvtanfolyam kisiskolásoknak : IV. rész. Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 148-160. (1991)

Hegedűs, Katalin: Angol nyelvtanfolyam kisiskolásoknak : V. rész. Módszertani közlemények, (31) 4. pp. 212-224. (1991)

Hegedűs, Katalin: Angol nyelvtanfolyam kisiskolásoknak : VI., befejező rész. Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 269-279. (1991)

Horváth, Imréné: Csoportmunka a tanítási órán. Módszertani közlemények, (31) 4. pp. 227-231. (1991)

Horváth, Lajos: Gyermekszerveződéseink dilemmáiról. Módszertani közlemények, (31) 1. pp. 11-17. (1991)

Karlovitz, János: Kiáltvány a gyermekekért : Tankönyvkiadó, Budapest, 1990. Módszertani közlemények, (31) 1. p. 53. (1991)

Karlovitz, János: Tankönyvelméleti tanácskozások. Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 113-115. (1991)

Kelemen, Elemér: Pedagógiai kultúra, könyvtár : a Módszertani Közlemények megjelenésének 30. évfordulója alkalmából tartott ünnepi ülésen elhangzott előadás alapján. Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 57-60. (1991)

Kiss, Julianna: Együtt könnyebb. Módszertani közlemények, (31) 1. pp. 17-21. (1991)

Kiss, Sándor: Egy teszt a matematikai tehetségek kiválasztásához. Módszertani közlemények, (31) 1. pp. 45-49. (1991)

Klein, Sándor: Logikai játék minden korosztálynak : a "Dienes-jelenség". Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 66-70. (1991)

Kocsis, József and Gáspár, László: Rövid tájékoztató iskolakísérleteink helyzetéről. Módszertani közlemények, (31) 1. pp. 56-57. (1991)

Laczik, Mária and Répási, Györgyné and Székely, Gábor: Válság vagy minőségi megújulás? : a "Nyelv- és stílusgyakorlatok" c. tantárgy helye és szerepe a főiskolai orosz szakos tanárképzésben. Módszertani közlemények, (31) 4. pp. 243-245. (1991)

Lengyel, Zsolt: A nyelvi kreativitás egy aspektusa. Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 128-132. (1991)

Magassy, László: Pedagógiai program készítése az általános iskolában. Módszertani közlemények, (31) 4. pp. 202-206. (1991)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: Nehéz történelemtanárnak lenni. Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 107-108. (1991)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: Zákány József, a debreceni iskolakultúra nagy egyénisége. Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 176-178. (1991)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona: A sport és az iskola. Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 288-289. (1991)

Nanszákné Cserfalvi, Ilona and Micheller, Magdolna: Micheller Magdolna (szerk.) : Fejezetek a pedagógusképzés történetéből : Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megyékben. Módszertani közlemények, (31) 1. pp. 55-56. (1991)

Oláh, András: Megátkozott nemzedék : ünnepi forgatókönyv. Módszertani közlemények, (31) 4. pp. 199-202. (1991)

Oláh, János: Kisparti János, a pedagógus. Módszertani közlemények, (31) 4. pp. 238-242. (1991)

Oláh, János and Adamikné Jászó, Anna: Adamikné Jászó Anna, szerk. : A magyar olvasástanítás története : Budapest, Tankönyvkiadó, 1990. Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 300-302. (1991)

Oláh, János and Beke, György: Beke György : Régi erdélyi skólák : Tankönyvkiadó, Budapest, 1989. Módszertani közlemények, (31) 1. pp. 53-55. (1991)

Oláh, János and Mészáros, István and Fátrai, Klára: Mészáros István : A tankönyvkiadás története Magyarországon : Tankönyvkiadó, Budapest, Dabas, 1989. Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 117-120. (1991)

Ormándi, János: Széchenyi születésének 200. évfordulóján. Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 290-291. (1991)

Ormándi, János: Tehetséggondozás a szabadsáv és a sávos órák keretei között. Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 253-258. (1991)

Pacsai, Imre: Az individuális tanulói tevékenység formálása programozott nyelvi anyaggal. Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 165-168. (1991)

Pajor, Enikő: Referensz kérdés, vagy csak érdekes téma? : mi így tanuljuk a könyvtári tájékoztatást. Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 185-188. (1991)

Pető, Ildikó: A "Gyógypedagógia" szakkollégium gyakorlati képzésének szervezése a tapasztalatok alapján. Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 183-185. (1991)

Péter, Etelka: Motivációk osztályfőnöki órákon - a család témakörben - Gordon módszereinek és a drámapedagógia eszközeinek felhasználásával. Módszertani közlemények, (31) 4. pp. 231-237. (1991)

Smidéliusz, Zsuzsa and Zátonyi, Sándor: Koordinációs lehetőségek az általános iskolai fizika és kémia között. Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 136-142. (1991)

Suppné Tarnay, Györgyi: Új oktatási segédletek az általános iskola 1-4. osztálya számára. Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 295-297. (1991)

Szabady Józsefné Békési, Magdolna: Szántóné Ladányi Mária, a neves szegedi énekmester. Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 291-294. (1991)

Szalóky, Béláné: Nyílt nap a napköziben. Módszertani közlemények, (31) 4. pp. 194-198. (1991)

Szeléndi, Gábor: A neveléstörténeti, iskolatörténeti kutatások néhány kérdéséről. Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 259-262. (1991)

Szerényi, Mária: Latintanítás egy általános iskola 4. osztályában. Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 103-106. (1991)

Szolnoky, Kálmán: Missing Link a pedagógiában. Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 262-264. (1991)

Szolnoky, Kálmán and Szeléndi, Gábor: Visszhang. Módszertani közlemények, (31) 4. p. 247. (1991)

Szövényi, Zsolt: Pedagógusképzés és rendszerváltás. Módszertani közlemények, (31) 1. pp. 7-11. (1991)

Takács, Gábor: Gondolatok a differenciált matematikatanítás szükségességéről, lehetőségéről. Módszertani közlemények, (31) 4. pp. 189-194. (1991)

Takács, Gábor: Gondolatok, példák a differenciált képességfejlesztésről. Módszertani közlemények, (31) 1. pp. 21-29. (1991)

Takács, Gábor: Legalább - legfeljebb az alapfokú matematika tanításában. Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 284-288. (1991)

Takács, Gábor: Tehetséggondozás KöMaL szakkörön. Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 168-175. (1991)

Tamaskovics, István: Számítástechnika-informatika az általános iskola alsó tagozatán. Módszertani közlemények, (31) 5. pp. 280-282. (1991)

Tanczerné Jakus, Emőke: A tanulók olvasási szokásainak vizsgálata az általános iskola 4-5. osztályában. Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 85-91. (1991)

Tóth, Lajos and Tessedik, Sámuel: Oktatkási reformgondolatok Tessedik Sámuel fő művében. Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 109-112. (1991)

Ungvári, Jánosné: A környezeti nevelés megújításának szükségessége és lehetőségei az általános iskolában. Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 142-147. (1991)

Vidáné Nagy, Emese: Gyermekvédelemről a pedagógusok körében végzett vizsgálat nyomán. Módszertani közlemények, (31) 2. pp. 71-75. (1991)

Zentai, Mária: Egy rajztagozatos osztály munkájáról : műhelymunkánk a műalkotáselemzés. Módszertani közlemények, (31) 3. pp. 132-136. (1991)

This list was generated on 2020. április 7. 16:10:51 CEST.